Page 1

Matteboken 3B

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årskurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Matteboken Birgitta Rockström Marianne Lantz

Rockström • Lantz

Matteboken för årskurs 3 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9942-2

www.bonnierutbildning.se

Matteboken3B_omslag(10).indd 1

BONNIERS (9942-2)

3B 2010-06-02 13.06


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10

Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/layout: AB Typoform Illustrationer: Filippa Widlund

Matteboken Grundbok 3B ISBN 91-622-9942-2 © 1995, 2004 och 2010 Birgitta Rockström, Marianne Lantz och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Tredje upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallatBonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtaletöverhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Printed in Lettland by Livonia Print, 2010.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 2

2010-06-02 11.37


Innehåll Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Matteboken3B_1-64_(10).indd 3

Samtalsbild med textuppgifter Almanackan 6:ans och 7:ans multiplikationstabell (t.o.m. 5 · 6 och 5 · 7) Skriftlig huvudräkning 2- och 3-siffriga tal Klockan, analog och digital tid (första halvtimmen) Divisionsbegreppet Sambandet mellan multiplikation och division Del av en hel Val av räknesätt

4 6 8 14 18 20 22 28 31

Samtalsbild med textuppgifter Skriftlig huvudräkning och motsvarande algoritmräkning, addition Talföljder Klockan, analog och digital tid (andra halvtimmen) 8:ans multiplikationstabell (t.o.m. 5 · 8) Alla räknesätten Dubbelt och hälften 9:ans multiplikationstabell (t.o.m. 5 · 9) Multiplikation med 10 och hela tiotal Klockan, analog och digital tid Subtraktion med utfyllnad (när talen ligger nära varandra)

32 34 41 42 44 47 47 48 50 54 56

Samtalsbild med textuppgifter Skriftlig huvudräkning och motsvarande algoritmräkning, subtraktion Klockan, tidsberäkningar

58 60 74

Samtalsbild med textuppgifter Talen 1 000 till 10 000 Siffrornas värde i positionssystemet Additions- och subtraktionstabellen med 100-tal Tal i utvecklad form (olika talsorter) Skriftlig huvudräkning, 4-siffriga tal Årtal, tidsberäkningar

80 82 86 93 96 98 102

 å egen hand – extrauppgifter både för snabba elever och för elever P som behöver extra träning

106

2010-06-02 11.37


Kapitel 

6

4 Matteboken3B_1-64_(10).indd 4

2010-06-02 11.37


1. Linda tränar konståkning 3 timmar i veckan. Hur många timmar blir det på en månad? 2. Det tar 25 minuter för Sandra och hennes mamma att åka till mormor. Hur dags är de framme om bussen går fem i fyra? 3. En korv med bröd kostar 15 kr och en läsk kostar 8 kr. Hur mycket får Albert och Selma tillbaka på 50 kr om de köper en läsk och var sin korv? 4. Idas skridskor kostar 199 kr. Emils skridskor kostar 249 kr. Hur stor är prisskillnaden? 5. Emil är nio år. Hans lillebror är fyra år yngre och hans pappa är fyra gånger så gammal som Emil. Hur gamla är de? 6. Ninos har en termos med varm choklad med sig. Hans mugg rymmer 2 dl. Hur många muggar kan han dricka om termosen rymmer 8 dl? 7. Tolv barn åker skridskor. Dubbelt så många barn har svarta skridskor som vita skridskor. Hur många barn har vita skridskor? Hur många har svarta? 8. Hitta på egna uppgifter till bilden.

5 Matteboken3B_1-64_(10).indd 5

2010-06-02 11.37


Året har 12 månader. Varje månad har ett nummer. Skriv månaderna i rätt ordning. 1

januari

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Simon har födelsedag den 24 mars. Eftersom mars är den tredje månaden på året skriver man 24/3. Skriv på samma sätt dag och månad när du fyller år. __________ Skriv datum (dag och månad) med siffror.

13/2 13 februari _________

6 september _________

30 juni _________

28 augusti _________

31 december_________

17 april_________

4 november_________

22 januari

_________

9 mars _________

26 juli

11 oktober _________

20 maj _________

_________

Skriv vilken dag och månad barnen fyller år. Ida 13/3 ___________

Ola 25/7 ___________

Sofia 2/4 ___________

6 Matteboken3B_1-64_(10).indd 6

2010-06-02 11.38


Det här är de första två månaderna i almanackan år 2011. Hur många dagar är det i februari? _________ Vilken veckodag är det den 4/1? ___________ Vem har namnsdag den 22/2? ____________ Knut har namnsdag i vecka 2. Vilken veckodag är det? _______________ Julia har namnsdag i vecka 7. Vilken veckodag är det? _______________ Vecka 8 är det sportlov. Vilket datum börjar lovet? ______________ De röda dagarna är helgdagar. Vilket datum är det den sjätte helgdagen i januari? _______________ Titta på almanackan och hitta på egna frågor om januari och februari.

Januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Februari

Lördag Nyårsdagen Söndag Svea Sverker Måndag Alfred Alfrida

1

Tisdag Rut Onsdag Hanna Hannele Torsdag Kasper Melker Baltsar Trettondedag Jul Fredag August Augusta Lördag Erland Söndag Gunnar Gunder Måndag Sigurd Sigbritt

2

Tisdag Jan Jannike Onsdag Fridebor g Fridolf Torsdag Knut Tjugondedag Jul Fredag Felix Felicia Lördag Laura Lorentz Söndag Hjalmar Helmer Måndag Anton Tony

3

Tisdag Hilda Hildur Onsdag Henrik Torsdag Fabian Sebastian Fredag Agnes Agneta Lördag Vincant Viktor Söndag Frej Freja Måndag Erika

4

Tisdag Paul Pål Onsdag Bodil Boel Torsdag Göte Göta Fredag Karl Karla Konungens namnsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Tisdag Max Maximilian Onsdag Maja Mia Torsdag Disa Hjördis Fredag Ansgar Anselm Lördag Agata Agda Söndag Dorotea Doris Måndag Rikard Dick

6

Tisdag Berta Bert Onsdag Fanny Franciska Torsdag Iris Fredag Yngve Inge Lördag Evelina Evy Söndag Agne Ove Måndag Valentin Alla hjärtans dag

7

Tisdag Sigfrid Onsdag Julia Julius Torsdag Alexandra Sandra Fredag Frida Fritiof Lördag Gabriella Ella Söndag Vivianne Måndag Hilding

8

Tisdag Pia Onsdag Torsten Torun Torsdag Mattias Mats Fredag Sigvard Sivert Lördag Torgny Torkel Söndag Lage Måndag Maria

9

Lördag Diana Söndag Gunilla Gunhild Måndag Ivar Joar

5

7 Matteboken3B_1-64_(10).indd 7

2010-06-02 11.38


l l l l l l

l l l l l l

6+6=____

2•6=____

6•2=____

ll ll ll ll 6+6+6+6=____ ll ll ll ll 4•6=____

llll llll

6•4=____

Ser du hur man kan tänka fram svaret?

l l l l l l

2•6=12 4•6=24

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

6+6+6=____ 3•6=____ 6•3=____ 6+6+6+6+6=____ 5•6=____ 6•5=____

3•6=18 5•6=30

Tänk på samma sätt.

3•4=____

4•4=____

4•4=____

5•4=____

6•4=____

7•4=____

8•4=____

9•4=____

2•5=____

3•5=____

4•5=____

5•5=____

4•5=____

5•5=____

8•5=____

9•5=____

3•5=____

4•5=____

2•6=____

3•6=____

6•5=____

7•5=____

4•6=____

5•6=____

8 Matteboken3B_1-64_(10).indd 8

2010-06-02 11.38


När man multiplicerar med 0 blir svaret alltid 0.

3•0=0 0•2=0

5•0=0 0•4=0

Räkna ut produkten.

2•6=____

1•6=____

0•4=____   3•3=____

4•6=____

5•0=____

4•8=____   6•3=____

0•6=____

6•5=____

4•4=____   3•0=____

6+0=____

4•0=____

1–0=____

10+0=____

6–0=____

4–0=____

1•0=____

10–0=____

6•0=____

4+0=____

1+0=____

10•0=____

Titta på tecknet!

Använd ditt räknehäfte. Teckna uppgiften, räkna ut och skriv svar. 1. I leksakslotteriet kostar lotterna 3 kr styck. Filip köper sex lotter. Hur mycket får han betala? 2. Julia är född 2009. Vilket år fyller hon 8 år? 3.  Johans pappa arbetar på bilverkstad. En dag byter han däck på sex bilar. Hur många nya däck sätter Johans pappa på?

