Page 1


Bra jobbat!

Hur gick det?

Nu är du klar med hela häftet. Har det varit lätt, lagom svårt eller mycket svårt?

svårt lagom lätt

Bonnier Utbildning

Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610

Svikten – addition och subtraktion ISBN 978-91-622-8668-2 © 2008 Lena Torbjörnson, Titti Wistrand och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Redaktör: Lars-Göran Alberthson Grafisk form: Cecilia Nabo Omslag och illustrationer: Cecilia Nabo

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopierings avtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om uppovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Printed in Sweden by Alfa Print AB, Sundbyberg 2008


Svikten

addition och subtraktion Innehåll Addition och subtraktion 2-3 utan övergång 4-7 Skriftliga räknemetoder 8-9 Plus och minus hör ihop Addition med övergång 10-11 skriftliga räknemetoder Subtraktion med övergång 12-17 skriftliga räknemetoder 18-19 Algoritmer 20-21 Terminologi 22-23 Problemlösning 5, 7, 11, 13, 17, 21 Kan du? 7, 13, 17, 21, 24 Hur gick det? Hur gick det?

På sidorna 7, 13, 17, 21 och 24 hittar du den här symbolen. Tycker du att det som du har jobbat med har varit lätt, lagom svårt eller mycket svårt? Måla det som stämmer för dig.

svårt lagom lätt


Ser du mönstret? 2 + 8 = 10

10 -k a 10 0 k

20 + 80 = 100 200 + 800 = 1 000

1 0 0 0

m r at er

a mra

-k a m

ter

rater

Räkna ut. 4 + 6 =

4+2+4=

40 + 60 =

40 + 20 + 40 =

400 + 600 =

400 + 200 + 400 =

1+9=

1+5+4=

10 + 90 =

10 + 50 + 40 =

100 + 900 =

100 + 500 + 400 =

3+7=

2+1+7=

300 + 700 =

200 + 100 + 700 = + 9

+ 20

+ 30

+ 40

+ 90

+ 200

+ 300

+ 400

1 10

8

Svikten


Plus och minus hör ihop!

7 + 3 = 10

40 + 60 = 100

10 – 3 = 7

100 – 40 = 60

Skriv talen som fattas. 60 +

= 100

300 + = 1 000

100 – = 40

1 000 – = 700

+ 80 = 100

+ 900 = 1 000

100 – = 20

1 000 – = 100

Använd talen i molnet. Skriv så att det stämmer.

80 50 30

900 600 300

50

+

30

=

+

=

80

30

=

=

59 23 36

94 53 41

+

=

+

=

=

=

addition subtraktion

9


Ser du mönstret? Lägg ihop entalen Lägg ihop tiotalen

9 + 6 = 15 90 + 60 = 150

39 + 6 = 45 390 + 60 = 450

Räkna ut. 9+5=

6+7=

8+7=

90 + 50 =

60 + 70 =

80 + 70 =

39 + 7 =

68 + 5 =

390 + 70 =

680 + 50 =

29 + 6 =

580 + 30 =

47 + 5 =

890 + 20 =

Vilka tal fattas?

10

53

530

18 9 17

180 90 170

Svikten


Räkna ut 267 + 329 Tänk så här: Först hundratalen Sedan tiotalen Sist entalen Skriv så här:

Börja med den största talsorten.

200 + 300 = 500 60 + 20 = 80 7 + 9 = 16

267 + 329 = 500 + 80 + 16 = 596

Vilka är lika? Dra streck.

435 + 116 759 + 234 348 + 527 267 + 729

800 + 60 +15 900 + 80 + 16 500 + 40 + 11 900 + 80 + 13

Räkna ut. 638 + 246 = 349 + 426 = 547 + 414 =

Räkna ut. 80 + 50 =

390 + 70 =

218 + 437 =

addition subtraktion

11


Svikten en ny serie träningshäften i matematik, som är anpassade efter de mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3. Repetera före de nationella proven i skolår 3 Reparera efter de nationella proven i skolår 3 Serien består av: Svikten – taluppfattning Svikten – addition och subtraktion Svikten – multiplikation och division Svikten – enheter Svikten – statistik och geometri

www.bonnierutbildning.se Best.nr 622-8668-2

9789162286682  

Svikten – addition och subtraktion svårt Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Printed in Sweden by Alfa Print A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you