Page 1

a t s r ö f a n i M d r o e t t a m

d r o e t t a m a t s r ö f a Min s mlas kring och tillsamman r barnen att kunna i det fö a tig vik är m so p ep gr diskutera och träna be n: n är indelad i temaområde ke Bo ik. at em at m ed m t fortsatta arbete g, antal, former och tid. jämföra, rumsuppfattnin gar. ild med tillhörande övnin lsb ta m sa en ån ifr ut s na   Begreppen trä riva i den med ket innebär att man kan sk vil , de ra ine lam är or sid Bokens en whiteboard-penna.

d är en bok att sa H EJ ! Mina första matteor

e r g

efter år e r a d 10

11 12

1

få bre k halv l j ä o m f t ö r a r gå m i l e g n a i r t knapp å nga t t l e b b u k d c o l b a t n tal ä r ord r a p ning stal i e r r ö st 9 8

7

Jag är lång.

Jag är längre !

6

5

2

3

4

www.bonnierutbildning.se

Best. nr 622-9159-4 (9159-4)

BONNIERS

Ulla Hägglund • Susanne Magne


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610

Mina första matteord ISBN 91-622-9159-4 © 2009 Ulla Hägglund, Susanne Magne och Bonnier Utbildning AB, Stockholm

Första upplagan Första tryckningen Redaktör: Eva Johansson Grafisk form och illustrationer: Marta Coronel Printed in Lettland by Livonia Print 2009

Kopieringförbud! Detta verk är skyddad av upprovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig till att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.


Jämföra

LÄRARANVISNING · sidorna 2–18

2–17

På varje uppslag finns en samtalsbild på vänstersidan och bilder med uppgifter på högersidan. Börja med att titta på samtalsbilden. Be barnen beskriva vad de ser. Ställ frågor som tar upp jämförelseorden och deras böjningsformer, t.ex. ”Vilken av mattorna är smalast?”, ”Är den randiga sängen bredare än den prickiga?” osv. Uppmärksamma också barnen på att ordparet, som sidan handlar om, är varandras motsatser. Prata om vad ett motsatsord är.   Fundera kring att ett föremål ibland kan vara t.ex. smalt, ibland brett, beroende på vad man jämför med. Den prickiga mattan på sidan två är smal om man jämför med den randiga mattan till vänster. Jämför man med den till höger är den prickiga mattan bred.   Titta på föremål som finns i rummet där ni sitter. Jämför dem och använd de aktuella orden.   Gör uppgifterna på högersidan tillsammans. Använd en whiteboardpenna och låt något av barnen komma fram och utföra uppgiften.

18

Prata om begreppen lika och olika. Visa exempel på att föremål kan vara exakt likadana. De kan också ha en eller flera egenskaper som är lika, t.ex. färg eller form. Använd olika föremål som t.ex. knappar eller logiska block och sortera efter egenskaper. Gör därefter uppgifterna på sidan 18.

Kluriga fr ågan

n a m n Vad ka ller e a d n ä anv n a m r hur gö mföra ä j t t a r fö ? r e k a s 1


smal • bred

smal • smalare • smalast Ringa in den smalaste halsen.

Rita en smalare väg.

bred • bredare • bredast Sätt ett kryss under den bredaste dörren.

Min hals är smal. Min svans är bred.

Rita så att det vita tornet blir bredare.

Min svans är smal.

Min rygg är bred.

2

3


smal • bred

smal • smalare • smalast Ringa in den smalaste halsen.

Rita en smalare väg.

bred • bredare • bredast Sätt ett kryss under den bredaste dörren.

Min hals är smal. Min svans är bred.

Rita så att det vita tornet blir bredare.

Min svans är smal.

Min rygg är bred.

2

3


gammal • ung

gammal • äldre • äldst Ringa in det äldsta trädet.

Sätt kryss under de som du tror är äldre än Melker.

Melker

ung • yngre • yngst Ringa in den som är yngst.

4

Hur gammal är du?

Sätt kryss under de som du tror är yngre än Lena.

Lena

5


gammal • ung

gammal • äldre • äldst Ringa in det äldsta trädet.

Sätt kryss under de som du tror är äldre än Melker.

Melker

ung • yngre • yngst Ringa in den som är yngst.

4

Hur gammal är du?

Sätt kryss under de som du tror är yngre än Lena.

