Page 1

1247 IT-stรถd WinXP.qxp

2009-12-22

14:46

Sida 1

IT-stรถd Windows XP


Innehållsförteckning Inledning...............................................6 Kursmål IT-stöd (ADM1207)............................................ 6

1 Datorn och dess delar – Hårdvara.....7 Vad är hårdvara?............................................................ 7 Så fungerar datorn......................................................... 8 Olika typer av datorer.................................................... 8 Datorns delar................................................................. 9 In- och utdataenheter.............................................. 9 Centralenheten ....................................................... 9 Moderkort...............................................................10 Instickskort.............................................................10 Processorn.............................................................. 11 Minnen..........................................................................12 Internminne............................................................12 Externminne...........................................................13 Indataenheter................................................................15 Tangentbord............................................................15 Mus.........................................................................16 Bildläsare/Skanner.................................................17 Digitalkamera.........................................................17 Webbkamera...........................................................17 Mikrofon.................................................................18 Spelkontroller.........................................................18 Utdataenheter...............................................................18 Bildskärm...............................................................18 Skrivare..................................................................19 Högtalare............................................................... 20 Köpa ny hårdvara......................................................... 20 Övningsuppgifter...........................................................21

2 Datorn och dess program – Mjukvara.............................................22 Vad är mjukvara?......................................................... 22 Operativsystem............................................................ 23 Historik.................................................................. 23 Användargränssnitt................................................24 Serverprogram....................................................... 25 Drivrutiner............................................................. 25 Applikationsprogram.................................................... 25 Filer och mappar.................................................... 26 Programmeringsspråk och utvecklingsverktyg............. 28 Programutvecklingens faser................................... 29

Välja program.............................................................. 30 Ordbehandlingsprogram.........................................31 Kalkylprogram........................................................31 Register- och databasprogram................................32 Presentationsprogram.............................................32 Grafik- och bildbehandlingsprogram.......................33 Layoutprogram.......................................................33 Webbdesignprogram.............................................. 34 Office/Kontorspaket............................................... 34 Administrativa program......................................... 34 Kommunikation.......................................................35 Övningsuppgifter.......................................................... 36

3 Installera hård- och mjukvara......... 37 Dataöverföring..............................................................37 Seriell överföring.....................................................37 Parallell överföring................................................ 38 Trådlös överföring.................................................. 38 Datorns portar............................................................. 39 Usb-port................................................................ 39 Firewire.................................................................. 39 Skärmportar.......................................................... 40 PC Card.................................................................. 40 Seriell port............................................................. 40 Parallellport.......................................................... 40 Övriga portar......................................................... 40 Koppla ihop datorer.......................................................41 Koppla ihop två pc-datorer.....................................41 Koppla ihop en pc och en Mac.................................41 Koppla ihop datorer i ett nätverk............................41 Kontrollpanelen............................................................ 42 Visning av filer och mappar.......................................... 44 Ansluta hårdvara.......................................................... 45 Drivrutiner............................................................. 46 Lägga till skrivare.................................................. 46 Plug and play......................................................... 47 Guiden Lägg till maskinvara.................................. 48 Enhetshanteraren................................................... 50 Installera kretskort.......................................................51 Installera minnesmodul......................................... 52 Installera program....................................................... 53 Installera från skiva............................................... 54 Guiden Lägg till eller ta bort program................... 55 Ladda ner fil från Internet..................................... 56

3


Installera från fil.................................................... 60 Uppgradera program..............................................61 Avinstallera program.................................................... 62 Installera teckensnitt.................................................... 63 Installera operativsystem............................................. 64 Övningsuppgifter.......................................................... 65

4 IT-kunskap i praktiken.....................66 Objektegenskaper......................................................... 66 Egenskaper för filer................................................ 66 Egenskaper för mappar.......................................... 67 Egenskaper för enheter.......................................... 68 Aktivitetshanteraren.................................................... 69 Utnyttja programmet................................................... 69 Hjälpfunktionen..................................................... 70 Mallar.....................................................................71 Automatiska funktioner..........................................73 Makron...................................................................75 Säkerhet..................................................................75 Strukturera information..........................................76 Presentera snyggt...................................................77 Planera.................................................................. 78 Tips på funktioner...................................................79 Internet.........................................................................79 Söka effektivare......................................................79 Sociala forum..........................................................81 Pdf-dokument...............................................................81 Öppna pdf.............................................................. 82 Skapa pdf från alla program.................................. 83 Skapa pdf från Word.............................................. 84 Skriva ut....................................................................... 87 Skanna......................................................................... 90 Kopiera till flyttbara lagringsmedia.............................. 92 Bränna skivor........................................................ 92 Kopiera till extern hårddisk/usb-minne.................. 93 Koppla från extern hårddisk/usb-minne................. 94 Komprimerade filer...................................................... 94 Skapa komprimerad mapp..................................... 94 Packa upp en komprimerad fil............................... 95 Filöverföring................................................................. 96 FTP........................................................................ 96 Digitala signaturer....................................................... 98 Signerade drivrutiner............................................. 98 Verifiering av filsignatur......................................... 99 Certifikat ............................................................100 Certifikatskydd i Acrobat...................................... 101 Övningsuppgifter.........................................................103

