Page 1

H E L E N A B RO S S ANNA HANSEN

BON N I E RS

Lärardax2_omsl UB.indd 1

08-10-07 12.41.58


BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk form och illustrationer: Ann Sjögren/Typoform Foto: Anna Hansen LärarDax 2 ISBN 978-91-622-7746-8 © 2008 Helena Bross, Anna Hansen och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. AlfaPrint, Sundbyberg 2008

Lärardax2_omsl UB.indd 2

08-10-09 16.17.45


LärarDax 2 Helena Bross Anna Hansen

Bonnier Utbildning

Lärardax2_inl UB.indd 1

08-10-09 12.07.22


Innehåll 4 Förord 5 Grundtankarna bakom LäsDax och SkrivDax 8 LäsDax 2, SkrivDax 2 och LäxDax 2 10 LärarDax 2

Att arbeta med LäsDax 2 och SkrivDax 2   11 Arbetsgången i LäsDax 2, SkrivDax 2, LäxDax 2A och 2B  14 Mer att tänka på  22 23 Våra fyrfota vänner

Zingas valpar  25 Jag vill ha en leguan  28 Gillar  31 Min vita ren  35 Mirre  38 Kisse-miss  41

Lärardax2_inl UB.indd 2

45 Kort om sport

Skoljoggen  47 Ponnyhoppning på Hagens Ridcenter  50 Priser, ponnyraser och hinder  53 Basket  56 En bra idé  59 Heja! Heja! Heja!  62 65 Fantasi, fantaså, fantasy

Fantastiska löpsedlar  67 Hur man blir författare  70 Hur hälsar man?  75 Jag vet en hund som heter Hugo  78 Den hemliga dörren  81 85 Bland stjärnor och galaxer

Big Bang  87 Rymden  90 Tyngdlös  93 Stjärnor  96 Jila från Trulix  99 Stjärnbilder  102 Stjärntecken  105 Norrsken  108

08-10-07 10.45.01


111 Från topp till tå

Jag vill vara fin  113 Mode  116 Tofflor och pyjamas  119 Klädrim  123 Vanten  126 Bockstensmannen  130 134 Larmet går

Hjälp! Ambulans!  136 Skogsbranden  139 Olyckan  143 Tjuvar i skolan  146 Fingeravtryck  149 Ficklampa räddade fiskare  152 Morsealfabetet  155 112  158 161 Väder och vind

Väder att vänta  163 Regn betyder liv  166 Ett sånt underligt väder  169 Moln  172 Stormen  176 Fyra årstider  180

183 Deckare

Förstoringsglas  185 Den stulna tavlan  188 I tjuvens spår  191 Deckarklubben Ögon och Öron  195 199 På resande fot

Sju världsdelar   201 Upptäcktsresanden  205 Christofer Columbus  208 Myrans tågtrafik  211 Tidsmaskinen  214 218 Tema Far och Flyg

Människan i luften  220 Mästerflygare  223 Fågel, fisk och mittemellan  226 Sex fåglar  229 Flygekorrar  232 En magisk matta  235 238 KOPIERINGSUNDERLAG

Helikopter  238 Välkomna till årskurs 2!  239

Lärardax2_inl UB.indd 3

08-10-07 10.45.01


Våra fyrfota vänner Beskrivning Texterna handlar om husdjur av olika slag.

Uppstart I Låt eleverna berätta om husdjur som de känner till. I Lek Fyra – och en ska bort:

Visa bilder på fyra djur, t.ex. katt, leguan, papegoja och giraff. Låt eleverna tänka ut vilka djur som har något gemensamt, t.ex. att katt, leguan och papegoja kan vara husdjur. Låt eleverna fortsätta att kategorisera djuren på flera sätt. I Titta på temastartsidan och samtala om den.

Förslag till aktiviteter under arbetet med temat Egna husdjur Låt elever som har husdjur berätta om sina djur. – Vad äter djuret? Var sover det? Hur sköter man djuret? Hur gammalt kan det bli?

Yrken med djur Låt föräldrar som har yrken som har med djur att göra komma till klassen och berätta.

Böcker och film Läs böcker och se filmer om husdjur.

Studiebesök Besök en bondgård, ett terrarium, en djuraffär eller något annat ställe där det finns djur.

VÅRA F YRFOTA VÄNNER

Lärardax2_inl UB.indd 23

23

08-10-07 10.45.14


At t f ö r b e r e d a I Bilder av några olika hundraser I Ett terrarium eller en bild av ett I En lasso I Litteratur

Ulf Nilsson, Alla döda små djur, Bonnier Carlsen, Adjö, herr Muffin, Bonnier Carlsen Anne-Marie Körling, Den döda lilla musen, Bonnier Utbildning Jan-Erik Sääf, Lotta Müller, Anna Sjölin, Didde är död ur Arg Banan Cyklar, Bonnier Utbildning Inga Borg, Böckerna om Plupp, Opal

F a k ta o m s a m e r På www.samer.se finns fakta om samerna.

