Page 1

Kopieringsunderlag Lennart Peterson, Pilar Portas och Lester Tattersall

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktör: Ann Wennerström Grafisk form: Lina Rehnstedt, Spizz Grafiska Illustrationer: Tina Ström Palabra por palabra ISBN 978-91-622-8878-5 © 2008 Lennart Peterson, Pilar Portas, Lester Tattersall och Bonnier Utbildning AB, Stockholm. Första upplagan Första tryckningen Kopiering tillåten. Intellecta Docusys AB Västra Frölunda 2008


O

INNEHALL .. TILL LARAREN

......................................

Sid 8

L Vilken månad, dag eller årstid efterfrågas? ............................................ 25

1. A B C

LA CALLE Lär in orden Ordpussel

.............................................

...............................................

9

10

Vad kan man se på en spansk gata?

........................................................

D Vilka är de sex fordonen? ................. E Vilket ord passar inte ihop med de två andra?

...............................................

M Para ihop meningar ............................. 25 N Översättning I och II ..................... 26, 27

10 11

11

F Fyll i orden på bilden .......................... 11 G Para ihop meningar ............................. 12 H Översättning .......................................... 12 2. LOS NUMEROS A Lär in räkneorden ................................ 13 B Räkneord 0–10 ....................................... 14 C Räkneord 11–20 ..................................... 14 D Har vi lagt ihop rätt eller fel? .......... 15 E Räkneord upp till 100 ......................... 15 F Säg eller skriv talen ........................... 16 G Höga tal (över 100) ............................... 16 H Välj rätt tal (av tre alternativ) ............. 17 I Para ihop räkneord och tal ............... 17 J Skriv talen med siffror ....................... 18 K Skriv talen med bokstäver ................ 18 L Uttal (räkneord) ..................................... 19 M Frågor med flervalssvar .................... 19 3. DIAS, MESES, ESTACIONES A Lär in orden ............................................ 21 B Vilka är dagarna? ................................. 21 C Vilken dag saknas? .............................. 21 D Korsord ................................................... 22 E Vilka är månaderna? .......................... 22 F Vilken månad saknas? ....................... 23 G Årstiderna ............................................... 23 H Vilken årstid är det? ............................ 23 I Vilket ord passar inte in? .................. 23 J Skriv rätt siffra ..................................... 24 K Ordpussel ............................................... 24

4. SALUDOS/ENCUENTROS A Lär in orden och fraserna .................. 28 B Fyll i de bokstäver som saknas ...... 29 C–D Gör dialogen fullständig ....... 29, 30 E Hur svarar man? ................................... 30 F Översätt till spanska ........................... 31 G Lär in orden ............................................ 31 H Frågor med flervalssvar ..................... 32 I Gör dialogen fullständig ................... 32 J Översätt till spanska ........................... 33 5. LA FAMILIA A Lär in orden ........................................... 34 B–C Ordpussel (familjemedlemmar) ...... 35 D Korsord ................................................... 36 E Vilket av de fyra orden passar inte ihop med de andra tre?

...........

36

F Vem är vem av Raulitos släktingar? G Hur är de släkt med dig? .................. H Översättning .........................................

37 38

6. LA CIUDAD A Lär in orden ........................................... B Gör stadsorden fullständiga och

39

38

översätt dem ......................................... 40

C D E F

Para ihop ord med rätt alternativ . 40

7. A B C D E

EL CUERPO

Para ihop stadsord Ordpussel

...............................

41

................................................

41

Översättning I och II ........................... 42

Lär in orden Ordorm

...........................................

43

....................................................

43

Ordpussel

...............................................

44

Gör orden fullständiga ...................... 44 Bildövning med kroppsdelar ........... 45


F Välj rätt fortsättning ......................... G Para ihop meningar ............................ H Översättning I och II ..........................

46 46 47

8. LA ROPA A Lär in orden ........................................... 48 B Klädesord i plural ................................ 48 C Vilka är kläderna? Para ihop ........... 49 D Vilket klädesplagg kan man inte se på bilderna?

..........................................

