Page 1

CIVIELE BEDRIJVENDAGEN

2018

16 & 17 MEI BEDRIJVENMARKT INDIVIDUELE GESPREKKEN BEDRIJVENFORUM MDPITCH


Colofon Het Civiel Profiel is een uitgave van Het Gezelschap “Practische Studie” ter gelegenheid van de Civiele Bedrijvendagen van 16 & 17 mei.

Drukker Verloop Ohmweg 31 2952 BD, Alblasserdam T: 078-6912899 W: www.verloop.nl

Redactie en vormgeving Reinier Jonker Stijn Smits Lizan Snoeks Bente Stroobants Het Gezelschap “Practische Studie” Bedrijvendagencommissie 2018 Stevinweg 1 kamer 1.65 2628 CN, Delft T: 015-2785465 E: bedrijvendagen-ps@tudelft.nl W: www. civielebedrijvendagen.nl

2

Civiele Bedrijvendagen 2018


Comité van Aanbeveling Prof. Dr.Ir B. M. Geerken Decaan CiTG TU Delft

Prof. Ir. L. de Quelerij Voormalig decaan CiTG TU Delft

Prof. Dr. Ir. S. N. Jonkman Voorzitter Bouw- en Waterbouwkunde KIVI

Drs. M. J. M. Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland

A. Th. H. van Dijk Voorzitter Transport en logistiek Nederland

H. Huis in ’t Veld Boegbeeld Topteam Water Topsector Water

Building a Better Tomorrow

3


Voorwoord Gerald Schotman

Ingenieur, een prachtige professie die zich met de tijd ontwikkelt New Orleans, Bangladesh - Wereldwijd worden Nederlandse ingenieurs ingezet bij problemen die onoplosbaar lijken. In Nederland heeft de geschiedenis al veelvuldig fraaie staaltjes van Civiele Techniek laten zien. Als toekomstig Civiel Technisch ingenieurs zijn jullie de ambassadeurs van de Nederlandse kennis en kunde. En die kennis is uniek. De Civiel Ingenieur werkt van oudsher in de leefomgeving. Door klimaatverandering en economische veranderingen hebben termen als duurzaamheid en circulariteit zijn intrede gedaan. Als ontwerpers van onze leefomgeving met haar gebouwen, wegen en water zijn Civiel Ingenieurs de aangewezen groep om ervoor te zorgen dat er innovatieve toekomstbestendige oplossingen worden ontwikkeld. Gelukkig maken de technologische ontwikkelingen ons steeds beter in staat om problemen het hoofd te bieden, maar aan de andere kant wordt de problematiek waarmee wij geconfronteerd worden steeds complexer. Hiermee verandert ook het vak van Civiel Ingenieur. Zo zullen we in situaties komen waarin veel van ons improvisatievermogen wordt verwacht. We zullen meer samenwerken met andere disciplines voor een duurzame wereld in de toekomst. Het zullen mooie, maar ook spannende vraagstukken zijn waarbij de ingenieur tot het uiterste wordt uitgedaagd. Maar is dat niet juist wat het ingenieur zijn zo mooi maakt?

4

Civiele Bedrijvendagen 2018


Vele van jullie zijn nu al aan de slag met inspirerende en innovatieve projecten. En de vraag naar goed gekwalificeerde technici zal in de toekomst alleen maar toenemen, zowel in binnen- en buitenland. Het op de hoogte blijven van veranderingen binnen het vakgebied en jezelf blijven ontwikkelen zijn dan ook enorm belangrijk. Met die reden hebben wij, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), dan ook de Online Professional Development Tool ontwikkelt zodat opgedane kennis en ervaring netjes bijgehouden kan worden en er nieuwe carrièrestappen gepland kunnen worden. Mijn advies is dus: blijf jezelf ontwikkelen! Ik ben ervan overtuigd dat 100 jaar van nu teruggekeken kan worden op geweldige meesterwerken van jullie hand! Gerald Schotman President Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) Studeerde ook Civiele Techniek aan de TU Delft

Building a Better Tomorrow

5


Voorwoord Bas Jonkman

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd vastgelegd. Deze wet maakte het mogelijk de Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders aan te leggen. Het was voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat zulke grote infrastructurele projecten werden ondernomen. Vele decennia was de Afsluitdijk met zijn 32 kilometer de langste dam ter wereld, tot de Koreanen (met enige Nederlandse hulp) enkele jaren geleden een dam van een paar honderd meter langer aanlegden. De IJsselmeerpolders vormen bij mijn weten nog steeds de grootste landaanwinning ter wereld. Op de Afsluitdijk is het standbeeld van de bedenker en uitvoerder van het plan te vinden, ir. Cornelis Lely (1854-1929). Op de gedenkplaat op de Afsluitdijk staat vermeld: “een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst”. Dat gold uiteraard ten tijde van de bouw van de Zuiderzeewerken, omdat daarmee veiligheid, extra landbouwgebied en zoetwatervoorraad werden gerealiseerd. Echter, sommigen beweren dat Nederland nu af is en dat zulke grote projecten als de Zuiderzeewerken niet meer nodig en haalbaar zijn. Dat zou slecht nieuws zijn voor de aankomende civiel ingenieurs en niets is gelukkig minder waar. Er liggen alleen al in ons eigen land vele grote opgaven te wachten op slimme en uitvoerbare ideeën: het versterken van duizenden kilometers waterkeringen, het aardbevingsbestendig versterken van huizen in Groningen, en de aanleg van enorme windparken en een energie-eiland in de Noordzee. En op langere termijn het grootschalig aanpassen van onze infrastructuur en leefomgeving aan elektrische en zelfrijdende voertuigen en de verduurzaming van al onze gebouwen. Ook in de rest van de wereld is er grote behoefte aan droge voeten, schoon drinkwater, en duurzame energie, mobiliteit, infrastructuur en woningen. De eisen aan de oplossingen zijn hoog. Ze moeten betrouwbaar, goedkoop, goed inpasbaar en duurzaam zijn en bij voorkeur een kwaliteitsimpuls geven aan de omgeving. Het thema van deze Civiele Bedrijvendag is met ‘Building a Better Tomorrow’ dus uitstekend gekozen.

6

Civiele Bedrijvendagen 2018


Een civiel ingenieur kan in verschillende rollen bijdragen aan de genoemde vraagstukken. Het is dan ook een goede zaak dat op de civiele bedrijvendagen de verschillende organisaties in de sector zijn vertegenwoordigd, van overheden, ingenieursbureaus tot bouwbedrijven. Zelf heb ik in mijn loopbaan mogen werken bij een ingenieursbureau, de overheid en een universiteit. Bij al deze partijen heb ik verschillende dingen geleerd, van het maken van een ontwerp, een kostenraming, een aansprekende offerte tot het schrijven van een goede beleidsnota over een civieltechnisch onderwerp. Deze Civiele Bedrijvendag is voor studenten dĂŠ gelegenheid om zich te oriĂŤnteren op de verschillende partijen in de sector en een passende werkgever of stageplek te vinden. Werkgevers zijn dringend op zoek naar waterbouwers, geotechnici, constructieve experts en projectmanagers , het liefst ook nog met kennis van moderne concepten zoals big data en duurzaamheid. Het is aan de nieuwe generatie civiel ingenieurs om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken en verder te gaan bouwen aan onze toekomst. Prof. Dr. ir. Bas Jonkman Hoogleraar waterbouwkunde, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft

Building a Better Tomorrow

7


Voorwoord

Het Gezelschap ”Practische Studie” Beste lezer, Wanneer je gaat nadenken over de tijd na je studentenleven schieten er veel vragen door je hoofd. Waar wil ik later aan de slag? Wil ik veel geld verdienen of wil ik werk doen waarbij veel mensen worden geholpen? Of ga ik voor allebei en berust ik in niks minder? De antwoorden op deze vragen zijn lastig en voor iedereen anders. Als Civiel ingenieur wordt je breed opgeleid, het staat niet direct vast waar je gaat werken. Je vergaart kennis over waterbouw, grondmechanica, staalbouw en vele andere Civiele onderwerpen. In het latere bedrijfsleven kun je dan ook in al deze takken terecht komen. Op de Civiele Bedrijvendagen kun je jezelf oriënteren op de verschillende vakgebieden om erachter te komen welke jou aanspreekt. De vraag waarom je wilt werken is een andere vraag, ook dit antwoord is voor iedereen anders. Als Civiel ingenieur willen we allemaal iets moois neerzetten op deze wereld, iedereen gebruikt zijn eigen talent. De een doet dat door een waterzuiveringsinstallatie te bouwen, de ander door een brug te bouwen zodat mensen een rivier kunnen oversteken. Bovenal willen we dat onze kinderen en hun kinderen dezelfde mogelijkheden krijgen om mooie dingen neer te zetten. We gebruiken recyclebare materialen, voldoen aan verschillende milieuwetten en proberen zo min mogelijk CO2 uit te stoten. De tijd van zomaar iets bouwen lijkt voorbij. Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen in de samenleving en zeker in de Civiele sector. Met “Building a Better Tomorrow” als thema speelt de commissie in op deze steeds heviger wordende vraag naar duurzaamheid. Voor veel studenten zal de stap naar het bedrijfsleven groot zijn. Zowel het studentenleven als het bedrijfsleven zijn werelden met hun eigen charmes. Een studententijd zorgt dat jij goed voorbereid het bedrijfsleven in gaat. De bedrijvendagen helpen je hierbij. Na al het harde studeren kun je eindelijk écht aan de slag met wat je geleerd hebt: je kunt de wereld weer een stukje mooier maken!

8

Civiele Bedrijvendagen 2018


“It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow” – Robert H. Goddard Veel leesplezier met het Civiel Profiel en geniet van de bedrijvendagen! Joost Verbart Voorzitter van Het Gezelschap ”Practische Studie”

Building a Better Tomorrow

9


Voorwoord

Bedrijvendagencommissie 2018 Tijdens je studie Civiele Techniek aan de TU Delft ben je vanaf het begin al bezig met het berekenen en ontwerpen van vele gebouwen, bruggen, tunnels en dijken. In de eerste 2 jaren van je studie ben je nog niet echt bezig met welke masterrichting je op zou willen gaan. Maar in het 3de jaar moet je echter die keuze wel maken en krijg je keuzevakken. Dan komt dat moment dat je je beseft dat je eigenlijk nog niet echt weet waar je later zou gaan willen werken. Je moet jezelf kritische vragen durven te stellen. Wat wil ik later doen als ik een diploma op zak heb? Wat wil ik betekenen voor de toekomst? Welk bedrijf deelt dezelfde ideologie als ik? Welke civiele bedrijven ken je eigenlijk? Studeren in Delft is een van de mooiste momenten van je leven. Maar wanneer jij aan je carrière als Civiel ingenieur gaat beginnen, wil je dit doen bij een bedrijf dat bij je past en werk doen waar jij een passie voor hebt. Aanstaande woensdag 16 mei en donderdag 17 mei zijn de Civiele Bedrijvendagen en dit zijn de ideale dagen om je eigen vragen te kunnen beantwoorden. Naast een bedrijvenmarkt waar 60 bedrijven met hun stand zullen staan, zijn er ook een tal andere dingen te doen. Zoals; de individuele gesprekken, CV-checks en is er zelfs een LinkedIn fotograaf. In dit boekje, het Civiel Profiel, kom je nog veel meer te weten van de Civiele Bedrijvendagen. Tevens kan je je hiermee goed inlezen of het als naslagwerk gebruiken na afloop van de CBD. Ik wil je graag aanraden dit aandachtig te bestuderen en je goed in te lezen, zodat je niks mist op 16 en 17 mei! Naast de eerder genoemde activiteiten komen wij dit jaar ook met iets nieuws. Wij organiseren dit jaar namelijk de MDPitch. Hierin kunnen studenten die in hun master hebben gekozen om een Multi Disciplinair Project (MDP) te doen hun eigen MDP pitchen. Tijdens het pitchen kunnen zij het plan en aanpak van het project voorleggen aan meerdere bedrijven tegelijkertijd en met hen in contact komen. Het mooiste resultaat zou samenwerkingen tussen de bedrijven en de MDP’s zijn, maar ook jij kan hier misschien inspiratie uit halen om ook een MDP te gaan doen. Wij moedigen je aan om je naast je studie je ook te gaan verdiepen in wat jij nou zelf belangrijk vind en dit terug te vinden in een bedrijf. Wij vroegen onszelf in het begin van het jaar ook af wat wij zelf nou echt belangrijk vinden. Heel unaniem was het duidelijk: duurzaamheid. Dit woord wordt de laatste jaren eigenlijk overal voor gebruikt, maar wat houdt het nou werkelijk in? Wat doen bedrijven hieraan? Vroeger werd een beton gebouw

10

Civiele Bedrijvendagen 2018


gezien als duurzaam, maar is dit nog wel zo? Met duurzaamheid als thema zullen wij ook dit jaar weer een bedrijvenforum organiseren op dinsdag 8 mei en meerdere bedrijven deze vragen stellen. Het zou ons heel leuk lijken als je hierbij bent. Met onze zinspreuk “Building A Better Tomorrow” hoop ik iedere student aan te sporen om naar de Civiele Bedrijvendagen te komen en je vol te laten stromen met ideeën en informatie. Ook jij helpt mee aan het bouwen van een betere toekomst. Namens de hele commissie wens ik jullie veel succes met de toekomst en veel plezier met de activiteiten op de Civiele Bedrijvendagen en wellicht zien wij elkaar op de afsluitende borrels.

Civiele Bedrijvendagencommissie 2018 Sunar Sutarto Hardjosusono Voorzitter Marguérite Willemsen Secretaris Bente Stroobants Penningmeester / Commissaris Civiel Profiel Stijn Smits Commissaris Promo / Commissaris Civiel Profiel Lizan Snoeks Commissaris Promo / Commissaris Civiel Profiel Reinier Jonker Commissaris Bedrijvenmarkt / Commissaris Civiel Profiel Gerwin van de Wakker Commissaris Bedrijvenmarkt Tiza Spit Commissaris Externe Activiteiten Laurien Fortuin QQ’er Paulina Kindermann QQ’er

Building a Better Tomorrow

11


Inhoudsopgave Hoofdstuk

Pagina

Colofon 2 Comité van Aanbeveling 3 Voorwoord Gerald Schotman 4 Voorwoord Bas Jonkman 6 Voorwoord Het Gezelschap “Practische Studie” 8 Voorwoord Bedrijvendagencommissie 2018 10 Inhoudsopgave 12 Bedrijvenlijst A-Z 13 Bedrijvenlijst Categorie 14 Bedrijvenpagina 16 mei 2018 16 Bedrijvenpagina 17 mei 2018 18 Plattegrond 16 mei 20 Plattegrond 17 mei 21 Activiteiten 22 Aannemer 26 Oud Student - Theo Winter 74 Adviesbureau 78 Detacheerder 96 Multidisiplinair Project - ROTEC 108 Ingenieursbureau 110 Overheid 158 Delft Career Platform 172 Verloop 174 Civiel Profiel 2018 176

12

Civiele Bedrijvendagen 2018


Bedrijvenlijst A-Z

Abilitec B.V. ABT Antea Group Nederland Arcadis Nederland B.V. Aronsohn Raadgevend Ingenieurs Arthe Civil & Structure B.V. Arup Ballast Nedam Construction Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra BESIX Nederland B.V. Boskalis Building Heroes CAE Nederland B.V. CLAFIS Ingenieurs Consolis Spanbeton Continu Count & Cooper Consulting B.V. de Vries & van de Wiel B.V. Deltares DIMCO Dosign DPI Consultancy B.V. Dura Vermeer Enginear Evides Waterbedrijf FibreCore Europe Flexurance Professionals Fluor B.V. Flux Partners B.V. Fugro Gebr. Van der Lee Gemeente Den Haag: Bereikbaarheid en Verkeersmanagement

GMB Civiel B.V. Hakkers B.V. Heijmans HKV lijn in water B.V. Ingenieursbureau Amsterdam Ingenieursbureau Boorsma ITC Groep Iv-Groep Jelmer Joh. Mourik en Holding B.V. Koninklijke BAM Groep Kragten Lievense CSO Infra B.V. Max Bรถgl Nederland B.V. Ministerie van Defensie PACER B.V. Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV Seaway Heavy Lifting Strukton Civiel Sweco Tauw B.V. TBI Infra Temporary Works Design Tensar International B.V. Tideway Offshore Solutions Van Oord DMC Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V. Van Schie VIKTOR VolkerWessels Wagemaker Waternet Witteveen+Bos

Building a Better Tomorrow

13


Bedrijvenlijst Categorie Aannemer Ballast Nedam Construction BESIX Nederland B.V. Boskalis Consolis Spanbeton de Vries & van de Wiel B.V. DIMCO Dura Vermeer FibreCore Europe Gebr. Van der Lee GMB Civiel B.V. Hakkers B.V. Heijmans Jelmer Joh. Mourik en Holding B.V. Koninklijke BAM Groep Max Bรถgl Nederland B.V. Seaway Heavy Lifting Strukton Civiel TBI Infra Tideway Offshore Solutions Van Oord DMC Van Schie VolkerWessels

Adviesbureau

Aronsohn Raadgevend Ingenieurs Count & Cooper Consulting B.V. Deltares DPI Consultancy B.V. Enginear Flux Partners B.V. HKV lijn in water B.V. ITC Groep Tensar International B.V.

Detacheerder Abilitec B.V.

14

Civiele Bedrijvendagen 2018


Building Heroes Continu Dosign Flexurance Professionals

Ingenieursbureau

ABT Antea Group Nederland Arcadis Nederland B.V. Arthe Civil & Structure B.V. Arup Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra CAE Nederland B.V. CLAFIS Ingenieurs Fluor B.V. Fugro Ingenieursbureau Boorsma Iv-Groep Kragten Lievense CSO Infra B.V. PACER B.V. Royal HaskoningDHV Sweco Tauw B.V. Temporary Works Design Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V. VIKTOR Wagemaker Witteveen+Bos

Overheid

Evides Waterbedrijf Gemeente Den Haag: Bereikbaarheid en Verkeersmanagement Ingenieursbureau Amsterdam Ministerie van Defensie Rijkswaterstaat Waternet

Building a Better Tomorrow

15


Bedrijvenpagina 16 mei 2018

Abilitec B.V. ABT Antea Group Nederland Arthe Civil & Structure Arup BESIX Nederland B.V. Boskalis Building Heroes Count & Cooper Consulting B.V. Deltares Dosign DPI Consultancy B.V. Dura Vermeer Enginear Evides Waterbedrijf Flexurance Professionals Flux Partners B.V. Fugro Heijmans Ingenieursbureau Amsterdam Ingenieursbureau Boorsma ITC Groep Kragten Royal HaskoningDHV Strukton Civiel Tauw B.V. TBI Infra Temporary Works Design Tensar International B.V. VolkerWessels

16

Civiele Bedrijvendagen 2018


DUTCH PROCESS INNOVATORS

Building a Better Tomorrow

17


Bedrijvenpagina 17 mei 2018

Arcadis Nederland B.V. Aronsohn Raadgevend Ingenieurs Ballast Nedam Construction Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra CAE Nederland B.V. CLAFIS Ingenieurs Continu de Vries & van de Wiel B.V. DIMCO Fluor B.V. Gebr. Van der Lee Gemeente Den Haag: Bereikbaarheid en Verkeersmanagement GMB Civiel B.V. Hakkers B.V. HKV lijn in water B.V. Iv-Groep Jelmer Joh. Mourik en Holding B.V. Koninklijke BAM Groep Lievense CSO Infra B.V. Max Bรถgl Nederland B.V. Ministerie van Defensie Rijkswaterstaat Seaway Heavy Lifting Sweco Tideway Offshore Solutions Van Oord DMC VIKTOR Wagemaker Waternet Witteveen+Bos

18

Civiele Bedrijvendagen 2018


Iv-Groep

Seaway Heavy Lifting A Subsea 7 company

Building a Better Tomorrow

19


20

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2

Lift A

3

22 23

5

koffiebalie

Zaal A

42

6

LinkedIn Fotograaf ABT Arup Evides Waterbedrijf Ingenieursbureau Amsterdam Flux Partners B.V. Building Heroes Tauw B.V. Tensar International B.V. Boskalis Arthe Civil & Structure B.V.

Ruimte 1.21

1

7

8

9

10

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

13 14

15

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Strukton Civiel Royal HaskoningDHV Heijmans Fugro Dura Vermeer Antea Group Nederland VolkerWessels TBI Infra Abilitec B.V.

20 21

PS Balie 18 19

Lift B

16 17

Zaal B

koffiebalie

30 31

Deltares Temporary Works Design Ingenieursbureau Boorsma Dosign BESIX Nederland B.V. Count & Cooper Consulting B.V. Kragten Flexurance Professionals DPI Consultancy B.V. Enginear ITC Groep

27 28 29

11 12

Adviesbureau Overheid Fotograaf

24 25 26

Detacheerder Ingenieursbureau Aannemer Zaal F

Lift C

Zaal C

CV-checks Enginear

Plattegrond 16 mei

Civiele Bedrijvendagen 2018


Lift A

3

22 23

5

koffiebalie

6

7

DIMCO - De Vries & Van de Wiel)

LinkedIn Fotograaf DEME (Tideway Offshore Solutions -

Zaal A

42

3. VIKTOR 4. Hakkers B.V. 5. Aronsohn Raadgevende Ingenieurs 6. Gebr. van der Lee 7. Jelmer 8. Max Bรถgl Nederland B.V. 9. Sweco 10. Fluor B.V. 11. Rijkswaterstaat

1. 2.

2

Ruimte 1.21

1

8

9

10

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 . 21. 22.

13 14

15

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Iv-Groep Arcadis Nederland B.V. Ballast Nedam Construction Witteveen+Bos Lievense CSO Infra B.V. Joh. Mourik en Holding B.V. Bartels Ingenieurs voor Bouw en Infra CLAFIS Ingenieus Ministerie van Defensie

20 21

PS Balie 18 19

Lift B

16 17

Zaal B

koffiebalie

30 31

Wagemaker Continu Koninklijke BAM Groep Van Oord DMC Waternet Seaway Heavy Lifting GMB Civiel B.V. HKV lijn in water B.V. CAE Nederland B.V. Enginear Gemeente Den Haag afdeling Bereikbaarheid en Veiligheid

27 28 29

11 12

Adviesbureau Overheid Fotograaf

24 25 26

Detacheerder Ingenieursbureau Aannemer Zaal F

Lift C

CV-checks Enginear

Zaal C

Plattegrond 17 mei

Building a Better Tomorrow

21


Activiteiten De stap van studie naar een full-time baan is groot. Na een flink aantal jaar hard studeren, goed feesten en vrij leven, moet er ineens van 9:00 tot 17:00 uur gewerkt worden. Deze overgang is groot en studenten voelen zich bij de eerste bedrijfsgesprekken en sollicitaties vaak erg onzeker. Dit is eigenlijk helemaal nergens voor nodig, want iedereen heeft ooit in jouw schoenen gestaan! Om deze overgang een tikkeltje soepeler te laten verlopen organiseren wij voor alle Civiele Techniek studenten de Civiele Bedrijvendagen. De Civiele Bedrijvendagen staan al jaren bekend als het grote “Carreer-event” voor de studenten van Civiele Techniek. De activiteiten die erbij georganiseerd worden (zowel voor als tijdens de bedrijvendagen) zorgen voor een unieke combinatie: in contact komen met bedrijven én vaardigheden ontwikkelen voor jouw toekomst. Zo kun je een workshop volgen, aanwezig zijn bij het Civiele Bedrijvenforum, individuele gesprekken voeren, je CV laten checken en van de markt weglopen met een mooie LinkedIn-foto op zak. Met onze zinspreuk “Building a Better Tomorrow” streven wij naar het verlagen van de drempel tussen bedrijven en studenten, het leggen van connecties en het optimaal voorbereiden op een prachtige carrière. De activiteiten die wij daarvoor aanbieden zijn:

WAT WANNEER Bedrijvenforum 8 mei 2018 Individuele gesprekken 16 en 17 mei 2018 CV-Checks 16 en 17 mei 2018 LinkedIn fotograaf 16 en 17 mei 2018 MDPitch 17 mei 2018

Sollicitatietraining Continu verzorgt dit jaar een workshop aansluitend bij de Civiele Bedrijvendagen.

22

Civiele Bedrijvendagen 2018


Individuele gesprekken Ook dit jaar staan de individuele gesprekken op de activiteitenagenda. Van te voren kan jij aangeven bij welk bedrijf naar keuze jij een gesprek wil hebben. Het gesprek vindt plaats in een persoonlijke en gesloten setting, buiten de drukte van de bedrijvenmarkt om en duurt een half uur. Zo’n “proef-sollicitatiegesprek” biedt de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf waar jij geïnteresseerd in bent. Een mooie kans om een eventuele stageplek, afstudeerplaats of baan te bespreken! Tijdens de individuele gesprekken op woensdag 16 en donderdag 17 mei, zullen de volgende bedrijven aanwezig zijn:

16 MEI 17 MEI Dura Vermeer DEME group Heijmans Koninklijke BAM Groep Royal HaskoningDHV Max Bögl Nederland B.V. Temporary Works Design Rijkswaterstaat Tensar International B.V.

Building a Better Tomorrow

23


Activiteiten Bedrijvenforum Sinds een paar jaar bestaat het Bedrijvenforum, en het is een enorm succes! In de lunchpauze van dinsdag 8 mei zullen 5 bedrijven, onder leiding van Hennes de Ridder, discussiëren over belangrijke Civiele vraagstukken, een voorproefje geven van de sfeer in hun bedrijf en jouw meest brandende vragen beantwoorden. De volgende bedrijven zullen op het Bedrijvenforum aanwezig zijn: • Roelofs • Pacer • Iv-Groep • Fugro • Sweco Ben jij benieuwd wat zij allemaal aan duurzaamheid doen? Of met wie deze mensen aan de lunch zitten? Kom dan dinsdag 8 mei in de pauze naar zaal D en luister onder het genot van een gratis broodje Leo naar wat zij te vertellen hebben.

LinkedIn Fotograaf Nog geen professionele foto voor jouw LinkedIn pagina? Tijdens de bedrijvendagen heb je de kans om gratis een professionele LinkedIn foto te laten maken! De foto’s zijn achteraf te downloaden van onze site: www.practischestudie.nl/bedrijvendagen.

24

Civiele Bedrijvendagen 2018


CV-Checks Jouw CV is de eerste indruk die een potentiele werkgever van je te zien krijgt. Het is dus van essentieel belang dat deze netjes, volledig en pakkend is. Hoe zorg je ervoor dat jouw CV de juiste inhoud bevat, opdat de lezer een zo realistisch mogelijk beeld van je krijgt? Tijdens de CV-checks zullen nieuwe inzichten worden gegeven in de manier waarop de bedrijven jouw CV kunnen interpreteren, en hoe je je CV nog beter naar jouw wensen kunt vormen.

Op de bedrijvendagen zijn er twee partijen die CV-checks verzorgen. Voor de CV-checks van Enginear kan je van tevoren jouw CV uploaden. Tijdens de bedrijvendagen krijg je jouw gecheckte CV terug met schriftelijke verbetervoorstellen. De ontmoeting tijdens de bedrijvendagen zelf wordt gebruikt voor een echte interactie. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de bedrijvendagen met jouw CV langs te komen bij SUPAIR. Zij zullen ter plekke je CV bekijken, beoordelen en feedback geven. Dus meld je snel aan voor de CV-checks via www.practischestudie.nl/bedrijvendagen of neem je CV mee naar de markt en laat hem ter plekke checken!

MDPitch Dit jaar is er een nieuwe evenement op de Civiel Bedrijvendagen! MDPitch is de mogelijkheid voor studenten en bedrijven om samen in contact te komen. Wat houdt het in? Studenten die een Multidisciplinair Project doen houden een pitch van twee en halve minuut waarin ze hun project presenteren. Bedrijven kunnen naderhand vragen stellen en interesse tonen voor een eventuele verdere samenwerking. De MDPitches zullen plaatsvinden op 17 mei vanaf 13:45 uur. De locatie zal tegen die tijd bekend worden gemaakt.

