Page 1

Uppläsning av fÜrfattarna


Fåglar vi möter på väg till stranden Det är något med fåglarna! De är alltid i faggorna, vi ser dem posera vid fågelbordet eller pilsnabbt korsa våra vägar – eller kanske bara skymta ett ögonblick i ett buskage. Inte minst gör de sig hörda med läten av varierande slag. Ibland känner vi igen utseendet men vet inte hur fågeln ifråga låter – andra gånger hör vi ett läte men vi vet inte vem det är som frambringar det. På den här skivan tar Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström oss med på en promenad från huset och trädgården ner mot en vassrik sjöstrand. Vägen går genom olika naturtyper - lövdungar, barrskog och öppna fält – och där möter vi arter som är typiska för dessa miljöer. Varje fågel presenterar sig själv med sin sång, inspelningar ur Sten Wahlströms unika inspelningsarkiv. Dessutom får vi en muntlig beskrivning av varje fågel: om dess utseende och beteende liksom om olika fåglars roll i kulturhistoriska sammanhang och i folktron. Sten Wahlström är civilingenjör och har under drygt 50 år utvecklat teknik för inspelning av fågelläten. Hans samling av fågelinspelningar är Sveriges största. Han är en välkänd radioprofil genom program inom områdena vetenskap och historia – och inte minst naturprogram. Från 1973 ansvarade han för Sveriges Radios pausfåglar och han ledde det uppskattade programmet ”Naturväktarna”.


Bengt Emil Johnson är författare, musiker och radioman. Efter att radions pausfåglar förvandlades till en angelägenhet för enbart P2 svarade han för presentationerna tillsammans med Sten Wahlström. I hans poesi är fågelmotiv ett framträdande inslag och han har i radio- och tv-program och essäistik ägnat sig åt fåglarnas roll i kulturhistoria och folktro, liksom deras inflytande på olika konstarter.

Vad vill du höra starkast – fågelsången eller talet? På skivan har talet lagts huvudsakligen på ena kanalen och fåglarna huvudsakligen på den andra. Om förstärkaren som spelar upp skivan har balanskontroll kan man välja vilken av kanalerna man vill höra starkast.


Pilfinken sp책r 1

Gulsparven sp책r 3

Kajan sp책r 2


Sädesärlan spår 4

Taltrasten spår 6

Nötskrikan spår 5


Gröngölingen spår 7

Duvhöken spår 8


Rosenfinken spår 9 Grönsångaren spår 10

Härmsångaren spår 11


Näktergalen spår 12

Kattugglan spår 14

Gärdsmygen spår 13


Hämplingen spår 16

Steglitsen spår 15

Sånglärkan spår 17


Törnsångaren spår 18

Ärtsångaren spår 19

Buskskvättan spår 20


Rörsångaren spår 21

Vattenrallen spår 22


Fåglar vi möter på väg till stranden (spår/uppläsning/tid)

1 Pilfinken BEJ 2 Kajan SW 3 Gulsparven BEJ 4 Sädesärlan SW 5 Nötskrikan BEJ 6 Taltrasten SW 7 Gröngölingen BEJ 8 Duvhöken SW 9 Rosenfinken BEJ 10 Grönsångaren SW 11 Härmsångaren BEJ

3.20 3.10 3.14 2.48 3.12 3.27 2.55 3.29 3.19 3.27 3.02

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Näktergalen SW 3.10 Gärdsmygen BEJ 3.16 Kattugglan SW 3.32 Steglitsen BEJ 3.12 Hämplingen SW 3.12 Sånglärkan BEJ 3.08 Törnsångaren SW 2.48 Ärtsångaren BEJ 2.51 Buskskvättan SW 2.42 Rörsångaren BEJ 2.56 Vattenrallen SW 3.00

Talinspelning: Peter Degerfeldt, Sveriges Radio Teknisk redigering och mastering: Sten Wahlström För bilderna i texthäftet svarar Killian Mullarney och Dan Zetterström (Ur Fågelguiden, Albert Bonniers förlag)

box 3159 • s-103 63 stockholm • besöksadress: sveavägen 56 tel +46(0)8 696 87 60 • fax +46(0)8 696 87 57

www.bonnieraudio.se IFCD 422

9789179535469  

Uppläsning av författarna Sten Wahlström är civilingenjör och har under drygt 50 år utvecklat teknik för inspelning av fågelläten. Hans saml...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you