49

E Para ihop meningar ............................ 50 F Översättning I och II ............................ 51 9. LA HORA A Lär in klockslagen ................................ 52 B Vad är klockan? (bildövning) .............. 52 C Välj rätt alternativ ............................... 53 D–E Para ihop meningar ................... 53, 54 F Översättning ......................................... 54 10. LA COMIDA BASICA A Lär in orden ............................................ 55 B Vilka är matorden? (bildövning) ...... 56 C Ordpussel ................................................ 57 D Vilka bokstäver saknas? .................... 57 E Ordorm .................................................... 58 F Para ihop matfraser ........................... 58 G Para ihop meningar ............................ 58 H Översättning ......................................... 59

11. COMER EN UN RESTAURANTE A Lär in orden ........................................... 60 B Vilket ord passar inte ihop med de C D E F

12. EL TIEMPO A Lär in orden och fraserna ................. 68 B Vad är det för väder? ......................... 69 C Välj det bästa alternativet ............... 69 D Beskriv vädret på bilderna .............. 70 E Korsord .................................................... 71 F Översättning ......................................... 72 13. ALGUNOS ADJETIVOS Y SUS CONTRARIOS A Lär in orden ............................................ 73 B Vilket är motsatsordet? ..................... 73 C Beskriv substantivet .......................... 74 D Är meningarna positiva eller negativa?

..........................................................

E Hitta motsatsordet .............................. 75 F Skriv motsatsordet ............................. 76 G–H Para ihop meningar ....................... 76 I Översättning I och II ........................... 77 14. PERSONAS: ASPECTO Y MANERA DE SER A Lär in orden ........................................... 78 B–C Vilka adjektiv beskriver bäst de här männen/kvinnorna? ............... 78, 79

D E F G H I J K

Ordpussel Korsord

...............................................

80

...................................................

80

Lär in orden Ordpussel

............................................

...............................................

Kombinera adjektiv med person Ordorm

....................................................

83

Beskriv personerna

.............................

63

Skriv de bokstäver som fattas i matorden

.......................................................

64

G Ordpussel ............................................... H Gör orden fullständiga i lunch-

64

menyn

.....................................................

L Vilket ord passar inte ihop med de

I Ordpussel ............................................... 66 J Fyll i ord i en middagsdialog .......... 66

.............................................. .........................................

15. VERBOS EN –AR A Lär in orden ........................................... B Ordpussel ............................................... C Vilket verb passar bäst ihop med ordet?

65

84

negativa? ................................................ 84

M Välj rätt svar

Vilka ord hör ihop?

............................

Är adjektiven positiva eller

Fyll i ord i en frukostdialog ............. 61 63

82 82

andra två?

...

81

...

andra tre? ............................................... 61 Ordpussel (Frukost eller efterrätt?)

75

......................................................

84 85

86 87

88

D Gör de spanska verben fullständiga 88 E Översättning I och II ..................... 88, 89


16. VERBOS EN -ER A Lär in orden ........................................... 90 B Para ihop verb med lämpligt ord .. 90 C Vilket alternativ passar bäst ihop med verben?

D E F G

Ordpussel

.........................................

91

...............................................

92

Para ihop verb och bild Para ihop meningar

.....................

92

............................

93

Översättning I och II ........................... 94

17. VERBOS EN –IR A Lär in orden ........................................... B Para ihop verb med lämplig fortsättning

C D E F G

..................................................

Fyll i de bokstäver som saknas Ordpussel

95

...............................................

96

Översätt verben till spanska

...........

E Vad står det på skyltarna? .............. 114 F Goda eller dåliga nyheter? .............. 115 G Vilka ord hör ihop? ............................ 116 H–I Para ihop meningar ....................... 117 J Översättning I och II .......................... 118 FACIT

..........................................................

..

119

131

95

96

................

med de andra tre? .............................. 114

.. KOPIERINGSUNDERLAG FOR BINGO

......

Kombinera bild med verb

D Vilket ord passar inte ihop

97 98

Översättning I och II ........................... 99

18. EL DEPORTE A Lär in orden ......................................... 100 B Ordorm ................................................... 101 C Välj rätt sport! .................................... 101 D Tycker du om fotboll? ....................... 102 E Vilket ord passar inte ihop med de andra tre? .............................................. 103

F Vem säger vad? .................................. 104 G Hur spelar man ishockey? ............... 105 H Översättning I och II ........................ 106 19. LA INFORMATICA A Lär in orden .......................................... 107 B Gör orden fullständiga .................... 108 C Ordpussel ............................................. 108 D Frågor med flervalssvar .................. 109 E Bildövning med datorord ............... 109 F Korsord .................................................. 110 G Översättning ........................................ 110

20. VIAJAR A Lär in orden ........................................... 111 B Ordpussel .............................................. 112 C Ordpussel ............................................... 113

SPANSK-SVENSK ALFABETISK ORDLISTA ...................................................

