Page 1

FINSKA FÖR NYBÖRJARE 2

Finska för nybörjare 2 är en direkt fortsättning på Finska för nybörjare 1.     Uppläggningen följer samma ­mönster som i första boken – texter med dialoger, frågor på innehållet, förklaring av grammatiska konstruktioner och övningar. Ordlista med ­cirka 550 ord ingår i boken, liksom facit. Boken kompletteras med ­inspelade texter på cd.     Finska för nybörjare 2 vänder sig till den som redan har elemen­tära kunskaper i finska språket. Med hjälp av Finska för nybörjare 2 byggs kunskaperna om det finska språkets grammatik upp. Med många ­exem­pel visas hur olika konstruk­tioner ser ut, samtidigt som man ut­ökar sitt ordförråd. Det är det levande språket man har mest användning av, menar författaren Eeva Haapalehto, som har mångårig erfarenhet av ­vuxen­under­visning i finska språket.

Finska för nybörjare 2 Eeva Haapalehto


Finska fรถr nybรถrjare 2 Eeva Haapalehto


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 SE-223 51 Lund tfn +46 46 14 87 20 fax +46 46 13 29 04 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se

kopiering förbjuden Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Andra upplagan 2009 © 2001 Eeva Haapalehto och Folkuniversitetets förlag omslag och grafisk form: John Wasden omslagsfoto: Comma.fi, Brendan Delanu layout: Karin Letth karta: Lantmäteriet, Helsingfors, s 7 teckningar: Keira Hölttö foton: Comma.fi; Matti Tirri, s 38–39, 42, Keijo Penttinen, s 40, 41, Iittala design, s 43 nederst kahvikisu s 43 överst, c b karjalanpiirakat på Flickr: http://www.flickr.com/photos/75897997@N00/465052862/ isbn 978-91-7434-634-3 Tryck: KOPA, Litauen 2014


Förord Det här läromedlet finska för nybörjare 2 är en fortsättning på finska för nybörjare 1. Upplägget följer samma mönster d.v.s. text med dialoger, frågor om innehållet, förklaring till grammatiken i respektive lektion, samt övningar.   Grammatiken ska fungera som ”bruksanvisning” för språket här och nu. Ordlistan som omfattar nytillkomna ord finns i slutet av varje lektion. Verben är i infinitiv, substantiven, adjektiven o.s.v. är i nominativ singularis.   I slutet av boken finns en finsk/svensk ordlista i alfabetisk ordning samt facit till de övningar som det är möjligt att ge ett entydigt svar till.

Tips till läraren Övningarna kan användas både på lektioner och som hemläxa. Erfarenheten visar att vuxna studerande gärna övar hemma. En bra idé är att göra övningarna först muntligt tillsammans på lektionen och sedan skriftligt hemma.   När ordförråd och grammatik blir mer omfattande kan det vara bra att dela upp lektionerna på flera lektionstillfällen.

Studietips När man nått så här långt i sina studier i finska, har man säkert lagt märke till att t.ex. ordföljden, som är så väsentlig i svenskan, inte har lika stor betydelse i finskan. När man ska översätta en mening till svenska, är det bra att först läsa igenom hela meningen. Helheten gör att innehållet förstås bättre, fast orden inte ligger i den ordning som man är van vid från det svenska språket.   Många konstruktioner som är självklara för svenskspråkiga, existerar inte i finskan p.g.a. avsaknaden av prepositioner. T.ex.: Toukokuun alussa … – I början av maj … I det här exemplet ersätter kasusformerna genitiv och inessiv prepositionerna i och av. Du kommer att få se liknande fall i grammatikexemplen också. Där gäller inte heller alltid översättning ord för ord. Målet är att det ska vara språkligt smidigt, både på finska och svenska, utan att det för den sakens skull ska vara mindre exakta översättningar.   Det faktum att orden sällan förekommer i grundform (nominativ, infinitiv) påverkar studietekniken. Läs texten och lyssna på cd:n om och om igen. Öva text och dialoger minst lika mycket som grammatik och ordlistor. Använd ordlistan och grammatiken som stöd. Det är det levande språket som du kommer att få mest användning av. Frågorna efter varje textdel kan du utnyttja på olika sätt. Gå gärna tillbaka och läs lektioner som du har passerat och besvara frågorna på nytt. Det är en bra repetition som hjälper dig att befästa kunskaperna.   Det är min förhoppning att du ska trivas med Maija och hennes släkt och vänner, samtidigt som du lär dig mer finska. Lycka till med studierna! Stockholm i november 2013 Eeva Haapalehto

3


Innehållsförteckning – Sisällysluettelo 7 Karta över Finland 9 11 12

Lektion 1 Uudenvuoden aatto Nyårstraditioner – Uudenvuoden perinteitä Kasus: essiv – Sija: essiivi Att uttrycka futurum på finska – Futuurin ilmaiseminen