24

Lärardax2_inl UB.indd 24

VÅRA F YRF OTA VÄNNER

08-10-07 10.45.14


Zingas valpar 

sidorna 4–5

Resumé Zingas valpar är en berättande text med faktainslag. Den handlar om labradoren Zinga och hennes valpar.

Att uppmärksamma Ord att samtala om: tiken, valpar, blinda, döva, dia Ljudstridig stavning: dubbelteckning, ng-ljud med ng, å-ljud med o, j-ljud med g, stumt l Skiljetecken: kommatecken vid uppräkning, punkt Serieformen Valpkullens namn på Z

Syfte Texten Zingas valpar kan användas för att – samtala om hur det kan vara att ha valpar – samtala om hur det kan kännas att skiljas från en valp – läsa med hjälp av olika strategier – skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Första tillfället Inledning Visa bilder på olika hundraser. Låt eleverna berätta om hundar de känner. Samtala om hur man fostrar hundar och lär dem olika saker.

VÅRA F YRFOTA VÄNNER

Lärardax2_inl UB.indd 25

25

08-10-07 10.45.14


Gemensam läsning

Samtala om bilderna. – Vad ser ni på första bilden? – Varför är hunden så tjock om magen, tror ni? – Hur många valpar ser ni på den andra bilden? – Varför ligger det en tändsticksask bredvid valpen på tredje bilden? – Vad gör valparna på de olika bilderna? Läs texten för eleverna och peka samtidigt på orden. Samtala om texten. – Hur många valpar fick Zinga? Hur tog ni reda på det? – Vad gör valparna den första tiden? – Vad fick vi veta om valparnas syn och hörsel vid födseln? – Hur gamla är valparna när de flyttar till sina nya familjer? Läs texten igen och låt eleverna läsa med efter förmåga.

Andra tillfället

Gemensam laboration I Läs texten tillsammans. I Stryk under den första meningen. Ringa in versalen i början och

skiljetecknet i slutet av meningen. – Hur vet man var en mening börjar och slutar? – Hur många meningar är det under den första bilden? – Hur många meningar är det i hela texten? I Låt någon elev markera övriga versaler i texten.

– Vilka andra ord ska skrivas med stor bokstav?

Egen läsning/parläsning Låt eleverna läsa texten efter förmåga.

Tredje tillfället Gemensamt och eget skrivande SkrivDax 2 sidorna 2–3: skriva meningar med stor bokstav och punkt.

26

Lärardax2_inl UB.indd 26

VÅRA F YRF OTA VÄNNER

08-10-07 10.45.14


Fjärde tillfället

Läxa I Låt eleverna ta hem boken och läsa texten. I LäxDax 2A:1.

Uppföljning och reflektion

Låt någon berätta vad texten handlar om. – Hur tror ni det är att vara mamma till sex valpar? – Hur tror ni det kan vara för familjen som äger Zinga att ha sex valpar? – Hur tror ni att man gör när man ska lära valparna att kissa på marken? – Hur kan det kännas när valparna ska flytta hem till sina nya familjer? För valparna? För Zinga? För familjen som lämnar/tar emot?

Lite mer … Läsuppgift Låt eleverna läsa om andra djur och deras ungar.

Rit- och skrivuppgift Låt eleverna rita en bildserie om ett djur och skriva meningar under bilderna.

Skrivuppgift Låt eleverna hitta på namn till en valpkull. Det är en extra utmaning att hitta namn till alla på en och samma bokstav.

VÅRA F YRFOTA VÄNNER

Lärardax2_inl UB.indd 27

27

08-10-07 10.45.14


Jag vill ha en leguan 

sidan 6

Resumé Jag vill ha en leguan är en berättande text med faktainslag. Den handlar om ett barn som önskar sig en leguan.

Att uppmärksamma Ord att samtala om: leguan, terrarium, tama, utseende, föda Upprepningar: Jag vill ha, Inte en, Den kan, Jag läser Ljudstridig stavning: dubbelteckning, j-ljud med dj, å-ljud med o, ng-ljud med ng Skiljetecken: punkt, talstreck, kommatecken, utropstecken, frågetecken Utrop: Jo! Oj!

Syfte Texten Jag vill ha en leguan kan användas för att – samtala om ovanliga husdjur och om vad man behöver tänka på när man har ansvar för ett husdjur – samtala om fakta i texten – läsa med hjälp av olika strategier – läsa text med inlevelse – skriva faktameningar med hjälp av en tankekarta.

Första tillfället Inledning Visa eleverna ett terrarium, eller en bild av ett, och samtala om vilka djur som kan bo i ett sådant.

