Page 1

Osynliga Mirakel Inger K채llander Karin K채llander
Osynliga Mirakel Inger Källander Karin Källander, Inger Källander Projektledare/redaktör: Linus Källander Text:

Foto:

Gunilla Jedeskog, Lena Mannerheim, Petra Axelsson Janne Bengtsson, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Granskning av text: faktagranskning:

© Motus Media

www.osynligamirakel.se Boken har framställts med bidrag från Ekhagastiftelsen Förlag:

Pärspektiv förlag Birger Olsson

Grafisk form:

ISBN 978-91-980166-0-4 Tryck:

 

Exaktaprinting AB, Malmö 2012


Tack! Den här boken tillägnas med största vördnad er alla naturens myriader levande varelser som gör mänskligt liv på planeten Jorden möjligt. Den tillägnas er slemmiga organismer djupt nere i jorden, osynliga för det mänskliga ögat, såväl som er bevingade smycken som dansar mellan ängens blommor en vacker sommardag.

Den hyllar er alla, benlösa som tusenfotade, seende som blinda, med magen inuti eller utanpå. Kryllande i era system eller inbyggda i minsta gröna cell. Ni bryr er inte om oss människor och klarar er utan oss. Men med era liv och er verksamhet bygger ni och underhåller ekosystemen på jorden och skapar förutsättningarna även för mänskligt liv.

Ni uträttar naturligtvis inte era viktiga tjänster av vänlighet eller solidaritet, samarbetar inte heller för allas bästa. Mellan er är det blodigt allvar: att äta eller ätas, luras, locka och skrämmas, att ta för er livsutrymme eller försvinna.
Ändå är era livsprocesser ett förunderligt synkroniserat maskineri, ett komplicerat mönster i en vävnad, där ni var och en har er bestämda roll och betydelse.

Tack för att ni finns och ger oss rent vatten, bördig jord där vi kan odla vår mat, luft att andas och skönhet för själen.

Förlåt vår okunnighet. Vi människor förstår bara en bråkdel av naturens mirakel, mångfalden och de processer som vi är så beroende av. Vi gör fel ibland och förstör de verk ni byggt upp. Men vi lovar lära oss mer och bli klokare så att vi förstår att bättre värna er i fortsättningen.

”Människan vävde inte livets väv, hon är blott ett inslag i den. Vad helst hon gör mot väven gör hon mot sig själv” Indianhövdingen Seattle 1854

 

28  


Pollenkyssen

29


30  


V

åren knackar på en tidig aprilmorgon. Nymornad tumlar Humledrottningen ut ur sitt ensamma

jordnäste, sträcker på sina vinterstela ben medan morgonsolen speglar sig i de glasblänkande vingarna. I hennes runda lilla kropp gror resultatet av höstens kärleksstunder, nu måste hon söka efter näringen som behövs för den mödosamma äggläggningen. Hon ger sig ut på vårens första flygtur och det är förälskelsens och befruktningens tid.

Hansälgen i ensamt gyllengult majestät bjuder på frukost, lockar utan konkurrens de vårsvultna flygarna som ivrigt surrande kryper runt bland hans guldskimrande blommor, de gulmjöliga videkissarna. Jordhumlefrun frossar glupskt på hans pollen, en mätt mage och välfyllda benkorgar blir en bra början för de nya liv hon ska ge och det starka samhälle som hon nu kan föda upp. 31


K

lövervallen har klätt sig i rosa inför sista valsen, skörden stundar. Bin och humlor,

blomflugor och tusen andra flygande dansörer surrar och svirrar runt över det grönrosa havet, tonsätter dess böljande rörelser i sin hummande och brummande jakt på blommornas sötklibbiga nektar längst nere i de rosa baljorna. Citronfjärilar och blåvingar med fladdrande kjolar valsar hit och dit, i virvlande tretaktsdans.

Nere i jorden under den ymniga grönskan pågår samtidigt en annan dans, olik i takt och tonart, men även den i rosa och tillika driven av hungriga individer sugna på att hitta sin danspartner.

88  


89


90  


I det mörka rummet runt den stilige Klöverns unga rottrådar myllrar myriader mikrober, men den kräsna roten bjuder upp först när hon hittar den rätte kavaljeren, den charmerande Kvävefixeraren i sina rosaröda dansskor. Först då blir rörelsen harmonisk och förutsättningarna de rätta för en fartfylld snoa i fyrtakt.

De närmar sig försiktigt varandra, bockar och niger, känner igen varandra, rodnar blygt och tackar ja. Mjukt sveper bakterien om den lilla ömtåliga roten, tränger in i den, och roten svarar på omfamningen med varenda cell, bygger snabbt egna lokaler anpassade till den mer förfinade danskonst som ska utövas, bjuder in sin partner. Bakterien är inte nödbedd, det här är ju målet för uppvaktningen, bakterien och hans vänner flyttar in i den knölformiga utväxten som bildats på några få dagar, i en enda liten knöl får tusentals plats.

91


Bästa vännerna Mykorrhiza och Växtrot gör upp gemensamma strategier för samboendet, ett liv i symbios som ska ge dem båda högsta vinsten: föda och livsrum, skydd mot sjukdomar och parasitangrepp, minskad risk för uttorkning, kort sagt den bästa livskvalitet. Så få växter klarar sig utan symbiosen där växtens rot och svampens hyfer är intimt förbundna att de flesta i själva verket är två organismer. Så viktig är vänskapen att växten också ser till att svampvännen ärvs ned till nästa generation.

