Page 1

ALLT I ETT-BOK

¡Vamos! 1 är ett läromedel i spanska för skolår 6. ¡Vamos! 1 består av:

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS

• en allt i ett-bok med texter och övningar, styckeordlistor och alfabetiska ordlistor samt en elev-cd med ljudet till texterna • en lärarhandledning med metodiska tips, extraövningar, spel och masker för dramatisering av bokens dialoger samt färdiga prov och kopieringsunderlag • ett elevfacit • en lärar-cd med texter, sånger och hörövningar • elev-cd:ar (5-pack) för komplettering

HARRIETTE PERSSON ERIK CARDELÚS

BONNIERS

(8750-4)

Omslag Vamos 1.indd 1

2010-09-23 02.03


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Grafisk form: Cosmos Art/Helen Miller Crafoord Illustrationer: Veras Verk/Vera Mulder Bildredaktör: Putte Salminen Omslagsfoto: Image100/Corbis/Scanpix Projektledning innehåll: Ann Wennerström, Maria Ottosson Språklig granskning: Ana María González Muñoz Pedagogisk granskning: Anna Hedqvist Williams, Hanna Holmlund, Maria Nilsson, Gunnar Thorsén

¡Vamos! 1 ISBN 978-91-622-8750-4 © 2009 Harriette Persson, Erik Cardelús och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsmän/rättsinnehavare.

Till dig som ska börja läsa spanska Välkommen till ¡Vamos! 1, ett heltäckande läromedel för dig som börjar läsa spanska i årkurs 6. I boken får du läsa om fyra spansktalande ungdomar från fyra olika länder. Dessutom får du lära känna apan Manolo, som kommer att fungera som din assistent genom boken. Han dyker upp när du minst anar, kanske för att ge dig tips om något eller bara för att se till att du inte glömmer bort honom. Under kursens gång kommer du att lära dig många saker. Först och främst får du träning i att förstå och kommunicera på enklare spanska. Du får också veta mer om några av de länder och platser där spanska talas. Bland annat kommer du att lära dig: • att berätta om dig själv och din familj • att beskriva hur du och andra ser ut • att prata om din fritid • klockan, veckodagar, månader, färger och siffror • lite om Latinamerika och Spanien • några sånger på spanska Det finns många som talar spanska i världen – mer än 400 miljoner människor! Och snart är du på god väg att kunna prata med dem ... . ¡Buena suerte – Lycka till! Harriette och Erik

Kristianstads Boktryckeri AB Kristianstad 2009

2 – dos

tres –

3


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Grafisk form: Cosmos Art/Helen Miller Crafoord Illustrationer: Veras Verk/Vera Mulder Bildredaktör: Putte Salminen Omslagsfoto: Image100/Corbis/Scanpix Projektledning innehåll: Ann Wennerström, Maria Ottosson Språklig granskning: Ana María González Muñoz Pedagogisk granskning: Anna Hedqvist Williams, Hanna Holmlund, Maria Nilsson, Gunnar Thorsén

¡Vamos! 1 ISBN 978-91-622-8750-4 © 2009 Harriette Persson, Erik Cardelús och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsmän/rättsinnehavare.

Till dig som ska börja läsa spanska Välkommen till ¡Vamos! 1, ett heltäckande läromedel för dig som börjar läsa spanska i årkurs 6. I boken får du läsa om fyra spansktalande ungdomar från fyra olika länder. Dessutom får du lära känna apan Manolo, som kommer att fungera som din assistent genom boken. Han dyker upp när du minst anar, kanske för att ge dig tips om något eller bara för att se till att du inte glömmer bort honom. Under kursens gång kommer du att lära dig många saker. Först och främst får du träning i att förstå och kommunicera på enklare spanska. Du får också veta mer om några av de länder och platser där spanska talas. Bland annat kommer du att lära dig: • att berätta om dig själv och din familj • att beskriva hur du och andra ser ut • att prata om din fritid • klockan, veckodagar, månader, färger och siffror • lite om Latinamerika och Spanien • några sånger på spanska Det finns många som talar spanska i världen – mer än 400 miljoner människor! Och snart är du på god väg att kunna prata med dem ... . ¡Buena suerte – Lycka till! Harriette och Erik

Kristianstads Boktryckeri AB Kristianstad 2009

2 – dos

tres –

3


Innehåll

6 10

Capítulo

Aprendes

Un mundo de contactos

ett antal spanska ord som liknar ord i svenskan och engelskan

soy

1 ¡Hola!

