Page 1

Christer Amnéus Professional Engelska kurs A (Steg 5) The Book Professional består av · The Book (allt-i-ett-bok inkl. elev-cd) · The Key · Th  e Teacher’s File (med test, lektionsstöd och en mängd träningsmaterial) · The Teacher’s CDs (3 stycken) · The Student’s CD (5-pack för kompletteringsköp)

ISBN 978-91-622-7450-4

www.bonnierutbildning.se

(7450-4)

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Grafisk form: Gary Newman, Pangea design /James Wright Projektledning form: David Lundgren Bildredaktörer: Pangea design Projektledning innehåll: Staffan Wahlgren Språklig granskning: Richard Manuel Professional, The Book ISBN 978-91-622-7450-4 © 2007 Christer Amnéus och Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovs­ rätt! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BonusPresskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/univer­sitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Fälth & Hässler Värnamo 2007

Första upplagan Första tryckningen

Texter

The Pier by Bobette Bryan, underworldtales.com (shortened). We Must Find Her and Destroy Her by Joellen Perry, US News Com. (adapted). The Biggest Robbery Attempt in History, © 2005 Courtroom Television Network LLC. About a Boy by Nick Hornby (Penguin Books Ltd., 2000). Copyright © Nick Hornby, 1998.

Bilder

Omslag © Photodisc/Getty Images. Sid 6-7 © InterNetwork Media/Getty Images. Sid 8 © Tony Hallas/Scientence Faction/Getty Images. Sid 12 © Chip Simons/Sciens Faction/Getty Images. Sid 16 © iStockphoto. Sid 18 © Bettmann/CORBIS. Sid 19 © Sharon Montrose/The Image Bank/Getty Images. Sid 21 © Malcom Piers/Photodisc Green/Getty Images. Sid 23 © Nordic Photos. Sid 25 © Paula Brinstein/Reportage/Getty Images. Sid 29 © Rob Goldman/Photographer’s Choice RF/Getty Images. Sid 30-31 © Zia Soleil/Iconica/Getty Images. Sid 33 © Nordic Photos. Sid 36 © Alan R Moller/Stone/Getty Images. Sid 37 a © Nordic Photos. Sid 37 b © Nordic Photos. Sid 39 © Chris Cheadle/Photographer’s Choice/Getty Images. Sid 41 © Digital Vision/Getty Images. Sid 42 © Jem Grischhotti/Taxi/Getty Images. Sid 47 © David Noton/Taxi/Getty Images. Sid 48 © Bernard Lang/The Image Bank/Getty Images. Sid 50 Henry Horenstein/Photonica/Johnér. Sid 54 © Flying Colours Ltd/Getty Images. Sid 57 © Nordic Photos. Sid 61 © Nick White/Taxi/Getty Images. Sid 68 © Adam Gault/Digital Vision/Getty Images. Sid 72 © Matt Cardy/Reportage/Getty Images. Sid 73 © Digital Vision/Getty Images. Sid 74-75 © Nordic Photos. Sid 77 © Mark Segal/Stone/Getty Images. Sid 80 © Horace Abrahams/Hulton Archive/Getty Images. Sid 81 a © Peter Hendrie/The Image Bank/Getty Images. Sid 81 b © Paul Vozdic/The Image Bank/Getty Images. Sid 81 c © Leland Bobbe/Riser/Getty Images. Sid 82 © Sean Murphy/Stone/Getty Images. Sid 83 © Dan Kenyon/Stone/Getty Images. Sid 90 © Stockbyte Platinum/Getty Images. Sid 91 © Phil Boorman/The Image Bank/Getty Images. Sid 92 © Nordic Photo. Sid 98-99 © Imagesource/Johnér. Sid 100 © Steve Bronstein/The Image Bank/Getty Images. Sid 103 a © Paul Vozdic/The Image Bank/Getty Images. Sid 104 © Thierry Roge/Reuters/Corbis. Sid 110 © Hamill/Stone+/Getty Images. Sid 111 © Murawski/NG/Getty Images. Sid 113 © Theo Allofs/Photonica/Johnér. Sid 114 © iStockphoto. Sid 116 © James Leynse/Corbis. Sid 118-119 © Tara Moore/Stone+/Getty Images. Sid 121 © Scanpix. Sid 124 a © George Doyle/Stockbyte Platinum/Getty Images. Sid 124 b © Ron Levine/Photographer’s Choice/Getty Images. Sid 125 © Flying Colours Ltd/Digital Vision/Getty Images. Sid 126 © Antonio M Rosario/The Image Bank/Getty Images. Sid 132 Fri bild. Sid 136 © Fotosearch. Sid 138-139 © Brian Bahr/Allsport/Getty Images. Sid 141 © Patrick Ryan/Stone+/Getty Images. Sid 144 © MarkussonPhoto/Iconica/Getty Images. Sid 145 © Atli Mar/Nordic Photos/Getty Images. Sid 158 © Ryan McVay/Photodisc Green/Getty Images. Sid 146 © Ghaith Abdul-Ahad/Reportage/Getty Images. Sid 153 © Wathig Khuzaie/Reportage/Getty Images. Sid 154 © Michael Nichols/National Geographic/Getty Images. Sid 160-161 © Digital Vision/Getty Images. Sid 162 © Trujillo-Paumier/Stone/Getty Images. Sid 163 © Martin Sanmiguel/Stone/Getty Images. Sid 166 © Getty Images. Sid 174 © Megan Maloy/Taxi/Getty Images. Sid 176 © Ranald Mackechine/Photonica/Johnér. Sid 182-183 © Mediolmages/Getty Images. Sid 185 © Dave Nagel/The Image Bank/Getty Images. Sid 188 © Kevin Laubacher/Taxi/Getty Images. Sid 194 © Keri Leary/Taxi/Getty Images. Sid 196 © Universal/Everett/IBL. Sid 200 © Tria Giovan/CORBIS. Samtliga teckningar © Anders Nyberg