108  


109


130  


Näring ska beredas och lagras som fullmatade och livskraftiga frön, metamorfosen som pågår från vår till höst. Den vackra försommaren har förebådat bra tillväxt och en god skörd.

Då fylls luften av de sugande stridsflygarna!

Bladlushären går till samlad attack och påbörjar den förödande invasionen. Oförmögen att försvara sig kapitulerar plantan, låter sig erövras, lämnar utrymme för fienden som snabbt och effektivt etablerar sig på den ockuperade bladytan. Under massfödsel av identiska bladlussoldater klättrar de uppåt, uppåt, borrar sina snablar ända in i cellvätskan, förser sig girigt av växtens förråd av lättsmält kväve.

131


Havreplantans öde verkar beseglat. Utsugen på näring av sina hänsynslösa angripare kan grödans frodiga tillväxt avstanna och påfyllningen av näringsförrådet i havrekärnorna hotas, så mycket som halva grödan kan förloras av skadegörarens framfart. Som om inte redan det var nog medför Bladlössen också biologiskt stridsmedel, rödsotvirus från smittohärdar de passerar och som kan försvaga en drabbad gröda hårt.

132  


133


Vi som gjorde boken Inger är författare till flera handböcker och annat undervisningsmaterial om ekologisk produktion. Hon är inte längre aktiv lantbrukare, men fortsätter arbetet med lantbrukets viktiga miljö- och framtidsfrågor som frilansande konsult och lärare. Sedan 2003 är Inger bosatt på en vacker gård vid Göta Kanal strax utanför Söderköping.

Inger Källander är författare till Osynliga Mirakel. Som naturälskande ekologisk bonde har hon haft kännedomen om ekosystemtjänsterna och tilliten till dem som en röd tråd genom livet. Hon har sedan 1970-talet varit aktiv i utvecklingen av det ekologiska lantbruket i Sverige, bland annat som ordförande för intresseorganisationen Ekologiska Lantbrukarna, och även globalt, från de svindlande och karga höjderna i

Karin Källander är Ingers dotter och fotografen

Ladakh i norra Himalaya till den ymniga mång-

som illustrerat Osynliga Mirakel med de flesta av

falden i den Brasilianska Atlantregnskogen.

bokens vackra bilder. Karin som fick natur och

174  


ekologi med modersmjölken drömde under skoltiden, med kameror på båda axlar, om att bli en ny David Attenborough. Men studierna i internationell hälsa ledde till en doktorshatt och en avhandling om malaria och lunginflammation hos små barn i Uganda. I Uganda och Mozam­ bique leder hon nu ett forskningsprogram för att minska trycket av infektionssjukdomar hos ländernas landsbygdsbefolkningar. Men kameran finns alltid med såväl ute i de afrikanska byarna som bland blommor och höns i trädgården i Kampala - och naturligtvis på de resor hon gör, inte minst till sina käraste ställen hemma i Sverige. I Osynliga Mirakel debuterar hon som fotoillustratör.

egna staden förde honom via de nationella arenorna snart ut i världen, såväl till klimattopp-

Linus Källander är Osynliga Mirakels redaktör

mötenas finrum som till den unga demokratirörel-

och konceptutvecklare. Linus växte upp på den

sens hemliga kontor i Zimbabwe.

ekologiska gården Sörtorp i Sörmland, där samtal om miljö och utveckling ständigt fördes med

Linus har lämnat gården för Stockholm och

eldsjälar från hela världen runt köksbordet.

arbetar till vardags med kommunikation och

Det blev naturligt att den yngsta sonen i familjen

strategiutveckling. Han driver också tankesmed-

Källander utvecklade ett starkt engagemang i

jan Dyrare Mat, nu! ett debattforum för rättvis

hållbar utveckling. Olika projekt hemma i den

och hållbar global livsmedelsproduktion.

175


Osynliga

Mirakel

Osynliga Mirakel tar med dig på en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen. Där möter ett myller av levande varelser, många osynliga för det mänskliga ögat, men som underhåller ekosystemen och som vi människor bygger vår existens på. Ändå vet de flesta av oss inget om de tjänster de utför och hur beroende vi är av dem för vår existens.

På grund av mänsklig påverkan minskar den biologiska mångfalden i världen med en skrämmande takt - vi håller på och sågar av den gren vi sitter på. Den utvecklingen måste vi vända, men för att vi ska bli bättre på att skydda och bevara naturen krävs mer än fakta och kunskap. Engagemang stärks av känslor och upplevelser, när vi använder alla våra sinnen. Förståelsen för naturens sinnrika gratistjänster börjar med att vi ser Naturen, de under vi har omkring oss, det som är så fantastiskt finurligt och så obegripligt skönt.

Osynliga Mirakel vill bidra till det seendet.

isbn 978-91-980166-0-4

178  

9789198016604  

Inger Källander Karin Källander ISBN 978-9-98066-0-4 Tryck: Exaktaprinting AB, Malmö 0 © MotuS MEdIA www.osynligamirakel.se Förlag: Pärspek...

9789198016604  

Inger Källander Karin Källander ISBN 978-9-98066-0-4 Tryck: Exaktaprinting AB, Malmö 0 © MotuS MEdIA www.osynligamirakel.se Förlag: Pärspek...