Building a Better Tomorrow

25


Aannemer Aannemer Een aannemer kan worden gedefinieerd als een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coรถrdineren.

Seaway Heavy Lifting A Subsea 7 company

26

Civiele Bedrijvendagen 2018


SE

BE TIL TP

HE WM GR GE CM OE GM CO EE

Ballast Nedam Construction BESIX Nederland BV Boskalis Consolis Spanbeton de Vries & van de Wiel B.V. DIMCO Dura Vermeer Gebr. van der Lee GMB Civiel B.V. Hakkers B.V. Koninklijke BAM Groep Max Bรถgl Nederland B.V. Joh. Mourik en Holding B.V. Seaway Heavy Lifting Strukton Civiel TBI Infra Tideway Offshore Solutions Van Oord DMC Van Schie VolkerWessels

SE Structural Engineering BE Building Engineering TIL Transport, Infrastructure and Logistics TP Transport & Planning HE Hydraulic Engineering WM Watermanagement GR Geoscienses and Remote Sensing

GE CM OE GM CO EE

Geo-Engineering Construction Management & Engineering Offshore Engineering Geomatics Coastal and Marine Engineering and Management Environmental Engineering

Building a Better Tomorrow

27


Ballast Nedam Construction Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. Onze onderneming is - met integrale projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland - actief op de gebieden mobiliteit, huisvesting, werken, natuur en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertise gebieden, zoals grote infrastructurele projecten, industriebouw (coolwater) en utiliteitsbouw projecten. Ballast Nedam is actief in de bouw en infrastructuur op verschillende niveaus, zowel op de grote lijnen als op detailaspecten. Wij leveren: project-, proces- en contractmanagement in de fasen: ontwikkeling, realisatie en beheer; specialistische kennis en (deel) producten. AI onze oplossingen zijn gericht op samenwerken aan een betere leefomgeving, voor nu en voor later. Vanuit die visie werkt Ballast Nedam. Het resultaat: we realiseren blijvende kwaliteit. Ballast Nedam maakt sinds begin 2016 onderdeel uit Renaissance Construction. Renaissance Construction is een toonaangevende internationale aannemer die actief is op het gebied van bouw, zware industrie en energie, fabricage- en chemische fabrieken, transport en maatschappelijke infrastructuur. Met meer dan 40.000 werknemers en bedrijvigheid in 20 landen bekleedt Renaissance Construction de 38ste plaats op de lijst van ‘’Engineering News Record (ENR)’s largest international contractor companies in 2017’’. De thuismarkten zijn Rusland en Turkije, met significante projecten in Turkmenistan, de GOS-regio, het Midden-Oosten, Zwitserland en Duitsland. Afstuderen, Startfuncties, Traineeships Ballast Nedam heeft plaats voor zowel afstudeerders als voor starters en trainees.

28

Civiele Bedrijvendagen 2018


Wij zijn Ballast Nedam en samen verleggen wij grenzen.

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk Contactgegevens: C.R. Jellema Ringwade 71 3439 LM Nieuwegein T: 030-2853040 E: c.jellema@ ballast-nedam.nl W: www.ballast-nedam.nl Grensverleggend Samen Dynamisch

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 5 Aantal werknemers: 1900 Omzet: € 820.000.000

Detacheerder

Staan jouw inzichten haaks op wat wij als normaal zijn gaan beschouwen? Prima, laten we praten. We zoeken naar mensen met ondernemerschap, lef en creativiteit.

Ingenieursbureau

Specialisaties: mobiliteit, engineering, waterbeheer, industriebouw, ruimtelijke herinrichting, energie

Overheid

Wij zoeken mensen die initiatieven durven nemen en een natuurlijke “drive” hebben. Heb jij de juiste spirit, dan kun je als pas afgestudeerde ervaring op doen in diverse starterfuncties bij verschillende bedrijfsonderdelen.

29


BESIX Nederland B.V. BESIX Nederland is onderdeel van de BESIX Group. Een multidisciplinair bedrijf die met meer dan 15.000 medewerkers wereldwijd een toonaangevende positie op de markten waarin het actief is weet neer te zetten. Op de Nederlandse markt behoort BESIX Nederland tot ĂŠĂŠn van de grootste spelers. BESIX Nederland realiseert al 25 jaar prestigieuze werken in civiele betonbouw, industiebouw, specialistische utiliteitsbouw en maritieme bouw. Wij bouwen aan toonaangevende projecten zoals de Hogeschool Utrecht, de parkeergagage Garenmarkt in Leiden, de Beatrixsluis, Parkway 6 en OVT Utrecht. Deze projecten worden allemaal gerealiseerd door een team van gepassioneerde vakmensen die een uitdaging niet uit de weg gaan, want bij BESIX werken durvers. Samen staan wij voor de vijf waarden: Flexibiliteit, Resultaatgerichtheid, Innovatie en Teamwork. Wij streven wij ernaar om de hoogste normen van professionalisme en prestaties na te leven. Wij zoeken voortdurend naar vernieuwende manieren om prestaties te verbeteren en zorgen voor een veilige werkomgeving. Wij geloven in teamwork en de onbeperkte mogelijkheden en kracht van samenwerking.

30

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: A.C. de Vries Postbus 8 2990 AA Barendrecht T: 0180-641990 E: hrnl@besix.com W: www.besix.com

Innovatief Teamwork Flexibel

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 150 Omzet: â‚Ź 140.000.000

Ingenieursbureau

Specialisaties: Civiel (bruggen, tunnels, wegen, sluizen, RWZI’s) en utiliteitsbouw (high-rise)

Overheid

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage of ben je bijna afgestudeerd? Ben jij een echte durver en is civiele techniek jou passie? Dan hebben wij wellicht een mooie uitdaging voor jou!

31


Boskalis Boskalis creĂŤert een nieuwe horizon voor al zijn stakeholders. Als toonaangevende aannemer op de internationale baggermarkt en maritiem dienstverlener bieden wij een unieke combinatie van experts, materieel en diensten. Wij leveren innovatieve en competitieve totaaloplossingen voor onze klanten in de offshore energiesector, havens en kust- en deltagebieden van de wereld, waarbij wij de hoogste standaard`en van veiligheid en duurzaamheid in acht nemen. Boskalis, van oorsprong een Nederlandse onderneming, heeft ruim 100 jaar ervaring in waterbouw, kustbescherming en landaanwinning. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht en we hebben een uitgebreid kantorennetwerk verspreid over de hele wereld. Met een veelzijdige vloot van meer dan 900 vaartuigen en drijvend materieel zijn wij actief in 90 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 10.700 experts in dienst die gedreven worden door een passie voor het werk en een ondernemende geest. Wij begrijpen dat het veilig, op tijd en binnen budget opleveren van een project vraagt om vakmanschap, het scheppen van vertrouwen, teamwerk en nauwe samenwerking. Met ons wereldwijde team van professionals afkomstig uit veel verschillende disciplines is Boskalis in staat een team samen te stellen op basis van de behoeften van zijn klanten. Deze disciplines zijn onder andere waterbouwkunde, civiele techniek en scheepsbouwkunde, ecologie, morfologie, geologie, geofysica en mariene biologie. In combinatie met kerncompetenties zoals projectmanagement, operationeel management en risicobeheer streven wij ernaar om het beste resultaat te behalen. Opleiding en ontwikkeling van medewerkers zijn topprioriteiten voor Boskalis. Wij bieden een pakket van opleidingen en trainingen voor zowel starters als ervaren professionals.

32

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages

Ondernemerschap Professionaliteit Samenwerken

Building a Better Tomorrow

Aannemer Overheid

Ingenieursbureau

Contactgegevens: Rosmolenweg 20 3356 LK Papendrecht W: werkenbij.boskalis.com

Adviesbureau

Werkgebied: Wereldwijd Omzet: â‚Ź 2.300.000.000

Detacheerder

Specialisaties: Wegenbouw, waterbouw, baggerwerk, offshore

33


Consolis Spanbeton Spanbeton: bouwoplossingen voor bruggen en viaducten gebaseerd op voorgespannen prefab beton. Bij Spanbeton werken totaal ca. 25 engineers. Zij denken al in de voorontwerpfase van een project mee. Door deze vroegtijdige samenwerking realiseren wij de economisch meest voordelige oplossingen. Een oplossing die het beste past bij elk prefab vraagstuk. Bij het ontwerp en de engineering wordt gebruik gemaakt van BIM en geavanceerde software voor rekenprogramma’s. Hiermee zijn wij in staat om tegemoet te komen aan de toenemende vraag mee te denken en te werken in BIM – gestuurde projecten. Daarnaast zoeken wij samenwerking met Technische Universiteiten en Hogescholen en geven we ideeën van TU- en Hogeschool-engineers een praktische voedingsbodem. Spanbeton werkt met behulp van de volgende kernwaarden:

Betrouwbaar Binnen de steeds veranderende markt en maatschappij vindt Spanbeton dat duurzame relaties en transparante samenwerking voorop staan. Constante kwaliteit van producten en diensten is een vereiste binnen onze organisatie. Bij Spanbeton maken wij waar wat wij beloven en gaan wij uit van onze eigen kracht. Wederzijds vertrouwen en een constante kritische blik op onszelf houdt Spanbeton scherp.

Ondernemend Of het nu gaat om specifieke projectoplossingen of technische noviteiten, Spanbeton zoekt voortdurend naar nieuwe kansen om te verbeteren. Wij stimuleren onze medewerkers eigen initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Met deze werkmethode helpen wij onze opdrachtgevers op een gepaste wijze haar doelen te bereiken.

Creatief Zowel in de voorontwerpfase van een project alsook bij de montage van onze elementen, biedt Spanbeton de ‘best for project’ oplossing. Logistieke uitdagingen en technisch ingewikkelde vraagstukken bieden wij het hoofd met ons eigen Ingenieursbureau, onze

34

Civiele Bedrijvendagen 2018


Spanbeton streeft ernaar, in al haar werkzaamheden, excellent te zijn. Hiervoor zijn wij voortdurend in gesprek met onze partners, relaties en medewerkers. Een professionele organisatie, die zich onderscheidt door service-en klantgericht te werken.

Stage Spanbeton kan stageplaatsen aanbieden in Koudekerk aan den Rijn, voornamelijk op de afdeling R&D en het Ingenieursbureau. Wij bieden tijdens de stageperiode een goede inhoudelijke begeleiding en interessante arbeidsvoorwaarden.

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Kees Quartel Hoogewaard 207/209 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn T: 071-3420200 E: info@spanbeton.nl W: www.spanbeton.nl

Interesse? Kijk voor meer informatie op www.spanbeton.nl of neem contact op met Kees Quartel, Hoofd Verkoop, Spanbeton B.V.

Kennispartner Betrouwbaar Creatief

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Excellent

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 150

Detacheerder

Door nauw contact met onze relaties, klantgerichtheid en service, wil Spanbeton haar opdrachtgevers ondersteunen in het bouwproces. Laagdrempelige bereikbaarheid, korte lijnen en een transparante houding staan bij Spanbeton voorop.

Ingenieursbureau

Dienstbaar

Specialisaties: Prefab voorgespannen beton en spoorproducten.

Overheid

in-house Research & Developmentafdeling en onze eigen montageploeg.

35


de Vries & van de Wiel B.V. De Vries & van de Wiel, een waterbouwer van formaat. Praten over de Vries & van de Wiel is praten over waterbouwprojecten in Nederland. Wij zijn actief op de Nederlandse waterbouwmarkt waarbij we projecten uitvoeren op het gebied van baggeren, zandleveranties, natuurbouw, aanbrengen bodembescherming, bodemsaneringsprojecten en vele overige projecten nauw verwant aan waterbouwactiviteiten. Wij zijn actief voor vooral de publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen maar ook voor private klanten in bijvoorbeeld de havengebieden als tevens op projecten die zijn aangenomen door zusterbedrijven uit de DEME organisatie. Onze expertise wordt breed erkend binnen de Nederlandse markt, onze mensen en ons materieel is op vele projecten zichtbaar. Dankzij onze creatieve en innovatieve oplossingen zien wij projecten op een net iets andere manier waardoor we onderscheidend kunnen zijn om opdrachten aan te nemen. De samenwerking tussen de interne bedrijfsonderdelen bij de Vries & van de Wiel als tevens de nauwe samenwerking met de diverse DEME entiteiten en ondersteunde diensten maakt dat ons kennisgebied omvangrijk is maar ook snel inzetbaar. De Vries & van de Wiel is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de marktvisie, een goede samenwerking met onze opdrachtgevers is voor ons essentieel om een project naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen af te ronden. Dat wij hierin excelleren blijkt uit het feit dat we onderdeel uitmaken van de Graaf Reinald Alliantie waarbij we in nauwe samenwerking met onze partners binnen deze alliantie werken aan de dijkversterking van het traject Gorinchem Waardenburg. De opgave in het Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt door ons gezien als een kansrijke opgave voor de komende jaren waarbij we onze oplossingen, samenwerking en uitvoering succesvol kunnen inbrengen. De Vries & van de Wiel beschikt over een groot aantal drijvende materieelstukken zoals baggerpontons, hopperzuigers, steekzuigers, beunbakken en lospontons, daarnaast kunnen wij daar waar nodig terugvallen op materieel wat beschikbaar is binnen de DEME groep.

36

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: afd Recruitment Toetsenbordweg 11 1033 MZ Amsterdam T: 020-2191515 E: recruitment.vw@ demegroup.com W: www.deme-group .com/vw Waterbouw Milieutechniek Zandexploitatie

Building a Better Tomorrow

Adviesbureau Detacheerder

Bezoek onze website: http://www.deme-group.com/vw/jobs

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages

Ingenieursbureau

De Vries & van de Wiel is steeds op zoek naar getalenteerde, gedreven en Young professionals om het team te versterken. Wij bieden studenten de mogelijkheid voor een stageplaats of een afstudeerplek en de mogelijkheid voor starters.

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 100

Overheid

Join us in shaping the world!

Aannemer

Specialisaties: Waterbouw, baggeren, saneringen, zandleveranties, natuurbouw, onderhoudsbaggerwerk, kust- en oeverwerk, bodembescherming, grondstoffenhandel

37


DIMCO De Maritieme Infra divisie van DEME DIMCO staat voor DEME Infra Marine Contrators en is de civiele contractor binnen DEME die complexe civiele mariene projecten voor zijn rekening neemt. De thuismarkt is de Benelux, alwaar DIMCO drie spraakmakende projecten in portefeuille heeft in het bijzonder de Rijnlandroute (boortunnel) nabij Leiden, de Blankenburgverbinding (afgezonken tunnel) nabij Rotterdam en de bouw van de Nieuwe Zeesluis te Terneuzen. Daarnaast is DIMCO ook internationaal actief. Het meest spraakmakend internationaal project is de Fehmarnbelt Fixed Link, een afgezonken tunnel van 18 km tussen Denemarken en Duitsland. Dankzij de synergie met andere business units van DEME, kan DIMCO zich wereldwijd profileren als Global Solutions Provider. DIMCO biedt uitdagende carrièremogelijkheden aan 100 ingenieurs. De Core business van DIMCO is : Het ontwerpen en realiseren van civieltechnische, infrastructurele, maritieme en watergebonden projecten zoals: • • • • • •

38

Kademuren en havens, Zee- en binnenvaartsteigers, Geboorde, afgezonken en cut- en covertunnels, Sluizen en stuwen Bruggen en waterwegen Funderingswerken

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Recruitment Postbus 202 3300 AE Dordrecht T: 078-6321020 E: dimco.recruitment@ deme-group.com W: www.deme-group. com/dimco

Marine Infrastructure Toonaangevende Projecten Carrière mogelijkheden

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk

Detacheerder

De projecten worden uitgevoerd middels D&C (Design & Construct) of DBFM (Design, Build, Maintain, Finance) contracten, waarbij de financiering onder de verantwoordelijkheid van DEME concessies valt.

Ingenieursbureau

Werkgebied: Europees Aantal werknemers: 165

Overheid

Specialisaties: Marine related civil constructions (a.o. quays, locks, submerged/driled tunnels.

39


Dura Vermeer Dura Vermeer gaat ver in infrastructuur. Dat bewezen we al in 1967 toen we Rijksweg A12 ruim 10 maanden voor de geplande datum opleverden. Met onze aanpak, innovatiedrift en mentaliteit onderscheiden we ons nog steeds. Bijvoorbeeld met het project wat Dura Vermeer (in combinatie) recent gegund heeft gekregen; de A16 Rotterdam. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat deze nieuwe snelweg aan. De weg komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en krijgt aansluitingen bij de N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap en zal voor 20 jaar energieneutraal zijn. Ook worden aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden. Anno vandaag is de complexiteit van infrastructuur sterk toegenomen waardoor projecten veelal anders lopen dan voorzien. Je praat niet meer over wegen en kunstwerken, maar over mobiliteitsoplossingen. Over manieren waarmee je Nederland bereikbaar, veilig en duurzaam maakt. Onze integrale aanpak van projecten laat ruimte voor de benodigde flexibiliteit om verwachtingen waar te maken en zelfs te overtreffen. Dura Vermeer is een ‘one-stop-shop’ die kennis en werkzaamheden naadloos op elkaar afstemt. Daarmee maken we het jou makkelijk en leveren we in hoog tempo een complete mobiliteitsoplossing. Met aandacht voor de omgeving en een veilige doorstroom met minimale hinder.

40

Civiele Bedrijvendagen 2018


Building a Better Tomorrow

Aannemer

Contactgegevens: Rianne Vooges Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp T: 06-53119228 E: r.vooges@duravermeer.nl W: www.duravermeer.nl

Ingenieursbureau

Innovatie Ambitieus Waarmaker

Overheid

Mogelijkheden voor: Stages, Afstudeerders, Starters

Adviesbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 30 Aantal werknemers: 2500 Omzet: â‚Ź1.200.000.000

Detacheerder

Specialisaties: Asfalt & Verhardingen, Bedrijventerreinen, BIM, Bodem, Kunstwerken, Openbare inrichting, Recycling, Spoor, Water

41


FiberCore Europe FiberCore Europe is dé specialist en marktleider van ultralichte, (zelf )dragende en zwaar te belasten constructies van vezelversterkte kunststof (VVK) voor de infra. Het Rotterdamse bedrijf veroorzaakte met de introductie van de wereldwijd gepatenteerde InfraCore® Inside technologie een ware revolutie. Naast beton en staal is composiet door FiberCore Europe als serieus constructiemateriaal op de kaart gezet. In binnen­en buitenland zijn inmiddels ruim 700 (zwaar verkeers-­) bruggen, brugdekken en sluisdeuren gebouwd. Waaronder de langste brugoverspanning én de grootste sluisdeuren van vezelversterkte kunststof ter wereld.

Innovatieve, duurzame bruggen FiberCore bruggen met InfraCore® Inside technologie behoeven nauwelijks onderhoud en gaan zeker 100 jaar mee. Ze zijn licht, voordelig en zeer duurzaam. Wij produceren naast voet- en fietsbruggen voor licht verkeer, ook verkeersbruggen voor verkeer tot de zwaarste categorie. Onze bruggen zijn vele malen lichter dan beton of staal waarmee aanzienlijke besparingen kunnen worden bereikt in de investerings- of renovatiekosten van een project. Door hun lichte gewicht zij ze eenvoudig en snel te transporteren en te plaatsen.

De FiberCore havenbrug In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde FiberCore Europe een high tech loopbrug als duurzaam alternatief voor de stalen vakwerkbruggen. Het is een volledig homogene constructie, zonder kwetsbare of onderhoudsgevoelige bout- of lijmverbindingen. In het Rotterdamse havengebied zijn in korte tijd meer dan dertig exemplaren geplaatst.

Ultra-lichte sluisdeuren FiberCore Europe leverde voor Rijkswaterstaat de grootste sluisdeuren ter wereld in vezelversterkte kunststof. Meer nog dan bij bruggen, wordt bij sluisdeuren gebruik gemaakt van de prachtige eigenschappen van composiet. FiberCore sluisdeuren met InfraCore® Inside technologie worden vooral berekend op sterkte, in plaats van op stijfheid. Hierdoor kunnen de deuren slanker en voordeliger worden ontworpen. De deuren zijn zeer vormvast, kunnen niet roesten of rotten, en zijn veel sterker - en dus veiliger - dan deuren van hout, beton of staal. FiberCore sluisdeuren behoeven nauwelijks onderhoud. En dat scheelt veel stremmingen.

42

Civiele Bedrijvendagen 2018


Ben je geïnteresseerd in een (afstudeer)stage, of wil je als starter aan de slag bij de marktleider in VVK constructies? Wil je werken bij een modern, innovatief bedrijf met internationale ambities en interesse in jouw vernieuwende inzichten? Neem dan contact op met FiberCore Europe en bouw met ons mee aan een duurzame toekomst.

Meer weten?

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bacheloreindwerk Contactgegevens: Oostdijk 25 3077 CP Rotterdam T: 010-4765858 E: info@fibercore-europe .com W: www.fibercore-europe .com

Aannemer Overheid

Meer informatie over FiberCore Europe of de InfraCore® Inside technologie? Neem vrijblijvend contact op via 010 – 476 58 58 of kijk op onze website: www.fibercore-europe.com

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 30

Adviesbureau

Afstuderen en werken bij FiberCore Europe

Specialisaties: Composiet elementen t.b.v. bruggen, brugdekken en sluizen

Detacheerder

FiberCore Europe is nauw betrokken bij het Europese project SUREbridge (Sustainable Refurbishment of Existing Bridges). SUREbridge onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van composieten bij het onderhoud van bruggen. Succesvol gebruik zou de levensduur van bruggen kunnen verlengen en daarmee de onderhoudskosten sterk terugbrengen.

Ingenieursbureau

SUREbridge

Building a Better Tomorrow

43


Gebr. van der Lee Je bent ons vast wel eens op de snelweg tegengekomen. Rood met geel, uniek en herkenbaar. Wij zijn Gebr. van der Lee en wij realiseren infrawerken en onderhouden het wegennet. Door bewust de focus te leggen op meerdere disciplines hebben wij ons ontwikkeld tot (innovatieve) specialist op meerdere vakgebieden. Gebr. van der Lee is een middelgroot familiebedrijf binnen de civiele techniek. De firma is in 1975 opgericht en heeft vestigingen in Hagestein (hoofdkantoor), Lelystad en Dordrecht. Met circa 250 collega’s en een omzet van 80 miljoen per jaar, nemen wij in de markt een bescheiden maar uitdagende positie in.

Ons vakgebied Gebr. van der Lee heeft veel infrastructurele projecten. Voorbeelden zijn de prestatiecontracten Groningen-Drenthe en Oost-Nederland, waarbij goed assetmanagement van cruciaal belang is. Ook weg(re)constructies en het realiseren van kunstwerken op/ onder/langs wegen zijn projecten die wij uitvoeren. Denk hierbij aan de reconstructie van knooppunt Joure. Verder beheren we een eigen asfaltcentrale en hebben we een laboratorium om constante productverbetering na te streven. Naast infrastructurele opdrachten, voeren wij ook bijzondere water(bouw)projecten uit. Zoals de aanleg van het moeraseiland in het Markermeer,(sanerings) baggerwerken, kadeconstructies voor containerterminals of dijkversterkingen. We brengen ook zandsuppleties langs de Noordzeekust aan en doen onderhoudsbaggerwerk aan de vaargeulen in de Waddenzee. Deze verscheidenheid aan projecten, voornamelijk op UAV-gc basis, vraagt om een divers team van professionals. De steeds grotere verantwoordelijkheid die bij de markt komt te liggen, doet een beroep op kennis en inzicht op zowel technisch als procesmatig gebied. Hierin maakt Gebr. van der Lee een sterke ontwikkeling door die merkbaar is in de kwaliteit van de producten, veiligheid en de aantoonbaarheid richting verschillende opdrachtgevers.

Alle ruimte voor studenten , starters en doorgroeiers! Voor studenten en starters biedt Gebr. van der Lee een unieke werkplek! Door de veelzijdigheid aan werkzaamheden en de grote mate van verantwoordelijkheid die je krijgt,

44

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Lies de Graaf Lekdijk 28 4124 KC Hagestein T: 0347-351824 E: ldegraaf@ gebrvanderlee. nl W: www.gebrvaderlee.nl

Aannemer Adviesbureau Overheid

Bij Gebr. van der Lee doe je in een korte tijd veel kennis op door een actieve bijdrage te leveren aan verschillende projecten. Dit kan op verschillende functies; bijvoorbeeld als werkvoorbereider, risico-manager, planner, technisch manager etc. Als team en familiebedrijf zijn we nauw met elkaar betrokken , waardoor de organisatie jou snel leert kennen en jij de organisatie! Door onze platte en dynamische organisatie is het mogelijk om snel door te groeien binnen onze projecten naar een functie met veel verantwoordelijkheid en uitdaging.

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 3 Aantal werknemers: 250 Omzet: â‚Ź 80.000.000

Detacheerder

Groeien bij Gebr. van der Lee

Specialisaties: Integrale Infrastructurele projecten

Ingenieursbureau

doe je binnen korte tijd veel ervaring op. De firma kan dit bieden doordat Gebr. van der Lee zich kenmerkt door een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen. Hierdoor wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van het projectteam. Voor een (afstudeer)stage of werkplek verwachten wij van de student een relevante opleidingsrichting en een interesse in het realiseren van middelgrote (infra)werken.

Building a Better Tomorrow

45


GMB Civiel B.V. Familiebedrijf GMB kenmerkt zich door verbondenheid en samenwerking. Wij staan voor toonaangevende expertise en duurzame oplossingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra. Wij ontwerpen, realiseren, beheren, onderhouden én exploiteren. De clusters GMB Waterkwaliteit & installaties, GMB Waterveiligheid & constructies en GMB Haven & industrie vormen samen GMB Civiel en hebben alle kennis in huis op het gebied van ontwerpen en bouwen.

GMB Waterkwaliteit & Installaties Binnen GMB Waterkwaliteit & installaties houden we ons bezig met multidisciplinaire, geïntegreerde projecten. Onze focus ligt hierbij op afvalwaterzuiveringen, drinkwaterpompstations, gemalen, persleidingen en vergistings- en composteringsinstallaties. We realiseren complete nieuwbouw en renovatieprojecten van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud. Projecten waarbij we de diverse disciplines combineren en integreren.

GMB Waterveiligheid & Constructies GMB Waterveiligheid & constructies heeft een belangrijke rol bij waterveiligheidsprojecten in heel Nederland. We realiseren integrale waterkeringen (dijken, kades en zeeweringen) inclusief de constructies in de dijklichamen en de bijbehorende kunstwerken. Mét aandacht voor de omgeving en de ontwerpopgaven. We onderscheiden ons door onze specialistische kennis en ervaring op dit terrein.

GMB Haven & Industrie De afgelopen jaren is GMB Haven & industrie een vertrouwd gezicht geworden in het Rotterdams havengebied - en ver daarbuiten. We begrijpen de dynamiek van de logistieke wereld en stemmen daar onze ontwerpen én onze uitvoeringsplanningen op af. Zo hebben we bijvoorbeeld honderden hectaren aan zwaarbelaste terreinen gerealiseerd. Maar ook robuuste betonconstructies en gigantische loodsen. En niet te vergeten: de vele fundaties waarop Nederland windmolenparken bouwt om duurzame windenergie te genereren.