att berätta: – vad du heter, – hur gammal du är – lite om din familj och var du bor

me llamo, vivo, tengo, se llama, tiene, mi, su, vive

Du lär dig

GRAMÁTICA

2 Un festival de música

att ställa frågor om: – vad en person heter – var en person kommer ifrån – hur gammal en person är

está, te llamas, vives, tienes, hay, un, una substantiv i singular och plural

vad som finns och att räkna till 20

24

España

några fakta om Spanien

26

3 Un día con José, en Valparaíso

att hälsa på personer vid olika tider på dagen

att räkna till 30

Chile

några fakta om Chile

34

Repasamos 1–3

Här repeterar du kapitel 1–3.

40

El abecedario

det spanska alfabetet

några fakta om Peru

66

6 En el recreo

beskriva personers utseende

Repasamos 4–6

Här repeterar du kapitel 4–6.

76

La fiesta de la fruta

namnen på några vanliga frukter sång: Los colores del arco iris

84

7 José y Elena chatean

fråga om och beskriva väder och att göra en intervju med en person

94

Fiestas en el mundo hispánico

några fakta om några högtider i den spansktalande världen

96

8 El Año Nuevo en Toledo

att berätta vart du är på väg att fråga någon om vart hon, han ska /gå/ att tala om vilket datum det är att fråga och att tala om hur mycket klockan är månaderna och årstiderna sång: Tengo, tengo, tengo

voy, vas, va, tenemos

104

9 En casa de María

att beskriva ditt rum mer om att använda olika verbformer och namnen på veckodagarna och skolämnena

escribo, escribes, escribe, come, llamamos, cantamos, el miércoles

110

10 En un parque de Lima

att tala om vad du tycker om att göra att fråga någon vad hon, han tycker om att göra och en mängd fritidsaktiviteter

me gusta, te gusta

118

Repasamos 7–10

Här repeterar du kapitel 7–10. sånger: Cumpleaños feliz Las cosas que me gustan

namnen på några färger

42

4 María en México

att fråga om och svara på vilka språk någon pratar några matord

eres, es, hablo, hablas, habla

att bokstavera ditt namn att räkna till 101

52

México

några fakta om Mexiko

54

5 En un colegio en Lima

att prata om saker som finns i ditt klassrum

4 – cuatro

126 159 använda el, la, los och las framför substantiv mer om att använda un och una framför substantiv

CAPíTULO 1

adjektiv i singular och plural, adjektivets placering och böjning, somos

74

estoy, estás

att fråga hur någon mår och att berätta hur du mår

32

Perú

om den spansktalande befolkningen i USA

att räkna till 13

18

64

sånger: Bonito, Jarabe de Palo Día especial, Shakira

Mi primera gramática española 138 Styckeordlista 150 Spansk-svensk ordlista 155 Svensk-spansk ordlista 128

CAPíTULO 1

bebe, chatean, voy a la, voy al

hänvisning till lärarpärmen hörövning

cinco –

5


Innehåll

6 10

Capítulo

Aprendes

Un mundo de contactos

ett antal spanska ord som liknar ord i svenskan och engelskan

soy

1 ¡Hola!

att berätta: – vad du heter, – hur gammal du är – lite om din familj och var du bor

me llamo, vivo, tengo, se llama, tiene, mi, su, vive

Du lär dig

GRAMÁTICA

2 Un festival de música

att ställa frågor om: – vad en person heter – var en person kommer ifrån – hur gammal en person är

está, te llamas, vives, tienes, hay, un, una substantiv i singular och plural

vad som finns och att räkna till 20

24

España

några fakta om Spanien

26

3 Un día con José, en Valparaíso

att hälsa på personer vid olika tider på dagen

att räkna till 30

Chile

några fakta om Chile

34

Repasamos 1–3

Här repeterar du kapitel 1–3.

40

El abecedario

det spanska alfabetet

några fakta om Peru

66

6 En el recreo

beskriva personers utseende

Repasamos 4–6

Här repeterar du kapitel 4–6.

76

La fiesta de la fruta

namnen på några vanliga frukter sång: Los colores del arco iris

84

7 José y Elena chatean

fråga om och beskriva väder och att göra en intervju med en person

94

Fiestas en el mundo hispánico

några fakta om några högtider i den spansktalande världen

96

8 El Año Nuevo en Toledo

att berätta vart du är på väg att fråga någon om vart hon, han ska /gå/ att tala om vilket datum det är att fråga och att tala om hur mycket klockan är månaderna och årstiderna sång: Tengo, tengo, tengo

voy, vas, va, tenemos

104

9 En casa de María

att beskriva ditt rum mer om att använda olika verbformer och namnen på veckodagarna och skolämnena

escribo, escribes, escribe, come, llamamos, cantamos, el miércoles

110

10 En un parque de Lima

att tala om vad du tycker om att göra att fråga någon vad hon, han tycker om att göra och en mängd fritidsaktiviteter

me gusta, te gusta

118

Repasamos 7–10

Här repeterar du kapitel 7–10. sånger: Cumpleaños feliz Las cosas que me gustan

namnen på några färger

42

4 María en México

att fråga om och svara på vilka språk någon pratar några matord

eres, es, hablo, hablas, habla

att bokstavera ditt namn att räkna till 101

52

México

några fakta om Mexiko

54

5 En un colegio en Lima

att prata om saker som finns i ditt klassrum

4 – cuatro

126 159 använda el, la, los och las framför substantiv mer om att använda un och una framför substantiv

CAPíTULO 1

adjektiv i singular och plural, adjektivets placering och böjning, somos

74

estoy, estás

att fråga hur någon mår och att berätta hur du mår

32

Perú

om den spansktalande befolkningen i USA

att räkna till 13

18

64

sånger: Bonito, Jarabe de Palo Día especial, Shakira

Mi primera gramática española 138 Styckeordlista 150 Spansk-svensk ordlista 155 Svensk-spansk ordlista 128

CAPíTULO 1

bebe, chatean, voy a la, voy al

hänvisning till lärarpärmen hörövning

cinco –

5


CAPíTULO 3

Un día con José, en Valparaíso

3

José

El profesor

1

La mamá

José

La mamá

José

José

Buenos días, José. Buenos días, mamá. ¿Qué tal? Estoy un poco cansado.

2

Julián José Julián José Julián

26 – veintiséis

¡Hola amigo! ¡Hola, Julián! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Más o menos.

¡Buenas tardes, profesor! ¡Buenas tardes, José! ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí tengo un CD de Juanes.

4

Buenas noches, papá. El papá Buenas noches, José. Que duermas bien.

José

veintisiete –

27


CAPíTULO 3

Un día con José, en Valparaíso

3

José

El profesor

1

La mamá

José

La mamá

José

José

Buenos días, José. Buenos días, mamá. ¿Qué tal? Estoy un poco cansado.

2

Julián José Julián José Julián

26 – veintiséis

¡Hola amigo! ¡Hola, Julián! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Más o menos.

¡Buenas tardes, profesor! ¡Buenas tardes, José! ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí tengo un CD de Juanes.

4

Buenas noches, papá. El papá Buenas noches, José. Que duermas bien.

José

veintisiete –

27


När du har arbetat med Capítulo 3 kan du • hälsa på personer vid olika tider på dagen • fråga hur någon mår • berätta hur du mår • och räkna till 30.

21

3 ¿Recuerdas?

veintiuno

Kommer du ihåg?

22

Fyll i det som fattas.

veintidós

2

1

23 veintitrés

1 ¿Qué tal? Hur är läget?

a Skriv in den fras som passar till ansiktsuttrycket. Använd orden i rutan.

—Estoy

veinticuatro

25

. 1

.

3 —¡Hola! ¿Cómo estás, Paco?

4

veinticinco

2 —¡Hola! ¿Qué tal, Ramón?

3

24

1 —¡Hola! ¿Cómo estás, Marta?

bien mal más o menos muy bien

.

4 —¡Hola! ¿Qué tal, Ana?

3

. God dag.

2 Buenas

. God kväll/eftermiddag.

3 Buenas

. God natt.

4 Tengo

. en cd.

4 ¡Vamos a escuchar!

2 .

1 Buenos

4

Vi lyssnar.

a Kryssa för de ord du hör.

26 veintiséis

27

veintisiete

28

Tänk på att man aldrig uttalar ”h” på spanska.

veintiocho

29

b Gissa vad de betyder. b Arbeta med en kompis. Välj bland orden i rutan och pröva olika sätt att fråga och svara.

