Page 1


• •

u


I \-

th

867

1962


To ble of contents 5 t u de n t Ac t i vi t y Faculty

Students Organizations

Sports G Ia mour

2


CALENDAR OF THE YEAR BY TOM AIT KEN

...._...,. . . . . ............. _......_

Jll'oll IllY If'.!

,....

I.

........

OoT

u - ~.......,....,

.. .. _,_.....,....._ ......

-

,, _ ~

ll -

•........

~--

.............. - . t i J -

c.

\1 • • ,._. ..

~

,_ ,.,. .........

~

S..>•••., ...•••

r- ,_,

tl . , ..,_, II fi;AIA ....,.elf, "" ......._ • - " - ..... 01.1 too.~ ............ "' IIPl'ldo ......,_ f - ... ...-......,; N ....,.. ~ l-4) •• NAJA,..,...., li-.4

u-

._,..,

U -

'{'- ~ k

I. I.I'IC _ .

~ M~ ~tot ~,,,

~. •«~-

'' ll -

""

......... ,_ -_._ ill ~

~

,......._._

-

~

M -e-......................... ..__.A

filA.¥

. . ........,-

~

••

fWW •• Olt «JF

T,..

-

I"""'"''-

~

No1.

J-.1._.. ... ,., ....._

___ .. _

-..- .... ,_,... ........................

_.....

1U. ~

,. ' "

-

, . _ ,....,.....

~

....... • . . _.,.

n. ......... ' - $o- M.., • ., • " - c...oc. .. o.tt. 0.,. K.-. ,..,, ... J:ct,t,. . . . . . . . . fi . . ............

c-... ....... HtnW.

-

:t - . . ~ .... ....._.,. , .. ..uw. .. - - ~ ....

.

...._

,., ....... N• ....,. ...... """ • . _ . X - M ;,I ~ ....- • • ..,., . . 6lf ,........,. NW. Aim

"""" ....,.,._. ,......,.. ,_,......,,..,..,._o.o.,rw.

,. - •c..-. ...,. .,. """" ._. •••

. ... -......

• • - • .,

~

w.,_

$cole- Su .....,._

l~ ...... . · - - ~ &6.1&

\ -

tltot

by

~·.-,- ~ ~

NfW..L ,.._. .... - -· S(.A~ ~ "1\w ........ .,.. . . -~ ... . pi•

- ...... ,.,.., ...... ._.. ... - .TN .......... •• .,.__,. oc ................. til """'"

~-..,.- f'lf' -

~

T..4. • ()... -

~

....,._, Sdoo.::olo •

· ...... _ • . . WI fill IM: __.., "' . . ~ 10..-~

<.,.. ., ..,_ ... ,_...,.

.........................

• - ..._. v•• ,.,_ - · ~-

~~n•--.-....,

II - """" ...... 1l a.-.ou '1 4.!.

n. _., ,._..,. IW o..- T.. •• .....,. '' - ,_ ' - T""- -.46Jt - H.orolt T,..._ c:.-.., "" )! I-. w-e. ......_.

14

u- c-...,.._,. ..... ..-.. ...,.. ..,..u. . . ..-.:- ' I U ~

11w ·c...tr~fll.,

v.·.,...,

J"'''"•v IfiLl .c. .. '"" .......... ~........ s- .ll....

' - '"" ..,,_ ...

1.-hft ......

tolor.

llf

.,,_,._ - ''-""•.._ .............. __ ......... ' - n.r

~

CJCn)IB ' " '

u - c;.o.., ~ ~.. '"' """'·- -

I -

.....,.. +"10 ........ , _ , .. Ndor.W . . . dooolo

0 -

--. t-It ,..._, 0. Ow'-. ~- .._.... .....

, _ . . _ . A niWIJ .... -

t ..........,....... .......,..,..

( - n. ..... ... ,...._

~. -

14-0o: t ........_ -

......

C..

· - ...._..,. ......... o-d> , ........

......... _ . , . _ . . ...... _

... _ . . . . . . . . . . . . . . . _

_.

N..·••*r-~.,_

._... o..a a- ,_..101 -

_,Nn...

.... _

'\_._,_,...~

- · ..

WO!'I •f'lof ~...

,. _ \,..,.,_ ............. -·· ...........

..

....

,..,.._._ ;,.,. -

~oe...,..;u,,

l4 - ... (Aw ........ .,.,..._t1Nt

D.»~-.

-u,, ., ....... I-'- , _ ,

~

(~-~

""" ......"

I'- AI(........... - - luW,. ......,..,. fl

.......... y •

,'IN' o..N

IFWI ...... ,...,..,._., ....... _ , .

II - 0.. ti I'll .....

~

--...... • '"'- , _ (_,_ .. .:- <:.rr

...... fA - - .

('OIJiml

..,. ,....,.,.._.., ··•

lot

~

, _ n.-. .... ~ c,..,.. o.- ...- • · - - -,__ Yliul

Of( ...... , . ' " ' ' I l - ~ .,...

• -'-._oh...-. ...... ,..,..., M ..u Qc..., ld•)'t- l'no.o tr-bd'l

-'-1 ~ Wl(.1

""-'« c"'--

y,c- ~

•• - n.

I\ -

M- ~

-

, . . . . . . 1"W •. _...... ~ ........... - c;.,a. ,_ ......... _ ....... - ( ; : a ......... bf ,.._. , . . . _ .... H I ='- ..... "'4 ,_. ...,.....•

\0 -

"'"'-f '<""" ""-"' .. -

...

~

toll ........ ......

lfl

, . ·- ,..... ...... .,.._ u ................ ~

........

.-4 ....

,...,_..

.......... lllw ..._._ ....

..._

A V w-A"'"'"

l-. .......

II -

(~

Yo( . . , , ... ,_ n. ,.........,.....,...,....

N-'I.Y IMI

J

4 .....

....

.,. .... . , _ ...- . . . . Trtd: MM.

,_ ,._.

..... ...... """· ............ ., ,.._....,. ........

~ ~ • ~ ~.~Vor-bf...._.

,. _ ...,.,.,... .......................... H ... k

' -

o,........ .... lwW

...._, \t-0. .... ....._

I -

.............. s c:;-.. " ....... Ow.... .,..._ ~

O.d

100 • • ""'~-- .,..,.,. ,......., " " " " - • -

• ..,

,,...,.~,

l l - !{__, ..... """- . . . . . .

11-......._ .......

a-

ec-

c_,..,_. ,...., !'- ,.....,,.., /un

II •1 •• AII.U.... ....-...c.

..... ,__ .,.,...... . . . . . ').4-

......

"'""'"e.

~

~"'

IJ -- . . ..,_.,. - - T...... :'9-) 1

ox. .. .......,

......

.......,. .. .. ..., ... -- """""' .,_.__

..._

~

•..._ ..........1 t loO • • , _ (""""' .-.4 ....._,._ -

~

a..

....... &.. ..... , _ _ , " ' - A . . . . ..,.

u - ....... -

*

~

'"" . . . . . . . l,..,.. ' - . . . . . . . ~

1,.. """'

~~..b.

-~~~"~~~~~

s.;.w-. T-

1000 •• N · - 1"'-.·-c 4o,.to,. .,...,.._ '"" etw.rw, o1 o.... r-

to .._

,._ T·--•

.-,...,-·'-· .....

~

., A

~ ,......,...., ........... .,._. Ill .... ~

......,. """'""\, l)o, . _ , ~wW"" r~ folll Got '-...,. ,..._ c _ _, c.....,_ « 11or ""'"" " - .._......_. \'tl..,...

Al't;ll IW4

,, -

.. -

OlWM: ""'"" NAIA

(,,NU0N""ror

_, •

( ........ " " " - - . _ """"'· K l ;

MJ\'1-MU'It 1•1

pl.or •

"-<.......... __, ....... ,_....,. ....... ,..............,..._ ... ' -

ll -

~

0 ... . , ........ .,...,.

t

~ ......._ · · · - · 0 . 1'hr •.,.,.,. ....... • '"""'"- ~ .. ., '*-'""-

1 1~

,,., •

~.a..,.....,_

0

K.o. 0..: 0..

-

,.,_.. _..,._ . .. . . . _ \o!._ Tftl 1wW.

IU.lOt ••• , _ ,......, " ' - ... ,.....

-

·~

, _ ' • '""'--. -

_~

n - '"'"' ....., ., ••

.

u. ' .

<- ... w.a-. • .._._ •• • . ," - ,n. ....... ...,,.. _,,,, ...... c

,_,\UY .... J ........... " ' - ... " . _ ...._._~

n. ........ ._ ... ~. ' - ......

a.-

.,. .,

~(-M

1•- "'".,_N

I) I~

3


JACK MC INTIRE I«•UIIt ul ho, O'OtM&IId.l\il (••mt...h•-"'' te o~t'hk1••• ,a.,. 1%! ,rrtltN• tuff pri'AAflJ «-.iof.atn on book 10 (-Oio(h J~t. MCIIWUf $on« ff'tllftli¥ 10 hiJ aii'IU IIUftt i• Aoil[\i\4 19~4 '" ~ hl.lttbt.ll Mtll aul\u.nt IOOtl»ll <OICh. Mrhuirt h.u bt((.ot!W l"'"'" u .lA ovuu~~o.J o ~ kfdcr ol ywq mf"ft.. .!ol.ac's b.~nbt.IJ I('IMI htw- •\ot~ ,,..., t~l~•hof"' ted OM ~~hun~•r lin 19(,11.(,) '~n •·• dw fl,;l!c 10 fC'JII'ttC'fiC :O.:AIA Dnul<.t II •n the" lllbODI.I 110w~ 1111 ~.,..., (oty, •hf~ dwJ

..,,, '•"*"tr ~IIIIi!~ bt dw t(t,lt016111f111 .. ,....,.

"•tw.

•• OK~ t960. M.IC' .. ., -... tw.4 ~'o(llt-.,u c•· AI '"hftol« f'("orrJ froflt ~tO b « - ..~ 4ot"l« U .. 1'960-tol ~ • 4WI-­

.._ *' 1\C C.

o.-~;r

*'"'"c..... ,...,..,...

...... bml ~ J tk .... ....._, .. ~"" . . . . . .\.ttlkbt """"'. . . . lt..!l el ,..,. .. 19\'". n.. -.~ 6ooc&..'1 • • • '< <- ca.-~,. 1c., ._..

\C.-.-.

~..,. ..:... · - dw ~

s-c.c. o.-~r n.. _.__... • t . - ••.-rv ,.,.....

""'"' f« t'IO'O ~c....1llft ~,,, ..~C"'INI ...... • - _. ,...,. "' ,_ 111odlor "'AIA ~ .,. ~~·~'11 ,.,,_, oa dw rU• -th ""t.~• •u rlw ~ •

~ fui:.O.. thr ....,. "' ~ ( "'"

NINI.I

•tw"'

he~ 111;> ~non.N"'- 6~-6~

'" rlw .,..,.,. tw.,..l.

mack'"'"' C<ltiUI~ ......I .., ~N

hu boJt '" tlw cWstoOil'l as )klc ).tdatlfC"

