Page 1

r a t a m l i V semester

A nn a

-Karin Palm

s med bilder av Magda Korotyn

ka


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Magda Korotynska

BokDax – Vilma tar semester isbn 978-91-622-8054-3 © 2007 Anna-Karin Palm och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007


tar semes a te lm i V Anna-Karin Palm r med bilder av Magda Korotynska

BONNIER UTBILDNING


Vilma ska åka till Århus. 2


Bussen 채r full med tanter. 3


Busschauffรถren svimmar. 6


Vilma ger första hjälpen. 7


Tant Vilma är ingen vanlig tant. Läs om henne i: Tant Vilma Rörmokar-Vilma Vilma tar semester Vilma och Mauritz

ISBN 978-91-622-8054-3

(8054-3)

www.bonnierutbildning.se

9789162280543  

semeste r Anna-Karin Palm m ed bilder av Magda Korotynska Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 6...