—¿Cómo estás, amigo/a? eller —¿Qué tal, amigo/a? —Estoy… ,¿y tú?

bien gracias mal más o menos muy bien

Holanda hermana Honduras ¡Hasta luego! hámster

¡Hola! horrible humor helicóptero hermano

historia Héctor hospital hamburguesa horizonte

veintinueve

30 treinta

2 ¡Vamos a actuar! Vi spelar teater.

Be din lärare om en talövning.

28 – veintiocho

CAPíTULO 31

CAPíTULO 3 1

veintinueve –

29


När du har arbetat med Capítulo 3 kan du • hälsa på personer vid olika tider på dagen • fråga hur någon mår • berätta hur du mår • och räkna till 30.

21

3 ¿Recuerdas?

veintiuno

Kommer du ihåg?

22

Fyll i det som fattas.

veintidós

2

1

23 veintitrés

1 ¿Qué tal? Hur är läget?

a Skriv in den fras som passar till ansiktsuttrycket. Använd orden i rutan.

—Estoy

veinticuatro

25

. 1

.

3 —¡Hola! ¿Cómo estás, Paco?

4

veinticinco

2 —¡Hola! ¿Qué tal, Ramón?

3

24

1 —¡Hola! ¿Cómo estás, Marta?

bien mal más o menos muy bien

.

4 —¡Hola! ¿Qué tal, Ana?

3

. God dag.

2 Buenas

. God kväll/eftermiddag.

3 Buenas

. God natt.

4 Tengo

. en cd.

4 ¡Vamos a escuchar!

2 .

1 Buenos

4

Vi lyssnar.

a Kryssa för de ord du hör.

26 veintiséis

27

veintisiete

28

Tänk på att man aldrig uttalar ”h” på spanska.

veintiocho

29

b Gissa vad de betyder. b Arbeta med en kompis. Välj bland orden i rutan och pröva olika sätt att fråga och svara.

—¿Cómo estás, amigo/a? eller —¿Qué tal, amigo/a? —Estoy… ,¿y tú?

bien gracias mal más o menos muy bien

Holanda hermana Honduras ¡Hasta luego! hámster

¡Hola! horrible humor helicóptero hermano

historia Héctor hospital hamburguesa horizonte

veintinueve

30 treinta

2 ¡Vamos a actuar! Vi spelar teater.

Be din lärare om en talövning.

28 – veintiocho

CAPíTULO 31

CAPíTULO 3 1

veintinueve –

29


5 ¡Vamos a pronunciar!

8 ¡Vamos a hacer frases!

Vi ut talar.

Vi bildar meningar.

Lyssna och säg efter. ¡Hola, hermano! ¡Hasta luego! Un helicóptero en el horizonte

Välj bland tegelstenarna och bygg dina egna meningar på spanska. Skriv dem i din skrivbok.

¡Qué humor! Un hámster horrible La historia de Honduras

d hun

Vi lyssnar.

och

6 ¡Vamos a escuchar!

år

Vilka tal kan du uppfatta? Skriv dem.

h e te

du

bor

r

katt

har bra

hu jag

vä n r?

7 ¡Vamos a traducir! Vi översät ter.

a Översätt orden i rutan. b Välj ett lämpligt ord och skriv på spanska in det på rätt plats i meningarna. Samma ord kan användas i fler än en mening.

—Hola. ¿

—Pues, muy

 .

—¿Tienes un

 ?

—Sí,

—¿Cuántos

—Tiene ocho

—Sí,

—Se llama Canela.

30 – treinta

estás?

un

 . Se llama Candy.

bra och du hund hur jag har katt vän år

¿Qué tal tu español? Hur går det med din spanska?

Kan du på spanska

tiene Candy?  .  , ¿tienes un animal? un

Sí No

hälsa på personer vid olika tider på dagen

fråga hur någon mår

berätta hur du mår

och räkna till 30?

 .

CAPíTULO 3 1

CAPíTULO 3 1

treinta y uno –

31


5 ¡Vamos a pronunciar!

8 ¡Vamos a hacer frases!

Vi ut talar.

Vi bildar meningar.

Lyssna och säg efter. ¡Hola, hermano! ¡Hasta luego! Un helicóptero en el horizonte

Välj bland tegelstenarna och bygg dina egna meningar på spanska. Skriv dem i din skrivbok.

¡Qué humor! Un hámster horrible La historia de Honduras

d hun

Vi lyssnar.

och

6 ¡Vamos a escuchar!

år

Vilka tal kan du uppfatta? Skriv dem.

h e te

du

bor

r

katt

har bra

hu jag

vä n r?

