Page 1

Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Modigt Mia!


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Mimmi Tollerup-Grkovic

BokDax – Modigt Mia! isbn 978-91-622-7915-8 © 2007 Anna Jansson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Svensk utgåva enligt Bengt Nordin Agency Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upp hovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007


Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Modigt Mia!

BONNIER UTBILDNING


Det finns en stor kille i fyran som kallas Ubbe. Mia är rädd för honom. Ubbe är lika stor som fröken. Han kan boxas så det gör jätteont och han har en stark röst. Ingen vågar säga emot Ubbe. 2


3


Ubbe är ute på rast. Mia och Alex vill inte gå ut. De gömmer sig på toaletten. Tysta sitter de i mörkret.

– Ubbe slängde min mössa i toaletten en gång, säger Alex. – Sa du det till fröken? frågar Mia. Alex ser ner i golvet när han svarar. – Nej, jag vågade inte. 6


– Alla måste gå ut på rast, säger fröken. Jag vet att ni finns där inne. De öppnar dörren och går ut. 7


Ubbe försöker tvinga Alex att äta hundskit. Då blir Mia arg, så arg att hon inte längre är rädd. Snabbt samlar hon ihop alla barn på skolgården. – Tillsammans kan vi skrämma Ubbe, säger hon. Alla barnen går mot Ubbe. Mia går först. 10


11


Det finns en stor kille som kallas Ubbe. Mia är rädd att Ubbe ska slå henne. Hon vågar inte gå ut på rasten. Ingen vågar säga emot Ubbe. Eller ...? I serien om Mia och Alex finns följande titlar: Miapaket 1

Miapaket 2

Ingen att vara med

Kojan

Monster finns!

Mia frågar chans

Modigt Mia!

Det brinner!

Ditt och mitt

En varulv

ISBN 978-91-622-7915-8

(7915-8)

www.bonnierutbildning.se

9789162279158  
9789162279158  

Modigt Mia!ModigtMia! Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen...