Page 1

Extraboken

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årkurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Birgitta Rockström Marianne Lantz

Matteboken för årskurs 3 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9950-7

www.bonnierutbildning.se

Matteboken3X_omslag(10).indd 2-3

BONNIERS (9950-7)

Matteboken

3 2010-04-28 15.41


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/layout: AB Typoform Illustrationer: Filippa Widlund

Matteboken Extraboken 3 ISBN 978-91-622-9950-7 © 1995, 2004 och 2010 Birgitta Rockström, Marianne Lantz och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Tredje upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallatBonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtaletöverhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Printed in Lettland by Livonia Print, 2010.

48 Matteboken3_extrabok(10).indd 48

2010-04-29 11.35


875

Dra streck fr책n 500 till 1000. R채kna 25 i taget.

850 900 825

625

925

650 600

700 725

575 675 550 750

800 950

775

525

975 1000 500

2 3

Skriv siffrorna som finns i cirkeln

___ ___ ___ ___ ___

triangeln

___ ___ ___ ___ ___

rektangeln

___ ___ ___ ___ ___

kvadraten

___ ___ ___ ___ ___

Matteboken3_extrabok(10).indd 1

1

4 5

6 0

7

9 8

1 2010-04-29 11.34


Du har 170 kr. Ringa in två paket som du kan köpa.

r

100 k

r

90 k

110 kr

80 kr

Hur mycket kostar alla paketen tillsammans?

Svar: Skriv talen som fattas. Summan står utanför kvadraten.

9

18

20

7 12 14

16 30

50 40

30

60 120

100 70

90 200

70 50

80 150 30

30

120 110 250

170 150

300

2 Matteboken3_extrabok(10).indd 2

2010-04-29 11.34


Anna har sparat 500 kr. Hon köper ett halsband för 40 kr. Hur mycket har hon sedan kvar?

Svar: Erik har 620 kr på sitt bankkonto. Han sätter in 80 kr. Hur mycket har han sedan på sitt konto?

Svar: Räkna ut i huvudet.

500+80=_____

620+70=_____

560+40=_____

710+60=_____

480+20=_____

840+50=_____

850+50=_____

930+40=_____

970+30=_____

750–40=_____

590–70=_____

600–50=_____

680–50=_____

960–60=_____

800–20=_____

860–20=_____

780–40=_____

900–70=_____

Skriv talet 500 på olika sätt.

500= 570–70

= 480+20 =

=

Skriv talet 750 på olika sätt.

750=

=

=

=

3 Matteboken3_extrabok(10).indd 3

2010-04-29 11.34


Skriv talens grannar.

699

500

850

798

900

970

998

800

720

Skriv talet med siffror. sexhundra tjugotre

______

fyrahundra femtio

______

niohundra trettioett

______

sjuhundra fem

______

åttahundra nitton

______

åttahundra nittio

______

sjuhundra sjuttiosju

______

femhundra femton

______

Använd tre av siffrorna och gör det största jämna talet

_______

det största udda talet

_______

det minsta jämna talet

_______

det minsta udda talet

_______

talet som är närmast 500

_______

talet som är närmast 777

_______

2

4 1

5

8

3 9

7

6

4 Matteboken3_extrabok(10).indd 4

2010-04-29 11.34


Räkna ut i huvudet.

–2

–3 500 630 701

800 450 601

–5

–4 600 880 906

–6

–7

900 320 602

800 750 508

625+___=630

713+___=720

482+___=490

517+___=521

809+___=815

991+___=1000

800–___=798

716–___=710

910–___=903

650–___=645

530–___=526

442–___=439

700 560 803

Skriv talet som fattas.

5 Matteboken3_extrabok(10).indd 5

2010-04-29 11.34


11

12

1 2

10

3

9

Klockan är _________

4

8 7

6

5

För en timme sedan slutade Anna skolan. Hur mycket var klockan då? _______

Klockan är halv tre. Hur mycket är klockan om 45 minuter? _______

Nu ska hon spela piano i tjugo minuter. När slutar spelningen? ___________

Annas bror kommer hem klockan fyra. Hur långt är det dit? __________

Dra streck till rätt klocka.

kvart över 10 fem i halv 3 tjugo i 6 fem över 9 tio i 5 fem över halv 11

6 Matteboken3_extrabok(10).indd 6

2010-04-29 11.34


Måla figuren till höger så att den blir likadan.

7 Matteboken3_extrabok(10).indd 7

2010-04-29 11.34


Ida har 46 kr och behöver 23 kr till för att köpa ett hundkoppel. Hur mycket kostar kopplet?

Svar: Emil spelar fotboll. Under hösten tränade han 27 gånger och under våren 36. Hur många gånger tränade Emil?

Svar: Johan har 75 kr i sin plånbok. Han lägger 2 tjugokronorssedlar i sparbössan. Hur mycket pengar har han kvar i plånboken?

Svar: Sofias pappa är 46 år och hennes mamma är 35. Hur mycket yngre är mamma?

Svar: Sara och Anna har byggt ett sandslott. De sätter dit 68 gula snäckor och 84 vita. Hur många snäckor finns det på slottet?

Svar:

8 Matteboken3_extrabok(10).indd 8

2010-04-29 11.34


R채kna ut summan. Skriv mellanled om du vill.