46

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages

Betrokken Betrouwbaar No-nonsense

Building a Better Tomorrow

Aannemer Overheid

Ingenieursbureau

Contactgegevens: Suzanne Kuin Dalwagenseweg 51 4043 MT Opheusden T: 088 - 8854000 E: suzannekuin@gmb.eu W: www.gmb.eu

Adviesbureau

Werkgebied: Landelijk Omzet: â‚Ź 87.000.000

Detacheerder

Specialisaties: Waterkwaliteit & installaties, Waterveiligheid & constructies, Haven & industrie

47


Hakkers B.V. Constructief in waterbouw Op de grens van land en water zijn wij helemaal thuis. Vanaf 1875 is ons familiebedrijf Hakkers B.V. actief in de waterbouw. Het begon in de Biesbosch met griend- en rietbouw en dit verplaatste zich langzaam naar kust- en oeverwerken. Tegenwoordig werken wij op nationaal niveau aan integrale projecten zoals sluizen, dijken, oeverbeschermingen, kadeconstructies en (petrochemische) afmeervoorzieningen. Onze kennis en ervaring vertalen we in duurzame oplossingen die we zorgvuldig afstemmen op de wensen van opdrachtgevers en stakeholders. Denk je graag mee, neem je verantwoordelijkheid en ben je een echte teamspeler, dan pas jij binnen ons team. Deskundig en betrokken leveren wij samen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, productie en realisatie van grond-, bagger-, constructie-, funderings-, kust- en oeverwerken. Een voorbeeld van onze integrale en innovatieve aanpak is de Dijkversterking in Den Oever. De dijkversterking bestaat uit een verhoging en buitenwaartse verbreding van de Havendijk. De toekomstige waterkering is in de eindsituatie maximaal 1,5 meter hoger dan de bestaande Havendijk. Het ontwerp is zรณ opgesteld dat dit de minst mogelijk impact heeft op het dorp. Door een innovatieve getrapte dijkbekleding beperken we golfoploop, waardoor de verhoging van de bestaande Havendijk wordt beperkt. Aan de buitenzijde komt een keerwand om het extra ruimtebeslag op het haventerrein te beperken. Samen met Van Oord en Witteveen+Bos ontwerpen, plannen en werken wij aan een veilige toekomst voor Den Oever. De Dijkversterking heeft effecten op het gehele dorp: de visserij, industrie, bewoners en recreanten in het dorp maken gebruik van de dijk. Bij onze aanbieding is het uitgangspunt geweest dat met de winkel open gewerkt wordt. Dit houdt in dat de dagelijkse werkzaamheden op het haventerrein doorgang kunnen vinden, al dan niet in aangepaste vorm. We hebben daarom een fasering opgesteld waarbij alle functies in en om de haven volledige doorgang kunnen vinden. Juist door de complexiteit van de omgeving, het ontwerp en de uitvoering is dit een project dat Hakkers typeert: wij bewijzen dat wij een innovatieve en flexibele partner zijn.

48

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk Contactgegevens: Mw. Berrie van de Wiel Oudsas 11 / Postbus 11 4250 DA Werkendam T: 018-3501122 E: info@hakkers.com W: www.hakkers.com

Professioneel Duurzaam Betrokken

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Door de compacte structuur van de organisatie kun je bij ons als starter zien ĂŠn doen. Daarmee leer je je snel een weg te banen in de uitdagende wereld van de constructieve waterbouw of funderingstechniek. Als je bij ons werkt dan denk je mee, neem je je verantwoordelijkheid en ben je een echte teamspeler. Wij zijn altijd op zoek naar talenten binnen de civiele techniek die deel uit willen maken van ons jonge, enthousiaste en gespecialiseerde team! Heb je interesse? Ga dan naar onze website (www.hakkers.com) en klik op Werken bij Hakkers.

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 140 Omzet: â‚Ź 50.000.000

Detacheerder

Werken bij Hakkers

Specialisaties: Constructieve waterbouw

Ingenieursbureau

Binnen de Hakkers groep hebben we een specialistische funderingstak: Jetmix. Jetmix is marktleider op het gebied van verankeringen. Toepassingen zijn bijvoorbeeld groutankers voor wanden, bouwkuipen, kadeconstructies en schroefboorpalen in vloeren.

Overheid

Jetmix

49


Heijmans Bedrijfsprofiel Heijmans Infra Meer dan ooit is bouwen een vak dat kennis en kunde vereist; een vak dat niet alleen wordt bepaald door het ‘maken’, maar vooral ook door het ‘bedenken’. Heijmans is steeds vaker betrokken bij de hele keten van ontwerp via uitvoering tot en met onderhoud en beheer. Dat maakt projecten groter en complexer, maar ook uitdagender. Heijmans is dan ook een integraal opererend bedrijf, waarin de grenzen tussen disciplines vervagen en samenwerking en transparantie centraal staan. Verandering, creativiteit en de integratie van systemen zien wij als noodzaak in een wereld die wordt bepaald door het schaarser worden van ruimte, grondstoffen en andere hulpbronnen. Het maakt werken voor Heijmans interessant en afwisselend, of het nu gaat om kleine, kortlopende of om grote, meerjarige projecten.

Kernactiviteiten De kernactiviteiten van Heijmans Infra zijn gericht op ontwerp, (ver)bouw, onderhoud en renovatie van wegen, bruggen en viaducten, tunnels en onderdoorgangen, sluizen, stuwen en kademuren, (ondergrondse) parkeergarages en afvalwaterzuiveringsinstallaties, maar ook op de inrichting van de openbare ruimte en ondergrondse voorzieningen voor de distributie van energie, vloeistoffen, gassen en data; van snelwegen tot sportvelden, van sluizencomplexen tot datacenters, van parkeergarages tot dive unders; met alle activiteiten binnen Heijmans Infra is je werk geen dag hetzelfde. Overigens werken alle specialisten van Heijmans Infra, inclusief engineering, onder één dak, waardoor deze gemakkelijk toegankelijk zijn. Heijmans Infra maakt deel uit van het grotere Heijmans concern, een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op een integrale aanpak en kwaliteit van de uitvoering bieden we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert integrale, innovatieve projecten voor grote klanten als bedrijven en overheden en woningen voor beleggers en woonconsumenten. Met 4500 medewerkers bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Jouw visie, kennis, ervaring en enthousiasme zijn daarbij zeer welkom!

50

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Martijn Swint Graafsebaan 67 5248 JR Rosmalen T: 06-11536591 E: mswint@heijmans.nl W: www.heijmans.nl

Vrijheid Verantwoordelijkheid Resultaatgerichtheid

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Stages, Starters

Ingenieursbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 8 Aantal werknemers: 4300 Omzet: â‚Ź 3.000.000.000

Overheid

Specialisaties: Engineering en realisatie van wegenbouw en civiele betonbouw als tunnels, bruggen en sluizen.

51


Jelmer Jelmer staat voor de kracht van de nieuwe generatie. Wij zijn jong, ondernemend, ambitieus, nieuwsgierig en energiek. Tijdens een drie jarig multi company traineeship, krijgen onze professionals een all-round kijk op de civiele sector. Zo maak je in die drie jaar, zowel een opdrachtgevende partij mee, als een ingenieursbureau, als een aannemer. Daarnaast vinden wij het belangrijk om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Wie ben jij, waar sta je voor. Waar ligt jouw kracht. Door middel van verschillende trainingen, plus elke 6 weken een coaching-gesprek met jouw persoonlijke coach, ontwikkel jij je, tot een stabiele professional, die weet wat hij/zij te bieden heeft en waar hij/zij naartoe wil. Onze ervaring leert dat in drie jaar onze young-professionals, zich ontwikkelen tot een waardevolle aanwinst voor de technische sector. Dit wordt beloond met een mooie vervolg stap in je carrière door middel van een nieuwe baan die bij jou past. Wij hebben in de afgelopen tien jaar, honderd professionals afgeleverd aan de civiele sector! Wat jij specifiek gaat doen, hangt af van jouw ambities en jouw wensen. Onze businesspartners zitten in verschillende onderdelen van de sector. Gaat jouw hart sneller kloppen van water? Of ligt jouw passie toch meer aan de droge kant? Ben jij de technische specialist? Of is projectmanagement meer jouw ding? Het kan allemaal. Samen met jou, kijken wij welke businesspartner het beste bij jou past. Kortom; Jelmer is het platform wat jou de ondersteuning gaat geven, om in drie jaar uit te groeien tot de beste versie van jezelf!

52

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Starters

Ambitieus Energiek Afwisselend

Building a Better Tomorrow

Aannemer Overheid

Ingenieursbureau

Contactgegevens: Otteline Croll Kerklaan 5 3645 ES Vinkerveen T: 0297 - 231023 E: info@jelmer.nl W: www.jelmer.nl

Adviesbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 30

Detacheerder

Specialisaties: Specialisaties

53


Joh. Mourik en Holding B.V. Mourik. Sterk in ontwikkeling. Wie van verrassend werk houdt, is bij Mourik aan het juiste adres. In bijna 90 jaar van haar bestaan heeft Mourik zich ontwikkeld van een lokale aannemer naar een bedrijf van internationale allure dat totaaloplossingen biedt aan de klant. Wie van verrassend werk houdt, is bij Mourik aan het juiste adres. Wij zijn actief in infrastructuur, bouw, (petro)chemie, energie en milieu voor opdrachtgevers van onder andere overheid en industrie. Onze jarenlange ervaring in weg- en waterbouw maakt ons een veelgevraagde partner voor de aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en sluizen. Mourik is tevens een grote Nederlandse speler op het gebied van industriële reiniging, mechanisch onderhoud en catalyst handling voor de petrochemische installaties. Wereldwijd zetten wij deze expertise in voor grote concerns. De nadruk in de infra ligt bij ons op complexe integrale projecten waarin wij onze brede innovatieve expertise kunnen toepassen. Denk daarbij aan: • Engineering • Wegenbouw • Natte infra • Milieutechniek • Betonrenovatie • Staalconstructies • Werktuigbouw • Verkeersmanagement weg en water • Installatietechniek

54

Civiele Bedrijvendagen 2018


Kijk dan voor meer informatie en onze vacatures op www.werkenbijmourik.com.

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Julia van Dam Postbus 2 2964 AJ Groot-Ammers T: 0184 - 667200 E: jvdam@mourik.com W: www.werkenbijmourik .com

Detacheerder

Wil je jezelf blijven ontwikkelen bij een innovatief en veelzijdig bedrijf met een sociale no-nonsense mentaliteit?

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 43 Aantal werknemers: 2000 Omzet: â‚Ź 442.000.000

Ondernemerschap Innovatie Samenwerking

Ingenieursbureau

Mourik is een organisatie die continu in beweging is maar bovenal zichzelf blijft: een degelijk gefinancierd familiebedrijf gericht op een duurzaam rendement, waarin de mens centraal staat en zich optimaal kan ontplooien. Iedereen die bij ons komt werken, krijgt een op maat gemaakt introductieprogramma en kan beschikken over een personal coach. Bij ons ontwikkel je niet alleen je vakkennis maar ook je managementcapaciteiten. In je werk geef je leiding aan medewerkers en tevens bouw je een relatie op met de klant. Tegenover die verantwoordelijkheid staan uitstekende arbeidsvoorwaarden, vrijheid en ruime doorgroeimogelijkheden.

Overheid

Ontwikkel jezelf bij Mourik

55


MBS-Groep MBS biedt innovatieve prefab betonoplossingen zoals grote casco’s, stadsinrichting, agrarische en ondergrondse oplossingen. MBS is in het jaar 2000 opgericht door de heren Eric van Schaik en Wim van Looijengoed. Wat startte met de productie van prefab betonplaten voor de agrarische sector is inmiddels uitgegroeid tot de MBS groep. De MBS groep bestaat uit zes werkmaatschappijen en twee eigen productielocaties met een eigen betoncentrale in zowel Emmen als Vianen. Het hoofdkantoor van de MBS groep is gevestigd in Soest. Voor jou als civiel ingenieur bieden wij een innovatieve werkplek waar je een grote diversiteit aan concrete oplossingen kunt engineeren, analyseren, construeren en beheren. Door je technische kennis in te zetten om slimme en innovatieve oplossingen te bedenken zorg jij straks voor een duurzame leefomgeving die veilig en bereikbaar is en blijft. Ga bij ons aan de slag en bouw mee aan duurzame en veilige constructies. We hebben een gepatenteerde methode ontwikkeld om gecompliceerde prefab betonnen kelders te bouwen zelfs in monumentale binnenstedelijke gebieden. Ga voor meer informatie hierover naar onze website www.mbs-groep.nl.

56

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages en Bacheloreindwerk Contactgegevens: Mevrouw Judy Rebel Energieweg 2 3762 ET Soest T: 035-5881818 E: jrebel@mbs-groep.nl W: www.mbs-holding.nl

Aannemer Overheid

Hebben wij je enthousiast gemaakt? Wij als MBS groep kunnen jouw frisse kennis gebruiken om met ons na te denken over de prefab oplossingen die wij aanbieden. Denk jij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan MBS? Neem gelijk contact op met Judy Rebel, telefoonnummer 06 -27233536.

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 8 Aantal werknemers: 250

Adviesbureau

Je kan bij MBS alles leren over zowel traditionele als innovatieve bouwmaterialen, het doorrekenen van constructies, belastingen en bodemgesteldheid.

Specialisaties: Gepatenteerde methode en systeem voor ondergronds bouwen, prefabbetonbouw en productie, afzinkkelders, casco’s, speciaalproducten t.b.v. stadsinrichting, infra

Detacheerder

Wil jij kennismaken of werken met de mooiste prefab beton projecten van Nederland? Dan zoeken wij jou! Werken of stage lopen bij de MBS groep betekent je steentje bijdragen aan innovatieve prefab betonoplossingen. Onze cultuur is informeel en familiair. We zijn niet alleen bouwers maar ook engineers.

Ingenieursbureau

MBS zoekt jong, innovatief talent!

Building a Better Tomorrow

57


Koninklijke BAM Groep Building the present, creating the future Onze maatschappij verandert voortdurend, en de bebouwde omgeving beweegt daarin mee. Met the internet of things, data, en virtual reality kan slim worden ingespeeld op, bijvoorbeeld, woonbehoeften. En wat is het effect van zelfrijdende auto’s op de infrastructuur van de nabije toekomst? Daarnaast heeft de enorme vlucht die de technologie de afgelopen jaren nam, innovaties voortgebracht die uitstekend toepasbaar zijn in het bouwproces: robotisering, 3D-printers, drones. Nieuwe contractvormen vragen om een meer klantgerichte aanpak waarbij de eindgebruiker en de omgeving het uitgangspunt vormen. Ontwikkelingen in de circular economy motiveren om voor elke vraag een duurzame oplossing te bieden. Denken in mogelijkheden brengt onze samenleving verder. BAM heeft de ambitie voorop te lopen bij deze vernieuwingen. Jij ook? Koninklijke BAM Groep: de ondernemende bouwer, met aandacht voor professionele, innovatieve en duurzame oplossingen. Van tunnels en ziekenhuizen in Nederland tot steigers in Australië en voetbalstadions in Abu Dhabi, BAM staat aan de basis van vele toonaangevende projecten. BAM is actief in de business lines Bouw en vastgoed en Infra, alsmede op het gebied van Publiekprivate samenwerking. Je komt BAM tegen in elke fase van het bouwproces: van projectontwikkeling en ontwerp tot bouw, exploitatie en onderhoud. BAM behoort tot de grootste bouwondernemingen in Europa. BAM neemt in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland leidende marktposities in. Wereldwijd voert de Groep in nichemarkten gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit. Met zo’n 19.000 medewerkers brengt BAM jaarlijks duizenden projecten tot stand.

Ontwikkeling BAM: een grote organisatie opgebouwd uit vele kleine, familiaire onderdelen. Een van de voordelen van werken bij een grote organisatie als BAM is dat er volop mogelijkheden zijn om door te groeien. Bij ons interne opleidingsinstituut, de BAM Business School, kun je

58

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages, Bacheloreindwerken Contactgegevens: Matthias Weide H.J. Nederhorststraat 1 2801 SC Gouda T: 06-27169416 E: matthias.weide@bam. com W: www.bamcareers.com Innovatie Digitalisering Multidisciplinair

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Nieuwsgierig geworden? Je kan bij ons terecht voor (afstudeer)stages, startersposities of het BAM Graduate Programme! Kijk op http://www. bamcareers.com voor de mogelijkheden of volg ons via @werkenbijbam op Instagram of Facebook.

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: Tientallen Aantal werknemers: 19.000 Omzet: â‚Ź 7.000.000.000

Ingenieursbureau

Carrière

Specialisaties: Civiel, Wegen, Rail, Telecom, Energie & Water, Ontwerp, Beheer & Onderhoud

Overheid

diverse trainingen en opleidingen volgen. Op basis van performance management stel je met je leidinggevende een persoonlijk jaarplan op waarin je jouw ontwikkelpunten concreet maakt. Om je netwerk te vergroten moedigen we je aan om lid te worden van onze jongerenorganisatie Young BAM, die diverse activiteiten voor starters organiseert, zoals projectbezoeken en borrels.

59


Max Bögl Nederland B.V. Max Bögl Nederland heeft de dynamiek van een jong bedrijf en tegelijkertijd de specialistische kennis en ervaring van een gevestigd concern. Ruim 15 jaar zijn we actief in Nederland, als onderdeel van de Max Bögl Groep met de hoofdvestiging in Neumarkt in de Oberpfalz (Duitsland). Met rond de 6.500 medewerkers en een jaaromzet van meer dan 1,7 miljard Euro behoort Max Bögl tot de grootste bouw-, technologie- en dienstverlenende bedrijven van de Duitse bouwsector. Sinds de oprichting in 1929 zijn innovatief vermogen in onderzoek en techniek het kenmerk van de geschiedenis van het bedrijf. Het brede dienstenspectrum en de hoge mate aan toegevoegde waarde met eigen staalbouw, eigen prefab productie, ultramodern wagen- en machinepark, alsmede eigen grondstoffen en bouwmaterialen garanderen de klanten van de bedrijfsgroep de hoogste kwaliteit van het eerste conceptidee tot aan het kant en klare bouwproduct. Daarnaast zet onze bedrijfsgroep in op een consequente strategische organisatie, op eigen goed opgeleid jong talent en op een op partnerschap gebaseerde samenwerking met opdrachtgevers, projectpartijen en partnerbedrijven. Hoge standaarden in het projectmanagement, in de afwikkeling van het project en op het gebied van veiligheid op de werkplek, garanderen met inzet van de nieuwste IT- en BIM-technologieën, naadloos in elkaar grijpende productie- en logistieke processen – en garanderen daarmee de hoogst mogelijke kwaliteit, stiptheid in de levertermijn en rendabiliteit. De ontwikkeling van nieuwe markten, technologieën en bouwtechnieken inspireert dagelijks onze vakmensen, planners, architecten, bouwkundig ingenieurs, commerciële medewerkers en bedrijfsmanagers op meer dan 35 locaties wereldwijd. Innovatieve bouwmaterialen en producten zoals het Max Bögl hybridetoren systeem voor krachtige installaties voor windenergie met grote naafhoogtes, de intelligente Bögl segmentbrug, het op woonkwaliteit en kostenbesparing gerichte modulaire bouwsysteem Max-module laten de juiste feeling voor toekomstige trends in de bouw zien. De ambitie en besluitvaardigheid, nieuwe dingen te creëren en in gang te zetten,

60

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: mevrouw A. Melis Pedro de Medinalaan 5a 1086 XK Amsterdam T: 020-3981130 E: info@nl.max-boegl.com W: www.max-boegl.nl Innovatief Creatief It’s all about people

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 35 Aantal werknemers: 6.500 Omzet: € 1.700.000.000

Ingenieursbureau

Binnen de Nederlandse markt richten wij ons op de markten infrastructuur, utiliteitsbouw en energie. De in de vele jaren verworven know-how in combinatie met de competentie en innovatiekracht wordt weerspiegeld in een groot aantal representatieve en prestigieuze bouwprojecten zoals Stadsbrug Nijmegen, Hanzeboog Zwolle, Noord/Zuidlijn, de Boerenweteringgarage, de Spaarndammer Tunnel, de Spoorbrug Zuidhorn en de Entree CS Amsterdam.

Specialisaties: ondergronds bouwen, bruggen, viaducten, funderingstechnieken, tunnelbouw, grondbevriezing, spoorgebonden, infrastructuur

Overheid

bewijst Max Bögl met de ontwikkeling en de bouw van moderne bouwsystemen voor spoorwegen en magneetbanen, alsmede met de gesystematiseerde industriebouw met technisch hoogwaardige parkeergarages en logistieke centra.

61


Seaway Heavy Lifting Seaway Heavy Lifting is a leading offshore contractor in the global Oil & Gas and Renewables industry. We offer tailored T&I and EPCI solutions globally for a variety of projects in the most challenging offshore environments. We service a diverse client portfolio including major operators in the offshore Oil & Gas and offshore Renewables industry. Our track record is reflected in our portfolio of project and client references. We own and operate crane vessels Stanislav Yudin and Oleg Strashnov, which have a revolving lift capacity of 2,500 mt and 5,000 mt respectively. Both vessels are state of the art and certified to the highest standards. The Oleg Strashnov meets all DP3 requirements of the offshore industry. In addition to our vessels we own high quality support equipment, including riggers, hammers and a wide variety of pile handling tools, which enable us to work efficiently and make us reliable in delivering on our commitments. Our highly skilled and motivated on- and offshore professionals are passionate about working on detailed, effective and maximum added-value solutions. They apply the highest standards on behalf of our clients and take full ownership of all projects. This ensures safe, smooth and successful project realisation: we never compromise on safety and always deliver what has been promised. Our success is based on our people. We support, train and guide our people to be the best in our industry, making sure we deliver the best added-value solutions to our clients. Our track record of successful project delivery spans nearly three decades, and has taken us from the North Sea and Black Sea to the Gulf of Mexico, Barents Sea, Malaysia and offshore India. We have successfully executed 150 Oil & Gas installation projects. In recent years we have become increasingly active in the Renewable energy industry, having installed hundreds of Wind Turbine Generator (WTG) foundations.

62

Civiele Bedrijvendagen 2018


Seaway Heavy Lifting

Please visit our stand or contact us via recruitment@shl.nl.

Contactgegevens: Michael von Eckardstein Albert Einsteinlaan 50 2719 ER Zoetermeer T: 079-3637700 E: recruitment@shl.nl W: www. seawayheavylifting.com

Passionate people! Great projects! Safety first!

Building a Better Tomorrow

Overheid

Ingenieursbureau

We look forward to meeting you!

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters

Adviesbureau

Are you looking for an interesting job or graduation project in a successful international organisation?

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 7 Aantal werknemers: 1.000

Detacheerder

Seaway Heavy Lifting is a Subsea7 company, and we have offices in Zoetermeer, Aberdeen, Glasgow, Paris, Hamburg, Houston and Limassol. In our office in Zoetermeer currently work approximately 300 employees.

Aannemer

A Subsea 7 company

63


Strukton Civiel Met veel vakkennis en daadkracht werken we aan een beter Nederland. Dit doen we door technisch hoogwaardige infrastructuuroplossingen te bedenken, te bouwen, te beheren en te onderhouden. Maatschappelijke ontwikkelingen en eigen gedrevenheid stimuleren ons continu in beweging te zijn. We innoveren om tot nog betere, efficiĂŤntere en duurzamere oplossingen te komen. We haken in op initiatieven van derden, bijvoorbeeld om het hergebruik van grondstoffen een grote stap verder te brengen. Voortdurend zoeken we naar alternatieve producten die kwalitatief nog beter en duurzaam zijn, minder onderhoud nodig hebben en langer meegaan. We zijn altijd bezig met het verbeteren van onze processen om de uitvoeringstijd te verkorten, de hinder voor de omgeving te beperken, de veiligheid te vergroten en de kosten te verlagen. Met nauwgezette planningen zorgen we dat de bereikbaarheid gegarandeerd blijft, ook tijdens de uitvoering. Dankzij de gezamenlijke kracht van onze hoogstaande bedrijven weten wij iets toe te voegen aan uw omgeving. Samen met u werken we aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van ons land. Met onze inspanningen creĂŤren we maatschappelijke waarde voor vandaag en morgen. Strukton Civiel maakt het verschil. Strukton Civiel is onderdeel van Strukton.

64

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Chantal Faasen Westkanaaldijk 2 / Postbus 1025 3600 BA Maarssen T: 06 5162 4058 E: chantal.faasen@struk ton.com W: www.struktonciviel.nl Hoogwaardige wegenbouwconcepten Innovatief Slimme oplossingen

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Stages, Starters

Ingenieursbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 18 Aantal werknemers: 1300

Overheid

Specialisaties: Funderingstechnieken, asfaltconstructies, milieutechniek, Prefab Beton, geluidsschermen, verkeersgeleidingen en nog veel meer...

65


TBI Infra ‘Zoek jij een werkomgeving waarin je ruimte krijgt om jezelf verder te ontwikkelen, kennis te delen en te werken aan uitdagende projecten en innovaties? Dan is werken bij TBI Infra iets voor jou!’ TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. Op de bedrijvenmarkt zijn wij vertegenwoordigd vanuit TBI Infra. Als civiele aannemer bieden wij vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid oplossingen voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, water en industrie. Vijf zelfstandige werkmaatschappijen vormen de kern van TBI Infra: de infrabedrijven Mobilis en Timmermans Infratechniek en de bedrijven Servicis, Voorbij Funderingstechniek en Voton.

66

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Saskia Renden Marten Meesweg 25 3068 AV Rotterdam T: 06-57585434 E: s.renden@tbi.nl W: www.tbi.nl

Constructief Competitief CoĂśperatief

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages, Bacheloreindwerken

Ingenieursbureau

Zoek jij een werkomgeving waarin je ruimte krijgt om jezelf verder te ontwikkelen, kennis te delen en te werken aan uitdagende projecten en innovaties? Wij hebben een passie om te bouwen, deze passie is terug te vinden in onze vele innovatieve projecten. Op dit moment hebben wij onder andere de volgende projecten in uitvoering; de Maastunnel (Rotterdam), de Rijnlandroute (Katwijk - Leiden), Sluis Eefde (Eefde), Pallas (Petten) en A13/A16 (Rotterdam). Wil jij meewerken aan een van de mooiste projecten in Nederland, kom dan snel langs bij onze stand om meer informatie op te vragen.`

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 25 Aantal werknemers: 5500 Omzet: â‚Ź 16.000.000

Overheid

Specialisaties: Infrastructurele projecten en Ondergronds bouwen

67


Tideway Offshore Solutions Tideway Offshore Solutions Een dynamisch en zeer gespecialiseerd offshore bedrijf. Praten over Tideway is praten over omvangrijke offshore energieprojecten. Het maakt daarbij niet uit of het olie, gas of duurzame energie betreft. Genoemde sectoren herbergen voor Tideway nauwelijks geheimen. Tideway ontwerpt, bedenkt innovatieve oplossingen, voert projecten uit, installeert, beschermt en heeft de juiste mensen in dienst. Jong, professioneel, getalenteerd. Dankzij hun gedrevenheid worden projecten succesvol, op tijd en binnen budget gerealiseerd.

Activiteiten van Tideway: • het installeren van elektriciteitskabels • het installeren van umbilicals en interconnectoren • het storten van stenen • het realiseren van aanlandingen • het graven en opvullen van sleuven • het ballasten van offshore platforms • het beschermen en stabiliseren van pijpleidingen Door gebruik te maken van de specialistische dienstverlening van haar zusterbedrijven binnen de internationale DEME-Groep, kan Tideway wereldwijd elk offshore installatie- en constructieproject aan. Ook als EPCI contractor. Met name op het gebied van het realiseren van complete offshore windmolenparken worden innovatieve engineering oplossingen geboden. Tideway is gevestigd in Breda, telt Tideway 500 medewerkers. Tideway beschikt over een vloot DP2 fall-pipe schepen die op dit moment bestaat uit de ‘Flintstone’, ‘Rollingstone’ en ‘Seahorse’. Daarnaast heeft Tideway het meest geavanceerde, innovatieve DP3 MPV kabellegger ter wereld, de ‘Living Stone’, aan haar vloot toegevoegd. Dit schip is uitgerust met dual fuel-motoren met LNG als hoofdbrandstof.