7 ¡Vamos a traducir! Vi översät ter.

a Översätt orden i rutan. b Välj ett lämpligt ord och skriv på spanska in det på rätt plats i meningarna. Samma ord kan användas i fler än en mening.

—Hola. ¿

—Pues, muy

 .

—¿Tienes un

 ?

—Sí,

—¿Cuántos

—Tiene ocho

—Sí,

—Se llama Canela.

30 – treinta

estás?

un

 . Se llama Candy.

bra och du hund hur jag har katt vän år

¿Qué tal tu español? Hur går det med din spanska?

Kan du på spanska

tiene Candy?  .  , ¿tienes un animal? un

Sí No

hälsa på personer vid olika tider på dagen

fråga hur någon mår

berätta hur du mår

och räkna till 30?

 .

CAPíTULO 3 1

CAPíTULO 3 1

treinta y uno –

31


Landets namn: Befolkning: Två viktiga städer: Kända maträtter:

Valparaiso är en av Chiles största städer. Den är byggd på 42 kullar. Stadens berömda färgglada trähus står numera på Unescos världsarvslista, vilket betyder att de skyddas från rivning eller alltför stora förändringar.

República de Chile 17 miljoner invånare Huvudstaden Santiago de Chile med cirka sex miljoner invånare i storstadsområdet och Valparaiso med cirka en halv miljon invånare empanadas

Chile är ett mycket avlångt land som sträcker sig 420 mil från norr till söder. Det är ungefär som att åka från södra Italien till Island.

I Valparaiso finns flera sandstränder där det går att bada när det är som kallast i Sverige. Vid stränderna finns också många fina restauranger som serverar färsk fisk och skaldjur. Staden har en av Latinamerikas största hamnar.

32 – treinta y dos

Genom hela Chile löper bergskedjan Anderna. Många bergstoppar är fortfarande aktiva vulkaner. På bilden ser man bergsområdet Torres del Paine, som ligger nära staden Punta Arenas längst ner i södra Chile. CAPíTULO 1

Påskön ligger mitt i Stilla Havet, men tillhör Chile. Ön är känd för sina enorma stenstatyer, mouai, som ligger längs öns stränder. Ön bildades av ett vulkanutbrott för 2,5 miljoner år sedan.

CAPíTULO 1

treinta y tres –

33


Landets namn: Befolkning: Två viktiga städer: Kända maträtter:

Valparaiso är en av Chiles största städer. Den är byggd på 42 kullar. Stadens berömda färgglada trähus står numera på Unescos världsarvslista, vilket betyder att de skyddas från rivning eller alltför stora förändringar.

República de Chile 17 miljoner invånare Huvudstaden Santiago de Chile med cirka sex miljoner invånare i storstadsområdet och Valparaiso med cirka en halv miljon invånare empanadas

Chile är ett mycket avlångt land som sträcker sig 420 mil från norr till söder. Det är ungefär som att åka från södra Italien till Island.

I Valparaiso finns flera sandstränder där det går att bada när det är som kallast i Sverige. Vid stränderna finns också många fina restauranger som serverar färsk fisk och skaldjur. Staden har en av Latinamerikas största hamnar.

32 – treinta y dos

Genom hela Chile löper bergskedjan Anderna. Många bergstoppar är fortfarande aktiva vulkaner. På bilden ser man bergsområdet Torres del Paine, som ligger nära staden Punta Arenas längst ner i södra Chile. CAPíTULO 1

Påskön ligger mitt i Stilla Havet, men tillhör Chile. Ön är känd för sina enorma stenstatyer, mouai, som ligger längs öns stränder. Ön bildades av ett vulkanutbrott för 2,5 miljoner år sedan.

CAPíTULO 1

treinta y tres –

33


Repasamos 1–3

Elena y Cristina Cristina

Hola. Yo soy Cristina. Y tú, ¿cómo te llamas? Elena Me llamo Elena. Cristina ¿Vives aquí en Toledo? Elena Yo sí, vivo aquí, pero mi amigo vive en Aranjuez.

Mis verbos españoles

(yo) me llamo (tú) te llamas (él, ella) se llama

(yo) tengo (tú) tienes (él, ella) tiene

(yo) estoy (tú) estás (él, ella) está

(yo) vivo (tú) vives (él, ella) vive

¿Tienes perro?

