Page 1


Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint....................... 1 Starta PowerPoint........................................................ 1 Öppna en befintlig presentation.................................. 1 Förändra en befintlig presentation.............................. 3 Skapa en mapp och spara presentationen................... 3 Öppna fler presentationer............................................ 4 Växla mellan presentationer........................................ 4 Använda hjälpen.......................................................... 4 Hjälp genom skärmtips................................................ 5 Aktivera skärmtips....................................................... 5 Skapa en ny presentation, skriv och spara................... 6 Spara en presentation med annat namn...................... 7 Ändra filformat............................................................. 7 Spara en presentation i ett annat filformat.................. 7 Spara en presentation med lösenord........................... 8 Ta bort lösenord från en presentation........................ 10 Flytta en fil................................................................. 10 Stäng en presentation................................................ 11 Ta bort en presentation.............................................. 11 Stäng PowerPoint....................................................... 11 Skärmbilden, arbetsytan och deras delar................... 12 Namnlisten................................................................. 12 Verktygsfältet Snabbåtkomst.................................... 12 Flikar och menyer....................................................... 12 Visa och dölj flikarna.................................................. 12 Bilder och Disposition................................................. 13 Anteckningsrutan....................................................... 13 Statusfältet................................................................ 13 Använda zoomen........................................................ 14 Steglös zoom.............................................................. 14 Ändra egenskaper för presentationen....................... 14 Ändra grundinställningar........................................... 15 Tillämpningsuppgifter............................................... 17

2 Arbeta med presentationer............ 18 Planera presentationen.............................................. 18 Varför?........................................................................ 18 För vem eller vilka?..................................................... 18

© Skandinaviska Databöcker AB

Vad?............................................................................ 18 Hur?............................................................................ 18 Tillvägagångssätt....................................................... 19 Visningslägen............................................................. 19 Normalläget............................................................... 19 Bildsorteringsläget..................................................... 20 Bildspelsläget............................................................. 20 Anteckningsläget....................................................... 21 Växla mellan bilder i visningslägen............................ 21 Ändra visningssätt...................................................... 21 Skapa en presentation................................................ 22 Välja layout................................................................. 22 Infoga en ClipArt-bild................................................. 22 Ändra bildlayout för presentationsbilder................... 24 Skapa en presentationsbild utan platshållare............ 25 Skriva in text i en textruta.......................................... 25 Skapa en textruta för text.......................................... 25 Mini-verktygsfältet.................................................... 26 Hämta format............................................................. 26 Arbeta i dispositionsläget och på fliken Bilder........... 27 Flytta text i dispositionsläget..................................... 28 Välj vad som ska visas i Disposition............................ 28 Visa formatering i dispositionsläget.......................... 30 Fliken Bilder i sidofönstret.......................................... 30 Ändra ordningen på bilderna i en presentation......... 30 Ändra ordningen på bilder i bildsorteringsläget........ 31 Ångra/Upprepa.......................................................... 31 Smarta etiketter......................................................... 32 Kopiera och klistra in.................................................. 32 text inom presentationer.................................... 32 presentationsbilder inom presentationer........... 33 bildobjekt inom presentationer.......................... 33 presentationsbilder mellan presentationer........ 33 Klipp ut och klistra in.................................................. 35 text inom presentationen................................... 35 presentationsbilder inom presentationer........... 36 mellan presentationer........................................ 36 Radera vald text och bildobjekt................................. 37

PowerPoint 2007

i


Radera bildobjekt....................................................... 37 Radera text................................................................. 37 Radera bilder i en presentation.................................. 38 Bakgrundsfärg på presentationen ............................ 38 Färgsättning............................................................... 38 Färgernas symbolvärde.............................................. 39 Tillämpningsuppgifter............................................... 41

