Page 1

Höga Trampolin – en serie träningshäften i matematik

Repetera före de nationella proven i årskurs 9

TRAMPOLIN

Reparera efter

HÖGA

de nationella proven i årskurs 9

Serien består av

TA L O C H

Höga Trampolin – Tal och räkning Höga Trampolin – Bråk och procent

RÄKN I NG

Höga Trampolin – Geometri och skala Höga Trampolin – Ekvationer och samband Höga Trampolin – Statistik och sannolikhet

Lena Torbjörnson Lars-Göran Alberthson www.bonnierutbildning.se

BON N I E RS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/ Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Höga Trampolin – Tal och räkning ISBN 978-91-622-9763-3 ©2010 Lena Torbjörnson, Lars-Göran Alberthson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Grafisk form och illustrationer Cecilia Nabo Omslag Cecilia Nabo Redaktör Karolina Danström

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopierings avtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om uppovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Tryck


TRAMPOLIN

HÖGA

TAL O CH RÄKN I NG

Innehåll

Sida

Tiosystemet

2–3

Addition och subtraktion

4–5

Multiplikation och division

6–9

Decimaltal

10–19

Räkneordning

20–23

Avrundning

24–25

Överslagsräkning

26–27

Negativa tal

28–29

Tiopotenser

30–31

Grundpotensform

32

Potenser

33–35

Temauppgifter

36–37

Matteord

38–39

Till eleven På sidorna 9, 15, 19, 23, 27 och 35 finns rutor som kallas för Kan du? Där får du testa dig själv på vad du kan från avsnittet. Där hittar du också den här symbolen. Här ska du tänka efter hur du tyckte att det gick.

Hur gick det? 5 4 3 2 1


n se

ta

l

l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu

500 + 40 + 1 = 541 7 tiotusental 8 tusental 7 tiotal = 78 070

1

7 2

8 3

5 0 4

4 7 5

Ju längre till höger, desto större är talet. 700

1 0 6

0

500

1 400

1 000

1 500

2 200 2 000

1 400 > 700

Siffran 2 betyder 2 tiotusental = 20 000

Tecknet

Siffran 5 betyder 5 tiotal = 50

Dra streck

>

2 500

3 000

1 400 < 2 200

betyder större än och tecknet

<

betyder mindre än.

Vilka är talen?

150 5 tiotusental 5 tiotal

100 100

1 tusental 1 tiotal 1 ental

50 005

5 hundratal 5 tiotal

50 050

0

100

200

0

1 hundratusental 1 hundratal

10 000

400

20 000

550 1 011

5 tiotusental 5 ental

300

Dra pil till tallinjen

1 500

3 000

4 500

7 500

Skriv på vanligt sätt 0

2

5 000

10 000

sjutusen sju

_________________

trettontusen trettio

_________________

tvåhundratusen tvåhundra

_________________

5 500 5 050

10 010 – 10

10 000

åttiotusen åttio

_________________

10 001 10 010

9 090 + 10

9 100

sjuttiotusen sjuhundrasju

_________________

20 202 22 002

1 001

999 + 1

tvåhundratretusen trehundratvå

_________________

909 990 990 009

10 900

11 099

Höga Trampolin

Sätt ut < , > eller =

Tal och räkning

3


n se

ta

l

l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu

500 + 40 + 1 = 541 7 tiotusental 8 tusental 7 tiotal = 78 070

1

7 2

8 3

5 0 4

4 7 5

Ju längre till höger, desto större är talet. 700

1 0 6

0

500

1 400

1 000

1 500

2 200 2 000

1 400 > 700

Siffran 2 betyder 2 tiotusental = 20 000

Tecknet

Siffran 5 betyder 5 tiotal = 50

Dra streck

>

2 500

3 000

1 400 < 2 200

betyder större än och tecknet

<

betyder mindre än.

Vilka är talen?