9 Matteboken3B_1-64_(10).indd 9

2010-06-02 11.38


l l l l l l l

l l l l l l l

llll

l l l l llll

7+7=____

2•7=____

7•2=____

l l l l

4•7=____

7•4=____

llll llll llll

l l l l l l l

7+7+7+7=____

Ser du hur man kan tänka fram svaret?

2•7=14 4•7=28

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l l l l l

7+7+7=____

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l l l l l

7+7+7+7+7=____

3•7=____ 7•3=____

5•7=____ 7•5=____

3•7=21 5•7=35

Räkna ut produkten.

1•7=____   2•4=____   3•6=____   3•3=____ 2•7=____   7•3=____   2•9=____   7•5=____ 3•7=____   3•5=____   7•4=____   4•9=____ 4•7=____   4•8=____   4•6=____   5•9=____ Skriv talet som fattas.

10=2•___

21=3•___

40=8•___

25=5•___

16=4•___

50=5•___

28=7•___

36=4•___

12=6•___

35=7•___

24=4•___

32=8•___

10 Matteboken3B_1-64_(10).indd 10

2010-06-02 11.38


Använd ditt räknehäfte. Teckna uppgiften, räkna ut och skriv svar. 4.  Sara dansar balett två gånger i veckan. Hur många gånger dansar hon under 6 veckor? 5.  Ali köper en glass åt sig och sina två kompisar. En glass kostar 7 kr. Hur mycket ska han betala? 6.  Vårterminen i Annas skola varar 85 dagar. Anna är sjuk 16 dagar. Hur många dagar är hon i skolan? 7.  Emil simmar i en bassäng som är 10 meter lång. Han simmar 8 längder. Hur långt har Emil simmat? 8.  År 2016 fyller Lina 8 år. Vilket år föddes hon? 9.  Davids mamma är 34 år. Hans mormor är dubbelt så gammal. Hur gammal är hon? 10.  Emma har 4 kaniner. De får 6 salladsblad var om dagen. Hur många salladsblad går det åt på en dag?

Läxboken 3B, läxa 1.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 11

11 2010-06-02 11.38


Räkna ut produkten.

•4

         

3 9 6 7 8

•5

12

         

7 0 6 8 9

•6

         

•7

3 1 5 2 4

         

4 2 3 1 5

2•2=____   

2•8=____

6•4=____

10•6=____

7•4=____   

9•3=____

5•3=____  

2•9=____

8•3=____   

10•2=____

3•7=____   

6•3=____

9•4=____

8•4=____

8•2=____  

3•6=___

4•4=____  

10•10=____

5•9=____

3•8=____

2•5=____

4•4=____

Skriv rätt namn under börsen.

Sara 24 kr

Erik 28 kr

Ola 35 kr

Ida 36 kr

Anna 30 kr

Mira 9 kr

10•3=____

3•9=____ 

7•5

3•3

5•6

9•4

6•4

4•7

12 Matteboken3B_1-64_(10).indd 12

2010-06-02 11.38


Vilket tal är det här? Talet är större än 6 och mindre än 15. Det är ett jämnt tal som finns i treans tabell.

Talet är större än 25 och mindre än 45. Det är ett udda tal som finns i femmans tabell.

Svar:

Svar:

Talet är större än 15 och mindre än 20. Det finns i både tvåans och sexans tabell.

Talet är större än 20 och mindre än 30. Det finns i både fyrans och sjuans tabell.

Svar:

Svar:

Dra streck mellan samma svar.

3•4

3•8

5•7

22–4

5•6

6•2

4•7

30­–6

6•4

9•2

3•8

35–7

6•3

3•10

6•3

40–5

Extrauppgifter finns på sidorna 106–107.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 13

13 2010-06-02 11.38


Danielas familj ska åka på semester. När de har kört 430 km måste de tanka bilen. Då har de 52 km kvar att köra. Hur lång blir hela bilresan?

430+52=400+80+2= Svar: Räkna ut i huvudet. Lägg först ihop tiotalen.

40+34=_____

23+23=_____

13+45=_____

32+34=_____

50+48=_____

66+31=_____

72+15=_____

56+23=_____

Skriv mellanled när du räknar ut summan.

200+80+ 260+27=_________________

456+13=_________________

530+48=_________________

121+76=_________________

Skriv svaret direkt om du kan hålla mellanledet i huvudet.

