Przystanek Dolny Śląsk 2(15)2017

Page 1

Przystanek Dolny Śląsk

Jeziorko Daisy Sokołowsko Kieślowskiego Wielka Woda na Dolnym Śląsku Zamek Lenno we Wleniu Wodne królestwa Ducha GórPrzystanek Dolny Śląsk
SmartCity

FAMA


Dni Zgorzelca


1.07­26.08 (soboty)

1.07­30.09 (soboty)


2.07, 6.08, 3.09

2.07­27.08 (niedziele)


7­9.07


3.07­28.08 (poniedziałki)

10­16.07


16.07

13.07­19.0822­23.07

27.07


27.07­6.08

29.07


29­30.07


12.08

15.08


12­13.0819­20.0825­27.08

8.09


9.09

22­24.09


23.09

0


23.09


23.09


28­30.09

30.09


Falom na przekรณr, dolinom dla ochrony, wszystkim dla ich dobra


Rzeka Bystrzyca

Ujarzmione, trzybiegowe piękno?Trzy biegi, cztery powiaty

Dwa jeziora zaporowe i zatopiona wieĹ›Walory przyrodniczo­ krajobrazowe
Powodzie z udziałem Bystrzycy
Jeziorko DaisyWasser Hoehe

czyli a propos powodzi…

Odkryj Dolny Śląsk!Sokołowsko KieślowskiegoWrocław otwiera się na Odrę

Wodospady w królestwie Ducha Gór

Wodospad Kamieńczyka ­ król karkonoskich kaskad
Wodospad Szklarka ­ najbardziej romantyczny


Wodospad Podgórnej ­ kąpiel pod wodospadem


Dziki Wodospad ratuje przed powodziami
Odkryj Dolny Śląsk!Kamień do kamienia


Mercedes­Benz buduje nową fabrykę silników w Jaworze


Standardy „Przemysł 4.0“ i Green ProductionSiedlęcin ­ przystanek obowiązkowyOdkryj Dolny Śląsk!
3... 2... 1...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.