14 Lektion 2 Talviurheilua 16 Pluralis i olika kasusformer – Monikko eri sijoissa 19 21

Lektion 3 Maijan työmatka Om allmänna kommunikationer Tidtabeller Komparativ av adjektiv och adverb – Adjektiivien ja adverbien komparatiivi

24 Lektion 4 Maijan ja Juhan teatterisuunitelmat 26 Superlativ av adjektiv och adverb – adjektiivien ja adverbien superlatiivi 29 30 31 34 36

Lektion 5 Kevät luonnossa ”Flyttfåglarna”, en folkdikt – ”Muuttolinnut”, kansanruno Presens passiv (Man frågar …, Det sägs …) – Passiivin preesens (Kysytään …, Sanotaan …) Lektion 6 Sairaala, Pirkon työpaikka Sjukvårds- och arbetslivstermer – Sairaanhoidon ja työelämän sanastoa Uttrycket ”kuudelta, seitsemältä …” – Ilmaisu ”kuudelta, seitsemältä”

4


44 Lektion 7 Pirkko ja Maija menevät lounaalle 46 Verbets imperfekt i jakande satser – Verbin imperfekti myönteisessä lauseessa 49 Lektion 8 Juha on työmatkalla Tampereella 51 Verbets imperfekt i nekande sats – Verbin imperfekti kielteisessä lauseessa 54 55 56

Lektion 9 Korkeasaaren eläintarha Verbets imperfekt i frågesats – Verbin imperfekti kysymyslauseessa Fakta om djurparken i Helsingfors – Tietoa Helsingin eläintarhasta

60 Lektion 10 Aulikki tulee Helsinkiin 62 Kasus: translativ – Sija: translatiivi 65 67

Lektion 11 Koulun päättäjäiset Skoltermer – Koulusanastoa Huvudsats och bisats. Konjunktioner – Päälause ja sivulause. Konjunktioita

71 Lektion 12 Kesä 73 Pronomen – Pronomineja 76 Facit till övningarna – Harjoitusten ratkaisuja 80 Ordlista – Sanasto 88 Verbböjning i presens och i imperfekt – Verbin taivutus preesensissä ja imperfektissä

5


lektion 1 Uudenvuoden aatto Maija ja Juha ovat uuden vuoden aattona Pirkon ja Timon luona. Mikko ja Satu tulevat sisään. Satu:

Äiti, mitä me teemme tänä iltana?

Pirkko:

Ensin me syömme ja juomme vähän jotain hyvää. Sitten valamme tinat. Timo, missä tinat ovat?

Timo:

En minä tiedä, eivätkö ne ole sinulla?

Mikko:

Koulun urheilukentällä on varmasti taas tänä vuonna ilotulitus. Menemmekö sinne?

Det är en levande tradition att stöpa tenn för att spå om fram­tiden. Det hör till det finländska nyårsfirandet som sillen till den svenska julen. De flesta affärer med självaktning har speciella diskar redan en vecka före nyårsafton där de säljer både tenn och redskap som behövs till stöpningen. Förr i tiden hade man en liknande sed i Sverige. Man stöpte bly eller äggvita.

9


Timo:

Totta kai! Minullakin on muutama raketti eteisen kaapissa.

Maija:

Hyvä Timo! Kyllä sinuun voi luottaa. Meillä ei ole yhtään rakettia mukana.

(Pirkolle): Juhalla on monta tinaa. Ne riittävät kaikille. Pirkko:

Kiitos, Juha. Sinä pelastat tilanteen.

Aterian jälkeen Pirkko ottaa vesiämpärin ja vanhan kauhan esiin. Pirkko:

Tämä vanha kauha on hyvä tinakauhana. Kuka haluaa valaa ensimmäisenä?

Myöhemmin samana iltana kaikki lähtevät ulos ilotulitusraketit ja tulitikut mukana. Koulun kenttä on jo täynnä ihmisiä ja ensimmäiset raketit näkyvät ilmassa. Juha:

Onko teillä tapana tehdä uudenvuoden lupauksia?

Timo:

On, mutta me pidämme ne salaisina. Mutta ensi vuonna minä lupaan kuunnella Pirkkoa ennen kuin lähden kauppaan.

Svara på frågorna! – Vastaa kysymyksiin! 1. Missä Maija ja Juha ovat? 2. Mikä on päivänmäärä? 3. Mitä he juhlivat? 4. Mitä he aikovat ensin tehdä? 5. Mitä he aikovat tehdä myöhemmin illalla? 6. Onko Pirkolla tai Timolla tinaa? 7. Mitä Timolla on eteisen kaapissa? 8. Missä ilotulitus tavallisesti on? 9. Mitä Timo lupaa tehdä ensi vuonna? Miksi?

10


Grammatik – Kielioppia 1. Essiv – Essiivi Den här kasusformen har tre olika användningsområden. 1. Den uttrycker tillfälliga förhållanden, egenskaper, uppgifter eller roller:

Hän on sijaisena. Hon arbetar som vikarie.