68

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Recruitment PO Box 7074 4800 GB Breda T: 076-5204140 E: recruitment.tideway@ deme-group.com W: www.deme-group .com/tideway Offshore Solutions Provider Sustainability Innovation

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Bezoek onze website: http://www.deme-group.com/tideway/jobs

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 12 Aantal werknemers: 500

Ingenieursbureau

Tideway is steeds op zoek naar getalenteerde, gedreven studenten en young professionals om het team te versterken. We bieden studenten de mogelijkheid voor projecten of een stageplaats en hebben regelmatig mogelijkheden voor recent afgestudeerden.

Specialisaties: Cable installation & Rock placement & Landfall construction & Dredging shore approaches, trenching and backfilling & Preparing, connecting, protecting and stabilizing pipelines

Overheid

Join us in shaping the world!

69


Van Oord DMC Marine ingenuity Van Oord is een familiebedrijf dat wereldwijd actief is als toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore energieprojecten (olie, gas en wind) met innovatieve oplossingen voor maritieme uitdagingen. Marine ingenuity, daar draait het om bij Van Oord. Met slechts twee woorden geven we kort en krachtig weer wat we doen, hoe we het doen en waarin wij ons onderscheiden. We zien onszelf als een gepassioneerde, toonaangevende en internationaal opererende waterbouwer die er altijd naar streeft om te excelleren in uitdagende omstandigheden: als het groot, complex, en bij voorkeur nog nooit eerder is gedaan. Bij Van Oord heerst een cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wij willen dat al onze mensen prettig, veilig en goed kunnen (samen)werken. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en partners proberen we een gezonde winst te behalen, maar altijd met respect voor elkaar en het milieu. We creĂŤren een klimaat waarin onze werknemers veilig kunnen werken en altijd nieuwe mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.

Een stage bij Van Oord Vindingrijke studenten met een passie voor techniek en water bieden wij (inter)nationaal stage- en afstudeerplekken. Dit kan op een project in het buitenland, een project in Nederland of op een van onze kantoren in Nederland zijn. Stage lopen bij Van Oord betekent je theoretische kennis toepassen in een dynamische omgeving. Als stagiair loop je bijvoorbeeld mee met de Superintendent tijdens de uitvoering van zijn dagelijkse werkzaamheden of geef je ondersteuning bij onze nieuw te bouwen schepen of modificaties. Wil je weten hoe het is om bij Van Oord te werken of wil je meer informatie over stages en afstudeeronderzoeken bij Van Oord, kijk dan op onze website

70

Civiele Bedrijvendagen 2018


Kijk voor meer informatie op onze website: www.vanoord.com/careers

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Sandra de Waal Postbus 8574 3009 AN Rotterdam T: 888-268599 E: sandra.dewaal@ vanoord.com W: www.vanoord.com

Internationaal Marine Ingenuity Familiebedrijf

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Ons Engelstalig technisch traineeship duurt één jaar, is een uitstekende opstap voor je carrière en een ideale kans om in een korte periode kennis te maken met allerlei uiteenlopende aspecten van waterbouw, baggeren en offshore windenergie. Doordat je meewerkt op verschillende afdelingen en op projecten en materieel over de hele wereld, leer je Van Oord op een intensieve manier kennen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en je kunt je ideeën realiseren!

Ingenieursbureau

TRAINEESHIP. FOR INGENIOUS PEOPLE.

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 34 Aantal werknemers: 4.500 Omzet: € 1.713.000.000

Overheid

Specialisaties: Offshore Wind, Offshore olie & gas, dredging

71


Van Schie Van Schie uit Mijdrecht heeft een veelzijdig dienstenpakket. Wij zijn gespecialiseerd in onder andere infrawerken, funderingstechnieken, waterwerken, verhardingen en saneringen. Daarnaast kan je bij ons terecht voor verschillende tele- en torenkranen en beschikken we over een transportafdeling. Tevens realiseert Van Schie geluidsschermen langs (snel)wegen en in woonwijken en leveren wij talloze grondsoorten vanuit onze eigen grondbank. Als gecertificeerde instantie nemen we uiteraard ook verontreinigde grond in om te reinigen en waar mogelijk weer opnieuw te gebruiken.

Uit onze plaat Naast deze (civiele) werkzaamheden leveren we rijplaten, draglineschotten en vele typen pontons voor zowel civiele werken als voor de evenementenindustrie. Met onder andere evenementen als Tomorrowland en Sail zijn we de grootste leverancier van Nederland, maar we leveren ook pontons tot ver buiten onze landsgrenzen.

Continu in beweging Onder de leus ‘continu in beweging’ zetten we veel in op innovatie. Zo ontwikkelt Van Schie geluidsschermen die naast geluidsreductie ook de lucht filteren, schermen die als het ware 3D ‘geprint’ kunnen worden, maar we ontwikkelen eveneens verschillende funderingstechnieken en andere noviteiten. Flexibiliteit en een hoog probleem oplossend vermogen zijn belangrijke kernwaarden van onze onderneming.

We zien je graag! Wij zijn altijd op zoek naar collega’s die continu met ons in beweging willen zijn voor onze verschillende werken. Mensen met passie voor het vak en enthousiasme voor onze opdrachtgevers. Maak verder kennis met ons op vanschie.com, onze social media kanalen, of kom gewoon een keer langs voor een kop koffie.

72

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Bastiaan Hulsbos Constructieweg 100 3641 SP Mijdrecht T: 0297-237537 E: info@vanschie.com W: www.vanschie.com Flexibel Innovatief Continu in Beweging

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages, Bacheloreindwerk

Ingenieursbureau

Werkgebied: Europees Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 150

Overheid

Specialisaties: Funderingstechniek, infrawerken, leidingsystemen, pontons, kraanverhuur, transport, datacenters, grond & milieu, geluidsschermen

73


VolkerWessels Werken bij VolkerWessels betekent werken bij een toongevend en beursgenoteerd bouwbedrijf. EĂŠn van de grootste van Nederland. Waar altijd ruimte is voor nieuwe denkers. En voor knappe koppen die binnen al hebben bedacht wat we buiten nog moeten realiseren. Die helpen bouwen aan de wereld van morgen. Mensen met visie en ambitie. Met doorzettingsvermogen en energie. Mensen die het verschil willen en durven maken en willen bijdragen aan onze leefomgeving en levenskwaliteit. Werk je bij ĂŠĂŠn van onze 120 ondernemingen, dan werk je niet zelden aan nationaal en internationaal in het oog springende projecten op het gebied van bouw, vastgoedontwikkeling, telecom, installatietechniek, toelevering, wegenbouw, energienetwerken, civiele techniek, spoorbouw, mobiliteit & engineering. Je krijgt de kans om uit te blinken op jouw niveau. Een niveau dat alleen maar stijgt door interne opleidingen en doorgroeimogelijkheden. Welkom bij VolkerWessels!

74

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Marlou Gaasbeek Podium 9/ Postbus 2767 3800 GJ Amersfoort T: 06-22814134 E: mgaasbeek@ volkerwessels.com W: www.volkerwessels. com Innovatief Samenwerken Levenskwaliteit

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages, Bacheloreindwerken

Ingenieursbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 120 Aantal werknemers: 16.000 Omzet: â‚Ź 254.000.000

Overheid

Specialisaties: Energie en telecom, Bouw & Vastgoedontwikkeling, Infrastructuur

75


Theo Winter Oud Student

In ‘93 ben ik op de TU Delft afgestudeerd als Waterbouwkundig ingenieur, maar met de theoretische kant van deze studie heb ik nooit meer iets gedaan. Toch vind ik dat het een onmisbare basis is. Ik zeg altijd dat er twee stromen zijn: de generalisten en specialisten. De generalisten gaan naar de aannemerij en de specialisten naar het ingenieursbureau of promoveren. Na mijn studie ben ik begonnen in de generalistische hoek als werkvoorbereider. Ik wilde graag “op de werken” en maakte de stap buiten als projectleider. Na verschillende projecten in de industriebranche werd ik gevraagd als projectdirecteur voor de bovenbouw van de HSL Zuid. Ik ging in ’02 van projecten van 20 miljoen naar één van 250 miljoen. Dat geeft natuurlijk een ontzettende kick, maar tegelijkertijd vond ik het een grote sprong. In die stap werd ik gesteund door mijn directeur die mij actief coachte. Met hem achter mij waagde ik deze sprong. Toen ik na dit project gevraagd werd om op kantoor te komen werken, moest ik wel even nadenken. Voor adrenalinejunkies is het super om “buiten te werken”. Het managen dat alles iedere dag weer samenkomt en zo een daadwerkelijk product opleveren is fantastisch. Maar ik hou ook van nieuwe uitdagingen en die vond ik toen in ’07 bij BAM Rail waar ik een reorganisatie oppakte. Het grote verschil van “buiten” naar “binnen” was dat ik niet meer leiding gaf aan een zelfstandige projectunit, maar onderdeel uitmaakte van een centrale directie. Ik moest oppassen niet in details te treden, maar wel moest ik mijn voelsprieten open hebben. Het zijn competenties die je, zeker in mijn tijd, op de TU niet leert. Dat moest ik echt zelf ontwikkelen. Het helpt dan om tijdens je studie ook andere dingen te doen naast de studie zelf. Doordat ik aan het begin van mijn carrière veel op kleinere projecten echt buiten in de keet zat, heb ik groot ontzag voor de mensen die in weer en wind buiten werken. We vergeten wel eens dat het werk nog steeds met de hand gemaakt wordt. Zorg er voor dat je aan het begin van je carrière buiten ervaring opdoet, zodat je weet wat daar gebeurt. Na de railtak volgde de wegentak, waarbij ik ook aan de wieg mocht staan van de BV

76

Civiele Bedrijvendagen 2018


voor integrale grote projecten en Asset Management bij BAM. Hierna, in ’15, maakte ik de stap naar de Raad van Bestuur van Dura Vermeer, mijn huidige functie op dit moment. Hoewel mijn hart altijd lag in de projecten, ontdekte ik dat het ook heel leuk is om juist die algemene zaken te doen. Eigenlijk heb ik nu maar één taak. Op inspirerende wijze de visie en missie van ons bedrijf uitdragen. Extern door de klant echt op één te zetten. Intern door te verbinden. De bedrijfscultuur en het zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten is daarbij de schakel. Het grote voordeel daarbij wat je vanuit de TU meeneemt, is dat je altijd op niveau mee kan praten en op één lijn zit met de specialist die bijvoorbeeld bij het ingenieursbureau werkt. Je weet instinctief of dingen technisch wel of niet kunnen. Dat is een onmisbare factor. Want uiteindelijk maken wij nog steeds echte, tastbare, technisch hoogwaardige producten.

Building a Better Tomorrow

77


Adviesbureau Adviesburea Een adviesbureau of consultancybureau is een bedrijf waar adviseurs in dienst zijn. Deze adviseurs worden ingehuurd door andere partijen om daar adviezen te geven. Dit kan zijn op technisch, organi satorisch, juridisch of financieel gebied.

DUTCH PROCESS INNOVATORS

78 78

Civiele Civiele Bedrijvendagen Bedrijvendagen 2018 2018


SE

BE TIL TP

HE WM GR GE CM OE GM CO EE

GE CM OE GM CO EE

Geo-Engineering Construction Management & Engineering Offshore Engineering Geomatics Coastal and Marine Engineering and Management Environmental Engineering

Aronsohn Raadgevende Ingenieurs Count & Cooper Consulting B.V. Deltares DPI Consultancy B.V. Enginear Flux Partners B.V. Heijmans HKV lijn in water B.V. ITC Groep Tensar International B.V.

SE Structural Engineering BE Building Engineering TIL Transport, Infrastructure and Logistics TP Transport & Planning HE Hydraulic Engineering WM Watermanagement GR Geoscienses and Remote Sensing

Building aa Better better Tomorrow tomorrow Building

79 79


Aronsohn Raadgevende Ingenieurs Aronsohn raadgevende ingenieurs is al 90 jaar een gerenommeerd ingenieursbureau, gespecialiseerd in ontwerp en berekening van complexe bouwconstructies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste reken-, teken- en modelleertechnieken. Tevens heeft Aronsohn veel ervaring met ontwerpen in BIM. In de tijd van haar bestaan heeft Aronsohn de constructies ontworpen voor een groot aantal toonaangevende gebouwen in Nederland, waaronder ziekenhuizen, kantoorgebouwen, onderwijsgebouwen en laboratoria. Aronsohn is regelmatig betrokken bij advies voor het maken van kunstwerken, speciale podia bij concerten en bijvoorbeeld landschapselementen als uitkijktorens. Bij het ontwerpen en adviseren van constructies staat het belang van de opdrachtgever voorop. Daarbij wil Aronsohn bijdragen aan een duurzame bebouwde omgeving. In onze filosofie is een duurzaam gebouw een flexibel en toekomstbestendig gebouw dat zonder veel aanpassingen een tweede of derde leven aan kan. Een goed ontworpen constructie levert daartoe een belangrijke bijdrage zoals we zelf ondervinden nu “onze� oude gebouwen steeds vaker worden herontwikkeld. Dit vergt een open en creatieve houding waarin altijd gezocht wordt naar integrale en uitvoerbare oplossingen voor de meest uiteenlopende vraagstukken en altijd met oog voor de randvoorwaarden gesteld door de andere ontwerpdisciplines zoals vormgeving en de installaties. Naast adviseur en ontwerper van constructies is Aronsohn al circa 25 jaar bouwprojectmanager van nieuwbouw en renovatie projecten van middelgrote tot zeer grote utilitaire werken. Voor diverse opdrachtgevers (privaat en publiek) organiseren wij het ontwerp en bouwproces. Vaak vanaf het opstellen van het programma van eisen tot en met de nazorgfase. Op de TU Delft hebben wij het projectmanagement voor de nieuwbouw TNW Zuid uitgevoerd. Voor dit complexe project is de fase A/B contractvorm toegepast, waarbij het project is aanbesteed op een DO+. De uitvoerende partijen zijn als adviseur toegevoegd aan het ontwerpteam in de besteksfase. Nadat het bestek geheel is afgestemd

80

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Stages, Bacheloreindwerk Contactgegevens: Ir. J.G. van der Panne Kruisplein 488 / Postbus 2401 3000 CK Rotterdam T: 010-2808080 E: rotterdam@aronsohn.nl vanderpanne@aronsohn. nl W: www.aronsohn.nl Spraakmakende ontwerpen Kwaliteit Innovatief

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 2 Aantal werknemers: 60 Omzet: â‚Ź 6.000.000

Ingenieursbureau

Met het hoofdkantoor in Rotterdam en de vestiging in Eindhoven zijn wij in het gehele land actief en vaak betrokken bij prestigieuze projecten. Aronsohn is op zoek naar constructeurs, BIM modelleurs en junior projectleiders projectmanagement. Wij bieden een afwisselende functie in een professionele en inspirerende werkomgeving met ruime persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Uiteraard bieden wij een passende beloning met daarbij uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Specialisaties: Constructie advies en bouwprojectmanagement

Overheid

is opdracht gegeven aan de uitvoerende partijen. Dit heeft geresulteerd in een project binnen tijd, geld en met een hoge eindkwaliteit. Tevens is in dit contract 30 jaar beheer en onderhoud uitgevraagd. Dit is een goed voorbeeld van een innovatieve werkwijze waarmee we de doelstellingen van de opdrachtgever daadwerkelijk invullen.

81


Count & Cooper Consulting B.V. We bring strategic management to the construction industry Count & Cooper connects. Between people and goals, and goals and results. We participate in day to day activities, but mostly we anticipate long term results. We keep the overview in complex technical projects, and make them manageable by breaking them up to smaller, understandable pieces. Examples are the “Noord-Zuidlijn” – Amsterdam, the “Entrée “ – Amsterdam Central, and “Forum” – Coolsingel in Rotterdam.

Reducing costs and increasing profits for contractors We are at our best when the situation gets complicated. Both in the tender phase and during the realization phase of multidisciplinary projects. We make a difference by taking the lead in co-operations, producing maximum results while minimizing risks. We are only satisfied when a project makes a positive impact on society.

Are you up for it? Transforming the industry is a challenge. That’s why you can expect our selection procedure to be a challenge. Including an IQ test, cases, interviews and unexpected turns. Take on this challenge and apply.

Interested? www.countcooper.nl Tijl@countcooper.nl

82

Civiele Bedrijvendagen 2018


Reducing costs and increasing profits for contractors We are at our best when the situation gets complicated. Both in the tender phase and during the realization phase of multidisciplinary projects. We make a difference by taking the lead in co-operations, producing maximum results while minimizing risks. We are only satisfied when a project makes a positive impact on society.

Are you up for it?

Are you up for it?

Transforming the industry is a challenge. That’s why you can expect our selection procedure to be a challenge. Including an IQ test, cases, interviews and unexpected turns. Take on this challenge and apply.

Interested? www.countcooper.nl Tijl@countcooper.nl

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages Contactgegevens: Koen Rijnen Stationsplein 45 unit A7.194 3013 AK Rotterdam T: 06-22173864 E: rijnen@countcooper.nl W: www.countcooper.nl Moed Professionaliteit Flair

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Count & Cooper connects. Between people and goals, and goals and results. We participate in day to day activities, but mostly we anticipate long term results. We keep the overview in complex technical projects, and make them manageable by breaking them up to smaller, understandable pieces. Examples are the “Noord-Zuidlijn” – Amsterdam, the “Entrée “ – Amsterdam Central, and “Forum” – Coolsingel in Rotterdam.

Ingenieursbureau

We bring strategic management to the construction industry

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 25 Omzet: € 3.000.000

Overheid

We are changing the construction sector

Specialisaties: Project/procesmanagement voor tenders en projecten in uitvoering (infrastructuur en utiliteitsbouw).

83


Deltares Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is Enabling Delta Life. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Bij Deltares is kennis de kern. Alle opdrachten en projecten, of ze nu gefinancierd worden door de markt of uit gelden voor strategisch onderzoek, leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis. Daarnaast hechten wij zeer aan openheid en transparantie. Die houding is onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk maken van de door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt is onze vaste overtuiging. Deltares heeft ruim 800 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht.

Kernwaarden Onze wereld verandert snel. In 2050 zijn we met 9 miljard mensen. We wonen dan vooral in dichtbevolkte steden, gelegen in delta’s en langs kusten waar het water steeds hoger komt te staan door klimaatverandering. En waar tegelijkertijd steeds minder, veilig zoetwater beschikbaar is. Niet om te drinken, laat staan om de gewassen te telen die nodig zijn om alle monden te voeden. Onze opdracht is urgenter dan ooit. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van delta’s over de hele wereld. We werken aan slimme innovaties en toepassingen waar mens, milieu en maatschappij van profiteren en die de waterveiligheid vergroten, het economisch rendement verbeteren én de natuur ten goede komen. Met onze kennis en innovaties dragen we bij aan een circulaire economie.

84

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Melissa Ruts Postbus 177 2600 MH Delft T: 088-3358330 E: arbeidsmarktcommuni catie@deltares.nl W: www.deltares.nl Toegepast onderzoek Open Source Kennis is de kern

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 2 Aantal werknemers: 819 Omzet: â‚Ź 109.000.000

Detacheerder

Specialisaties: Waterveiligheid, adaptive delta planning, bouwen in de delta, water en grondstoffen, ecosystemen en milieukwaliteit

Ingenieursbureau

Werken bij Deltares betekent werken in een kennisintensieve omgeving die voortdurend in beweging is. Je hebt veel vrijheid om binnen onze strategie je werk zelf vorm te geven, maar bent daarbij wel resultaatgericht. Je werkt mee aan het verbeteren van belangrijke thema’s in onze maatschappij! Wij bieden studenten een informele, dynamische en uitdagende werkomgeving. Persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk. We bieden uitstekende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. De samenwerking met hoogopgeleide experts van over de hele wereld (medewerkers met 36 verschillende nationaliteiten) maakt dat Deltares een internationale werkomgevings biedt.

Overheid

Werken bij Deltares?

85


DPI Consultancy B.V. DPI is een landelijk opererend organisatieadviesbureau binnen de Bouwnijverheid. Wij houden ons bezig met allerlei vraagstukken en uitdagingen binnen de Bouw, Infra, Energie en Industrie. Wij maken aantoonbaar klanten beter en dat doen wij in 4 pijlers: Tenderen en aanbesteden (TAM), Project- en Procesmanagament (PMP), Onderhouds- en Assetmanagement (OMA) en Omgevingsmanagement (OMG). Onze aanpak is gebaseerd op meetrappend advies (aantoonbare beheersing en verbetering van organisaties, projecten, processen en assets). Advies op maat, met de klant en niet vanuit een ivoren toren. Elke uitdaging pakken wij in een team van 2 of meer consultants op. Naast het uitvoerende werk optimaliseren en verbeteren wij niet alleen het project, maar ook de organisatie van onze klant. Met onze dienstverlening coachen wij ook medewerkers van klanten in het zelfstandig uitvoeren van procesmanagement.

86

Civiele Bedrijvendagen 2018


Alles kan altijd beter, samen is leuker!

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages Contactgegevens: Rob Vos Suikersilo Oost 33 1165 MS Halfweg T: 020-7608076 E: info@dutchpi.com W: www.dutchpi.com Samen Zelfstandig Doelgericht

Building a Better Tomorrow

Adviesbureau Detacheerder

Wij bieden een enthousiaste werkomgeving met ambitieuze collega’s die het samen wel doen. Daarbij is lol in je werk en onderlinge verbinding van belang. Uiteindelijk willen we bewust en inventief onze klanten en projecten beter maken.

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 37 Omzet: € 3.750.000

Ingenieursbureau

DPI’ers zijn kritische meewerkende consultants die klanten adviseren hoe het beter kan én ook capaciteit leveren op projecten. Daarbij zijn wij 80% van de tijd actief voor de klant, en 20% van de tijd bezig om onszelf als persoon en consultant (DPI Academy) en als bedrijf (DPI Lab) beter te maken.

Specialisaties: Tendermanagement, Proces- en projectbeheersing, Onderhouds- en assetmanagement, Omgevingsmanagement

Overheid

Als consultant krijg je bij DPI direct de mogelijkheid om zelfstandig je werk op te pakken, maar altijd met de juiste ondersteuning. Je krijgt veel vrijheid om je rol, taak en tijd in te delen. Wij zien het nut van samen werken, daarbij doelgericht en pragmatisch voor onze klanten. Geen strak omlijnd en vooraf uitgestippelde carrière, maar een pad om samen met je collega’s gaandeweg te bepalen.

Aannemer

DUTCH PROCESS INNOVATORS

87


Enginear Enginear is een innovatieve speler in de arbeidsbemiddelingsmarkt die is ontstaan vanuit de kennis, ervaring en het netwerk van meer dan 15 jaar specialistische matching en loopbaanbegeleiding. Wij creÍren carrières voor studenten en jonge ingenieurs met maximaal vier jaar werkervaring op bachelor- of masterniveau. Enginear is specialist in het vakgebied van de Civiele Techniek, Bouwkunde en Geo-Informatie. Ook wel aangeduid als het vakgebied van de Gebouwde Omgeving.

Wat kunnen wij voor jou betekenen als student? Samen met verschillende studieverenigingen, hogescholen en universiteiten organiseert Enginear verschillende trainingen, workshops en evenementen waarbij wij onze kennis van solliciteren, persoonlijk leiderschap en loopbaanontwikkeling delen. Daarnaast helpen wij jou graag bij het vinden van een relevante bijbaan in jouw vakgebied. Door tijdens je studie twee tot vijf dagen per week als werkstudent aan de slag te gaan kom jij erachter wat er echt bij jou past!

Wat kunnen wij voor jou betekenen als starter? Bij Enginear vinden wij het belangrijk dat loopkeuzes bewust worden gemaakt. Daarom kun je gratis en vrijblijvend langskomen voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek kijken wij samen naar de start van jouw loopbaan. Op jouw verzoek zullen wij vervolgens binnen ons netwerk actief op zoek gaan naar de baan die bij jou past! Het heeft onze voorkeur om jou te laten starten op basis van Werving en Selectie. Dit betekent dat het ons doel is om jou zo snel mogelijk bij de opdrachtgever in dienst te laten treden. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Volg Enginear dan op:

88

Civiele Bedrijvendagen 2018


- Geschreven door Aniek Borgeld, maart 2017

Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Bijbanen, Starters Contactgegevens: Marjolein Reenalda Fokkerstraat 16 2811 ER Reeuwijk T: 030-3031715 E: info@enginear.nl W: www.enginear.nl

Loopbaanadvies Bijbanen en startersfuncties Intermediair

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 2 Aantal werknemers: 75

Ingenieursbureau

“Tijdens mijn master begon ik me te oriënteren op de arbeidsmarkt. Oneindig veel bedrijven met veel verschillende functies zijn de revue gepasseerd. Hoe kom je erachter bij welk bedrijf jij past en waar je sterke kanten en ambities liggen? Ik wilde graag als werkstudent binnen mijn vakgebied aan de slag om hier achter te komen. Na Enginear te hebben gesproken op de Civiele Bedrijvendagen hebben we een kennismakingsgesprek gepland. De benadering van Enginear in de zoektocht naar een bijbaan bleek persoonlijk. Aan de hand van een adviesgesprek en een carrièretest wordt richting gegeven aan het type werk en soort bedrijf wat bij jou past. Op basis hiervan zoekt Enginear naar een bedrijf wat overeenkomt met jouw persoonlijke profiel. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt je voorzien van tips zodat je goed voorbereid op het gesprek aankomt. Ik heb de laatste maanden van mijn Master parttime gewerkt bij een ingenieursbureau in Delft, hier heb ik de bevestiging gevonden die ik zocht, zowel het bedrijf als de werkzaamheden vond ik erg leuk. Na mijn afstuderen ben ik dan ook fulltime in vaste dienst gegaan bij het bedrijf waar ik als werkstudent via Enginear begonnen ben!”

Specialisaties: Loopbaancoaching, werving en selectie, bijbanen, startersfuncties, bouwkunde, civiele techniek, adviesgesprekken, startende carrières

Overheid

Hoe zit dit eruit in de praktijk - de ervaring van Aniek Borgeld (MSc Civil Engineering):

89


Flux Partners B.V. Flux Partners is een pragmatisch adviesbureau dat zorgt voor impact in onze samenleving. Wij bieden prestatiegerichte ondersteuning in tenders en projecten. Wij werken aan toonaangevende projecten op het gebied van infrastructuur, energie, water, industrie en publieke dienstverlening. Denk aan de herinrichting van de Afsluitdijk, de Noord-Zuidlijn of de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven. Onze opdrachtgevers zijn onder andere Vattenfal, Heijmans, Koninklijke BAM Groep, Boskalis, Van Gelder, Strukton, VolkerWessels en de rijksoverheid. Bij Flux Partners werk je in een team van ondernemende en ervaren specialisten. Wij zijn kritisch naar elkaar en gek op ontwikkeling. Ben je ook een aanpakker, doortastend, vindingrijk, leergierig, open-minded en nononsense? Heb je durf, een winnaarsmentaliteit en ga je voor uitzonderlijke kwaliteit? Bij Flux Partners gaan we dan samen met jou voor het hoogst haalbare. Met of zonder relevante werkervaring. In ruil daarvoor krijg jij een fantastische werkplek in Amsterdam, de leukste collega’s en onvergetelijke bedrijfsuitjes. Over ontwikkeling gesproken. Hoe steil is jouw leercurve? In de Flux Academy word je aangezet om je eigen pad te kiezen en je continu te blijven ontwikkelen. Daarmee trainen wij de beste adviseurs van Nederland. Interessant vooruitzicht, toch?

90

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Siry van den Booren De Cuserstraat 89 1081 CN Amsterdam T: 020-8408600 E: s.vdbooren@flux. partners W: www.flux.partners

Ontwikkeling Informeel Ambitieus

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters

Ingenieursbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 35

Overheid

Specialisaties: Tendermanagement, Projectmanagement, Organisatieontwikkeling

91


HKV lijn in water B.V. HKV levert advies, onderzoek, producten en services voor water en veiligheid. Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk.

