Page 1

Anna Cnattingius

Apple速 Final Cut Grundkurs


Innehållsförteckning 1 Introduktion till Final Cut...................6 Skapa ett nytt projekt.................................................... 6 Skapa en egen projektmapp..................................... 6 Starta Final Cut........................................................ 6 Koppla in kamera eller bandspelare......................... 7 Inställningar av videoformat.................................... 7 Öppna ett nytt projekt................................................... 9 Bestäm var filmmaterialet ska sparas.....................10 Hämta in ditt infilmade material................................... 11 Hämta in från band................................................ 11 Hämta in material...................................................14 Hämta in material (detta avsnitt gäller Final Cut Pro) .........................................................15 Video från hårddiskkameror...................................16 Redigera........................................................................18 Final Cuts olika fönster...........................................18 Sätt in- och utpunkt i klippet..................................19 Lägg klippet i tidslinjen......................................... 20 Overwriteklipp....................................................... 20 Insertklipp............................................................. 20 Olika sätt att lägga filmklipp i tidslinjen.................21 Utan ljud/eller utan bild........................................ 22 Skalor på tidslinjen................................................ 23 Dela upp ett material............................................. 23 Bildövergångar.......................................................24 Övertoning eller mixning.........................................24 Upp- och nedtoningar............................................ 25 Ändra klippets längd i tidslinje-fönstret..................27 Flytta klipp.............................................................27 Dela på ett klipp.....................................................27 Importera stillbilder och annat material...................... 28 Skapa text.................................................................... 28 Skapa original av den färdiga filmen............................ 30 Rendera................................................................. 30 Till band................................................................ 30 Skapa DVD i programmet iDVD...............................31 Skapa DVD i programmet DVD Studio Pro (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)............................... 34 Komprimera en film med komprimeringsprogrammet Compressor........................................ 34 Skapa DVD med programmet DVD Studio Pro......... 36 Exportera en film med Share (detta avsnitt gäller Final Cut Pro 7)............................................ 38

Gömma programmet tillfälligt...................................... 38 Avsluta programmet .................................................... 38 Kortkommandon........................................................... 39 Kortkommandon med piltangenterna..................... 39 Kortkommandon på tangentbordet........................ 39

2 Fönster i Final Cut.............................41 Browsern.......................................................................41 Mappar...................................................................41 Visningssätt........................................................... 42 Första rutan i klippet............................................. 43 Sortera klippen...................................................... 44 Skapa kolumn med frimärksbilder......................... 45 Föra över klipp i den ordning du vill ha dem i tidslinjen............................................................. 46 Viewern........................................................................ 47 Öppna klipp i Viewern............................................ 47 Markera in- och utpunkter för ett klipp................. 48 Ändra in- och utpunkt............................................ 48 Bestämma en viss längd på ett klipp...................... 49 Lägga ner ljud i tidslinjen...................................... 49 Mer om Viewern..................................................... 50 Sätta markörer i Final Cut...................................... 53 Bildinställningar.................................................... 54 Tidslinjen...................................................................... 55 Sekvensinställningar.............................................. 55 Zoomverktyg.......................................................... 56 Verktyget Toggle Auto Select...................................57 Knapparna Snapping och Linking............................57 Verktygsknappar.................................................... 58 Verktyg......................................................................... 60

3 Redigering........................................69 Redigering i tidslinjen................................................... 69 Lägga klipp i tidslinjen........................................... 69 Lägga ner ljud direkt i tidslinjen.............................71 Byta ut ett klipp.....................................................71 Ta bort ett klipp från tidslinjen.............................. 72 Flytta klipp i tidslinjen............................................73 Sätta klippunkter i tidslinjen...................................74 Trimma klipp.................................................................76 Ändra ett klipps längd utan att tomrum bildas.......77 Klippa av ett klipp.................................................. 78 Justera ett klipp i Viewern...................................... 78

3


Ändra in- och utpunkt samtidigt i tidslinjen..................79 Justera utpunkten på ett klipp................................79 Justera ett markerat klipps in- och utpunkter........ 80 Ändra in- och utpunkterna på intillliggande klipp..81 Låta två klipp byta plats.............................................. 83 Visa och justera ett klipp.............................................. 84 Ändra två klippunkter............................................ 84 Ändra redigeringsinställningar............................... 85 Ändra en klippunkt................................................ 86 Ett klipps status........................................................... 88 Visa exakt ruta i spelhuvudet................................. 88 Återställa ljud........................................................ 89 Markörer.................................................................91 Dela upp en längre filmsekvens i olika klipp................. 93 Ångra längden på ett Subclip................................. 93 Skapa Subclip med markörer.................................. 94 Subclip av kameraklipp.......................................... 96 Sätta ihop sekvenser..................................................... 97