4_....,. ,..,

dw- ( ''' hur ~nu:k •Ill fht font

~~~

u

01'1

d'M'

~lliflK

held.

\t.a~~r -1

th.t

M"""'


' I' ( II

I

11

--

I,

/

I

'

,

I I

' (

~

I

I

I j I ',,I I! ·j ' I

I

.,

A 1:' • I '

'

,.1

'

/

I


FRESHM EN -'1,_ ""· £>.,,

A..__.,, D......., \.Uot(l., II

Ao.-_Y~ornr

'"' y I.<..., L:-. \.I._, p,....., Grr ..... ..,, f.:.t.

..

.... c..

,.......,,(.,_

~,...,"'

<.•>11,

a...u

r.,.... .. I),...IJ l -ot·

<"•liYM't. G.•tl,.. ~

U_.ll

(.A&1'f". , ..,.•~~"~

l.wM •· M•u loftllt .M "'"' Avkrfl (.(lit'"', ~otl

'-t.af....J C.--.lll'rtwft., \'tiJ••u

"N , .....,... a......

(.,..l.l'ih.uft,, "'HHII

'ro.

l..lft

c.~\.

_

a.r;. r.mc • (;ow,,

,........ ""'-'c-...._ ,._ c....-. ... ' ............. c...tr, T.f.Ct (_""'

, ......... \ffff""'

(:.-nanl ~wlh, l.t KMf'll

~...

""'""

Bvr,iat. O..lt

\\'au('fl, Mtlh 0.-.,n. ·~··4 llt4 Utl. b ~M, floll

AmMn.&.M. S ,.


FRESHMEN


FRESHMEN (,

""""'"• .. ...... ........

...... n.II...~

M•.., f

._...

u............,

-Aft

·~

u .... t\ftflr

,,..,.\k.!\ (.,, _._.

II fill' lr• on

II ''I

...

'Wtf "'"" "' t A , u.,f(" \'

,

I .. Mioc•ftf. IJ I""'

1~•,.,

._...

II ftlC

"-..,.._

........ ..... ,,. r .........,

l

Uo I h• II

.....

....""

..,.,•H.,,,.,

.

"' ~-••Jd<:~,

u~

..

r

~~M

II

t~e

ltu•J.r, l)tl•'"'

\lr,.,,..,.,.,. ........ ,_...

--

Nt.•1'n I U I

Jur.,,.,._

a.c--.1-. p:-,._......

..

l•obo., f":t.r ,~

(

,.,.,, 'Lh !oplh.w, I J

I•"'I ·w~ ''· t..• • If L '· C••'•

1'1•·•...,.....,1' \ l.t•I'C'<I((

J. h'l .......

1""'"'...'·

1.-.hfltt.n, 'Q. 1llutn

,,tu......

Jo~

, ....

,..... K_,_ r.... ,,-...m ......... ).; In••. "' c,..,loont ...... '~··· aat.n....

)<---..

~

!'i.-rico. l.lfll

1'\-N

~-'"'· HI. ;•ti(C'11nlhr ll;r.~ollt...l,

l.otnu

.,~

~·-•· lM•

'•'"-

LIM....... C.am

c--.


FRESHMEN

.. ..............,.. ....... ,.__ ....... ff/lf

OMit

T""""-" Y-., M.cll.

\

1-. ( arl

AllM'U, I

'"~· o.....r.z.. n

L•M..ith, 'h.t .oft

h•- (oe'

1 Mr. NJC"l

"""' "' l""' ~ c.;-......'

...

y

'.u"".. _..

\(..u....,

........

:w:.,..,

~.dlltnt

oc- """

--~ \~;­ ,_,...._ """"' .__.._

-.......-

,.............

""""'

~lhl

.\.hn!

:\nl.

T'tltlllrt.l•

'-'• :-..:.bu. fl.l't'

,.......

\1<(.oN. 1), .. lhl~­

A,.._,.

).f<(~l.

(.,.I,

'


FRESHMEN 0

u.~..u.,

lan.d.a

(;oul')(ll ~ufh, lo-•

P.ch....N,

Sbc-,...~Xlo.J

T C(\ttftlotb J"conlu a, L.o~

""" """"'

Ptomoft, WiUi..m ltoiJ:K~

Ptwnt». Ron Pt~tlliJ".

Luty Xtbu.W ('_..-. Pmtt, llotaAcS Pbin•..,.,

Poi'OIIO..)atrlon

Rocbcv.tt, N"' Yotlt J...ona \\"'rmort

PtD~l.

Pll«1~1a. ,~,

Monon <:if'O'It. lllti»!J

.....

R..aaluB, ~t• m ~..~

K lf'lth EUiocr. lo-1

R.NftdJ. C.O..I« Nc-•un, N"'· Y mlc

R~u. Rlu Gt~-.. Nf"'" }f'I'KY

R.lu!Kiw.n.

j~A~

()moho

..,.,.. !"""

I«~

fon Oix, N"' Jl.un..a, Glmd.l Fur~t. &o-.a Jtuff. Jlobm

c;....,.

R.ur.IDt'f, Alfmi

M«hi.~t~.

Pton.n.

lt\llb, llt.n.h Smh-v;

s..J.indh. \'itl(«<l South Bti~. Mu..._ &hnu!'r. lt\lth F&ll1 Cirr Xcct, Bill MaiWta,

stu fn.

lo•-.

l.ooA~

SIN I>«<

Sbtdwl. Cuo'tCI(' Vo<Joo

5fon•th, Mvy Mi.~h N~ut..a C•tJ $n~. J•m Ndltulr. (.ory

Slodft:'ft, Mob

Mow:;n Grooo..-. ll!uwon

~<""'uJ. W~l

.....

W.a!f'fkoo

!oNbbmdoe\ . &IT


FRESHMEN


SOPHOMORES A uth. V

.....

'« •lt C !'f ,\""-. TMMM

.... .............. o....... , .. 1

<"1ft

...,'-,~

·--

l't" ·~· Dnll

"''..... o.r.., T•.....

INdlho:t- T 1111'1 p~""l~ }UIW~

Ut•M,

I'<N <A>II11n, 8."'fllllt

Omw c:..wt.>n, R·>N.t4 ......~bttJJ't', .t.b~\ (u•f...,J. J.:)rann

<.., tom

....1~

....

~l<~".

""' c-

"'"'"'"'.._ """"" ,..,. .,....... o...u ,..,,..r.. . .,.-.w

-

~

r..~ww~~...,.

~,.

hhNN

........

(l(htflbtfrtt• ._~....

flhllff, O.lltot

D••.o. nllll'ln, I),.._M

VnJo.

fllto:h. (,(..,.

"·~. ~ Frn• .._,......

,_,..... o...~ r~t.

01,.,-tw.

r-.. (l'ft\

,....

~.~

.... ......... K..,.

r..... --~­ ~rflt-•4• c..,. r••~... u..-.N . .~~«:f" "' n""""· Y11 rtt (t. .....,


SO PHOMORES Goth....... &t·~...

y... .,...,_.,....

-..... ·-........

0.0. Gve .. l..vtt

'

a,,.,,..

<>-oloo

u•.-,.... IM" H.

:.ur. ........

}t...\M

H...~O.~

l"""llwt., 1MI111t

IIOI.olh.•ll, N•~ ~.

Arthlolr

n-~

M•(t.l

v.....

Tta~laMh

...........J..Jr

lt.-HU..

_........ _-...

,..............'""' ""'

,.,_

~.,.,

,.,."""' {My

...... ,,.,.,

'flhl-•, L I.N Y ~.

••tnwlftd

:ro.·~.~~· (~IJ Lr;on. T,.,

NctlmU VIJ' Malmkr•. 0•\.J

a.c-.t Ow.k. &. )ohf' )AI!W\ Ta.-..lht.¥C'ft.. S

-... ... _<. . . .

Y

M a.t, ll.akof4

_

Job-w. c;...,

.w.wn....,. l.tltr

T_.

-...

~.LI••• ~•w (,(o;

Wdt_,., ~:11uh

....

a..mory

LJ"''. Ntth

Mdl\fo~, 1(.~

13


SOP HOMORES !-!te~l

Nlid.ay,

o.._

~cbruh

Cur

O,tk, R.aylnonJ P.u1utt, 8nf)(k~-,~ Pf.~<). k.

SN.NC

p,... ~ (.if)'

l'tt•M, )0Jot1'h

0......

,.....,.

Jl')ul!llmc-r.

~lrob

Po-tu. K.uolrat AII~.IUI

Pun ArJitb

'"""'

RAllbt), J~

'r«umM'h llflhe-r. ~)i'l

c..

Tmunwh R~4. ~b.~·

Lw OH..tt A f 8 RNr~.lrt, ]<'.1a \'npnu

Jt,,_,kf,

~IW.a

""""'

ll~. ~trlr

...

~,

Rt.~i,

Ooe.al4 T.....

~odcl'to.

hal'ICu

lk.alri<~

.....

&btn<Kktr.

G.,,.

~.C~.a <::.oOO~~::~bu~

9u.r"-

~

Pl.t.:nmourh S.i~m,

Ktantth

""""' $po«r, '«'•ntl~ot MtUfiJ

$rf•~. ~'IIJi.un

BM.utcr Sloqr. Guy A~;. bum

w.. llooalloiC' Tobi.&J

Tliloorn.u, Robt-ru i.&;r, ,..._ Ttx:kt"t. ]AN<C'

Ndtn..W (,.fJ Trnot~.

Bill P<N V«cb.o. Nuhoclr

""""'


SOPHOMORES '-cbtf. A 'fl a.. , D.,.r.~. __ G.w,r

....,......

......... ,.., \"~..

1r\rdrf'

\idt-•u.~o

(]!,ubw

..........

.... ....,..,

••.....,..&.

~

H~•"-'*'tl ''O:f, J-'4

0.0"('1\~.

4

c.-........ """',, ...,...

,.;-~""'· ( lwt\wl(

N~utl',

">«w ..~

G•t)

(otf

15


J UN IORS /18lt, JOYCIBro-nv•lk AlLGOOD. \10!\'n' P<N ARMqRO~C. '«'f:\OUL Sf.c:t!.~

BADE. \'f{;T()R

o.... ~o< DJARO, MARGARI:T Auburn

6f.ERY. u-.:OA Cr~\;,1, "

SLAKE. RICHARD P<N BODTXE. PAUL Rtyi)OidJ BOHI.Kf.s', JAMfS P«v

BORF'J, RAYMOND Council BM().. Ia, li())TIC. tRAN'K w.t.~ tftod. BOWMAN. ROGER PIWon'

Cif)'

CAR).IICIIArL. IUTII :-.-f!Nh.l CAV£R,A7.AGif, (UARLE.S

""""'

CLAIU.:, DONALD Ta!~

16


JUNIORS

,.......

01'\'f'"<-U na.Aarnc

......

(~"-

GAU:..'i

QAIG. )OYCf . . . .N

......

P.AM, A.'i>kt'C'

--

OOC:HOFP. JOA.~ f:'oi~GU:.

liOIAlD

,_rrt.. lOIS

""""

M.KnSO~.

Mil.LSSA

"""" ........ c.,

GLOCXO.. D..'"t'ST

Ga.AJWI, MAl.V ANN

Avbt,. CUS$. KtNNml

.......... Coer

......,....

IIAIOJ.DS, LEE

HA,IfX. STANUiY Od<U ltAMI!L. MIIJ.AltD

..,_

HAVU. LAUY .....N

17


J UNIORS H&'INFR.BERG. VRR.Y

...... o..

UI<X$,. R.I.I'SSFJ.L Aubum UINKS. JlOBEilT

o.-

..

HOliMAN, EDWARD

........_

H1JOSON. 8nJ.y Nf'bra.W. Orr HliGHtS. JUDY ~. K.ru.&,

HUSEilT. SUSAN F.t.lb Ciq

........

JOHNSO.'l, OONAW J(>Y, JEllRY

"""'"

K.W.EY, lOSALD h!b Cry KENNEDY. JtJCHAitO Falb Ci'J

KICD.. lliCHAI\0 Spti.t~,f'IC'Id

KlRX.D."DAU... JEU.Y

Aub.ato LAWli!J., WJUIAM

-路路

U"I'ZlG. LAWRENCE ~.Mi~d

18


I

JUNIORS tnnUVN. WAI.Y A.''N

-

... c;.....

l.l11ll.l. JEUY NAnawlr. k()B[AT

o.olo

WIA(H.uL.

JANts

T...... """ Joi\!U)D. IC»QT

-.o.,

.......

!CLAN CA&OL

UC lAIN, ll:ONAJ.D

.........m,m.:

~"'JU.

-...c.,

\V.WA.,"S. Plflt.IJP

""""' c.,

-

OI:S'T)Woi'N, J.ONALO

.......

f'D\'KAVA, l()BUT

PPntOt.'0. ao."ALD

lA)CIJ.I'Z. Mtu l An{l LAllY

""""

amo:u, lOiaT

19


J UNIORS

......,....

JI.Url.., ROIDT RIIOOiiS. RtX

c.......

R.IOlAROS()N, ARLAN

"'"~

RU'&&\'KINC, JlOY

"'""'"

RUSSO, ll.OYO ~.N. Y.

SCHL/I.NG£. GARY Auburn

SCULANCP.. CF:RLANO

St ~. N. Y. SCHLOSSFR. GARY

,...,.

5£WI:1.L. TO>f Oue.bat

SHA.FEJl, WAYl'E

""'"'"

SIIOWN, ANNA lllEA PIAr:UmOU(b SHUMAN, IUC1-tAR.0 Hwinp

SlMONES., JAMts

T'*'-b SOtfNHOlZ. lOLANO Mbom STA.PI.ErON, OEA..~ <Aul\01 Bt1.sfft.. &ow,.,

20


JUNIORS ST'E\"ENSON, ntOMAS

Aub:.m Sli'OrK, CAROL \'.,PnU SWElT, LA~RY >W""' LL

T.-\¥1.0«., DAUl Ncobtasb

c_.,

VAN'()t!UORD. DONN![ Acbom

....

\'QGD..Il,

CAROL

VRTISKA. SUAJt.Y'UN

Tobl< 1\od< WAL()I';N, F.UCENE luakie WORKMAN, CARY

Sod..

....

YOil.KMA..~. RUSSW.

WJJGHT. n;Gflo:E

c.......

WUGHT, ~lEkLlN S!'fti!WC'r

21


SENIORS ACK1.BY. Cl.ADYS

Pnu ADAMS. jUDITH

p.,

ANDERSON. !)WIGHT

c..AS1". JEA..~ Hwnboldt

AYLOR, CHARLES

Pbtumouth BARTHOLOMEW, MARION

Nc-bt:uka City

8ATTANI, MARION

Peru BEI.I. jERRY

Peru


SENIORS BEIJ... UNDA Pttu

BERAN. GLEN' OJc-11

BIER.E. JOHN Auburn

BIPPES, GF.RAI.O Sc<lla

BLETSCHER. O.IN1"0N F~ls

City

BROADY, jACK joluucn

BROWN, THOMAS fails Cicy

BUETTGENBACH, BOB Be:.trice

23


SENIORS CARLSON, RICHARD Fills Ciry CARNliS, RON Aubum

COOPER, PAT

Fai.tbu.ty

CRAIG, SANDRA

P=

CURNES. V.RRY Auburn

DONOVAN, MICHAEL F.ubwy

DOVEL, JIM Auburn DUNN. CHARLES Cluincb., b.


SENIORS 0U VAl. )AMI'S T obot, ~oq EARL. PATllCIA

s,-..

EHLtRS, JllANNINE

s,-..

IP't.EY. O.viN

"""

FElT, OARI\IU.

O.Uri«

FIU.ItR, IUlX Pm

FRA.~.

nua

Woin.. NY. GED., STAN

Oollcr

2$


SENIORS GF.OttCE. )Elt&Y A~b.i.tta

GIBSON. ROBEltT Falb City

GILSON LARRY Fullcnoo GRAHAM. KATHY ~iw.J. la..

GRlJNOMANN. ROSEMARY

Cook

GUE.'tTHER. ALVIN Dunbar

HA.MIL'l*ON. CALVIN a .uind.a, b.

HARVEY. DREXEL Aubum


SENIORS HOB.U.T, DONALD ~Jd..

-

Htn.TQUlST jOHN

IIUMPHRIN. KllNNI!TH A..burn

HUN?JlKEil. EllEN llumboldc

U\IN7.£KU. 1\A YMOND Dulloio IRWIN, Cl.tNN N~ Cil)'

-

1Vtl50.'1, JON

)Ottl<:50N, JAMES N~C.'f

27


SENIORS KIDEJt. EU."OR P.apillioa KEllY, 0ARA P.!myn

KIRBY, JOSEPH

Pmo J.AVJGNE. ALAN Auburn

UITSOIUCK. RONALD Butdwd MASONBRINK, JOHN Stcll.a

MAYER. JUUE

Auburn MEISTER, RAY

Pmo


SENIORS MEU.HE.R. PATSY

""'........... ""'

......

\IEYtlt, HOII'AIU>

.....

MORlT.NSFN, MARILYN NAVI\KAL. lliO\IAS

Uoioo

~'"ELSON.

AIJ.£N R<d O.k. h.

OHNOI/TKA, GOROON Vt.IJifJ'*JtO

~--" JElli\Y 'r<"'ci..W PAJW. JOHN H.-~e

29


--

SENIORS PARU, KAY Pa"•ntt Ci()' PFLAUM. DAI.£ P.apillioa

PICKARD, GALE Falb City PI.ACE. RJCHARD Ntbt&ska City

RAMSEY. JOHN

o.......

RATIIE. PATRIOA Sccdlng

RICHARDS. I.ANNY Bdkvuc RIGGI.£. JOAN Endicon

30

-----------------------------------~


SENIORS ROACH, MIKE !'.lmyn SAOIOI, SAM Wood R..i\""ft', Ill,

SHt!l'TI.ESWORlll, jEANNE

YO<!< STAHNKE, RUTH Oa.rin.b. la.

STEPHENS, Sk'JORA

p.,. SIEIIL>fBENZ. JACK Tc<u,_.,

0

S1\IHR, AR.UN Woco

SUDIK, GAYl.h'O Virginia

31


SENIORS VICE. I.ARR \' ~}too.~. n\'illt

Ww.ENSIEK. ROGER

tonoo

WHilNEY. HARRY

OmW WITT. ROGER

Oroe

WRIGHT. DARREl

Sttdu.uu

32


'' I


AS THE YEAR BEGINS OLD FR IENDSHIPS ARE RENEWED, AND NEW ONES ARE MADE . GIRLS, 路路QUIET HOURS!' . . .. .


TALENT SHOW INCLUDES KICKLINES, SINGING NUMBERS, AND SPECIAL GUEST PIANIST . . . .

3S


FRESHMAN ACTIVITIES OFF TO A BANG

o

0

0

MIXER HELD TO GET ACQUAINTED

o

o

o

o

EAST AND WEST MEET AT PERU

o

o

o,


FISH POND BANNED, BUT PIG IS GREASED, AND BEAUTY PARLOR DOES A THRIVING BUSINESS ....


CH EER LEADERS ELECTED . . . SOM ETHING

EW ..

ACROBATIC MEN . . . STILL WOMEN OVER MEN FOUR TO TWO . . . DEBATE TEAM TRAVELS TO TOURNAMENTS .

...

38


TWIST , CONTINENTAL, SLIDE NEW "SPOOKS" AT HALLOWEEN DANCE . . . HULA GIRLS, BEATNIKS, FLAPPERS SWOON OVER "THE SHI EK " ... .

39


JCIIt:"\ erra.r•• aaclrt -.1 ~ ...,.,.., It a ~ of dw "'~"" .r.1°t ll4loc Droat. Mod AI~ \to~ c~ n• rar. 1w i• wni., ,_ J'"''"'"~'~~~ c.t cht 5ftl..~ C."'n~"A: A•'()(o.tiii'ID •IIJ 1 mf'I'Obn (If ( h t' ~lllitnt ~ff eo.r..t lk h .,.... J'f"a~nc of clw N"'IIWI Ct..h u.,.~lt'f o(

tht O.aauokt CMl'·

M'"'U (aAtto ... bfm -

ta

rhr I t - 1:0...--.moc:• O.b. 5-.~ Taa lklu.. aa4 ~ Cllmo.&. fd~ · ~·r. Wit n tn•ut~c •t ~ o( K•f'r'. Dries 1"1 sad Ill_,.,. fof chf

Sn.tJmt l.J•ICN.on AuocU.fiOft o( Ncbull.a Nit tw ttnN on the rNa• "'I!•Sfl Malf ., f\tU\lf ift<d ~S b«'f'' 1IIW'Inl-t'l of tht ~lc~ dlonls.

'"'I

WHO'S JU'''l

nn.n~

• .. __...,.. o1 . -

GU':"\

la'tol~

"n.•-'J

t,_ru

1'-'t l-a ..,. r• 0..~ 1rAA. ftM, l l . . A-.rll.. PYA., UA. .a-.1 ' olmc t·f'f!IIH &o.N.. t. Mt • c~, tlw a... «~ " dw 1961 H.ocl!lc('Mibfl~ ~ • ...., thC' \o('C'I'Iwo.an <),.- Ul 1960. \1\f ,. .. 'to;C' rtn..kot ol dte NC'bfa•l-.o Jl,~ l'"''""'ahu CoU~ Club, .tnd h.tt

_, M,.. l>f"- f\. •*n.l'f tt('S""IOr'

Kn-N on tht PC'"Nriul lUff.

SCP.

Clio"' '"'

C'll ~

ku

T• Drfu, •ilor~ c.f

..... ._,.._.,...., ol P'S[A . ..J ~ el '4.t!Dft H.all ol.x• (Wn(JI. ll<1 u •!tn • ~bn t.lcht PN.e.,~._-""' be~

t-~•fi, C<'M' "''"" J•of dw ~Nn•ot. • mcmt.(-1 uf th<l- t•>lkltt dloNt a fl d l'tN-I.Itl

~~dl,

.nJ •

tlltl'tlb« o(


it (\lttmtly wrvinr;

JOliN MASO.'J81tTNK b • mcmbtr

JULII! MAYF.It

ol lku lku Bcu .nJ rbt ford.(n La.~~ Club lit u (\mc-Mtr ~· itVt u •ftt-JM'~I cl Alrb;a M• Omc:;.c.a. ol K.,~ Drh• Pi, ·~ of Drb:lt\1 lbll. •hnt ht ii Abo • dofm (tlvt~loflot. A muh •ltd pb,.,ion tMjot, ht r«f'iYf'\1 l.ht Gttltul C h e 11'1 i s 1 r 1

.u J'f"...kftl ol ~ Ttu Dtlta. I«·

,,.,.,cJ <!uri~

bit

uury of the Dnnwi.n Cklb, Md

,.;~

Pl'"•.knr ol rht Whltr A~b. 9sor h.aJ trnN ;u l«lf'UI')' of rfw Forf'ipl Wnlt'l~ Ch.lb ,.oo ~•110t ol tht ~~..~ Silt' b...~ btm lcti'~ ia <boon. PStA. Karp. l)du Pi, •ftll

the Jormuwr <OGMtl

h~ )'f'tt.

a.1 Mot~

H,.Jl_

WHO ltAY MEISTER. b.t "'"'(~.! ti the 'nCf·prniJtflc ttld rM pom.iJmr of DttllUDa Club, ~«rnary ol Phi A!rh.l

'"'"'· uor.~..w '" ol d~ Snlodrn-r Go¥-· C'flll~ A»>Ci;uiocJ. pf'("'.i.,km ol I h t ~J.tnt (Anl'tf ftoilrJ, I tc 0 I d tr ol VC"'trilAS Cl~o~b. and bulO"'"'J m.r.~ ~

Nit01 of 1ht P<o.l~.u~

Hr is

• ~~ ol ~ T• Oduo. KapP.t l)c{u ~. o~.nJ tht Fotri~ft IAII&'UI4l' 0.~

}()liN PAJlU, • pt!)')bl

<hffll;~r ry,

nwh, and

sc""" nujor. hu b«o •

mc-mbtt' of rht t:>nm.uics Chlb. fot. Lan,;loiA,tt Ch.b. SN&roc OuiMI.ID

C'IJ:ft

fdlo<toUiip, rht ~W. <honu. .nJ thr ~...taft Sln,t:<'rJ Ut ho f'l&lCI· <ip.liN in .ltb.ut _, rolk# pb)'J. At the rtC'IC'flt timt. bt i, IICti~ in Alplu Mt.t ()irn«a iU1J iJ SC'Riflllt ~ the- Dcbril lbJI dot~~toifOf)' couanl.

••


DRAMATICS CLUB PRESENTS "BLITHE SPIRIT " ... WORKING ALL NIGHT ON DISPI.AYS, SELLING MUMS AND "ICE-COLD POP," FREEZING WHILE WATCHING T HE GAME .. . ..

"PROVERBS OF OUR TIME"

.. A2

THEME OF HOMECOMING


WAITING FOR THE ANNOUNCEMENT OF T HE QUEEN

t

~ ~f (\IE

()\}

·~

ADDS TO THE

I

EXCITING

·~

CONFUSION OF HOMECOMING ...

<NTO

I. A CLUB

WINS FIRST

IHE

' FIRE

PRIZE FOR DISPLAY ...


.. t

STUDENTS APPLAUD SAC BAND ATCONVOCATION ...

H OME EC GIRLS PREPARE UN IT ED NATIONS DINNER ... CLEVELAND PLAYERS PRESENT "PICTURES IN THE HALLWAY " ..... SOMETHING ALONG THE CULTURAL LI NE . .... .


HIGH SCHOOL STUDENTS ATTEND ANNUAL CHORAL CLINIC ...

CHRISTMAS ACTIVITIES INCLUDE: DANCE ... TEA .. "MESSIAH" .. AND FINALLY ..... VACATION!


S.E.A.N. HOLDS CONVENTICN AT PERU .. . PERU ROAD SHOW HITS THE ROAD .. . BOOKS FIND A NEW HOME WHILE LIBRA RY IS REMODELED . . . CLASS OFFICERS ELECTED .. .


SEMESTER GRADES BRING SMILES AND FROWNS ... SECOND SEMESTER BRINGS A CHANGE OF FACES IN PERUVIAN STAFF. . .


STUDENT TEACHERS TAKE THEIR PLACES IN THE CLASSROOMSTOPRACfJCE WHAT THEY'VE BEEN PREACHED

•a


TUMBLING ADDED ... BRUISffi FIRST ... BACK FLIPS LATER ...

••


MUU MUUS INVADE THE GI RL'S DORM AND THE "RATED LOOK" IN HAIR STYLES . . . BOYS ADOPT THE TAPERED SLACKS . .. CARD PARTIES LAST T IL EARLY HOURS . . . J UST ONE MORE HAND . . .


COUPLES FALL IN LOVE . . . SOME FALL OUT . . OTHERS TAKE THE BIG STEP . . . MOVIES IN AUB URN , CHICKEN IN NEB. CITY, DANCING, POOL, AND T.V. IN THE UNION HELP TO Pt\SS THE SPARE TIME . . . SOMETIMES, JUST TALKING . . .

51


STUDENTS AND FACULTY WORK TOGETHER REHEARSING THE SPRING PLAY . . . AND COMPETE DURING A CHESS TOURNAMENT.


DR. NEAL S. GOMON, PRESIDENT hhh ,.....,

oil

I'H·~

...,"'.,''"~''

t<lf IW'•riJ • (('nl'uty A!t~u:h 1n•11r ,f,.t ""'' .u•l'f't u ~~ tilt ,,,..,,., •on< ~ ehe- fJ't()l.l \lUI ('1.-i\f\ ttl 1Jw. h.oW.,. eli thor <oik~ •u I~ .rr.•.J t..f l\:uf .. (.~"""of\ toll thr O.M$:'\11. Ill 1')\11 ., jo{U!\1: t-.1 .... thot 1).,,,..~ ~ '"""Pf-lP ""' In I'J\1, lw l'lull'lt rrf'IJ«i( 0...""'#- Or c.,._.,., .lod.t~~ool'lo1.uar..'Wl, the- luf o.r t!w ,....,.. ~1 J>l•f'll hu lot.t1 '"""hkd ~ """fll~ ~ ,.._,.t.l """'"IIIII, \f1.cwt lhl, I _,,.. 1'1 \4 .._.. II• I. IN' ~ (.«tltf. ~ ••~~ Aru llwoWi~V f ,..,.,Jror,W., ~·'ri•n.t h.u """'- ........ ,..,.. ........ DtUril..., u., .. (..., ..,.....on. .oilht llw ( ..1 b .. , t.•• ~ ~

...

_._..

""'-"·

.,u,,.,,.

nw .obf.,.. ., ee4c-t....,.. • SI)()Jro .-nr-•-•••.., dw fW"""" ••- ""' ..J4.r,.,...., 4o-or1D1Mrf a..t • _. c.......,. ...,.,....-1 ''""~ .. ~ 1101' dw t~N' "Ah ...._ l'oftoo 4oM -.1 _,, .. ill

~

.._.

tllil ,...,r ~· • I , ,.. ~ .., ~ ,._ '""'- .... t-:rr ..~eo beft tuN

llw;

t..a.;IJ' to_.~

toft• --..--1.

~·_..,.•

.,..... -~ _ ... Or. ~ .......... ....., ... "'""' -~t, ~ .,J ,..., Pffll.


J)R KFITH "ELVI"i

n....,

llld

.....

J)R. HAROI.D BORAAS 0cM

~ ~N

MR LARRY [8"iER

MI:.S JLANITA BRADLEY

l'.lt.dW141 \IHW...,..

Dr." .4 TOil'lftl


MARYUS ADA.\IS ~•tkkt.un~

SI.IJ'I('f"Jol'lr

a T Df~UORD AHiQ.It ifcoaJ of Fo~ Am

DAI.F ANOFaSON S.:brol ~,tli.l\

W.tiiJ'IIIl

(lARA 80AThiA!'II Jl N ~k-cc- S'uf1C'

R.lJTtl BROW:\

CHRIS &UETIII'l

flta'w!'UUJ' ~p«'''i-

Als't. PI'Oi. ol PhyoP(J

AL.\IA ASHLEY PtOf fl~uty f:d

.\)!""(

ALBERT BRADY AJ.' 1 Prof of B101o.t•

Pl)WAR.D C. CA.MF..ALY 1\Jt(l(. Ptol. oi \'of<~


DOS (ARUlf Dm~rot

oi =>r«UI

~icn

MJoaY CLARKI' 'nuN Cu.X Supcotvitor

Vla.CIL OFZWARTf. J.nd ~. Sri

(... s. Cold!

LILLIAN CHRIST !loiJih c;,.~ Suptf'i~

A B CLAY 8\:R..N

Prvf. of

~

&nd Gfotttaph)'

NORMA 0100[1. A<'l«. Prol. of An

JOUN CHRIST Ile-Al ol $c>(CI(c- aACI M.u h

NFJ) 0£'-:.\IAN Au·c. Prol. ol thK'OfJ

fl. A F.DO\' Ektnofnwy Pru•<•Plf


fAtTH F1tJEST c. s. Lobr.r.tJUJ

TO~ fR.IEST Oor«ttt' of C. S

GLADYS GRCSJ-1 for.t aftd ~ $.1~i)ol)f

ROIWRT HENRY Au' r. O.r SP«ial '-"·

RI(UARO HOI~Its Au'r Ptot'. of F~ti.l!

D- \' JAit\'1$

IIAROLD JOIINSON

Auoc. Ptol oi IM. An

Oor, ol PA>In•iollal S..t.

JA.Ml$ GllA~Gb. Mt t PA)I. oi 11\J Aru

JUDY IIOfiL Oir Pbf'. t4 lOt \\10ft'l('n


DUI.OTltY 1\'T.It(()~ .... (,I'Jida ~ ...

~

~

MAX LASGifAJ.I

UbtmAa

\"'O'WAII.T LINSCHDD A"'.,; ,M ol t.,luJio

,. .. t

tt LAR.S0:'1o' Rqutr.t

JACK 'tC ISlUE ,,... Coodo

l.O\..UI.KU:Gn Pf'Of .. 路~ n-.;...

} D tEVnT AIV>\

,~,

fA.d-1~

w

~

lYLE NC KtRCHD. Aw 1 Pry# ol \bdt


UA'-:FORO MILL£Jl A»oo. Pro(. ()/ Cbtm•Mtt

CtiAS. M0tCKL£V ~h.th ln.,

WM RANKIN

FRIEDA ROWOLDT

c. s. Saco«

OR COO SCIIO"''1T.NliAM0. Jl~ of u •.,. AnJ &< s.,. •.

c. s.

.U1-L

Pt<Jol. of EJ.

GlfN

~Ht£L'I'

)f Hvc;h sY~ o10f

R O.

~IOOIU!

liNd of WlpAI( Am

l£SttR RIJS.S.fU AJ.I't Pro# lftd Ata

OR ( . 0

~lfGNEl

l lc,..l o>l Pt"CIOI Am


m.A' smocns Alit • Pf!Oi

ol [qluh

'C/AS VAN ZAN'T

u.p, "<hot!~

Pr..-ir-1

Oil (ltAS

c.

~

M¥Jit

nc o.-o

......

s.~

~ACY V A.'OCE

S.,.pt ol &uoiJo"«' ..... CNNDJ,

oa. ~~....,

MIOtrt

wnss

,,..., "' )Cod_ ~

41


0, OAU.ELL "lNINCD. Jfftd ol Dt'hJJofl ol. U

62


"

1

C.Aff'TT:aiA - a.nw v.,....., U&oa PaAI'f, , ...... A.W... ao'

o~r

r-. no

... ~....,.,.._

~ Shrr-. ffle ra~~ Fahc-t Btnrk.

,_.dtf.

'·•11(111. a..ct. "-''"· aw..t11t ,.nt u.....-"' a~ .... )C ,.,,, r.t- o...w ~u'n

Gn«

CAMPUS EMPLOYEES ''"''T' ""'" r aow nsr r,._,. ~I"W""· o.:., A.t.tt~.•• "''"'"' an. AJ11 •• ,,, GtotoC"' FI'J.fll. l)rto.OM",

-\J

lt.yn.,. ( hiJIII4''' C,.n, a.ubc-t-1 tv..l"hlnl ROW TWO

'cal.y \'.tno.C', M.1lcry ( ltlt!H, O.~IJ ~~~Itt,

'*'''

~.a. \Volh.tl'l'l (.~. F11W"M l..vn.drllooo, Joe ~nlq,

llatoiJ P.wtrnun, r'f"rttt

U•~>iftl

63


/

\

\

,r '

Mrs. llo<gh;!d L Bo=s ,\14'..,11• ~·

Mrs. Rurh B. Cam<>lr O.rtd~,

.so.i $Jo•t

~

e e •

fA'I

,

~

I

~' r j

f)

~

\

BOB INN - Sf.ATJIJ>. )bf'k SimP'OII. f.dn.. poup._, Hotltn INC: Ellw-1 fitiDC'r, [)oQrJ U~o~h(lllin, Jlil<loth Lnochl.ld

~R;RFTARLES-

$J,U,.,.. tl.WO.

All~

_:J ST.\NO.

SEAT£1> P~t l'ntd1, lnp &u.o~nt, ~b.u rK" Al)lfcnon. }.o~nn I>.o~hmkt, Nonn• Bblt. STANDING C.l}'ll Ubbrn, Mary Anaa Cr..JC', Vlol)tl lkZ•.mc·. EV('IJn ~kU.b.l.m, Bt¥trlr ROfr(h, &I'll((' O<wd. l,.u('J ~b)Cioft. Sbuky M.liOfl. ~ Kollur.


-

--


J

Hfoiii.Kl:t'f. f

\o(blouu, <;

)t.,~hrr.

ffhT JlO'Ol

..,r-.. I

f'*' (.. r~

J

ANI,

In-.. 0 nu~u

lkr-. G

ao..

U.rt-, 1t, \la""--

L

~...-D

Vt;.dw. D

JtOW ~. (

\f,<..m'C'O. E. """-- D.

,Mho.... a fot

ant

lou, A

(..(o..orn-. J Tho•r~o•. .... ~. (.0 Huon.. L. ~........ b,..,, J •~-

\W'l"f''. L

RO't. ~~~..,......,.. ~

• .u. a

ALPHA MU OMEGA A'f'lu M11 ~. iU1 ~IIJ INthnn.h" ft.!Off'l!ll h' -..; oflf.)fl fcrd flft Pc-tY'J (:IIIIIS"UJ. ro~~ 1919. 11w tltOtliutit.f! iJ <...-n~ Cll qo.••'•l•l ~Ju'h ..,,...,.. fotiJ 1 I C""'<n'ltr.-toQ<'I •~ 11\o!ttwM.mo. ~ (u•t"'"'f ll'!t'!ftpt\ .,.. ~~t"lo<ft • tN. ...Iu "'J"t' ool ~th br tll•~•cu•n.c odwr rn~ ul tl\oldwm.uKt I'IOl II(H'II'I.!Ir fr.vad tn ftl•-""1 ,,..h ,,,..,_ Tiw-, JtC' .al.,•rt crrJft,ot t•• '"~"''~ mt'lt(' flt'io('II>C'Ib~ Jf'P!I(".at"""'" 'J1ol,r ftt• tl>.lc ..liN t>f thor l'!'ldi"'N-n .111 IHU.ITIJ 11>\"h~ Ill HIOO!ill pro1t..-n j,."PI•ift,t M.tth ~"""' rl>.lt the, I f f ff'on,~: "'' •IWINW rhc f'«ITI ~~-~ rtu.~'" aM · ~•11'111.1~ 1 ~ llw d~ ,..1, ft'loW•tl•l1 .n.J lw.t ., .t l'fft;tf.,... • .t.~e,..,w>tt Of «--rr,.OOI'I 4>f ,.-e,r -n-•1 llft'll r.f ~..,._..,_,,. Ja ,.,., 1>11 a...,, tht c~lt '' JKWd '" ttut rt. c\.b ..l, ,,_ rk-ltt" .,....~e., dw: h.bl t'C' -•""""' 'ldh IIIW.I~hul ttf~ Uh.M h .t 11M f'oltloolll Tlw .,,..,,, 11 ..A ~'f,cJJ!fl• ~ I eht II!I&IOf r'ftiiiiC'\3 .-.t dw J'('at ..,.,, .tw II ~•fiji: t!o.,.&.a., •hd ~"'('.:! ot 1 ,._.. I f1'11'111 -.:how •twlit alw•TI ,_-..to~ J'c-N • ••to~ ul rht II ~ ,._. OU~«n ef tbt ~ ~ ~. 0. ., Urho. ,....,.prn.a.~rtw, , ... M....t.iotl. ~rrt.n

•,

.arrrnw-

*

~. <*y ~• ....t ·~· .)(,, ~.

J J

r a.t-a..


flltST aO\\' Utnl, J 1',,,, 0; I.!' it~, C: Ao&non, 0

~;.ru,:-.;o

}

.,.~,. ll . ~1\t. "~ Bkoclln.

H"..Jri.t, k

.._.,i&ht.

ao...

a~-.A

nuao aoot.

u, .u...brlllk.

1....,. 0

l'lfU· .. ll

~T ~

J~

c.

ltutA.

~Jt

c. w,i.._ r ..

Wto,:hh, w_. r .. tw.thttftf, II AJII:"<:'J. N; Uo•-r. A 01.1\'al. J D..d, J fitl4,. ant JtO'to' W.-itt, G PniiU, J- Albm, 0, I~. It "-rL1·.... r O.•ul. ~: \'u. L. ~. I J ..ko 1 W..._l l

BETA BETA BETA •hr• •'- ""'

ftn. l'c:u 8ft, ;, rlw- auioc.-J 1o01:tcTr f•>f rnkff'!•(lrol "' ~1' TN Hll'a"..,'""'- .. "" ort,(ln.tlllt'll !Of ,. thl'f't'f,io&J J"''J"o"*" eht ,lfol,,&, ,__,_, " ' tcht>lJtdlor, ''-' d!IWI'I!fl.l(ll"" . , lo(otflfi{l( ll'llth. a.w !he ~l(..>ft I I «'Wif(~ ,.!'(' t•o lo•rM' ~ ll'lffl\lxnhtp, 6o,b~t • .w rw"oi,irJNl full, or .niH•, ~~~ttl'll•tn ""'" h~\t cumrlf'ff>.i J( Jtv.1.1 10 IW~o~~" '" thtft' ((.Uhh Jn ~ 1o(im<C' Ph,.n•,.,l ll\4'tt'livt•l\or til<. I •·'" rhnot' ~It"" •ho ~ ~r«U.I ifltff'nl -.1 tpciru.k i.n biolntcr. "~ •ho h&"f toon'IJ'INf\1 (, h. ~li fll ~ Tht ""'"'~ ....,. •t P«. ~ fdlt,.,rv I~. 19~11 1lw ~Ut-•1 ru·n.ltN, Or. '«'tllutn (;.o&Jun.t~ lfi.Uikd '"" Pa dw.rtn- Thi1 clu.f«'1 ....., • - N et. ,,,,,.,"'"' "' th•rr« (luJ'I'tf''llhach "'"" lo<ti'N o.t~ l ·••. N~•. 1M ~,...) te tw,, ~J'f"" I ''' ('of'i' -utt ()/ tht l'n.~ \etlft eAJ eho N -"ft'tl fOft'ilt'ft COUfltric:t. n.... It'"" ... J..o.o-. f,J.Mt ,,,h ,...._. f'&l1"'"'w rdn..._..... '"" hinlnc:.,..t '"'"'- _. ....-11 M 1l~ ool d.f' <>&I'OO:OU' _..,brn,_ ~1 ' " " ._• .. , tc-.....~ All ,._ -~ ('O'f'f~ dw..,....,....,..,. .,,... t f ' - -. .. - - - Ow~ f'OI"Y• .-I ........ ,,, f . fhr fl(_ t.f ~ .,f'Rl ~ (h'J'Cf"allf ........... A.o.Jrnty ... "-... •

honor-,,.

nw.,

,.,..1\J

,.,..nJN

T.,l.,

,.., ,..., '" ..u.. ..

,..,.,.t. 11•..-"'J ,...,.,'19. ,.._.,. ,. ._. «,_r

tht' "".... - OffoC"' 1<11 dw 191$.1-Q ....... ~._. ,_. lh•fdl . ..... """""'""'· O...,;ht ~ ~rnwy t'""'-"'"· ..,.. •u Dr (.lahte -.J ).C.r Bf.J,

.,.......N.,

-·ta..c. ...._, .

~..

(;.1,;- ,..., ... HoC'


ROW 0!'1.'£: Slwriy, C.: Po11dnpoo, J.; R(loath, M.; Omu.l, K ; Sl.li(h, S: Ralld.ln, G; Whi~, 11.: Rttnirt-), M: LA.IMfotJ, }. ROW TWO: Cill>OA, L: ~tbn', A; kuht. L: G1~. R: t'nt, D.; U'in, R: lttbo<t, 1..: \1dh'Of, 8 ROW THRF,£ Rhodft, R; R~lu.rJt.. L;

RhoJw.. K ; h"tf)(lll. J.: &mol. M.; Krlley, R: ~. Uuftt~hach, R. RO\X1 FOUR B&rnh«. C; 81'0Qo, T .; VI«. L: &rt~. 8.: Co«<l\, C.; Rci.aK'I1, 1 .: Smith, Jt: 7inn, M

J-:

BLUE DEVILS

ACTIVES

Itt J04f.. tM MY>J •o~f it-11 iN .1 _ . , 1vr N~.utu.u;.,.,.. -~- ,,.,. AJ~1't' lk~;~~ • ·N~ lt>Uo.k\1 ro promocr tcbrol t['ftit tn..f i~tr~ on ttMrti< C"toD. Thr p..;rP<~K. »MHJillt » !hot ~•Nutlfl of the- otpnir.uion, •uf fof - ~i&.ltnJt mor.ak .ai'IJ <«-.atift,C a 11'10« "''""''~.&Mic ,cuoknc bodt- ~ f•.thton.1 >r•m ol cht .ulokuc ron-t~n '' t11uh "P •~fr br cbt .ar01.1p. 1M Blur D~·,dt tf-'OCKW arh:nic b.anq-11ro .a( cht ~ ()# noch lt"aloOI'I ~ •hi<:h titnt d't ~ &lkl l»khn .rc: to.or-N. Thit ' " ' cht:)- ~roo.toK'J .aictr·~ .t.llkn. '1'My lloo M!r w-11 ttftt'lllmMn UK! p~u.mt at the .M'hl«i< "~ T1ttt ,;aJt-i~ 4){ tht B!<X Dt-.11 IIOtiJt ;ot bulnb.lll tDd fooct.ll ,umn u l cutM-booom! u.d•u•X' tNt ('O(Itont,on thtou.,cbwt tbt ~n. 'J"hf olflffn ()# tht N~~ot ~;:, 'Attt: ~!olt R•h. JWnt.k-tlt. K('l'j Oo.>M.aJ. ,i((o.pr~.knt. Sam s.dM;b, ~o«rnuy: .aDd GUJ Jh!W!n, utu.:r« 1lst tPQG~ou of the- c.rptu.ucioa 'Attt Mr. Gkn ~r .aDd Mr )Hnn P1lki,.~


A ~•tr.....,.. w.: WaU~«. w: tr,........,_ J ltiM. M , Altko, T: TJ'IM., A..: ·• \C II*". 0 RO\\- TU'O Dt-LioiiC', J KMI. f ~,.,;-.--. r KilGO'- P. Bocn. J, ~~.

aow

(')"~.;"r

,•,;--.

1 ' ' •.,... J T"lnw f Odt,

a ............ a

P Jl,,_, Ci lth\\ r•Ol'l. S'...J, T 11.,... L. W•'-1. ( 1. ~-lrtolt. f K s:n. 0

a

1..a-.

o

w..,...

A , U...:-J.. •

a

~trv:c~, 0: )«!'"'· (A,-t•u~. (._;, H.-. K~. a , ).ld.. 0

lt;O'IX' 111lff """' A ltt•tt,

~O..t, (;

It

N ..n..,-. L: !k .d,,

BLUE DEVILS - PLEDGES T1w O.!~o>t Orrril pi~ in rinM" t'C'«<fM tu\1 f!t'.l~ U!t.K· o.;,h tl'l<l c..rrr on. rhot ruJ~r>C'Ift of bo-.~St•ft• l~at lt~m• ~ .,., fl4 Jnu1bin• • 8~c Dt-vol ploN.tt 'ttn..Jid bt .., u; that ht· U thf- tr~tk- Mu-Mt'fp.rt til t Chmab-


tlll\T J.OW

l ,

A "'--, J, T•,h. D . C'Norflrhf'f. A : l.o-dl. M : W.,Jr. o.-..._ f) rOliUlt ItO'«.· P1un, a~ K•rl NO'..~o,l. ~ (, •.,;...t, I . 1\.N. V,. Gf'CM. K., N•~. J:

Mu• Wou, ~: Dufll!l, C.; Mc-t.ill. ~~~~f1. J IA;ordtV. $.: Pvemoon. "<O:'I..O ao.- C'..an'lll'tol. ~. ~....,.-r.

f·''"'-'- v .

». u. .. .,.,_ r

J • ......... ~ P

c-.r...£. J.

1

Jkhtn. K , "\..at.n.

u. c.. nuao 10'1.

r ..

Shtda.M.

'C'-~.L,.,,

..._ f ,

c ..