Maija on Pirkon luona vieraana. Maija är som gäst hos Pirkko.

2. Den uttrycker omständigheter, villkor eller orsaker.

Urheilijana hän on maailmankuulu. Som idrottsman är han världsberömd.

Minä olen täällä turistina. Jag är här som turist.

I dessa två fall motsvarar essiven oftast svenskans preposition som. 3. Den uttrycker även tid i följande fall: Högtider:

Jouluna Maija matkustaa maalle. Vid jul reser Maija till landet.

Pääsiäisenä on Etelä-Suomessa jo kevät. Vid påsk är det redan vår i södra Finland.

Veckodagar:

Minulla on perjantaina vapaapäivä. På fredag har jag en ledig dag.

Maanantaina aloitan opiskelun. På måndag ska jag börja studierna.

När tidsordet har en bestämning:

Tänä vuonna Maija alkaa kuntoilla. I år ska Maija börja motionera.

Ensi kesänä matkustan Suomeen. I sommar ska jag resa till Finland.

11


2. Futurum – Futuuri I finskan finns ingen egen verbform för att uttrycka att någonting kommer att hända i framtiden. Använd presens, eventuellt förstärkt med småord som

myöhemmin:

Maijan äiti tulee Helsinkiin myöhemmin tänä keväänä. Maijas mamma ska komma till Helsingfors senare i vår.

ensi:

Juha lähtee Tampereelle ensi viikolla. Juha ska åka till Tammerfors nästa vecka.

Övningar – Harjoituksia 1.1. Läs genom hela texten en gång till och markera alla essivformer. Tänk efter, varför används den just här? 1.2. Översätt – Käännä: a. Familjen Mäkelä har Maija och Juha som gäster. b. De firar nyår tillsammans. c. Även i år är det fyrverkeri på skolans idrottsplan. d. Först ska de äta och dricka och sedan ska de stöpa tenn. e. Juha och Maija har, som tur är, med sig mycket tenn. f. I kväll får även Satu vara uppe sent. g. Nästa morgon är var och en ganska trött. 1.3. Berätta med egna ord, på finska, om ditt eget nyårsfirande! Hitta på frågor och intervjua varandra i klassen! T.ex.: Oletko kotona vai kylässä? Teetkö uuden vuoden lupauksia? Ammutko raketteja? O.s.v.

12


Nya ord – Uusia sanoja uudenvuoden aatto nyårsafton

ilotulitusraketti

fyrverkeripjäs

uusivuosi

nyår

tulitikku

tändsticka

sisään

in

kenttä

plan

tänä iltana

i kväll

täynnä

full av något

vähän

litet

näkyä

synas

jotain

någonting

ilmassa

i luften

tina

tenn

lupaus

löfte

ne

de

pitää

här: hålla

koulu

skola

salainen

hemlig

urheilukenttä

idrottsplan

luvata

lova

taas

igen

ennen kuin

innan

ilotulitus

fyrverkeri

vastata

svara

sinne

dit

kysymys

fråga

totta kai!

självklart!

juhlia

fira, festa

muutama

några

tai

eller

raketti

raket

kielioppi

grammatik

mukana

med

sijainen

vikarie

luottaa

lita på

urheilija

idrottare

ei yhtään

inte en enda

maailmankuulu

världsberömd

monta

många

maalle

till landet

pelastaa

rädda

pääsiäinen

påsk

tilanne

situation

kevät

vår

ateria

måltid

vapaapäivä

ledig dag

ottaa

ta

aloittaa

börja, sätta i gång

vesiämpäri

vattenhink

opiskelu

studierna

kauha

slev

alkaa

börja

esiin

fram

kuntoilla

motionera

tinakauha

tennslev

kääntää

översätta

valaa

stöpa

kotona

hemma

myöhemmin

senare

kylässä

på besök

sama

samma

ampua

skjuta

ulos

ut

edelleen

vidare

13


FINSKA FÖR NYBÖRJARE 2

Finska för nybörjare 2 är en direkt fortsättning på Finska för nybörjare 1.     Uppläggningen följer samma ­mönster som i första boken – texter med dialoger, frågor på innehållet, förklaring av grammatiska konstruktioner och övningar. Ordlista med ­cirka 550 ord ingår i boken, liksom facit. Boken kompletteras med ­inspelade texter på cd.     Finska för nybörjare 2 vänder sig till den som redan har elemen­tära kunskaper i finska språket. Med hjälp av Finska för nybörjare 2 byggs kunskaperna om det finska språkets grammatik upp. Med många ­exem­pel visas hur olika konstruk­tioner ser ut, samtidigt som man ut­ökar sitt ordförråd. Det är det levande språket man har mest användning av, menar författaren Eeva Haapalehto, som har mångårig erfarenhet av ­vuxen­under­visning i finska språket.

Finska för nybörjare 2 Eeva Haapalehto

9789174346343