Page 1

och andra broderade budskap Jeppe Wikstrรถm Bokfรถrlaget Max Strรถm


hem l juva hem


hem l juva hem

© Bokförlaget Max Ström 2009 Foto: Jeppe Wikström Formgivning: Victoria Bergmark Repro: Elias Lindén Tryck: Graphicom, Italien 2009 ISBN: 978-91-7126-153-3 www.maxstrom.se

och andra broderade budskap Jeppe Wikström Bokförlaget Max Ström


I långt mer än hundra år har de smyckat väggar i kök och kammare och berättat om familj och kärlek, gudstro och flit, trofasthet och längtan. Jag har alltid fängslats av bonader och har med åren skaffat en samling som är allt annat än måttfull. Även om de flesta är skickligt broderade så är det inte hantverket som mest fascinerat mig, utan de värderingar som på detta sätt trummades in i svenska hem. Denna kollektiva bud­ skapsverkstad var som störst under 1900-talets första decennier, men på många håll har broderandet aldrig upphört. Oftast ger bonaderna mer eller mindre kloka råd och anvisningar inför livet och det är just dem jag har koncentrerat mig på i denna bok. Generationer av svenskar har präglats av dessa budskap som sammantaget bildar ett slags instinktiv programförklaring för det svenska folkhemsbygget. Bilda familj. Bygg ett hus. Ta hand om varandra. Var snälla. Och framför allt – arbeta hårt. Jeppe Wikström


9789171261533  

och andra Broderade BudSkap Jeppe Wikström Bokförlaget Max Ström hem ljuva hem och andra broderade budskap Jeppe Wikström Bokförlaget Max St...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you