~~~~

~

..-..

BUSINESS CLUB ""f'N"'""

T'ht of d~ J'lmof'fll Bo."i.IW'Il Oub 'U llw" Dtti• ci'Ur«r vf c~ l'loiM)IUI COO'· l'ftorhloll ~IKtlioo lrttffl'liiJ, p, Om~ p, ~ ch..l"tl ••• ,.,.. c,t.bfuhof\1 Jt Pft\1 ~U!C' m 191\, fN«! ~IoiN '" 192'• ....J oli~Nft<W "' •1'1'Cv~utv,l(ty 19H f,,, IM\ v( t!Miftbc-U J'f""ll

..,,.R.i,.uioft •._. nu.bh..twJ ill •bwt

'J"hco

••"'* ei ~~ or~to~tli:toll'ion -

"hl.l:•r"h.op ••

(IMI;IIIcol,t; •

oliJ

t<l

t•Mu un.kr

1lw

Thc-

NIIW, ( •ll'fll!l'lc"lcl.al Owb.

rn...,.,,, t'll<\our¥W'.

("t lf'l'.l

....t nn~

itlfflftl

ill (1¥1( t.«M1IIWI'IC Ill loollf;cn •"'I to• ~"'""'

uJ

•11.1 f.~

ttllo;.JJ M t nJJtJt il!l bu\l~( .\ftJ ,.,._.(.,...a..loll lofO' h " tfrw ,.,.fi'O....,. t f tht PfN Of,U.IIii• U<Ift "'' W1 t.w.lrrl !+w iJtW nl .,.,J bi.L\lfteot nf.M'IOI"'.t..ro ,.1'11.1 "' -.hho.h Mol f'IIC'OUU ~ fftlolv.~op ~ t.ll ~.a! ..,..twn, ~-~ " . - • ..U .rvJmn •"-, ,._ "' ....,h c..-ho.~' Tho• " .,.._., ... lli'{Ul ..... - ialora.r·~· ~...- ,..,._ ,. ............ '""" ...~ .....,.__ llu&iJ,.,y ot.n.....-n. ...,_ ~ -~ ·~

..l,r'lt

...-..,lOft

......,.,tJot"-· ... - ......... ..._.._._

"' ,......_.. .. OffQft ,_

fdL ... 1961 -JQQ xk• ol

-~. "··~- ex"'"..... ltltcwp.~~U•...,. n 34.,.1t..t Wn."'l".

~ ..,.. (ll..tln

--"""'To ....

o-., ~"'""""-· 1 - w \k~ ~ u-hr..........., l1w .,.._ ~


fiRST ROW Ntl•. A: P~r~n. S: ~h~t, }: Bittt, R~ f,14!kf, R, Ftir~, L: ~Wuorc. It

J.;

Mth«r. R. SfCOND ROW

DRAMATICS CLUB 'l"bt l"c'N Oumauu Club-. o!W!Ulllml in I?OS, " tlw .~ dr ....'IUiic Otp.niu.lioft in Ntbrnh 1"hc- f1uc pboy Pf'('K'tlt("d ·n~ Und ol thto llrv.t!'' Dt-.4rt'· in ll)()'t )lcmbr:nlup 10 tlw l)ntNoli« l'111b l l buN ~ • poont ~fl«<l'l l'oinr. Art Jti•tn lof ccon•rrhlluc~tu co d~ club", pro.I~KtOon~.

f!..ch ~"' the Oull\ltl() 011b tkoo.n (In(' _;....,. ftW'Inbt-t ro rtttn'C' chc Ot•INri(, Chlb •h•ch n b.uN oo ounc.lnd•n;e khit"Vcmmc on cht f~tiJ 6f dtAM&IIC:J, 1',.-o m.&iot f!C1)d...Ct!OCU "~ Pf('loC'ftccd " J~"'• the llotiM'COII'Ufl& Play attd cht SPfin.t Play, .. irh mii'IOt" pf\OJu<tiotiJ u in«-rutt.. Thi\ ,wr·~ ltom«OCNI\It flt•r 'Wio.I,J "81.rhe Spirit," by N«'l Go-Ard. Coft..,:u~:~~l"uoru ~lJ be n1tnJN r>l 1tw 1tcllf~JC.al «t-W, '' • ·ttl .., chc a<tOrl ...,~ th< 0t"otbtld P1.t)hoou'IC' rtnn~ultotl of Stu. o·Cuty'J ~pl(t\ltn il'l dw Jlall..-ay.rhc Or...mu>u (Jub K'n"f'J roll~ 10 the "diOn .anod r~ it.Uttf11N lfl llltlmQS chtm. The d11b A•~tJ

•~

"*'Offrun fl4 tlwOu.uict dub ..

S!l<'«h (;.oftrnc. '('I'C'' Alka Nri~o~oe. rrn~. S.~ P.ubr. ~~~r. Juhc ~hy«. '"'MftHT; ai\J R.t) MC'IMtt, pu.nc clw.irman. Mr. R. 0 . MOOfc It ~l<OI' clcht Cl11b ~ dirro«

uf

10 Alwu.ul

II)

~(T~S.


fiRST llOW · '0>1~i». ~1.; O.nlJ. C.: ~'f. L: Rtib<of. C.: llunH'l~r. J. (k~~~. f_; PJOtli, K s.rco~"D 11.0\V·

[k\ 'Qr. D, MJO)otf, ) : Tcri'J, II.: Mtfn(iff, K :

Cactnh.am, V: Pt-nl.au, It

r;

K..n,

r.;

Jl.otboct, L ,

J'ftt~0tl,

D.: M.uonbot-ink-, )

f()URTil ROW· 8oor<'r, II ; Pt'l....,m. 0; f:.: llinl.t, R.; k.nlit1, $.

Gatd!Wf. R A!~.

'f UIRO ROW· Shct>hrrJ.

FOREIGN LANGUAGE CLUB 11lc Nr,;J:n l...n,o:ll.l,l't C:11b ~ ih Ni~;"in of'l t~ ~rm.an Ch.1b. •hio.h •n or,cuai1N .11 i~tu S.uM ifl 11)0? b .. PM(').)()( E. A w .nmM\: A' Ull'lt ~"""· tt. (>l'pruution bnloll<.ki'IC'J "• ,..."h to indu& ..,.J,tn~ in ~,..,\h_ fte'tl(b, .uld Cc-riNtl c'"'"· h ;, dw J'Qitc:y of

....._. ~~

dub

t<1

il'>u:(' 10 fl'lm'lbc-ohlr Jll io~«nef\1 w.o.knu •ho 1.- w t.u~ U11Jicd a folft;pl

'""" ck.b &im, 110 .~ehit>.~ -~r•l .t....-...h tbrw,dl it$ rl.tn.f!C\1 Jclrnctn ' " cl'w lit\t r'~<t. UIJ tht i ..\ftUOff,.)f N-<>lt!W" •f'll Ao.~j~nl'fl.l 1. .1b OtiC' UIOChtf fr ,1;1\" l flo:o (>f'f"))'NOIIJ '" rr•rotc- 'f'l"'".C tht lui~ ""' odlft nwmb«!.. It bt•...Jc-n,, rht htloti10t1J b)' x,i'tin,a: .1.n <opro.lrn.l\llf ro \tlrJJ tht n~lro~r~. rht C\1\t<)ftl.i ol alliOllwf N.t..oe. Fotnu ,uumin.att m.~.nr ~.ens <.II •ht l•fc- ol MIQIIhtr cwnuy. u 00 l'('(wJ,, 110n.0. ,nJ JWI"•r'l"t'Ot 1!1((1ifVt' aror htiJ onn- , ~rh. on rM founh Monohr- Tht La~~~o"'~<' cl.&un JO!t<'t!Utt in f"'tWM•RJt 1h<' J'ft>lltfall'l, ~h 1llt foollo-.-u1,c olfoctn IN the ~roup fcx ~ 1961·1?61 JC'II t.atof)'tl Rt~bc-r. pr('\.iJmt; Lnon Prn~-n.d, • ~If ~~~~ • .a.W C.aeb) IWI4 )('(f<Ut'J frNYolftf. It u 1J'O'I~ by 0.. ~l~<btl '1.1-Jtftf'l

"*·

\,),.\.,:IJ,.


fiRST ROW: P...;oeu, 8.; Ru&q. t.; Spi'OI.II, 1.; Jarvi~. M.; !lpoftf, W.; U..t~b, K, Mderjr~. K: Whtri«. C-: Kr.u«A,il, L; i.uNkC", ~; Droclbn, S; Pnc«l:, S. ~EC· 0~0 ROW: \'Oft!tk, C.: R,,nu, G: lliilla, R; Sm1th, 1..: lliilbc-n, K: Cn.t.t. J.; ~tpbmt., L; Coope-r, M.; M a~r.

J-,

Schn...IIC'. It: I,.I.Vclk, 0. TillllO ROW: Sud:a. I),

Omm, L: :>:~b. E.; AM, J.; L..)'lkon, L; f•llk, 0; U.rl. S, Of'>~. R. Gorr.ko,, f', Ct,.iF.. $.; l'llkr1. J. TOURTil ROW- GI\LnJ.rrw1~. R; ~hC.oB, C. lk-ll. L: Jh.n!Wl, M.; Kcflcr, r . Ronho,..k. B..; lhlf1\tt, J.; \\:' o I I, J.; Pc,..'""'· K . ~I'm. M; Roitdt, J.; lt.:KKhln, N .; lho~.

J,

HOME ECONOMICS CLUB 1bt ~'u Ch.ioprn of Kapf" Om.icMtl Phi, nari<>nJJ ~ «o,lft(;loll\iu {rarttnit)·, "'" i111Uik..s in ~ Su~ on ~lah:h n. 1910. The p,~tpo,c: oi cht Ot~nit.mon ,.., ~ raitt tht •••~tJl ..nJ i.k-.h of ,.n ~itl. i.n eliot hQm(' C('OO(lmin ~nmmt h J:4o~i:' a ~~fu\ll'kl a.nJ o,po"t('l!l(t ol '.t.!\ln ~ all? Jtirl •tw.hn W uu.#lol Of ~ a l'tQml:m.&lff Durin~ the: ._., mtmbtr.bap 1n tht N.tional OfJCI..II•T.t.liQI) •.u J,,;.o:~N. and the l"''~t V't-rv llocnt- f;(QOOQ'I..n clvb ·~ t'I·Ublilbc\J •u.h 1D11th ~ .amc pt<&l\. Alit ~id in.:nntt\1 tn ~l'l'W:JI\It it ,.~ w ;o.n eht lt'~p. /o(fi,•tin ind~ 1M Vni!N Nattocll Ji.ntw'l' a.nJ d.e ~ludi.J \\:'.asbuv:ton TCII OUitm 1.-x tht 1961-62 J'C".U urc O.a.u. Kril'y, prnldtnc. Marr Jaroit, prni&nH!«t; Winn~ Spot«, ..-i«-ptn•Jme, X..rh) &.:.h. K'U('t.IJ")', aftJ Karm Mcl.n uf'(', u<'UIHi:f- ~w)n .rc- Mn. Ss~twl &nJ Mu. Ktqd.


fiR.ST R.OW:

Ru~l.

L; Joluuoca,

J.; FrJJKq, 8.; Ft>ll,

L; Grilorrnun, 0.; Jan.,., 0. SOC0:-10 ROW; Schlan,«. C-. lhx-k. ~; OncGWI... R.; Sqocr, C.; IIMWrk-oo, L.; GW"U~Uno, L; Guf\l:'tr, J. THIRO R.Q\\"f; ArtnMIOAJ, ~·, lk-utl. C, Sohnhob, ll; lbyn, L; llll!bon, 8;

V«<h'->. /r.; Vt«-, J.,; CSod.tl, £.: F<-I«"". J, FOURTH Md~.iD, L.: ~t"l, J.; Mw, D.: Hoh:n.1n, [.;

ROW;

&rt.u~f.

M, Hol:wc. 0:

M~c-r, W-;

1-'c-u, 0: M<o~lJc-r.

Jt; Ta)'ot, 0.

INDUSTRIAL ARTS CLUB EPSILON PI TAU tr.,ilon p, Ta" iJ; tt. honontr fruffnlcr foe Ill· Jlo\JCrial Arn •hldcclts. Tbt klcal duptff is Cu Cll.tp~«. <Hp.n.tllt'll Oft Oc<-cmbtr !), 19.U. 11 •.u cbc- hn:t d.wrcc-r to be- ~·ml •nc o( ch< MwiM;iptli Jll•-n. Qu..t,(OacioM r«zllotC\1 foe ~u"""c- UIQO chi.J (r.arc-rn•) Ut" lh..c C~ KUJrnc IQU'f uu.itlu.iO ._ !lf!'a~ a "D,. l.l"ffi.St" Ill l.t!JuMtiaJ .-\tQo C\lu(£CI(II'J, a~ hot 1011-M bc- I. jUI\.10( OC K'ftloOr , An '-"''C'WN JIOUp, rt. lnJuJ~riJ.I Aru Oult-. ;, Of'NI fO ~ •Mnn-tfd tD l.nJii'MIIll A1u. fiRST ROW

OH-«n ltx I:Pt-ilon Plo nu •nc- J•m l)o..c-1, ('fni-· Jmc; Roa ~M, •ic<-J'ftildmr: Dflht Cloc-kd, !«· IICUI'y; anJ }lift )~tll()C!. tfC"&Wit"l, Ill (tw,(c- oi JnduMhl.l Am Club •c-rc- )ittt }ohon.ton. pra.•..knc: Bnlce fu.ft«T, ~tcc---pt'Uiillkot,

Lou Fm:t, ~1""'-1)·; Uld O.u~ Ct"tlonftWI, rrc-a.wrc-r ~!Oflft,A rhoc- r.-o lt"(M..f'S •«c- Mr. Oft ]1-r~u. ~11. Lace-r Jhmc-1. aDd 1):, C. Vnnon Sw.,wr,

Ckxkc-t, L; Oc-•a-Uil,uu~o, R.: )9bn.lOG, J; lN>c-l } ; B.truci, ~1. s.c-,Mf, C; Ru-~M"I, L; CUIIJ<'f, J.

