Page 1


Copyright © 2009 Navigatörerna Marcus Förlag, Box 22010, 702 02 Örebro Telefon: 019-16 54 00 E-post: info@marcusforlag.se www.marcusforlag.se Grafisk form: Malin Cedergren Bibeltexter hämtade ur Bibelkommissionens översättning Bibel 2000 Copyright © Svenska Bibelsällskapet, Uppsala Tryckt 2009 Scandbook, Falun Tryckningen har gjorts möjlig genom bidrag från Bibelfonden Bok nr 9571 ISBN 978-91-7999-571-3


Innehåll

Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kapitel 1

Idén till en grupp

kapitel 2

Att bjuda in till en grupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

kapitel 3

Första träffen med gruppen

kapitel 4

Att läsa tillsammans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

kapitel 5

Att fortsätta framåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

kapitel 6

Att ställa frågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

kapitel 7

Gruppen förändras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

kapitel 8

Gruppen får problem

kapitel 9

Bibeln mitt i vardagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

kapitel 10

Att läsa svåra avsnitt

kapitel 11

Gruppens ledarskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

23

57

69

Efterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83


Introduktion

D

et är ett känt faktum att de stora segelfartygen på 1800-talet sakta förlorade farten då musslor och sjögräs växte sig fast vid skrovet. När skroven gjordes rena återfick de farten på de sju haven igen. Vi kan liknas vid segelfartygen. Vi kan också tappa farten, bli tröga och förlora lite av gnistan, glädjen och engagemanget i att läsa Bibeln. Det finns många undersökningar som visar på hur bibelanvändningen sjunker i Sverige, även bland kristna. I vårt arbete möter vi många som önskar att det skulle ”ge mer” att läsa Bibeln, att det skulle vara mer inspirerande, relevant och givande. Det finns en längtan ”att återfå farten igen”. Den här boken är därför tänkt som en uppmuntran och utmaning att börja läsa Bibeln tillsammans med andra och låta den berika vardagslivet. vDen är skriven för dig som redan är ledare i en grupp och som önskar få tips, fördjupning och stimulans att tänka nytt. 7


vDen är skriven för dig som finns med i en grupp och där bibelläsningen blivit ”grå” och inte känns lika relevant längre. • Den är skriven för dig, som vill börja läsa Bibeln med några andra, och som vill veta hur det kan se ut och få praktiska tips för att börja. Materialet i boken bygger på våra samlade erfarenheter av bibelläsning i Navigatörerna och presenteras i form av en berättelse. Du får följa en grupp som börjar läsa Bibeln tillsammans, hur de lär sig av varandra och vad Bibeln kan betyda i deras egen livssituation. Även om namnen är fingerade så är det verkliga personer och händelser som ligger bakom. Till varje kapitel har vi fogat två delar. Den första delen kallar vi Vad vi lärt oss och den innehåller lärdomar från olika personer i vårt arbete. Här finns synpunkter som kan vara bra att prata med varandra om i gruppen. Den andra delen kallar vi Praktiska förslag och tips. Det finns många ting som kan underlätta respektive försvåra att fungera som grupp. I det här avsnittet har vi samlat ihop vad vi har lärt oss för att göra det lättare för dig och din grupp. Föreningen Navigatörerna arbetar sedan drygt 20 år med att förnya bibelanvändning bland människor i kyrkor och församlingar men också bland kyrkoovana människor 8

Gruppen som började läsa Bibeln


”mitt i samhället”. Vi är del av en internationell rörelse som finns i över 100 länder. I Sverige finns vi sedan 1956. Vårt arbete handlar om att bidra till att dagens människor får en chans att reflektera över sina livs- och trosfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Då blir det angeläget att utveckla en bibelanvändning som är livsnära och vardagsrelevant! Tack alla ni, som på olika sätt bidragit med erfarenheter och synpunkter, utan dessa hade vi inte nått ända fram. Ett särskilt tack till min egen bibelläsningsgrupp för all förnyelse, till Rinus Baljeu för våra reflekterande samtal genom åren och till Per Florén – bollplank, idéspruta och coach. Till sist ett stort tack till Navigatörernas styrelse för tro och uthållighet under arbetet att göra våra erfarenheter tillgängliga för fler. Stockholm november 2009 Berne Persliden Verksamhetsledare