4

5 Systemverktyg................................ 104 Diskrensning................................................................104 Diskdefragmentering...................................................105 Defragmentera disk...............................................106 Schemalagda aktiviteter..............................................107 Systeminformation......................................................108 Säkerhetskopiering......................................................109 Säkerhetskopiera data..........................................109 Återställa säkerhetskopia.......................................111 Säkerhetskopiera systeminställningar................... 112 Systemåterställning......................................................113 Skapa återställningspunkt.....................................113 Återställa systemet............................................... 114 Diskhantering.............................................................. 115 Partitioner............................................................ 115 Kommandotolken........................................................ 116 Övningsuppgifter......................................................... 116

6 Nätverk.............................................117 Olika typer av nätverk..................................................117 Trådlösa nätverk................................................... 118 Nätverkets delar.......................................................... 118 Server................................................................... 118 Klienter................................................................. 119 Kommunikationsenheter....................................... 119 Program................................................................ 121 Resurser som delas................................................ 121 Klient-server och peer-to-peer.....................................122 Klient-server-nätverk............................................122 Peer-to-peer-nätverk............................................122 Kombinerade nätverk............................................123 Nätverkstopologier......................................................123 Stjärnnät...............................................................124 Bussnät.................................................................125 Ringnät.................................................................126 Blandade topologier..............................................127 Övningsuppgifter.........................................................127

7 Internet och intranät......................128 Dataöverföring på Internet..........................................128 TCP/IP...................................................................128 IP-adress...............................................................129 DNS, domännamnssystemet..................................130 URL.......................................................................130 Visa en webbsida................................................... 131 Säkerhet på Internet.................................................... 131


Intranät.......................................................................132 Funktioner............................................................132 Effektivitet............................................................133 Fördelar................................................................134 Tekniken...............................................................134 Extranät......................................................................135 Övningsuppgifter.........................................................135

8 Datasäkerhet...................................136 Användarens ansvar....................................................136 Användaridentitet och lösenord............................136 Säkerhetskopiering................................................138 Säkerhet......................................................................139 Säkerhetscenter....................................................139 Brandvägg............................................................140 IP-adresser............................................................140 Blockerade webbplatser........................................ 141 Källkritik............................................................... 141 Inställningar i Internet Explorer..................................142 Temporära Internetfiler........................................143 Cookies.................................................................143 Inställningar för temporära Internetfiler..............144 Ta bort webbhistorik.............................................144 Säkerhetsnivå.......................................................145 E-post..........................................................................147 Skräppost..............................................................147 Nätfiske................................................................148 Virus............................................................................149 Spridning..............................................................149 Olika typer av skadlig kod....................................150 Virusskydd............................................................153 Antivirusprogram..................................................153 Säkerhetskopiering......................................................155 Kryptering...................................................................156 Fingeravtrycksläsare.............................................157 Strömförsörjning.........................................................158 Övningsuppgifter.........................................................158

9 Administrera nätverk......................159 Planera........................................................................159 Utrustning............................................................160 Dokumentera...............................................................162 Nätverksadministratör................................................163 Huvuduppgifter.....................................................163 Hantera användare......................................................164 Skapa ny användare..............................................165 Logga in/ut på användarkontot............................167 Ändra uppgifter för användare..............................168

Ta bort en användare............................................168 Gruppkonton.........................................................169 Avancerad användaradministration......................170 Ansluta en ny dator till nätverket..........................172 Skapa ett e-postkonto i nätverket.........................172 Loggboken...................................................................174 Granska loggar.....................................................175 Spara logg som fil................................................. 176 Intranät.......................................................................177 Bygga och driva intranätet...................................177 Övningsuppgifter.........................................................179

