Page 1

Gunnel Fjellström

Gunnel Fjellström

20 läs- och skrivövningar 20 läs- och skrivövningar är en förenkling av Gunnel Fjellströms 33 läs- och skrivövningar och ger en förbättrad läsförmåga, fördjupad läsförståelse och lust att uttrycka i skrift och – inte minst – ett utökat ordförråd.

20 läs- och skrivövningar ISBN 978-91-622-9806-7

www.bonnierutbildning.se

9 789162 298067 (9806-7)

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör: Susanne Risberg Grafisk form omslag: Miber Inlaga: Miber Illustrationer: Leif Högström Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska institutet.

20 läs- och skrivövningar ISBN 978-91-622-9806-7 © 2009 Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Printed in Slovenia by Korotan, Lubljana 2009


INNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Den här boken ................................ 4 Din dag............................................ 8 Anna gillar Alex............................ 12 Katter............................................. 16 Bästa kompisen ........................... 20 En utflykt....................................... 24 Lagom är bäst .............................. 28 Tre syskon .................................... 32 Linas plånbok............................... 36 Den nya tröjan .............................. 40 Familjer ......................................... 44 Mamma Mia .................................. 48 Sol och ljus................................... 52 Kyssen .......................................... 56 En vinnare..................................... 60 Glädje smittar ............................... 64 Fatima ........................................... 68 Lån eller lögn................................ 72 Plötsligt händer det ..................... 76 Det hettar till ................................. 80 Extra skrivrader............................ 84


2 Din dag När du vaknar är det morgon. Du stiger upp, klär på dig och äter frukost. Du arbetar i skolan eller på jobbet under förmiddagen. Det är lunch vid 12-tiden. Efter lunch är det eftermiddag. Du kan arbeta med olika saker. Så går eftermiddagen, tills det är dags att äta middag. Efter att du har ätit middag börjar kvällen. Det är kväll tills du går och lägger dig. När du somnar börjar din natt. Du ligger och sover i din säng tills du vaknar, och då är det en helt ny dag!

8


Skriv X i rätt ruta. 1

När äter man lunch?

2

När äter man frukost?

3

När äter man middag?

4

När är det kväll?

5

När är det natt?

12.00 18.00 07.00

12.00 18.00 07.00

12.00 18.00 07.00

09.00 13.00 20.00

23.00 09.00 15.00

9


Skriv ihop orden. 1

för + middag =_____________________________________________

2

efter + middag =_ __________________________________________

3

halv + sex + tiden =_ _______________________________________

Skriv ditt svar på raden. 1

Vad äter du till frukost? _____________________________________________________________________

2

Vad åt du till lunch i går? _____________________________________________________________________

3

Vad brukar du göra på kvällen? _____________________________________________________________________

4

Vad ska du göra i morgon förmiddag? _____________________________________________________________________

10


Skriv och berätta om din dag. BÜrja med att du vaknade i morse.

Min dag _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Extra skrivrader sist i boken.

11


Gunnel Fjellström

Gunnel Fjellström

20 läs- och skrivövningar 20 läs- och skrivövningar är en förenkling av Gunnel Fjellströms 33 läs- och skrivövningar och ger en förbättrad läsförmåga, fördjupad läsförståelse och lust att uttrycka i skrift och – inte minst – ett utökat ordförråd.

20 läs- och skrivövningar ISBN 978-91-622-9806-7

www.bonnierutbildning.se

9 789162 298067 (9806-7)

BONNIERS

9789162298067  

Gunnel Fjellström BONNIERS Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonn...

9789162298067  

Gunnel Fjellström BONNIERS Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonn...