Page 1

Extraboken

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årkurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Birgitta Rockström Marianne Lantz

Matteboken för årskurs 2 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9949-1

www.bonnierutbildning.se

Matteboken2X_omslag(10).indd 2-3

BONNIERS (9949-1)

Matteboken

2 2010-04-29 11.30


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/layout: AB Typoform Illustrationer: Filippa Widlund

Matteboken Extraboken 2 ISBN 978-91-622-9949-1 © 1995, 2004 och 2010 Birgitta Rockström, Marianne Lantz och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Tredje upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallatBonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtaletöverhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Printed in Lettland by Livonia Print, 2010.

Matteboken2X_omslag(10).indd 4-5

2010-04-29 11.30


Rita en likadan figur.

1 Matteboken2_extrabok(10).indd 1

2010-05-04 15.53


Räkna ut summan på enklaste sätt. Skriv svaret mitt i triangeln.

5

13 5 3

9

6

7

10 10

8

2

4

7 10

0

2 10

6 5

3

8

1 0

Leta efter 10-kamraterna!

1

10 9

10 5

7

9

10

3

8 2

4

6 5

Skriv talet som fattas.

  8+___=10   1+___=10

5+___=10 3+___=10

6+___=10 0+___=10

19+___=20 14+___=20 2

12+___=20 20+___=20

17+___=20 15+___=20

Matteboken2_extrabok(10).indd 2

2010-05-04 15.53


Räkna ut och skriv rätt bokstav efter svaret. Läs vad du ska göra.

  0+10= 10 M 20+20= 40+20 30+70=

40+30= 50+40= 30+50= 10+20= 60+40= 10+10=

60+30= 20+60= 20+30=

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M N J Å D L T Ö R A

90–20= 60–30= 80–40= 40–30=

  30–10= 100–20=   70–70=   80–30=   90–30= 100–10=   60–50=

50–30= 90–50= 70–40=

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 X A B Å L O R M Y N

3 Matteboken2_extrabok(10).indd 3

2010-05-04 15.53


Räkna ut summan.

  4+2=____ 14+2=____ 34+2=____

4+5=____ 44+5=____ 94+5=____

3+4=____ 63+4=____ 73+4=____

  6+3=____   2+8=____   5+3=____ 26+3=____ 52+8=____ 35+3=____ 76+3=____ 82+8=____ 95+3=____

Räkna ut skillnaden.

  5–4=____ 15–4=____ 45–4=____

6–2=____ 56–2=____ 76–2=____

9–4=____ 69–4=____ 89–4=____

  7–7=____ 27–7=____ 87–7=____ 4

8–5=____ 78–5=____ 98–5=____

6–3=____ 46–3=____ 96–3=____

Matteboken2_extrabok(10).indd 4

2010-05-04 15.53


Dra streck till rätt svar.

63+1

60

68–4

71+2

71

80–1

65+0

64

67–7

70+1

73

78–3

62+6

65

70–5

74+5

75

80–7

56+4

68

69–1

72+3

79

76–5

82+0

82

89–5

98+2

90

100–0

82+5

84

86–4

95+3

93

96–6

83+3

86

90–3

90+3

98

97–4

82+2

87

88–2

83+7

100

99–1

5 Matteboken2_extrabok(10).indd 5

2010-05-04 15.53


Erik är 4 år. Hanna är dubbelt så gammal. Hur gammal är hon?

Svar: Frida har 10 plommon. Jesper har hälften så många. Hur många har de tillsammans?

Svar: Måla dubbelt så mycket i figuren bredvid.

Måla hälften så mycket i figuren bredvid.

6 Matteboken2_extrabok(10).indd 6

2010-05-04 15.53


Skriv 10-kamrater.

7+

5+

2+

8+

6+

10

3+

4+

9+

3+ 2+

4+

1+

Skriv 20-kamrater.

19+

12+

17+

11+

14+

20

16+

10+

9+

18+ 13+

8+

15+ 7

Matteboken2_extrabok(10).indd 7

2010-05-04 15.53


M책la tre larver som tillsammans blir 12. 6

3

2

2

4

2 4

3

4

6

8

5

M책la tre blad som tillsammans blir 13. 5

5

8

4 3 3

6

7

7

2 4

2

M책la tre sniglar som tillsammans blir 14.

2 4

8

6

7

3

3 7

4 4

6 5

8 Matteboken2_extrabok(10).indd 8

2010-05-04 15.53


R채kna ut summan.

7+5=____ 6+8=____ 7+4=____ 6+6=____

9+2=____ 7+7=____ 8+3=____ 7+8=____

5+8=____ 6+5=____ 5+7=____ 8+6=____

4+7=____ 9+6=____ 4+9=____ 9+8=____

7+6=____ 9+9=____ 8+5=____ 3+9=____

8+4=____ 5+9=____ 9+4=____ 5+6=____

8+8=____ 9+7=____ 0+6=____ 6+9=____

9+3=____ 8+7=____ 2+9=____ 4+8=____

Ringa in tre tal s책 att summan blir 15.

Ringa in tre tal s책 att summan blir 17.