Hola, buenos días, Cristina. Cristina Hola Jorge. ¿Qué tal? Jorge Bien, gracias. ¿Cómo se llama tu perro? Cristina Se llama Zorro. Jorge Zorro, ¡qué bonito! ¿Cuántos años tiene? Cristina Siete años. Y tú, ¿tienes perro? Jorge No, no tengo perro. Cristina Hasta luego. Jorge Chau.

Saludos

¡Buenas tardes!

¡Hola, buenos días!

¡Buenas noches!

¡Hasta luego!

Jorge

En la plaza José María

¡Buenas tardes, Federico! El señor ¡Buenas tardes, José María! ¿Cómo estás? José María Muy bien. Mira, mi nuevo móvil. El señor Ah, ¡qué moderno! Yo no tengo móvil, sólo tengo teléfono fijo en casa. José María Tener un móvil es muy práctico. El señor Sí, sí, claro.

¡Adiós!

34 – treinta y cuatro

CAPíTULO 1

CAPíTULO 1

treinta y cinco –

35


Repasamos 1–3

Elena y Cristina Cristina

Hola. Yo soy Cristina. Y tú, ¿cómo te llamas? Elena Me llamo Elena. Cristina ¿Vives aquí en Toledo? Elena Yo sí, vivo aquí, pero mi amigo vive en Aranjuez.

Mis verbos españoles

(yo) me llamo (tú) te llamas (él, ella) se llama

(yo) tengo (tú) tienes (él, ella) tiene

(yo) estoy (tú) estás (él, ella) está

(yo) vivo (tú) vives (él, ella) vive

¿Tienes perro?

Hola, buenos días, Cristina. Cristina Hola Jorge. ¿Qué tal? Jorge Bien, gracias. ¿Cómo se llama tu perro? Cristina Se llama Zorro. Jorge Zorro, ¡qué bonito! ¿Cuántos años tiene? Cristina Siete años. Y tú, ¿tienes perro? Jorge No, no tengo perro. Cristina Hasta luego. Jorge Chau.

Saludos

¡Buenas tardes!

¡Hola, buenos días!

¡Buenas noches!

¡Hasta luego!

Jorge

En la plaza José María

¡Buenas tardes, Federico! El señor ¡Buenas tardes, José María! ¿Cómo estás? José María Muy bien. Mira, mi nuevo móvil. El señor Ah, ¡qué moderno! Yo no tengo móvil, sólo tengo teléfono fijo en casa. José María Tener un móvil es muy práctico. El señor Sí, sí, claro.

¡Adiós!

34 – treinta y cuatro

CAPíTULO 1

CAPíTULO 1

treinta y cinco –

35


1 Mis verbos españoles

4 Crucigrama

mina spanska verb

Korsord

Översätt verbformerna till svenska. 1 ¿Cómo estás?

9

1

2

10

  7 ¿Dónde vives?

2 Tiene doce años.

  8 Me llamo Carlota.

3 ¿Cómo se llama?

  9 Él no está muy bien.

4 ¿Tienes hermanos?

6 Estoy muy bien, gracias.

8

11 Tengo dos perros.

3

4

10 ¿Cómo te llamas?

5 Vivo en Madrid.

7

5

12 Vive con su madre. 6

2 ¿Qué palabra sobra? Vilket ord passar inte in?

Ringa in ordet. Jämför med en kamrat och förklara era svar för varandra. 1 tengo

me llamo

vive

soy

2 te llamas

se llama

tienes

vives

3 vive

es

está

vivo

HORIZONTALES

VERTICALES

2 Él … un chico interesante. (är)   1 ¿… un perro, tú? (Har du) 5 ¿Dónde …? (bor du)    2 … muy bien. (Jag mår) 6 … dos hermanos. (Jag har)   3 Yo … Manolo. (är)

3 ¡Vamos a traducir!

7 ¿Cómo …? (mår du)   4 Mi padre … en España. (bor)

Vi översät ter.

Para ihop meningarna som betyder samma sak.

8 … tengo 12 años y él tiene 13. (Jag)   5 … con mi madre. (Jag bor)

1 Tengo un perro.

Jag bor i Spanien.

2 Tiene un gato.

Jag bor här.

  6 Yo soy una chica y … eres un chico. (du)

3 Vive en España.

Jag är tolv år.

  9

4 Vivo aquí.

Jag har en hund.

5 Vivo en España.

Jag är lite trött.

6 Tengo doce años.

Hon, han har en katt.

7 Estoy un poco cansado.

Hon, han bor i Spanien.

