Page 1

H E L E N A B RO S S ANNA HANSEN

BON N I E RS


BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk form och illustrationer: Ann Sjögren/Typoform Foto: sidan 14 Skeppshults Övriga illustrationer: sidorna 10–11 Lou-Lou Pettersson LäxDax 3B ISBN 978-91-622-9629-2 © 2009 Helena Bross, Anna Hansen och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonusavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Trosa Tryckeri, Trosa 2009


Hej! Välkommen till LäxDax 3B! Tanken är att du ska arbeta med LäxDax 3B tillsammans med LäsDax 3, sidorna 65–128. Kom ihåg att – det överst på sidan står till vilken text som läxan passar. I rutan bredvid kan din lärare skriva in till vilken dag du ska ha gjort läxan. – läxorna kan se ut på lite olika sätt och att du ibland måste fråga andra för att kunna lösa uppgifterna. – alltid titta igenom det du har gjort innan du lämnar in läxan, så att du känner dig nöjd. – be någon vuxen skriva en föräldrahälsning. Lycka till!


Läxa 2

till ..................................

LäsDax 3 sidorna 70–71

Läs orden.

hjässa r

ja

b

lår

mid

g kor t s rö

sm

ls

alb

en

axla

ha

haka

fot knä

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

föräldrahälsning

Ordna orden i alfabetisk ordning. Ordna orden från topp till tå.

5


Läxa 6

till ..................................

LäsDax 3 sidorna 90–91

Läs vykortet.

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Svara på frågorna. Skriv skrivstil om du kan. Vem får vykortet?  Var bor pojken?  I vilket land är vykortet skrivet?  Vem har skrivit kortet?  Vem reser hon med?  Hur är vädret?  Vad har de sett på museet?  Vad tror du att Suecia betyder? 

föräldrahälsning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

13


Läxa 7

till ..................................

LäsDax 3 sidorna 94–95

Skriv namnen på så många delar av cykeln du kan.

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Så här vill jag sköta en cykel.

föräldrahälsning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15


Läxa 8

till ..................................

LäsDax 3 sidorna 102–103

Välj en uppfinning som finns hemma hos dig. Rita av den.

16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Skriv en ”tidningsartikel” om uppfinningen. Skriv rubrik, ingress och brödtext.

föräldrahälsning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

17


ISBN: 978-91-622-9629-2

www.bonnierutbildning.se

(9629-2)

9789162296292  

HELENA BROSS ANNA HANSEN BONNIERS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you