150 5 tiotusental 5 tiotal

100 100

1 tusental 1 tiotal 1 ental

50 005

5 hundratal 5 tiotal

50 050

0

100

200

0

1 hundratusental 1 hundratal

10 000

400

20 000

550 1 011

5 tiotusental 5 ental

300

Dra pil till tallinjen

1 500

3 000

4 500

7 500

Skriv på vanligt sätt 0

2

5 000

10 000

sjutusen sju

_________________

trettontusen trettio

_________________

tvåhundratusen tvåhundra

_________________

5 500 5 050

10 010 – 10

10 000

åttiotusen åttio

_________________

10 001 10 010

9 090 + 10

9 100

sjuttiotusen sjuhundrasju

_________________

20 202 22 002

1 001

999 + 1

tvåhundratretusen trehundratvå

_________________

909 990 990 009

10 900

11 099

Höga Trampolin

Sätt ut < , > eller =

Tal och räkning

3


Addition och subtraktion hör ihop. Ser du mönstret?

33 + 44 = 77 44 + 33 = 77

77 – 44 = 33 77 – 33 = 44

467 + 146 = 613 146 + 467 = 613

613 – 146 = 467 613 – 467 = 146

Du kan använda exemplen här när du räknar uppgifterna.

Räkna ut

712 – 193 = 519 519 + 193 = _______

512 – 93 = _______

712 – 519 = _______

412 – 119 = _______

193 + 519 = _______

93 + 319 = _______

Skriv talen som fattas

26 + = 32

32 – = 26

37 + = 43

43 – = 35

+ 45 = 58

– 13 = 45

+ 68 = 76

– 64 = 12

87 + 52 =

42 = 77 –

51 = + 23

18 = – 23

73 = 37 +

37 = 73 –

62 = + 26

78 = – 26

366 – 129 = 237 237 + 129 = _______

366 – 237 = _______

166 – 29 = _______

337 + 29 = _______

700 + = 4 200

680 – = 140

366 – 37 = _______

129 + 137 = _______

+ 560 = 4 200

– 840 = 280

429 + 337 = _______

766 – 329 = _______

93 + 670 =

820 – 580 =

1 140 + 1 260 =

1 450 – 980 =

16 000 = 7 000 +

6 500 = 13 000 –

14 000 = + 3 200

8 200 =

+ 3 400

21 000 = 2 700 +

7 850 =

– 1 250

09 –1

–50

–61

–149

99

0 +2

+1 50

519

+49 4

Höga Trampolin

–51

+150

+51 Tal och räkning

5


Addition och subtraktion hör ihop. Ser du mönstret?

33 + 44 = 77 44 + 33 = 77

77 – 44 = 33 77 – 33 = 44

467 + 146 = 613 146 + 467 = 613

613 – 146 = 467 613 – 467 = 146

Du kan använda exemplen här när du räknar uppgifterna.

Räkna ut

712 – 193 = 519 519 + 193 = _______

512 – 93 = _______

712 – 519 = _______

412 – 119 = _______

193 + 519 = _______

93 + 319 = _______

Skriv talen som fattas

26 + = 32

32 – = 26

37 + = 43

43 – = 35

+ 45 = 58

– 13 = 45

+ 68 = 76

– 64 = 12

87 + 52 =

42 = 77 –

51 = + 23

18 = – 23

73 = 37 +

37 = 73 –

62 = + 26

78 = – 26

366 – 129 = 237 237 + 129 = _______

366 – 237 = _______

166 – 29 = _______

337 + 29 = _______

700 + = 4 200

680 – = 140

366 – 37 = _______

129 + 137 = _______

+ 560 = 4 200

– 840 = 280

429 + 337 = _______

766 – 329 = _______

93 + 670 =

820 – 580 =

1 140 + 1 260 =

1 450 – 980 =

16 000 = 7 000 +

6 500 = 13 000 –

14 000 = + 3 200

8 200 =

+ 3 400

21 000 = 2 700 +

7 850 =

– 1 250

09 –1

–50

–61

–149

99

0 +2

+1 50

519

+49 4

Höga Trampolin

–51

+150

+51 Tal och räkning

5


Ju längre till vänster, desto mindre är talet.

Negativa tal är mindre än noll. negativa tal –4

–3

–2

0

1

2

–3 < 0

1>0

–5 – 7 = –12

positiva tal

–1

–1 < 0

3

4

5

< betyder mindre än > betyder större än

–2 > –4

Skriv i storleksordning

2 0

–1

_________________________________________

–4

4,5 _________________________________________

–0,5 0

0,5

–1,5

_______________________________________

Sätt ut < eller > 4 –2

–0,5 –1,5

0,5 –2

0 –3

–7 –1

Vilket tal ligger mitt emellan?