3 Formatera........................................42 Byt teckensnitt........................................................... 42 Byta teckensnitt i presentationen.............................. 43 Ändra teckensnitt i hela presentationen....................44 Teckenstorlek............................................................. 44 Knapparna minska och öka teckenstorlek.................. 45 Kursiv, fet, understrykning och ändra skiftläge......... 46 Kursiv stil ................................................................. 46 Fet stil ...................................................................... 46 Understrykning.......................................................... 47 Genomstrykning........................................................ 47 Skugga........................................................................ 47 Ändra skiftläge........................................................... 47 Upphöjd och nersänkt text......................................... 48 Upphöjd text.............................................................. 48 Nersänkt text.............................................................. 49 Teckenfärg.................................................................. 49 Justera text................................................................. 50 Vänsterjustera och högerjustera................................ 50 Centrera...................................................................... 51 Marginaljustera.......................................................... 51 Justera text uppåt och neråt...................................... 51 Justera radavstånd..................................................... 52 Alternativ för radavstånd........................................... 52 Avstånd mellan stycken............................................. 53 Punktlista som flernivålista........................................ 54 Skapa en punktlista manuellt.................................... 55 Ta bort punkter i en punktlista................................... 56 Numrerad lista............................................................ 56 Ta bort nummer i en numrerad lista .......................... 57 Ändra punkttyp eller numreringstyp i en lista........... 57 Skapa alternativa punkter.......................................... 58 Lägga till en bild som punkt i en punktlista............... 59 Ändra numreringstyp................................................. 59 Flytta och ändra storlek på en textruta...................... 60 Ändra storlek på en textruta...................................... 60 Ställa in linjetjocklek, stil och färg i en textruta......... 60 Linjetjocklek och stil................................................... 61 Färger......................................................................... 61 Tillämpningsuppgifter............................................... 62

ii

PowerPoint 2007

4 Mallar, teman och bildobjekt..........63 Formgivning efter mallar........................................... 63 Ladda ner en onlinemall............................................. 64 Växla mellan teman och tillgängliga mallar.............. 65 Skapa en mall............................................................. 66 Lägg till och ta bort en layout.................................... 66 Ta bort och lägg till platshållare................................. 66 Lägg till ett tema........................................................ 67 Spara som mall........................................................... 67 Infoga ett bildobjekt i bildbakgrunden...................... 68 Ta bort ett bildobjekt från bildbakgrunden............... 69 Infoga sidfot och sidhuvud......................................... 69 Infoga sidfot............................................................... 69 Lägg till datum och tid............................................... 70 Lägg till bildnumrering och namn.............................. 70 Infoga sidhuvud för anteckningar och åhörarkopior 71 Infoga presentationsbild från fil................................ 72 Infoga bildobjekt från ett bibliotek ........................... 73 Infoga, flytta och storleksförändra bildobjekt........... 73 Skala bildobjekt.......................................................... 74 Tillämpningsuppgifter............................................... 75

5 Grafik och diagram.........................76 Grafik.......................................................................... 76 Ritade objekt.............................................................. 76 Ändra linjetyp och linjefärg på objekt........................ 77 Ändra linjetyp............................................................. 77 Ändra linjefärg........................................................... 78 Flytta linjer i en bild................................................... 78 Pil............................................................................... 79 Ändra tjocklek på linjer.............................................. 79 Lägga till rutor och cirklar.......................................... 79 Rita en rektangel ....................................................... 79 Rita en kvadrat........................................................... 80 Rita en ellips och en cirkel.......................................... 80 Förändra utseendet på ritade objekt......................... 81 Vrida eller spegelvända ritade objekt........................ 81 Vända ritade objekt och figurer.................................. 82 Justera ett ritat objekt................................................ 82 Flytta objekt bakåt eller framåt................................ 82 Fylla ett objekt med färg............................................ 83 Applicera skugga på en figur...................................... 83 Gruppera objekt......................................................... 84 Dela upp grupp........................................................... 84 Flytta/Kopiera/Klistra in............................................ 85 Ta bort bildobjekt och diagram.................................. 85 Lägga till text till ett ritobjekt med en textruta......... 85 Ändra storlek på ett ClipArt-objekt............................ 86

© Skandinaviska Databöcker AB


Skapa tabeller inom PowerPoint................................ 86 Skapa organisationsschema med SmartArt-grafik.... 87 Text i SmartArt-grafik................................................ 88 Ändra organisationsschemats struktur...................... 89 Lägg till en SmartArt-stil............................................ 89 Skapa stapeldiagram och cirkeldiagram.................... 90 Ändra diagramtyp...................................................... 91 Cirkeldiagram............................................................. 91 Ändra färg på element i diagram............................... 92 Ändra bakgrundsfärg i ett diagram............................ 92 Importera filer från andra program............................ 93 Infoga grafikfil............................................................ 94 Använd importerat objekt som bildbakgrund............ 94 Lägg till kantlinjeeffekt till ett objekt........................ 95 Tillämpningsuppgifter............................................... 96