123+42=_________________

707+52=_________________

830+13=_________________

454+34=_________________

685+14=_________________

702+84=_________________

343+33=_________________

904+64=_________________

Använd ditt räknehäfte. 11 a. 173+23

b. 442+15

936+32 d. 342+47 c.

503+74 f. 756+43 e.

14 Matteboken3B_1-64_(10).indd 14

2010-06-02 11.38


På Sofias skola hjälptes alla barnen åt att städa skolgården. Efteråt fick de var sin frukt. 115 barn fick äpplen och 77 fick päron. Hur många frukter gick det åt?

115+77=100+80+12= Svar: Skriv mellanled när du räknar ut summan.

600+50+ 628+32=__________________

29+312=__________________

436+45=__________________

55+825=__________________

159+18=__________________

16+209=__________________

Emma är i badhuset. Hon simmar 275 m bröstsim och 75 m ryggsim. Hur långt har Emma simmat?

275+75=200+ Svar: Räkna ut i huvudet.

300+150+8=______ 100+140+10=______   800+110+3=______ 400+160+5=______   500+170+7=______ 700+180+10=______ Skriv mellanled när du räknar ut summan.

395+32=__________________

262+94=__________________

186+50=__________________

949+83=__________________

15 Matteboken3B_1-64_(10).indd 15

2010-06-02 11.38


Ett år har 365 dagar. Januari har 31 dagar. Hur många dagar är det kvar på året?

365–31=300+30+ Svar: Simon har 136 kort i sitt fotoalbum. Han ger 24 kort till sin bror. Hur många kort har han kvar?

Räkna ut med skriftlig huvudräkning. Skriv mellanled när du räknar varje talsort för sig.

587–43=500+40+ __________________________ 856–25=__________________________ 648–32=__________________________ Skriv svaret direkt om du kan hålla mellanledet i huvudet.

86–24=_________________

145–43=_________________

43–12=_________________

488–52=_________________

69–46=_________________

769–44=_________________

16 Matteboken3B_1-64_(10).indd 16

2010-06-02 11.38


Hanna vill köpa en morgonrock som kostar 349 kr. Hon har 225 kr. Hur mycket fattas för henne?

349–225=100+20+4= Svar: Hanna vill ha en ny tröja också. Hon väljer mellan en som kostar 247 kr och en som kostar 124 kr. Hur mycket skiljer tröjorna i pris?

Räkna ut med skriftlig huvudräkning. Skriv mellanled.

497–275=200+20+ __________________________ 278–123= __________________________ 685–360= __________________________ Skriv svaret direkt om du kan hålla mellanledet i huvudet.

360–130=________________

598–452=________________

685–360= ________________ 846–205=________________ 766–662= ________________ 577–233=________________ Använd ditt räknehäfte. 12  a. 284–32 Läxboken 3B, läxa 2.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 17

b. 476–45

c.

348–106

d.

678–324

17 2010-06-02 11.38


Nu är klockan 11. Hur många minuter är det till halv 12

30 min __________

kvart i 12

kvart över 11

__________

fem i halv 12 __________

tjugo i 12

__________

tio i 12

__________

fem i 12

__________

fem över 12

__________

__________

Rita minutvisaren.

6.15

15.30

11.25

4.05

10.10

18.20

13.15

20.05

18 Matteboken3B_1-64_(10).indd 18

2010-06-02 11.38


Hur mycket är klockan? Skriv på tre olika sätt.

kvart över 7 morgon 7.15 kväll 19.15

fem över nio natt dag

natt dag

fem över nio natt dag

morgon kväll

dag kväll

fem ö morgon kväll

natt dag

Extrauppgifter finns på sidorna 106–108.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 19

morgon kväll

19 2010-06-02 11.38


Sara och hennes lillasyster samlar på bokmärken. Av farmor får de sex bokmärken, som de ska dela lika. Hur många får de var?

Man skriver:

Division

6 2 =3

Man läser: ”Sex delat med två är tre”. Räknesättet heter division. Simon och Johan ska dela på 8 kakor. Hur många får de var om de delar lika? Rita en ring runt Simons kakor och en ring runt Johans kakor.

8            =___ Åtta delat med två är ____ 2

Rita hur kakorna ska delas upp i två lika stora delar och skriv svaret.

4 2 =___

10 =___ 2

14 2 =___

16 =___ 2

12 2 =___

20 2 =___

20 Matteboken3B_1-64_(10).indd 20

2010-06-02 11.38


Anna gör 15 snöbollar. Hon delar upp dem i tre lika stora högar. Hur många snöbollar blir det i varje hög?