0:-.1) lt.OW: }l-t'\-iJ.. 0 .:

:sa....


flbT ~O'f. (rae. ~ ~.d. J; A.:~. G, ,,.. ... (..;,. (.,..'"..... l Alh.'oPOo, A ~"-«. 0; (;.:Q, ~

~t..O:'\ l)

aov. '

n. rv-. u, n.c.

.... a. )

ear~..__~. h'n"~

lrrW,E

.. .. ~

~o...

~ t

J

l ~"""· J .. G~.t.o. )( '''"''""........... ~~ ,,

G~-

KAPPA DELTA PI K..f'J\1 [)rfu i't II doc .., ooll ilow:>t.&lJ ·~lq' ., ~... k .... "'S'oNJIN ... ('ft('Wt~"C' b ""' J!t·~ ........._ lflfi.11Mw*. _, ~~ ~ MJ to ~

Gill~

~....,

..~,IO)IM

.,

~.

Ont,

,.,.,._. oWiJ w•~o:.tt ,,. t~ "'N'" u.t·hhh ol dwu cb.u

kho~"'"'lr "'' tfu•hlf '" 10•0.

lllt 'luj>t« oif'fll '"'ul Jrl~rn e<l dw bi"'n...l hti.J •e 1\itJ~~r l.,'oa""''ry, ~b~·

\<AihVUUCI. •t10d1 ' " '

... ••·

." P'

f

.J

ol ~ .\........... ..a •how '<ho.>!..nh.p

...J ~.4 a.'li,.,.X ' " " ...... NI.~ The ulfall'~ I~ tht 1961-42 Mlt.d Jftt ' " " S.l!lrJu (,,.,,. ('fft~. }<AI.. 'Kif'S'If'..;.nl(, GLIJ, Ad,;('J,

''·-btst -"·

k>.IC'II.I),

C,kt1111 ,,..,,.,, ttU'VItl, ,,.J Ltd'"

(A,.\('th.il!l, ht.t•)l"ft

Alnu At.MC't',

ll\.co

,lM!>J' .,., ~·N·~

.,..

'ln.\


Tll\T 11;0'\l" P · 'Q.'• " ""' &

no f

~hfJ'.

G : frNOc,h,..

!'0..., a( ....,._, ('

J,

'G:',Qw.t.,.

f-*'-. M frou, L RO'Il' Gr-.., \1 Btat.!. \! .; ~

PIH_,, C

G..,....,

OWn.

J .. Rc '11..

It

nnt.rr \l.,•h.t••.

~()'" ~. ,~

It flwoo.rm.., lt.; Ca.rrw1.. R ''-lMflll!f, (. •me f()(.:a &tc:>6. J. BunW,., T u.....,.,t..,. A. 1......_...\r.rtc. l kimmt1', A ft. .,1\or, P o..._.. 0 ~IN! L

LUTHERAN CLUB L. S. A. L..,.. ( ._

~...ouri ~'oJ) - '

L.rlwna

~

.W.. A._,.,_ 1l'•itf4 l.ahrn'l) •ttot 'l"'t.ablnJicd 0111 •M'Iru• .., w.-.or ehr entnC"\t oJ Pft. Soul,.. ll\ldmN. AI rlw>r -~~, ,.,..."""' ehor '~""I" ~ d«piy i~

dw·

1,.1'»1'1 N ' ""''' ... ,;1(1<6 'l""'loll k'hHUn «tt«'l'fl.l lto:>CioJ

thor ( hn"'on.al ~.Jild.l•'-

aow o:-a:

1"'h4' l.rtl'lru., f IIID ..., ..., olh,c-n.. Tk ~p."'r.vt M rhrr OfPftiU- .... Rf'\fl'ftJ ,....,.. ,. Oil"''"" lof tfw l ' A fvf rfw 1?<.1 l'l6: , .., -~ G~" ~"''·

,.,.J

f'l"'"'""'""•·

Jo.~- l'h"t..,ho "''' rt"nihm, G•IJ ~f'o!,'t'!lrif'p. Jni"('IV, lf~>UIU 'Jlw 1.~10 f\ " ' ' llf'"flfOJ 0c-1cbk•tl I.J.tto ...

. ..w ,..,

l ~n.tr. P ; Fc-1_.,

J lhrtw. P.

~"'· A


fll\i lO'ti?

\fr uo.t)(llft; Y k. <;: v,.,'.rtl<>fJ. a AJklm, V ; \ towttfl1ot'l'l. \1 : \' t 1 I t k • , !<•r•h.tr~. \t , Abk, J ~TC0!\'1> ROW \'o~~o,'kff,>tJ. b.

t'""'' ht.,

J

"f~. F; 9-'•t.W... cAre.)(ron.-, W.; 'O.'h""· R

"t.vt"---. ll: ]U~i$, M,

M. E. N.C. 1llt \CIUIC [.f~aur--'" ~.U10:>NI (Joflf(f"o(f k (VIm• S'O'C'I C•f ftffy-•>M' IC"Lt.rr'~ .....!'( t-IIO(&II.Ht .... '(U'IIOI'>•. '""' '" .-.h ·~ .aM Nlf' in 1hco ll.•m•t ,.f fool1o111'1bu '"'«w \Nr«n •tt" J.t\IU'*' for IC'!l""'•l f1o1l'kli••l'~<l'll ifl "t J!C'.1:urh...,.l J., ,,..- Tlw ~~ ch.o~.." .,, ~ 111 ('Oikp-t &~~oJ ""i~"tn•(lft rhl'\"'~' th.o l'a•k'J Thcu ~fl'<• K ""JtloN ....._.., 11\l,.;lh •ltd ,....,..

cw,:•"·

"*'

""""'If""'

"r~IM'Tdoev kc ' anJ r~t-..1 ~.,..1 """'"~ ..... •iD u. ............. .., f'"J'Iti.lr ........ . . . . . . . . ol doc- ~0 - be- ~ .., ~.....:.....

N

.....................

~......-

.......* ""'-

.,.._ hAl ~ ... -~ .. aa!iiP'" .. 1'1\0 -.1 !U.s . . . , J ....... J«..C ........... . . . .

thw ti.Mt'

t.a..h.

'"*' ,._ •--·· cfw~r •ron-• • hi~th ,t.., fllrl'luhn s.ome of rJw

Mho..o'll dtn,.;. 1'llc- ,b,~'f!rf ~"'tl W ~~ '~'~"1111'

Jof•'ll"'"'

*"

.,,.h ()llhtr roUI!'ft>-

r~h y<wr t'llhcr • llkmt>tr ..., cnt.nnb&t rrptcwnll th.o~cor ac tht ~IIC \l ..•lo( f Juca!loft U,.kl'('ft(f' Thi1 ?UI

tlilc

Vfp.IUU-1_.. >~"- ft•WN I.

tl1c' O.....w ~~ ,~ ...t .. "'

M'l:ond

duw;ot

~

dw

JKI

l·>t

llJ

ll..-<c41ift.t 4o~~'t

eth«n •m

1loc ~r. .~

~~

Ot.. ~ ad

n.c ,~

b

c. r

I

J:C'M

'<lr>.:O'('Q;

lf'Cn'U;fJ.crf'JIOII'ff,

"&a;-.,

~.,....

\",r_pau.


FIRST RO\\:': Able>, J.; Pucock. S: Schmli.dn. G.: S: R..•1(1(), K.; RC"'b«, C Puu. A:. ArtnMt'il'l\_.i:, '\\'.; I..I,.Jm, l; \'.ai\JcrfotJ, 0 HCOXO ROW: Su.b. B 0..\htnl.c, C.: ~J•lt. G.: S••hk, C, rlft(IIC'r, J.: R\llb. R. F~lholf, A: Mo!lcr, II, niiRD RO'X'; w ..1Jm, \'n1\.h,

C. ~c(....nt~ty, f. V.:t. A; W«l.tniQ, Jl..; !oo!u~. C.: \\ "'"'· B. Lon.dlhl, A, \\'e>rknuoa, K.: MQOft', J; Ho•.-rd, I , !old,.,a, C.: }l.hta~. 0 f0t;Rn-t RQ'\!1;': ~~. P. lk.r~ru, D., Elm<wc, Jl.; Kulc>nJ,IJ, G..; Ttuy, R.; Wi!)I)CI,(;.

BAND AND ORCHESTRA 1M PC'ru Sm~: Conccn &nd .,, Of,c.~n.il'C\1 in 19H ..~ dw J•t«1iM oi Vi«<H Jul<dr._ a Profft~ rnwrinu. -..;,._ vnJn diC' <!•fl'\r-iofl of Gdbtrr E. Wd.:m, 1}1(' N.nJ N., luJ .a bu)r )t-.-r. l4nJ tnc-mbc-r' lu'~ pla•N •r rhcht..'-':nto..U .a.nJ !........:1»11 pmn, tlwy rv::.l. a ,.,o &r I.I)Ur vi hiJ,:h too.hca.•h i~~o rh~ )U~, at~.l thrr hnc rrN'tltN M"cul tvncnr' Olf•t•rn .,,rc ~- D.tlaml.c, ~1;

Cuol SIWJ(, ~Kt·p:~l'll, tkl>MK' Vu~okr!otJ, t«f('UI'J'· lttiUU.I't'r; a£Kl R1m.rl \\'Ofknu.n Jod SNrit,n Vrr•W..

FIRS'T Jl.01,),."' Rt~t~>viJt, f: St.moo, C.: T•ylot, D.: RC'C'd. H $rCO:-JD ROW J•oJu. v: Br..,..ll, 8: ~. T.; Cna.k. J: w,;.,.on, J, T~t.)ior, G-: DU!mb, )~ Wrl~.

G.; f.u~lho:ouVf, Jt THIRD ROW: Tllcno. C.: J•mn.ll. }.; j(ol\nl(JB, 0. 'IX'Ofl..nu.n, K; &onf.:lrJ, Jt: C.II'IC'IIJ', C.; PhilliP~-. K..: VaMrd<o~rJ, 8; M<l.cu:un<h, W.; lmis. ),

~rJ mtmbnJ.

TM ot<hnfra ... " C>Omr'OioC'I or .a "umbu ()( off· "ho •Ofl.('o;! .. llh rh( ('1:)1!~ )N• Jmu. In .aJo.huon ro rhc- .t.fn)u.h prdOfm.anocr. tM Ofthn-

('an'lpv.l I\"SIInc11Ut~>n HI jtl.\~ II) Allltwal

li'fJftJI

~n.


FJRST R.OW: AA,

J; Smi1h, L : Mtl'(n', C:

Sh«~.

C.: Tif!Uft(t'M&t~, D: Uilfil.C'f, J: llooboordt, B: am, C.: Sbtllr, P.: llut11Jt4.tor, F.: Ha,._ F.; Colli~». B, SEC

0!1.'1) ROW· C&mN.lr. E.: M.,_yt,c.r., J: MontaW'tl, ~t.: Tud.C'f, J.; Ft\'fid.,, }: ~hyn. J: S.fteko, F: Pun. A.; Vnl!l...a.. S.; Mc<".llnll. C.: Kdlr, C.: Hughf:ot., }: .:t~~IO(b..,l, L: Hulbm, .: . Abt-1, J, ~IRO ROW: Pnbolad, R.;

1Unkit1, W.; Utldm, W.; lwlkitll, V.; Mo.I(J, P.:

V~­

drtfootJ. 8; Wor\m..n, R.; i'f'llh.,a, Jl.; Fen, 0; Arm• MfOftJt. W.; 8«1(11'1, L: M(l,..,ft, C.: Rnm..an.. N: s.ad•k. C fOIJRTii ROW: 0ooo-"J.n, M; ~bt~ R.; Btlkrup, D: $ce\nuon, T.: \\"llin;l\¢«10. L: Bl.lr.c:c-n, 0: }ani!. M, Wat!M, C: Moore-, J; Pcfkc-t, S.; WC"m~Ump, G:

M<Carulc-y, r.:

lt•i~">.

G: ColfiC"t. D.

CHOIR AND PERUVIAN SINGERS 1'ht Col~ Q,oir ~otl all ar<"U oi acWtmic iu Ot~tUJiur~. ('l(h ~~«'• d~Nubn.R hriQP pn'SC')nnd t~ J:..cta dar '"' 11 :)0.

•be- M'CIMd

C'OftttnV~>Oft. Btoujo¢' of ~

pour

1t1110 ~he-

Mu.UC H.JI

lor their 1\alf.hl)ur

da.s lkff dwy ptMtKt 'Of dw Nlmi.n.ui~ ani'ltry of the- SC'CIIonKt. ""'"'~ dw fine Jot~~~nm. the- J~P dc-wotN ~ t>f ir-s tim(' t() HMdri't ""Tht Mtuilh," l...d FIRST JI.OW·

H11l~n. K , MOtK'tl)('ft, M: :'>bf«, }-:

TotnmntiWI, D.; SuJU.:, C.: Ron.hov&r, 8 .; Ku~il, L . Abe-l. J, SECOSO ROWe ~.air, £; ~b~. J.: T..AAc-r, J; frnid'-'. J; lli!fakc-t, J.; S..~ F.; Pnn, A; Vrb.U. $;. ti101Uc-lr.tr. E.; Mtl..ain. C: llt1m,ra, K. TIHRO ROW: M.ar,beo..t_ R..; Adkir11, V.; MMky, P.;

W'II)Nfr

1'hot Pttll¥oall ,.~

<howft

(rom

h«NAbl tht

1hoc- Colk~ OM>ir-

)UI"'bnA; t"TIIC '"'iU a IOU I

tht ~rin.,t Vuitk.a.

Sprin,~:

(';oa«'tr.

:Wn~rt, ~lly an A Ca.pprlla ,lt~p.

A«QQl''pat~iu

Ttw;r "''M OUI·

ol bo_lh Khooh irt lhC' afN. jj) fOt rhoc- ~~p wu Sha.tl!yft

a;

V .o.n.krfo.rd. 6,

HurM,

1-:

\\10fkm.an, R.; Pt'flkt"a, AtmKrOfl.t, W, FOURnl ROW

M : R.a...Jun. W.; &!It-nap, 0.;

~m10fl.

T

Fftr, 0:

I'>Mo""•"·

l..i~. W';.

!tot. Wa!«n. C: P.aAtt, S; \X'('Itolcunr, G; M-cC.nMJ, E.: ftw-j(), G. )11'11),


fiRST ROW~ Sctn:IP'ff, )-. [~uJ, K ; Su!U, B; EitkhoU, ); llv!b('n. $; llvlbtte. K; Ku1«h'<1l. 1.-; Oonl.11'1, S.: <.Aibn.~. 8 SJ:<:ONO JlOW- S~ J.; T)'IIOD, B, Qb$0Utb, (;.; ~pt. L u,~,.,., f': Kt-lly, C.. lkhrn•. 6: llu.,cha, J; h.U, D. TIIIRO ROW; C.«r.a.upt. C: ~~~. ) , A~tl.~. T: ~brt•n. K: fu,..htl'l, T.;

JMJ. C: Pr.1n, A ; !\hf'th.in, C; (;,oop(r. M ,;

llotr.Un~~.

0; ll.t'llwlon, R.; 81tlt.). I'Ol'R:TII JtOW: floxr<-h.•ettr. R; HMJr. I. R. 1 ~. II ; Jolln">CC, L.; J"tr.ll..._ J: ll<>b.n, 0.; &n.~t~i, M ; Jloi!M.ID, II; I b)tk, 5.; Rut, 0.; Scark-

«oo. F.

NEWMAN CLUB f'ATII£K KYO'l

Tbt x ... nu,. Club •• •n

(lf~it.~til:>n ((lr

colic#' ol l hf' \..Mholic J. ..uuM>. h ·~ """"" .., .1'! wu.konr\ to.! cbt Ue~i<: cJc.. ~.monM.M>r! nn {,lft\1".. FouiiJrJ ino I?'R &t Ptru &.1~. u "'A\ ru'(C'\JN b) eht (..ollt~ Cuholic A~~AtiOtl.

""""'(}, Jn.Jt""'

11\l l'f\lll'IUt(' 1!'1(' r"il't<ir-J~

,.,., )rAt cht lt~'<ll:l" \f"'tl,.lr~l M"''tUI ldCi.ll f~nctioru Ont oi eht ~ l-ll>ltlodvl •n &1\ ,(«"t·,Uftlot J.1n.« ht&J •n d~ ~11\ft.luiJm :O.tc-mM-. •!to m;o,N a rolkf•~okU.n.i J"o'HJ. T1w ,Jfictn al •hlr N~m.ft (tub • nt Kto t>o.ul. ~~~ . &nniC" ~. v.ct·J'f~. )o.\M Fidolf, ..n.~.. ,,.-. •ll.l Nut~ lf..!btrr, ttt•loll~t. 'lllt brulcy •roo· - ol dw N"'m.t"' U ...b ,..,. Mr j(T()CI'I( Stt:mptr, &ftJ cht o(f-am,...,, •Pvl'* •u Falhtt RyJL


ltOW ONr ( '"" I llrto.tM', G Hu111, M . ~6.•. CO ~ ........ I 'I•"W". l.. L,..:lft. T lbf", Lo ~kiiYGf, a l()'«' 'n:'() T,.,,., 8 W('W, It '«'h•MCT. II, I t..!l, J \f toa. J 0. ..r..l, to: """'-. a ; Moort, J ,

NKI, T

nutn

~f, J (lo~. b. W~eh. ~ lt.OW <~r-1, " ........... M t..•iot. L: K """~"'.,._ o t.r«w, J-.. (¥t, a r....,.

.................. llMtu,

a. a..w.

P CLUB

the-

bC'

Ph1 LI~W.. AlpN, btftn It~.., u rlw ~.,- CJ~tb. 11 tht hlwlof•ry Jlh.ltohC lu~ttlltiT ol 1'..-cTy J'AthflpJIU iD JJ"'f11 ..C P~v MU-M lu \".trn A 11\olfl •IIIIAIII fY' 1fld tJI,vt 1ht ' P"' Cl_.b.

l'frv (AIIIf"'J

*•r•C'd ,.,

1lw tw~•hr.&tJ••· abowo aU ti"C'. •1«'"'1"'11 10 " - ~t~olflt.l .,, I •n.l ..,..111 ,,..wul'l'l.ano.h•p lfl •II •!'•m -.;tr••un.. Oot ol tht - - . of obt&Jo.•A.( NIMh (Gftllt fNftl tht wlhq ol ~­ ..,. th. f,..-•b.JI aad buUtbtJ.I p~~~a.

Tlw 19f.l.tii elhc.tn o1 tht -,.-Club~ Rabrn lll~n. ~ ltMAU Kd.k,..._. ~...... K.fft o...c.J. M'Cfftai'J"~ "J'11C' •ro-ot •• Jao.\ .U.INol'l"

81


FIR.ST ROW: Wddwl, J,; Eb<h«. L; ~. M: t.,.u.n:., L; Hotm.~t~a, 0.; R.i*", L.; Houcbio, N.; Ra.~. P., CoiUct., 8; OonlaD, S. SF.CONO Jt.OW: (',~ ) , Paintn, 8; Wuiffl', C.: M~ll, L: U.tl, P.; lli.Q,Iot, J.; M...JU. J: 9lubotrt. C; Mrru.. B. nmto Jt.OW: on~-

1..: Suda,. 8 ~ Nco<4t. F~: Sa~ F.: Pra.tr, A.; Bfttd, M.; ~byn, J-: Hulbton, S; F.bk"- J.; }•I'Yi:J.. M fOUR.nl ROW: ~. lt.; Hf'ftMtbc-t,c. J..: Bod!~. P.: Kan, f.; Wri~e. G.: Kirby, J.; S,.,ift&C'r, W.; Ouoo, C.: Wf'i.Vot, 0.: BiPJ)C't. G. M'ft.

PERU STUDENT Tbr PorN SN.kft1 Awxi.Mioft .,." «pnUc-d ()II owpu, 10 ift<l'-!dr .1!1 JNodma. "'bo b.a~ All int«N iD the ~~~ pf'OicWon., Wi1h a """"'b(nhip roll numbotri.1:11 niMty, ft b loft· doub!IN;Iy dw tDOA l'('p«XXtati\C' ()I all <Wbt on cwr,pw. h wu «~niled ~ pt"o."i.dot 1ht ~Jmn wlch oppotNiliiMs tot dC'vdopiruc l'f'1(M'IIII and pt\')/~1 ~ro-1h; #or p.iAiruc wa u~JRA ol dat b.lMOf)', ~ and ~nm ol ebot orpni:t~ tn<hio.. pi'Oi~ fot JW'ticif'llill~ i~~o CJOOSllfi'Sth"C' work on ehf pcob!(IN ol dw p~f~ and tht ~ir,: foe M'II\'C' proiew.IOCll.l mcmbotuhip On the loef,l, KUt, l.nd .ution.l.l ~ 'l'b.t ;, OOC' ol tht MWC"t or~i.t.uKw on C'aiiiP\I:l. hnin.t ~ lou~ ill 19)8 w.mdu 1bt f\1~ ol Dr. ttwo&d HuKhtlon. (;~'('at .eridet h.t.YC' b«A nu.k durlt~~ iu l'tbtil"d7 s~c

duradoo. T'hc .l(ti,.itia tpoatOml by

~ ,!tJOup Wt dHot~ ~ thor I.Q)prO¥urwcn ol Cld.acacioo io eht UoieN Sur.n. fela'll abo..ac ...~ ()flC " " npm in tC'.CIVDB aDd ~ ~hit~~ and filM• 01'1 cbt cta<hd'J eo« of t~:hia ..·nC' ind~

82


nRsr aow: OuVaJ. J.;

c~. u : Ntkhc:r. P.: lrwln, (;.; Ct&.i& S: Puti, K..; Bt.-ata, J: AJc. J.: 'l'boaw. " · soco:-:o -.ow: G«t-. &tt.~. G.: Bdl. L: ~'· E.: Ju.soca, 1.; Addq, G.: Vrt:UJu,, 5.; 1\r.lkC'UOft, M.; lkcry, 1.; Hart- E. niiRO Uto~. F~

s.:

11.0\V: U11mtbf, Jl..; C...i.tofl, R.; Bdl. J.; U~tort.. 8.; )oll~l()CI. J ; &ckholl. J.; Mtt«t, C.: K«ftt, E.; Manen. K : laviltM, A. fOURTII ROW: Wri,dlt. M.; ~!ooft. G ; Mc<Attotr. It : W(ii(Nitk, IL: Mt"J'ft, E.; Uoii.!ID.I.Il. £.: Wtidm, ~ Do-rrl, J: CarMt.. ~; Stelth, -..; SNhr, A.

EDUCATION ASSOCIATION •ra..

A ~ ~~-- ....., ~ b)' ~ fi.IJ)('ril\1~ ie rhco ate~ 1M NPA l..tWmJoe.ip Co..ftfftl«' a1 Cbtdron. 1lw: ,tt(lt,IJI J'POft~

Pour l'l)(fl'lbt11 .a aJI..rollqJ:t con~c:ioo. M~ben abo fffi tlw ~rt lohould bot ho6oftd lot n:c~llf'ftt c~ t«h· ~iquft, Md ch!w (\&.!!~(' ,.U ~~I:KUMI.i~ SNJc.nc Tn(brn ol tJ1t Yt$r" aed OM ~CII.SMOOGI Tcachtt ol d~ YN~.· 1llt OV-bWidi~ ~ of th.is J(1U .,...._, dW j(olt(' (On~'ftllM)CI .. hich ., '-' hdd Oft C'olii'IP'U Ortocembn 2. Tbt IIWI!Ibtn trti'CC'd a ~ dttl oi ..t4bow . , _.. ro malt~ 1bt- ~ a JU«<.t., 1llt Ptn. (bapltr ...-u abo fonu.IWtt' ia ha-v~~~~: ont oi '~ n:I(JI'Iktt Oft ehor 1WC' ~rit'C' counciL Suldrto ~ dw hiwi'Ua. 1lw: n:«'";~<' lioolu,f ind~Mk.i: J •r !>l,eVaJ, rr~c: Mtry AM GutwD, ~ PM~y Mtldln, ttaf'Q..f'p': fUm I111Nri:tr, rmuv.rtr: Gin!~ l.rwl.n. hhcOu.-3. 1lw: boaN oi di• rtaOrt iodu.:kd a r~ri·~ (rOIJI (Vb da.N anJ c-o mtmbtn..,.w,.... C.l'l)l Sb11bttt. fmhnwl; Guy ~n. ~ Ukom N«U,. jv~; R1C'huJ C..boo. torOior: f~I'Kft ~ MJ b,.mond H11 n~r, 11)(11)btn.f·l..t.t;«-. 1llt Jpo()IUOf' • Tf't Ot. Uoyd Kic~ •nod Mt , ttJ.h>lt JoboiiOO.

