Page 1

Musen Måns Anna-Karin Palm med bilder av Magda Korotynska

Anns Färger

Anns Färger

Emma Hamberg

Skrivbok-turkose 75,0,50,0

Skrivbok-rosa 10,70,0,0

Coll-block-grön 50,0,85,0 (mörk) 40,0,75,0 (ljus)

Vit

Svart


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Magda Korotynska

BokDax – Musen Måns isbn 978-91-622-9062-7 © 2008 Anna-Karin Palm och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: AlfaPrint, Sundbyberg 2008


Musen M책ns Anna-Karin Palm med bilder av Magda Korotynska

BONNIER UTBILDNING


Det var en gång en liten mus som gärna ville göra bus. 


Men musen Måns var ruskigt snäll bara ordentlig från morgon till kväll. 


Och när han gömde ugglans glasögon en dag så utbrast Ulla Uggla: ”Jag ser ju utmärkt jag!” 


Brillorna behövs ju inte alls, eller hur? Med det buset hade Måns ej heller nån tur.


Han drog en tråd från handtaget på lånehinken och fäste den vid ingången till hockeyrinken. 


Nu skulle den mallige Kurt Ekorre få se vad små möss kan göra när de inte får va´ med. 


Musen Måns Här är en bok om en liten mus som så gärna ville göra bus. Men hur gick det för vår lille tok? Ja, det får du veta i denna bok! I serien Rimsagor om djur finns följande titlar: Anakondan Anneli Musen Måns Elefanten Elina Katten Snurrebuss

(9062-7)

www.bonnierutbildning.se

9789162290627  

Emma Hamberg Skrivbok-rosa 10,70,0,0 Coll-block-grön 50,0,85,0 (mörk) 40,0,75,0 (ljus) Anns Färger Anns Färger Svart Vit Bonnier Utbildning...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you