Page 1

Adobe速

Flash CS4 Grundkurs


Adobe速

Flash CS4 Grundkurs


Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Flash CS4 Grundkurs). Kopiera filerna till lämplig mapp på din hårddisk. Du kan även ladda ner övningsfilerna från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Enter. 2. Skriv artikelnumret, 3069, i sökrutan och klicka på Sök. 3. Klicka på titeln Flash CS4 Grund. 4. Klicka på filen 3069.zip högst upp på sidan. 5. Klicka på Spara, välj var du vill spara filen, exempelvis på skrivbordet, och klicka på Spara. 6. När filen har hämtats stänger du dialogrutan och avslutar webbläsaren. 7. Om du har valt att spara filen på skrivbordet visas den som en ikon med namnet 3069. Dubbelklicka på ikonen för att packa upp filerna till lämplig mapp.

Copyright © Docendo AB Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, exempelvis kommuner/universitet. Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men det är ändå möjligt att fel kan förekomma. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. Tryckeri: Fälth & Hässler, Sverige 2009 Första upplagan, första tryckningen ISBN: 978-91-85437-80-1 Artikelnummer: 3069-S Författare: Ulrika Nilsson Omslag: Ulrika Nilsson


Innehållsförteckning 1 Inledning.............................................5

4 Symboler och bibliotek.................... 27

Adobe Flash Player......................................................... 5 Utbildningsmaterialet..................................................... 5

Symboltyper..................................................................27 Skapa en symbol........................................................... 28 Redigera symboler................................................. 29 Bibliotek i Flash............................................................ 30 Skapa symbol från biblioteket................................ 30 Ta bort mapp eller symbol från biblioteket............ 30 Delade och externa bibliotek........................................ 30 Hämta symboler från externa bibliotek...................31 Tillämpningsuppgifter...................................................32

2 Arbetsytan..........................................6 Starta programmet och öppna en fil............................... 6 Starta Flash............................................................. 6 Skapa en ny fil......................................................... 7 Översikt över programfönstret....................................... 8 Menyrad och namnflik.............................................. 8 Scenen...................................................................... 8 Tidslinjen................................................................. 9 Lager....................................................................... 9 Paneler...................................................................10 Arbetsyteväxlaren...................................................10 Bibliotek................................................................. 11 Verktygspanelen...................................................... 11 Panelen Egenskaper................................................12 Hjälpfunktionen.............................................................13 Stänga en fil och avsluta programmet...........................13 Stänga en Flash-fil..................................................13 Avsluta programmet...............................................13

3 Verktyg och inställningar..................14 Dokumentegenskaper...................................................14 Verktygspanelen............................................................15 Markeringsverktygen..............................................15 Omforma fritt och övertoningsomformning.............16 Verktygen 3D-rotation och 3D-förflyttning.............16 Lasso.......................................................................17 Ritstiftsverktyget....................................................17 Text- och linjeverktygen..........................................17 Rektangel-, oval- och polygonverktygen.................17 Penn- och penselverktygen......................................19 Verktyget Deco........................................................19 Verktygen Ben och Bindning....................................19 Färg- och retuschverktyg........................................19 Ändra färg på objekt.............................................. 20 Markera/Avmarkera............................................... 20 Ritinställningar............................................................ 22 Användbara paneler och verktygsfält............................24 Panelen Justera.......................................................24 Panelerna Färg och Färgrutor.................................24 Panelen Omforma.................................................. 25 Verktygsfältet Standard......................................... 25 Tillämpningsuppgifter.................................................. 25

5 Tidslinjen och lagerpanelen............. 33 Tidslinjen.......................................................................33 Bildrutor och olika nyckelbildrutor.........................33 Nyckelbildruta för egenskaper................................ 34 Ta bort bildrutor.................................................... 34 Bildrutehastighet................................................... 34 Lager.............................................................................35 Arbeta med lager................................................... 36 Ändra ordningsföljd på lager.................................. 36 Lageregenskaper.....................................................37 Redigera lager.........................................................37 Stödlinjelager............................................................... 38 Rörelsestödlinjelager.............................................. 38 Maskeringslager........................................................... 39 Lagermappar.................................................................41 Tillämpningsuppgifter.................................................. 42