28

Lärardax2_inl UB.indd 28

VÅRA F YRF OTA VÄNNER

08-10-07 10.45.14


Gemensam läsning

Samtala om bilderna. – Vad ser ni? – Vad berättar bilderna om leguaner? – Vilka ord kommer vi att träffa på i texten, tror ni? Lista orden. Läs texten med inlevelse för eleverna och peka samtidigt på orden. Samtala om texten. – Vem är ”jag” som vill ha en leguan, tror ni? – Vad äter leguaner? – Vad tycker de om att göra? – Hur lång kan en leguan bli? Titta på de listade orden. – Vilka av orden finns i texten? Läs texten igen och låt eleverna läsa med efter förmåga.

Andra tillfället Gemensam laboration I Läs texten tillsammans.

I Förklara att det finns faktainslag i texten och att fakta beskriver

något som är sant. Leta tillsammans efter fakta om leguanen. Stryk under orden.

Egen läsning/parläsning

Låt eleverna läsa texten efter förmåga. Uppmuntra dem att läsa texten med inlevelse.

Tredje tillfället Gemensamt och eget skrivande SkrivDax 2 sidorna 4–5: skriva faktameningar med hjälp av en tankekarta.

VÅRA F YRFOTA VÄNNER

Lärardax2_inl UB.indd 29

29

08-10-07 10.45.15


Fjärde tillfället Läxa

I Låt eleverna ta hem boken och läsa texten. I LäxDax 2A:2.

Uppföljning och reflektion

Låt någon berätta vad texten handlar om. – Hur gick det sedan, tror ni? – Vad behöver man tänka på när man har ansvar för ett husdjur? – Hur tror ni att man gör för att få leguaner tama? – Vad skulle ni göra med en två meter lång leguan?

Lite mer … Läsuppgift Presentera några enkla faktaböcker om kräldjur och dinosaurier. Låt eleverna välja vad de vill läsa.

Skriv- och bilduppgift Låt eleverna göra egna faktaböcker om djur. Ett dubbelvikt A4papper kan bli en fyrsidig liten faktabok. Låt eleverna berätta om hur djuret ser ut, var det bor, vad det äter och vad det gillar.

30

Lärardax2_inl UB.indd 30

VÅRA F YRF OTA VÄNNER

08-10-07 10.45.15


Gillar 

sidan 7

Resumé Gillar är en berättande text som handlar om vad ett par katter tycker om. Jämförelse görs med vad människor tycker om. De grundläggande behoven är väldigt lika.

Att uppmärksamma Ord att samtala om: synonymer – gillar, tycker om, är tokiga i, älskar Upprepningar: Tycker om lek, Är tokiga i mat, Älskar, Gillar Ljudstridig stavning: dubbelteckning, j-ljud med g, å-ljud med o Avsaknad av skiljetecken Namn: Edison, Chester, Wilma, Emmy, Lena, Björn

Syfte Texten Gillar kan användas för att – samtala om grundläggande behov – läsa med hjälp av olika strategier – bli bekant med synonymer – skriva text efter modell.

Första tillfället Inledning Skriv orden leka, äta, mysa, bada, läsa under varandra på tavlan. Läs orden tillsammans. Gör en liten undersökning i gruppen med hjälp av orden. Fråga vilka som tycker om att leka. Räkna de uppräckta händerna och anteckna antalet. Fortsätt med alla orden i listan. Summera. Spara undersökningen till en Lite mer-uppgift. – Vad visar den här undersökningen? Vad tycker ni om att göra?

VÅRA F YRFOTA VÄNNER

Lärardax2_inl UB.indd 31

31

08-10-07 10.45.15


Gemensam läsning

Samtala om bilderna. – Titta på katterna. Vad tror ni att de tycker om att göra? Anteckna elevernas förslag på tavlan. Fortsätt på samma sätt med de två andra bilderna. Jämför de listade orden. Läs texten för eleverna och peka samtidigt på orden. Samtala om texten. – Vad fick vi veta? Vilka tycker om att leka? Äta? Mysa? Bada? Läsa? Läs texten igen och låt eleverna läsa med efter förmåga.

Andra tillfället Gemensam laboration I Läs texten tillsammans.

I Leta i texten efter ord som betyder ungefär samma sak som gillar.

Stryk under dem. I De tre texterna är väldigt lika, men några ord skiljer sig åt. Leta

upp dem och ringa in dem.

Egen läsning/parläsning

Låt eleverna läsa texten efter förmåga.

Tredje tillfället Gemensamt skrivande

32

Lärardax2_inl UB.indd 32

Rita ett djurpar på tavlan. Låt eleverna hitta på namn till djuren och skriv sedan en text tillsammans efter bokens modell. … och … Tycker om ... Är tokiga i ... Älskar ... Gillar ...