50+9=59 26+33=___________________ 42+26=___________________ 46+24=___________________ 37+60=___________________ 57+35=___________________ 29+56=___________________ 38+46=___________________ 58+38=___________________ 69+43=___________________ 98+34=___________________ 87+36=___________________ 59+69=___________________ 94+57=___________________ 65+76=___________________ 67+87=___________________ 89+88=___________________ M책la alla summor som du har f책tt.

71 112 59

97

68

113

57

86

177

123

134

141 70 142

96

124

128 111

49

140

67

84 58

133 92

125 132

72

151

85

154

9 Matteboken3_extrabok(10).indd 9

2010-04-29 11.34


Räkna ut produkten.

•10

•2

4 7 9 6

•5

3 10 5 8

5 8 6 3

7•2=____

10•8=____

7•5=____

5•8=____

6•5=____

9•5=____

4•10=____

3•1=____

2•4=____

2•6=____

2•8=____

10•9=____

5•3=____

9•2=____

7•10=____

4•5=____

1•2=____

5•5=____

2•3=____

2•2=____

2•5=____

2•10=_____

10•10=____

2•7=____

Skriv talet som fattas.

3•___=6

2•___=12

9•___=18

2•___=16

4•___=20

6•___=30

5•___=35

8•___=40

5•___=5

4•___=40

10•___=70

10•___=90

10 Matteboken3_extrabok(10).indd 10

2010-04-29 11.34


Många elever går till skolbiblioteket. I tabellen ser du hur många elever som går dit under en vecka.     = 10 elever Fyll i antalet elever i rutan.

Måndag

40

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag I tabellen nedanför ser du hur många böcker som lånas ut på biblioteket under en vecka.     = 5 böcker Rita i tabellen antalet böcker som lånas ut.

Måndag

20

Tisdag

15

Onsdag

35

Torsdag

30

Fredag

45

11 Matteboken3_extrabok(10).indd 11

2010-04-29 11.40


Börja med tiotalen.

Skriv mellanled som visar hur du tänker.

85–32=50+3=

69–42=

78–46=

54–13=

96–31=

87–23=

Skriv svaret direkt om du kan hålla mellanledet i huvudet.

49–22=

67–15=

95–34=

98–34=

86–43=

79–44=

77–41=

38–26=

89–31=

Följ pilarna och skriv talen som fattas. Stämmer det på slutet?

+24

68

–25

–34

45

+44

+56

–75

+58

–34 +42

-63

–56

+63

12 Matteboken3_extrabok(10).indd 12

2010-04-29 11.34


Kommer du ihåg?

81–25=60–4=55 Skriv mellanled som visar hur du tänker.

30–1= 53–24=__________________ 41–15=__________________ 71–36=__________________ 63–49=__________________ 82–65=__________________ 95–37=__________________ 64–36=__________________ 76–39=__________________ Hugo och Elsa samlar på kapsyler. Hugo har 73 kapsyler och Elsa har 48. Hur många fler kapsyler har Hugo?

Svar: Elsa vill köpa en bok som kostar 92 kr. Hon har tre tjugokronorssedlar och en femkrona. Hur mycket pengar fattas det för henne?

Svar:

13 Matteboken3_extrabok(10).indd 13

2010-04-29 11.34


Ibland blir det plus i mellanledet, ibland blir det minus.

54–23=30+1=31 54–27=30–3=27

Skriv mellanled när du räknar ut skillnaden.

66–24=__________________ 85–32=__________________ 66–27=__________________ 85–38=__________________ 93–61=__________________ 78–53=__________________ 93–67=__________________ 78–59=__________________ Dra streck till rätt mellanled.

65–33

30+2

87–38

20–4

65–37

30–2

87–36

20+4

94–57

40+3

74–58

50–1

94–51

40–3

74–50

50+1

14 Matteboken3_extrabok(10).indd 14

2010-04-29 11.34


Vilka telefonnummer har de? Mitt telefonnummer består av tre tvåsiffriga tal. Det första är 62. Det andra talet får du om siffrorna byter plats. Det tredje är 24 större än det andra.

62   _____  _____ Vilket nummer har jag? _____ Mitt telefonnummer börjar med hälften av 120. Nästa tal är dubbelt så mycket som 14. Det tredje talet får du om du lägger ihop de fyra första siffrorna. Vilket nummer har jag? _____  _____  _____ Mitt telefonnummer börjar med hälften av 86. Nästa tal är 21 mindre än det första talet. Det tredje talet är tre gånger så stort som det andra. Vilket nummer har jag? _____  _____  _____

Gör en egen uppgift om telefonnumret 54 12 36.

15 Matteboken3_extrabok(10).indd 15

2010-04-29 11.34


Extraboken

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årkurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Birgitta Rockström Marianne Lantz

Matteboken för årskurs 3 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9950-7

www.bonnierutbildning.se

Matteboken3X_omslag(10).indd 2-3

BONNIERS (9950-7)

Matteboken

3 2010-04-28 15.41

9789162299507  
9789162299507  

3 Matteboken BONNIERS Birgitta Rockström Marianne Lantz Matteboken Extraboken 3 ISBN 978-91-622-9950-7 Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/lay...