83


l.)toa,11, N : M..,.,_..,_ Jl..: P'mr:M:III. 0 .: ll«ry, L; ~. G. SO:OS"O JI.O'II' IUA, f ,_,Un, J..:. h.rlo. J; ~. W DtV«.

fiUT JI.OW ~1\Uwr. t;

o.

Ldw. P

nuao aow

Wdkuwl, Jt.: Kodlf, J:

&u..nr..r. o ~ "~·~~an."". 1"',...,., J.: Swftf. L

PHI ALPHA THETA T'ht IU ~Col (~ ol fbi Alpha Thtu, rlw hoftofut howntl!(l.l hJolft'flfiT, ., • ~iibN T'bt- ,...,.,!'OW of tJw d11bo ot tO I•••« a «-~11$ iM«N i-11

~• C""f''U 111 G;d~r ()/ 19)$ h••h)ff M4 (\IH~ C"''ftD «! fhco

r-n of 1ti ~ ...... tO dft d'll.t Ut a )llfhl ol fdio-.,hop 1lle I'MI $t.r.N' Ho.MOrka! $oany atmt on 1M fuM MOIW•f o# «"'f'tT IIIO'Ich. T'ht annoOC1 fMtM'd oo "'' tlw l'l'AUI.al lll«'riftP <Oft)AM o# «WIIft on (\llf('M •ff••n, •..tlo:t oo tP«lal forti~ llf\l,atiiCWll, IAJ I!Wo'lft of a hi...orlftl ~WoN«'. 1M club •puc~.10n a dittllotf ~h Jftl .tond rvbUJhtt .to hiMowioJ ~uw a.lkd ~ IMII't'ftl .. Th~ ~I'W ., m.Jto up fR>III tce.me\1 atrltkt •nnn~ by dw •Ndctlb 6\lrie,t rbt to~rw: 411 ~~ J'ft' itt I'Mr rc-p!Jor ¢la.Nn. 11w d11b • nq., i11 ctw J!fO«» ol bwtiJ.q wp a Nllod •• k ,1.uM(d to ~b • ho are i ~ dwu JVolloiow Jfll' -.1 ~ ..;on. i.tl fl.oitOfT Of toXUI "'""'" h n ~ ,..,. tlw litM ardt ,,_,. ctlfw fvftdt INt bt -._, ~ A I ~ lot Phi Alplu Thcu _,. .... ~t\ If ..N 5u« JCUIOnUI. Soony, ( -~ ...,. ....if C'IO~C' ~N liwn of ..._.,. ,..-h • '""' poi)lofW " " ' " " ' ol 6-) ie dw . . , _ kw - r y iM) rht (~. A ..,... ~ ..,,......,.. of Ill '-'t 6.00 ,, ~eW .. l ) of .toOl -.., ...,_ CI'Oiehe ""' ,.._... llf'.• "' ""'-'" WLt "' ,,_.,...., -.bm. ou......... - . . . WC'ft"" Gu, ~. ~. u.;, &rr,, '""'""""".-; Crrr..a ~ M<'ftloll, . . . a..\ ~

w..a...


fllST lOW· 11>~•...\ft. r. &nlt., C; Fldk~. M : ~P• .S.. t'htl, l \I COSO lO\r ~. W: All~ T JtcW-. J • ._.,._., , nna.o a.ow: l..loKtarid, s ·

J'(llllof'l'l,

K • tmwh•. I: ,,..,•. C; S..th. l

lO\\

II1Al'- l ., 8ct'f.

J~ ~b.:b,

FOI.."Rn-1 ll; Yorp.

T~~l

PEDAGOGIAN ll<N.n oi Nl:n:Ma. (hfdi~ ('CC)f. Pf(IOi n.doft.r. u•rt ftl'•nn •Ad ~ mU-p •II ~~ dw k -

'*'

tu

tJle(uJ

ilt'r'I'Jttt,

oi thul.lu-.. -

11w ~Ia )w .ath~ ~ AS 1 tthab$t, •~h•hilf MVJtllt OfPJuuciOII lfl 10 '-•IIIIUM C'64tw.¥OC 10 minot bxh currit\llar and nn~>-Nff'clll..l (olk..,. hit; M rcwtJ coll«t kh'11Urt; 1(1 t('I)On ((Il-k# aewt;. .o ltsNtt a111.1Mt ~..&Me utJ f6<\lhy ... ~b• .n.S 110 1fiNJ t\'«<llt't ol nptftUon eo d~ oi iournalbcK lnrfUftJ f.anaky nwmbttt t\1.~ the lint ~blicariooft._ hue the · 1•tJ fli ".J•t ~t a11 txl>l~ ol ~~ -.ku..,; rottmhl.-t._._ 1"hc - .. ho. •lwc, •hc'f'f, •h«<• • ~ •hr ' ol J'(onJ n •Pft'ld abnw.J ''"·~h ~ rw.. Ptq! i.t ll'f'QW'Itly t'f'J't~ •• dw "'J'N.&~. •••• ,.,.,, ~ llld •r«t•l

,,,

.,,,,.....

~

ilftQitp.w-.J

j - •• ~

e.w..._, U1 ,_._,__ - t t t " , _ b«<l ..... CJ1 dw IY61.6l ~IIA-dw ..._.., md-. , •.,.., 011 rtw ~ o1 • n.o.....a.a tt.o. •• •tv.. ,._ rw ..

u .. • •dwf ..-a~ ~ Slwp.

ow·..., """'·

~ r I"''r "'" Din 11..-\.« L...,..,... ......., "'"" ~t4t - rna. ~..., -...,rt •M 0..\ c,.,..__ ........ • • T~ Yow 1llf- ~ iJ Ur S..vt t..-ctw..i

r

t.~ ~ ...._.., . . .

_.-rom


In 1ht picrurt ar 1ht ltfr, It a r Mtum U bti~ pctKM<'d tht: N'tal S. Gomon A•uJ bJ Mr. A. B. CLt.rbuna, • nwmbtr ol lilt Pvl>llc»~ 8oud. R.ar w.u ¥OCtd br n:wmbtn ol dlt _.,~

w..U u t h~ ooUWMlle,c the- ,,..,tDli..<t. ~~~ btpa hi.i M<a,.P"Pt"f a.ltt'f u tbt ~I Hall col""'~'~~. and worked hit Y*J from tht polirion of b.ulncou llliHI¥'tf to thal ol ~i!Of' , WO!~ff ()1':1

PUBLICATIONS AWARDS

~i'F Oa~rd \\"'okOu .-.., pttKOtcd 1~ A \'. UrtOCI A...-.rJ 1.1 tbt fiflh aniWa!

publin1ioru ~

br

Lanon

~

Darfri was

Mr. A. V.

dw out·

W.tkhf\A wodr;C'r Oft cb( 1?61 ,.,.. ;...

by llkftlbert of dw W"CCOd wmn«r Bnidn Krri" u tdi10C' alld (()py tJ•tOr of die f('lrbook. br aJ~ wrvto.l at ~'U~GS ~ foe ~~

w f(

I'd.~,;-.

• \

86


naST lOW l,..ifl, G: Shootot~ , A.: Ptia, L: ''"""'·

a

\JTO.'IO ~ow- Slw.tf', c; ~ M<Jdtor, P; '"'hnon.

u. nua.o a.ow .....,.. .._,_ $, H11-'.rt, l : Ycopp. T .. Strl•tA. l . 1\1-"" ..J. l , o..,._, .;.t

PERUVIAN T1w

-~N.......

~-rod .d

~

""'1w M

M

L.nl

'""!ft..,..,.,, ,_,..

1\'ftl '-'- ... Jqo<, f"'''i't"•. , ,,. ... ,,.,, ~~ ""-' lot dW' J'fO"Il •M<K n dw C)\~ •••~ ol

Pn\1 Stmlt ., ~ di(fiiC\IIt ~ ~ b( tht f!Ufl'".M' .lnJ .ecom,&ullll\lcf!U of '"'. " p,iiWI(lll.,_, I" ha. It •1 I"Mbtr uM«No&ty. It"-" (ltl;lr bt- hc.I'Cd clul rbc- .nJ.~iJu.al WltJf'l!lt w-ill klolr: b.w.k •ith load mc--mcwin at thfo C"\of'nU 414 tht )ftt .nJ (ffl OM tm.all ~i'IJ!r M •.r.rtn rtf~Wfl\bt...u T'hr ~flom ol cbt w.U h~~ ~ tkhtr ~ 1f -,o.a oo null "w t\•••tmtiM '" _,;.~in,( .., tM Ca.lll~ c1 liftThe: w.aH ....., .IN chit f'(W bor dw Nrtur·ut~h•d. Lou Fuu lft Jl'll'of~A tht book tt~htr, thrft ~ ~ ~~ - . l • tht ~aphy N.--. br lluaw\("r Ttl. dwft ~ .s.rw hrlft, O...W ~ ..d hrd a...... n.ty ...-~ br Ooa C.,Ilk ...I J 0 t.... oft l.f"l ,......, .a.! ._. - - .... ~................. ,,...,."" ,......"" ""'"~ '11q --~ _...., . , ....,_, .......... $o.-a Shoup; •pom ~. T• ..n-., La.ny " - - ,....._,.,., ... ._,...,..,. ""ft't NooN bt- «1Pr -...,, G"- 1...-.a. _. ' .Mat. JM'f ().t.or., ..; ""tw.l ........_,., ~ ..... .&t.-..t ... . . ~ .. ..,. • ,....., ,_.,_,, .Wort.u.~ ..a..-.

••1

u,... ..._ v_.. _, -

t-

-*-' u ..___ ..,...

Shoo-•.

a.,.


fi~~T ~ow

~,.._.,..,

. . .,..,«, !"""'· J "*· a .... l

\, J...to, G: Mqc-r, }.: Cra..,.

flott. L. Pu..V(_II, S UCOXO •o\l 't. Md..... ~ C.: Pnn.

c..:

A, ~rp,

s.. nuao •ow·

r.~.

Kotl t...a.J.I, G

a

R.n~r.

l"uUr,

~

c.; fterichs, }.:

SIGMA TAU DELTA " ..... T... "'" .. • dw uOooaJ hoo.vwy r_._.... ,,.,.,.,.., I• •u ............ 10 .ci-.Wt M '"" ran ., ... -ttas 10 totd. 10 Mr ........ cl ,,.,,._ .... lonu.,. ..... 10 ""'-'A' 111M tw..l ~nW...nlwpt .-.rfl ltle lioCirf&ty ~lll"(ft Ill 11111 .._......., h •10 , _ ,.._ dw -....wny ol •n~ "~· w w-"- ,.,,.,h ,..,,l<fo r.....!•l'.ll ti!J 10 It~« • .,.,( C•f fftlq. oh p , . _ . Mn1 ..DJ -~ ~llllol. " ' riiJI""" Mtfi'Nf~ll' o ~ 10 thow ~( oi'T~ ,;r.dt poo~ •• fA.Illah, ..,... ••, .. u "-~· ,,,, rr~..hlh - " " 'T'h.t«<ff.llNtl(ll\ of chf •al dt.tP«r h.u ~ ad)G\C'f\1 tl'ht J('lf " ' !fKI\Io!f ol"f'f'_h tnoll'lf1 Tht rho AlpN doo~pcn ,.~ OtptutN .u l'otN ~'"' !11 19Uo, •lloi W t~ ~••unniOfl 4>1 bc'llll tht for.1 IU..I.oN.I hcJnot•ty {WC"nllfJ on dut (ll'l'l~• Tllf UI\Ull!~ 11-fiORI •u PtU(C"UOt I ( Bt(l S.~~o~C" th.& tu:ne 5..p:n. T•u Ddu h~ act!~ l'lli•Mt w<tft• 'no( ,.,~"'" tmttu.ii!IC'd • INCM ~ cwh - " 't1lt .,..,1161 ()ln~otll\oU ,...,"' wu htld l t tht ~ ell M1 Sulllll•n. the- ·~ 1llt JHNP CHUUMJ ll(lmt ol our I•K'fu," lll.l.•lftJ'M'\('1., ou ,.ril l.l 1-'fl'l<opoati~ •• tlw J!'fi)J....a~lft Mol {fo(l(o~ co4 ott,ltiiWI •orb ol the

• 4fti~

("t""".

••dt ••

"'""''M'd '""'

-""" n...

~ tk pour tJ'(IfiiOMI • ,...._ ,.,,,... ('OIIk'l4., •'f'ftl "" •II f~ f'llf'Ollcool •• ·~· C'totll~. . .- A Jln• ,.._ ,,..,,Jr,J M dw "-on\~ ~ft"'' ~-• •• ~w.;.w .... '"'"· 1'll.u puh:..c:M~oa ~- ~ .,.,_, .. .xlt . . . . ~ ~...,- rllom ol c.toc: ~ &It' .a.. Tlw ·~· dw It• ...,_, • .,,_.. . . . , _ R«nr -~ ~~ PmJ ~ '"tft aow <.a'kT. Uorf• K.c,1.

•Pf""' ,...bl...,_. .,.._,...,. ..

~AI.~-

,.., pu.p. .. ..., w "" JoDo..., ol£an. lodit ,.,'"· ~""""~ Dtlet'b ~­ · - ~ M4 GloroD 1,....., ~«mA~Y~ Wr ~.t.. " - n •• ._ ~ ef dw

.....


FIL\T lOW !rro , M.tftkf. l ..._ ~ roo-e-n.

11-otmn, l kf't'. J.; O.kn. J.; Patku, M.K,'f\hc-t L ..,_OC0!'\0 lOW: Spom-, .- .. Lf"-ac-t, .. U Md.••a. C-; Jtadw. P •

S n1110 lOW NdJOO. A; Mt, D .; Wri.tk Wffot'f';la..lr. A : \lol'l""tf, G.

Loo~.Nd,c-, r~

STUDENT GOVERNING ASSOCIATION .,.,. " " ' ' - C"IO¥i"taofl.t

1\..ho.-.,. (SII.It~o..ol

rlw

.~.

1llt

Auoci~ioft W-'J OtiPII•* i• I'HJ •"'''" tht Nimt ol dw ~~ boJ UMJ OM prl 'lllf"lif f'lftt('ol (~tM ftkh <li.•l tO ~~

At thlc blOC". OM

bo-:..lr.

I'UJIW ._., t~

eo Swdf'!W Council, the-n !INJtt~c ~.,.,, •I'd l•.c pn.t clw IWIIIf i\»oti.uiofl. fft lQ·if.. tht SrudMr C'..out~~;d ('"lotabh\htJ the 8nb ln11. 'l"ht lor~ tl~lfiA qt"lfftl •u Cf\.,,..,..1 hf the ~tnt Co.,u~ul 1n 19-$0. Thr duc1n ol clw SCi A lw•t brfft JKAtlf ~~~ J111111• "'""' '"-" Tht tnt.ofl I'UrJ'CH of S.G.A ot fO btti\A tbu.lt • t!.Mt l'tiAtoOII""'P be-now. tlw V~) aAcl fac.1r, .

•.u th..n..ct'-1

fO:t ~I ~rDi~

At P"""'"'· 1)wff NY dn<'l:" "'"~'"'"" diM~ Itt• ndo ( " - .... l~'f"'t nwmbtn • ,.,,... ().., o1 ""'' puwp, ttw W'CI"fUtJ w un.w«r uc- rA•ot4. ~ rrn.•inlc _, '"If""~ ~~ .,-:.r.wd ...,__., br- ~lft" ~ bo.:odT .,.,, '"".' ~-"" c ·-..c i~ )<lila b.t-rot. ,._.._ ,,..__. ll*n.. 'otc-~ - ~ P.a.t\..tf. Jt'Cic.u.rr; .... J,ay Ua.t11tr. trn.,.•n. ~-,_ H dw ~(j, A Wfft" '-'' lehu.ll......., .N \Cr. lyk ~

89


SP..ATF.D B.tady, A: I\Jllkof, A , C. <i•b.oa. R..; B.t-r~. J.

c.mr.tr. R..

Fhkn. J.; MC'I.tt". R. STANtH:.:(i Scoo.«,

STUDENT CENTER BOARD '"'*

Tht ~ lot • Studttlc Q-Mcr Board ""h<-n wt mo"~"cd t1> tht t('W bildd•n!ClloiM .,.jJI f'll\'t!!Niltr

nw.

hi~ complnc conctol over the l'n.IIU,I:<'fl)tl'lt and ~ ol tht ~c Ccmcr. 1M 8oud nubl~ tht- rvle., (oc thot Scudtnc <Acll'f'f ~ltd '' in dut~ ol Cft(Or<iC~~~ thml. 111<' Ooud ~i Utnp,u ac'D'I"'~in Uld "''Orb with cht- od~r orpni. ucioM itt r!JI'Iftito,t •tid 'rotUOI;I\It dJocn atld oche-r

'"""-

90

s.u&tl'tt rtf~rntOUIIVO Jppf)' (0 lht bo,uJ foe m.t'llnbctJhip •od '"' approrN: br d~ BoolrJ. 111<' '""'0 lacu.lf)' l'f'PffWM•civn uc c!«mJ br 1M FJC\Itlf Auoriatiooft.. 1M tnotmbc, ol the ~~ Grfttn lb.rJ Jl ptnftlt Jtc R..lr Mc•un, l't<'lidtm; John 80c1rt, Robtn <iabsoo. }tw~ttiM Ellkn. aod Wry ScO'Tr, SnaJt.nt Rt"ptt'W'IIUtl.-t~: Atbtn 8r.dy •nd Alma Nhlty. P~lry R~~ci~-n; Jod Ruth Caalffit. S«tCUI'J' JnJ Uot«"N.


PJl$T ROW: KUb,. S.; t>ltlscu. M.; AD<kr1«1. M: B.amai, 1.; BW:t, N.; Hou(hil'l. N-: Otilmkt, J. SFCONO ROW Hu.boc. S; M.uull. S..: Y.'lk, T.; &.kH. 8;

Limll. S.: FrkT, S. nmm ROW: Mtw(ham, E.: M~b.m. }.; }ohl'tJOII, .:0.:: Mulckt. J,; R.c.c:h, B.; Jofwort. V.; F1ie<h, P; KoppliG, M.

STUDENT WIVES The l'mt Sru.kN't Wh-n Ctub •u Otp.l'liX\l the wift ol a P t r u

i11. I?W, fet JIIJ -oftUR • ho it

-...1'lat ob;ta cl

•t

the- dub h 19 tauy ~u m commot~ity aM -.rroun.J~ con.'lmunitin. Abo. ~ ..rtn 11(1 to ~ ~ otbtr • ·c-JI tlld h.t'IC' (?tfl.itlp bdp ell.-

GaU K.opphft "'-'br Jiu ..o~h h1t Jau~htn, }ant:t, whale hit wife ;,. PQti.ns lor Sn.Jmc W r••a P«nt.rc.

ol merru.in.rDtot 110f1(1htr, 1k JlWI.J.W!u ol 1961-62 .YK CMWIW carol• itttc. kN <:toM &nod O(btf dutiCJ dri¥C$. hdpio.& wilh diC' •dl<bild dinK, tftklit~~. ~i(u .o chU.chtt~'' ~ a!: a.Ncn:w. bUt W~ aDd Oth« ri'IOOtJ IC.a)(ifiJI ~ £.ch Jftl eM dub a«iYiCt(') ~ dimuf\1 bJ a JiliMr· 4atl« pt'fl:l fet tbt bwl>-nb. 'l"ht ,lt!Otl ol f'.ch mtmb« is 10 f t l l l a P II T Cp.;coiiJ hcbby cbrouAh) dq.rtc-, whl(h It .0Yf'n tO ~h ~ •holt hu!b.t.llod ~,.J,mtJ from Pml Sc•cc-

Tfdm Col~. Off~Ct'f't 'tl"('~ ~~. Mn. )<Khep Kubr, vt«rmUmt, Mn. Ray Mtu.ttr, uow.utr, Mn. ~l&ru.n &cuc.i; t«f'<U.IT. :Oin. O.·•.d1t AD!kt,.,_; hhooriaa, Mn. Lonar Hwdu11: tC1'QIU'f, Mn. Jhch.trd &ltl:t.

91


FrkST R.OW Spom, W .; WlcUn~t. 0 .: Slurp. S: Rni!WI, N : ll«rr. L.; Jtfftu.. L-: An.Jffloe. 0 . ~oponJOt. SfCONO ROW Uur.b, <:.; ~V<>c, 0 .: R1m,, G .: fl~. ) -: Tf'fty, R -! (..,,.;,. S.: .U~ J; Chrintfl$('a, L; Pa1n«'t. 8 .: T«S.n, J ; Cr•~~-o ). nuRO ROW: Tw· flwnn.a"', 8 .: Dnun.m, U; ~b)C't, }.: Sbvbf.n, C : ~~~.

L : R.i,!ey, L:

1-f~U"Udltt,

} .; Rc.bn, C.; Alhmo«, 0 .;

IQ.S'fl<'nOn., L: AtmnL'Ofll., W . TUIRO ROW: WiJtot~,

0 .: ElmotC'. R...; PllliDmtr, R..; M<Cucttq, £..: Ktt«od.dl. G, tlink~. It; Wrqth(, G: Wri&bc. D.; K•n.. f.; ktdtl, C .: P•kwooJ. $.

STUDENT CHRISTIAN FELLOWSHIP ln ~~ ~ 1?)6. cht th.l.pcm of tht Y«Jft$ Mt0'1 Chd~n AJtOCi.uioft Mld tbcYOII~ W~IJ Clui-Mi-l.n A»;)ria.liooo. alon,t cbt- SNdn'lc Fc-U~Wp O~;.b, •"nt eocnbtnt-4 mco ont rdi~iOIIJ d ub •hkh h ~ k:no..ft ,.. tht Sru.kt!e Oulni.an fc-U~-.fl,p, Th1J poup ondlldn &pciw. Pr~uru.n.. &6d «bn ~tiJQON.

••th

orno..n.

11tf pur'PI:)w of d~t or,;&.Rju.c!ioft ,.. tarN ttl !he- CIOftPitulioft "tb.all k 1:0 provi.k re-,plu OIJSI(lnllrllt)' fot M~iftA rh(' 'fiUtN.&I II((', ('Q(OI,llap~ (dJ.o.-J~IIp. a.od pt(Widlft$ ._~Jok­ somt- U'ttta.tioo fot '"" ~l:l and l.culry ol Pt'f\J Sa~ Tf'a(lwft Col!~-M Tbt AI'OUP U pri.nu.rilr a fdlowahop Otp.D~tJOn ).f«co~ Itt Of't(l 110 all JN~It Md /&('Utty of dw <Oik,~:t aftd loet.l PrOO!nUIIc fltiftij,!tfL W«klr P"ltV"-"» iDC'Ofr«.ut l«turn, J~ d~ liln:n, aM A"'tM apn.lC'h. ~ ()( cht 1('.11\lrn u -'""'P lifiJi~ Spe.::o.~l acti~t>tin «"ttC« afOQM dw Oamtmu lftJOtl. With a W'fln of ~ p ~· np .~ pr.n~ptUOII ltl d't ali<Oik# COCVOC&I~. Oiftn"n l« tlw l?<il•l?6l J'('&t Wffl ~. $ltu.n Slutt>: vi(c..pt("l;i&flc, )t'.lll Re-iman; ll«m.uy, Un.la 8c«y: anJ unwr«, Llncla Jdku. Tbc- j_C.l()lolp •-u Jporuotf:'d by 0 \Vitun..,~r. Mr. ~. ~'ft't'Cid Wt('r, and

llC'VNC'ftd f.a!k.


aow o:-.r ~IIDOnn. J.; s..r~no.. 0..: ,JolwoD. J • p,..,, I . . . . . .. A. A~ D . 0.:1~ JL ROW no u ..11,..-. J u. ' -· a ~.a.; T~

..........

t .; lt'-IIIC'I, M . 1\.t.'lttt, } ; S•nU.l. T .; Gun, K;

VETERAN'S CLUB n... Vt1t"u~t~'t Cl..b •.u ~ oa rm,·, Cunpw thonly .dee-r Wl'tlJ War

II The I*I"POIO

(lfpNt~IJOfl •tc co t"ft(OII~ ~ ¥C11 eo «N'~>Miof chflr ~-. to rtO\'.Jt iefoc-muioM Uti t\ltft'tM V .A !..•-., •lid eo proo-i& • M'rvt« dub fOt H1CUAt Ill'\ chc- C.nllllol• (14 I...N. 1 ht cl~;~b

til clw

'*""'1M ~ • MOt!Cb. o.-pn.jurtun

hdpt co prov~ tOCUI lck Oft cht <a~&l"\\t fOt che ~ ud hdl" .. -. "P ~ •vrth•htk .,ru...un., 'The- fill~' ol dw tl'lote1•-.o '' r' f(_N oo npWe.ie,; tht V .A rroWftarl, AM~¥ •t.r to 4o ~~ , . ,

~ .rt~Y•tn C'ftllft uouad rwo flrid Ull" • ""'' M IIOIN •couo:'f'(Jil'l. . ,..,. T1ww a• fWM*tl .... 10 ~ dM' ~ o( C'l"'' :- lo((Thf' P'WP "'• W th.t rn.t by J• ~ . -•.-.cltf, &~.,.,. M<Oflvf, '~ 0.. ~ ~ I« Ptun, ~ h -.-. ~r-.-cwN "r 0. L 8 Kl~.