8 Tiene catorce años.

Hon, han är fjorton år.

36 – treinta y seis

… está cansada, yo no. (Hon)

10 … no está cansado. (Han)

5 ¡Vamos a actuar! Vi spelar teater.

Be din lärare om en talövning.

REPASAMOS 1–3

REPASAMOS 1–3

treinta y siete –

37


1 Mis verbos españoles

4 Crucigrama

mina spanska verb

Korsord

Översätt verbformerna till svenska. 1 ¿Cómo estás?

9

1

2

10

  7 ¿Dónde vives?

2 Tiene doce años.

  8 Me llamo Carlota.

3 ¿Cómo se llama?

  9 Él no está muy bien.

4 ¿Tienes hermanos?

6 Estoy muy bien, gracias.

8

11 Tengo dos perros.

3

4

10 ¿Cómo te llamas?

5 Vivo en Madrid.

7

5

12 Vive con su madre. 6

2 ¿Qué palabra sobra? Vilket ord passar inte in?

Ringa in ordet. Jämför med en kamrat och förklara era svar för varandra. 1 tengo

me llamo

vive

soy

2 te llamas

se llama

tienes

vives

3 vive

es

está

vivo

HORIZONTALES

VERTICALES

2 Él … un chico interesante. (är)   1 ¿… un perro, tú? (Har du) 5 ¿Dónde …? (bor du)    2 … muy bien. (Jag mår) 6 … dos hermanos. (Jag har)   3 Yo … Manolo. (är)

3 ¡Vamos a traducir!

7 ¿Cómo …? (mår du)   4 Mi padre … en España. (bor)

Vi översät ter.

Para ihop meningarna som betyder samma sak.

8 … tengo 12 años y él tiene 13. (Jag)   5 … con mi madre. (Jag bor)

1 Tengo un perro.

Jag bor i Spanien.

2 Tiene un gato.

Jag bor här.

  6 Yo soy una chica y … eres un chico. (du)

3 Vive en España.

Jag är tolv år.

  9

4 Vivo aquí.

Jag har en hund.

5 Vivo en España.

Jag är lite trött.

6 Tengo doce años.

Hon, han har en katt.

7 Estoy un poco cansado.

Hon, han bor i Spanien.

8 Tiene catorce años.

Hon, han är fjorton år.

36 – treinta y seis

… está cansada, yo no. (Hon)

10 … no está cansado. (Han)

5 ¡Vamos a actuar! Vi spelar teater.

Be din lärare om en talövning.

REPASAMOS 1–3

REPASAMOS 1–3

treinta y siete –

37


6 ¡Vamos a hacer frases!

9 ¡Vamos a escuchar!

Vi bildar meningar.

Vi lyssnar.

a Välj ett ord eller fras från varje ruta.

¿Cuántos años tiene? Lyssna på det här samtalet och skriv in åldern på de personer som nämns.

Yo Mi papá Tú Mi hermano Mi gato

se llama tengo vive estás tiene

cansado. Canela. once años. en España. un perro.

1 Julia tiene

años.

2 Martín tiene

b Skriv meningarna i din skrivbok.

años.

3 Amparo tiene

años.

4 Cristina tiene

años.

5 Carolina tiene

años.

7 Números 10 ¡Pregunta a tus amigos!

Tal

Dra ett streck mellan siffra och räkneord.

Fråga dina kompisar.

2

quince

a Du har lärt dig tre frågeord. Skriv vad de betyder.

24

veintiuno

¿Cómo?

16

diecinueve

8

ocho

¿Dónde?

15

once

¿Cuántos?

11

dos

19

veinticuatro

21

dieciséis

b Gör frågor. Plocka ut ord/fraser från två eller tre av spalterna.

¿Cómo… ¿Dónde…

8 ¡Vamos a contar!

¿Cuántos…

Vi räknar.

a Skriv in de siffror som din lärare läser upp. b Räkna ut talet. +

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

38 – treinta y ocho

años tienes? estás? vive años tiene te llamas? vives? se llama

tu hermana? tu madre? tu hermana? tu perro? tu gato? tu profesor?

c Arbeta med en kompis. Fråga och svara på varandras frågor.

REPASAMOS 1–3

REPASAMOS 1–3

treinta y nueve –

39


6 ¡Vamos a hacer frases!

9 ¡Vamos a escuchar!

Vi bildar meningar.

Vi lyssnar.

a Välj ett ord eller fras från varje ruta.