Lena

5


hög • låg

hög • högre • högst Rita ett högre berg.

Sätt ett kryss under det som är högst.

låg • lägre • lägst

Ringa in den pall som är lägst.

Rita ett lägre bord.

6

7


hög • låg

hög • högre • högst Rita ett högre berg.

Sätt ett kryss under det som är högst.

låg • lägre • lägst

Ringa in den pall som är lägst.

Rita ett lägre bord.

6

7


kort • lång

kort • kortare • kortast Rita ett kortare rep.

Ringa in det kortaste strået.

lång • längre • längst Rita en längre halsduk.

8

Sätt ett kryss under den som är längst.

9


kort • lång

kort • kortare • kortast Rita ett kortare rep.

Ringa in det kortaste strået.

lång • längre • längst Rita en längre halsduk.

8

Sätt ett kryss under den som är längst.

9


lite • mycket

lite • mindre • minst Rita mindre vatten i det tomma glaset.

Sätt ett kryss under kannan med minst saft.

mycket • mer • mest Rita mer vatten i den tomma hinken.

10

Ringa in den bunke som har mest deg.

11


lite • mycket

lite • mindre • minst Rita mindre vatten i det tomma glaset.

Sätt ett kryss under kannan med minst saft.

mycket • mer • mest Rita mer vatten i den tomma hinken.

10

Ringa in den bunke som har mest deg.

11


stor • liten

stor • större • störst Rita en större sten.

Ringa in den största kotten.

liten • mindre • minst Måla det minsta bladet.

12

Rita ett mindre blåbär.

13


stor • liten

stor • större • störst Rita en större sten.

Ringa in den största kotten.

liten • mindre • minst Måla det minsta bladet.

12

Rita ett mindre blåbär.

13


lätt • tung

lätt • lättare • lättast Ringa in det som är lättast.

Sätt kryss under de djur som du tror är lättare än katten.

tung • tyngre • tyngst Ringa in det som är tyngst.

14

Sätt kryss under de frukter som du tror är tyngre än kiwin.

15


lätt • tung

lätt • lättare • lättast Ringa in det som är lättast.

Sätt kryss under de djur som du tror är lättare än katten.

tung • tyngre • tyngst Ringa in det som är tyngst.

14

Sätt kryss under de frukter som du tror är tyngre än kiwin.

15


tjock • tunn

tjock • tjockare • tjockast Rita en knorr på den gris som är tjockast.

Rita morrhår på den katt som är tjockare än Misse.

Misse

tunn • tunnare • tunnast Rita lite sylt på den pannkaka som är tunnast.

16

Rita en sol på den bok som är tunnare än den gröna boken.

17


tjock • tunn

tjock • tjockare • tjockast Rita en knorr på den gris som är tjockast.

Rita morrhår på den katt som är tjockare än Misse.

Misse

tunn • tunnare • tunnast Rita lite sylt på den pannkaka som är tunnast.

16

Rita en sol på den bok som är tunnare än den gröna boken.

17


a t s r ö f a n i M d r o e t t a m

d r o e t t a m a t s r ö f a Min s mlas kring och tillsamman r barnen att kunna i det fö a tig vik är m so p ep gr diskutera och träna be n: n är indelad i temaområde ke Bo ik. at em at m ed m t fortsatta arbete g, antal, former och tid. jämföra, rumsuppfattnin gar. ild med tillhörande övnin lsb ta m sa en ån ifr ut s na   Begreppen trä riva i den med ket innebär att man kan sk vil , de ra ine lam är or sid Bokens en whiteboard-penna.

d är en bok att sa H EJ ! Mina första matteor

e r g

efter år e r a d 10

11 12

1

få bre k halv l j ä o m f t ö r a r gå m i l e g n a i r t knapp å nga t t l e b b u k d c o l b a t n tal ä r ord r a p ning stal i e r r ö st 9 8

7

Jag är lång.

Jag är längre !

6

5

2

3

4

www.bonnierutbildning.se

Best. nr 622-9159-4 (9159-4)

BONNIERS

Ulla Hägglund • Susanne Magne

9789162291594  

knappt par efter jämföra större år BONNIERS Ulla Hägglund • Susanne Magne i 12 10 11 1 2 3 4 56 7 8 9 Bonnier Utbildning Redaktör: Eva Johan...