28

Höga Trampolin

Addition med ett negativt tal – svaret blir mindre.

5 – (–8) = 5 + 8 = 13

Subtraktion med negativt tal – svaret blir större.

10 – 15 = _______

150 – 200 = _______

–8 – 12 = _______

–12 + 8 = _______

23 – 8 – 20 = _______

75 – 80 + 10 = _______

Vad ska stå i rutan? Det kan vara ett tecken eller ett tal.

–3 och 5 _______

Ta hjälp av tallinjen högst upp.

10 = 13

17 + (–9) = 17 9 =

5 –

–1 –3

2 och –4 _______

5 + (–8) = 5 – 8 = –3

3 – (–10) = 3

1,5 –2,5

Vid subtraktion kan svaret bli negativt.

Räkna ut

Minsta först.

–3

5 – 7 = –2

= –3

– 4 – = –13

3 + (–10) = 3

10 = – 7

17 – (–9) = 17 9 =

+ (–12) = –3 + (–9) = 0

Räkna ut – 4 – 4 = _______

– 4 – 4 + (–4) = _______

4 + (– 4) = _______

4 – (– 4) = _______ Tal och räkning

29


Ju längre till vänster, desto mindre är talet.

Negativa tal är mindre än noll. negativa tal –4

–3

–2

0

1

2

–3 < 0

1>0

–5 – 7 = –12

positiva tal

–1

–1 < 0

3

4

5

< betyder mindre än > betyder större än

–2 > –4

Skriv i storleksordning

2 0

–1

_________________________________________

–4

4,5 _________________________________________

–0,5 0

0,5

–1,5

_______________________________________

Sätt ut < eller > 4 –2

–0,5 –1,5

0,5 –2

0 –3

–7 –1

Vilket tal ligger mitt emellan?

28

Höga Trampolin

Addition med ett negativt tal – svaret blir mindre.

5 – (–8) = 5 + 8 = 13

Subtraktion med negativt tal – svaret blir större.

10 – 15 = _______

150 – 200 = _______

–8 – 12 = _______

–12 + 8 = _______

23 – 8 – 20 = _______

75 – 80 + 10 = _______

Vad ska stå i rutan? Det kan vara ett tecken eller ett tal.

–3 och 5 _______

Ta hjälp av tallinjen högst upp.

10 = 13

17 + (–9) = 17 9 =

5 –

–1 –3

2 och –4 _______

5 + (–8) = 5 – 8 = –3

3 – (–10) = 3

1,5 –2,5

Vid subtraktion kan svaret bli negativt.

Räkna ut

Minsta först.

–3

5 – 7 = –2

= –3

– 4 – = –13

3 + (–10) = 3

10 = – 7

17 – (–9) = 17 9 =

+ (–12) = –3 + (–9) = 0

Räkna ut – 4 – 4 = _______

– 4 – 4 + (–4) = _______

4 + (– 4) = _______

4 – (– 4) = _______ Tal och räkning

29


Räkneregler för tiopotenser.

Talet 1 000 kan skrivas som en tiopotens.

10 3

1 000 = 10 · 10 · 10 = 10 3 tio upphöjt till tre

exponent

bas

100 000 = 10 5 en miljon 1 000 000 = 10 6 1 000 000 000 = 10 9 en miljard 60 000 = 6 ·104 2 miljoner = 2 000 000 = 2 · 106

10 2 · 10 3 = 10 2+3 = 10 5 eftersom 10 · 10 = 10 2

Multiplikation: Addera exponenterna.

och 10 · 10 · 10 = 10 3

Division: Subtrahera exponenterna.