93


..

~

fiRST

ROW~

PauJiw-, L; 'J'bom.u, It: MOOtt. C: 0 .; Eltehtf. L; Wtkhd. }. SECOND ROW Coclttham. V, Wut~tt.'C..: R.iu:k. }.: F.ul. P: ll.~.r~a.b, M TIURD ROW t.~. L.; Rlol'!Ju.n, W.; Rl.nlcttl, S.: Bdk~.

K«fn, E.; WI, 5.; A}iof, C. fOURTII Jt.OW: }Ul'tOCJ, Jtnlr.ib~. C: Gnc~. II.; O~lt, lt.; Sdl.lol.tn, G..;

t..:

Coc,_, D.

WESLEY FELLOWSHIP WnJcy fdlow!Aip .-.... orpai..:N on ~bn, 1960. ro ~n'(' cht' Mnbo.:!i.w ptdt<~l'l(t .t.nJ orhc-t ~~ ma&nu, ro procb.im. itUotfl'fft ..M .t.Pf'fy d~e J!Otpd ol J~, Chmc co die ca.mi'W rommulhty. A.I'C'U ol in,/l~ "" c.mct'I'N •i1hon four pwpt.. Nmrly, •on.bop, ouu~b. c-ra.o,gri•toen. ~ fdlowthip. f..ath ~~ NID i:l ~pluJ.mJ 10 bnAJ ~p.rmul iNp!~l()ft, ft'C"L'('Mioc, 'IOtnft$ •n.d Ktvr« to «Nh fiW'I!lbc-r Pmt W~ frilo--.lup abO COOlobl.:-~n co ttl(. wppon o( Chrunao mlk~t ~ iA (~ <ountt- Tbc-rt ur ao ~bfon.hip ttqUimnmu tot rh•s orp.nlucK~no. Aro-.iues plu.Md rot 1!)61.62 iectii>X ft(f(tcioc for ~ rnun~n. wonh1p tottv~Cn ftdl WNI!oHd.t.r. 4 )0 P~\t, u ~ Ptrv .MnhoJo.n CIH.lrch. Outduot ltl)o....tup IIM'niAJP wtrt aiJo Kfw.Ju!N. \\'on~up Jotni«f lof t~ tnookno ol Cro""cll ~ ~ d'C ~ ac 6Wr, ::-:~~ "nod «hff ·t·l:o ~Pt> ·~ tc:bc.oduk\1 An PIN.! Oui..cnw J'o'rf1 w;u abo hcoiJ. •'ff~ ~. Robnu ~; ~tc~. C..ZT Moor(~ tra.wrtr, Al.wl Ux~ ~~ C.O,..tnln'lmf A»oci•riocl Rt'pofnmW~Y.

W"!f'Y Fdlow.hip oUi«n M'(fft.lry,

R•r

0~.

Wu~atr.

94

!>fM Brik"'p;

Suot( Mn.hooJ;~ Wftlt)' Fdioolo-,la•p

$nl~t

Mo.'('m('ftt RC1'ft'I('Qt~~t1H'!o, '-rd [bC'hn Ukl CNt~K R•1•otrMd Qu.rln Moottt and Mn. Ev.at!tllt P•ud.i.M'.

d.rt«<Ift Jtt

•-


llO'«' ONf

v .. a..ht. ,

A.t...,

J.; MI.'", J;

Jt,Wa, C.: A4ki._.,

l4dll0"'. x.; Kdly, C.: INrn.a,

"'"""""· w aow TWO-

lMlWf, ) . ""'""' K., ,.,_., 8

N Huud:tr, I! ~~ s llOW nrao: .t..eo~rtiJra. W W'b.~~r. &, G...._, M . Mdckr, P: ~~~. C; H>~~b«c. $., Pllt-. K. Kfttu, L D1kn. J

WHITE ANGELS 11w WJ.,~ An,!l('b ~ Ofpr~&mt 111 I.,..S II, ~lut Na.J•ne ....,_'C'n, t«t'C'Uty 10 t1w col· ~ J'f'n,I.Sn11. 'l1lt JI',JIPJIK' ol t1w pou.p u tO Rlnhtr Mhool tphl •~ ffUttm •• tlw ttbool. Oflly •1)11\M ••lh • ) ~M .stalk ·~~ m n.,..tw lOt ~Mmbnloh.ip ie 1ht Of~l.ution. Mtml~tt ol the- pJb prp dub <OOP""Utd ...,~~a d'lt 81\10 I>P•tt 111 tht ~' o( 1t. (\1111('\"o'"lfl MMd a~ ~ P~ atuY1un cmwMi uounJ I~~~~ M4 ,fld..&N u •IJ Khlovl ~ tit the- bU. A p~ Of,CUUr.t.ttOa ol tht Wbt~ Mltl' u (lwn.ba. C.O.· d...L.., dw rev'• 6(1J"'oa ...~ • pGI.lJt bat-.q~~n ou...m fo. • 1961· 1962' Khool ,_- •fff Jo.tr "'~ pm....._, J111hr M•""· """' "'"~ C..U., lluM_ t«<'<UUr. Vup61of. A~, UTM;ilft, uwJ r.. .__, . .ht (~. ~ Cl4 dlt lfOIIP • MoM l.o-oldc.

9$


ROW ONE: Smith.. L: 1-Mbrn, $.: Umi,_ £.: ~brn.

J:

T'~. B.;

Thom.u. Jl.; Wrichd, J.; lkuB,

J : MOOR', J-: Catmiclud, R. ROW TWO

WilkC"O,

ll; N1btT, £.; Wa!hdlft, P.; Ch.nwmxo. L.: OfVOt. 0: !krllC'f, C; Jlu.ky, L.; <;:.how, K: CamdC'I'I, M.; Kneoch,il,

L; Sttrbm'- L ROW TitRE£ GkNI. ~1 .: Nl<bubr, C.: ~. F, ~h. M: T•ll"f, 5...; ~hit~tlun. J.; Rrid,

J; Coc-\('rh&m, \'.; Donlan. S. JI.O\\..,

).! : 1'uchr. ~llyt~o, M;

Sh«tun, C.;

f'OU~

M.mOe, K : Jlulb., It: Btftuo, L; II1U, C.:

M('r(n, C.o

)•"*· I..; W~Uttt, C.

CHERUBS

OwNbJ iJ L"l Otpaiu!;IOfl br,J\11\ in 19)9 » 1 )'lla;o., Ot~lUrtoa ol !ht Wh1~(' Awb. Tb(' mtmbtrt putic~p.~.t(' ic tiiPS'Oft ol the- fftln 111d •'OJk in t h ~ eoocn,Joo ~ Ar tlw nMI ol ~ xhool 7"·"', e-ACh (buub •ho tw Pf'O'Io"WI ..-orlhr i$ plt.4N in«> WlliK AD.l;'('IJ b, at~ .t<ti•~ Wbiot AtV;d.

96

OffiC\"tJ f<H rhf 1?61-61 Khool year "'ct~ Ui&h

~r; Kuhr I l~ll~n. vi«-ptC1idMr: flkn llatri}.. K'(rtury. .1&.:1 ).lltlJ M.t.~. mn.c du.irnun. 5rocuoo fQt tM W'blft' Anp-I.J UfC' M.uy AM J..corri)yt~o •nd )e.t~o RW!wt.

Sm•th.


;

flbT a.ow ~....._ 1.. , ......... .w l)o,alaa. s.. .. ~ - 0. ~"""'- .. ~ ~ D'!llJlt. 0; v...... bJ. a.. !ol<O' D ItO' I G ~ ~. 0 . &.to~ P

~

M

~

(

(.

J

a

Tt'f...

Ur-.'-C. ll n.ran lOW" \t..-lMw, K. Kdlr. C A~. 0. Cc;.~. Joe ft.a- I f "'- $ I~""*· I• -aTll IO'C' ~

a._

M

0..

• ..__.

~ (o

u.

l• \1

~

'C"~;.-..

J

WOMEN'S ATHLETIC ASSOCIATION P.E.M. T'-' 'C...w•ll AtWc-1 ..'b•i!Ciod

~ •• -

........ - . . . . . . . ........ ,.... ~ f .......

...

~

,. A A.

.......

nw

1-

Mhittw _ ..

~......

.,.,.

....,..

)(>110ft u.~

0.~., 1961,- ~- . . .

p.trton . , • rfrnoarl ~

,.,.. •" lfloco

....t

..

~

A•

* ' J"-- k ·~ _.,ba.J. ~ M4 da.b .,..

trJo •~ •

- - - .,. .._.. , _ dw

~ .....,, IU fv"lwf tlw hojChnc: ~

Mn.. ol

rhr"Kil ,..._.,,..,. J'fl;kouolll th"'~

I~ .-rmcon bt I'll IIWIII'Ikn ~ n-x..t thtuVlh I~ 1"1\lllt nmpool\ crornauth.,-, ... '''}!CI • Jf'lht ot fn•tt~o'·

~----

..

.... -

tl.

"

-

. . . . ..... ,..,........ r"'-· v.-........

terr.-ural ~'.....-r; Lu ltr'.. ,.,.., 'f",... du ,,..,., Otl,..cn ol P J \1 •ctt ~-UT " 1-t-lhl', ~ ()wr!1. .....f' ~- KAtfWI

c:.~, IC'\te"Uty~

IIJ.t•.n•

•ftt'

c-w

anod l111h \t)\fto.tt'. u,.,._.,ff_ Boch tor.oa-

•ronloU«'d

by Min

Joldr

lt.-.hl.

lbrht, t•, 11••'-A. ~. Mdt~llrt, K <--"'-••. ~ ~tofrl, ( .. ""-lt.IMIIIC', l . Krlt,., (. I lllt.C, o; ltU~. J ,. hf.tlrr, ('. nuan •(')',),. t~l. l.~ u...f';lpo. w . lb;..twr~. J OWn,. J • (;.:-. N . J_,.~. L; ........_ J fll~T

RO'\t.

ltd.twu, R

'iwttl... •,otrh.

'I ( 0-.:'0 R01);•

J,

R~""- ".;

dltl:.... dlo ""...' ra.,-A

_uW to ndc _. ...... I. IQfiiUl. .eo~ I!I<Y.. ...._.. . . rlw - . - n 'l1w ..If..~ f<>~ 'C"' A A •ft't' ~ ~~. . . . ~o.~ ~ •lite'-~ ...,.. ~. ,...,. lOt'! .:.......... 0,.,.,. f.:iorl, ,.....,. . . "' ... ~.


rt..("qf"C'o: -

~~

J,__

l.n-oH. (-

V....:ftlll ~ T~,.., ••,..

Lt. ~ r,,.J,... , . _ ........... ,.... ~_,

r-tral'f'4J ,

CLASS

!I(')MtOM()R.fS- HtllfN,I Mlllff, .\/'f>ffiN! Rudrof!'h [idllmt.N~'• it•fiJ~"<~I. 11..->IIK' 'o!~Ja, V~t+" ,,,Jtw~. Winniot ~. •~~ 1-'~<,..b«.«'· 'l't~tU,.•N

J,.-,,._,,,

"


JUXIORS -

.on.

Pot~Jhll;

1\~1

11-c'b, Vi/,..P•nolrffl; Mtlm"' Ful:knKWl. Sn•#IM'f T•u1•1v: Albffl Bud,., Sp.o~ ($pon)(lt nQI pemt<.,J),

Omn,.

F'ntt•

OFFICERS

SENIORS - M•U Ro-ch, '"IJt'ftl: $-tllodra ~. v,(,.,mJ,.,: p,.. lll1ht, TtNJ•,,., J~nln< Ebkt).. '$NFnMJ; G«!t~ Schoct.tflll.md, $~10• (SpootOr not ptm.mi).

99


IUtt.

nsr

("~

kt"oa.

a; com..

L

~.....\_

1

an-. no .... ......_,

•~

I ' P'at ... J. !oc-.olw. A

DELZELL HALL

Odull U.all •n ~ "' cPw II!Wftkltr ~ W. N DrlffU. •flo Pc-wv )4.a~ Tu,htf, (.oUt~ lr\.'IIM 190\ to> 1940 ~ ..,lllol•loll' n u.nokr rlw .a.IJa•"•WfPo\~ tuntr•ol Cll dw nrt.• ol ~ ......~ .., .tit 4ti'C\'t """"-"' to# ~ ~ ...,., WI. ~ COI•srlooilt 1-o~~lf •• M.a1 , dw ·~ dl~o.m ate: ~ .. .a ,.._.,.t.~ ~~ At ,.,. .a rt""ook~K.. ""'-"~ .... lrnwft"r 14 f'l«wtJ ,,.. . - - - · dw ft'lollkob .. '"'' lOt dror

•.u

••rh

_.___

t.-..

1lw ............. ,.... .. " "'

"'lr ..

0...~ ~

...........

t'>ft'tt ••• Owucao """"" ·l..., ..,.. .... ~ ~ tof'l'ftd

.. .,. ..... ,...... nw ,... .., .... ,., .""' ...._-._. __

~ h~

ctr.e-

Othwn rJ ...., ,__ • .eool ,._ t1w 19(..142 1"1 -K" ...,... ...,...,, P~ ,.._ ~t!OIIhoro\ \·.,~P-.Irfw. ,.,a Lury \'K,,

T"""''"'

l\,r

...._OC"•ottwt •• " "- h-tlor ,....,..,.__


ItO'&' Mr (', "'"' N , Kdlr. C..: Llk. P W.. I 1.0"& T'C'O T•l n. I Jar-•. N . ~ t': , ......... C. ~ J, ....... P ~ 11oMb. C. &OW' ntJtU 11-y., f P .u. L HA-rn. S n....... a ~. S. F.U. D. a~ J..

nu•

M lfltoUI JC.U l.rM ~

10

doon

~m:~bff I, 191'9

'l1w ""•olf\f'ft' t d..JorfNWf'J' • .._ IWMd 111 ftiiC'IbOt)' oi ~lw £1•)• Mo.p.~~, ..... Wf~f'li th< cvllcv .s PMUptf't'W., a combitwiofl m.•&mc h•ll ~......hrf • "" ....1\ ol ~ lor 26 '""" MllfpA 1€.11 r!U'f ...n~t 1~.4 ~ ott IIIUoft .M'(fion a!IJ ~ ,.,_.,.. ,, dw brxirl•.nc., dw 1111 ....... 1%1, ...,,,. ...,. ~~ !WI t k .._._...,. o ~ thr Qeo~..-ol ., "'"' .........,, aiM.'(. . . . ol ~· Un. ~ ...n--. ho u :..rhtt. ~. rdod ~it~ •tf'C'

142 ... ...,.. •

....

..._._fflf<W

.....

~

~

o.r..

u,.

1"'w . ..., • ,_w ...,.,... of tk yar ..._

*" a....- Tft -.

DI"LTalrorf Let. ~~ - - - ..... ....... • ~ . . . . . . . . . . . .., . . . . . . --

*

lt...., ......

for au _,.. .,_, ~ tk ..,_ ~ ou... "" lot • 19614l ~ u.r. 11~. ,_...,.. o..n t.;dfy, -.c-~ W }MW!t T-.lrr. tc<m&~y-.uaNrn "'~ adm'

f'OC8I - - . . . . .

101


MAJORS HALL MR.). HELEN OOl"'OVAN

A 1), ~bjon Hall. d•~ n('Wo'nt .brn.c~"'" &I Ptru Sc.aw. houM:d ~hJOtt lUll •"'~ au~ for A D. M• iort ol ()nuN. Mr. Ma,.,, fOfr~Wrly (rom Prrv, h.u btm 1 nwmbf.t of rbc- Sw:t NOorf!UI l)ou.d IOf • Mlll'lbc-t ol F•Ut. 1ft bit b«rr quiw inte~ul ;., obu.iftit~& aoJ (Of I:I('W bo.JiiJinp and Olh« fl«f1,\ot.'J tqu>pt!M'nC 0t1

90 me-n..

.........W"hortt

rhc- _., .ruJmu (MilC' to ~ in. tbc- bU, a t« tn ol tw-IJ to ..C:QU.IiM ~~ •uh C.mpu1o lilt 11u.n.\.t~•l11Jt

~m"ni~ ·~•

and Chn--.. """an •nt bdd Oft eM ~·C' ol tbt d•r du.1 '~Ooca ~. ~u.l ll.:iu •«c: f't('t('Cicnl .u rbc Thtd;~i•iA.t ~"'011'"hcr M.a_100 H•ll tu_, a Jonn cwllltil <Oft~nita,t o1 )>( m.ambtrJ.. thrtt JJ'POIOU'IJ COU.IK1Ion •.!hi lhfff tlfttcd olfKtn. The offl«'ff 9iflC' C!<t~ll '"''"· PfntdtoL, Ron Kdkr. ¥Ktooptnidmr, •ftli Illy llunM1«-f, )('(tC'Uty·tr~um. ~ ~)' •ttt ''dv.pc-rOCIC\J'" by Mil llt!ta ~·•n.

102

dw bownnochtr.


N CC CHAMPIONS

ROW ON'F.: <:'.c>a<h PiU:;ftJ;toe: $Nhr, A; DosuJ, K.: Jtm.il.n.. (;; lbnAn.i, M; !Unlirn, ~I; llua'lph«'f, K • Gll<re~!Mr, A.; Wll.mqo. It; P'llo(C', D.: Ohnourb, G.; Gibolotl. 8; llftd Qwh MdMirt. ROW TWO; e:.ch Stt~n~r; U.&«>. 0: RNrldd. C: Colfq, D: flett. dll~. 0. t.a..lot. B: Hin.rt, T.; fA••td,, JL; Wihoe. 0, Cow. L: Sopln011. 0; S.I'DOGn. J; KtUty, fl.; Cold! Whtotk'f ROW T11A.O: Botm, Jt.. ~~: Moori'.

"nx- PC'n.l Suet 8obeau fmubt.l • C.O.h }ad: ~lc(IMHC'. Tht

-._lOft 1111Jft

t~ (l,;.!ff'M ('al:lll~ •~th

1

W1')'

w«ll'»ful

8obOII:l ~

7-1·1 r('('o)rd_ '1'btir rtc'Ot\l.

•,.. good C'DOU$h 10 be- Nn:.tukt Col~ Chunf'J fOf

dw

~

)U.up.

)'UI -

'l'bc- t('lm

'w.IJ

~

wMh

frnh!Dt'tl aM ~n. to tht outlook (or MXI ft:ll u rnlir J.'\lOd. 'fht Bobc1U ~ •ith a .ojjcJ U-0 .,jG ~C'I a.;,.,. \tl~ 1llc- rvnl\in-' of ()ick Pl1« MIKl Roo Kf'lly and ~~ &ft'Mf~ .-otk o( Kf'D t:>outl ~~ Drat! StJplnon k\1 10 c~ lirK ..~n ol tht ..,..._. in .a p.mc rl.)~ u NC'bn.•h CiiJ. TnnliiiJC 10 ~ Crr. Ks.n1U, rht 8obcau r.:N eo a 20.0 !-t a..d tlwo fou,Rb• oH • hit ullr 100 ckftt.r St ~Ll'l''' Col~ ()I t~ P!aiM 1().12. R«< Kdl7 KOtcod 1"'0 TD't .nd Pll« OM ., P«U •u ou~o<'d aM OUt•

Jooo. ncJ

br dw

c....,hm..

A 1(i prJ KOri.~ roa.» #rom Bob Ciblon ro (rnl! IIWl (ullb.d John Moon ift the cb.ifll ~~:~tn..>ta oi tht dllirJ qu.utff Dttl'N dw &«.u & ~.0 ,j('fiOC'J' O"'fl the ~ Aflc~lopn II I~IJ ~f'U

the- ()sk Bowl.

toe

~~ fnu hl..lf. the Bobc&r. nJitN to .kfnt dw Hnmw 8rot~COt l.f..O. '"Ciocdy- ObiiOUd.& UICfflC"PPC'd • 8tooco ~u &Dd r &:ai:NN 20 ) 11J' to 1'11" dirt 10 'll:O$) & II»DI\t' r..Jiy &ftJ It"'~ tM ~ t~r

twuh .cr&i~c

ri(fxwr.

The- Oro.ne l'i$:C"n th~ liP & MOUt &kaw a.W hdd Pff\.1 10 • o.o tOt. t>or.tM ....., on t~ &bm ,;... i.n(h lint bot rouk111'1 pc"ft('IUCOC thf- nu.njy~ J<-~·~ IItie' th.lt

·~

Pm~ oH~ ~ t~ir

onlr tbrut.

C: R.urr. ~: Moori:t, P.; ~~. J.; 1-loJ..u', G..: tbll. J.: ~k. R; 1~. 1...: Spi<or, L; Ou.&WUc'k~. P.: Couhf'l', J: Kil)lo('f, L: z,.tcld, C; M<llV'OJ', B.; W&llK~.

W, M~. RO\\.,. 1'0011.

SpNoro, F.; Bkl'f. A..;

lf.uwn,~.

M: Lrnc:h, P.; Cliomo, 1-: Nc-&1, T.; ~. R..: ~~. S.; ~b.uJotili, V.; Tyll()ft;, 9 .; L~. T,; }C'tl.t«<, J.; C..rnal, S..; Pee-moo. R.

'l'liC- ~~ o~r~,;..-t mac:hilliC" •u, '" hi.Ah po.r '" dwy roUN O'l'ft o..dron Sur~ 42·1. JiM lh.ll Uld Dt.h Supkcotl IN thor drl~~-vt llt'l.m atkl Ron K~llr and Dick

Jibe~

~

(ov~

IQUC:~ IU

~..ffO

~If!

II

Pf'N r~hco.i their ~II: olff'flliwlr IIU~tt\J by 1 hlol~~ l~ie,c <t'O'll--4. Nc-bra,U Wn.kr•n tlltpn...N rhc Bobuct br hold.ill,ll: dlom'l ~ (.x thr« q~~.UWn Tom Nul t«<'o"f'I'N a (~o~ml>k aM rao f<lu r ) lOt a IIOUChcio-YI 10 su.n ~~ ~n on co • 16-7 .-i(~y NW abo bl«kf\J • P'Cftt 10 Jivt eM

.,,,h

Bobcah •

!olfffy.

