Overiktskart Mjelva Camping

Page 1

www.mjelvacamping.no /

+47 414 10 699 / +47 71 22 64 50
post@mjelvacamping.no Telefon +47 71 22 64 50 CAMPING INFO Evakueringspunkt Brannslukker Springvann EL Punkt Avfall Handicap toalett Kokemuligheter Vaskerom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Privat Privat Privat Resepsjon Minigolf Utesjakk Ballspill Gråvann Sanitær Stellerom Lekeplass Grillplass El-bil lader Sykkel utleie Uteservering Pub Do tømming Gamle Romsdalsvegen
20
Gamle Romsdalsvegen
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.