Page 1


©©

Text: Annika Sandelin 2011 Bild: Linda Bondestam 2011 Grafisk form: Linda Bondestam Tryck:

www.soderstrom.fi ISBN 978-951-52-2791-1

Utgiven med understöd av statsmedel fördelade av FILI Delegationen för den svenska litteraturens främjande.


BUSINNAN blir k채r


När mjukisdjuren ligger och drömmer vaknar Petra för tidigt och glömmer att ingen som sover gott vill bli väckt. +RQU\FNHUERUWWlFNHQRFK¿OWDUKHOWIUlFNW Businnan har härjat minst halva natten och morrar förargat ”Vad går det åt matten?” Petra förklarar ”Idag kommer Ellen och leker med mig precis hela kvällen.” Snarkikatten blir svartsjuk och sur ”Att leka med oss är väl trist, eller hur?”


Businnan tvekar – det stormar och snöar men Rackhams ögon är djupa som sjöar. Tass i tass smyger paret i väg, så tysta att ingen hör deras steg.


Långt därifrån bland snöiga drivor vandrar två trötta förälskade divor. När nosen är kall och när pälsen rinner hjälper det inte att hjärtat brinner. Rackham slickar Businnan på kinden ”Vi måste söka oss skydd för vinden!”

9789515227911  

Bild: Linda Bondestam 2011 Grafisk form: Linda Bondestam Tryck: Utgiven med understö Delegationen fö Text: A nnika Sandelin 2011 rdelade r d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you