T1w c:~ ~ ol tlw lo(".l.10ft •as ~he Way~ Su.r~ \IC'iL,kau. The ~ w.u a IIIIUC: foe both te.t.AU A f~tC'd• up ~ Stu<- f<lotb;,JI tt"am plaJ"'i tM r bnc ~ ol the- t('UOfl u tM 8obau thlliDpc-d eM W•ldcau 27·,, KfQ Oros.taJ, M1k~ R.-Atlhtn. UIJ i)(-.J.fl Sftplnoft Jed 1 f'MI dtftftt-~•T •Jll due lim.K\i W.1ytle' t(J OOiy OM «N<h-~- Prioc 10 dl(' pmc Way~ h.d lN the- <oolotffGC~ iA JoOOriAJC,. Tht '"'ilil p•~ ~ d~ Notbt.Jl.1 <Ailfltot CoG~ Champiorl,hip lor d~ot S«''CCd nraittbc f"'• In fhe (in..d pmot ol the )~a.r P&t~h.ndk A k M ol ~ bta~ dw· &bat,, ".0, dwir ..-o nc bnei-. ~occ- cbty .,~~ Odntt\1 640 by On<Mt.1 Olllotl$ it~ IC)-f2_ l..N by 1bc tuOOO'• lc-.dios sro..u~o~J p.i~:~«• i.n Jnrr Lirnon .lftd Ton-r Pootdlo, the ~" Of'lo'ot'l' lf'l' vp at dwir rotrootr· lu.l ~rvtk •ii\Jt ofkft~ u.n O'lotr 1M Bobou btf.xor .1 llom«om~ aowd &t !bot Od 0..,..1


MAAION BATTANI ~· r n.~d lour kmon a\ a guud. Marioll •.u • ~ olfCfUlY't' Wod:<-t 'nd mr ~bk on ddtnK". lliJ of· fmsi>'t blodtl~ ~ cbt ...., 101'

••J

..., """" .......

BOB C I'BSON • FA!b Cit)' ,,.,-.d~o~art, dJt Boba.r q.,arotrb.ct (Of two )'('UJ. "Gibb(" ,..., tht tt...Ul\11: ~ foe tbt ~ a ~tb.b&t fttr, <OO~ih$ tht bn hot h..t f'I>'O ~· uf<'J U.OC..Idm. chuin& dw 1961 lf'AloOtl G•bton'• h.kntup 1Dd fttiJ lulo-ol·

"'"U

coJst

At.VrN GUD:Ttlnt pinN nlwbk nP"'ffm« » a ~~ rt~"fora'ltf, AJ'J

&.tnninadon aNJ &.itt INolk him a At~r as.w~

eo tht

~

awot.

pin«! h~ fwr l~u~rs in

foocba.IL

SENIORS

LAU.Y HAUS.\ f ANN .ct &lt'!Uivt liMW.cktr (Of tht &~nr,. ~inord hiJ 6iN lmrr by pbrin3 • !wd _ . bt~

ol (OOlt-11. Hit 100 ~ tffo« ~ him aii-<OOff'«''IICt tOtt'>Don llil ;.11101' tnlOCl. Larry'• akn Jtff'fl~n~ P:.1 th•.u tN IN"f drh't'l r:o•arJ tht

"""" .....

GOIIOOX Oti!-101J1"KA 00:-.1' HOBA~T t~mfd from tlw klabo wbtor~ bt k-unN hiJ freihman ynr. Ooo •·u a but-rk of 1. b.iJ" Pml ddt:movc- l<M. Hu bar\~ e~cltho,; ~ tUm CCI( ol r!w btnn ddtfkl.•~ lincmro •n rht oooltrtt~C~. UnoTnloif)' of

r r •n 1ft r

from Wt.hoo lurbtor jut1i« GoUt~. pn:wi,&.J • AJtal olltt"Gi•~ pundl (« dw ~..~,. Ibmpt'I'N bJ a.n .a1111t injury tan ,uMot J("M, "''kk- r~ bovMN •·irh ptar ~~~ Vld hv'lk. ..od •u l\l.tn(\f 'l'(lrU ,,,4JJ "Sur ollht w~.

105


... DKX rt.Afr -. u tht 11t14: ~ lo.n~ todJ O'llfnncc. H .. Jf'f'td .,.,J .k..fJ'It~mtl.l .....k .... Wit of 'M ..,.. ftvc'J 0..;. • •• d~ot )uJ. ii\C JtWI'hi PIIW'' ~ tht llvbc:-u hi.l fll•i<x ,hi o\nJ "''' VI 1II-N (:C. Mt«~"'- h•• fo1"1 2 )htl. Oid: ••• \"Y 4d•~•ulr a •·uork rh.1nt m•~'~"'

n._, .....

tht 11ubutt ...,.., ...,. tl'we uut of m.nr

llot Nfll'llfUI ....IY

,__..Ill,,

hot •

...,.... ._. "•• ,.. ...~~,~ .,.

w,,._

-

~IKE JIA~IIItEZ "''' ool 1h• ~ itt theloN Ptll'f~ odo;Jj~ ..,.., -..:;~nww blo"'l.•f\A .,_,~ Ml~ a bmh 0t1 tht «Jkhn •II N C ( ~~. Grnc sf'"'d .nJ .,,l.:rr Nlfi(IJ ~M:~ thtft '"ttrt afrn lrfAtfrm"from ()m,h;l Univcmly. Ont ot ~~ bnlft liMI!M'II in 11-:'>N-•t hiwlfr, lw ....ill bt .. ·~· ""*"-

8.""••

CAitY ~'OLES ~ Wt fount. ~tuft Ill ,,.. tod pt)Nfl(lft. Aft lft:VJ Up WIT frl)tfi rftehi~ "'~ ~ u a Aolot PH~ A III)OJ hlodrt 011 olfCMt J.&d J. fiM dt(~j1T flltlll, (i.Jff "'.u u rou~h &J thtr (OQ)C'

roo•·~

-.It ,,. Ut«J. Ok1 ...... "'"'

drl.a.., ,.... . . . , ••~... ......._..

SENIORS

KI'.N 1111100~ "•"'• ftld ,._., dw Bob-

u,,

Call, """ bl.c anJ ""'""""· ~· titiry It 11'»w1'1 bJ '"I'Cfiq thlft )"W'I

MJ aftJ ON ac tt. lvltbti.Jr; •Icc Km-, ttu~ ll•ftJ• aaJ tUtnl"' blod:· ~~ -.de- h nt Coftf' ul dlillt lone ol~ UICb te •hf n'lft.!n""-'t Kte. •hilor _,., ,.., f<lu."'- krl..r. -"' • coot .ie dw tkolgh 4ru• fur llht.t ~ IC

~ ('On#ffnla (~·~

106

$A.\ I SAOIO I •·u a ~ tro-ll "" 8obar dcfauiV'C' K't.lll. I 111 \f'('(\1 and l.eoo.-kQ,r ~ hoiS OM ol llw IDOIC fauN QC;Io:'" i• llw N C C. A .,....m. fii'OM Sot.:dwr• m..., Uru~. S.. ~ a "''n•"f; .iOb ..u • ~ .......,.l;n d~or

AJI.US SntHJI. ....__, dw "'bud W llV(' 4)/ &hot &bat1. Arli.ft • • co.

...._, • fifw pw-d pto.J)IIU ~. 1-.ltii.UMII ~ biG hit a..t ~ ol fr.oct.lL

t••


107


108


NCC CHAMPIONS

na-'T aow. Lt4. ... ._. c-.

~-

Yorp. T.. ~,.... J ...... L................ a.

0 ....... U , T,....., &. G.11.oa. a. c-.tr. W.l~~t~""' ~r(ONO a~- Gol~. D-. Clo.ll4, l . t.,.,.._, D, ftuf't, H .. Do.ol. K , tv\, J • ........ P ~ K - t. 0, <.ocMt. 0 ·~~.

At .. c- ,.,-nu to pt~ 8J.""C$ w1th KU~1ncy, '!Att.nt', .t.nJ U.utu'$) rroainN

lQ

be

pb)·N_ 'The hi&hJy J~.tC<cs.sful seuon r('(()fd co d.uC' (olloolt. s. IIOME GAMES

Ptru N"'. 27 Dec. I)

Dec 16

84 72 1<0

Sl

J.. J...

6

74

}>A

II

J...

II

1<6 •l

}OA 19 }OA 20 I'd> 10

71

9) AI

AWAY

()ppofttnu 7. 62

Ptn•

a...hon lwuop

Dec. Dec Dec 0.. . Dec Dec Dec Dec

M

K<>m<y

}>A.

2

7S

"'•ra<

f<l>. I'd>

Alumni Sc. Ototdicl

(>I!

Tarkio

66

Empotia Sutt

&I 61 7S 66

w...,..,...

a.w...

2 l

(,(,

101

Orr<><><n" 58 87

A

90S

72

9

80

90

lA 19

M

(ol

{.(,

77

20 II

80

ss

71 6? S6

Onulu

u.

T:ukio 1'\'"\\" IOW'1

&tru Vise~ SE Miuouti Tmn. A & I Huris TC

Roth

w ..,...

I

6S 97

'I

no-

)

80

A7

W<>l<y>n

HOUDAY TOU'RNAMFJ..'T

Dec. 28 0«2')

"""'697S

0ppoootnf1 H S-1

l'""•t P"'t'liN"i ( Fin.tiJ)

109


SENIORS

~ M1b R(le(h,. ) 10* .d 1(.), .. ,., l.hc: Ml'lo\11~ """~' rht Oobc:.&oU. M1h •<tot .& btJI iw•l: Mel 1 mum ui

*

I~

rl•r

t-h•

&t'fi!UV"t ' " " " '

,,~ '~ ~~

manr

ftOift tC'Otltl~

..... .,.. "' f'br-

(,.~

dw l(;)ffd lOt t.lw W.h lwroh I«* P..-.yta.. Ntkc

• • AU

Mt........,. a. .~ c...._ ...... ..,..-, .... •• • ,.-we- - for - &butt

"~ • ,_.._ .... -

_. ...

.. ,., .........

~ono

.s..

...-~

bor«h.rr o/ f.ot. ,., lkh•• UooC t>oup.., G,bwft •"" LaMut G•btoo ol Falb ttl..t-f 1'1~

Be*

1$ I

.--.kwi •

c..akrteet I&

1961.

u..n . .

ft~Mtor~ fir ....

few Pnll. . . for .... I(~ Q f-.c • tie •u foJ b.1 .hoori¥- Oftm "-lll""' II •, •.., .....

... »

ICotft

w-t,I...W,

~ r,..iN vp . . , , JlOIM:J • tk fr« thtoW liN &b ~ ltOtll Bt.u!Ct. lit ••• AIJ (onftfftiC<t i11 1961 .

("J.

..,...,.. Dwn..t H•'"'· 6·1· &Ad PS..

..-.. •

,t,~,..w.. ,...,~

Bobt•ll lit ••1 •110 1 Mtll"f, Otnrll• ""'- u IJI.

for dw

tuodoul GO 111

ll•rdo.d.

Jt.-Jwo, 6T -a a·~. rcboulldu allot W h.&l'll.lkt- lit w • lf;OOd ~ fOf tlw .......... m.aliii;C iD&nJ' f•dd ~ llf

t«ww4

Latrr

•.~o~ 1.111 t"'(tUC11c

• .,. N<..C

~ Rookot

r«tlw-N hoflonbl,t toll.lffl'«<t •• 1961. \\'t" don'c knuw hl>w trl&nf olrhcsc- bop .-ill bt" AU (..O'I((fMCt' UU:J J'('U bculol1ot tfw ~.,_.. hMi n.J( bc:oeflill»ik ~ .-t' W'[ftC lq l"'n.L

110

ol

d~ Yftt• IIWfltiOCl (Of

aJIJ All


Rathe preparc."S to (ire-.

lle-rc comes

Yos>r dov.n the lane!

Harvey goes up (or tY.'O!

111


8ucusc:nlxath. Rarhc. and Holmm nartlc EmpOri-a pl1rcr.

Yopp drives for rwo wlrh his p.ucnt路

cd underhand shoe.


ROlch. Han路C')路, Rathe, and Yopp wait for Mayo's tip.

(.(-c a Lo.u.l of R;tthc'$ ball f芦hntqut.

st~hns


TRACK

fiRST XO\V V Thom~om, L G1~. }. ilc.d, K. H11rn}'hrCT. I~ Ritb.ohh. It Wttfloff. }. ~hlncnt Sf;(:ONO RO\\"~ R OnunJnon, W. T)oon., J llur~o~, R

}. HM,.it~,c. (;,bwlo, J, P Thotnu, FtttOn, C

lNM, T. tk.Jthob, P. Jthodn, 0. P~ TIIIJlD ROW: }. Sttmll<'f, Jt OPt. C ~IOOfc-, 0. Jt~;~r, L

T1lc Ptn.:~ Suet u~k tf'....m tl'l~ (Ill(' of IM11 rw-. 111 1961. 'IA' ub a Joqlol&d lo.dN "'itb ftnh· rnm Uld sopllocnor~. Coach Jnrr Sctmrcr ('.lA look fvr•utd COli a bcidlt<'t 1\irurc- I« the- rh.ttc:liJ J.pOon ~ Pf.ru. M.J.Ift lou from d~ «YY ...-.u VC'rn Thotraorn, ~O:IJ; f"'U'It mllcn OCI fhco ~. Abo bt •"(ft

Atlltfld.ifl,jt dll(' Wnky~ta louucionlol, chi: fll». lounh bdamJ D.»n.t. llM-~1~tp, ,l f t d Wf'\koJM. MiJI.aod fill•~ ~ en rht fr~~ tt"UD fltf Pf'nl then MKtu.iM\1 MtJb.nd an.J M"Ot 1~ W.1r· rioo bloc!. co f'f(CnOCI.I,·otb • whJ 9-1-H 1/llidu-.. 1M Bok.au p.iM\1 rt:~MJ:'t fo. tht Jt:f(".at .11 MJ.rtvo!k br cbut~~~;>•~ d~ Tw-n in .a d\l.al 1) )/.C-

tlact-r

·HO MJn John 'WttDn" afld Lanny RKhl.rJ, lllc IN~& 0$-'t'IM'd •1d'1 a Ju.aJ 1.1 Ptrv with TJ!bo. PtN •ltpch J'f"'"C'd '100 tn~~Kh, Jnd rht- Dobclb •ce

? - P 1.1.

Tru('!.n,( 10 '\X"~burf:l Col~, d~

BoN-""'

raft

a hoM of lPfiMffs :a.nJ ·u·i#rt fDttl • ho ru. vp " ~· I l-)8 3 ... t«Kt. N<Kth•'C1ol ~hwo•ui Scat(' TtKhtfs t'ft«''U•IIC'II rhtBobc:-.ou. .-nJ Tu~10 in ,a u~l.lt IIIC'otf, 'hie- T1,1:trl ltMlo Mary..i!St-, Miuo.n, ooo.t 6) 1/l po.I\U 10 Ptru'1 60 1/l• .,.n.J Tol.lkiO'l 46, i<'lto

OISTAi\Cr R.ltl'\"NFJI.S

C. Du-1111, 0 . Pf«ttOO, T. Ou<·

'"

1961

""'

No,n. R

lko-~~J.W~,

0. U••MJ.

<.t.U. hn.~

Go 1/1. AfJJ« fcod•AJ~ chi: ~ Rthyt: f"'wlJ

tolldi,

dM> Bobc-.&tl •w~ Ntln.tfl.lf'S 1:0 !oi:("J.ttl(7 In dlt: SUtt' T~.chcn Colk;:c Mm. K('Uncy hNl 164 )/.C, ~ 40 JI,C, Md CNJroo St.1.1~ 1-4 I '2. In • rftl ~ fl.n.al CN, rhe- Nf'bt.l))o. Collt:Jt< f".onfiNt:tiC~ ~. rhco ~ lct11~ l;,u( Ul a (K-IJ ul K"O'«~ ~J. 1lK- ot.kr of the- .r.al'ld•I'IIU • cht:

dote· ol d~ cYO-dtl tn«1 Karney 15) L'l W(')lcy.al\ 4' 1/<1 ~ 102 )/4 o...Jron )0 lluri~t,~t$ u PMa 2) W.-ytM: 82 1/4


TENNIS - 1961

L

------:-:-:::-::-~ J. Lt:Fr TO RIGIIT

~>~~;

\'•I. 0 -

~to,,

'0..

~ton,.~r.

0-

Pftt'UOft

• Jt 8:o<ooft

115


Thfo ~ St•~ b&M"ball ~ ful•tlw.l ehco 1961

-l(ltl

•llh " r«oN of 10 •iM tnd 8

I..... '!1w> ~b ~ ~

KU0C1 •nh

1Ac the-

f,

&NI!IIUPII 1.0 Yklo\1')' Cl"tf W~oJ'ft<' ~~

~·-1 ~~

OC!Iy

tO

,.f riM' ,lo-..!h!f'tw.kor t~ ~. •uh Ron Krifr ,olf'thllll b..tl! ~ •m and cbt- lou. 1M flobac, f<>I""'C'd Out ••P ~ klw OM-· lhMfJtfilto¥1 dlf' ~ -~d1 tlw ~- o( w._,..,. • do~bl.-.-.tH !,_.,.. Wt-lf',-_,11 •ftd ~Dot .,, ~MT n... p•1e .._. • 1oM- CIIC'- ~!l{fft , , _. ....i '"" •run-loh•r. bur ftOI fot hur dw Wi"k--.Jt lri>o:JUftd ro

...,wm

......u

....._. Bo.llon had, "'*"~\':- bo,c ..,. • JP•.J-

~.ch ~ ~r h~.,I\C 11M

clwk~ ~ dofT wr.dd Mw ~ •oe '"~ U dlnr n,dol ....,., L.•J..o-. .c JOto.CO. .tit dl.r lk!bt.an ~-...... .,.. •• ............. .,..., ,... t C>f. dw f'f'D.I..w1,.

. _ .... 1ft

ao.n

~

-.1

e..,., Mcll"".

.... MY J~

boc ..-n KIJ lor . , ,...,.. - - •llik . . . . . ·~~ •+~ fa~ .... ,. .... rtw ~...,. wCh

*

nw ... hdd.iec Pf"''''IU.&r .. .t.... --.."" "' ..f' - . . . , . uron-

Pm.-.- J.uln. ~ Ktfly. "'* .,.,

,....,J ."".... •·• .__

lk ,_... aw.-.. <'*'""'"' ........... ~ l'a.Yf'l10q' .-1 (~ '"'"' """- . .,..,.. . . . . _, ,..._ ie th.."'tf' tr•~ • rht ~ Jot • f"l't"k« Ja,. J.,., laoc '()6 Nt rlw .,...,_ ••1)1 l l ,., 111 t• Ul-ps.. •...J kot • rotrdlt'r dM.c f t10t b.d. Only - • ' " o.ct Gttkt. a.u fJUI:ff•U• .nJ Jott~ Fnhtt ••II l"t ,.,.. lt\.WI'I the- 1%1 loq\o.J 'no!> JfV •u • wift-n.i~ )('f.t, t-..1 dw l'Jr61 IC"t..lt t.ho.ul.d bt OI'K' u# 1~ bnc an Pml Sf•et • h.iteotr.

·nw

~'-''

"'"'"

eo rl.n

Mkil•l'kl on dw N AlA •'•Mtt\1 I'I•J·t>U.

Buc btuuw of

ftfl•n...••' dilf""'h'"- Mtdluld •·u for-«"d 10 ••1"-tu• itNn ("otnf'("flll•<l'l .~ c-OC\-I('(j....nldy dw ~tl •fff' OIOPS't\l it0111 ctw M•J.olh. 0.11 ~~ ro dw- bawo..""-..U tNm. lut r.:ot h"IA.II I rlo.1wtt lll tiM' l~t'ii.,_AA

116


-

Diver displays wond<'rful ''form" off low board

Mcmbefl of ia<ul()• dis. pl•y volleyboll '"'""' ;n intramul'1ls.


~lembers

111c

of che faculty demonscracc :&n old ti.me \'Crsion of

$qU:ue

d~ " rwist" -

dance.

The pa~llcl bars offer an upSide-down 'A'Otld co "Rod~)路" f:dw-a.rds.

118


Homc-roming Roralty on 1ht- hrld .a1 half 1imc.

Quem Jc:anninc (<mtc'r) wuh her ;an~nu.


[ '

J.J ..

?

(

-----

HOMECOMING QUEEN- JEANNINE EHLERS 121


HOMECOMING ATTENDANTS

MARY ANN LEWELLYN

SANDRA STEPHENS


1961 - '62

ATTENDANTS

KAROLYNE POWERS

MARY LOU REID


HOMECOMING 1961-'62 ATTENDANTS

li--~--4>

L~-

KARE

MciNTIRE

JUDY BODDYE


KING AND QUEEN OF HEARTS ,

25


VALENTINE ATTENDANTS

126

SA NORA STEPH FNS

MARY J.OlJ REID

JOHN BIERE

GORDON OHNOUTKA


VALENTINE ATTENDANTS

KAROLYNE POWERS

MARY ANN I.F.WELLYN

ROBERT GIBSON

ViNCENT SABATINEI.l.l

127


VALENTINE ATTENDANTS

KARF!'; HA.\tM

ROl\AI.O Kfi.LEY

128

t.I~OA

STEPHE:-;S

GARY HODGE


ThC' Roy>.lry i$ cro• n«<

.••

and MJ.ry Ann Coortr aM )1m P~lvino cau,ght MJnct.ng d.ln,s:ttOUJI)· dOK co Cu rtd.s &tf<>"\ •

art"

129


MAY FETE - 1961 ATTENDANTS

Wll.LIAM TYNON

CAROl. EYN0:'-1

FRESHMAN 130

RONALD KELLEY

ROSALIE BAEHR

SOPHOMORE


MAY FETE - 1961 ATTENDANTS

SANDRA STlPIIL'>S

KF' DOSTAL

JUNIOR

JEAN!-;l ~HLfRS

JACK HEAD

SENIOR 131


THE ROYAL COURT

LADIES IN WAITING HUT aor ~ ~. vu_.. A.ii.r J.. r, ~ ... .....,,.. \f - lOW W-'"-"11 ~. ~ ......_ &w C....WJ, K&IOfr- P,•nt.

<rco~o


QUEF.N LORF.NE KUBES

KING RICHARD GERBER

KING AND QUEEN OF MAY FETE 133


INDEX Abl~. Joxc u.u. n. '7'9,11 Ac:lllcy. GLaf1s a • .,,1.\

A.a 'Pf7 ••. ~

A4.U.., \'t.t"1:&b t:.n.<J?.n,tl A1tkc:a, Tborna1 fr , lt, .to A.lbc:n. D11 .1 c. C AIJcotod, £ldoo 't2

Al!f;OC.:,

t.~t

1$,61

Ar'T!ttt~. \\cndcll1.;, 74, 77, Tt, 7'9,92 AJhmorc, I>«OU'I)' tl, 'tl, tiT Ast, D. 1~n 21. GIZ. "'3, 13, 71-1 Ct.~tkt

.u

noma. 12. uc. 1c

lob 73, ~.'-! ,109,110,111 D.alt 6, • 19 Cahow, tYrcQ 6,94,:)1 ~mch:n. Meuoo G, '2,1•&. 1'6 &t~fd*.

Ar;J::~triJO'i. ~

Y\'\:Uc

a.,.

bugcn~d'l,

AD!ko<:G, U..r."J

Aylor,

~ttbonl,

lrol.Sr. Jlc:k n lrovo. lodwd aacbbol1,

O..cttr..67,t3

AII~J,

Bar«, Ha-ard I. T'2,t0 Ire , Dalll1 U

lrOW'O, Tom 23.ct

Aadcrw:o. Artl)W .\n4ct101t,

lk. t( , ~llha n C .....-mall, llogrt 14. Ut,10o4

~

C.\lr.C.II)'o Rulli

Carlw>n. LOh G C.arhon. ll.lchlr.J 24. Gt, ~. 8), 1&.100

0. Z:,P4 t>, 81 &6c, Viet« 16, "10

Cumlch.icl. Ru1h lG, OG, 'l7 Camul, ~•rnucl 6. "10,104.81 CarMJ. R«<a1d 24.8.3. 71

S..llcr. Lvu

C.1nk, Tom G Cau:rusl•. C1>~~tlct lC, SO

&lC:M, Mlthatl

S..kct, fldOD C B:ak~tr, llcbl.r4 la~W, c.uhr.tiM t:.'n.~. 9:'. '13, n tanha.n, 11m & lanl»!c:c:xw, M, tl, 22,Q

lartoc.

