Page 1


Bra jobbat!

Hur gick det?

Nu är du klar med hela häftet. Har det varit lätt, lagom svårt eller mycket svårt?

svårt lagom lätt

Bonnier Utbildning

Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610

Svikten – taluppfattning

ISBN 978-91-622-8664-4 © 2008 Lena Torbjörnson, Titti Wistrand och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Redaktör: Lars-Göran Alberthson Grafisk form: Cecilia Nabo Omslag och illustrationer: Cecilia Nabo

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopierings avtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om uppovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Printed in Sweden by Alfa Print AB, Sundbyberg 2008


Svikten taluppfattning Innehåll

Talområde 0 – 100 2-15 Talområde 0 – 1 000 16-27 Talområde 0 – 10 000 28-29 Problemlösning 30-31 Kan du? 5, 9, 11, 15, 19, 23, 25, 27 Hur gick det? 15, 27, 32

Hur gick det?

På sidorna 15, 27 och 32 hittar du den här symbolen. Tycker du att det som du har jobbat med har varit lätt, lagom svårt eller mycket svårt? Måla det som stämmer för dig.

svårt lagom lätt


Talet 32 kan visas p책 olika s채tt.

32

32

Vilket tal?

Dra streck till r채tt tal.

Hur m책nga kronor?

2

Svikten


Rita talen. Välj själv, pengar eller staplar.

Rita hälften och dubbelt. Hälften Dubbelt

Hälften

Dubbelt

12 Skriv talen som fattas.

6 Dubbelt

12 44 50

24

42 30 32 Dubbelt

+10

50

10

Hälften Dubbelt

–10

–10 Taluppfattning

3


Trettiosju

37 = 30 + 7 37 = 3 tiotal + 7 ental Sjuttio

70 = 7 tiotal

Dra streck till r채tt tal. 5 tiotal 2 ental 8 tiotal 3 ental 2 tiotal 6 ental 6 tiotal Skriv talen som fattas. 23 =

tiotal + 3 ental

45 = 4 tiotal +

ental

99 =

tiotal + 9 ental

36 = 3 tiotal + ental

Skriv talen med siffror. 4 tiotal + 8 ental =

6 tiotal + 7 ental =

5 tiotal + 4 ental =

7 tiotal + 2 ental =

sjuttiosex

sextiofem

fyrtio

4

Svikten

nitton


Dra streck till r채tt tal. 1 tiotal 7 ental 7 tiotal 5 ental 3 tiotal 8 ental 8 tiotal 4 tiotal 4 ental 9 tiotal 1 ental Skriv talen som fattas. 32 = 30 +

18 =

+8

63 = 60 +

86 =

+6

47 = 40 +

29 =

+9

Vilket tal

22

Skriv talen med siffror. 8 tiotal + 5 ental =

trettiotre

5 tiotal + 6 ental =

sjutton

Taluppfattning

5


Svikten en ny serie träningshäften i matematik, som är anpassade efter de mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3. Repetera före de nationella proven i skolår 3 Reparera efter de nationella proven i skolår 3 Serien består av: Svikten – taluppfattning Svikten – addition och subtraktion Svikten – multiplikation och division Svikten – enheter Svikten – statistik och geometri

www.bonnierutbildning.se Best.nr 622-8664-4

9789162286644  

Svikten – taluppfattning svårt Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Printed in Sweden by Alfa Print AB, Sundbyb...

9789162286644  

Svikten – taluppfattning svårt Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Printed in Sweden by Alfa Print AB, Sundbyb...