6 Effekter vid bildvisning...................97 Effekter vid bildvisning............................................... 97 Animerade övergångar mellan presentationbilder.... 97 Lägg till ljud och ändra hastighet på sidövergångar 98 Lägg till animeringar till text och bildobjekt............. 98 Lägg till anpassade animeringar................................ 99 Lägg till animeringar till textstycken och ord......... 100 Animera SmartArt-grafik......................................... 101 Ändra animeringseffekter........................................ 101 Tillämpningsuppgifter............................................. 103

7 Se på ett bildspel........................... 104 Starta bildspelet på valfri bild.................................. 104 Använda bildspelsinställningar................................ 105 Tidsinställningar....................................................... 105 Använda verktyg på skärmen................................... 106 Pekaralternativ......................................................... 107 Använda pennan under pågående presentation...... 108 Dölja bilder............................................................... 108 Tillämpningsuppgifter............................................. 109

© Skandinaviska Databöcker AB

8 Utskrift och distribution................ 110 Att förbereda utskriften............................................110 Förhandsgranska utskriften......................................110 Lägg till Förhandsgranska i Snabbåtkomst...............111 Förhandsgranska.......................................................111 dispositionen.....................................................111 anteckningssidor................................................112 bildordningen....................................................112 presentationen i svartvitt..................................112 Välj utskriftsformat för presentationen....................113 Åhörarkopior.............................................................113 Utskriftformat för overhead, diabild och banderoll...114 Overhead...................................................................114 35 mm-diabilder.......................................................115 Ändra bildens orientering: stående eller liggande.....115 Bildspel......................................................................115 Hantera presentationens anteckningssidor..............116 Lägg till stödanteckningar........................................116 Formatera stödanteckningar.....................................116 Stavningskontroll......................................................117 Sök och ersätt text....................................................118 Spara en presentation som webbsida.......................119 Publicera presentationen på webben...................... 120 Infoga hyperlänk...................................................... 121 Skapa hyperlänkar mellan presentationer............... 121 PowerPoint och andra Office-program..................... 122 Skicka en presentation med e-post.......................... 122 Skicka en presentation för granskning..................... 122 Cirkulera en fil.......................................................... 123 Importera text från Word......................................... 123 Tillämpningsuppgifter..............................................124

Sakregister........................................125

PowerPoint 2007

iii


1 Börja med PowerPoint

1

Börja med PowerPoint Starta PowerPoint Du kan starta PowerPoint på ett antal olika sätt. Nu ska du lära dig ett av de vanligaste sätten att öppna programmet på. 1. Börja med att starta datorn om den inte redan är igång och klicka därefter på Start-knappen. Startknappen som öppnar startmenyn hittar du i skärmens nedre vänstra hörn. 2. Håll muspekaren över Alla Program i startmenyn (Windows Vista) och klicka på Microsoft Office. Välj alternativet Microsoft Office PowerPoint 2007 som på bilden nedanför.

Öppna en befintlig presentation När programmet PowerPoint väl är öppet kan du börjar arbeta i det. Du ska nu öppna en befintlig presentation och göra en ändring i den.

© Skandinaviska Databöcker AB

PowerPoint 2007

1


1 Börja med PowerPoint

3. Leta upp Office-knappen i programfönstrets övre vänstra hörn som på bilden nedan och klicka på den.

Office-knappen leder till en meny varifrån du kan öppna, spara och skapa nya

presentationer. Det är i den menyn som du hittar knappen för att öppna filer.

4. Klicka på Öppna i Office-menyn för att öppna dialogrutan i vilken du letar upp och öppnar en befintlig fil i PowerPoint. Filerna som visas i dialogrutan är sådana som har skapats i det program som du använder för tillfället. Du måste själv veta var övningsfilerna är placerade. De kan antingen finnas på en cd eller på www.databok.se. Vill du öppna en fil som inte skapats i PowerPoint, klickar du på knappen Alla Powerpoint presentationer och väljer Alla filer i nedrullningslistan för att på så sätt visa samtliga filer i mappen. 5. Leta nu upp presentationen Här bor Maja!.pptx, markera den och klicka på knappen Öppna i dialogrutan. Du kan också dubbelklicka på filen för att öppna presentationen. När det ser ut som på bilden till höger har du öppnat rätt presentation.

2

PowerPoint 2007

© Skandinaviska Databöcker AB


1 Börja med PowerPoint

Förändra en befintlig presentation När du har lyckats öppna den befintliga presentationen Här bor Maja!.pptx ska du göra en ändring i den. 6. Klicka med musen där det står Skriv text här och skriv Hon är min kanin! som på bilden till höger.