8 6 3 5 9 3

9 6 5 4 8 4

2 1 7 6 2 4

7 1 7 8 1 8

7 1 4 4 2 4

2 7 0 5 5 6

5 7 7 6 3 8

8 6 9 3 6 4 9

Matteboken2_extrabok(10).indd 9

2010-05-04 15.53


Skriv rätt bokstav efter tiden. K

kvart över 10 halv 3 kvart i 8

12

11

N 1

9 kvart över 11 kvart i 5

6

2

8

A 12

11

1

10

4 7

1

4

7

3 8

5

6

2

9

4

5

1

10 3

9 8

12

11 2

10 3

8

5

6

G

12

11

9

6

8

A 2

7

3

5

6

2

9

4 7

1

10 3

5

12

11

9

4 7

1

10 3

9 8

12

11 2

10

J

4 7

5

6

Rita minutvisaren. 11

12

1

11 2

10

8

6

5

11

12

11 2

8

4 7

6

5

kvart över 7

11

8

4 7

6

5

halv 5

11

4 6

5

12

1 2

10 3

9

6

kvart i 6

1

8

4 7

2

7

3

5

10 3

9

12

2

8

halv 12

1 2

6

1

9

4 7

12

10 3

5

10 3

9

12

11 2

8

kvart över 4

1

10

6

1

9

4 7

12

10 3

8

kvart i 2

11 2

9

4 7

1

10 3

9

12

5

kvart i 10

3

9 8

4 7

6

5

kvart över 1

10 Matteboken2_extrabok(10).indd 10

2010-05-04 15.53


Räkna ut skillnaden.

11–9=___ 12–5=___ 15–6=___

12–3=___ 14–7=___ 11–2=___

11–4=___ 15–8=___ 12–8=___

16–8=___ 12–4=___ 11–5=___

13–8=___ 14–5=___ 12–6=___

13–4=___ 15–7=___ 18–9=___

14–6=___ 13–7=___ 16–9=___

17–9=___ 11–8=___ 12–7=___

Följ pilarna och skriv talen som fattas. Stämmer det på slutet?

–4

8

+5

–8

6

+9

13 –6

+9

–8

+4

+6

–8

–5

+6

11 Matteboken2_extrabok(10).indd 11

2010-05-04 15.53


Hur m책nga 채r det av varje sort?

Fyll i diagrammet.

Fyll i tabellen. form

antal cirkel

7 6

triangel

5

kvadrat

4

rektangel

3 2 1

12 Matteboken2_extrabok(10).indd 12

2010-05-04 15.53


Du har 20 kr. Ringa in 2 saker som du kan kรถpa.

15 kr

8 kr

13 kr

19 kr

12 kr

7 kr

4 kr

Ringa in 3 saker som du kan kรถpa.

10 kr

5 kr

11 kr

Ringa in 4 saker som du kan kรถpa.

5 kr

10 kr

7 kr

5 kr

3 kr

Ser du mรถnstret? Skriv talen som saknas.

3 7 11 15 ____ ____ ____ 19 16 13 10 ____ ____ ____ 13 Matteboken2_extrabok(10).indd 13

2010-05-04 15.53


Skriv talen som fattas. Måla sedan alla jämna tal.

51 52 61

55 73

60 79

84 91

100

Jag är ett udda tal. Jag är större än 62 och mindre än 65. Vem är jag?

Svar: Jag är ett jämnt tal mellan 51 och 60. Om du lägger till 6 till mig så får du 58. Vem är jag?

Svar: Jag är ett udda tal mellan 75 och 85. Om du tar bort 2 från mig så får du 79. Vem är jag?

Svar: 14 Matteboken2_extrabok(10).indd 14

2010-05-04 15.53


Måla först korgarna i rätt färg. Måla sedan svampen i korgens färg.

6 grön

7 gul

8 röd

14–8

11–5

13–6

17–8

14–5

14–6 13–5

13–7

16–8 18–9

14–7

15–6

15–8

17–9

9 brun

15–9 16–9

12–5 12–6

16–7 15–7

15 Matteboken2_extrabok(10).indd 15

2010-05-04 15.53


Rita dubbelt så många cirklar.

Rita hälften så många trianglar.

Lukas är 6 år gammal. Lisa är dubbelt så gammal. Hur gammal är hon?

Svar: Anders är 14 år. David är hälften så gammal. Hur gammal är han?

Svar: Maria väger 30 kg. Hennes lillasyster väger hälften så mycket. Hur mycket väger hon?

Svar: När Mia föddes var hon 50 cm lång. Nu är hon dubbelt så lång. Hur lång är hon?

Svar: 16 Matteboken2_extrabok(10).indd 16

2010-05-04 15.53


Dela upp kulorna så att Simon får dubbelt så många som Sara. antal kulor Saras kulor

Simons kulor

6 9 15 30

Vilket nummer har biten som passar i hålet? 1

2

3

4

5

6

17 Matteboken2_extrabok(10).indd 17

2010-05-04 15.53


I diagrammet ser du hur mycket barnen väger. kg 35 30 25 20 15 10 5

Sandra

Emma

Filip

Anna

Emil

Vem väger mest? Vem väger minst? Vilka väger lika mycket? Hur mycket väger Anna? Hur mycket mer väger Filip än Sandra? Hur mycket mindre väger Anna än Emma?

18 Matteboken2_extrabok(10).indd 18

2010-05-04 15.53


Summan finns i blomman. Skriv talen som fattas i bladen.

30

20+10

20+___

40+___

0+___

50 ___+10

30+___

90

___+30

50+___ 70+___ 10+___

___+40

60 40

___+20 ___+30 ___+10

50+___ 70+___ 40+___ 60+___

70

80 ___+60 ___+10

___+40 ___+30 Matteboken2_extrabok(10).indd 19

19 2010-05-04 15.53


Extraboken

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årkurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Birgitta Rockström Marianne Lantz

Matteboken för årskurs 2 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9949-1

www.bonnierutbildning.se

Matteboken2X_omslag(10).indd 2-3

BONNIERS (9949-1)

Matteboken

2 2010-04-29 11.30

9789162299491  

2 Matteboken BONNIERS Birgitta Rockström Marianne Lantz Matteboken Extraboken 2 ISBN 978-91-622-9949-1 Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/lay...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you