Introduktion

9


kapitel 1

Idén till en grupp

F

ör dem som kom med senare var det lite oklart hur gruppen hade börjat men för dem som varit med från början var det klart hur det hela hade kommit igång. Tidsbrist nämnde de flesta som någon sorts begynnande trevare till gruppen. Fast inte den vanliga tidsbristen utan en känsla av att aldrig riktigt få prata färdigt när man träffades oavsett om man var på fester eller tillfällen med vänner, grannar, arbetskamrater eller släkt. Nyfikenhet var ytterligare en anledning till att gruppen hade kommit igång, sa några. Själva idén att läsa Bibeln hade låtit både ovanlig och spännande på samma gång. Det var Kajsa och Anders som hade kommit med förslaget att de skulle träffas några stycken för att läsa Bibeln tillsammans. Kajsa arbetade som mellanstadielärare och Anders som kyltekniker och i familjen fanns det två barn, Lars 7 år och Emma 5 år. Småbarnsåren låg nu bakom och ”trycket hade lättat”. Det fanns tid över för annat. När Kajsa berättade om sin idé för Anders möttes hon först av två tydliga rynkor i ett lätt förvirrat ansikte. 11


”Du sa att du sa vad, sa du?” var hans spontana kommentar på hustruns förslag. Kajsa försökte förklara idén en gång till och Anders frågande rynkor släppte. ”Hm, lite ovanlig idé men väl så intressant. Vilka ska vara med?” frågade han. Han hade sedan ett par år tillbaka en egen firma som innebar en hel del resor i arbetet och han såg redan en rad problem med kalendern framför sig. ”Jag vet inte”, svarade Kajsa. ”Det är just nu bara en idé. Du är den förste som jag testar den på. Vad tycks?” ”Så du har inget förslag? Inte på vad vi skulle läsa eller vilka som ska vara med?” fortsatte Anders med ett lite retsamt tonfall. Inom sig tänkte han att det faktiskt var ett ovanligt kul förslag. ”Nej, jag har inte kommit så långt”, svarade Kajsa igen. ”Men du vet ju att vi ofta har pratat om och funderat på hur vi lever och samtidigt har Bibeln funnits med någonstans i periferin. Varför inte kombinera?” ”Och du jobbar med?” fortsatte Anders och skrattade. ”Förlåt, det var inte illa menat. Det är klart att du ser lärande runt omkring dig eftersom det är ditt jobb. Fast jag håller med dig. Vi kunde kanske fråga några andra om de skulle kunna tänka sig att träffas för att läsa Bibeln …” Kajsa tittade förskräckt på klockan.

12

Gruppen som började läsa Bibeln


”Vi måste fixa maten till barnen nu. Fundera vidare själv så kan vi återkomma till det här senare ikväll då du har lagt barnen”, utbrast hon medan hon snabbt sprang över gräsmattan och in bakvägen till deras hus. Tre veckor gick. De fortsatte att mala på idén om att träffas några stycken för att läsa Bibeln och för att få chans att ”prata färdigt”, som de uttryckte sig. Det handlade egentligen om att få samtala under en hel kväll och vända och vrida på olika livsperspektiv tillsammans med andra. Men inte bara det. Det handlade också om att få en möjlighet att också läsa Bibeln och se hur Bibelns perspektiv kunde bidra till samtal om hur man skulle leva. Kajsa hade hört talas om andra som gjort något liknande och det hade låtit givande. Anders funderade lite mer på hur man faktiskt skulle göra det rent praktiskt. För honom handlade det också om hur han tänkte om sitt arbete och sin familj. Han insåg att livet oftast bara rullade på utan reflektion och erkände motvilligt för sig själv att det egentligen inte var tillfredsställande att bara tänka på tillvaron sporadiskt då och då. Det gav ju ingen framförhållning, ingen beredskap för det oväntade. Det blev ju lätt att man bara reagerade på allt som hände. Livet ska väl vara mer än så?