132


4. SALUDOS/ENCUENTROS A. Lär in orden. Gå igenom och försök lära dig de här orden och fraserna. Arbeta sedan i par, med var sin spalt. Fråga t.ex. Vad heter ”Hej” på spanska? Vad betyder ”¿Cómo estás?” Saludos Hej.

Hola.

Hur mår du (Ni)?

¿Cómo estás? (¿Cómo está /usted/)?

Hur är läget?

¿Qué tal?

Bra, tack.

Bien, gracias.

God morgon. / Goddag.

Buenos días.

God middag.

Buenas tardes.

God kväll. /God natt.

Buenas noches.

Despedidas

28

Adjö.

Adiós.

Hej då. / Vi ses.

Hasta luego.

Vi ses i morgon.

Hasta mañana.

Vad heter du (Ni)?

¿Cómo te llamas? (¿Cómo se llama /usted/?)

Jag heter ... .

Me llamo... . / Mi nombre es... . / Soy… .

Hur gammal är du?

¿Cuántos años tienes?

Jag är sexton år.

Tengo dieciséis años.

Och du (Ni)?

¿Y tú? (¿Y usted?)

Var är du (Ni) ifrån?

¿De dónde eres? (¿De dónde es /usted/?)

Jag är från Sverige.

Soy de Suecia.

Är du (Ni) spanjor/spanjorska?

¿Eres español/a? (¿Usted es español/a?)

Jag är svensk/svenska.

Soy sueco/sueca.

Talar du (Ni) spanska?

¿Hablas español? (¿Habla /usted/ español?)

Lite grann.

Un poco.

Förstår du (Ni)?

¿Entiendes? (¿Entiende?)

Jag förstår inte.

No entiendo.

Va?

¿Cómo?

© BONNIER UTBILDNING AB. KOPIERING TILLÅTEN.

SALUDOS/ENCUENTROS


B. Fyll i de bokstäver som saknas. 1. –¿Cómo estás? –B___, gracias. 2. –Hola. –Hola, buenos d___. 3. –¡Hasta luego! –¡A____! 4. –Hola. –Hola, b_____ tardes. 5. –¡Adiós! –Adiós, hasta l____. 6. –Hola. –Hola. ¿C___ estás? 7. –¡Adiós! –Adiós, buenas n_____. 8. –Hola. ¿Qué tal? –M__ bien, gracias. 9. –Buenos días. –Buenos días, ¿cómo e___ usted? 10. –Adiós, buenas noches, mamá. –Buenas noches, hijo. H____ mañana.

C. Magnus är en svensk pojke som är på badsemester i Spanien. En flicka kommer fram till honom på stranden. Hon börjar ställa frågor till honom. Gör dialogen fullständig. 1. –Hola, ¿cómo te llamas? –Hola, __ _____ Magnus Svensson. 2. –¿De dónde eres? –___ __ Suecia. 3. –¡Ah! Eres sueco... –Sí, ___ sueco. ¿Y __? 4. –Yo soy española. ¿Y cuántos años tienes? –_____ diecisiete ____. 5. –¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí en España? –¿Cómo? No ______.

SALUDOS/ENCUENTROS

© BONNIER UTBILDNING AB. KOPIERING TILLÅTEN.

29


D. CRUCIGRAMA 1

2

3

4 5

Horizontal 1. La hermana de mi madre. 5. Yo soy su hermano. Ella es mi _____. Vertical 2. 3. 4. 5.

Es la madre de mi padre. Yo soy su hija. Él es mi _____. Yo soy su hijo. Ella es mi _____. ¡Hola papá! ¡Hola, _____!

E. Vilket av de fyra orden passar inte ihop med de andra tre? Varför?

36

1. tío

padre

prima

hijo

2. hija

tía

madre

marido

3. padres

abuelos

sobrinos

hijos

4. abuela

hermanos

tíos

tías

5. hijas

padres

sobrinas

abuelas

6. primo

sobrino

mujer

abuelo

© BONNIER UTBILDNING AB. KOPIERING TILLÅTEN.

LA FAMILIA


F. Vem är vem av Raulitos släktingar? Raulito är en 9-årig spansk pojke. Han visar oss ett kort på sina släktingar och pekar ut dem för oss. Gör hans meningar fullständiga med rätt ord, a, b eller c. OBS. ”Ese/ Esa” betyder ”den där”.