HKV opereert vanuit de werkvelden: - Veiligheid en crisisbeheersing - Rivieren, kusten en delta’s - Water en klimaat HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid. Kijk voor de vele mogelijkheden die wij studenten bieden op www.hkv.nl Stages - Afstuderen - Promotiestudies - Grensverleggende onderzoeken

92

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Carina Franco Postbus 2120 8203 AC Lelystad T: 0320-294242 E: info@hkv.nl W: www.hkv.nl Kennisondernemer Water Veiligheid

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages

Ingenieursbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 2 Aantal werknemers: 70 Omzet: â‚Ź 6.500.000

Overheid

Specialisaties: overstromingsrisico’s, remote sensing, hydraulica, hydrologie, morfologie, crisisbeheersing, klimaatadaptatie, waterkeringen, dashboards en apps

93


ITC Groep Wie zijn wij? ITC Groep is een jong adviesbureau voor de bouw- en infrasector. Met 30 collega’s werken we iedere dag aan ons succesverhaal. Wij hebben een ondernemende, informele en non-hiërarchische cultuur, waarin veel ruimte is voor nieuwe ideeën. Plezier, persoonlijke ontwikkeling en een steile leercurve staan bij ons voorop. Wat doen wij? Wij begeleiden tenders en schrijven winnende aanbestedingen voor aannemers en ingenieursbureaus. Daarnaast adviseren en ondersteunen we hen bij uitvoeringsprojecten. Denk hierbij aan project-, omgevings- en risicomanagement. Omdat wij op al deze facetten maximaal willen presteren zijn creativiteit en enthousiasme in ons team belangrijk.

Een selectie van onze klanten: • • • • •

Heijmans Ballast Nedam Strukton VolkerWessels Movares

Naar wie zijn wij op zoek? Wij zoeken naar winnaars! We verwelkomen graag mensen, die: - WO-afgestudeerd zijn aan een technische master - Creatief en ondernemend zijn - Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben - Analytisch sterk en oplossingsgericht zijn - Van winnen houden

Werken/afstuderen/stagelopen bij ITC-groep betekent: • • • • • •

94

80% werk en 20% innovatie en opleiding Binnen twee weken je eigen project draaien Heel bouwend Nederland zien Innovatieve oplossingen aandragen om tenders te winnen Een persoonlijke coach Per kwartaal een specialist voor optimale begeleiding

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contact Wil jij je in een razendsnel tempo ontwikkelen en grotendeels zelf bepalen hoe je dat doet? Wil je uitgedaagd worden en veel variatie hebben in je werk? Neem dan contact op met ITC Groep. Bekijk de vacatures op onze website of bel Willemijn Keukens (085-0212994 / 06-29012305). Je kunt ons trouwens ook volgen op LinkedIn!

Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages Contactgegevens: Willemijn Keukens Trasmolenlaan 5 3447 GZ Woerden T: 085 - 0212994 E: info@itc-groep.nl W: itc-groep.nl

Winnaarsmentaliteit Dynamisch Ambitieus

Aannemer Adviesbureau

Werkgebied: Europees Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 30 Omzet: € 2.300.000

Detacheerder

Specialisaties: Aanbestedingen, Omgevingsmanagement, Projectmanagement

Ingenieursbureau

Je kunt bij ons stagelopen, afstuderen of solliciteren voor ons traineeship. • Stagelopen en afstuderen: Tijdens je (afstudeer-)stage werk je onder professionele begeleiding aan je eigen opdracht. Wat dat is, bepaal je helemaal zelf. Daarnaast neem je een kijkje in het leven van de (technisch) tendermanager. • Traineeship technisch manager: Tijdens ons eenjarige traineeship ontwikkel jij je tot technisch tendermanager. Via intensieve coaching, uitdagende trainingen en door meteen je eigen projecten te draaien maak je snel sprongen vooruit. Door opdrachten te doen bij allerlei bedrijven in verschillende sectoren leer je onze organisatie en de markt snel kennen. In je eerste jaar kom je al bij 15 klanten (zoals Ballast Nedam, VolkerWessels en Heijmans) over de vloer. Zo ontdek je snel waar jouw interesses liggen en kunnen we samen de route bepalen, waarin jij je optimaal kan ontwikkelen.

Overheid

Welke mogelijkheden bieden wij?

95


Tensar International B.V. Tensar is wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering van geogridproducten en -systemen, voor het wapenen van funderingen, asfaltlagen en grond. Het technisch team van Tensar biedt uitgekiende ontwerpen, praktische adviezen, begeleiding en installatie instructie ter plaatse, om het gebruik van de Tensar producten en systemen in de diverse project te ondersteunen. Tensar investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling van geogridproducten en ontwikkeling van theoretische en praktische modellen in de wegenbouw en geotechniek.

Specialisaties: • • • • • •

Keermuren middels gewapende grond Wegverhardingen optimaliseren Ballastbed in het spoor optimaliseren Asfaltwapening Zware en lichte kraanopstelplaatsen Oplossingen voor alles op slappe bodems

Tensar is constant op zoek naar studenten die graag hun bachelor- of masteronderzoek bij ons willen uitvoeren, waarbij het resultaat direct in de praktijk wordt toegepast. Ervaring opdoen in de steeds groeiende toepassing van geogrids in de geotechniek en de wegenbouw? Wat dacht je van meewerken aan spraakmakende internationale projecten? Tensar heeft duidelijke groeiambities en is op zoek naar een starters die een unieke start van hun carrier willen maken als Design Engineer. Een stage behoort ook tot de mogelijkheden.

96

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Leo Kuljanski Helftheuvelweg 11 5222 AV ‘s-Hertogenbosch T: 073-6241916 E: info@tensar.nl W: www.tensar.nl

Innovatie Internationaal Duurzaam

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages, Bacheloreindwerk

Ingenieursbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 13 Aantal werknemers: 500 Omzet: â‚Ź 200.000.000

Overheid

Specialisaties: Geotechniek, Wegenbouw, Kraanopstelplaatsen, Geogrids

97


Detacheerder Detacheerder Een detacheringsbureau is een bedrijf dat mensen in dienst neemt om ze tegen een vergoeding tijdelijk bij andere bedrijven of organisaties te laten werken. Op die manier kan voorzien worden in de behoefte aan tijdelijke extra capaciteit in geval van ziekte, vervang- ing of (seizoens)drukte of specialisten voor een bepaald project.

98

Civiele Bedrijvendagen 2018


Dosign Continu Flexurance Professionals Building Heroes Abilitec B.V.

SE

BE TIL TP

SE Structural Engineering BE Building Engineering TIL Transport, Infrastructure and Logistics TP Transport & Planning HE Hydraulic Engineering WM Watermanagement GR Geoscienses and Remote Sensing

HE WM GR GE CM OE GM CO EE

GE CM OE GM CO EE

Geo-Engineering Construction Management & Engineering Offshore Engineering Geomatics Coastal and Marine Engineering and Management Environmental Engineering

Building a Better Tomorrow

99


Abilitec B.V. Abilitec. Wij zijn een ambitieuze en kwaliteit gedreven organisatie in technische detachering en consultancy, met een focus op de disciplines bouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek en werktuigbouw. Met ruim 80 technische vakspecialisten in eigen dienst en een actief netwerk van vele zelfstandige professionals geven wij sturing aan de diverse vraagstukken van onze opdrachtgevers in heel Nederland. Onze missie is helder: “Part of the progressâ€?. Wij willen graag onderdeel uitmaken van de carrière van onze professionals en onderdeel zijn van het succes van onze opdrachtgevers. Wij zien erop toe dat er kwalitatief goed werk afgeleverd wordt en blijven nauw in contact staan met onze opdrachtgevers tijdens en na de projecten. Onze visie: dit werkt het beste vanuit sterke vertrouwensrelaties, onze basis voor optimale samenwerking en verbinding tussen (jong) professionals en projecten. Dit vertrouwen willen we verdienen door kennis van zaken en aandacht voor een duurzame relatie. Onze consultants komen uit het vak en spreken de taal van opdrachtgevers en professionals. We gaan niet voor quick wins, maar focussen op een goede verbinding met elkaar. Open en oprecht, met interesse en aandacht voor wat er speelt.

Starterpackage! Voor talentvolle starters met bachelor of master in techniek biedt Abilitec een aantrekkelijk starterpackage! Gedurende twee jaar doorloop je 2 tot 4 super gave projecten. Je krijgt een persoonlijke coach en samen bepaal je een ontwikkelplan op maat. Daaruit volgen vakgerichte opleidingen, trainingen en passende projecten. Het starterpackage versnelt je ontwikkeling, je kijkt in verschillende keukens en je maakt effectieve stappen in je loopbaan.

Abilitec. Part of the progress.

100

Civiele Bedrijvendagen 2018


UITDAGENDE PROJECTEN zoals Aanleg A15 Gorinchem Realisatie Coolsingel Renovatie Groothandelsgebouw

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN Studiebudget van €3000,00 VAST CONTRACT Vertrouwen is de basis AUTO VAN DE ZAAK

Contactgegevens: Peter Gerlach Johan de Wittstraat 132 3311 JX Dordrecht T: 078-6578000 E: info@abilitec.nl W: www.abilitec.nl

Aannemer Overheid

Ben je een starter op de arbeidsmarkt? En weet jij niet hoe of waar je moet beginnen met zoeken? Of wil je bij de beste opdrachtgevers voorgesteld worden? Wij hebben het netwerk!

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages

Adviesbureau

UITDAGING ONTWIKKELING ZEKERHEID VERTROUWEN

Detacheerder

STARTERPACKAGE

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 80 Omzet: € 4.000.000

Ingenieursbureau

Specialisaties: Civiele Techniek, Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde

Building a Better Tomorrow

101


Building Heroes Building Heroes: Het thuishonk voor de helden in bouw en infra Jouw ontwikkeling en betrokkenheid is voor ons, Building Heroes, het allerbelangrijkste. Jij maakt immers het verschil. Met oprechte interesse in jouw ambities en drijfveren, stimuleren we jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Bijna klaar met je civiele studie, maar nog niet duidelijk wat je daarna wil? Wij helpen, adviseren en inspireren je. Naar de top en eventueel nog verder. Vanaf het begin begeleiden we je en gedurende je hele carrière helpen we je om jezelf als professional te ontwikkelen. Passie, prestaties, ontwikkeling en plezier is waar we voor staan; zowel in reguliere functies als in ons multi-company traineeship. De kickstart van je carrière dat is The Construction University, het driejarig traineeship waar alleen de allergrootsten talenten de kans krijgen om Building Talent te worden. Building Talent? Ja, inderdaad een Building Talent; de innovator van nu, iemand die het verschil maakt en die keihard aan zijn of haar potential werkt. Jonge professionals, zoals jij, met weinig tot geen werkervaring. Tijdens de Construction University werk je bij verschillende bedrijven, met de beste mensen op toonaangevende projecten. Verschillende jong professionals gingen je voor: Lotte (24) start binnenkort, ze vertelt enthousiast: ‘Ik kijk er ontzettend naar uit. Het is een kans die je niet kunt laten lopen; lekker werken en tegelijkertijd leren en jezelf ontwikkelen. Daarnaast heb je regelmatig contact met gelijkgestemden.’ We snappen dat je impact wil creëren, daarom bieden we meer: want naast dat je bij top opdrachtgevers werkt, e-learning modules volgt en begeleiding krijgt van je persoonlijke coach volg je ook intensieve opleidingsdagen en werk je aan cases in teams met professionals en andere Building Talents. Klinkt intensief? Dat klopt, maar zoals Lotte laatst zei: ‘Dit is een uitgelezen kans zodat je heel puur kunt ontdekken wat er in de branche is, om te zien wat wel en niet bij je past. Ik heb daarom ook heel bewust voor The Construction University gekozen.’

102

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerdes, Starters, Stages Contactgegevens: Jamilla Woltman T: 06-15561165 E: jamilla@buildingheroes. nl W: www.buildingheroes.nl

Check: www.buildingheroes.nl of kom langs bij onze stand op de Civiele bedrijvendag.

Ontwikkeling Prestaties Plezier

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 3 Aantal werknemers: 130

Ingenieursbureau

Jouw carrière bij Building Heroes of het traineeship kan op verschillende momenten starten. Begin jij net als Lotte, Thomas en andere Building Talents binnenkort aan The Construction University of nieuwsgierig naar andere mogelijkheden?

Specialisaties: Persoonlijke ontwikkeling, Civiele markt, Van starter tot en met directeur, Hoger en middenkader, Construction University

Overheid

Ook Thomas (29) die in 2017 is afgestudeerd begint met The Construction University. ‘Met dit opleidingsprogramma ga je echt een lange termijn verbinding aan, het is fijn dat het drie jaar duurt. Hierdoor heb je juist de mogelijkheid om bij verschillende bedrijven te proeven en ervaring op te doen. Doordat Building Heroes een goede samenwerking heeft met diverse opdrachtgevers krijg je de kans om te starten bij bedrijven waar je normaal niet zo snel binnenkomt.’ Vanuit zijn studie miste hij vooral de praktijkervaring. ‘Ik wil vooral professionele vaardigheden ontwikkelen, veel werkervaring opdoen en mezelf ontplooien. Een andere mind set.’ Thomas’ drive klinkt door in zijn verhaal: ‘Ik kan niet wachten om te beginnen en helemaal in de rol te duiken waar ik mee ga starten.’

103


Continu Continu - Intermediair in Bouw en Industrie Of je nou een starter bent of een zeer ervaren adviseur binnen de civiele techniek. Ik, Jurgen de Groot van Continu, ga graag met jou in gesprek om achter jouw drijfveren en wensen te komen. De bedrijven waar ik dagelijks mee om tafel zit variĂŤren van kleine tot grote aannemers en ingenieursbureaus. Bij functies moet je denken aan: werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder en calculator, maar je kunt ook terecht bij mij als je een specialist bent. Mocht ik geen vacatures voor jou op dit moment hebben, ga ik graag samen met jou op zoek.

104

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Jurgen de Groot Rivium Promenade 138 2909 LM Capelle aan den IJssel T: 010-2885000 E: j.d.groot@continu.nl W: www.continu.nl

Laagdrempelig Nuchter Coöperatief

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Spreekt je dit aan en ben je geïnteresseerd in wat ik voor jou kan betekenen? Kom dan naar onze stand tijdens de Civiele Bedrijvendagen of neem contact met me op via www.continu.nl. Tot snel!

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 12 Aantal werknemers: 130 Omzet: € 25.000.000

Ingenieursbureau

• Eerlijk advies • Samenwerking; we gaan echt samen aan de slag om dé baan voor jou te vinden • Discretie: vertrouwelijk omgaan met jouw (persoonlijke) informatie

Specialisaties: Civiele techniek van A tot Z

Overheid

Wat kan jij verwachten in onze samenwerking?

105


Dosign Dosign as the connecting element Op wereldwijd en landelijk niveau blijft de vraag naar infrastructuur toenemen. Hierdoor worden civiele engineers uitgedaagd om tot innovatieve oplossingen te komen. Oplossingen met betrekking tot het ontwerp van bijvoorbeeld bruggen, wegen, viaducten, tunnels, geluidsschermen, dijken, sluizen. Stuk voor stuk voorbeelden waar engineers dagelijks hun expertise op loslaten. Dosign verbindt hoog opgeleide technici met toonaangevende bedrijven binnen de civiele techniek. Het is dan ook niet voor niets dan onze slogan luidt ‘the connecting element’. Engineers komen zo via Dosign te werken aan prestigieuze projecten binnen de aannemerij, ingenieursbureaus en adviesbureaus.

106

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Starters Contactgegevens: Michiel Renes Fascinatio Boulevard 258 3065 WB Rotterdam T: 010-4770101 E: michiel.renes@dosign. com W: www.dosign.com

Kwaliteit Innovatie Persoonlijk

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Dus ben jij voornemens de hogere technische markt te betreden? En denk jij de toegevoegde waarde van een Dosigner te kunnen meebrengen naar een toonaangevend bedrijf? Kom dan langs bij onze stand. Wij kijken uit naar deze ontmoeting!

Werkgebied: Europees Aantal vestigingen: 6 Aantal werknemers: 400 Omzet: € 30.000.000

Ingenieursbureau

Bij Dosign ben je aan het juiste adres wanneer je via één kanaal de hogere technische markt wil betreden. Met ruim dertig jaar ervaring op dit gebied, verkennen wij op basis van jouw wensen en behoeften binnen ons uitgebreide netwerk jouw carrièremogelijkheden. Vervolgens begeleiden wij je naar je toekomstige werkgever, bieden je persoonlijk advies en faciliteren relevante opleidingen / trainingen.

Specialisaties: Hoog opgeleide technici verbinden met prestigieuze projecten

Overheid

You as a Dosigner

107


Flexurance Professionals Talent, iedereen heeft het! Flexurance Professionals is een landelijk werkende Civiel technische projectorganisatie die zich richt op het oplossen van capaciteits- en kennisvraagstukken. Sinds vijf jaar zijn wij ook actief in de vakgebieden Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Graag stellen we ons nader voor. Flexurance Professionals is mensgericht en betrokken. Wij zoeken uitdagende projecten die passen bij de persoonlijke kwaliteiten en ambities van onze mensen. De Professionals van Flexurance kunnen rekenen op leuk werk dat hen op het lijf geschreven is. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden aan bestaande uit een prima salaris, uitgebreide opleidingsmogelijkheden en een uniek pakket aan werknemers- en privĂŠverzekeringen. Onze kernwaarden zijn persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme, eerlijkheid, kwaliteit, humor en groei.

Vakgebieden Binnen het vakgebied Civiele techniek is Flexurance actief bij vrijwel alle soorten bedrijven en instellingen. Hierbij valt te denken aan gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, maar ook aannemers, adviesbureaus en ingenieursbureaus. Binnen het vakgebied Bouwkunde is Flexurance actief bij onder andere architectenbureaus, aannemers en projectontwikkelaars. Binnen de vakgebieden Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde zijn wij actief bij, onder andere, bedrijven in de machinebouw, apparatenbouw en procesindustrie en bij installateurs, energiebedrijven, ingenieursbureaus en scheepswerven. Wanneer jij op zoek bent naar een boeiende carrière bij een transparant bedrijf, waar de mens centraal staat, zoek niet verder. Bij ons kun je rekenen op leuk werk dat jou op het lijf geschreven is, bovendien biedt Flexurance uitstekende doorgroeimogelijkheden. Werken bij Flexurance betekent doen wat je leuk vindt!

108

Civiele Bedrijvendagen 2018


Oftewel Flexibel werken met de zekerheid van een vaste baan!

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Amanda Schol Stationsplein 1 3331 LL Zwijndrecht T: 078-6818265 E: a.schol@flexurance.nl W: www.flexurance.nl

Persoonlijke betrokkenheid Enthousiasme Eerlijkheid

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 100 Omzet: â‚Ź 7.000.000

Detacheerder

Flexurance staat voor flexibiliteit en zekerheid

Specialisaties: Civiele techniek, Bouwkunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde

Ingenieursbureau

Een stage en/of afstudeeropdracht heeft vaak grote invloed op de carrièrekeuzes van jong talent. Flexurance biedt jonge studerende professionals de mogelijkheid om op haar projecten stage te lopen en/of af te studeren. Door elkaar in die fase al te leren kennen wordt in veel gevallen de basis gelegd voor een aansluitend dienstverband bij Flexurance. Het grote voordeel daarvan is dat je als starter de mogelijkheid wordt geboden om vanuit een dienstverband bij Flexurance bij meerdere opdrachtgevers in de keuken te kijken.

Overheid

Stage/Afstuderen

109


Project ROTEC

Multidiciplinair Project Geschreven door Fabian Koppes We willen bezig zijn met de toekomst. Dat is wat we ongeveer een jaar geleden dachten. Hoe kun je dat beter doen dan met een Multidisciplinair Project. Ieder jaar gaan er veel groepjes onder de vleugels van professoren de hele wereld over om bij te dragen aan de maatschappelijke vooruitgang van landen in ontwikkeling. Wij dachten; dit gaan we anders doen. Wat brainstormsessies verder kwamen we tot de conclusie dat we wilden onderzoeken wat je allemaal met koud diepzeewater kunt doen in deze landen. Want immers, de meeste grote steden liggen aan de kust. Alvorens we naar het buitenland gingen werd ons idee ook opgepikt door de CleanTech Challenge, we werden uitgenodigd deel te nemen aan de landelijke wedstrijd en werden tweede met het idee om grootschalig drinkwater te maken van zeewater zonder elektriciteit te gebruiken. Het idee werd bekender en we spraken op de Green Challenge in Kopenhagen en de PowerGen energiebeurs in Keulen. In de tussentijd kwamen we in contact met een professor uit IndonesiÍ die ons uitnodigde om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de stad Manado en kregen een kantoortje aan de lokale universiteit aangeboden. Na een intensieve voorbereiding kwamen we aan in Manado, een stad die totaal niet toeristisch is, wordt omgeven door schitterende natuur en kenmerkt zich door de goedlachse lokale bevolking. Wij zijn hier allereerst begonnen met het in kaart brengen van de vraag naar drinkwater, energie en koeling. Drie van de toekomstige struikelpunten van de stad. Slechts 29% van de mensen is aangesloten op het leidingwaternetwerk, waarvan het water sowieso niet drinkbaar is. De dagelijkse stroomuitval wordt sinds dit jaar gepoogd tegen te gaan door een voor de kust aangemeerd Turks energieschip, bebouwd met dieselgeneratoren. Het nabijgelegen eiland Bunaken wordt ’s avonds ook van stroom voorzien door diesel en heeft op het moment geeneens een eigen drinkwatervoorziening. Daarnaast heeft Manado voor de kust een hele strook nieuw aangewonnen land dat vol staat met hotels en winkelcentra. Allen 24/7 gekoeld, dit wordt gezien als een van de redenen voor de frequente stroomuitval. In ons onderzoek gingen we op zoek naar hoe

110

Civiele Bedrijvendagen 2018


we al deze problemen in een klap konden oplossen. Door de gebouwen te koelen met diepzeewater bijvoorbeeld, zou er tot 90% aan energie voor koeling bespaard kunnen worden. Daarnaast kun je elektriciteit produceren door het temperatuurverschil tussen het diepzeewater en het oppervlaktewater te gebruiken om een turbine te laten draaien, OTEC genaamd. Met hetzelfde temperatuurverschil kun je ook druk opbouwen om zo water door een membraan heen te drukken en grootschalig van zout water, zoet water maken. Maar voordat het zover was, moesten we eerst de potentie van de zee in kaart brengen. De hoeveelheid data ligt daar niet echt voor het oprapen. Met onze eigen meegebrachte meetapparatuur konden we de temperatuur en het zoutgehalte van de baai van Manado tot ĂŠĂŠn kilometer diepte in kaart brengen. Onze resultaten waren verbluffend; voor zover een van de beste locaties ter wereld wat betreft toegang tot koud diepzeewater. Voor Manado hebben we uiteindelijk een plan geschreven om de grote gebouwen langs de kust te koelen met koud diepzeewater. Deze hebben allen een centraal koeling systeem en zouden makkelijk aangesloten kunnen worden op een koud waterleidingnetwerk dat centraal gekoeld wordt door de zee. Wanneer alle investeringen mee werden genomen, bleek het ook nog eens 55% goedkoper dan het blijven gebruiken van hun huidige koeling systeem. Voor Bunaken hebben we een plan geschreven voor toekomstige elektriciteits- en drinkwatervoorziening met koud diepzeewater. Deze oplossing bleek robuust en duurzaam te zijn echter was de business case minder gunstig dan die van Manado. Deze plannen hebben we in meerdere presentaties neergelegd bij onder andere overheidsinstellingen, bedrijven, universiteiten en lokale bewindvoerders. Allen reageerden enthousiast en vervolgstappen zijn nog steeds gaande om in de toekomst deze plannen te verwezenlijken. Naast dat we ontzettend veel hebben opgestoken van ons project is het ontzettend waardevol om te zien hoe je als een ingenieur in de dop van de TU Delft al zoiets neer kunt zetten en echt al bezig kunt zijn met de toekomst!

Building a Better Tomorrow

111


Ingenieursbureau Ingenieursbureau Een ingenieursbureau is een bedrijf dat diensten levert op het gebied van advisering en begeleiding voor technische projecten. De benaming komt van de titel ingenieur.

Iv-Groep

112

Civiele Bedrijvendagen 2018


SE

BE TIL TP HE WM GR GE CM OE GM CO EE

ABT Antea Group Nederland Arcadis Nederland B.V. Arthe Civil & Structure B.V. Arup Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

CAE CLAFIS Ingenieurs Fluor BV Fugro Ingenieursbureau Boorsma Iv-Groep Jelmer Kragten Lievense CSO Infra B.V. PACER Royal Haskoning DHV Sweco Tauw B.V. Temporary Works Design Van Rossum VIKTOR Wagemaker Witteveen+Bos

SE Structural Engineering BE Building Engineering TIL Transport, Infrastructure and Logistics TP Transport & Planning HE Hydraulic Engineering WM Watermanagement GR Geoscienses and Remote Sensing

GE CM OE GM CO EE

Geo-Engineering Construction Management & Engineering Offshore Engineering Geomatics Coastal and Marine Engineering and Management Environmental Engineering

GE CM OE GM CO EE

Geo-Engineering Construction Management & Engineering Offshore Engineering Geomatics Coastal and Marine Engineering and Management Environmental Engineering

Building a Better Tomorrow

113


ABT ABT | Bouwen aan ambities ABT levert als onafhankelijk ingenieursbureau toegevoegde waarde aan de gebouwde omgeving. Voor zowel gebouwen als infrastructuur, nieuwbouw als hergebruik. Wij zijn actief in binnen- en buitenland. Vanuit onze veelzijdige kennis van techniek Ên proces verkennen wij samen met onze opdrachtgevers de grenzen van het mogelijke. Dit doen wij binnen de gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen. ABT is een multidisciplinair bureau dat de aanwezige kennis van haar ruim 250 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en in iedere fase van het bouwproces: van initiatief naar ontwerp tot uitvoering en exploitatie. Onze dienstverlening richt zich op de kennisgebieden constructies, civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatietechniek. Ook ontwerp-, project- en bouwplaatsmanagement behoren tot onze specialisaties. Samenwerking tussen deze kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend. Zo komen we tot hoogwaardige, vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces. Onze multidisciplinaire aanpak helpt ons om voorloper te zijn binnen thema’s als duurzaam bouwen, renovatie en transformatie, BIM, parametrisch ontwerpen en ondergronds bouwen. Door samenwerking en passie voor het vak helpen wij de opdrachtgever zijn ambitie te realiseren. Van visie naar realisatie, van idee naar gebouw: ABT maakt het waar.

114

Civiele Bedrijvendagen 2018


ABT heeft vestigingen in Velp, Delft, Haren en Antwerpen. Meer informatie: www.abt.eu

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages, Bacheloreindwerk Contactgegevens: Thamar de Bonte Arnhemsestraatweg 358 6881 NK Velp T: 026-3683111 E: bouwenaanambities@ abt.eu W: www.abt.eu Techniek Innovatie Passie

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Ligt jouw interesse in het vertalen van het programma van eisen naar een constructief model? Of heb je passie voor civiele techniek en beschik je over een groot analytisch vermogen? Kom dan langs bij ABT om te kijken of wij een passende stage of startersfunctie voor je hebben.