10 5 ___ = 10 5–3 = 10 2 10 3 700 000 = 7 · 105 3 miljarder = 3 000 000 000 = 3 · 109

Dra streck

10 · 10 · 10 · 10 · 10 ___ 10 _______________ = = 10 1 10 · 10 · 10

10 5 eftersom ___ 3

2

Skriv med en tiopotens

10 = 10 1

400 000

4 · 1010

104 · 104 = _________

10 · 103 = _________

4 miljarder

4 · 108

7 · 103 · 104 = _________

10 · 103 · 103 = _________

4 miljoner

4 · 106

2 · 102 · 3 · 103 = _________

105 · 8 · 102 = _________

400 miljoner

4 · 109

40 miljarder

4 · 105

10 ___8 = 103 _______

5 · 104 = ______ _______ 103

6 · 107 = ______ _______ 104

Dra streck

Skriv om Skriv först med siffror på vanligt sätt och sedan med en tiopotens.

30

en halv miljon =

________________________ = _________

102 + 10

90

2 000

5 · 103 – 5 ·102

sexhundratusen =

________________________ = _________

102 – 10

110

2 900

3 · 103 – 102

70 miljoner =

________________________ = _________

103 + 102

900

4 990

5 · 103 – 10

en halv miljard =

________________________ = _________

103 – 102

1 100

4 500

3 · 103 – 103

3 miljarder =

________________________ = _________

Höga Trampolin

Tal och räkning

31


Räkneregler för tiopotenser.

Talet 1 000 kan skrivas som en tiopotens.

10 3

1 000 = 10 · 10 · 10 = 10 3 tio upphöjt till tre

exponent

bas

100 000 = 10 5 en miljon 1 000 000 = 10 6 1 000 000 000 = 10 9 en miljard 60 000 = 6 ·104 2 miljoner = 2 000 000 = 2 · 106

10 2 · 10 3 = 10 2+3 = 10 5 eftersom 10 · 10 = 10 2

Multiplikation: Addera exponenterna.

och 10 · 10 · 10 = 10 3

Division: Subtrahera exponenterna.

10 5 ___ = 10 5–3 = 10 2 10 3 700 000 = 7 · 105 3 miljarder = 3 000 000 000 = 3 · 109

Dra streck

10 · 10 · 10 · 10 · 10 ___ 10 _______________ = = 10 1 10 · 10 · 10

10 5 eftersom ___ 3

2

Skriv med en tiopotens

10 = 10 1

400 000

4 · 1010

104 · 104 = _________

10 · 103 = _________

4 miljarder

4 · 108

7 · 103 · 104 = _________

10 · 103 · 103 = _________

4 miljoner

4 · 106

2 · 102 · 3 · 103 = _________

105 · 8 · 102 = _________

400 miljoner

4 · 109

40 miljarder

4 · 105

10 ___8 = 103 _______

5 · 104 = ______ _______ 103

6 · 107 = ______ _______ 104

Dra streck

Skriv om Skriv först med siffror på vanligt sätt och sedan med en tiopotens.

30

en halv miljon =

________________________ = _________

102 + 10

90

2 000

5 · 103 – 5 ·102

sexhundratusen =

________________________ = _________

102 – 10

110

2 900

3 · 103 – 102

70 miljoner =

________________________ = _________

103 + 102

900

4 990

5 · 103 – 10

en halv miljard =

________________________ = _________

103 – 102

1 100

4 500

3 · 103 – 103

3 miljarder =

________________________ = _________

Höga Trampolin

Tal och räkning

31


Skillnaden mellan tiopotensform och grundpotensform.

Potensform finns med annan bas än 10.

2 3 = 2 · 2 · 2 = 8 6 500 = 65 · 10 2 = 6,5 · 10 3 tiopotensform

grundpotensform

För grundpotensform: Talet framför tiopotensen ska vara större än 1 och mindre än 10.

3 3 – 4 2 = 27 – 16 = 11 3 · 3 · 3

Skriv i grundpotensform

Potenserna måste räknas först!

