Page 1

Adobe速

InDesign CS4 Grundkurs


Adobe速

InDesign CS4 Grundkurs


Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen InDesign CS4 Grund). Kopiera filerna till lämplig mapp på din hårddisk. Du kan även ladda ner övningsfilerna från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Enter. 2. Skriv artikelnumret, 3065, i sökrutan och klicka på Sök. 3. Klicka på titeln InDesign CS4 Grundkurs. 4. Klicka på filen 3065.zip högst upp på sidan. 5. Klicka på Spara, välj var du vill spara filen, exempelvis på skrivbordet, och klicka på Spara. 6. När filen har hämtats stänger du dialogrutan och avslutar webbläsaren. 7. Om du har valt att spara filen på skrivbordet visas den som en ikon med namnet 3065. Dubbelklicka på ikonen för att packa upp filerna till lämplig mapp på din hårddisk.

Copyright © Docendo AB Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, exempelvis kommuner/universitet. Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men det är ändå möjligt att fel kan förekomma. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. Tryckeri: Livonia Print, Lettland 2009 Första upplagan, första tryckningen ISBN: 978-91-85437-76-4 Artikelnummer: 3065-S Författare: Ulrika Nilsson, Björn Kläppe, Christian Sjögreen Omslag: Ulrika Nilsson


Innehållsförteckning 1 Arbetsytan..........................................5 Välkomstbilden............................................................... 5 Programfältet................................................................. 6 Programknappar...................................................... 6 Arbetsyteväxlare...................................................... 7 Arbetsytan Avancerat............................................... 7 Skapa ett nytt dokument................................................ 8 Sidpanelen.....................................................................10 Lägg till och ta bort sidor....................................... 11 Anpassa sidpanelen................................................. 11 Dokumentfönster med flikar..........................................12 Öppna ett befintligt dokument................................12 Paneler, panelgrupper och paneldockan........................13 Hjälpfunktionen.............................................................15 Sökrutan.................................................................15 Zooma...........................................................................15 Zooma via kortkommandon....................................15 Zooma med musen..................................................16 Zooma med Kraftfull zoom......................................16 Zooma med Förstoringsglaset i Verktygslådan.........16

2 Inställningar......................................17 Inställningar för alla nya dokument..............................17 Text.........................................................................18 Disposition..............................................................19 Måttenheter och skalsteg....................................... 20 Stödraster...............................................................21 Stödlinjer och monteringsbord............................... 22 Smarta stödlinjer................................................... 22 Lexikon.................................................................. 23 Stavning................................................................. 23 Automatisk korrigering ......................................... 23 Textbehandlaren.....................................................24 Bildvisning..............................................................24 Filhantering........................................................... 25 Övriga inställningar..................................................... 26 Uppdateringar....................................................... 26 Visa eller dölj stödlinjer, stödraster och linjaler...... 26 Visa verktygs- och kontrollpanel.............................27 Kortkommandon.....................................................27

3 Kontrollpanelen................................28 Tecken- och styckeformatsläge..................................... 28 Teckenformatläget................................................. 29 Styckeformatläget...................................................31

Indrag.....................................................................32 Styckeavstånd och mellanrum.................................32 Listor, avstavning, spalter och format.....................32 Snabbformat.......................................................... 34 Formatåsidosättningar........................................... 34 Objektformat.................................................................35 Skapa och tillämpa objektformat............................35

4 Verktyg............................................. 37 Verktygslådan................................................................37 Ramar och platshållare.......................................... 39 Markeringsverktygen............................................. 40 Textverktyget......................................................... 42 Linjeverktyget........................................................ 44 Ovalverktyget........................................................ 47 Gör en figur till text eller bildram.......................... 48 Rektangelverktyget................................................ 49 Polygonverktyget................................................... 50 Ramverktygen.........................................................51 Roteraverktyget......................................................51 Omforma fritt........................................................ 52 Vända objekt och bilder......................................... 53 Verktyget Skalförändra.......................................... 53 Verktyget Skeva...................................................... 54 Pipetten................................................................. 56 Övertoningsverktyget............................................. 59 Övertoning på text................................................. 62 Övertoningsludd.................................................... 63 Anteckningar......................................................... 63 Tillämpningsuppgifter.................................................. 64

5 Typografiska begrepp.......................65 Typografi, ordförklaringar............................................ 65 Mer om teckensnitt....................................................... 66 Teckenmellanrum och radavstånd................................ 67 Knipning................................................................ 67 Kerning.................................................................. 67 Radavstånd............................................................ 68 Satsbredd eller radlängd........................................ 68 Marginaler och spalter.................................................. 69

6 Arbeta med text................................71 Textramar.....................................................................71 Anpassa textramar................................................. 72 Kopplade textramar................................................73

3


Montera text..................................................................74 Automatisk montering av lång text.........................75 Spalter...........................................................................76 Centrera rubrik över spalter....................................77 Spalter inuti textramar.......................................... 78 Spalter vid nytt dokument..................................... 80 Baslinjeraster..........................................................81 Texthantering............................................................... 82 Panelen Tecken....................................................... 82 Panelen Stycke....................................................... 83 Automatiskt radavstånd......................................... 84 Optisk marginaljustering....................................... 85 Udda rader............................................................ 86 Färg på text........................................................... 87 Indrag.................................................................... 88 Tabbar................................................................... 90 Figursättning................................................................ 92 Figursätt runt objekt.............................................. 94 Automatisk figursättning....................................... 95 Figursättning med text även inuti objektet............. 98 Rättstavning.......................................................... 99 Infoga specialtecken..............................................102 Fotnoter................................................................103 Markera ramar......................................................103 Listor....................................................................104 Tillämpningsuppgifter.................................................105

7 Bildhantering..................................107 Montera bilder.............................................................107 Beskära en bild.....................................................109 Skapa ramkanter och fyllningar............................ 110 Bildformat....................................................................111 Bildskärmens upplösning.......................................113 Bildupplösning.......................................................113 Raster................................................................... 114 Skrivarupplösning................................................. 115 Gruppera objekt...........................................................117 Stödlinjer och stödraster....................................... 118 Fästkommando..................................................... 119 Flytta nollpunkten (origo).....................................120 Ordna objekt, lägg under/lägg över......................120 Duplicera samt Stega och upprepa ....................... 121 Montera fler bilder som en kontaktkarta..............122 Tillämpningsuppgift....................................................122

4

8 Banor...............................................123 Skapa banor................................................................123 Räta banor............................................................124 Svängda banor......................................................125 Lägga till ankarpunkter i en befintlig bana...........128 Verktyg för banhantering............................................129 Mjuka punkter och hörnpunkter............................129 Dela banor med Saxverktyget...............................130 Pennan, utjämningsverktyget och suddgummit..... 131 Inställningar av pennan och utjämningsverktyget.132 Text längs bana.....................................................132 Tillämpningsuppgifter.................................................135

9 Effekter............................................137 Skapa effekter.............................................................137 Skuggor................................................................137 Ludd.....................................................................138 Riktat ludd............................................................138 Övertoningsludd...................................................139 Avfasning och relief...............................................140 Satäng..................................................................140 Inre glöd............................................................... 141 Effektpanelen.............................................................. 141 Blandningslägen...................................................142 Tillämpningsuppgift....................................................142

10 Flersidiga dokument......................143 Långa dokument.........................................................143 Sidnumrering...............................................................145 Ta bort sidor.........................................................146 Smart textomformning..........................................147 Bok..............................................................................148 Tillämpningsuppgifter.................................................150

11 Utskrifter.........................................151 12 Adobe Bridge..................................154 Adobe CS filhanterare..................................................154 Metadata..............................................................155 Zoom.....................................................................155 Visningslägen........................................................155 Menyraden............................................................156

Sakregister.........................................157


1

Arbetsytan

Välkomstbilden

1. Starta programmet InDesign. När du startar InDesign för första gången, möts du av en ruta som kallas Välkomstbild. Den fungerar som en samlingsplats för genvägar till exempelvis mallar och dokument som du har använt tidigare. På bilden nedan syns inga genvägar ännu eftersom det är första gången som InDesign används. Välkomstbilden stängs via krysset Stäng i det övre högra hörnet. Vill du inte se Välkomstbilden varje gång du öppnar programmet markerar du rutan Visa inte det här meddelandet igen innan du klickar på Stäng. Du kan alltid öppna Välkomstbilden igen genom att klicka på Hjälp och välja Välkomstbild.

Så här ser redigeringsbordet och Välkomstbilden ut första gången du startat InDesign.

I InDesign skapar du dina dokument med hjälp av funktioner som samlas i olika paneler, fält och fönster vilka därmed utgör arbetsytan i programmet. Du kan själv anpassa arbetsytan och exakt ange vilka paneler, fält och fönster som ska vara framme och spara dem som egna, namngivna, arbetsytor. 5


1 Arbetsytan

Programfältet Överst i programfönstret finner du det så kallade programfältet, bestående av menyraden med programknappar, arbetsyteväxlaren och en sökruta, se nedan. Menyrad

Programknappar Arbetsyteväxlare och sökruta

I menyraden hittar du knappar till en del grundläggande funktioner som att skapa nya dokument, öppna, spara och stänga dokument. (Eftersom menyraden är något som de med grundläggande datorvana redan bör känna till ges ingen grundligare genomgång av den.)

Programknappar I gruppen programknappar återfinns knappar som har med ordnandet och visningen av dokument att göra.

A

B

C

D

E

A Genväg till Bridge, B Zoomnivå, C Visningsalternativ, D Skärmläge, E Ordna dokument.

• Klickar du på programknappen Gå till Bridge (A) öppnas bild- och dokumentsorteringsprogrammet Adobe Bridge.

• Genom att klicka på Zoomnivå (B) väljer du zoomningsgrad i procent. • Knappen Visningsalternativ (C) används för att snabbt visa eller dölja alltifrån linjaler, stödlinjer, till dolda tecken och ramkanter. • Skärmläge (D) här klickar du för att snabbt ändra skärmbildsvisning och du kan välja att visa hela dokumentet och redigeringsbordet eller att förhandsvisa enbart dokumentet. • Ordna dokument (E) använder du för ordna och visa flera olika dokument samtidigt i programfönstret. Följande menyer visas när du klickar på respektive programknapp i programfältet. Skärmläge (D) Visningsalternativ (C) Ordna dokument (E)

6


1 Arbetsytan

Arbetsyteväxlare Efter menyraden och programknapparna följer Arbetsyteväxlaren och Sökrutan (sökrutan tas upp längre fram i boken). När du klickar på knappen som i standardläget anger Grundläggande hittar du ett antal förinställda arbetsytor, se nedan till höger. En arbetsyta kan sägas vara ett ändamålsanpassat upplägg över programfönstret med färdiga paneluppsättningar och inställningar. Arbetsytan Bok visar paneler anpassade för arbetet med bokfiler och arbetsytan Nyheter visar programmets nya funktioner. Här finns till exempel också en arbetsyta som är anpassad för alla Nybörjare.

Arbetsytan Avancerat För att få en arbetsyta som mer liknar de tidigare versionerna av InDesign och därmed blir lättare att känna igen, klickar och väljer du arbetsytan Avancerat via arbetsyteväxlaren.

Spara arbetsyta Om du nu har en uppsättning paneler som du tycker fungerar bra för en viss sorts dokument kan du spara arbetsytan så som den ser ut just för tillfället. Det gör du enkelt genom att klicka på arbetsyteväxlaren och välja Ny arbetsyta. Genom att ha flera egna arbetsytor sparade, kan du enkelt anpassa InDesign till just ditt sätt att arbeta.

Standardarbetsyta När du vill ha tillbaka panelerna enligt standardinställningen i programmet kan du enkelt välja Grundläggande via arbetsyteväxlaren eller gå via Fönster, Arbetsyta och välja Grundläggande.

Ta bort arbetsytor Vill du ta bort en arbetsyta som du själv har skapat klickar du på arbetsyteväxlaren och väljer Ta bort arbetsyta. Välj arbetsytan efter Namn i dialogrutan som visas, (du kan också välja att ta bort alla), och klicka på knappen Ta bort vilket tar bort den sparade arbetsytan med alla dina sparade och anpassade panel- och menyuppsättningar. 7


1 Arbetsytan

Skapa ett nytt dokument Innan du kan börja arbeta med InDesign måste du skapa ett nytt dokument som placeras på redigeringsbordet. 1. Klicka på Arkiv, Nytt och välj Dokument. Nedanstående dialogruta visas.