VÅRA F YRF OTA VÄNNER

08-10-07 10.45.15


Eget skrivande Låt eleverna hitta på egna par, ge dem namn, rita bild och skriva text efter modellen.

Fjärde tillfället Läxa

I Låt eleverna ta hem boken och läsa texten.

Uppföljning och reflektion

Låt någon berätta vad texten handlar om. – Varför kan man skriva så lika om katter, barn och vuxna?

Lite mer … Lek Lek Alla som gillar-leken. Låt eleverna sätta sig på stolar i en ring. En står i mitten och säger: ”Alla som gillar katter byter stol”. Då reser sig alla som gillar katter och sätter sig snabbt på en annan stol. Den som stod i mitten försöker också få en stol. Den elev som blir utan hamnar i mitten och blir ny ”utropare”.

Diagram Gör ett diagram över resultatet av undersökningen i inledningen.

Skrivuppgift Låt eleverna skriva en Jag gillar-lista, en lista över saker de gillar. Låt dem sedan läsa sina listor för varandra.

VÅRA F YRFOTA VÄNNER

Lärardax2_inl UB.indd 33

33

08-10-07 10.45.15


Skrivuppgift Låt eleverna skriva fem frågor till en kamrat, t.ex. Vad gillar du för mat? Vad tycker du om att göra på helgerna? Vad är du tokig i? Låt dem sedan byta papper och svara på varandras frågor.

Sorteringsuppgift Låt eleverna skriva alla namn i klassen på lappar. De ska ha var sin samling med namnlappar. Ge olika uppdrag: 1. Lägg alla pojknamn till höger och flicknamn till vänster. 2. Lägg namnen i grupper så att alla som börjar på samma bokstav ligger i samma grupp. 3. Dela upp namnen i två högar – en med korta namn och en med långa namn. Låt eleverna komma med egna förslag på hur lapparna ska delas upp. Spara lapparna. De kan användas på många olika sätt. Eleverna kan t.ex. sitta två och två och spela memory med två namnlapps­ samlingar.

34

Lärardax2_inl UB.indd 34

VÅRA F YRF OTA VÄNNER

08-10-07 10.45.15


Min vita ren 

sidorna 8–9

Resumé Min vita ren är en berättande text om en sameflicka som har en vit renkalv. Hon får vara med när pappan märker kalven.

Att uppmärksamma Ord att samtala om: hjorden, lasso, dags, stelnar, skuttar Ljudstridig stavning: dubbelteckning, j-ljud med hj, ng-ljud med ng Skiljetecken: utropstecken, punkt, talstreck, kommatecken

Syfte Texten Min vita ren kan användas för att – samtala om renar och renskötsel – ställa frågor med utgångspunkt från bild och text – läsa med hjälp av olika strategier – skriva faktameningar med hjälp av en tankekarta – arbeta med drama.

Första tillfället Inledning Gå ut på skolgården och låt eleverna pröva att kasta lasso mot ett fast föremål.

Gemensam läsning

Samtala om bilderna. Sidan 8 – Vad ser ni? Visa på en karta eller en jordglob hur Sápmi (Sameland) sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. – Vad gör flickan?

VÅRA F YRFOTA VÄNNER

Lärardax2_inl UB.indd 35

35

08-10-07 10.45.15


Sidan 9 – Vad tror ni mannen gör? – Varför har man renar som husdjur, tror ni? – Hur kan man ta sig fram i fjällen där det inte finns några vägar? Läs texten för eleverna och peka samtidigt på orden. Samtala om texten. – Varför kastar flickan lasso på renen? – Hur känner sig kalven? – Varför är flickan glad? Läs texten igen och låt eleverna läsa med efter förmåga.

Andra tillfället Gemensam laboration I Läs texten tillsammans. I Fokusera på meningar, stor bokstav och skiljetecken.

– Hur många meningar är det i texten? – Vilken mening är kortast? Ringa in. – Vilken är längst? Stryk under. – Vilken mening upprepas? Låt några elever peka ut en mening de tycker om och läsa den högt.

Egen läsning/parläsning Låt eleverna läsa texten efter förmåga.

Tredje tillfället Gemensamt skrivande Samla fakta om renar i en tankekarta på tavlan. Skriv tillsammans en eller två faktameningar med fakta från tankekartan som utgångspunkt.

Eget skrivande 36

Lärardax2_inl UB.indd 36

Låt eleverna skriva av faktameningarna på tavlan, fortsätta skriva meningar på egen hand och därefter illustrera sin text.

VÅRA F YRF OTA VÄNNER

08-10-07 10.45.15


ISBN: 978-91-622-7746-8

www.bonnierutbildning.se

LaĚˆrardax2_omsl UB.indd 4

(7746-8)

08-10-07 12.41.58

9789162277468  

HELENA BROSS ANNA HANSEN BONNIERS LärarDax 2 ISBN 978-91-622-7746-8 BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you