¿Cuántos años tiene? Lyssna på det här samtalet och skriv in åldern på de personer som nämns.

Yo Mi papá Tú Mi hermano Mi gato

se llama tengo vive estás tiene

cansado. Canela. once años. en España. un perro.

1 Julia tiene

años.

2 Martín tiene

b Skriv meningarna i din skrivbok.

años.

3 Amparo tiene

años.

4 Cristina tiene

años.

5 Carolina tiene

años.

7 Números 10 ¡Pregunta a tus amigos!

Tal

Dra ett streck mellan siffra och räkneord.

Fråga dina kompisar.

2

quince

a Du har lärt dig tre frågeord. Skriv vad de betyder.

24

veintiuno

¿Cómo?

16

diecinueve

8

ocho

¿Dónde?

15

once

¿Cuántos?

11

dos

19

veinticuatro

21

dieciséis

b Gör frågor. Plocka ut ord/fraser från två eller tre av spalterna.

¿Cómo… ¿Dónde…

8 ¡Vamos a contar!

¿Cuántos…

Vi räknar.

a Skriv in de siffror som din lärare läser upp. b Räkna ut talet. +

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

38 – treinta y ocho

años tienes? estás? vive años tiene te llamas? vives? se llama

tu hermana? tu madre? tu hermana? tu perro? tu gato? tu profesor?

c Arbeta med en kompis. Fråga och svara på varandras frågor.

REPASAMOS 1–3

REPASAMOS 1–3

treinta y nueve –

39


Los colores

El abecedario Alfabetet

A B

C D E

T

U

V

W

/a/ ananás

/ce/ celular

/te/ tigre

/u/ uvas

/uve/ vaca

/uve doble/ web

/be/ banana

/de/ diamante

/e/ elefante

rojo azul blanco

F

G

H

I

J

/efe/ foto

/ge/ gemelos

/hache/ helado

/i/ insecto

/jota/ jirafa

X

Y

Z

/equis/ xilófono

/i griega/ yoyó

/zeta/ zapato

negro marrón gris amarillo

Sonidos españoles K

L

M N Ñ

/ka/ kiosco

/ele/ lámpara

/eme/ móvil

/ene/ nueve

naranja

Spanska l jud

/eñe/ España

lila rosa

O

P

Q R S

/o/ mono

/pe/ plátano

cu/ queso

40 – cuarenta

/ere/ sombrero

CH

LL RR

/che/ chocolate

/elle/ lluvia

/erre/ perro

verde

/ese/ silla cuarenta y uno –

41


Los colores

El abecedario Alfabetet

A B

C D E

T

U

V

W

/a/ ananás

/ce/ celular

/te/ tigre

/u/ uvas

/uve/ vaca

/uve doble/ web

/be/ banana

/de/ diamante

/e/ elefante

rojo azul blanco

F

G

H

I

J

/efe/ foto

/ge/ gemelos

/hache/ helado

/i/ insecto

/jota/ jirafa

X

Y

Z

/equis/ xilófono

/i griega/ yoyó

/zeta/ zapato

negro marrón gris amarillo

Sonidos españoles K

L

M N Ñ

/ka/ kiosco

/ele/ lámpara

/eme/ móvil

/ene/ nueve

naranja

Spanska l jud

/eñe/ España

lila rosa

O

P

Q R S

/o/ mono

/pe/ plátano

cu/ queso

40 – cuarenta

/ere/ sombrero

CH

LL RR

/che/ chocolate

/elle/ lluvia

/erre/ perro

verde

/ese/ silla cuarenta y uno –

41


ALLT I ETT-BOK

¡Vamos! 1 är ett läromedel i spanska för skolår 6. ¡Vamos! 1 består av:

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS

• en allt i ett-bok med texter och övningar, styckeordlistor och alfabetiska ordlistor samt en elev-cd med ljudet till texterna • en lärarhandledning med metodiska tips, extraövningar, spel och masker för dramatisering av bokens dialoger samt färdiga prov och kopieringsunderlag • ett elevfacit • en lärar-cd med texter, sånger och hörövningar • elev-cd:ar (5-pack) för komplettering

HARRIETTE PERSSON ERIK CARDELÚS

BONNIERS

(8750-4)

Omslag Vamos 1.indd 1

2010-09-23 02.03

9789162287504  

HARRIETTE PERSSON ERIK CARDELÚS B O N N I E R S Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Kristianstads Boktry...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you