 Idén till en grupp

13


Vad vi lärt oss v Vi behöver varandra för att reflektera över våra livserfarenheter på ett utvecklande och meningsfullt sätt. För den reflektionen och lärandet är det viktigt att ha tillgång till bra ”verktyg” som hjälper oss att få igång samtal med djup och mening. v Var inte rädd att prata med andra personer om vad du skulle vilja göra, vad du drömmer om. Många andra har liknande drömmar. v Bjud in till en grupp när det är angeläget både för dig själv och för andra. Gruppen är till för alla, även för den som tar initiativet och/eller leder. Det är viktigt att alla känner delägarskap och delaktighet i vad gruppen gör tillsammans. Det skapar bra förutsättningar för att lära av varandras erfarenheter och insikter.

Praktiska förslag och tips v Börja med att försöka hitta en person ytterligare som vill dela din idé, som vill vara med i en grupp. Det är en stor skillnad att kunna säga ”vi” när man bjuder in till en ny grupp jämfört med att bara referera till sig själv. v Försök ”måla en bild” av hur det är att vara med i en bibelläsningsgrupp, vad som händer när en grupp människor träffas och läser Bibeln. Om det finns några personer som redan läser Bibeln i en grupp, ta kontakt med dem och lyssna till deras erfarenheter innan du själv bjuder in.

14

Gruppen som började läsa Bibeln


v Olika delar i Bibeln har olika funktioner och därmed möjligheter. Fundera på vad som kan vara inspirerande att läsa med några andra. Känner du någon som redan är med i en grupp, fråga vad som har varit till hjälp för dem. v Gamla testamentet innehåller många spännande texter. Även om tid och kultur är mycket olik vår, finns de grundläggande frågorna om livet med i alla berättelserna. Första och Andra Moseboken ger en historisk bakgrund väl värd att läsa för att få en översikt. v Nya testamentets berättelser om Jesus, evangelierna, är speciella och har en tidlöshet över sig som gör att de relativt enkelt knyter an till många av våra egna vardagssituationer. v Breven i Nya testamentet är typiska för sin tid men ställer tidlösa frågor. De stimulerar och hjälper oss att arbeta konstruktivt med vårt sätt att tänka och leva i vardagen.

Idén till en grupp

15


kapitel 2

Att bjuda in till en grupp

K

ajsa och Anders fortsatte att prata om idén att läsa Bibeln tillsammans med några andra. Längtan efter att starta en grupp blev starkare och de började se att det kanske kunde bli av. De satte sig ned en kväll efter middagen och funderade på vilka personer som skulle kunna tänkas vara intresserade. De kom överens om att bjuda in Gunvor och Bosse. De tillhörde ju samma kyrka och hade då och då pratat om tillvarons glädje och strul. Dessutom bodde de inte så långt bort, bara några kvarter, vilket ju var praktiskt om man nu skulle träffas hemma. Anders föreslog sedan Kerstin och Bertil. De var i ungefär samma ålder och engagemanget i den lokala orienteringsklubben hade fört dem samman. Det hade funnits stunder i samband med klubbdagar de senaste åren då de hade pratat lite djupare och känt att de alla fyra ändå delade någon sorts längtan efter mer av livet. Anders berättade att Bertil vid ett tillfälle hade nämnt att han faktiskt hade läst Bibeln. Den hade fascinerat men han slutade läsa 17


