Przystanek Dolny Śląsk 1(14)2017

Page 1

Przystanek Dolny Śląsk

Ostatnia twierdza Napoleona Potyczka pod Bardem Na szlaku miast napoleońskichPrzystanek Dolny Śląsk

Pomnik upamiętniający bitwę polskich ułanów pod Strugą w 1807 roku1.04

1.04


1.04

2.04 ­ 7.05


2.04, 7.05, 4.06

7.04 ­ 9.04


6.04

8.04 8.04 8.04

9.04 9.04 9.04 9.049.04

17.04, 3.05, 26.05, 19.06


12.04


21 ­ 23.04

22.04


22.04

22 ­ 23.04


29.04 ­ 3.05


29.04 ­ 7.05


5 ­ 6.05

6 ­ 7.05


7.05

13.05


13 ­ 18.05

19.05


22.04


21.05


20 ­ 21.05


21.05

27.05


26 ­ 28.05

28.05


3 ­ 4.06

9 ­ 10.06


10 ­ 18.06

11.06


16 ­ 17.06

17.06


24.06


18.06


24.06


24 ­ 25.06

0


24 ­ 25.06

25.06


Gล ogรณw

Jedna z ostatnich twierdz Napoleona
Kozacy w JeĹźowie SudeckimPotyczka pod BardemOdkryj Dolny Śląsk!


Bolesławiec

Na szlaku miast napoleońskichZnaczenie kampanii napoleońskiej w dziejach BolesławcaOdważna bolesławianka


Wizyty Napoleona BonaparteCar rosyjski w Bolesławcu


Śmierć Kutuzowa


Pomnik nagrobny KutuzowaDrugi pomnik KutuzowaHuzar Natalotschka i „Biała Dama”

Królewski Sierociniec


Wojny Napoleońskie współcześnie

Europejska Federacja Miast Napoleońskich


Dwa pomniki, dwa spojrzenia
Potęga handlowa Świdnicy w Muzeum Dawnego KupiectwaPół wieku temu…
Bogate, unikalne zbiory

Dawne karczmy i pierwsze apteki

Odkryj Dolny Śląsk!

Wielkie marki na Dolnym Śląsku (1)

Aspirin firmy Bayer
Perła Żeliszowa odzyskuje blaskSpółki zegarowe ze Świebodzic (3)

Fabryka Regulatorów Germania

Bolczรณw

Zapomniana siedziba husytรณw


Szklarska Poręba na 6 łap

Odkryj Dolny Śląsk!


Szlakiem dolnośląskich winnic

Winnica De Sas
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.