6 Text................................................... 43 Teckensnitt................................................................... 43 Sammanhangsanpassa teckensnitt......................... 43 Textinställningar.......................................................... 44 Formatera, justera och flytta text.......................... 46 Redigera och omforma text.................................... 46 Sök och ersätt............................................................... 48 Stavningskontroll......................................................... 49 Tillämpningsuppgift..................................................... 50

7 Animera.............................................51 Animeringar..................................................................51 Skapa en klassisk interpolering.................................... 52 Skapa en rörelseinterpolering....................................... 54 Förinställda rörelser..................................................... 56 Använda Förinställda rörelser................................ 56 Interpolera längs en klassisk rörelsestödlinje......... 58 Forminterpolering.........................................................61

3


Figurtips................................................................ 62 Bild-för-bild-animering................................................ 63 Lökskal......................................................................... 64 Använda lökskal..................................................... 64 Ändra visning av lökskal........................................ 65 Redigera flera bildrutor......................................... 66 Rörelseredigeraren....................................................... 66 Animera masklager...................................................... 67 Animera text................................................................ 68 Tillämpningsuppgifter.................................................. 69

ActionScript 3.0...........................................................102 Tillämpningsuppgifter.................................................102

8 Importera bilder..............................70

12 Ljud............................................... 108

Vektorbaserad grafik och bitmappgrafik...................... 70 Vektorbaserad grafik.............................................. 70 Bitmappgrafik........................................................ 70 Filformat vid import......................................................71 Importera Illustrator-filer...................................... 72 Redigera importerad bild........................................74 Kopiera och klistra in..............................................74 Förbereda bilder för import...........................................75 Importera bitmappbilder...............................................76 Importera Photoshop-bilder...................................76 Importera bildsekvenser................................................77 Kapsla in animering................................................77 Tillämpningsuppgifter.................................................. 78

9 Knappar...........................................79 Använda befintliga knappar..........................................79 Skapa en egen knapp.....................................................81 Förändra utseendet vid olika knapplägen................81 Ändra storlek på knappen...................................... 82 Duplicera knappsymbol................................................ 82 Tillämpningsuppgifter.................................................. 84

10 Interaktivitet..................................85 Att skapa interaktivitet................................................ 85 Beteenden.............................................................. 85 ActionScript........................................................... 85 Förbereda för interaktivitet.......................................... 86 Tillbaka-knapp...................................................... 90 Andra funktioner på panelen Beteenden........................91 Ladda upp en bild.................................................. 92 Länka till webbsida................................................ 93 Stoppa och spela upp inbäddad film....................... 94 Ta bort beteende.......................................................... 95 Panelen Åtgärder.......................................................... 96 Kombinera Beteenden med Åtgärder...................... 97 Skapa en åtgärd som startar en film...................... 99 Ange parametrar på panelen Åtgärder..................100

4

11 Filter................................................103 Filter i egenskapspanelen.............................................103 Lägga till filter......................................................104 Ta bort filter.........................................................104 Kopiera och klistra in filter...................................105 Skapa ett filterbibliotek...............................................106 Tillämpningsuppgifter.................................................107 Använda ljud...............................................................108 Olika slags ljud i Flash.................................................109 Händelseljud......................................................... 110 Direktuppspelningsljud......................................... 110 Ljud för mobila enheter......................................... 110 Import av ljud............................................................. 110 Redigera ljud..........................................................111 Knappar med ljud..................................................113 Samordna ljudet med animeringen........................ 114 Export och komprimering av ljud................................ 114 Tillämpningsuppgifter................................................. 115

13 Mallar............................................. 116 Använda en mall.......................................................... 116 Skapa en egen mall...................................................... 116 Device Central..............................................................117 Tillämpningsuppgift.................................................... 118

14 Publicera Flash-filer på webben.... 119 Inför publicering.......................................................... 119 Testa filmen innan publicering.............................. 119 Arbeta med flera dokument.........................................120 Skapa mappar i biblioteket...................................120 Visa innehållet i alla mappar................................. 121 Ta bort mapp eller symbol.................................... 121 Skapa ny symbol................................................... 121 Publiceringsinställningar.............................................122 Publicera filmen..........................................................126 Maximera Flash-filmen..........................................127 Exportera filmer och bilder.........................................128 Exportera film......................................................128 Exportera bild.......................................................129 Tillämpningsuppgifter.................................................129