4 2 = 4 · 4 = 16

4·4

Räkna ut

700 = _________

8 000 = _________

5 2 = _______________________

3 4 = _______________________

7 000 = _________

800 000 = _________

2 4 = _______________________

92 = _______________________

700 000 = _________

8 miljarder = _________

Dra streck 70 000 000 = _________

8 miljoner = _________

Skriv på vanligt sätt

10 · 25

150

103 + 102

164 800

6 · 103 = ______________

9 · 105 = ______________

5 · 102

300

82 + 102

6,1 · 103 = ______________

9,7 · 105 = ______________

52 + 53

320

2 · 202

1 100

6,25 · 103 = ______________

9,75 · 105 = ______________

2 · 102 · 1,5

500

10 · 53

1 250

Dra streck

32

350 000

3,5 · 105

tre och en halv miljon

3,5 · 106

tre och en halv miljard

3,5 · 108

350 miljoner

3,5 · 107

35 miljoner

3,5 · 109

Höga Trampolin

I rutan Vilket svar i rutan blir inte 250? _________

5 · 10 ______ 10 2

2

10 5 ______ 4 · 10 2 4 · 10 3 ______ 52 Tal och räkning

33


Skillnaden mellan tiopotensform och grundpotensform.

Potensform finns med annan bas än 10.

2 3 = 2 · 2 · 2 = 8 6 500 = 65 · 10 2 = 6,5 · 10 3 tiopotensform

grundpotensform

För grundpotensform: Talet framför tiopotensen ska vara större än 1 och mindre än 10.

3 3 – 4 2 = 27 – 16 = 11 3 · 3 · 3

Skriv i grundpotensform

Potenserna måste räknas först!

4 2 = 4 · 4 = 16

4·4

Räkna ut

700 = _________

8 000 = _________

5 2 = _______________________

3 4 = _______________________

7 000 = _________

800 000 = _________

2 4 = _______________________

92 = _______________________

700 000 = _________

8 miljarder = _________

Dra streck 70 000 000 = _________

8 miljoner = _________

Skriv på vanligt sätt

10 · 25

150

103 + 102

164 800

6 · 103 = ______________

9 · 105 = ______________

5 · 102

300

82 + 102

6,1 · 103 = ______________

9,7 · 105 = ______________

52 + 53

320

2 · 202

1 100

6,25 · 103 = ______________

9,75 · 105 = ______________

2 · 102 · 1,5

500

10 · 53

1 250

Dra streck

32

350 000

3,5 · 105

tre och en halv miljon

3,5 · 106

tre och en halv miljard

3,5 · 108

350 miljoner

3,5 · 107

35 miljoner

3,5 · 109

Höga Trampolin

I rutan Vilket svar i rutan blir inte 250? _________

5 · 10 ______ 10 2

2

10 5 ______ 4 · 10 2 4 · 10 3 ______ 52 Tal och räkning

33


Välj rätt svar från rutan

5 upphöjt till 2 är 25 eller 5 i kvadrat är 25

5 2 = 5 · 5 = 25

102 + 103 = _________ 103 – 102 = _________

—–

Roten ur 25 är 5 eller Kvadratroten ur 25 är 5

√ 25 = 5

–900 –300

2 · 102 + 3 · 102 = _________ 7 · 102 – 103 = _________

Kvadraten på ett tal: Talet multiplicerat med sig själv

32 = 3 · 3 = 9

Kvadratroten ur ett tal: Det tal som multiplicerat med sig själv blir talet under rottecknet

√9 = 3

900

1 100

–80

–50

102 – 103 = _________

30 – 70 + 100 = _________

Dra streck

50 + (–40) + (–40) = _________

—– √ 81

2

3

—– √ 36

—– √4

7

4

—– √ 9

—– √ 49

8

6

—— √ 100

—– √ 64

9

10

—– √ 16

–30

70 – (–50) = _________

60

–50 + (–30) = _________

_______

82

64

√ 81

15 2

225

√110

20 2

400

√225

50 2

250

√144

100 2 34

1 000

Höga Trampolin

—––

—–— —––

—––––––––

√1 000

9 11 15 12 100

Tecknet = betyder ”ej lika med”.

2 Räkna ut

_______

_______

–8

1,5

med minsta talet först.

Sätt ut = eller =

120

–80 – (–30) = _________

1 Skriv talen i rutan i storleksordning

—–

500

15 – 25 – 5 = _______

0,75

–0,3

_______

10 + (–3) = _______

3 Skriv både på vanligt sätt och som tiopotens.

Hur gick det?