15 3=

Svar: Svar: Det finns 12 köttbullar i stekpannan. Darja, Emil och Filip delar dem lika. Hur många får de var?

Svar: Du har 12 knappar. Du kan dela upp knapparna på olika sätt så att det blir lika många i varje grupp. Ringa in knapparna och skriv hur många du får i varje grupp.

Ringa in i 2 grupper.

Ringa in i 3 grupper.

Ringa in i 4 grupper.

Ringa in i 6 grupper.

12 2 =___

12 3 =___

12 4 =___

12 6 =___

21 Matteboken3B_1-64_(10).indd 21

2010-06-02 11.38


När man delar, eller dividerar som man också säger, kallar man svaret för kvot. Skriv vad svaret kallas när man adderar:

6+3=9

_____________

subtraherar:

6–3=3

_____________

multiplicerar:

6•3=18 _____________

Hitta på en räknesaga om

Aha!

15 3 =5 12 3 =4 4•3=12

Ser du sambandet?

Räkna ut kvoten. Kolla med gånger!

6 3 2 =___ 3•2=___ 3 3 =___

10 2 =___

14 2 =___

2 2 =___

16 2 =___

___•2=___ ___•2=___ ___•2=___ ___•2=___ 30 3 =___

24 3 =___

15 3 =___

27 3 =___

___•3=___ ___•3=___ ___•3=___ ___•3=___ ___•3=___ 9 3 =___

15 3 =___

21 3 =___

6 3 =___

18 3 =___

22 Matteboken3B_1-64_(10).indd 22

2010-06-02 11.38


Elin och Niklas ska dela pengarna lika. Hur mycket f책r de var?

6 2 =3 Svar: 3 kr

10 2 =___ Svar:

10 =___ 2 Svar:

10 =___ 2 Svar:

10 =___ 2 Svar:

10 =___ 2 Svar:

Nina, Max och Maja ska dela pengarna lika. Hur mycket f책r de var?

3 3 =___ Svar:

10 =___ 2 Svar:

10 =___ 2 Svar:

10 =___ 2 Svar:

10 =___ 2 Svar:

10 =___ 2 Svar:

L채xboken 3B, l채xa 3.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 23

23 2010-06-02 11.38


Rita hur knapparna ska delas upp. Räkna ut kvoten och produkten.

10 5 =___

Kolla med gånger!

12 4 =3 3•4=12

12 4 =___ 3•4=___

__•__=___

16 =__ 4

15 =__ 5

20 =__ 4

__•__=___

__•__=___

__•__=___

Räkna ut kvoten. Kolla med gånger!

8 2 4 =___

35 5 =___

20 5 =___

28 4 =___

40 4 =___

2 ___•4=___ ___•5=___ ___•5=___ ___•4=___ ___•4=___ 24 4 =___

45 5 =___

25 5 =___

4 4 =___

32 4 =___

___•4=___ ___•5=___ ___•5=___ ___•4=___ ___•4=___

24 Matteboken3B_1-64_(10).indd 24

2010-06-02 11.38


I da tar fram 32 pärlor för att trä ett armband. Hon sorterar pärlorna i fyra lika stora högar. Hur många pärlor är det i varje hög?

Svar: Tre barn delar på 6 hg lösgodis. Hur många hg får de var?

Svar: Anton och hans fyra kompisar ska dela på en lakritsrem som är 50 cm lång. Hur lång blir varje bit?

Svar: Räkna ut kvoten. Kolla med gånger!

25 =___ 5

20 =___ 4

50 =___ 5

21 =___ 3

16 =___ 4

14 2 =___

40 5 =___

6 3 =___

12 4 =___

18 3 =___

27 3 =___

10 2 =___

24 4 =___

35 5 =___

4 4 =___

25 Matteboken3B_1-64_(10).indd 25

2010-06-02 11.39


Räkna ut produkten.

•6

       

3 2 5 4

•7

18

       

4 3 2 5

•8

       

5 4 2 3

•9

       

2 5 3 4

Skriv talet som fattas.