1. Esa niña con la Play Station es mi... a) abuela b) prima

c) madre

2. Esa señora tiene 76 años. Es mi... a) hermana b) madre

c) abuela

3. Ese hombre viejo es mi... a) abuelo

b) primo

b) sobrino

4. Ese niño tiene 8 años. Es mi... a) padre b) abuelo

c) hermano

5. Ese señor y esa señora son mis... a) primas b) padres

c) sobrinos

6. Esa niña pequeña es mi... a) tía

b) hermana

c) mujer

7. Esa mujer gorda es mi... a) hija

b) tía

c) esposa

8. ¡Y ese señor es futbolista del Real Madrid! Es mi... a) abuelo b) hijo

LA FAMILIA

c) tío

© BONNIER UTBILDNING AB. KOPIERING TILLÅTEN.

37


8. LA ROPA A. Lär in orden. Gå igenom och försök lära dig de här orden. Arbeta sedan i par, med var sin spalt. Fråga t.ex. Vad heter ”kläder” på spanska? Vad betyder ”traje”? baddräkt

el bañador

bälte, skärp

el cinturón

byxor

los pantalones

halsduk

bufanda

handskar

los guantes

hatt

sombrero

jacka, kavaj

la chaqueta

jeans

los vaqueros

jympaskor

zapatillas /deportivas/

kjol

falda

kläder

ropa

klänning

vestido

kostym

el traje

mössa, keps

gorra

skjorta

camisa

skor

zapatos

sockor

los calcetines

topp

el top

tröja

el jersey

t-shirt

camiseta

B. Klädesord i plural. Gör de spanska orden fullständiga.

48

1. p a n _ _ l _ _ _ s

- byxor

2. g _ _ _ t _ s

- handskar

3. v a _ _ _ r _ s

- jeans

4. z _ p _ _ _ ll _ s

- jympaskor

5. c _ l _ _ _ _ _ _ s

- sockor

6. z _ _ _ t _ s

- skor

© BONNIER UTBILDNING AB. KOPIERING TILLÅTEN.

LA ROPA


C. Vilka är kläderna? Dra linjer så att du bildar ord för klädesplagg. Skriv sedan orden i högerspalten, som i exemplet.

jer ey

1. jer...

...ta

1

s _____________

2. som...

...misa

2

_____________

3. ves...

...queta

3

_____________

4. fal...

...da

4

_____________

5. ca...

...fanda

5

_____________

6. baña...

...je

6

_____________

7. cintu...

...tido

7

_____________

8. tra...

...brero

8

_____________

9. camise...

...dor

9

_____________

10. go...

...rón

10

_____________

11. cha...

...sey

11

_____________

12. bu...

...rra

12

_____________

D. Skriv ut vilket av de uppräknade klädesplaggen som man inte kan se på bilderna. Exempel: pantalones gorra Svar:

LA ROPA

zapatillas camisa

gorra

1. bañador zapatillas

sombrero camiseta

2. pantalones traje

falda camisa

© BONNIER UTBILDNING AB. KOPIERING TILLÅTEN.

49


Palabra por palabra är ett renodlat ordinlärningsmaterial avsett främst för de första årens studier i spanska. Varje avsnitt börjar med en ordlista med mellan 20 och 40 frekventa ord eller fraser. Meningen är att eleverna ska kunna lära sig dessa ord genom att genom hela kapitlet arbeta med dem i olika sammanhang. Urvalet är förstås subjektivt, men vi har i möjligaste mån strävat efter att ge eleverna ett gediget och aktuellt ordförråd inom några vanliga temaområden. Vi har försökt erbjuda lätta och roliga övningar som engagerar eleverna, som t.ex. ordpussel och korsord. Eftersom det är ordinlärning som står i fokus, har vi medvetet valt att göra lätta skrivövningar som inte kräver några större grammatiska baskunskaper. Alla ord återfinns i den spansk-svenska ordlistan längst bak. Där finns också ett kopieringsunderlag för att spela bingo, vilket kan användas för varje enskilt avsnitt. Vi vill också poängtera att materialet med fördel kan användas för att träna muntlig språkfärdighet. Eleverna kan t.ex. få i uppgift att skriva dialoger där en viss vokabulär ska ingå för att ytterligare befästa de nya orden. ¡Manos a la obra!

(8878-5)

9789162288785  

Kopieringsunderlag Kopieringsunderlag Lennart Peterson, Pilar Portas och Lester TattersallLennartPeterson,PilarPortasochLesterTattersall

9789162288785  

Kopieringsunderlag Kopieringsunderlag Lennart Peterson, Pilar Portas och Lester TattersallLennartPeterson,PilarPortasochLesterTattersall