för att han inte hade haft några att diskutera den med. Han var inte med i någon kyrka men funderade mycket på livskvalité och andlighet. ”Stefan borde vi också bjuda med”, fortsatte Anders. ”Han kan nog tycka det är kul att komma ut någon gång då och då, nu när han är nyskild.” ”Och jag vill ha med Eva och Lisa”, sa Kajsa. Hon hade mött dem i öppna förskolan för ett antal år sedan och de hade sedan hållit kontakt och till och från haft en egen liten bokklubb som hade träffats en gång i månaden, fast det var ett par år sedan. Hon mindes hur fascinerande det hade varit, inte minst kanske för att Eva arbetade som journalist och hade ett läsintresse utöver det vanliga. Kajsa pratade med Gunvor och Bosse. Gunvor ville veta hur många gånger de skulle träffas och som tur var hade Kajsa och Anders kommit överens om att bara bjuda in till tre kvällar – tillräckligt många för att kunna prova på och tillräckligt få för att kunna sluta ”utan att det blev en stor sak av det”, som Kajsa hade uttryckt det. Gunvor och Bosse nappade genast på idén om att prova på att vara med i en sådan grupp. Tre gånger lät ju också lagom mycket. Sedan pratade Kajsa och Anders med Bertil och Kerstin. Bertil kände spontant att det kunde vara kul att träffas några stycken och läsa Bibeln. Nu kunde han ju få tillgång till det som han hade saknat, några att diskutera med. 18

Gruppen som började läsa Bibeln


Kerstin var tveksam. Det handlade om hennes ändrade arbetssituation. Hon hade blivit avdelningschef och kände att hon behövde all tid just nu att växa in i den nya rollen. Hon undrade om hon kunde få stå över tills vidare och kanske återkomma, vilket Anders och Kajsa inte hade några som helst invändningar emot. Eva och Lisa blev mer förvånade över Kajsas plötsliga förslag men Kajsa stod på sig. Hon menade att det kunde ge ”något utöver det vanliga” att läsa Bibeln tillsammans. Vanliga böcker hade de ju läst förut och det hade varit både kul och spännande. Även om det lät lite oklart hade de ändå förtroende för Kajsa och båda två var öppna för att prova något annorlunda. Stefan var lite tveksam när han blev tillfrågad. Han hade mycket att göra och var osäker på hur mycket tid han hade. När han fick höra att det bara handlade om tre kvällar svarade han ja. Det var ju en chans till lite avbrott och att göra något nytt. Kajsa och Anders insåg att de var tvungna att vara ute i god tid om de skulle få alla dessa personer att hitta en gemensam ledig kväll. De var överens om att kvällen skulle börja efter att mat och läxläsning var avklarade. Det var en tidpunkt som lät lite oklar tyckte Anders och föreslog tiden: 19.30–21.30. Det skulle vara till hjälp för var och en att veta både när man började på kvällen och när man slutade. De hittade två förslag till kvällar i almanackan Att bjuda in till en grupp

19


Att läsa Bibeln tillsammans kan vara lustfyllt och omtumlande, om än inte alldeles enkelt. Bitvis är Bibeln en svår bok. Hur kan Bibeln bli den stora berättelsen för våra liv? Går det att på nytt hitta gnistan, glädjen och engagemanget i bibelläsningen? Gruppen som började läsa Bibeln bygger på Navigatörernas samlade erfarenheter av bibelläsning, presenterad som en berättelse. Boken beskriver en grupp som börjar läsa Bibeln tillsammans, lär sig av varandra och upptäcker vad Bibeln och dess budskap kan betyda i vardagen. Varje kapitel sammanfattas under rubrikerna Vad vi lärt oss och Praktiska förslag och tips. Texterna blir till en inspirerande guide för bibelläsning i grupp.

Berne Persliden är verksamhetsledare för Navigatörerna i Sverige, en förening som verkar för att ge människor möjlighet att reflektera över livs- och trosfrågor med ett kristet perspektiv. Organisationen har över 4 000 medarbetare och är verksam i ett 100-tal länder.

ISBN 978-91-7999-571-3

9789179995713  
9789179995713  

Bibeltexter hämtade ur Bibelkommissionens översättning Bibel 2000 Copyright © Svenska Bibelsällskapet, Uppsala Tryckt 2009 Scandbook, Falun...