4 Bildövergångar.................................99 Olika bildövergångar.................................................... 99 Hur man gör en övertoning...................................100 Var ska övertoningen börja...................................102 Skapa favoriter.....................................................106 Använda samma övergång flera gånger................107 Ändra standard-inställningen (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..............................................107 Om rendering..............................................................108 Förhandsgranska..................................................109 Hur man renderar.................................................109 Färgerna i tidslinjen..............................................109

5 Viktiga funktioner i Final Cut.......... 110 Programlayout............................................................ 110 Skapa egen layout................................................. 110 Ändra hastighet på en bild ......................................... 112 Spela baklänges........................................................... 112 Skapa fryst bild............................................................113 Exportera en stillbild................................................... 115 Skapa rörelse i ett klipp............................................... 116 Gruppera klipp (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..... 119 Flerkameraredigering (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..............................122

4

Information om material.............................................124 Hitta var ett klipp ligger.......................................124 Återskapa förlorad länk........................................125 Byta namn på originalklipp (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..............................................127 Ta bort oanvänt material.............................................128

6 Ljud..................................................131 Tanka in ljud............................................................... 131 Tanka in ljud (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..132 Justera nivåer i Viewern...............................................133 Lyssna på ljudet manuellt.....................................134 Lägga ner ljud direkt i tidslinjen...........................134 Justera ljud i tidslinjen................................................134 Vågformer i tidslinjen............................................135 Justera ljudnivåerna..............................................136 Ljudnivåer.............................................................137 Sänka ljudtoppar (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)........................................................138 Bestäm högsta volym............................................138 Stereo..........................................................................139 Panorering............................................................139 Synkroniserat ljud.......................................................142 Synkronisera ljud och bild.....................................142 Om du av misstag tappar synkroniseringen..........143 Skapa fler ljudspår......................................................143 Ljudövergångar...........................................................144 Lägga en övergång................................................145 Ändra längden på en övergång..............................145 Ljudfilter.....................................................................146 EQ-filter................................................................147 Olika sorters filter.................................................147 Rendering.................................................................... 151 Ta bort filter................................................................152 Spela in en berättarröst...............................................153 Ljudlägga filmen (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)...154 Surroundljud (detta avsnitt gäller Final Cut Pro).........156 Vilket ljud i vilken högtalare?................................156 Inställningar för surroundutgångar......................157 Inställningar i tidslinjen........................................158 Exportera surroundljud (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..............................................160 DVD med surroundljud (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..............................................162 Lägga in ljud från CD...................................................163 Ett annat sätt att importera ljud från CD..............167


7 Videofilter........................................169 Lägga på filter......................................................170 Ångra filter 1......................................................... 171 Samma filter på hela filmen.................................. 171 Ångra filter 2........................................................172 Överföra samma filter till utvalda klipp................173 Keyframes....................................................................175 Lägga en förändring över tid.................................175 Arbeta med Keyframes i tidslinjen (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)........................ 176 Korrigeringsfilter – färgkorrigering............................178 Color Corrector............................................................180 Justera kontrasten................................................ 181 Vitbalansera..........................................................182 Matcha en färg......................................................183 Färgkorrigering i Final Cut Pro....................................184 Frame Viewer........................................................184 Color Corrector 3-way...........................................185 Matcha en färg i ett klipp med ett annat klipp......188 Ändra en färg i klippet..........................................190 Färgskiftningar i hög- och lågdagrar...........................192 RGB-filter....................................................................192 Video Scopes (detta avsnitt gäller Final Cut Pro).........193 Vektorskop............................................................194 Histogrammet.......................................................195 Waveform Monitor................................................196 Sänka höga luma- och chromavärden...................196 Bildkorrigeringsfilter...................................................197 Filtret Brightness and Contrast.............................197 Filtret Color Balance.............................................197 Filtret Desaturate..................................................198 Filtret Gamma Correction.....................................199 Filtret Levels........................................................ 200 Filtret Proc Amp................................................... 200 Filtret Sepia..........................................................201 Filtret Tint............................................................202 Videoeffekter...............................................................202 Filtret Blink...........................................................202 Filtret De-Interlace...............................................203 Filtret Flicker.........................................................203 Filtret SmoothCam (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)....................................................... 204 Filtret Stop Motion Blur........................................ 204 Filtret Strobe........................................................ 204 Filtret Viewfinder .................................................205