Job»'·"'

Bccr,., L&DJ..~ 1~. •· ~. . r..u B«tcm, Lil241 tl, 13, M. 'f:.t

ktrns, 8o&rb~r..r. "'"" 6, n. 0 &elkni", Dun 12, 4, 04, 1'9 Bell, Jc-uy 22.13 !cU. Und.a 23.~:1. "13 BcMett, Andit~o· 10,93 &:tan, Gltn 'lS, 66, 83,14 lkrao, '-'dill\!!:.~. ~• kmt't, ~ryl!H:, ":'ll,G ktu, Jdlo lt~trt,

~'~na,

I!Obtrt

Ouuc. J.aDn tt.t" Cbru\.CMCtl, Lac:Uk f.P:, •. 96 CUrl&, lke&W 1C

lt.IIIC't, Lauy 1: lur4, ..a.a,...uct lf,n.. c kck.a, Guy 11

Arl&• tl,l~

ltert, )Obi 2 , U, 11, 1$,

Cbledlcl, Cll.ula

Cbra. Pau;,tk t Cln-caser. K lli&&bclb 11.12. ,t3,t7 Ch.ru..-, t.any C, 73:,104 C«lltrb.am, t-hr\'ita C Cocktrtum, VH~tllli.a '· 1'2. 1t. 94. 1~ Coffey. D.antd 6, 10o1,1W comn. lonn t 12,ft2, 80,19 Conn, G.dcn 11.Gt Conn. M.arle 6 Cooper, M.uy•nn 6,110, 'J3, 91,1'2~ Cooper, Pat 24, 1'3

C*'· Oor1•lil 6 C«neli t. Llny C9Uk:r, D\Ngl,. t.t,'t!t,t-4,10'1 Couon, aonai.J 12 Collltcr, Jdlll 164

, 4.:1.t9, 'M',1:,, 1::1

·"""· Gn•U23,C7,82

Coa, Wkc G,IW,U Cralf. Joyce 1':', to•••

lbbop, Robat'

Cui~.

lb.u, OoaaW C

Cta\r.ford, Dcal.ls 12.114 Crook. ltoatc t 1, 1 Of

lbiliC. Fred lllJ'u, lkb.l.l\1

1'·"

s..•, t.c.

O.urntes;•. 14£cr 'T

~Web. ~rllva

t.N-.91 lkuctwt, CUfttotll23,, ,68

Clii'OC't, Lurt .4 Dlhmb, (;aty If,

lkld,Jy-t:, ).ldy3ll,lt$,12't

4 ',\ llcma_,, Ccme 1 Dlftbom, ltobw 1

lo.ltkc, P41.11Jr.1t.t2.':4 Boblkttt, )IIT.CI 11!1,,3 &;.c~hcr, Vcr«<Jo I Boren, R.aymclu.J lt,104 Boltk, ),tllllt f. 16 114

DirHflS• tt.&1pb ,,.J) O.llviKlf!, :.h.Ht'>ft i DC'IJI, Mynlt

l>'Unc. J'mu 1

:.u.t-:

.r.. .n.-w.n


Oevoe. O.ale '7, 84, 72. 92, 96, 97 ~etl . Connie 1'2, 80. ~7 DonLan. Sh.aron 12. 82.80, '73, 96, 97 I>Mov~n . 0 . E. (Bill) '7, 10,16 Oooov&n, Mike 24. '79 Oo«~1 . Ken 67, 68, 1:1.0,104. 81.109 Dougherty, Donald 1 Owglu, ~rdd 12 0,\'d, Jtm 2r..6'7, 10,83, 74 Orum.m. llelen 'i, 92 OJ.kr. t..awrence 7 Ouncka<:ke, Po~ul 104 Dunn, Ch~llts 24, '70, 114, S2

OuV•l. James 2-$,67.~. 102 t.cb, ADdrc~o~ 1'7 EJri, P.t.tr1ela 26, 94, S2 Earl, Sharon 1'2, 94, 73,97 Eddy, &Nee &ht.t.rds, Rocbood '7,104, 118 Ehlen. Je.llnnlne zs. 82, 73, 121.90, 97, 9S.89. 76, 40, 39 Eichenberger, Rcbc.n 12, G1 Eichenberger. ltudolph 12 Dckhoff, Alfred 7,18 Eickhoff, JO'-n 1'7, $3,80,~ Elliott, Doutene 12. 91 Elliott, Duane 12, 6'7 Elmore. Rlc~rd 7, 9'2, 82. '78

Elscber. I.Ju.rel12,94,82 El.ll!lte, George 7 ~berg. How• t<l

12, '70

Engle , Richa n:l l7, 67 E'ogl~ . Lena

Epley. Er\otin Ui £n-ett, Oc:MU '7 Dtu, Warren 12 Evlhlx.«, Jamts '7 Fllldley, ~!ley 12 falk. GL.au.r.a Feh, lbrrell 26, 6'7,68, '79, 89, '74 Ftlmer, lkx 26, 71, 87, 88, 74 Futk, Oorotl-.ea 12,80, '73,97 FiDke, Menon '7 Fuber. H:.rvey 7 Fletcltct, ,lantee ? , 92, 78 Floerehinser, Rl<:ba rd 7,93.80, 104 Fr~I)Cey, Bruce 2S, 74, 10'2 Fr&!Mben, Elt.1n01 7 . !:iO

Fr.at)(J.st.n, Fr.ank 7 f r.uer, WtUiam 7 Frei)Ch, Judy 12 f'redcbs, JoAnn 12,11,85. 88, '79, 16 Frtbel, J.t.mes 1

Fritch. D ol\'<: Fritcb. Gene 12, fiG Frlu. LoiJ 17. 71, 74 , 76, 85, 87,68 Frit-z. Louis 'l f'ulktn«~ , Mdlua 1 7 , '71 , 8S.87 , 83 . ~.97 f'eheo , J..t.me.s '7, 74

Gall~ghcr . Bc:madcne 13 Gallcr.llni, Robert 1' Gardner, Roser 7, 72 Gc.cr. Stanley 2$, 83. 'l'S Gellernun. Daniel 13. 74 George. Jc.:ry 26. 66 GcrcSes. et~lne 1. 73, 00 Gibson, Robtrt 26. 67, 114. 106, 68, 10.S,104,t0,81.109,UO, 12? Gfcimann, L.arcy 13, 74, 76 Gilson, Larry 26, &8, 100 GltM, M~ttb~ 1',96,91' Glockel. Ernest. 1'0, 74 , 17 Gn.11de, Bob?, '11 Cr.t.«., Henry 1.9-4 Graham, Ma.ry Ann 11 , S3, 7$,95. 'l'6 Gr.t.ham, M.ary Kalhcrine 26. 77 Grant, Ronald Cret:ne. lOOn 81 Gr«s, KcMttb 11', 70, 93 Grier, John 7 Gr05tm.an, Ytrglnl.t. 13 Grube. G.t.ry 8

ea.

GruOOmann, RA»cmary 26. 73, 75, ?fi G'Jtnthec, A lviB 26, 70, 68. 10.S. 104 Curna1, Wayne Haeberleln, w. ~ 17, 74 H.lllth, Duane 8 Hajek. St~nley 1'7 '74 11~11 . J.t;mes 104,81, 119 H&mel. MIIIJ,rd 17,93 H.amllton, C•tvln 26 Hamm, P.11trlck 109, 112

.so.

H~M.llh, M.1ry 8, 911, 73 Hurts. Muy Ellen 8 , 96 Hart, Larry Hartung, M orrU 164 H,\m:y, Drexel 2&, 109, 110, 111, 113 llausman, t...arry 10.S Ha)'e.s. Lury 17, GG. '74,8 1 H.t.)'a, y ..,·rence Ua )'t, £.1.11lne 83, 80, '79 Bays, Pe.nny Lee 8 , 80 Het~t , Dennh Uendenoo, Larry 104,13 Hen~. ltvin 8 , 80 llenne~rg . Larry 18 . $2, 16 Henrleh1, Alvin 8 , 16 Herbster, Darrell $ ,109 Henbberger. Lar-ry 8 Heuer, P:.ul 8 Hiekt. Ruu.ell 18 llllflker. Joanne 13. 73. 79 Hillmer, Stc~n 8 Hanks, Robect 18. '72, 8$. 92 llln.u , TerTy 104 Hoban. Don 2'7, SO, lO.S, '74

tic>dli.e.

Gary

104 , tl 1 , 12~

135


Hoemann, Donllll3.1S2,~o Hohm~D. Edward 16. 6Cl,83,80,74 HoiHngct, Tlrnocby HOO\V, Todd $ H01.1ehln, LoMic 13 llouctlin, N.aney 13, S2. 73 Howard, £rnest 8. 10,18 Howe. Auh·o~r 13. G7 HI.Hhoo, B:lly 18, 93,$3, 74 no~r.

Paul 8

Uughes. Judllh 18, 80, 73,79 Hulbt.rt, Kathleen 8,?0, 73, 80, 79 Hulbcn. Sus.an U1,82,80, 96,9S llultqubc, Jolm27,93 Humphrey, K~noeth 27, 66, 11<1, 10<1 Hanuktr, Ellen !)$,27,G$,8.S,t13, 19 Hanuker, )Jdy 13.70,88, 92 Hwu.tkcr, J1.1t1t: 8 Hunuker, R.llymMd27,67, 87, 83. 102 Uwley, Dcl.yM S llunc, Jatne~8,67,114 , 19 Hum, Mike 13,81 IIi!!. Charlotte 8, 70,96 lngwcriOft, Unnu 8, 92,91 IN in, Glen:~ 27, G?, 8$, 81, 88,92:, 83, 40, 79, 7$, 102 l~non Jon 27, 84, 68, 7.S Jacobs, Peter 8 Jacobson, Carl.a 13,76 bn~on. Linda 13,94.83,96 Janb, Michatt s.n. 79 Jarvis, Mat)' 13. 82, 13.97 JtHtn, L(ftda 8 , 92 kakmt, Gary 8 . 94 Jensca, John 13. 104 Jobmon, Jarnc.J.27,93,83 Jcft.Mon. t..s~o'Tetlee 8.80

Jotwon. William 8 Johnson, Donald 18,78 )OM$, U;n!ee 8 Jooes. Robcn 8 Joy, )CIT)' 18 Kan, f'r.ankJe 13,84. 72,92,b'2 Kanttr, J.am« 8 Kauem, Merlin 8 Keefer, Eltnor 94, 83, 73, 9.S Keithley, Cl:lren Kelley, Rotuld 18, 107, 63,104,128 Kelly, Cl.ara 28, 80, 97,9$. 79

zs.

Kennedy, Richard 18 Kern«, Ben

Kiger, Rit:t1ard 18 104 Kirby, lo&tl)h 2$,84.70,82 KhkeDclaU, Gerald 18, 70,88, 92.18 Klabunde, Bill 76 Ki~Uer, ~rd

Kle~r,

Charloue t

Knople, 1..\rty 8

136

Knovles, Phillip 8, 10,11& Koetter, R.Jymond 13 Kopplin. Gall Kou4ele. Ft~d Kr;ltochvll. L«cna t.~o. 73,9-6,19 Krelm~r. D.llt: 8.109 Kro&m;).n, O.l\'ld

La:Batc. Dominick 104 Lanlc!ord, Carey 8

Wnl, Clifford 9 l..lug.hlln, Jeff

lAVelle, Dian. 9, 73 t.Jvfgnc, Alan 2$,83 Lawlor, ""'llllam 18,104,81 L.ayden, Lob 9 , 94, 82:. 73, 18 Leahy. Mike 9 Ldueh~tek, R.on~td 28, 67 Leon~rd , Leroy, Jr. 9 Leczlb· t..swrcnoe 18 Leuenl>f!tge:r. D.anld 9 l..e.Yellyn, Mary Ann 19. 73,39,1Z2,00,9$,89,91,121

Undt.n, Wl11fam 9, 79 Una, Larty 9 Unell, Jt:rry 19 t..oornje.r. Ed ...·ln 9 t.uc;11 , Roger 9 Wedckt:, Sbaroa 9 . 'lO , 73.89 LuDdy. Noel 9

Lunsfocd. Je.rry 68 Lyocb, Peter 9.104 Lyon, Troy 104,13,$1

Unn, Carl 9 !I.Ueh, Don !I.Uilam, Richard !I.Ulmbcrg, Oavld 13 1-Url«ftam, Pauiela 9 M.artin, Kalhlt:en 9,83.80, 9G Martin, wuuam (ht) M.uoobrink, John 28.G6, G7, ?2, 41,15,100 M.llthcws, Robert 19, 84, 19,16 Mill, Bruce 11 , 74 Ma\*n, tltiCB Mayb«, JJn1e~ 11. 79

J.anb9,92:,82,73.79.K Mle 2'8, 11,1'2,88, $2, 38. 75,95,41 M.a. yo, J,unt:s 13,$1,109 Ma~r. ~byt:r ,

~k'aeh.am, J~rnc:.

19 Ray28, 1l,$6,41, 89,90 Melcher, P.lltsY 2-9, 83, 9S Mercer, Carolyn 9, 83, 96,19 Mertes, Ja.ek 9 Meyer, EdW'ln 9.83 Mey~r. Howard 29 Meyer, William 14 Me:, Jc:.nnle M.n. MHter. t'redtrlek Miller. Ban(Otd Jr. 18, 13 ~khlel,


~t~. ~aid

I

Pbllllpt, Larry 10

).Wofc, Guy 13,114,.,.,4),104 ).kiCk, Jl,nry t. tc Moore.lota8,10S,IC-4,1i,'79.LH Norm, hc.n Patttcll lW ~tri.lk r, Wrry I l ~. tnk lolonmJc'o. ~t.anlta :-J, 17. 91 »oilcJ. ftlyiL.t r.. 19,9 Wlutk. C. ~CI 9, 'f1 ~lOu, lt.obrtn 11, ':'4

r..

~my, Chff«ll ).U.cNeil, Pa~o~l t Meean.n, (:.uollne 13, 18, 8'2, 13. "H ~nby, llfcnd.a McCartney, IW"·In 13. C6, '1?, m, i3, '19, '78 ).kC~II. (i.ary 9 ),k:C«d. Doa ~ McCoy, \oo'm, lkuu ~k:th-oy, B.arnty 13, Gt , 104, t1 MtL'Ithe, Karea 13, ?2, "13, )'!!, t?, ~. lU

).lcl.tln, Caro11t,et, 19,$$,19,11 ~Stl.aUI, l.C:oeAf'CI 19, '70, 14 ~bel. ElatM t, 10,ct,K

SJ.na.t:o, Gc:oc Sin'lr.ll, ~. t:t,2t Seal, 'J'homa• '· 109, 104 ••• Sc:Okcncp, Gary U, '1t Scds, ElkCJt 19, t:. 13 Neboo, AUc11 2t, 11, n Settee, tUt t N>d.ay. Make 14

Nocbubr, Cu"l 9, 96, 'TG Ntcbca, PhHll~ 9 NtC-m.&M, Jltltltlp 1~ Nlcmeyc:r. Ch.arlc• $ NG)'u, Wny 114,81 O'Conn«. John Jr. \1 Odtm.aM, Ron 19,1U, 14, '70 Oslc, RJ.ym«<<J H, 114. 9-4. 104 01-iara, Linda 10 QlliQUtka, Gor6on 13,80,106,104 . ~9. 1,126,129

<»en, Jury 2t.t:.s tK}I,.-QOd, $bu-vood 10, f4 PIIJittr, •ny 14, t2, t2. '73. t6 Putltr, $t•nc1l,t.. ,U,1»,$:» htU, Jobo fl,M,M,41,100 Pull, Kay 30, ':'2, 13, t:1 ~~~. SNroa 14,It, 1:t. 11 PcaU•a. t.«co 10 hak.&u, ltobtrt 19,,1, t-4, 72.lt Pu1ft.l, JoMptl 14, ''· 10'. i1 Pctcnoa, Dc:nm1U,t4,'72,114 Pttcnoa, Ron 10,104,11 PcttnOft, WHII1m 10, 'JO Ptth<lud, Rocl.\ld IO,I'J, 03. 'ft

Pf'laum. Oale 30.()&, '72

PiCkard, Gilt: ~ PU&c:t, Rol.altd 10, 10,PJ PLac~.

DICk $0,1(11,10.

PtllrMWt, R.llph 14,?2

Phlu,ltoe Polwillo, ~~

1~.127

~en, K~toltM

t$.123.14.1$, 13.~.89.12i 14,JI,"'Z,IC', 'n, '11 rr-.u. LoOM • ., P\Kdnclll, Jlmrt• 10 ltlket, Merle R.\mlru, Mike U, 6$,101,104 R.amKy, .,mc•14,8T R.\nucy, John 30 lbndiU, (;,)ry e.l,l01,104 R.\nkln, Samuel72, 94 R&n)cln, w, Stc\·cn 10, ?2, 04,1, R.\chc, Llrry 1G, t1, 6f,J1.1ot, 110, 111.112,113 Radw:, Patnda 30,~4."-1,112,9'1,9.$,8'9 1\a"'·toa, Keith 10, 18 Pruc,

Rl)',

Ardlt~

~(f

~k. Lin)'

?:I,CI Rt.Jf1tld, Covlc:a Chi111111C 10,104

tteU1e:r, C.arotya 14, n.u.t2.18 Rt1d, wary LC* 14,at,IU,M,1H.IH •unan, Jc.ao14.~.r..t1,17t,t1,$S

lobrtn u .... tl lobrttl2t••1.100 ltctlc.owb, ltu.a 10,10, tl llh.l~n. k.a~ 10,'N,t1 Rhode•. Rex 20, et, 100 Rhodu•, Ken 6t, 106,11 1Uch.ar-d1, Lanny 30,114, U l\lchlhtton, Art an 20, 61 Rc~mcn,

ltclU:,

Rac:h1rdton, Sharon RJggtc, Jo.a.n 30,D4,ti2.U,\11 Riley, John 10 Rfm.a, CiltMJ 10, 92. 13, Qi1, 10 Rimtncr, Alfred 10,76 ltblcy, Unda 14, 92,1'2, ?S, tG tt.olch, Mike 31,10,&8,8l,lot,UO,U3 Rotlt.O\~. k\C't'l)' 14, " · , . ~bl,

C.arol

ltDII«k!ftJ:, ...,.

u. 46

lbiff. lt.obrtn 10,104 bib,

•\A 10, VI. N. ~•. ~·

- · U.,.,to be. DoD 14, 114,10 S.aNtiMlll, Vu~r;;~oc 10,104,111

5.ad1Cb,

wm

:n,u,t~.ll

SID«n, Frantca 14, 1'2, 1t, 11 Sc!"..eelc. M'tY Mn. Scbl.angc, Cary 20. a khl.an.sc, Ctrtl.af'd CC, 'TG, 20 Schlc.t«, C.tt)' 20,$C,$4,H Scbmt~Cktr , O.uy 14, ' ' 137


Scbm:t~. lb.nll 10, T~•. t1 seott, em 10 Se$«, GJCDd.t 14 Se1o~ll. T...m :0,47 Sb.tf«. LoDcJc 10

Tbom''·

SW.fer. \II .tyee to

Sb&rp, )-..~ 14,&.s,&7,V,r.t S!'t«t11.1, Car<)llDe 10, 10,1(1, N, 1t Sbdly, P.tUICb 1~., Sbc.r141r:. M :..a Sht_nfOCid,

Talley, Shirley 11,96 T.aylor, O"'lc'21, 1C, '7. Tcl«ll, rr.ank 11, U Tern. Rculk li,'72.P2,'91,T8 P.auack 114 11w:lm.al, ..-rt.a 14, ... n.~." nom;w.oa, ,JliJ)C't " · n Ttmmcrm&!l, 0omu. n. '19. "· 'h

.\~If

Ttmmtnn.aa,

.tb

n.

Tumble, Urrt ll,H

T11Cictr, lart.lee 14,t:l' ,19, ?C Thmcr, Lntc-c II

Sh<..,.... En«b '12

Sbo-Jn, Alll'..t 2C, 1'7

Tynon, 1m t•.u•.:st;,l04,81.1ot

Sbown. J.Jn-.t•

V.aftolkrford, ll.&rb.tr,a; 1 l, 1'7, 18', 97 Vandottford. looolc 1i. 21.71,19, 97 Wcehto, Ant11911Y 14 Vl<:C, C. Yny 61,(;8,7<1, 32 Vogc:le, Cuol 21, 78 Vrthkl, Sh.arylln 21 , '77.83, 7~ . 78 W.a\lcm.an, Fred 11,10 Walclcon, Clal.lde 21. 77,8.3,11), 7S Wall.lee, ""'·ayne 70, 104

Sht&IJ))~t,

1oM 10. 'l'O

Sbu.Mn, Carole 10, ~.::. $2, •.n Shuman, RJeh.uJ 20 ~"huulctw-onh, Jdn,~oe

:u. tn

SlmCl'IC:f, Jame1 20 ,93, 10. 104, U Slrm, Kuntlr.l 14 Slaughter. ftogtr 1\) Sla)'ttr, Mar~.llrct Sm.ith, J«~ U $mltb, Ld£b 10,1:t, OW, M smtt.'). ~~~ U.t•. U, f.l

So)'lkc. J.IIIK1lt,U Sd'mbol: . llolu4 t:O, H. ":4 Spkf, Larry 11)4 S~iUrer.

Dl.lrl«ef 1$

Spl..coco. Fruk 1(.4 Sporer, ·~lack 14, 4.~.9Z.f3',l.S,19 Spr~tt, 'ft'IIIJ.&rnl4,t4,f2 Sub~:~. lutb 31 SUplc:te-1, Fr.&MU D.:.an 20,47. OJ, to,10f, 81, 102. Su:ff(:n, t..hkc 10 Stc:phtns, Und.& tr., 13,%,12$ Ste~n.. Sa!Wr.a 31, :n.122. 0:,,126, 129 Stc:mcr. "'\arlo Stenenb.:'n.c, J.&ck 3l,t10

Stewmoo, John Stevca~. Thomu 21, 1'J Steward, 'fteOOell10 Stolp, Mlch.ac:1 Stowr. Guy 14,lt, 90 Stu :tee. GaJY Saai:!Modid:, kttJ 10 Stl.br, Arlla 10\t,J:l,C~.J:t,l01,104 $;,;4,1, llxmSc 14, J:,IO', 13,tC1",18 ~il. C.aroUI, 11, 'H, 11 Sildt):, G.a)ha31,11 Sudotc, sam-.acl U. lo-4 S1o'caue, ~c: Sven, L.&rry '2l.fC. &4, '1S

138

1•.

""'aN, Joe U "' U k.tM, J<JI1 11, t1 ~*'· Allao 1$ r,.·c,<!bcJ. ~ U,H,t::.M "'c:lu, Gc«Je 1S,&7 "'elkiUid:, ~Qpr ..,.,..,,32 '-''ctaa.~tt:p, G. Alkn 11,1?,89 '-'1kc:lcr, Cb.t.rlocte l"i, tt. '9'7 'ftb.•te •ut 1!\, 11. U. ~. 11 \\bidl~kl. ~"' 1$ '-'lmnoey, H.any ",101,32,111 wbnu,.t..xl, &.aro N \lo'llkc.n. Btrdun u.to. 1G WIIJOn, O'vhlll, 02, 1W Wlnlng.bam, Pauld.a \lo'llhelm, PAtrlcl.a ll, 96, 7G Wlpf, Roger U Wlu. Roger 6d, 3'J Wiu ~u. G.ary Wolf, Judltb 16,13, 07

'-''orkmaa, lwK121, 11,19,18

'-''u:tn. DIHcl OorJ n

.,.,,..,t,

-'tt,GT.~¥.:.82,32

'-''rl~. "· ~~ 21.tr. n.n. 7$,U "''U~t, M<tliet1,e~.a3

..... ..-ter. Cb.t.tiOC:tc 1S,14, 12.tc WodaNrt, Gary 21 Yopp, Tbom.all$,1'l',l0'),1ll,llZ,1Z, 129 £1¥, ).11kc . . Zwtckcl, Gt('t)\e 104 llmrt'l<fl'IUQ, p.f)tk Jr,


• • •


11111mimTill1 m1 1 2470 00107 6760

â&#x20AC;˘


Profile for Peru State College Library

1962 - The Peruvian  

1962 yearbook for Peru State College, Peru, Nebraska

1962 - The Peruvian  

1962 yearbook for Peru State College, Peru, Nebraska

Advertisement