10 Upphovsrätt och etik.................... 180 Upphovsrätt................................................................180 Symbolen © . ...................................................... 181 Skyddstider...........................................................182 Om du skapar på uppdrag....................................182 Citaträtt......................................................................182 Källhänvisning......................................................183 Vilka lagar gäller på Internet?.....................................184 Datainspektionen........................................................184 Lagar för dokument.....................................................185 Arkivering.............................................................185 Handelsdokument.................................................185 Personuppgiftslagen....................................................185 Registerutdrag......................................................186 Nätikett.......................................................................186 Övningsuppgifter.........................................................187

11 Ergonomi och miljö........................ 188 Arbetsplatsen..............................................................188 Belastningsskador.................................................188 Stolen....................................................................189 Bordet...................................................................189 Bildskärmen..........................................................190 Tangentbord och mus............................................ 191 Telefon.................................................................. 191 Ljus och belysning................................................. 191 Buller.................................................................... 191 Arbetsmiljö och stress..................................................192 Övningsuppgifter.........................................................193

12 Övningsuppgifter och frågor..........194 13 Lösningsförslag..............................201 Sakregister........................................205

5


5

Systemverktyg

Hårddisken är egentligen det värdefullaste som finns i din dator, eftersom all information du har skapat finns på den. Ju mer du arbetar med datorn (öppnar och stänger filer, visar webbsidor, laddar ner filer med mera), desto mer information lagras på hårddisken. För att undvika att det uppstår några problem eller att datorns prestanda minskar, behöver du underhålla hårddisken med jämna mellanrum. I Windows finns en mängd olika hjälpmedel som är samlade under Systemverktyg. I det här kapitlet ska vi titta på några av dem. För att hitta de olika hjälpmedlen öppnar du Startmenyn, väljer Alla program följt av Tillbehör och Systemverktyg.

Diskrensning Med verktyget Diskrensning får du hjälp att rensa bort tillfälliga och onödiga filer som skapas under tiden du arbetar med datorn. Du kan till exempel rensa bort tillfälliga Internet-filer och på så sätt frigöra utrymme på hårddisken. 1.

Öppna Systemverktyg och välj Diskrensning.

Verktyget beräknar hur mycket utrymme du kan frigöra på hårddisken, vilket kan ta några minuter. 2.

På fliken Diskrensning ser du vilka filer Under Beskrivning kan du läsa mer om som du kan ta bort. Några är redan mar- vad en markerad kategori innebär. kerade, till exempel Tillfälliga Internetfiler. Markera en kategori i rutan Filer att ta bort och klicka på Visa filer för att se innehållet.

Hur mycket utrymme som frigörs visas högst upp i dialogrutan.

104


5 Systemverktyg

3.

Markera övriga filkategorier som du vill ta bort i listrutan Filer att ta bort. Markera eventuellt Komprimera gamla filer om du vill komprimera gamla filer som du inte använder så ofta. Du kommer fortfarande att kunna använda filerna, men de tar mindre utrymme.

4.

På fliken Fler alternativ kan du välja att rensa bort ytterligare, till exempel Windows-komponenter och Installerade program. Var dock försiktig med dessa alternativ, så att du inte tar bort något som du behöver.

5.

Klicka på OK för att starta diskrensningen.

Diskdefragmentering En disk som används mycket kommer med tiden att bli fragmenterad. Varje gång du arbetar med datorn och öppnar, sparar eller tar bort filer kommer delar av dessa filer att sparas på olika ställen på hårddisken, trots att de hör ihop. Nästa gång du ska öppna en sådan fil måste datorn söka igenom stora områden för att hitta alla delar av filen, detta innebär att det tar längre tid att öppna filen. Det beror på att filer som tas bort lämnar ”hål” i filsystemet. En lagringsenhet, även kallad kluster, i NTFS kan till exempel vara 2 kilobyte stor. När en fil med större storlek än 2 kilobyte lagras måste fler lagringsenheter användas. Det kan innebära att en fil sprids över en stor yta på disken. Därmed tar det längre tid för operativsystemet att läsa filen. För att få en så snabb hantering som möjligt är det bäst att filen finns sparad på ett och samma ställe. Med hjälp av Diskdefragmenteraren kan du samla ihop alla tillhörande delar, så att filerna sparas tillsammans. Du bör defragmentera hårddisken regelbundet, speciellt om du tar bort eller lägger till stora mängder data.

105


5 Systemverktyg

Analysera disk Innan du defragmenterar hårddisken kan du analysera den för att se om en defragmentering behövs. 1.

Öppna Systemverktyg och välj Diskdefragmenteraren.

2.

Markera den volym som ska defragmenteras och klicka på Analysera.