7 miljoner = _____________________ = ___________

4 Skriv i grundpotensform 300 000 = _______

5 Räkna ut

en och en halv miljon = ________________

52 = _______

—–

√ 81 = _______ Tal och räkning

5 4 3 2 1

35


Välj rätt svar från rutan

5 upphöjt till 2 är 25 eller 5 i kvadrat är 25

5 2 = 5 · 5 = 25

102 + 103 = _________ 103 – 102 = _________

—–

Roten ur 25 är 5 eller Kvadratroten ur 25 är 5

√ 25 = 5

–900 –300

2 · 102 + 3 · 102 = _________ 7 · 102 – 103 = _________

Kvadraten på ett tal: Talet multiplicerat med sig själv

32 = 3 · 3 = 9

Kvadratroten ur ett tal: Det tal som multiplicerat med sig själv blir talet under rottecknet

√9 = 3

900

1 100

–80

–50

102 – 103 = _________

30 – 70 + 100 = _________

Dra streck

50 + (–40) + (–40) = _________

—– √ 81

2

3

—– √ 36

—– √4

7

4

—– √ 9

—– √ 49

8

6

—— √ 100

—– √ 64

9

10

—– √ 16

–30

70 – (–50) = _________

60

–50 + (–30) = _________

_______

82

64

√ 81

15 2

225

√110

20 2

400

√225

50 2

250

√144

100 2 34

1 000

Höga Trampolin

—––

—–— —––

—––––––––

√1 000

9 11 15 12 100

Tecknet = betyder ”ej lika med”.

2 Räkna ut

_______

_______

–8

1,5

med minsta talet först.

Sätt ut = eller =

120

–80 – (–30) = _________

1 Skriv talen i rutan i storleksordning

—–

500

15 – 25 – 5 = _______

0,75

–0,3

_______

10 + (–3) = _______

3 Skriv både på vanligt sätt och som tiopotens.

Hur gick det?

7 miljoner = _____________________ = ___________

4 Skriv i grundpotensform 300 000 = _______

5 Räkna ut

en och en halv miljon = ________________

52 = _______

—–

√ 81 = _______ Tal och räkning

5 4 3 2 1

35


Titta på talföljden. Vilket tal kommer sedan?

Ord

Betydelse

Sidan

1

4

7

10 ______ ______ ______ ______

addition

Räknesätt, kallas ofta plus, lägga ihop, vi adderar tal med varann.

4

avrundning

Att ersätta ett tal med ett annat, mindre noggrant tal.

24-25

bas

Talet som multipliceras i en potens.

30

decimaler

Siffran/siffrorna efter decimaltecknet, decimalkommat, när ett tal skrivs i decimalform.

10

division

Räknesätt, kallas ofta delat med eller dividerat med.

2

exponent

Talet snett ovanför basen i en potens, visar hur många gånger basen ska multipliceras med sig själv.

30

Skriv en talföljd där första talet är 10 och differensen mellan talen är 5.

faktor

De tal som man multiplicerar med varandra.

20

______ ______ ______

grundpotensform

Ett tal skrivet som en multiplikation med en tiopotens.

32

kvot

Resultatet av en division.

20

Produkten av två tal är 24. Ge två olika förslag på vilka två faktorer som multiplikationen kan ha.

multiplikation

Räknesätt, kallas ofta gånger, vi multiplicerar tal med varandra.

negativa tal

Tal som är mindre än noll. De ligger till vänster om noll på tallinjen.

28

nämnare

Talet under bråkstrecket.

20

potens

Produkten 2 · 2 · 2 · 2 · 2 kan skrivas som potensen 25.

produkt

Resultatet av en multiplikation.

20

subtraktion

Räknesätt, kallas ofta minus, vi subtraherar tal från varandra, vi minskar, drar ifrån.

20

Tänk på ett tal!

summa

Resultatet av en addition, vi har summerat tal.

20

Multiplicera med 6

_________

tallinje

En linje där varje punkt motsvaras av ett tal.

3

Adddera 9

_________

talföljd

En följd av tal som hänger ihop med en gemensam regel.

20

Subtrahera med 3

_________

term

De tal som man adderar eller subtraherar med varandra.

20

Dividera med 2

_________

tiosystemet

Vårt sätt att skriva tal. En siffras värde i talet beror på vilken plats den står på.

Dividera med 3

_________

tiopotens

En potens med basen 10.

30-31

täljare

Talet ovanför bråkstrecket.

