Page 1

Bengt Emil Johnson & Sten Wahlström Fåglar i vår närhet

Uppläsning av författarna


Fåglar i vår närhet Det är något med fåglarna! De är alltid i faggorna, vi ser dem posera vid fågelbordet eller pilsnabbt korsa våra vägar - eller kanske bara skymta ett ögonblick i ett buskage. Inte minst gör de sig hörda med läten av varierande slag. Ibland känner vi igen utseendet men vet inte hur fågeln ifråga låter – andra gånger hör vi ett läte som vi inte vet vem det är som frambringar. För att hjälpa den intresserade nybörjaren på traven har vi gjort denna CD där Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström presenterar 22 arter som det finns goda chanser att träffa på i de närmaste omgivningarna – vid fågelbordet, i trädgårdar och parker – på landet liksom i stadsmiljö. Varje fågel presenterar sig själv med sin sång, inspelningar ur Sten Wahlströms unika inspelningsarkiv. Dessutom får vi en muntlig beskrivning av varje fågel: om dess utseende och beteende, liksom om olika fåglars roll i kulturhistoriska sammanhang och i folktron. Sten Wahlström är civilingenjör och har under drygt 50 år utvecklat teknik för inspelning av fågelläten. Hans samling av fågelinspelningar är Sveriges största. Han är en välkänd radioprofil genom program inom områdena vetenskap och historia – och inte minst naturprogram. Från 1973 ansvarade han för Sveriges Radios pausfåglar och han ledde det uppskattade programmet ”Naturväktarna”.


Bengt Emil Johnson är författare, musiker och radioman. Efter att radions pausfåglar förvandlades till en angelägenhet för enbart P2 svarade han för presentationerna tillsammans med Wahlström. I hans poesi är fågelmotiv ett framträdande inslag och han har i radio- och TVprogram och essäistik ägnat sig åt fåglarnas roll i kulturhistoria och folktro, liksom deras inflytande på olika konstarter.

Vad vill du höra starkast – fågelsången eller talet? På skivan har talet lagts huvudsakligen på ena kanalen och fåglarna huvudsakligen på den andra. Om förstärkaren som spelar upp skivan har balanskontroll kan man välja vilken av kanalerna man vill höra starkast.


Grönfinken spår 3

Bofinken spår 1

Domherren spår 2


Nötveckan spår 4

Talgoxen spår 5

Blåmesen spår 6


Entitan spår 7

Staren spår 8

Björktrasten spår 9


Koltrasten sp책r 10

Svartvita flugsnapparen sp책r 11


Rödstjärten spår 12

Ladusvalan spår 13


Hussvalan spår 14

Tornsvalan spår 15

Lövsångaren spår 16


Trädgårdssångaren spår 17

Rödhaken spår 19 Svarthättan spår 18


Större hackspetten spår 20

Göktytan spår 21

Göken spår 22


Fåglar i vår närhet (spår/uppläsning/tid)

01 Bofinken SW 02 Domherren BEJ 03 Grönfinken SW 04 Nötväckan BEJ 05 Talgoxen SW 06 Blåmesen BEJ 07 Entitan SW 08 Staren BEJ 09 Björktrasten SW 10 Koltrasten BEJ 11 Svartvita flugsnapparen SW

3.22 3.26 2.53 2.57 3.15 3.04 3.39 3.16 3.09 3.10 3.12

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Rödstjärten BEJ 3.00 Ladusvalan SW 3.02 Hussvalan BEJ 2.55 Tornsvalan SW 3.46 Lövsångaren BEJ 3.00 Trädgårdssångaren SW 2.34 Svarthättan BEJ 2.52 Rödhaken SW 3.26 Större hackspetten BEJ 3.04 Göktytan SW 3.05 Göken BEJ 3.02

Talinspelning: Peter Degerfeldt, Sveriges Radio Teknisk redigering och mastering: Sten Wahlström

För bilderna i texthäftet svarar Killian Mullarney och Dan Zetterström (Fågelguiden, Albert Bonniers förlag) Omslagsillustration: Talgoxar av Ferdinand von Wright, 1867 Design: John Eyre

box 3159 • s-103 63 stockholm • besöksadress: sveavägen 56 tel +46(0)8 696 87 60 • fax +46(0)8 696 87 57

www.bonnieraudio.se IFCD 97 891 7433 007 6 IFCD 980

9789173480598  

Bengt Emil Johnson & Sten Wahlström Fåglar i vår närhet Uppläsning av författarna Det är något med fåglarna! De är alltid i faggorna, vi...

9789173480598  

Bengt Emil Johnson & Sten Wahlström Fåglar i vår närhet Uppläsning av författarna Det är något med fåglarna! De är alltid i faggorna, vi...