Skapa en mapp och spara presentationen Innan du sparar presentationen ska du först skapa en mapp på valfri plats. I den mappen kan du sedan spara alla dina kommande presentationer. 7. Klicka på Office-knappen och på Spara som, PowerPoint-presentation Välj plats t.ex. mappen Dokument på enhet Lokal disk (C:) om du vill spara på hårddisken eller välj 3,5-tums diskett (A:) för att spara på diskett. 8. Klicka sedan på knappen Ny mapp som i exemplet till höger. Den nya mappen öppnas i dialog‑ rutan och kallas för Ny mapp. 9. Ersätt namnet Ny mapp genom att skriva in något annat i fältet och tryck Enter. Mappen du skapade öppnas och det är dags att spara presentationen i den. 10. Behåll det redan föreslagna filnamnet som finns i rutan efter Filnamn. Du kan även skriva in ett valfritt namn på presentationen i rutan efter Filnamn men tänk då på att du skapar en kopia av filen under ett annat namn och att ändringarna du gjort då bara finns i kopian med den nya filnamnet. 11. Välj därefter Powerpoint-presentation (.pptx) efter Filformat och klicka på knappen Spara i dialogrutan. Nu sparas den befintliga presentationen i mappen som du skapade. Filen har sparats men är fortfarande öppen. Du kan även spara presentationen genom att använda kortkommandot Ctrl + S men då sparas presentationen i den ursprungliga mappen utan att dialogrutan visas. © Skandinaviska Databöcker AB

PowerPoint 2007

3


1 Börja med PowerPoint

Öppna fler presentationer Just nu har du en presentation öppen. Ibland behöver du arbeta med flera presentationer öppna. Av den anledningen ska du nu öppna ytterligare en presentation och lära dig att arbeta med flera presentationer samtidigt. 1. Klicka på Office-knappen och välj Öppna. Leta upp presentationen Fyrtio.pptx. Markera filen och klicka sedan på knappen Öppna i dialog‑ rutan.

Växla mellan presentationer Nu är två presentationer öppna samtidigt. Presentationen du öppnade senast är alltid den som placeras främst och visas i programfönstret. Längst ner i Aktivitetsfältet kan du se vilka presentationer som för tillfället är öppna. 2. Klicka på fliken Visa och därefter på knappen Växla fönster i gruppen Fönster. Bocken framför presentationen Fyrtio.pptx visar att den presentationen är aktiv (och den som visas). Nu ska du pröva att, via Växla fönster, växla över till filen Här bor Maja!.pptx. 3. Klicka på 2 Här bor Maja!.pptx för att växla över till den presentationen. Pröva sedan att på samma sätt växla tillbaka till Fyrtio.pptx.

Använda hjälpen Frågetecknet omarkerat och markerat.

För att öppna hjälpfönstret i PowerPoint klickar du på frågetecknet Hjälp om Microsoft Office PowerPoint i det övre högra hörnet eller trycker kortkommandot F1.

4

PowerPoint 2007

© Skandinaviska Databöcker AB


1 Börja med PowerPoint

I rutan Sök kan du sen skriva in ett nyckelord som du vill söka efter. Varje rubrik är en länk som leder till själva hjälpinformationen. Plats för sökord

Stänger hjälpen

Klickbar Hjälprubrik

Hjälp genom skärmtips Du kan också få vägledning och viss hjälp via det som kallas Skärmtips. Du använder skärmtipset genom att hålla kvar muspekaren över ett visst område eller knapp, tills en beskrivning av knappens funktion visas. Den funktionen ska du pröva härnäst. 4. Klicka på fliken Visa och placera muspekaren över knappen Normal så att den markeras. Efter någon sekund visas en ruta med en beskrivning av vad knappen gör. Undersök övriga delar av menyn genom att placera muspekaren på dem. Om ingen knappbeskrivning syns beror det på att funktionen är avaktiverad.

Aktivera skärmtips För att aktivera skärmtipset klickar du på Office-knappen och på PowerPointalternativ, välj därefter Vanliga alternativ i dialogrutan som dyker upp. Leta dig ner till rutan Format för skärmtips och klicka på nedrullningspilen och välj Visa funktionsbeskrivningar i skärmtips.

© Skandinaviska Databöcker AB

PowerPoint 2007

5


9789185437023  

© Skandinaviska Databöcker AB 1 Börja med PowerPoint ......................1 Planera presentationen ...........................................

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you