20

6, 20

34-35

2

Vad är summan av de fyra första talen i talföljden? ______ Hur stor är differensen mellan fjärde och första talet i talföljden? _________ fjärde och åttonde talet i talföljden? _________

______ ______ ______

_____________________________

_____________________________

Ge ett förslag med tre faktorer som ger produkten 24. _____________________________ Kvoten i en division är 12. Ge tre olika förslag på divisionen. ___________________________________________ Mitt tal _________

Pröva med ett nytt tal. Vilken slutsats kan du dra? _________________________________________________________________________

38

Höga Trampolin

Tal och räkning

39


Titta på talföljden. Vilket tal kommer sedan?

Ord

Betydelse

Sidan

1

4

7

10 ______ ______ ______ ______

addition

Räknesätt, kallas ofta plus, lägga ihop, vi adderar tal med varann.

4

avrundning

Att ersätta ett tal med ett annat, mindre noggrant tal.

24-25

bas

Talet som multipliceras i en potens.

30

decimaler

Siffran/siffrorna efter decimaltecknet, decimalkommat, när ett tal skrivs i decimalform.

10

division

Räknesätt, kallas ofta delat med eller dividerat med.

2

exponent

Talet snett ovanför basen i en potens, visar hur många gånger basen ska multipliceras med sig själv.

30

Skriv en talföljd där första talet är 10 och differensen mellan talen är 5.

faktor

De tal som man multiplicerar med varandra.

20

______ ______ ______

grundpotensform

Ett tal skrivet som en multiplikation med en tiopotens.

32

kvot

Resultatet av en division.

20

Produkten av två tal är 24. Ge två olika förslag på vilka två faktorer som multiplikationen kan ha.

multiplikation

Räknesätt, kallas ofta gånger, vi multiplicerar tal med varandra.

negativa tal

Tal som är mindre än noll. De ligger till vänster om noll på tallinjen.

28

nämnare

Talet under bråkstrecket.

20

potens

Produkten 2 · 2 · 2 · 2 · 2 kan skrivas som potensen 25.

produkt

Resultatet av en multiplikation.

20

subtraktion

Räknesätt, kallas ofta minus, vi subtraherar tal från varandra, vi minskar, drar ifrån.

20

Tänk på ett tal!

summa

Resultatet av en addition, vi har summerat tal.

20

Multiplicera med 6

_________

tallinje

En linje där varje punkt motsvaras av ett tal.

3

Adddera 9

_________

talföljd

En följd av tal som hänger ihop med en gemensam regel.

20

Subtrahera med 3

_________

term

De tal som man adderar eller subtraherar med varandra.

20

Dividera med 2

_________

tiosystemet

Vårt sätt att skriva tal. En siffras värde i talet beror på vilken plats den står på.

Dividera med 3

_________

tiopotens

En potens med basen 10.

30-31

täljare

Talet ovanför bråkstrecket.

20

6, 20

34-35

2

Vad är summan av de fyra första talen i talföljden? ______ Hur stor är differensen mellan fjärde och första talet i talföljden? _________ fjärde och åttonde talet i talföljden? _________

______ ______ ______

_____________________________

_____________________________

Ge ett förslag med tre faktorer som ger produkten 24. _____________________________ Kvoten i en division är 12. Ge tre olika förslag på divisionen. ___________________________________________ Mitt tal _________

Pröva med ett nytt tal. Vilken slutsats kan du dra? _________________________________________________________________________

38

Höga Trampolin

Tal och räkning

39


Höga Trampolin – en serie träningshäften i matematik

Repetera före de nationella proven i årskurs 9

TRAMPOLIN

Reparera efter

HÖGA

de nationella proven i årskurs 9

Serien består av

TA L O C H

Höga Trampolin – Tal och räkning Höga Trampolin – Bråk och procent

RÄKN I NG

Höga Trampolin – Geometri och skala Höga Trampolin – Ekvationer och samband Höga Trampolin – Statistik och sannolikhet

Lena Torbjörnson Lars-Göran Alberthson www.bonnierutbildning.se

BON N I E RS


9789162297633  

TRAMPOLIN TAL OCH RÄKNING BONNIERS Lena Torbjörnson Lars-Göran Alberthson Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you