Vid Antal sidor anger du hur många sidor du vill att dokumentet ska bestå av. Du måste inte veta exakt hur många sidor du ska ha i nuläget, utan du kan lägga till och ta bort sidor närsomhelst och varsomhelst i dokumentet, vid senare tillfälle. 2. Ändra Antal sidor till 3. 3. Rutan Visa uppslag innebär att motstående sidor visas på bildskärmen, låt det vara förbockat. Det är alltid klokt att ha kontroll över ett uppslag. 4. Textram på mallsida behandlas i fortsättningsboken om InDesign. Låt den rutan vara omarkerad. 5. Ändra heller inget efter Sidstorlek utan låt sidstorleken vara A4 tills vidare. Vill du arbeta med annan storlek väljer du antingen från listan som visas när du klickar på pilknappen efter Sidstorlek eller skriver in ett eget värde i rutorna Bredd och Höjd. 6. Vid Orientering bestämmer du om pappret ska vara Stående eller Liggande. Välj stående format. 7. Vid Spalter anger du hur många sådana du vill ha. Låt 1 stå kvar. Det innebär att hela sidan betraktas som en spalt. I rutan efter Spaltmellanrum anger du avståndet mellan spalter om du har flera.

8


1 Arbetsytan

8. Vid Marginaler bestämmer du hur stora dessa ska vara. Du kan antingen klicka på knapparna för att öka eller minska måtten men det går fortare att skriva in värdena direkt i rutorna. Klicka på symbolen för länkning, så att inte de andra marginalerna ändras automatiskt när du anger en ny siffra.

9. Välj:

Om du avmarkerar rutan Visa uppslag kommer Inre och Yttre att byta namn till Vänster respektive Höger.

• 25 mm för Inre • 20 mm för Yttre • 20 mm för Överkant • 25 mm för Underkant

10. Du har nu angett hur ditt dokument ska se ut. Klicka på OK. När du har klickat OK visas första sidan i ditt dokument på redigeringsbordet. A

B

C

D

E

F

H

G

Dokumentyta Monteringsyta

I

J

K

A Verktygslådan, B Dokumentfönster med flik, C Kontrollpanelen, D Programfält med menyrad E Arbetsyteväxlare, F Sökruta, G Panel och namnflik, H Minimera till ikoner/expandera paneler, I Sidväxlare, J Statusfält och rullningslist, K Panelgrupper i en paneldocka.

9


1 Arbetsytan

Sidpanelen På panelen Sidor kan du se antalet sidor i dokumentet. I sidpanelen finns även möjlighet att göra olika inställningar för sidor, mallar och uppslag. Anledningen till att bara en sida visas trots att du angav tre sidor och valde att visa uppslag, beror på att första sidan som standard alltid är en högersida och eftersom det inte finns en vänstersida så visas den högra, ensam. Sidpanelen 1. Se till att du valt arbetsytan Avancerat. För att se de andra sidorna i dokumentet som du nyss skapade, klickar du på panelen Sidor som sitter dockad till vänster i programfönstret. Om sidpanelen inte visas kan du öppna den genom att klicka på Fönster och välja Sidor. Panelen Sidor är delad i två, överst visas mallsidorna och under strecket visas dokumentsidorna. En mallsida används för att lägga in objekt som ska finnas på samtliga sidor i ett dokument som exempelvis sidnumrering.

Sid-del

Malldel

Mer om mallsidor kommer längre fram i boken. Som du ser är sidan 1 markerad i bilden ovan, den är blå och siffran 1 är inverterad. Du vill nu se sidorna 2 och 3. 2. Dubbelklicka på siffrorna 2—3. Uppslaget 2—3 visas i sidpanelen, se bildexemplet till höger. (Du ser också uppslaget i programfönstret.) 3. För att centrera sidan 3, mitt på bildskärmen, dubbelklickar du på sidan 3 i sidpanelen, se bildexemplet nedan. (Du klickar alltså inte på siffrorna.)

Klicka på sidikonen för att centrera sidan tre.

Sidväxlaren För att växla mellan sidor och uppslag kan du även använda sidväxlaren. Du hittar den längst ner till vänster i statusfältet. I bildexemplet nedan framgår vilka knappar som du bläddrar med i sidväxlaren. Första

Aktuell Sista

Föregående

10

Nästa

9789185437764  
9789185437764  

Grundkurs Adobe® Grundkurs Adobe® 1 Arbetsytan .........................................5 2 Inställningar .....................................