Filtret Timecode Generator (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..............................................205 Filtret Timecode Reader (detta avsnitt gäller Final Cut Pro)..............................................205 Övriga effektfilter....................................................... 206 Filtret Blur........................................................... 206 Filtret Border........................................................207 Filtret Channel..................................................... 208 Filtret Distort....................................................... 208 Filtret Glow.......................................................... 209 Filtret Perspective................................................ 209 Filtret Sharpen......................................................210 Filtret Stylize..........................................................211 Filtret Widescreen..................................................211 Bild-i-bild-filter.......................................................... 212 Key-filter............................................................... 212 Filtret Chroma Key................................................ 213 Filtret Blue and Green Key.....................................214 Filtret Chroma Keyer............................................. 215 Filtret Matte Choker.............................................. 215 Filtret Eight Point Garbage Mask........................... 216 Composite-läge.....................................................218 Maskera av ett filter.............................................. 219 Image Mask...........................................................221

8 Skriva text...................................... 223 Text.............................................................................224 Lägga till en skugga..............................................229 Rullande text...............................................................229 Textning i Final Cut Pro...............................................231

9 Intervju med en klippare............... 235 Sakregister........................................ 242

5


3

Redigering

Redigering i tidslinjen Först och främst är det viktigt att du lär dig skilja på två typer av klipp: Insert och Overwrite. En utförligare beskrivning finns i kapitel 1. –– Ett overwriteklipp lägger sig över annat material som ligger på samma ställe i tidslinjen. –– Ett insertklipp lägger sig mellan klipp och skjuter resten av filmen framför sig.

Lägga klipp i tidslinjen Det finns flera olika sätt att lägga ner ett valt klipp till tidslinjen på: • Använd någon av funktionerna Insert eller Overwrite. När du har satt din in- och utpunkt kan du dra klippet till Canvas-fönstret. Här väljer du alltså Overwrite eller Insert beroende på vad du vill ha. Om spelhuvudet står på ett existerande klipp, kommer overwriteklippet att lägga sig över det klippet. • Denna punkt gäller Final Cut Pro. Istället för att dra klippet från Viewern kan du, om du arbetar i Final Cut Pro, använda knappar. –– När du har lagt dina klippunkter i Viewern, trycker du på overwriteknappen (den röda kvadraten), så lägger sig klippet där spelhuvudet är placerat på tidslinjen och på de spår du har valt. –– Ett insertklipp (den gula kvadraten) tränger sig emellan två klipp. Står spelhuvudet mitt i ett klipp, kommer det klippet att delas mitt itu av insertklippet.

69


3 Redigering

• Det finns ett kortkommando för samma sak: –– Håll nere F10 så lägger sig klippet som ett overwriteklipp.

Om de här tangenterna är upptagna av programmet Exposé, ändrar du detta under Tangentbord och mus i Systeminställningar.

–– Kortkommando för ett insertklipp är F9. • Du kan dra klippet manuellt från Viewern eller Browsern. Då måste du vara noga med att rätt symbol visas. Så här ser symbolen för ett overwriteklipp respektive ett insertklipp ut.

Overwriteklipp

Insertklipp

Om man drar ner ett klipp direkt till tidslinjen, så kommer det i Canvasfönstret visas två bilder: sista rutan i det angränsande klippet (det till vänster) och första rutan av det klipp som ligger till höger.

70


3 Redigering

Lägga ner ljud direkt i tidslinjen Öppna ljudklippet i Viewern. Placera pekaren på högtalarsymbolen. När pekaren blir en hand kan du dra ner ljudklippet till ljudspåren på tidslinjen. När du drar klipp manuellt, kan du placera dem på vilka spår du vill.

Det kan vara klokt att försöka placera ljudspåren på varannan rad. Arbetar du med stereospår så blir det audiospår 1+2 och 3+4. På så sätt blir det enklare när du ska justera ljuden. Ofta låter man ljuden överlappa varandra för att på så sätt skapa mjuka övergångar. Ibland kanske ett ljud får täcka nästkommande bild, osv.

Byta ut ett klipp Det finns en funktion för att byta ut (eng. replace) ett klipp mot ett annat. I det här exemplet ska klippet Barnbiblioteket i tidslinjen ersättas med Spökslott. 1. Markera det klipp som ska bli utbytt i tidslinjen.

71


3 Redigering

2. Ställ spelhuvudet i Viewern där du vill att ersättningsklippet ska börja. Dra sedan klippet från Viewern till Replace-rektangeln i Canvas-fönstret.

Nu har klippet blivit utbytt i tidslinjen.