Kortkommandon.................................131 Sakregister.........................................132


7 Animera

Skapa en klassisk interpolering Innan du går in på objektbaserad animering ska du först pröva att göra en egen klassisk interpolering som utgår från tidslinjen och dess nyckelbildrutor. 1. Skapa en ny Flash-fil (AS3) som du ger namnet Klassisk interpolering. I Flash-filens befintliga lager (Lager 1) ser du en tom nyckelbildruta i tidslinjen. 2. Döp det befintliga lagret till Boll. Rita upp en cirkel med ovalverktyget (håll Skift nedtryckt). Placera cirkeln på scenens vänstra sida. 3. Välj en valfri men enhetlig linje- och fyllningsfärg i panelen Egenskaper. Konvertera cirkeln till en grafiksymbol och ge symbolen namnet Cirkel. Studera tidslinjepanelen och notera att bildruta 1 nu är en nyckelbildruta. 4. Markera bildruta 20 i tidslinjen och tryck F6 för att infoga nyckelbildrutan. När du har infogat en nyckelbildruta är det en dags att göra förändringen som du vill ska ske vid den här punkten på tidslinjen. Eftersom du vill att ”bollen” ska studsa till motsatt sida av scenen, flyttar du grafiksymbolen Cirkel till motsatt sida av scenen samtidigt som den sist infogade nyckelbildrutan är markerad. 5. Se till att bildruta 20 är en nyckelbildruta och att den är markerad. Välj markeringsverktyget, klicka och dra symbolen Cirkel till motstående sida av scenen. Klicka på bildruta 1 i tidslinjen för att kontrollera skillnaden. Nu ska du skapa den klassiska interpoleringen. 6. Högerklicka mittemellan nyckelbildrutorna i tidslinjen och välj Skapa klassisk interpolering i snabbmenyn som visas. Du kan också gå via Infoga -menyn och välja Klassisk interpolering. Tidslinjen mellan nyckelbildrutorna blir lila med en pil mellan nyckelbildrutorna vilket indikerar en klassisk interpolering, se bilden nedan.

52


7 Animera

Testa filmen Du bör alltid testa filmen efter förändringar och tillägg. Du kan testa filmen direkt via tidslinjen genom att ställa spelhuvudet på bildruta 1 och trycka Enter, eller manuellt, klicka och dra spelhuvudet över tidslinjen. För att generera en .swffil, en version av den slutgiltiga Flash-filen, måste du välja Kontroll, Testa filmen eller trycka kortkommandot Ctrl + Enter. 1. Testa filmen genom att generera en .swf-fil välj Kontroll, Testa filmen eller tryck kortkommandot Ctrl + Enter. Som du ser rör sig cirkeln åt ett håll och börjar därefter om i en pågående mycket snabb omtagning, vilket vanligen kallas loop. När spelhuvudet nått bildruta 20 börjar den hela tiden om vid bildruta 1. Om du vill att cirkeln ska röra sig tillbaka till utgångsläget igen (utan att hamna där automatiskt), måste du placera ut ytterligare en nyckelbildruta på tidslinjen i vilken du placerar objektet på ursprungsplats-en igen. 2. Infoga en nyckelbildruta på bildruta 40, se till att den nya nyckelbildrutan på tidslinjen är markerad och flytta tillbaka cirkeln till ursprungsläget (där cirkeln är, på bildruta 1). 3. Skapa en klassisk interpolering mellan bildruta 20 och bildruta 40. Testa sedan filmen igen (Ctrl + Enter eller Kontroll, Testa filmen). Notera hur cirkeln rör sig fram och tillbaka i stället för att hela tiden återgå från samma punkt.