Efter analysen visas ett meddelande om du bör defragmentera hårddisken eller inte. Klicka på Visa rapport om du vill se fler detaljer av analysen. Om fragmenteringen ligger under 20 % får du ett meddelande om att enheten inte behöver defragmenteras. Du kan ändå välja att defragmentera, men vinner då inte lika mycket på det.

Defragmentera disk Tänk på att defragmenteringen kan ta lång tid, så det bästa är att göra det vid ett tillfälle då du inte behöver använda datorn på en stund. Det går att arbeta under tiden, men vi rekommenderar inte att du gör det, för då tar defragmenteringen ännu längre tid.

106

1.

Öppna Systemverktyg och välj Diskdefragmenteraren (om den inte redan är öppen).

2.

Markera den volym som ska defragmenteras och klicka på Defragmentera.

3.

Under tiden disken defragmenteras kan du se förloppet i rutan Uppskattad diskanvändning efter defragmentering.


5 Systemverktyg

4.

Vill du stoppa defragmenteringen kan du klicka på Stoppa. Vill du tillfälligt stoppa defragmenteringen, för att exempelvis komma åt information på datorn, kan du klicka på Pausa. Klicka på Fortsätt för att återuppta defragmenteringen.

Schemalagda aktiviteter Med hjälp av verktyget Schemalagda aktiviteter kan du köra vissa program vid speciella tidpunkter och med jämna mellanrum. Detta kan exempelvis vara defragmentering och säkerhetskopiering. 1.

Öppna Systemverktyg och välj Schemalagda aktiviteter.

2.

Dubbelklicka på Lägg till schemalagd aktivitet i fönstret. Klicka på Nästa för att starta guiden.

3.

Markera önskat program och klicka på Nästa.

4.

Ge aktiviteten ett namn och ange hur ofta den ska utföras, klicka på Nästa.

5.

Följ guidens instruktioner och klicka på Slutför när aktiviteten är klar.

Nu visas aktiviteten i fönstret. Om du dubbelklickar på den kan du redigera egenskaperna.

107


5 Systemverktyg

Systeminformation Via verktyget Systeminformation kan du få en översikt av vilka komponenter som ingår i din dator, och vilken prestanda de olika delarna har. Har du installerat ny utrustning kan du använda Systeminformation för att se att datorn har hittat den.

108

1.

Öppna Systemverktyg och välj Systeminformation.

2.

I rutan till vänster kan du markera och/ eller expandera olika kategorier för att se vilka komponenter som finns i datorn.

3.

Vill du söka efter någon komponent skriver du ett sökord i rutan Sök efter och klickar på Sök.

4.

Stäng fönstret Systeminformation när du är klar.

Du kan även öppna fönstret från exem­ pelvis Word. Öppna Hjälp­menyn och välj Om Microsoft Office Word, klicka sedan på Systeminformation.


5 Systemverktyg

Säkerhetskopiering För att vara säker på att inte förlora information om något skulle hända med din dator, måste du regelbundet säkerhetskopiera viktig information. Hårddisken kan gå sönder (även om det är ovanligt), men datorn kan även förstöras eller stjälas. I Windows finns ett program som hjälper dig med säkerhetskopieringen. Du kan kopiera till alla flyttbara lagringsmedia, till exempel cd-skivor, externa hårddiskar, bandstationer och usb-minnen. Du kan även spara säkerhetskopian på en nätverksenhet. Via Säkerhetskopiering kan du dessutom lagra dina registerinställningar, om systemet skulle krascha kan du då återställa dem på ett enkelt sätt.

Säkerhetskopiera data Det är viktigt att säkerhetskopiera dina data regelbundet. Använder du datorn mycket bör du göra det varje dag. Skapa en rutin där du avslutar dagens arbete med att säkerhetskopiera de filer du arbetat med. Arbetar du mot ett nätverk behöver du oftast inte tänka på detta, förutsatt att du sparar alla filer på en nätverksserver. Administratören ansvarar då för säkerhetskopieringen som sker centralt. Innan du använder verktyget Säkerhetskopiering ansluter du det lagringsmedia som kopian ska sparas på. Ska du spara på en cd-skiva sätter du i en tom skiva i cd-enheten. I exemplet nedan säkerhetskopierar vi mot en flyttbar disk. 1.

Öppna Systemverktyg och välj Säkerhetskopiering. Klicka på Nästa för att starta guiden.

2.

Markera Säkerhetskopiera filer och inställningar och klicka på Nästa.

3.

Välj vad som ska säkerhetskopieras. De första alternativen är enkla att använda, men kan ta stor plats. All information på den här datorn kan kräva åtskilliga gigabyte. Om du vill bestämma vad som ska kopieras markerar du Jag väljer själv vad som ska säkerhetskopieras. Klicka på Nästa.