Detta avsnitt gäller Final Cut Pro På samma sätt som med Overwrite och Insert, kan man i Final Cut Pro använda en knapp. Det är den blå kvadraten längst till höger: • Kortkommandot för funktionen Replace är: F11

Ta bort ett klipp från tidslinjen Ta bort ett klipp med tomrum Om du markerar ett klipp och trycker på backstegstangenten (den ovanför Retur-tangenten), blir det ett tomrum efter klippet.

72

Om de här tangenterna är upptagna av programmet Exposé, ändrar du detta under Tangentbord och mus i Systeminställningar.

Ett tomrum på tidslinjen kan markeras på samma sätt som ett klipp, och tomrummet tas bort med backstegstangenten.


3 Redigering

Ta bort ett klipp utan tomrum Med Delete, tangenten märkt med en högervänd pil, försvinner det markerade klippet samtidigt som de efterföljande klippen flyttas efter så att inget tomrum bildas. • Om du trycker Skift + Backsteg händer samma sak, dvs. det blir inget tomrum efter det borttagna klippet. • Du kan också göra samma saker i menyn. För att ta bort ett klipp med tomrum, gå till Sequence > Lift. För att ta bort klippet utan tomrum, väljer du Ripple Delete.

Flytta klipp i tidslinjen Givetvis kan du flytta klipp för hand genom att dra dem när de är markerade. Men du kan också flytta ett klipp exakt de antal rutor du vill. 1. Markera klippet du vill flytta (det blir brunt). 2. Skriv det antal rutor som du vill flytta klippet (100 = 1 sekund, 300 = 3 sekunder). Som du ser visas texten Move____ så fort du börjar skriva. 3. Bekräfta med Retur-tangenten så flyttar sig klippet. Istället för 300 kan du skriva 3. (siffran 3 och en punkt), då flyttar sig klippet 3 sekunder.

Vill du flytta ett klipp bakåt i tidslinjen måste du skriva minus framför siffrorna.

73


3 Redigering

Du kan även flytta ett klipp i tidslinjen med hjälp av tangenterna punkt och komma. 1. Markera klippet. 2. Flytta det en ruta framåt, dvs. till höger i tidslinjen med punkt-tangenten. 3. Flytta det en ruta bakåt med komma-tangenten. Håller du nere Skift-tangenten så kan du flytta klippet flera rutor i taget. Standard-inställningen är 5 rutor. Om du vill ändra den inställningen går du till Final Cut-menyn och väljer User Preferences > Editing > MultiFrame Trim Size. För att avmarkera ett klipp kan du använda kortkommandot: Skift + z + A

Markera flera klipp För att markera alla klipp i tidslinjen går du till menyn Edit > Select All, eller använder kortkommandot z + A. Sedan kan du dra dem manuellt med pekaren, eller använda siffror och bekräfta med Retur-tangenten. Om du vill markera några klipp, Skift-klickar du eller Cmd-klickar (z). Skillnaden är att med z-tangenten kan du markera enstaka klipp som inte ligger intill varandra, men med Skift kan du t.ex. markera första klippet och sedan klicka på det sista så bli samtliga markerade. Med Skift går det inte att hoppa över vissa klipp.

Sätta klippunkter i tidslinjen Det går att sätta in- och utpunkter i tidslinjen. Då arbetar man med vad som kallas ”3-punkts klippning”. Det är tre olika punkter som sätts. Samma kortkommandon gäller för in- och utpunkter i tidslinjen. Det finns fyra möjliga varianter på s.k. 3-punkts klippning: • För det första kan du sätta en in- och utpunkt i Viewern och en inpunkt på tidslinjen. När man lägger in- och/eller utpunkter direkt i tidslinjen blir den valda delen ljusare för att man lättare ska se vilken bit i tidslinjen som blir påverkad. Här vill vi lägga en inklippsbild utan ljud mellan två andra klipp.

74


3 Redigering

–– Sätt in- och utpunkt i Viewern. –– Sätt en inpunkt i tidslinjen. –– Eftersom inklippsbilden har ljud som inte ska ner till tidslinjen, måste man sära på audioflikarna till vänster i tidslinjen. –– Välj videospår. Här kommer inklippsbilden att lägga sig i videospår 2, över de existerande klippen. Eftersom Final Cut läser ovanifrån, syns inte de underliggande klippen. –– Dra klippet från Viewern till Overwrite-symbolen, så lägger sig klippet i tidslinjen. • För det andra går det att sätta in- och utpunkt i Viewern och en utpunkt i tidslinjen istället för en inpunkt.

• För det tredje kan du sätta en inpunkt i Viewern, och in- och utpunkt i tidslinjen.

75

9789172079274  

Anna Cnattingius Grundkurs 3 Gömma programmet tillfälligt.....................................38 Avsluta programmet ...........................

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you