Kopiera och klistra in bildrutor Kanske upplevde du, i föregående steg, att det var svårt att få objektet att hamna exakt på utgångsläget i bildruta 1. För att kringgå det problemet kan du återanvända bildrutor genom att kopiera och klistra in dem. • I stället för att utföra steg 2 i föregående övning, placerar du en så kallad tom nyckelbildruta på bildruta 40 i tidslinjen, genom att högerklicka på den bildrutan och välja Infoga tom nyckelbildruta i snabbmenyn som visas. • Högerklicka på bildruta 1 och kopiera utgångsbildrutan genom att välja Kopiera bildrutor. Markera bildruta 40 igen. Du ska nu klistra in den kopierade bildrutan på samma plats som tidigare (då räcker det inte att högerklicka och välja Klistra in bildrutor). Öppna i stället Redigera -menyn och välj Klistra in på plats eller ange kortkommandot Ctrl + Skift + V. Nu återanvänder du bildruta 1 på bildruta 40. 4. Spara filen under valfritt namn och stäng den när du är färdig. 53


7 Animera

Skapa en rörelseinterpolering Nu när du har lärt dig grunderna för en klassisk interpolering ska du lära dig objektbaserad animering och skapa en rörelseinterpolering, det vill säga en interpolering med utgångspunkt från själva objektet. 1. Skapa en ny Flash-fil (AS3) som du ger namnet Rorelseinterpolering. 2. Rita ett objekt på scenen med ovalverktyget och konvertera det till en symbol.

Undvik att använda Å, Ä, Ö i filnamn.

Kom ihåg att alltid konvertera objekt till symboler, särskilt om de ska animeras.

3. Växla till markeringsverktyget, markera objektet på scenen och högerklicka. Välj Skapa rörelseinterpolering i snabbmenyn som visas (studera samtidigt tidslinjepanelen). Notera att Flash lägger till ett antal bildrutor i tidslinjen när du skapar rörelseinterpoleringen. Antalet bildrutor som läggs till, baseras på det beräknade antalet bildrutor som visas under en sekunds tagning. Denna beräkning bygger på vald bildrutefrekvens för filmen. Du kan granska och ändra bildrutefrekvensen via dialogrutan Dokumentegenskaper som du öppnar via menyn Ändra, Dokument . Du kan också studera och anpassa bildrutefrekvensen under Egenskaper i egenskapspanelen (visas när du klickar på scenen med markeringsverktyget).

Du kan granska och ändra bildrutefrekvens via dialogrutan Dokumentegenskaper eller via panelen Egenskaper.

I samband med att Flash lägger till bildrutor, när du högerklickar på ett objekt och väljer Skapa rörelseinterpolering, följer även spelhuvudet med och placerar sig i sista bildrutan för rörelseinterpoleringen. Den är därmed klar för nästa steg.

54


7 Animera

Det enda som behöver göras för att färdigställa rörelseinterpoleringen är att flytta objektet på scenen så att det inträffar en förändring. 4. Välj markeringsverktyget, klicka och dra objektet diagonalt till motstående sida av scenen. Flash infogar automatiskt den speciella nyckelbildrutan, Nyckelbildruta för egenskaper, som behövs för att sammanställa rörelseinterpoleringen.

Nyckelbildruta för egenskaper Den nya objektbaserade animeringstekniken i Flash CS4 erbjuder en ny typ av nyckelbildruta inom rörelseinterpoleringar och utgör värdet för en viss egenskap, vid en viss tidpunkt eller en viss bildruta i en rörelseinterpolering. Den kallas Nyckelbildruta för egenskaper och skiljer sig utseendemässigt, då nyckelbildrutan för egenskaper ser ut som ett ”ruteress” i stället för som en fylld cirkel.

Rörelsebana I samband med att du sammanställer rörelseinterpoleringen, skapas en bana från utgångsläget till slutpunkten för interpoleringen, det är den rörelsebana som objektet rör sig efter. Den här rörelsebanan går också att ändra genom att klicka och dra den med markeringsverktyget.

Med markeringsverktyget kan du ändra och anpassa rörelsebanan för att på så sätt ändra objektets rörelse på scenen.

5. Testa filmen, pröva att ändra banan med markeringsverktyget och testa filmen ännu en gång.

55

9789185437801  

Grundkurs Adobe® Grundkurs Adobe® 2 Arbetsytan .........................................6 7 Animera ...........................................