109


5 Systemverktyg

4.

Om du valde att bestämma vad som ska kopieras, expanderar du objekten till vänster. Markera de mappar/filer du vill kopiera och klicka på Nästa.

5.

I listrutan Välj en plats där du vill spara säkerhetskopian väljer du var kopian ska lagras, i rutan nedanför ger du kopian ett namn. Klicka på Nästa.

6.

Klicka på Avancerat om du vill tidsstyra säkerhetskopieringen. Klicka på Slutför för att påbörja säkerhetskopieringen direkt.

Under säkerhetskopieringen visas ett fönster med information om förloppet. När säkerhetskopieringen är klar visas en bekräftelse på detta. 7.

Klicka på Rapport om du vill visa detaljerad information, klicka annars på Stäng för att stänga fönstret.

Nu finns säkerhetskopian på angiven enhet med det namn du valde och med filtillägget .bkf.

110

Vill du spara kopian i en fil klickar du på Bläddra och anger sökväg och filnamn, klicka sedan på Spara. Du kan sedan kopiera filen till valfri plats.


5 Systemverktyg

Återställa säkerhetskopia Om något skulle hända med din dator och du förlorar information använder du verktyget Säkerhetskopiering för att återställa informationen. Den kopierade datan återställs då till den plats den hämtades från. Tänk på att inte återställa en säkerhetskopia om du har nyare filer på datorn än vad som finns på säkerhetskopian. 1.

Anslut eller sätt in mediet där säkerhetskopian finns, till exempel cd-skivan.

2.

Öppna Systemverktyg och välj Säkerhetskopiering. Klicka på Nästa för att starta guiden.

3.

Markera Återställ filer och inställningar och klicka på Nästa.

4.

Om säkerhetskopian har gjorts från samma dator visas uppgifter om aktuella säkerhetskopior. Expandera objektet till vänster och markera den enhet som du vill återställa. Klicka på Nästa.

5.

I nästa steg ser du om filerna kommer att återställas till den ursprungliga platsen. Som standard återställs inte en fil om den redan finns på disken.

Om du inte ser några objekt klickar du på Bläddra och söker efter det media som säkerhetskopian finns på.

Vill du ändra inställningarna klickar du på Avancerat. I första steget väljer du var filerna ska återställas, i nästa steg hur de ska återställas. Du kan då markera Ersätt befintliga filer om de är äldre än de säkerhetskopierade filerna om du vill vara säker på att den senaste informationen finns med. Klicka på Nästa tills du kommer tillbaka till Guiden Säkerhetskopiering eller återställning.

111


5 Systemverktyg

6.

Klicka på Slutför för att starta återställningen. När filerna har återställts visas ett fönster med information om resultatet.

7.

Klicka på Rapport om du vill visa flera detaljer, eller klicka på Stäng för att avsluta guiden.

Säkerhetskopiera systeminställningar I datorn finns även många systeminställningar som är viktiga för att Windows ska fungera. De flesta inställningarna lagras i registret, vilket innehåller all information som olika program och tjänster behöver. När systemet används är dessa filer öppna, vilket betyder att du inte kan kopiera dem på normalt sätt. Du kan använda Säkerhetskopiering för att kopiera registret och andra viktiga systemfiler och startfiler. Denna information kallas Systemtillstånd. Gör så här: 1.

Öppna Systemverktyg och välj Säkerhetskopiering. Klicka på Nästa för att starta guiden.

2.

Markera Säkerhetskopiera filer och inställningar och klicka på Nästa.

3.

Markera Jag väljer själv vad som ska säkerhetskopieras, klicka på Nästa.

4.

Expandera Den här datorn i den vänstra rutan och markera System State. Klicka på Nästa.

5.

Ange var säkerhetskopian ska sparas, ge den ett namn och klicka på Nästa.

6.

Klicka på Slutför för att starta säkerhetskopieringen.

När säkerhetskopieringen är klar har du en kopia av datorns inställningar. Spara säkerhetskopian på ett flyttbart lagringsmedia, till exempel en cd-skiva, för att ha möjlighet att återställa systemet om något händer med registrets inställningar.

112

9789172079175  

I I T T - - s s t t ö ö d d W W i i n n d d o o w w s s X X P P 3 Installera hård- och mjukvara ........37 3 Inledning ........................

9789172079175  

I I T T - - s s t t ö ö d d W W i i n n d d o o w w s s X X P P 3 Installera hård- och mjukvara ........37 3 Inledning ........................