Ingenieursbureau

Werken bij ABT

Werkgebied: Europees Aantal vestigingen: 4 Aantal werknemers: Ongeveer 300 Omzet: â‚Ź 37.000.000

Overheid

Specialisaties: Bruggen, viaducten, tunnels, vermoeiing, voorgespannen beton, computational design, FEM berekeningen

115


Antea Group Nederland Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. In Nederland groeiden we onder de naam Oranjewoud uit tot een allround en onafhankelijke partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Al meer dan 65 jaar. Techniek, maatschappelijke vraagstukken, wetten en regels: ze veranderen sneller dan ooit. Als ingenieurs- en adviesbureau zijn wij daarom continu in beweging. Dit vraagt om flexibiliteit, innovatie en ondernemerschap. Het werk van Antea Group is enorm veelzijdig. We tekenen en rekenen, onderzoeken en adviseren, organiseren en realiseren. Dit doen we binnen verschillende werkvelden. Of je nu starter bent of senior, specialist of allrounder: in onze organisatie zijn er altijd mogelijkheden. Hierbij zoeken we naar hbo’ers en wo’ers met passie voor hun werk, maar ook stagiaires in de werkvelden civiele techniek, technische bedrijfskunde, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde, CME, planologie en milieukunde zijn van harte welkom. We zijn op zoek naar mensen die oog hebben voor de wereld om zich heen en die graag willen samenwerken. Bij Antea Group krijg je de vrijheid en de verantwoordelijkheid om je eigen koers te bepalen. Daarnaast bieden we afwisselend werk in een informele organisatie waar jij je snel thuis voelt.

Understanding today. Improving tomorrow.

116

Civiele Bedrijvendagen 2018


• • • •

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 5 Aantal werknemers: 1700 Omzet: € 192.000.000 Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Colinda den Ouden Zutphenseweg 31d 7400 AH Deventer T: 06-11 87 70 79 E: colinda.denouden@ anteagroup.com W: www.anteagroup.nl Ondernemend Innovatief klantfocus

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Specialisaties: Infra, Bouw, Ruimte & Water, Contracten & Vergunningen, Beheer & Realisatie, Milieu & Veiligheid

Detacheerder

Alleen al in Nederland elk jaar betrokken bij 17.000 projecten Vestigingen in Almere, Capelle a/d IJssel, Deventer, Maastricht, Goes, Heerenveen en Oosterhout Het jongeren platform JOIN verbindt, inspireert en prikkelt medewerkers tot 35 jaar Actief in Europa, Noord-Amerika, Afrika en Azië Gecertificeerd voor het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder Antea Nederland totaal 1452 medewerkers Wereldwijd 3.500 medewerkers

Ingenieursbureau

Overheid

Facts & Figures

117


Arcadis Nederland B.V. Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en adviesbureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij werken samen met onze klanten aan buitengewone en duurzame oplossingen en leveren daarvoor ontwerp-, advies- ingenieurs-, project- en managementdiensten. Arcadis is het grootste Design & Consultancy bedrijf van Nederland en ontplooit veel maatschappelijke initiatieven. Integriteit, focus op klanten, samenwerking en duurzaamheid. Fundamenten van kwaliteit en resultaat. Geleverd door diverse professionals, die streven naar het beste resultaat. Elke dag weer. Over de hele wereld. Arcadis biedt jou een stimulerende bedrijfscultuur waar persoonlijke ontwikkeling voorop staat. Elke medewerker heeft gelijke kansen op persoonlijke erkenning en loopbaanontwikkeling. We hebben diversiteit hoog in het vaandel staan. Maatschappij verandert. Tijden veranderen. Dat roept om moderne oplossingen die snel, realiseerbaar, duurzaam en flexibel zijn. Een dagelijkse uitdaging voor Arcadis en mogelijk ook voor jou. In een werkveld waarin Arcadis een bijdrage levert aan de duurzame kwaliteit van de gebouwde en natuurlijke omgeving. Hiermee creĂŤren we waarde voor opdrachtgevers, medewerkers en aandeelhouders. En zorgen we voor een positieve impact. Binnen de verschillende onderdelen van Arcadis bieden wij studenten een kans om praktijkervaring op te doen in vorm van een stage of afstudeeropdracht. Jaarlijks kiezen ongeveer 150 studenten voor Arcadis. In de meeste gevallen bepalen onze projecten de globale inhoud van de stage dan wel de afstudeeropdracht. Echter de daadwerkelijke invulling van de stage komt in samenspraak met de student tot stand. Daarnaast zal een van onze medewerkers je begeleiden tijdens het uitvoeren van de opdracht en laat hij/zij je kennismaken met de medewerkers, de cultuur en de mogelijkheden van Arcadis. Goed om te weten dat Arcadis een stagevergoeding verstrekt. Kijk voor actuele mogelijkheden op www.werkenbijarcadis.nl

118

Civiele Bedrijvendagen 2018


Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 70 Aantal werknemers: 28.000 Omzet: € 3.329.000

Contactgegevens: Raïscha O’Prinsen Piet Mondriaanplein 26 3812 GV Amersfoort T: 06-50736808 E: raischa.oprinsen@ arcadis.com W: www.werkenbijarcadis .nl

Ingenieursbureau

We organiseren voor studenten en net afgestudeerden Inhousedagen, waarover je op www.werkenbijarcadis.nl meer informatie aantreft. Voor 2018 staan deze gepland voor donderdag 14 en vrijdag 15 juni. Tevens tref je op www.werkenbijarcadis.nl blogs van onze jonge ambassadeurs, informatie over o.a. onze (afstudeer)stagevacatures. Naast de informatie op de carrièrewebsite zijn wij actief op social media op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Specialisaties: Infrastructuur, Gebouwen, Water & Milieu

Duurzaamheid People First Klantgericht

Overheid

Jouw ondernemerschap draagt bij aan het geheel. Wij geven je ruimte, zodat jouw ideeën tot leven kunnen komen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende (internationale) programma’s. Dit bieden handvatten om je ondernemerschap te tonen, je netwerk uit te breiden, over de grens van je vakgebied te kijken en in contact te komen met (internationale) collega’s.

119


Arthe Civil & Structure B.V. Arthe Civil & Structure is een ingenieurs- en adviesbureau, opgericht in 2001, dat zowel nationaal als internationaal opereert. Onze belangrijkste werkterreinen zijn geotechniek, tunnelbouw en grote infrastructurele projecten. Wij bieden een breed scala aan ingenieursdiensten in alle projectfases, van visie tot realisatie. Onze adviesdiensten kunnen variĂŤren van gedetailleerd design & engineering tot toezicht op en begeleiding van civiele werken. Zonder efficiĂŤntie en productiviteit uit het oog te verliezen streven wij naar een duurzame innovatie van zowel ontwerp- als constructieprocessen binnen civieltechnische werken. Arthe bestaat uit een team van internationale deskundigen met een gedegen technische kennis van hun expertisegebied. Technische kennis wordt gekoppeld aan een grote affiniteit met project- en procesmanagement, Dankzij de uitgebreide kennis en expertise leveren we technisch hoogwaardige adviezen in het gehele vakgebied, van innovatieve oplossingen tot uitvoeringsontwerp. Projecten worden door Arthe ingenieurs efficiĂŤnt en enthousiast aangepakt. Door de sterke teamgeest en korte lijnen tussen experts van verschillende vakgebieden is Arthe in staat complexe en uitdagende projecten aan te nemen. De opdrachtgevers van Arthe bestaan voornamelijk uit overheidsinstanties en aannemers.

Een selectie van projecten in uitvoering: - Ontwerp en engineering van de aardebanen en de boortunnel voor de Rijnlandroute in Leiden - Technische begeleiding UAV-gc contract voor de verdiepte ligging van de N348 in Dieren - Ontwerp en engineering geboorde metrotunnel in de Iraanse stad Mashhad - Uitvoeringsbegeleiding en toetsing voor de Rotterdamsebaan in Den Haag - Ondersteuning bij een aantal tenders voor landaanwinningen in Singapore

120

Civiele Bedrijvendagen 2018


Arthe Civil & Structure biedt stagiairs, afstudeerders en jonge ingenieurs een werkomgeving waarin persoonlijke ontwikkeling en opereren als een team centraal staan. Door het solide team krijgen jonge ingenieurs een volledig inzicht bij de engineering van projecten in verschillende vakgebieden. Arthe zoekt enthousiaste, dynamische ingenieurs met een innovatieve en creatieve geest om mee te werken aan een breed scala van civieltechnische projecten.

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: ir. A. Bäcker Postbus 188 3900 DD Houten T: 030-6384554 E: info@arthecs.nl W: www.arthecs.nl

Uitdagend Teamwork Innovatief

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Waarom Arthe?

Ingenieursbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 15 Omzet: â‚Ź 2.000.000

Overheid

Specialisaties: Boortunnels, ondergronds bouwen en grote infrastructurele projecten

121


Arup Wij zijn een onafhankelijke organisatie van ontwerpers, planners, ingenieurs, consultants en technisch specialisten. Sir Ove Arup richtte onze onderneming op in 1946. De filosoof en ingenieur had een heldere visie hoe de gebouwde omgeving het leven van mensen zou kunnen verbeteren. Dit is ons streven, iedere dag en overal. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het oplossen van hun grootste uitdagingen door onze kennis en creativiteit in te zetten. Bij Arup leggen we de lat hoog door onze opdrachtgevers onderbouwd advies te geven, te komen met innovatieve oplossingen en het doen van baanbrekend onderzoek. Door samen nieuwe wegen te bewandelen verleggen wij regelmatig de grens van wat technisch mogelijk is. Met een multidisciplinair team en een holistische benadering komen we tot de beste en meest duurzame oplossingen. Op die manier kunnen wij het onmogelijke, mogelijk maken.

122

Civiele Bedrijvendagen 2018


We shape a better world

Contactgegevens: John Meijdam Postbus 57145 1040 BA Amsterdam T: 020-305 85 00 E: recruitmentnl@arup. .com W: www.arup.com Internationaal Multidisciplinair Onafhankelijk

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages

Ingenieursbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 35+ Aantal werknemers: 13.000

Overheid

Specialisaties: Structural/Civil Engineering: Buildings & Bridges, Transportplanning, Geotechnical Engineering, Seismic Engineering, Project Management

123


Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra is een allround advies- en ingenieursbureau. Meer dan 100 mensen met een passie voor techniek zijn werkzaam bij ons bedrijf. Met een rijke historie van ruim 40 jaar hebben wij 5 regionaal, nationaal én internationaal opererende vestigingen in Nederland. Bartels is adviserend partner op het gebied van onder meer constructies, bouwtechniek, civiele techniek, brandveiligheid, geotechniek en meer. Daarnaast zijn wij al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van BIM binnen ons bedrijf en voor onze klanten. Wij hebben uitgebreide ervaring op het gebied van hoogbouw, bedrijfsgebouwen, woningbouw, ondergronds bouwen, sport & recreatie, commerciële gebouwen, onderwijs, ziekenhuizen, bruggen en spoorwegen, havens, dijken en rioolzuiveringsinstallaties. Sinds 2015 maken wij deel uit van de LievenseCSO groep, een multidisciplinair adviesen ingenieursbureau gericht op infra, milieu en stedenbouwkunde en gespecialiseerd in stedelijke ontwikkeling, multidisciplinaire projecten, bouwconstructies, milieu onderzoeken, infra, water & omgeving, leidingen & hoogspanning en leidingbeheer. Door het samengaan kunnen wij onze klanten nog beter voorzien van specialistisch en multidisciplinair advies. Bij de LievenseCSO Groep werken ongeveer 350 medewerkers. Het behoort hiermee tot één van Nederlands grootste particuliere advies- en ingenieursbureaus.

Infrastructurele werken – Bartels Infra De mens streeft naar vrijheid. Het gevoel ons naar keuze te kunnen bewegen is essentieel. Het uitwisselen van informatie, goederen en personen kent in de huidige maatschappij geen grenzen. We zijn inmiddels gewend aan talloze individuele mogelijkheden. Naar wens verplaatsen we ons waar ook ter wereld. We realiseren ons zelden wat daar allemaal voor nodig is. Zonder energie geen internet, zonder infrastructuur geen mobiliteit. Goed om daar eens bij stil te staan. Een goede oplossing maakt het onmisbare misbaar. Bartels streeft naar constructies die dat ondersteunen. Het optimaal inpassen van civiele techniek in de maatschappelijke omgeving is ons vak. Een oplossing te kiezen die optimaal functioneert en bovendien voor betrokken partijen in het realisatieproces doortastend is. Duurzaam, economisch en realistisch. Vanuit onze betrokkenheid bij het directe bouwproces zijn we gedreven een pragmatische oplossing te kiezen. Een oplossing op maat. Onze creativiteit en deskundigheid wordt eveneens ingezet op het verwerven van

124

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Frans-Jan Willemen Archimedesweg 5 8912 AK Leeuwarden T: 058 - 212 52 27 E: leeuwarden@bartels.nl W: www.bartels.nl

Bevlogen Professionals Mensgericht

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Ben jij breed georiënteerd en houd je van een informele werksfeer? Wil je graag kennis uitwisselen met collega’s en meelopen in de nieuwste ontwikkelingen als 3D reken- en tekentechnieken? Dan pas je helemaal binnen Bartels! Van onze medewerkers verwachten wij dat ze zelfbewust, resultaatgericht, ondernemend en praktisch zijn. Wij stellen de ontwikkeling van medewerkers voorop. Dit doen wij door hen eigen verantwoordelijkheid, een grote mate van inspraak en duidelijke opleidingsplannen te bieden. Medewerkers worden afhankelijk van hun ambities en kwaliteiten begeleid naar rollen als adviseur, projectleider of technisch specialist.

Ingenieursbureau

Werken bij Bartels

Specialisaties: Infrastructuur, Constructies Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 7 Aantal werknemers: 120 Omzet: € 14.000.000

Overheid

Design en Construct projecten. Naar behoefte worden de adviseurs van verschillende disciplines geraadpleegd. Door het toepassen van System Engineering en een dosis gezond verstand wordt project specifiek naar totaal oplossingen gezocht.

125


CAE Nederland B.V. CAE is een flexibel, modern en energiek ingenieursbureau dat adviseert op alle gebieden van de bouw. Wij ontwerpen en begeleiden de realisatie van bouwconstructies: • tijdens de initiatieffase tot beheer na oplevering • van fundament tot dak, in alle hedendaagse bouwmaterialen • via kwaliteitsborging door toezicht op de bouw, risicoanalyses en schade-expertises Wij werken met veel uiteenlopende opdrachtgevers; van ontwikkelaars tot aannemers van architecten tot investeerders. Elk stadium van een project is interessant; wij denken en werken mee met haalbaarheidsstudies, zitten vaak al aan tafel tijdens het VO en werken dan door naar de DO fase. Van grote, complexe woningbouw projecten tot een interessant dierenverblijf in Blijdorp, onze collega’s draaien hun hand er niet voor om. Uiteraard werken we zeer nauw samen met de mensen in de uitvoeringsfase. Alles wat we bedacht hebben krijgt vorm en wordt de realiteit! Ook daar zijn we op dagelijkse basis druk mee bezig.

Onze collega’s Wij hebben oog voor de mens, niet alleen voor de klant of collega. Dat betekent dat je verder kijkt dan puur het doel van vandaag. We zijn zeer proactief en altijd opzoek naar hoe het beter kan; voor alle mensen met wie we samenwerken. Wij geloven in de synergie van mensen, samen werken brengt ons verder en is leuk! Op dagelijkse basis zijn we bezig met het ontwikkelen en investeren in onze collega’s om elke dag een stapje beter te worden. Niet alleen in ons vakgebied maar juist ook op de mens-kant; hoe denkt je klant, wat wil hij van ons en hoe werk je op basis van vertrouwen samen; intern én extern!

126

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages Contactgegevens: Marjolein Crone Pesetastraat 60 2991 XT Barendrecht T: 010-4471744 E: m.crone@cae.nl W: cae.nl

Pro-actieve constructeurs Denkend vanuit de klant en vanuit oplossingen

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 13

Detacheerder

Specialisaties: Woning- en Utiliteitsbouw, bijzonder pro-actief en zeer klantgericht

Ingenieursbureau

Wij zijn altijd opzoek naar mensen die hetzelfde in het (werkende) leven staan als wij. Al vele TU-stagiaires, afstudeerders en starters zijn je voor gegaan. Kijk eens op de website, of beter nog, bel op om kennis te maken. Het hoeft niet direct te leiden tot een dienstverband, wij gaan graag in gesprek, voor nu en in de toekomst!

Overheid

Maak kennis met ons!

127


CLAFIS Ingenieus CLAFIS is een dynamisch en mensgericht ingenieursbureau met een sterk verankerd netwerk in heel Nederland. De advies- en ingenieursdiensten zet CLAFIS in binnen diverse sectoren. Het is dagelijks actief in de Chemie, Energie & Transport, Foodsector, Gebouwen, Geo, Infrastructuur, Maritiem, Oil & Gas, Omgeving en Technology sector. CLAFIS Ingenieus is sinds de oprichting twaalf jaar geleden gegroeid naar een organisatie van ruim 450 medewerkers en mag zich inmiddels tot de Top 20 van Nederlandse ingenieursbureaus rekenen. Partnerschap met onze klanten staat bij CLAFIS voorop. Wij streven ernaar om de behoeften van onze klanten en hun markten optimaal te doorgronden om hen zo goed mogelijk in hun vraagstukken te kunnen ondersteunen. Door de combinatie van onze technischeen managementvaardigheden zijn wij in staat om complete oplossingen te leveren. Van concept tot eindproduct, van onderhoud tot beheer. Of het nu gaat om advies, engineering of projectmanagement, onze specialisten hebben een brede kijk op techniek en verstaan hun vak. Dit, in combinatie met onze marktconforme tarieven, onze persoonlijke benadering en onze no-nonsense mentaliteit, heeft er toe geleid dat wij ons in tien jaar tijd tot de top 20 van ingenieursbureaus mogen schalen.

Een sterke visie op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit De basis van een gezonde economie en bereikbaarheid is een goed functionerende infrastructuur. De inrichting van zowel nieuwe als bestaande gebieden vraagt daarnaast om een zorgvuldige inpassing in een complexe omgeving. CLAFIS heeft een brede kijk op het gebied van infrastructuur en een sterke visie op het gebied van verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit. Wij adviseren, ontwerpen en ondersteunen op verschillende grote infrastructurele projecten in opdracht van het Rijk, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes en andere overheids- of semi overheidsinstellingen. Onze kennis en ervaring is groot als het gaat om ontwerp, omgevingsmanagement, procesmanagement, assetmanagement, Lead Auditing en toetsing.

De ontwikkeling van onze mensen staat bij ons voorop Zowel op persoonlijk vlak als in kennisopzicht. Om dit laatste te bewerkstelligen hebben we de CLAFIS Academy, een intern opleidingsprogramma, in het leven geroepen. In de Academy richten we ons inmiddels al een aantal jaren succesvol op verdieping en reflectie

128

Civiele Bedrijvendagen 2018


Altijd het beste, het slimste, kortom het meest ingenieuze bieden zit in ons DNA. We zoeken voortdurend naar manieren om de toegevoegde waarde van onze dienstverlening te verbeteren.

Deskundig De vraag achter de vraag blootleggen is onze toegevoegde waarde. Met onze kennis en expertise bieden we ingenieuze oplossingen voor de uitdagingen van onze klant. Ben jij benieuwd hoe het is om bij één van de meest persoonlijke en dynamische ingenieursbureaus van Nederland te werken?

info@clafis.com

Building a Better Tomorrow

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 7 Aantal werknemers: 445 Omzet: € 32.000.000 Mogelijkheden voor: Starters

Aannemer Adviesbureau

Gedreven

Detacheerder

Vanuit betrokkenheid het beste in elkaar naar boven halen. Onze werkwijze is pro-actief, open en verbindend. Wij bereiken succes samen met onze klanten, partners en collega’s.

Contactgegevens: Burgemeester Falkenaweg 54 8442 LE Heerenveen T: 051-33640798 E: info@clafis.com W: www.clafis.com

Ingenieursbureau

Betrokken

Specialisaties: Oil & Gas, Chemie, Energie & Transport, Bouw, Food & Pharma, Energie & Distributie, Maritiem, Maakindustrie, Infrastructuur, Geo, Water

Betrokken Gedreven Deskundig

Overheid

op belangrijke ontwikkelingen binnen onze vakgebieden.

129


Fluor B.V. FLUOR DESIGNS, BUILDS AND MAINTAINS THE WORLD’S TOUGHEST PROJECTS De geschiedenis van Fluor gaat terug tot 1910 toen een Zwitserse familie een constructiebedrijf begon in het westen van de Verenigde Staten. In het jaar 1924 werd de 100ste werknemer aangenomen. Inmiddels is Fluor uitgegroeid tot één van ‘s werelds grootste, beursgenoteerde bedrijven gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van complexe projecten op de meest uitdagende locaties. Voor klanten in onder andere de olie-, gas- en chemische industrie en infrastructuur biedt Fluor innovatieve en geïntegreerde oplossingen met haar wereldwijde expertise in engineering, inkoop, fabricage, constructie, onderhoud en project management. In 2016 heeft Fluor de Nederlandse onderhoudsdienstverlener Stork overgenomen. Fluor heeft zo’n 60.000 werknemers in dienst in meer dan 100 landen voor ruim 4.000 klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Irving, Texas, VS. In Nederland is Fluor gevestigd in Hoofddorp, Bergen op Zoom en Rotterdam. Het bedrijf staat al 18 jaar in de categorie Engineering & Construction op de lijst “World’s Most Admired Companies” van FORTUNE en is meermaals onderscheiden met de titel “World’s Most Ethical Company” door tijdschrift Ethisphere. Fluor staat op nummer 149 in de lijst van FORTUNE 500 bedrijven. De kernwaarden van Fluor zijn veiligheid, teamwork, integriteit en uitmuntendheid. De cultuur bij Fluor is zeer internationaal divers, gestructureerd, en gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

130

Civiele Bedrijvendagen 2018


Fluor is altijd op zoek naar nieuw talent, zowel technische specialisten als geboren leiders. Kom kennismaken met Fluor tijdens de Civiele Bedrijvendagen! Heb je interesse in een stage, afstudeerplek of een baan? Check onze website of neem contact op met ons door een email te sturen naar: hr.recruitment@fluor.com!

Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk Contactgegevens: Susanne Hamer Taurusavenue 155 2132 LS Hoofddorp T: 023-5432878 E: susanne.hamer@fluor .com W: www.fluor.com Uitdagende projecten Internationaal Persoonlijke ontwikkeling

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

- Werken aan ‘s werelds grootste en meest complexe projecten - Professionele en gestructureerde organisatie - Wereldwijd netwerk aan collega’s - Uitstekende carrièremogelijkheden - Continue training en ontwikkeling - Veel verantwoordelijkheid en uitdaging - Sociale evenementen zoals Fluor Night en Last Friday Drinks - Medewerkersclubs (onder andere voetbal, fietsen, hockey, en nog veel meer) - Jongerennetwerk “Graduates Advancing to Professionalism” (GAP) met onder andere lunchpresentaties, project site bezoeken en netwerkevenementen

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 30+ Aantal werknemers: 60000 Omzet: € 19.000.000.000

Ingenieursbureau

Wat kan Fluor jou bieden als werkgever?

Overheid

Specialisaties: Engineering, Procurement, Construction, Maintenance, Project Management, Oil, Gas, Chemicals, Infrastructure

131


Fugro Constantly evolving to create a better world Bij Fugro werk je in een succesvolle, innovatieve onderneming die opereert in een uitdagende en zeer internationale omgeving. Wereldwijd verzamelen en interpreteren onze medewerkers gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem. Op basis hiervan stellen wij adviezen op voor onder andere de olie- en gasindustrie, de mijnbouw, de aanleg van infrastructuur en de bouw. Daarnaast ontwikkelt Fugro kennis en technologieën voor duurzame oplossingen op het gebied van watermanagement.

Durf, daadkracht en doorzettingsvermogen Het onderzoek van Fugro vormt bijna altijd het fundament waarop het werk van andere partijen is gebaseerd. Daarbij kun je denken aan de bouw van windmolens in zee, kustversterking, de aanleg van spoorlijnen of olie- en gaswinning. Omdat je regelmatig onbekende (bodem)gebieden in kaart brengt, bestaat je werk vaak uit slim pionieren. Durf, daadkracht en doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke capaciteiten om succesvol te opereren.

Fugro groeit en zoekt mensen die willen meegroeien! Werken bij Fugro betekent een veelzijdige baan, eigen initiatief en brede verantwoordelijkheid. In diverse functies kun je – als je dat wilt – korte of langere tijd werken in het buitenland. Je staat aan het roer van je eigen loopbaan en krijgt volop ontwikkelingsmogelijkheden. Fugro ondersteunt je in je persoonlijke ontwikkeling door het bieden van training ‘on-the-job’ en ruime opleidingsmogelijkheden. Fugro is een solide marktleider die al meer dan 25 jaar gestaag groeit. Voor ondernemende mensen met passie voor techniek, aarde of water, is bij ons volop ruimte. In uitdagende technische functies (of stages) op Academisch-, HBO- en MBOniveau, in diverse vakgebieden zoals Civiele Techniek, Technische Aardwetenschappen, Geotechniek, Geologie, Geofysica, Geografie, Landmeetkunde, Hydrologie, Hydrografie, Waterbouwkunde, Survey, Maritieme Techniek, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Welke richting je bij ons ook kiest; je kiest voor afwisselend werk in unieke projecten en voor teamwork met collega’s en klanten over de hele wereld.

132

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages Contactgegevens: Janina van Offeren Veurse Achterweg 10 2264 SG Leidschendam T: 070 - 311 1422 E: vacatures@fugro.nl W: www.fugro.com/careers

Innovatief Internationaal Marktleider

Building a Better Tomorrow

Aannemer Overheid

Ingenieursbureau

Kijk op www.fugro.com/careers

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 200 Aantal werknemers: 10.000 Omzet: € 1.497.392.000

Adviesbureau

Als afgestudeerde kun je bij ons bij diverse vestigingen direct beginnen in een specifieke functie maar je kunt ook eerst het tweejarig geo+ traineeship doorlopen. Je werkt dan achtereenvolgens in drie disciplines: onshore projectmanagement bij de regiokantoren; offshore engineering, waarbij je zelf offshore gaat; en consultancy bij één van de specialistische afdelingen in Nederland of daarbuiten. Door het internationale karakter van de organisatie en de verschillende specialistische afdelingen heb je volop doorgroeimogelijkheden binnen Fugro.

Detacheerder

Werken bij ons

133


Ingenieursbureau Boorsma Ingenieursbureau Boorsma, opgericht in 1969, is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau dat voor bedrijfsleven en overheden adviesopdrachten uitvoert op het gebied van onder andere constructies & bouwkunde, waterbouw & infrastructuur, milieutechnologie, bouwfysica en bouwmanagement. Het advieswerk omvat onder andere beleidsvoorbereiding, studie, ontwerp, hoofd- en detailengineering, projectmanagement, bouwtoezicht, begeleiding van uitvoering, inspectie, onderhoud en beheer. Ingenieursbureau Boorsma heeft momenteel ca. 50 hoog opgeleide en ervaren adviseurs en ingenieurs in dienst. Ruim 75% van de medewerkers heeft Universitair of HBO-niveau. Ingenieursbureau Boorsma B.V. heeft drie vestigingen: in Drachten (hoofdvestiging), Amersfoort en Urk. De werkzaamheden van advies- en ingenieursbureau Boorsma omvatten in hoofdzaak de volgende vakgebieden:

CIVIEL & BOUW CONSTRUCTIES & BOUWKUNDE - Woningbouw - Utiliteitsbouw - Industrie - Zware u-bouw - Houtskeletbouw - Schade-expertise - Bouwkundige engineering & civiele engineering

WATERBOUW & INFRASTRUCTUUR

OVERIGE - Milieu - Geologie - Bouwfysica & akoestiek - Bouwmanagement - Bouw- en woningtoezicht/ bouwbesluit - Bouwprocesbesluit arbeidsomstandigheden wet - Second opinions

- Grondmechanica & funderingstechniek - Kunstwerken - Waterbouw etc.

Specialisaties - expertise Bouwkundige Opname; (1 beĂŤdigde expert);

134

Civiele Bedrijvendagen 2018


Afstudeerprojecten De mogelijkheid bestaat, om afstudeerprojecten geheel of gedeeltelijk te realiseren bij Ingenieursbureau Boorsma.

Inlichtingen Op schriftelijk verzoek kan bureau-informatie worden toegezonden. Boorsma Consultants & Engineers Deskundig en onafhankelijk, efficiĂŤnt in voorbereiding van onderzoeks- en investeringsprojecten; civiel & bouw.

Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Starters

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Er is regelmatig de mogelijkheid om bij Ingenieursbureau Boorsma stage te lopen.

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 3 Aantal werknemers: Ca. 50

Contactgegevens: Dhr. M. Grootaarts Postbus 647 9200 AP Drachten T: 0512-580300 E: m.grootaarts@ boorsma-consultants.nl W: www. boorsmaconsultants.nl

Ingenieursbureau

Stagemogelijkheden

Specialisaties: Waterbouw, prefab bouwmethoden, houtskeletbouw, verwerking van massabeton, begeleiding van verhardingsreacties met Boorsma programma TASIC

Deskundig & Onafhankelijk

Overheid

- houtskeletbouw; - integrale projectvoorbereiding, ontwerp en begeleiding incl. bestekken, directievoering, toezicht, enz.; - gebouwbeheer, inspectie, onderhoud en renovatie; - prefab bouwmethoden; - verwerking van massa-beton; begeleiding van verhardingsreacties met Boorsma-programma TASIC (Temperature And Stresses In Concrete)

135


Iv-Groep Iv-Groep, ingenieursbureau met Passie voor Techniek Iv-Groep is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau. Met 800 professionals bieden wij een multidisciplinair dienstenpakket op de markten Utiliteitsbouw, Offshore & Energie, Industrie, Infra, Handling, Maritiem en Water. Onze Passie voor Techniek, die zich vertaalt in innovatieve en duurzame oplossingen, maakt Iv-Groep de juiste partner voor projecten van iedere omvang en complexiteit. Van concept tot beheer, Iv-Groep is kennis gedreven en toonaangevend voor bijzondere en uitdagende projecten. De Nederlandse onderzeeboten, de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden en werken op de tweede Maasvlakte: projecten waarbij het water je in de mond loopt als ingenieur. Iv-Groep heeft als ambitie om haar activiteiten de komende jaren flink uit te bouwen. Wij zijn daarvoor op zoek naar gedreven young professionals, senior professionals en stagiairs/ afstudeerders die graag hun Passie voor Techniek met ons willen delen.

136

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk Contactgegevens: Linda Cafferata Noordhoek 37 3351 LD Papendrecht T: 088-9433000 E: hrm@iv-groep.nl W: www.iv-groep.nl

Innovaties Uitdagingen Succes vieren

Building a Better Tomorrow

Adviesbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 7 Aantal werknemers: 800 Omzet: â‚Ź 115.000.000

Detacheerder

Wij ontmoeten je graag op 17 mei tijdens de Civiele Bedrijvendagen.

Specialisaties: Offshore & Energie, Water, Infra, Utiliteitsbouw, Maritiem, Industrie, Handling

Ingenieursbureau

Op www.werkenbijiv.nl stellen onze enthousiaste medewerkers zich aan je voor. Sommigen zijn pas in dienst, anderen beschikken over veel kennis en ervaring. De rode draad door het verhaal is vanzelfsprekend Passie voor Techniek, die zij geheel op hun eigen wijze uiten in hun dagelijks werk. Hier lees je ook mveer over de uitdagende projecten waaraan we werken, de vacatures en de interessante stage- en afstudeermogelijkheden.

Overheid

Nieuwsgierig geworden?

Aannemer

Iv-Groep

137


Kragten Voor velen zijn civiel-technische ontwerpen en plannen het werkterrein van de techneut, ook bij Kragten. Echter ontwerpen moeten functioneel zijn ĂŠn tegelijkertijd ook uitstraling hebben. Daarin slaagt Kragten door met een integrale blik naar opdrachten te kijken. Of het nu om de inrichting van een buitenruimte gaat, het ontwerp van een kademuur, de reconstructie van een weg of de inrichting van een nieuwe wijk; de kwaliteit staat altijd voorop! Telkens werken zowel ontwerpers als civiel ingenieurs gelijktijdig aan plannen, waarbij die laatste vooral de taak heeft de droom van de vormgever waar te maken in een technisch functioneel ĂŠn realiseerbaar ontwerp. Voor de opdrachtgever levert dat een evenwichtiger ontwerp en zorgt tevens voor kortere doorlooptijden met een lagere Total Costs of Ownership. En dat wordt een steeds belangrijker aspect in projecten. Kragten beschikt tevens over specialisten op het gebied van watertechniek die zich bezighouden met grondwater-, oppervlaktewater- en waterveiligheidsvraagstukken. Het geotechnisch advies vormt veelal de basis om te komen tot een afwegingskader, oplossingsrichting en daarna een op maat gemaakt contractdocument. In het landelijke gebied wordt hard gewerkt aan de wateropgave, zoals de KRW-doelstellingen en het deltaprogramma, evenals de planvoorbereiding voor herinrichtingsvraagstukken. Wij brengen een wateroverlastsituatie in zowel stedelijk als landelijk gebied visueel in beeld en adviseren passende maatregelen. Beleidsdocumenten die de basis vormen om een keuze te maken, worden door onze mensen met kennis van het vakgebied en de klant vakkundig opgesteld. De adviezen zijn breed, van het plaatsen van peilbuizen voor een grondwatermonitoringsnet tot het opstellen van projectplannen, procedures en vergunningen. Bij onze projecten nemen we de omgeving mee. Onze rioleringsspecialisten voeren hydraulische berekeningen uit met de nieuwste integrale 2D software en zelf ontwikkelde ontwerp-tools. Wij werken op alle schaalniveaus:

138

Civiele Bedrijvendagen 2018


Onze projecten vragen voortdurend om duurzaam maatwerk. En Kragten weet, door de schaalgrootte van het bedrijf (170 medewerkers) en doordat alle disciplines in eigen huis beschikbaar zijn, snel hierop in te spelen. Zou jij deel uit willen maken van een gezellig team van gedreven mensen, dat staat voor kwaliteit in gevarieerde uitdagingen, neem dan contact op via job@kragten.nl

Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages, Bacheloreindwerk

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 2 Aantal werknemers: 170 Omzet: € 15.000.000

Contactgegevens: De heer J. Janissen Hambakenwetering 5-J en Schoolstraat 8 5231 DD ‘s-Hertogenbosch en 6049 BN Herten T: 088-3366333 E: info@kragten.nl W: www.kragten.nl

Ingenieursbureau

Op het gebied van rioolbeheer maken onze medewerkers gebruik van de in eigen huis ontwikkelde beheersoftware die inmiddels is geïntegreerd in GISIB. Op basis hiervan zijn koppelingen in gebruik met onder andere onze RAW-bestekken. Wij bieden een passende contractvorm voor rioleringsvraagstukken. Van reinigen en inspectie tot het bepalen van doelmatig onderhoud en de benodigde maatregelen.

Specialisaties: Water, infra, riolering, mobiliteit, geodata, ruimte, milieu, cultuurtechniek, ondergrondse infra

Vertrouwen Vakmanschap Continuïteit

Overheid

van rioolontwerp, basisrioleringsplannen tot de optimalisatie van het afvalwatersysteem en afstroming vanuit landelijk gebied. Uiteraard voldoen onze robuuste ontwerpen aan de vigerende wetgeving. Door het verwerken van het terreinmodel in het rekenmodel berekenen wij nauwkeurig een eventuele water-opstraat-situatie en zorgen voor een oplossing.

139


Lievense CSO Infra B.V. Stel je eens voor… Samen met je team bevind je je midden in één van de grootste havens ter wereld. Het kloppende hart van de industrie. Treinen rijden af en aan en vrachtschepen laden en lossen aan de lopende band. Op de achtergrond hoor je het geraas van het verkeer op de A15. Het staat hier eigenlijk nooit stil. Bovengronds maar óók ondergronds. Jij en je collega’s kijken bijvoorbeeld toe hoe, over een afstand van ruim 700 meter, een leiding met een doorsnede van 100 cm wordt geboord. Dit terwijl de omgeving volledig in tact blijft. En even verderop houdt een LievenseCSO-team zich bezig met een project van heel andere aard: de aanleg van een kademuur voor schepen met een diepgang van ruim 20 meter. Techniek en omgevingsmanagement gaan hier hand in hand.

Welkom in de wereld van LievenseCSO LievenseCSO realiseert slimme, grensverleggende oplossingen die bijdragen aan (inter) nationale vraagstukken van toekomstbestendig ruimtegebruik. Als multispecialisten wordt LievenseCSO geroemd om haar kennis van leidingeninfrastructuur, waterbouw, bodembeheer en ruimtelijke milieuvraagstukken. Maar we kunnen meer dan dat.

Bij LievenseCSO gaat je civiele hart sneller kloppen! LievenseCSO heeft ruim 350 medewerkers, verdeeld over 10 vestigingen in Nederland en een aantal vestigingen in het buitenland. Internationaal heeft LievenseCSO in Europa, het Midden-Oosten en Midden-Amerika voet aan de grond.

140

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages Contactgegevens: Yvonne Weug Tramsingel 2 4814 AB Breda T: 088-9102310 E: yweug@lievensecso.com W: www.lievensecso.com Multispecialisten Kennisorganisatie Grensverleggend

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 10 Aantal werknemers: 350 Omzet: â‚Ź 35.000.000

Ingenieursbureau

Kijk voor meer informatie op www.LievenseCSO. com of volg ons op Linkedin (www.linkedin.com/ company/lievensecso) of Twitter (@LievenseCSO).

Specialisaties: Waterbouw, Water & Waterveiligheid, Bodem & Ondergrond, Infrastructuur, Ruimte, Milieu & Duurzaamheid en Leidinginfrastructuur

Overheid

Sinds halverwege 2015 is Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra onderdeel van LievenseCSO, waardoor ons bedrijf een nog completer en integraler advies kan leveren aan onze klanten. Met de samenvoeging van LievenseCSO en Bartels is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau ontstaan op het gebied van infra, bouw en milieu. Bartels is een ingenieursbureau met meer dan 40 jaar ervaring in bouwkundige constructies en droge infra constructies.

141


PACER B.V. PACER is een ingenieurs- en adviesbureau gevestigd in Utrecht en Rotterdam. Bij ons besteed je 80% van je tijd aan bijzondere projecten en 20% aan jouw eigen ontwikkeling. Dat betekent dat je in totaal 416 ontwikkeluren hebt per jaar! Onze adviseurs zijn betrokken bij verschillende projecten, aan opdrachtgever- of opdrachtnemerszijde waaronder: • Droge en natte infrastructurele projecten zoals Ruimte voor de Rivier, de Waalbrug en Icoon Afsluitdijk • Grote complexe utiliteitsprojecten zoals de nieuwbouw van RIVM en de renovatie van PPS B30 • Projecten binnen de offshore zoals Windmolenpark Aberdeen, Deutsche Bucht, Hollandse Kust Zuid en Borssele Alpha. Als adviseur zorg jij er voor dat deze projecten binnen tijd en budget gerealiseerd worden in een rol als technische projectbeheerser, contractmanager of risicomanager. Als starter bij PACER jaag jij je dromen na. Hier krijgt talent alle kans zich verder te ontwikkelen. De dynamiek van PACER vraagt om young professionals met initiatief, ambitie, betrokkenheid en een actieve, open instelling. Vakmensen die weten in te spelen op een steeds sneller veranderende omgeving. Er heerst een toegankelijke en informele werksfeer waar samen hard gewerkt wordt aan het bereiken van resultaten. Onze vrijdag staat in het teken van jouw ontwikkeling. Dit betekent dat je zowel vakinhoudelijke cursussen als competentiegerichte trainingen volgt. Dit gebeurt individueel en in samenwerking met collega’s. Zo ontwikkel jij je op topsnelheid bij PACER. Werken bij PACER is werken in een team met energieke en gedreven collega’s die eenzelfde focus op ontwikkeling hebben!

142

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Starters Contactgegevens: Jelleke de Vries Savannahweg 17 3542 AW Utrecht T: 030-2416526 E: j.devries@pacer.nl W: www.pacer.nl

Ambitieus Energiek Eigenwijs

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

45 1:3 31 103 416 47 4 17 6

Detacheerder

Werknemers Rato vrouw/man Gemiddelde leeftijd Projecten in 2017 Opleidingsuren per jaar Interne cursussen 2017 Bedrijfsuitjes per jaar Oud TU-Delftenaren Aantal FD gazelles

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 2 Aantal werknemers: 45

Ingenieursbureau

PACER facts

Overheid

Specialisaties: Projectmanagement, advies, contract- en risicomanagement in technische projecten en processen in de infrastructuur.

143


Royal HaskoningDHV We are looking for people who look for much more than a job We bestaan al meer dan 135 jaar. Wij stimuleren geïntegreerde duurzame ontwikkeling samen met onze klanten op kennisgebieden waarin wij de expert zijn en onze invloed kunnen uitoefenen. Onze mensen willen een positieve bijdrage leveren aan de toekomst en iets nalaten voor volgende generaties. Onze netwerkorganisatie van slimme ondernemers verbindt de beste en slimste mensen ter wereld. Onze ambitie is om een financieel gezond bedrijf te zijn. Dit doen we door onze collectieve kennis toe te passen samen met klanten en partners. Wij zijn commercieel slimme ingenieurs, projectmanagers en consultants die goed zijn in het bedenken en ontwerpen van intelligente steden, luchthavens, havens, gebouwen en nog heel veel meer. We vernieuwen industrieën, ontwikkelen samen met klanten en partners oplossingen voor schone energie of schoon water door data slim te gebruiken, informatiestromen en modellen te digitaliseren. In een steeds sneller tempo verbinden we de digitale met de fysieke wereld. In samenwerking met onze klanten en partners, maken we gebruik van data en algoritmes om inzichten te vertalen naar vooruitzichten. We helpen onze klanten bij hun digitale transformatie en we ondersteunen onze klanten met een betere en snellere uitvoering van hun ambities. Let’s Enhance Society Together!

Werken bij Royal HaskoningDHV Royal HaskoningDHV staat in de top van advies en ingenieursbureaus van Nederland. Daarom is stage lopen, een afstudeeropdracht doen of je eerste baan een goed begin van een succesvolle carrière. In nauw overleg met jou, onze managers en senior professionals wordt de inhoud en de duur Met van een stage of afstudeeropdracht wordt geformuleerd. Als je bij ons stage komt lopen leer je de organisatie van binnenuit kennen. Je werkt aan innovatieve projecten met een grote maatschappelijke relevantie, waarbij je vaak zelf

144

Civiele Bedrijvendagen 2018


We bieden vooral een afwisselende werkomgeving waar leren onderdeel uitmaakt van werken. De grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers zorgt ervoor dat iedere dag anders is en dat samenwerken met andere disciplines van Royal HaskoningDHV de normaalste zaak van de wereld is.

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk Contactgegevens: Johan Kuipers Postbus 1132 3800 EX Amersfoort T: 088 - 348 2000 E: info@rhdhv.com W: www.royalhaskoningdhv.com/careers

Aannemer Adviesbureau

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 100 Aantal werknemers: 6000 Omzet: â‚Ź 609.000.000

Detacheerder

Indien je bij ons als starter in dienst treedt bieden we je de kans om je (professionele) doelen te realiseren en je passie voor je expertise en een betere wereld te laten bloeien! Onze organisatie drijft op kennis, ervaring, vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Daarom willen we de beste mensen binnen halen en binnen houden. Royal HaskoningDHV hanteert voor haar beoordelingsen ontwikkelingstraject een competentiegerichte aanpak voor alle medewerkers, van alle niveaus.

Specialisaties: Zie website

Ingenieursbureau

een (onder) deel van een project toegewezen krijgt. Gedurende de hele stageperiode word je begeleid door een (senior) medewerker en is er genoeg ruimte om aan je eigen (afstudeer) opdracht te werken. Je ontvang van ons een vergoeding voor je stage of afstudeerproject.

Let’s Enhance Society Together!

Building a Better Tomorrow

Overheid

We komen graag met je in contact.

145


Sweco De toekomst mag voor anderen misschien ver weg lijken, bij Sweco zitten we er al midden in. Onze specialisten op het gebied van gebouwinstallaties werken op dit moment aan de binnenomgeving van een nieuw ziekenhuis dat over 5 jaar patiĂŤnten zal ontvangen. Onze verkeerskundig ingenieurs analyseren op dit moment een nieuwe ondergrondse metrolijn die over 10 jaar voor reizigers wordt opengesteld. En onze architecten werken op dit moment aan het ontwerp van wat over 15 jaar een bruisende, dynamische nieuwe stadswijk zal zijn. Onze klant mag hoge verwachtingen hebben van de samenwerking met Sweco. Wij beloven onze klant de meest benaderbare en betrokken partner met erkende expertise te zijn. Samenwerken met Sweco is gemakkelijk en wij doen alles wat we kunnen om behoeften beter te begrijpen dan wie dan ook. Voor welke uitdaging onze klant ook staat, ze kan rekenen op een oplossing van Sweco. Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiĂŤnte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau in Europa, heeft een omzet van circa 1,7 miljard euro (pro forma 2015) en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

146

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Fabienne Jansen De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt T: 088-8116600 E: carriere@sweco.nl W: www.sweco.nl

Grootste van Europa Benaderbaar en betrokken Erkende expertise

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk

Ingenieursbureau

Wil jij meer weten over de mogelijkheden bij Sweco en heb jij interesse in een stage, afstudeerstage of startersfunctie? Breng dan een bezoek aan http://www.sweco.nl/carriere. Staat er geen vacature bij die aansluit op jouw profiel? Neem dan contact op met Fabienne Jansen, Campus Recruiter, fabienne.jansen@sweco.nl of bel 06 23 21 83 75.

Werkgebied: Europees Aantal vestigingen: 8 Aantal werknemers: 1700 Omzet: € 1.700.000.000

Overheid

Wij zoeken technische talenten met visie, die goed zijn in hun vak en hun kennis graag delen. Je hebt oog voor de markt, bent ondernemend en ambitieus. Je ziet en creëert kansen, waardoor je jezelf continu blijft ontwikkelen. Sweco is continu op zoek naar mensen die de ambitie hebben om landelijke en/of stedelijke gebieden beter in te richten, waarbij de nadruk ligt op duurzaam en vernieuwend. In Nederland, maar ook daar buiten. Door samen te werken met partners, klanten en collega’s zijn we een betrouwbaar ingenieurs- en adviesbureau. In onze kennisintensieve dienstverlening maken medewerkers het verschil. Ga jij met jouw ambitie, kennis en kunde ons succes in de markt meebepalen? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega!

147


Tauw B.V. Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Wij hechten aan oplossingen die technisch haalbaar en maatschappelijk duurzaam zijn. Oplossingen die bijdragen. Ingenieuze oplossingen. Bij het creĂŤren van dat soort oplossingen zijn mensen onontbeerlijk. Daarom bieden wij een bedrijfsklimaat waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling alle ruimte krijgen. Bij Tauw kun je jezelf zijn. Als professional en als persoon.

Wie werken er bij Tauw? Bij Tauw werken ondernemende mensen. Mensen die durven dromen en willen investeren in vernieuwende manieren van denken. Mensen die bijdragen aan een cultuur waar alle ruimte is om je professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen. Je werkt voor allerlei typen opdrachtgevers en doet dat regelmatig in multidisciplinaire teams. Onze bedrijfscultuur is informeel. Er wordt weliswaar kritisch samengewerkt aan projecten, maar wel altijd in een collegiale sfeer. Wij hebben plaats voor professionals met denkkracht. Ingenieurs en adviseurs die willen werken aan een mooie, schone, veilige en duurzame samenleving. Onze kernwaarden zijn gedreven, deskundig, onafhankelijk en ingenieus. Als je jezelf daarin herkent, dan past Tauw bij jou.

Tauw University Met cursussen en trainingen van Tauw University word je opgeleid tot expert binnen jouw werkveld. Je leert te denken en te doen op de Tauw-manier, waardoor je je denkkracht ontwikkelt, je relatiegerichtheid vergroot en leert bij te dragen aan duurzame oplossingen.

Innovatiebudget Tauw reserveert een substantieel deel van het budget voor innovatie en innovatieve ideeĂŤn. Als jouw idee potentie heeft en in de vorm van een plan goed onderbouwd is, dan maak je kans op geld uit het innovatiebudget. Hiermee werk je je idee uit en zet je het vervolgens in de markt. Dat doe je niet alleen, maar met een team van professionals.

148

Civiele Bedrijvendagen 2018


We opereren dichtbij de klant met de slagkracht van een grote organisatie. In Nederland hebben we vestigingen in Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. Verder zijn we gevestigd in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.

Join our professional playground Bij Tauw kun je jezelf zijn. Als professional en als persoon. Vanuit je persoonlijke passie slimme oplossingen bedenken voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Daarvoor biedt Tauw je de mogelijkheden en de ruimte. Werken bij een internationaal advies- en ingenieursbureau? Kijk op www.werkenbijtauw.nl

Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk

Aannemer Adviesbureau

Contactgegevens: Dianne van der Vis Handelskade 37 7417 DE Deventer T: 057-0699911 E: dianne.vandervis@ tauw.com W: www.werkenbijtauw.nl

Ingenieursbureau

Tauw werkt voor bedrijven, rijksoverheid, waterschappen, en provinciale en gemeentelijke overheden. We zijn actief op verschillende adviesgebieden, onder andere bodem, milieu, water, infrastructuur, waterbouw en gebiedsontwikkeling.

Integer Proffesioneel Maatschappelijk verantwoord handelen

Overheid

Adviesgebieden en vestigingen

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 6 Aantal werknemers: 856 Omzet: € 109.000.000

Detacheerder

Specialisaties: Water, bodem, mileu, infrastructuur, waterbouw en gebiedsontwikkeling

149


Temporary Works Design Temporary Works Design; Engineered to function! Temporary Works Design (TWD) is een ingenieursbureau dat constructies en tools ontwerpt en laat bouwen die gebruikt worden door de grote civiele en offshore aannemers. Omdat elk project uniek is, zijn flexibiliteit, functionaliteit en vooral creativiteit de drijvende krachten achter onze ontwerpen. Samen met onze klant komen we tot de beste oplossing voor zijn of haar klus. Daarbij kun je denken aan gigantische “robotarmen” voor het installeren van de grootste windmolen fundaties offshore; de installatie van 250 betonnen caissons van 9000 ton voor een nieuwe haven in noord Afrika; of het ontwerp van constructies waarmee het Rijksmuseum is opgevijzeld tijdens de verbouwing. Voor de uitbreiding van de haven van Dover, heeft TWD een vol automatische combiwall machine ontworpen om zo 2,5 kilometer aan stalen palen binnen een recordtijd te kunnen installeren. Volkerstevin UK was op zoek naar een bouwmethode waarmee zij het verschil konden maken. Vanaf het eerste concept was TWD betrokken. De machine, vastgeklemd op de al eerder geïnstalleerde palen, is uitgerust met hydraulische armen om zo de funderingspalen precies in de juiste positie de grond in te slaan. Na het plaatsen van deze palen, kan de template onafhankelijk van de kraan naar voren glijden en haar positie hydraulisch gestuurd aanpassen voor de volgende funderingspaal. Op deze wijze kon men veilig en snel werken. De machine won vorig jaar de “civiele innovatie van het jaar” prijs in Engeland. Tevens hebben we Volkerstevin geholpen met veel randzaken als zeevasting constructies, bouwkuipen, toegangsplatformen, en aanmerings- en stabiliteitsberekeningen. Alle ontwerpwerkzaamheden zijn aangestuurd vanuit ons onlangs geopende kantoor in Londen in samenwerking met ons kantoor in Rotterdam.

Op de werkvloer Op de werkvloer heerst een leuke, ondernemende en open sfeer. Je werkt in een jong, professioneel team met creatieve en ambitieuze collega’s. Samen werk je aan slimme

150

Civiele Bedrijvendagen 2018


Ben jij flexibel, praktisch en creatief? Ben jij die communicatieve teamspeler die enthousiast en gedreven is? En ben je op zoek naar een uitdagende baan bij een jong, middelgroot ingenieursbureau in de offshore / civiele wereld? Dan zijn wij op zoek naar jou! Naast een fulltimebaan bieden wij ook bijbanen, stage- en afstudeerplaatsen aan. Voor meer informatie over TWD en openstaande vacatures, ga naar onze website www.twd.nl.

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Doordat we een jong en groeiend bedrijf zijn, zijn er voortdurend nieuwe kansen voor persoonlijke en professionele groei. TWD stimuleert de ontwikkeling van medewerkers. Dit doen we onder andere door één op één coaching, software- en techniek-specifieke cursussen, lessons learned meetings en site visits.

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages Contactgegevens: Susanne den Hoed Marconistraat 16 3029 AK Rotterdam T: 010-2940374 E: hr@twd.nl W: www.twd.nl

Flexibel Praktisch Creatief

Detacheerder

Doorgroeien naar jouw perfecte baan

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 2 Aantal werknemers: 120

Ingenieursbureau

f

Specialisaties: Design: Structural; Mechanical; Installation Engineering, Fabrication Services, Naval Engineering

Overheid

en praktische oplossingen voor uitdagende projecten. Een afwisselende baan waarin je betrokken bent van het ontwerp tot de mobilisatie van grote installatie projecten, voor diverse toonaangevende (offshore) aannemers! Samen werken we hard om kwaliteit te leveren en onze projecten op tijd af te ronden, maar er is ook altijd tijd om samen te lunchen en regelmatig met elkaar leuke activiteiten te ondernemen.

151


Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is een onafhankelijk ingenieursbureau, waarvan de directeuren ook de partners zijn. Van Rossum is opgericht in 1953. Het bedrijf heeft een lange traditie op het gebied van constructieve en civieltechnische adviezen voor uiteeenlopende projecten.

Filosofie Van Rossum is veel meer dan een constructeursbureau. Wat ons interesseert, is het waarmaken van ambities en deze in overeenstemming brengen met het beschikbare budget. Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vormen tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de architect, het projectmanagement en de overige adviseurs. En omdat we dat als Van Rossum al heel lang doen, zijn we behoorlijk bedreven in het organiseren van integrale oplossingen. Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken we het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden. We noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase al neerzetten van een helder economisch constructief concept dat de realiseerbaarheid van een project garandeert. Naast deze technische component zijn we als Van Rossum uit op een goede communicatie die nodig is voor het realiseren van een projectaanpak. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwerpteamleden, maar ook om andere betrokkenen zoals gebruikers, controlerende instanties en gemeenten. Natuurlijk zijn we allereerst vakidioten, techneuten. Maar we hebben de afgelopen decennia ook geleerd dat het nodig is om als stimulator op te treden in een project; pro-actief en gedurfd.

Cooltoren - V8 architects

152

Civiele Bedrijvendagen 2018


Van Rossum als stimulator binnen een project Daarbij gaat het om veel meer dan het aandragen van oplossingen op ons eigen vakgebied. Bij Van Rossum weten we dat achterover leunen en afwachten niet kan. Dat vereist wel een bepaald type mensen. Het aandragen van creatieve oplossingen binnen ons eigen vakgebied en het vakgebied van de overige adviseurs, vinden wij belangrijk.

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Bijbanen, Starters, Stages Contactgegevens: Carolien Roozendaal Pedro de Medinalaan 3a 1086 XK Amsterdam T: 020-6153711 E: c.roozendaal@ vanrossumbv.nl W: www.vanrossumbv.nl

Aannemer

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 3 Aantal werknemers: 135 Omzet: â‚Ź 10.000.000

Adviesbureau

Specialisaties: Complexe binnenstedelijke utiliteitsbouw

Detacheerder

Onze organisatie is gebaseerd op het werken met vaste relaties. Er is vaak sprake van dedicated partnerships. Daarbij is kwaliteit het belangrijkste criterium. Vaste samenwerkingsverbanden dragen bij aan deze kwaliteit. Wij richten ons op integraal duurzaam ontwerpen en denken pro-actief mee en zijn zeer innovatief. We houden van transparant communiceren en zijn pragmatisch met oog voor detail. Binnen Van Rossum wordt, vanwege onze visie op kwaliteit, veel aandacht besteed aan het opleiden van personeel. Iedere werknemer die zijn of haar kennis wil verbreden, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. Onze medewerkers zijn zonder twijfel ons belangrijkste kapitaal!

