Page 1

Tant Anna-Karin Palm

a m l i V

a nsk y t o Kor med bild er av Magda


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Magda Korotynska

BokDax – Tant Vilma isbn 978-91-622-8050-5 © 2007 Anna-Karin Palm och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007


V i m l t n a a T Anna-Karin Palm med bilder av Magda Korotynska

BONNIER UTBILDNING


Vilma 채r en tuff tant. 2


Vilma 채r snabbare 채n andra tanter. 3


Vilma hittar en skateboard. 6


Vilma visslar ner fรถr hela backen. 7


Tant Vilma är ingen vanlig tant. Läs om henne i: Tant Vilma Rörmokar-Vilma Vilma tar semester Vilma och Mauritz

ISBN 978-91-622-8050-5

(8050-5)

www.bonnierutbildning.se

9789162280505  

Anna-Karin Palm m e d bilder av Magda Korotynska Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockho...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you