10=2•___

16=2•___

24=4•___

27=9•___

12=6•___

9=9•___

14=2•___

20=4•___

15=5•___

21=3•___

80=8•___

14=7•___

18=9•___

24=6•___

27=3•___

40=10•___

20=5•___

15=3•___

35=5•___

18=3•___

28=4•___

12=2•___

35=7•___

16=4•___

30=5•___

32=4•___

24=3•___

36=9•___

12=3•___

25=5•___

7=1•___

20=2•___

10=1•___

36=9•___

45=5•___

24=8•___

26 Matteboken3B_1-64_(10).indd 26

2010-06-02 11.39


Kolla med gånger!

Räkna ut kvoten.

20 =___ 4

12 =___ 4

24 =___ 4

32 =___ 4

40 =___ 4

5 5 =___

35 5 =___

20 5 =___

50 5 =___

15 5 =___

12 6 =___

6 6 =___

30 6 =___

24 6 =___

18 6 =___

21 7 =___

7 7 =___

35 7 =___

28 7 =___

14 7 =___

Dra streck till rätt kvot.

8 2

2

14 2

6

15 3

3

18 3

7

4

45 5

8

5

32 4

9

8 4 15 5

Extrauppgifter finns på sidorna 106–109.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 27

27 2010-06-02 11.39


Sugröret är delat i 2 lika stora delar. Varje del kallas en halv.

1 2

1 2

En halv plus en halv är en hel: 1 + 1 = 1 2 2 Dela figurerna i 2 lika stora delar. Skriv 1 i varje del. 2

1 2 1 2

Sugröret är delat i 3 lika stora delar. Varje del kallas en tredjedel.

1 3 Tre tredjedelar är en hel:

1 3

1 3

1 + 1 + 1 =1 3 3 3

Dela figurerna i 3 lika stora delar. Skriv 1 i varje del. 3

1 3 1 3

1 3

28 Matteboken3B_1-64_(10).indd 28

2010-06-02 11.39


Sugröret är delat i 4 lika stora delar. Varje del kallas en fjärdedel. 1 4

1 4

Fyra fjärdedelar är en hel:

1 4

1 4

1 + 1 + 1 + 1 =1 4 4 4 4

Dela figurerna i 4 lika stora delar. Skriv 1 i varje del. 4

1 4

Läs hur stor del av figuren du ska måla.

1 2

1 3

1 5

1 2

1 4

______

______

Hur stor del av figuren är målad?

1 4 ______

______

______

29 Matteboken3B_1-64_(10).indd 29

2010-06-02 11.39


Här är en hel pizza.

Dela pizzan i 2 lika stora delar.

Vad kallas varje del? _______________

Dela pizzan i 4 lika stora delar.

Dela pizzan i 3 lika stora delar.

Vad kallas varje del? _______________

Vad kallas varje del? _______________

Vilken bit är minst? 1 eller 1 _____ 3 4 Skriv med siffror. En fjärdedel _____

En halv _____

En hel _____

En tredjedel _____

Vilken del av pizzan är störst? Ringa in.

1 4

1 3

1 2

Vilken del av pizzan är minst? Ringa in.

1 2

1 3

1 4

30 Matteboken3B_1-64_(10).indd 30

2010-06-02 11.39


Sätt kryss i rutan för det räknesätt du väljer. Teckna uppgiften och räkna ut. Hugo och hans 5 kompisar fick 5 kr var när de städade på skolgården. Hur mycket fick de tillsammans?

addition multiplikation subtraktion division

Svar: Svar: Pirjo är 7 år gammal. Hennes bror är 4 år äldre. Hur gammal är han?

addition multiplikation subtraktion division

Svar: Ella och hennes två bröder ska dela lika på 18 kr. Hur mycket får var och en?

var: Anton läser 6 sidor om dagen i en bok. Hur många sidor har han läst på 10 dagar?

Svar: Erik väger 25 kg. Hans syster väger 19 kg. Hur mycket mer väger Erik?

Svar: Extrauppgifter finns på sidorna 106–109. Läxboken 3B, läxa 4.

Matteboken3B_1-64_(10).indd 31

addition multiplikation subtraktion division addition multiplikation subtraktion division addition multiplikation subtraktion division

31 2010-06-02 11.39


Matteboken 3B

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årskurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Matteboken Birgitta Rockström Marianne Lantz

Rockström • Lantz

Matteboken för årskurs 3 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9942-2

www.bonnierutbildning.se

Matteboken3B_omslag(10).indd 1

BONNIERS (9942-2)

3B 2010-06-02 13.06

9789162299422  

3B BONNIERS Birgitta Rockström Marianne Lantz Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockhol...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you