Ingenieursbureau

Waar staan we voor

nhow/RAI hotel - architect OMA

Building a Better Tomorrow

Kwaliteit Klantgericht Innovatief

Overheid

Voor een overzicht van onze projecten: www.vanrossumbv.nl

153


VIKTOR Viktor is een web-based platform om ontwerp en engineering te automatiseren. Binnen de civiele sector richten wij ons onder andere op infrastructuur, hoogwaterbescherming en constructieve staalbouw. Ons team is opgebouwd uit engineers en software ontwikkelaars: vanuit onze engineering achtergrond begrijpen wij wat engineers en ontwerpers nodig hebben. Met onze software achtergrond hebben wij een platform ontwikkeld waarin elk proces in een korte periode kan worden geĂŻmplementeerd.

Wij geloven dat ontwerpers en engineers in de toekomst vooral hun expertise leveren en minder handmatig uitvoeren: Automate the Boring. Engineer the Awesome! Door deze handmatige handelingen te automatiseren zorgt het VIKTOR platform er voor dat er meer tijd vrij komt voor het creatieve gedeelte van het ontwerpproces. Door sneller te kunnen itereren komen betere ontwerpen tot stand en kunnen tenders sneller opgesteld worden. VIKTOR is onderdeel van MOCS Groep: binnen MOCS hebben we vele jaren ervaring in ingenieurswerk, programmeren en productie. Niet alleen begrijpen wij ontwerpprocessen snel, wij ontdekken nieuwe mogelijkheden om deze processen te optimaliseren. Vanuit deze mentaliteit is het idee van VIKTOR ontstaan in het MOCS team, een fundering waar wie dan ook zijn processen op kan verbeteren. Projecten waar wij aan gewerkt hebben zijn onder andere een dynamische analyse van een offshore wind conversie station, een zetting analyse van het Wilhelminakanaal en de engineering en productie van glasvezelversterkte kunststof bruggen.

154

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Daphne van Duijnhoven/ Babs van Dongen Molengraaffsingel 10 2629 JD Delft T: 015-7440157 E: info@viktor.ai W: www.viktor.ai

Automatisering Software development Innovation

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Mogelijkheden voor: Bijbanen, Starters

Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 20

Ingenieursbureau

Specialisaties: Automatisering, civiele techniek, offshore, software development

Overheid

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die willen werken op het snijvlak van engineering en software ontwikkeling. Als start-up zijn wij gevestigd in de YESDelft! Incubator. Wij zijn een jong, energiek, en ambitieus team waarbij je snel verantwoordelijk krijgt om aan je eigen projecten te werken. Iedere vrijdag hebben wij een borrel in ons kantoor; iedere maand hebben wij een teamuitje. Ben jij niet vies van complexe vraagstukken? Zie je jezelf vlammen met Python en samen met ons implementaties te programmeren voor de civiele sector?? Kom dan langs bij onze stand en we staan je graag te woord!

155


Wagemaker Afstuderen ĂŠn Traineeship bij Wagemaker! Er zijn niet veel werkgebieden waar het eindproduct ook over 80 of zelfs 100 jaar nog een plaats heeft in onze samenleving. Onze projecten zijn zichtbaar, tastbaar en blijvend in het landschap. En dat is leuk! Het doet er toe.

Wie zijn wij? Wagemaker is een technisch gespecialiseerd ingenieurs- en adviesbureau voor infrastructuur van alle tijden. Wij zijn onderscheidend in de markt door onze kernwaarden Praktisch!, Innovatief en Kwaliteit. We zijn ons bewust van grote krachtswerkingen, dure grondstoffen, geotechnische aspecten en complexe uitvoering. Wij zijn thuis in het constructief ontwerp van bruggen, viaducten en onderdoorgangen en zijn niet materiaal gebonden! Onze vakgroep Constructief Ontwerp bestaat uit 35 techneuten die uiteenlopende rollen vervullen. Van integraal ontwerpleider tot technisch specialist, van FEM-analist tot BIM manager en alles wat daartussen zit.

Wie ben jij? Bij ons heb je zelf inspraak, zit je dicht op de klant, werk je aan gevarieerde, bijzondere en uitdagende opdrachten en leg je zelf uit hoe jij het bedacht hebt. Laat je uitdagen door (tender)ontwerpen voor infrastructurele projecten, complexe kunstwerken en de toenemende spanning als het project in uitvoering gaat. Wij zoeken jouw verfrissende en energieke aanpak. Jij levert met ondernemende ideeĂŤn en jouw aanpak duurzame bijdragen aan de ontwikkeling van ons bedrijf en de civiele sector in het algemeen. Daarom zijn wij bereid te investeren in jou.

156

Civiele Bedrijvendagen 2018


Bekijk voor meer informatie de website www. wagemaker.nl en/of bel, app en mail naar Monique van Delft (P&O Adviseur) (06) 82 80 28 88, m.vandelft@wagemaker.nl

Building a Better Tomorrow

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages

Aannemer Adviesbureau

Als trainee werk je aan verschillende integrale innovatieve projecten van verschillende omvang en doe je ervaring op bij onze vakgroepen. Je kunt hierbij denken aan Open IJ, Verbreding A27/ A1, Sluis Eefde en Theemswegtracé. Je wordt versneld vakinhoudelijk opgeleid door onze interne specialisten en we besteden natuurlijk aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 80

Detacheerder

Traineeship?

Specialisaties: Constructief Ontwerp, Virtual Design, Contractvoorbereiding, Proces- en Contractbeheersing

Contactgegevens: Monique van Delft Burgemeester Burgerslaan 44 / 30 5245 NH Rosmalen T: 06-82802888 E: m.vandelft@ wagemaker.nl W: www.wagemaker.nl

Ingenieursbureau

Wij bieden jaarlijks studenten de ruimte om bij ons af te studeren op de meest uiteenlopende onderwerpen. Daar denken wij zelf over na en komen met onze ideeën. Onze ideeën zul je eveneens aantreffen op het Delft Career Platform. Maar we willen graag ook van jou horen wat jouw denkrichtingen zijn. Uiteraard hoort bij het afstuderen goede begeleiding. Daar kun je bij ons van op aan! Bel, mail of app ons en we komen dan tot een mooie onderzoeksvraag!

Praktisch! Innovatief Kwaliteit

Overheid

Afstuderen?

157


Witteveen+Bos Talented engineers and consultants with ambition Witteveen+Bos is an employee owned, fully independent Dutch firm. Established in 1946, the firm gradually expanded to a professional staff of over 1000, working in interdisciplinary teams in countries world-wide. We are part of the top ten Dutch engineering and consultancy firms. Witteveen+Bos offers its clients value-added consultancy and top-quality designs for water, infrastructure, environment and construction projects. We use our high-end expertise to resolve complex issues and are a committed partner for our clients. Our vision is to offer the very highest level of quality. This means: we aim to be very good at what we do, our staff are experts in their respective disciplines and pursue ongoing personal development and we maintain a culture of entrepreneurship and trust.

Fascinating projects Our multidisciplinary approach to projects is the distinctive feature of the way we work. Our clients are governmental, commercial and industrial organisations, including various types of joint ventures and public-private partnerships. We serve our clients from six offices in the Netherlands and thirteen international offices. Our consultancy work includes the entire process from planning, design, engineering, preparation to supervision and project management. The many successfully completed projects over the years show that we are able to keep abreast with changes in society. Projects we have been working on are for instance: Oosterweel connection in Antwerpen, Spoorzone Delft and Room for the River projects. Examples of international projects are the Masterplan in Jakarta and drinking water facilities in Africa.

Open for talent and ambition We attach great importance to our independence and to our corporate culture, which allows all of our employees to excel, utilise their talents to the full and maximise value for clients. Engineers and consultants working at Witteveen+Bos are continuously searching for new challenges. Together with young and enthusiastic colleagues you

158

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Starters, Stages, Bacheloreindwerk Are you interested in working at Witteveen+Bos? Visit our website www.witteveenbos.nl where you can find information about our vacancies, internships and thesis possibilities. Also every year we organize several business courses. See our company movie which shows you what it is like to work at Witteveen+Bos.

Contactgegevens: Yalin Yu Postbus 233 7400 AE Deventer T: 057-06976v53 E: yalin.yu@witteveenbos .com W: www.witteveenbos.nl Betrouwbaar Betrokken Deskundig

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Wereldwijd Aantal vestigingen: 19 Aantal werknemers: 1050 Omzet: â‚Ź 137.000.000

Ingenieursbureau

Specialisaties: Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw.

Overheid

work in project teams. Working in project teams of varying composition increases the efficient transfer of know-how and promotes the building of good expertise and contact networks. There is plenty of room for staff initiatives by providing employees with much independence and personal responsibility in projects. Professional development opportunities are offered through in- house training and external courses and seminars.

159


Overheid Overheid Het geheel van het Rijk, de provincies, de gemeenten, de samenwer kingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties.

160

Civiele Bedrijvendagen 2018


SE

BE

TIL TP

HE WM GR

GE CM OE GM CO

EE

ADV Waternet Ministerie van Defensie Evides Waterbedrijf Gemeente Den Haag Ingenieursbureau Amsterdam Rijkswaterstaat

SE Structural Engineering BE Building Engineering TIL Transport, Infrastructure and Logistics TP Transport & Planning HE Hydraulic Engineering WM Watermanagement GR Geoscienses and Remote Sensing

GE CM OE GM CO EE

Geo-Engineering Construction Management & Engineering Offshore Engineering Geomatics Coastal and Marine Engineering and Management Environmental Engineering

Building a Better Tomorrow

161


Evides Waterbedrijf Water is als werkgebied ongekend veelzijdig. Zeker bij een bedrijf als Evides, waar we zowel drinkwater als industriewater leveren en ons bezig houden met waterzuivering in de meest brede zin van het woord. Het spreekt dan ook voor zich dat je bij Evides uitdagingen treft op alle denkbare niveaus. Waar je ook begint, één ding staat als een paal boven water: Evides Waterbedrijf bied je riante mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing. Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en bedrijven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie). In het drinkwatersegment bezetten we, gemeten naar aansluitingen, afzet en omzet, de tweede plaats in Nederland. Ons drinkwater wordt voor 80% bereid uit de rivier de Maas, voor 16% uit grondwater en voor 4% uit duinwater. Dit doen we op duurzame en ondernemende wijze.

162

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Sushma Kedar Postbus 4472, 3006 AL, Rotterdam T: 610734110 E: opleidingen@evides.nl W: www.evides.nl

Betrouwbaar 24 Uur Innovatief

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Mogelijkheden voor: Stages, Afstudeerders, Starters

Ingenieursbureau

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 10 Aantal werknemers: 700

Overheid

Specialisaties: Leveren van schoon drinkwater in het zuiden van Zuid-Holland en Zeeland.

163


Gemeente Den Haag

Bereikbaarheid en Verkeersmanagement Het team Verkeersmanagement vormt samen met het team Stadsregie de afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement (BVM), dat onderdeel is van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. Het veelzijdige BVM is betrokken bij het volledige proces van advisering, ontwerp, realisatie, evaluatie en beheer van de verkeersafwikkeling en de daarvoor benodigde systemen van de hofstad van vrede en recht. Het team Stadsregie zorgt voor het afstemmen van alle werkzaamheden, evenementen en bouwactiviteiten die invloed hebben op het Haagse wegennet. Dit gebeurt door het opstellen van een stadsbreed meerjarenprogramma, het voeren van stakeholdermanagement, toetsing op mobiliteitsplannen, het bindend adviseren tijdens het vergunningenproces en het voeren van regie op de communicatie. Samen met het team Verkeersmanagement adviseert Stadsregie over de capaciteit en de te verwachte effecten op omleidingsroutes en/of de noodzaak om aanvullende maatregelen te treffen met verkeerssystemen. Daarmee draagt Stadsregie bij aan een betrouwbare, acceptabele en veilige reis voor alle reizigers in en om Den Haag. Het team Verkeersmanagement is hét Haagse kenniscentrum voor verkeerssystemen, -data en -afwikkeling op kruispunt-, route- én netwerkniveau. Vanuit de Haagse verkeerscentrale wordt in de reguliere situatie, maar vooral ook bij geplande en ongeplande verstoringen het verkeer in en rond Den Haag gemonitord, geïnformeerd en zo nodig gestuurd op basis van actuele informatie. Dit gebeurt door middel van alle met de verkeerscentrale verbonden systemen als: • 250 verkeersregelinstallaties (VRI’s) • 73 dynamische route informatiepanelen • 128 verkeerscamera’s • 1450 bewegwijzeringsobjecten • 700+ verkeersregelscenario’s • 45 iVRI’s (vanaf 2019) Omdat verkeersstromen niet ophouden bij de gemeentegrens werkt de afdeling samen met stedelijke en regionale partners aan regionaal verkeersmanagement.

164

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Stages, Starters Contactgegevens: Wouter Schijns Spui 70 E06, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag T: 06-25769033 E: wouter.schijns @denhaag.nl W: www.denhaag.nl Jong Vernieuwend Ambitieus

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 35 Omzet: € 10.000.000

Ingenieursbureau

Hiermee draagt BVM zorg voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling, een betrouwbare en acceptabele reistijd over alle modaliteiten heen voor alle reizigers in en om Den Haag op elk moment van de dag, nu en in de toekomst.

Specialisaties: Stedelijk dynamisch verkeersmanagement, multimodaliteit, innovatie, Big Data, verkeersmodellen

Overheid

Om dynamisch verkeersmanagement voor elkaar te krijgen is beheer nodig in de vorm van: storingsonderhoud, preventief onderhoud en tijdige vervanging van systemen. Op basis van ingewonnen data en vakinhoudelijke kennis adviseert BVM over de effecten op de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid als gevolg van keuzes binnen Haagse projecten. Ook het analyseren, evalueren en verbeteren van de functionele werking van regelprogramma’s in VRI’s en verkeersregelscenario’s in het netwerkmanagementsysteem is een belangrijk onderdeel van ons werk. BVM blijft haar verkeerssystemen innoveren. Denk hierbij aan i-VRI’s, connected en coöperatieve transportsystemen, multimodaal mobiliteitsmanagement en de communicatie met de weggebruiker.

165


Ingenieursbureau Amsterdam vv Amsterdam, technisch uitdagend De gemeente Amsterdam is eigenaar van de inrichting en infrastructuur van de stad, met een waarde van miljarden euro’s. Jaarlijks investeert de gemeente ruim een half miljard euro in de instandhouding en vernieuwing daarvan en in nieuwbouw. Aansprekende projecten? Twee bruggen over het IJ, het Zuidasdok, de afbouw van de Noord/Zuidlijn en grote gebiedsontwikkelingen zoals Houthavens, Amstelkwartier, Overhoeks en IJburg II. We werken aan infrastructuur voor elektrisch rijden, een energie neutrale wijk en het klimaatbestendig maken van Amsterdam. En aan de vervanging van 200 km historische walmuren en honderden bruggen. We bouwen de komende jaren tien grote (fiets-) parkeergarages onder de drukste pleinen en de grachten van de stad.

Onze passie Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht. We hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad adviseren en sturen wij projecten van idee tot en met de uitvoering. Bijzonder aan het werken in de stad is de mix van technische en maatschappelijke complexiteit van het werk. De vervanging van 30 meter walmuur aan de Kromboomssloot vraagt meer innovatie dan de vervanging van 20.000 m2 asfalt verharding. Het realiseren van een drielaags parkeergarage onder een gracht in hartje Amsterdam is misschien wel complexer dan een aquaduct in de N201.

Expertise in huis Het ingenieursbureau (800 medewerkers inclusief inhuur) heeft hiervoor alle expertise in huis. Een kleine greep: beton- en staalconstructeur, werktuigbouwkundigen, elektrotechnici, geotechnici, (geo) hydrologen, verkeerskundigen, waterbouwkundigen, waterbeheersers, rioleurs, planologen, biologen, ecologen, (technisch-) bedrijfskundigen, kostendeskundigen, juristen, et cetera. Het Ingenieursbureau heeft een platte organisatie en een open informele, resultaatgerichte cultuur. Centraal staan onze projecten en onze kennisorganisatie. In onze werkwijze krijgen nieuwe contractvormen, Best Value Procurement, Systems Engineering, BIM, big-data en smart city en vele andere volop de aandacht.

166

Civiele Bedrijvendagen 2018


Ingenieursbureau Amsterdam.

Werkgebied: Landelijk

Aantal vestigingen: 1 Aantal werknemers: 800 Omzet: € 90.000.000

Mogelijkheden voor:

Afstudeerders, Stages, Bijbanen, Bacheloreindwerk, Starters

Contactgegevens: Kees Runneboom Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam T: 06-11377782 E: k.runneboom @amsterdam.nl W: https://www.amsterdam. nl/ingenieursbureau

Projecten Kennis Amsterdam

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Civiele techniek, beton- en staalconstructeur, werktuigbouwkundigen, elektrotechnici, geotechnici, (geo) hydrologen, verkeerskundigen, waterbouwkundigen, waterbeheersers, (technisch-) bedrijfskundigen, kostendeskundigen, projectcontractmanagement

Detacheerder

Ligt jouw passie bij de complexiteit van de stad? En ben je op zoek naar je eerste baan, stage of afstudeeropdracht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Specialisaties:

Ingenieursbureau

Waarom zou je naar Jakarta gaan als je ook kunt werken voor Amsterdam? Je werkt aan uitdagende projecten die vragen om techniek op het scherpst van de snede. Je levert een zichtbare bijdrage aan het succes van één van de top steden van Europa. Je stapt in een netwerk met Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Rijkswaterstaat en vele anderen. Je krijgt de ruimte voor vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling.

Overheid

Altijd op zoek naar talent

167


Ministerie van Defensie DEFENSIE Veelzijdige werkgever Defensie is een veelzijdige organisatie waar ruim 43.000 militairen en 17.000 burgermedewerkers werkzaam zijn. In feite zijn we een soort mini-maatschappij, want naast de bekende gevechtsfuncties vind je vrijwel elk vakgebied ook binnen Defensie: van logistiek tot bouwtechniek en van geneeskunde tot ICT. Dat werk doe je in een hecht team en in bijzondere omstandigheden, waar ook ter wereld.

Techniek bij Defensie Een baan in de techniek is natuurlijk niet alleen mogelijk bij Defensie. Maar nergens anders kun je dat doen zoals bij ons. We werken overal ter wereld met veel en bijzonder materieel, zoals helikopters, pantservoertuigen, schepen, vliegtuigen… Kortom: grote machines met genoeg technische uitdagingen. We hebben daarom altijd behoefte aan mensen die ervoor zorgen dat alles blijft rijden, vliegen, varen of werken zoals het moet. Want hoe modern en ‘slim’ ons materieel ook is, het onderhouden en beheren ervan blijft mensenwerk.

Militaire managers Het managen van al die mensen ligt in handen van onze officieren, in feite onze militaire managers. Voor hogeropgeleiden jongeren bieden we een uitgebreide militaire managementopleiding, waarbij je strategische beslissingen leert nemen in jouw vakgebied. Een mooie carrièrestap voor mensen die een uitdaging wel zien zitten! Kijk voor meer informatie op: http://werkenbijdefensie.nl

168

Civiele Bedrijvendagen 2018


Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Stages, Bacheloreindwerken, Starters

Veelzijdig Studie Carriere

Building a Better Tomorrow

Aannemer Overheid

Ingenieursbureau

Contactgegevens: Michael van Gulik Kattenburgerstraat 7 1018 JA Amsterdam T: 06-83801698 E: m.v.gulik.03@mindef.nl W: www.werken bijdefensie.nl

Adviesbureau

Werkgebied: Landelijk

Detacheerder

Specialisaties: Techniek, ICT, Logistiek, Sport, Medisch

169


Rijkswaterstaat Asfalt ontwikkelen dat fluistert. Files voorkomen met big data. Doorstroming inventariseren met drones. Overstromingen tegengaan met innovatieve en wereldwijd unieke methodes. Bij Rijkswaterstaat krijg je de kans om als student of starter bij te dragen aan de mooiste en meest prestigieuze infrastructurele projecten. Projecten waarover je later met trots zegt: “Daar heb ik aan meegewerkt!” Nederland is nooit af. We zijn als Rijkswaterstaat ons land altijd aan het verbeteren. Of we nu de natuur meer ruimte geven, geluidsoverlast terugdringen of zorgen voor betere bereikbaarheid: met elk project bouwen we verder aan ons land. Hierbij blijven we innoveren en maken we gebruik van slimme en toekomstvaste technologieën. Of je nu stagiair, afstudeerde, promovendus, trainee of professional bent: de mogelijkheden bij Rijkswaterstaat zijn oneindig. Je werkt aan de mooiste en meest prestigieuze projecten. Daar komt niet alleen Nederland, maar ook je carrière verder mee. Als starter bij Rijkswaterstaat krijg je namelijk de ruimte om jezelf te ontwikkelen en inhoudelijk te versterken. Dat is waar het om gaat en wat jij gaat doen! Bij Rijkswaterstaat maak je deel uit van een ambitieuze groep mensen die grootse projecten realiseert. Je eigen inbreng is daarbij essentieel. Maar natuurlijk kijken wij ook of jouw inzet bijdraagt aan de doelstellingen en taken van RWS. Inhoudelijk kun je op tal van vakgebieden aan de slag, maar de nadruk ligt op technische disciplines, ICT, Informatievoorziening en Inkoop. Rijkswaterstaat hecht veel waarde aan jonge mensen in de organisatie. Zo ontwikkelen we steeds meer trainee- en professional programma’s. Ook is het aantal stagiairs en afstudeerders dat we hebben rondlopen sterk groeiend. Ook brengen we de jonge mensen binnen de organisatie regelmatig met elkaar in contact. Met elkaar en met de leiding van de organisatie. Zodat we goed weten wat er leeft.

170

Civiele Bedrijvendagen 2018


Contactgegevens: Luca van Melick Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht T: 06-15147613 E: campus@rws.nl W: http://werkenbij.rws.nl/

Verbinding Maatschappelijke impact Trots

Building a Better Tomorrow

Aannemer Adviesbureau

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Stages, Bacheloreindwerken, Starters

Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: 8 Aantal werknemers: 8800

Ingenieursbureau

Specialisaties: Infrastructuur

Overheid

Wij hebben naast startersfuncties en stageplekken de volgende programma’s: Traineeship, professional programma ICT, professional programma Techniek en het Inkoop Traineeship.

171


Waternet Wij zoeken talent! Wil jij alles ontdekken wat water te bieden heeft? Wij hebben leerwerkplekken, afstudeerplekken en stages op MBO-, HBO-, en WO niveau en zoeken talenten met een technische studie. Maar ook als je een andere achtergrond hebt zijn er bij Waternet veel mogelijkheden. Wij zijn het eerste watercyclusbedrijf van Nederland. Dat betekent dat wij zorgen voor schoon drinkwater, afvalwater, grondwater ĂŠn oppervlaktewater. Alle facetten van water komen bij ons aan bod. 100% waterproof dus.

Iets voor jou? Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijwaternet.nl voor afstuderen, leerwerkplekken en stages. Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Samen met onze klanten zorgen wij voor het water in Amsterdam en een groot gedeelte van Utrecht en Noord-Holland. Een gebied van 700 km² met 1,2 miljoen inwoners.

172

Civiele Bedrijvendagen 2018


Dienstverlenend Doelmatig Duurzaam

Building a Better Tomorrow

Aannemer Overheid

Ingenieursbureau

Contactgegevens: Jolijn Camfferman Korte Ouderkerkerdijk 7 1096 AC Amsterdam T: 06-52534709 E: jolijn.camfferman@ waternet.nl W: www.waternet.nl

Adviesbureau

Mogelijkheden voor: Afstudeerders, Stages

Detacheerder

Werkgebied: Landelijk Aantal vestigingen: meerdere Aantal werknemers: +/-1800

173


Delft Career Platform De interactie tussen studenten en bedrijven staat centraal in het leven van studenten aan de TU Delft. Voor de meeste studies is een bedrijfsstage al geïmplementeerd in het curriculum. Hierdoor moet elke student ergens in hun studie in contact komen met bedrijven. Dit blijkt voor veel studenten een probleem te zijn, aangezien het lastig is om een goed overzicht te krijgen van alle mogelijkheden. Vijf grote studieverenigingen in Delft, waaronder Het Gezelschap “Practische Studie”, hebben de handen ineen geslagen om de communicatie tussen studenten en bedrijven te versimpelen door middel van één groot carrièreplatform: het Delft Career Platform. Het doel van het Delft Career Platform is om de beschikbare ‘opportunities’ te verzamelen en weer te geven aan de studenten. Onder opportunities worden stages, afstudeerprojecten, startersposities, bedrijfsevenementen en studentenbanen verstaan. Hierdoor wordt het vinden van en solliciteren voor een opportunity erg gemakkelijk. Een student die bijvoorbeeld net is afgestudeerd en een baan als starter zoekt kan gemakkelijk rondkijken op het platform om te zien wat momenteel beschikbaar is. Studenten kunnen gratis een account aanmaken op onze website: www.delftcareerplatform.nl. Na de registratie kan de student inloggen en rondkijken in de beschikbare opportunities die voor hem of haar relevant zijn. Als de student geïnteresseerd is in de aangeboden positie, kan hij of zij klikken op ‘apply now’ om doorgestuurd te worden naar de sollicitatiepagina van het bedrijf, of om een e-mail te sturen naar het bedrijf. Hierdoor kan het Delft Career Platform het gewenste overzicht leveren voor elke Delftse student die aan zijn professionele carrière wil beginnen. Doordat Het Gezelschap “Practische Studie” deelneemt aan de oprichting van het carrièreplatform is het profijt voor de Civiele student groot. Twee van de tien bestuursleden van Delft Career Platform zijn PS-leden, zijnde de commissaris PR & Excursies uit het bestuur en een gemotiveerd commissielid. Deze samenwerking heeft er voor gezorgd dat momenteel meer dan de helft van de bedrijven op het platform, Civiele bedrijven zijn. Hierdoor heeft de Civiele student veel content beschikbaar op het platform.

174

Civiele Bedrijvendagen 2018


Bovendien staat Delft Career Platform op deze manier dicht bij de Civiele student. Hierdoor kunnen de wensen en de feedback vanuit deze studenten gemakkelijk doorgevoerd worden naar het platform. Het Delft Career Platform biedt een gemakkelijk overzicht van de beschikbare stages, afstudeerprojecten, startersposities, studentenbanen en bedrijfsevenementen. Studenten kunnen gratis een account aanmaken op het platform om een positie te zoeken die bij hem of haar past. Door nauwe samenwerking met zowel de studenten als de bedrijven blijft het platform verbeteren om overzichtelijker, beschikbaarder en duidelijker te zijn. Dit allemaal om het contact tussen studenten en bedrijven te verbeteren.

Building a Better Tomorrow

175


Naam

Draag bij aan een gezond milieu door drukwerk CO2 neutraal te laten produceren VERLOOP.NL/MILIEU

176

Civiele Bedrijvendagen 2018


Uw drukwerk levert bomen op! Voor iedere opdracht die gedrukt wordt bij Verloop drukkerij worden nieuwe bomen geplant. Wij investeren in projecten van Trees for all om de CO2-voetafdruk die onstaat bij het realiseren van uw drukwerk te compenseren.

Of het nu gaat om een proefschrift, een relatiemagazine of promotiedrukwerk; Verloop drukkerij ontzorgt u op een verantwoorde manier.

Building a Better Tomorrow

www.verloop.nl

177


Civiel Profiel 2018

Lizan Snoeks

Stijn Smits

Bente Stroobants

Reinier Jonker

Civiel Profiel & Promo

Civiel Profiel & Promo

Civiel Profiel & Penningmeester

178

Civiel Profiel & Bedrijvenmarkt

Civiele Bedrijvendagen 2018

Civiel Profiel 2018  
Civiel Profiel 2018  
Advertisement