Förord Hello, young Professional Att välja program på gymnasiet är ett av dina viktigaste val. Det kommer att ha stor betydelse för hela ditt yrkesverksamma liv. Att detta program inne­ håller en kurs A i engelska är också viktigt. Det innebär att du får träna upp din engelska för att använda den såväl i ditt yrkesliv som privatliv – i Sverige och förstås utomlands. Att kunna tala och skriva engelska medför alltid stora fördelar. Det betyder att du kan kommunicera med arbetskamrater och kollegor av annan nationalitet, att du kan arbeta utomlands, att du kan läsa manualer, skicka e-post och skriva brev på engelska samt, inte minst, att du kan umgås på ett annat språk! Allt-i-ett-boken Professional består av nio kapitel med en temaintroduktion och en dialog som A-texter samt två lite längre B- och C-texter. Förutom en hel del nyttiga grammatik- och ordövningar finns också några blåfärgade sidor i C-delen, där folk berättar om sina yrken och där du får en allmän inblick i arbetslivet – och dessutom ett vettigt, arbetsnära ordförråd! Fact File är en liten uppslagsdel som förklarar personer , platser m.m. som före­kom­ mer i boken. De är markerade med (F) i texterna så att du vet vad du kan slå upp. I den omfattande alfabetiska ordlistan finns orden från kapitlen – med ljudskrift. Styckeorden står annars i anslutning till varje text. Som du säkert redan märkt finns också en elev-cd i din bok, där du kan lyssna på de flesta av bokens texter. På Bonnier Utbildnings hemsida (www.bonnierutbildning.se/professional) kommer du dessutom att hitta mer material som du kan använda dig av. Lycka till med din engelska! Christer Amnéus

FÖRORD  


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Grafisk form: Gary Newman, Pangea design /James Wright Projektledning form: David Lundgren Bildredaktörer: Pangea design Projektledning innehåll: Staffan Wahlgren Språklig granskning: Richard Manuel Professional, The Book ISBN 978-91-622-7450-4 © 2007 Christer Amnéus och Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovs­ rätt! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BonusPresskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/univer­sitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Fälth & Hässler Värnamo 2007

Första upplagan Första tryckningen

Texter

The Pier by Bobette Bryan, underworldtales.com (shortened). We Must Find Her and Destroy Her by Joellen Perry, US News Com. (adapted). The Biggest Robbery Attempt in History, © 2005 Courtroom Television Network LLC. About a Boy by Nick Hornby (Penguin Books Ltd., 2000). Copyright © Nick Hornby, 1998.

Bilder

Omslag © Photodisc/Getty Images. Sid 6-7 © InterNetwork Media/Getty Images. Sid 8 © Tony Hallas/Scientence Faction/Getty Images. Sid 12 © Chip Simons/Sciens Faction/Getty Images. Sid 16 © iStockphoto. Sid 18 © Bettmann/CORBIS. Sid 19 © Sharon Montrose/The Image Bank/Getty Images. Sid 21 © Malcom Piers/Photodisc Green/Getty Images. Sid 23 © Nordic Photos. Sid 25 © Paula Brinstein/Reportage/Getty Images. Sid 29 © Rob Goldman/Photographer’s Choice RF/Getty Images. Sid 30-31 © Zia Soleil/Iconica/Getty Images. Sid 33 © Nordic Photos. Sid 36 © Alan R Moller/Stone/Getty Images. Sid 37 a © Nordic Photos. Sid 37 b © Nordic Photos. Sid 39 © Chris Cheadle/Photographer’s Choice/Getty Images. Sid 41 © Digital Vision/Getty Images. Sid 42 © Jem Grischhotti/Taxi/Getty Images. Sid 47 © David Noton/Taxi/Getty Images. Sid 48 © Bernard Lang/The Image Bank/Getty Images. Sid 50 Henry Horenstein/Photonica/Johnér. Sid 54 © Flying Colours Ltd/Getty Images. Sid 57 © Nordic Photos. Sid 61 © Nick White/Taxi/Getty Images. Sid 68 © Adam Gault/Digital Vision/Getty Images. Sid 72 © Matt Cardy/Reportage/Getty Images. Sid 73 © Digital Vision/Getty Images. Sid 74-75 © Nordic Photos. Sid 77 © Mark Segal/Stone/Getty Images. Sid 80 © Horace Abrahams/Hulton Archive/Getty Images. Sid 81 a © Peter Hendrie/The Image Bank/Getty Images. Sid 81 b © Paul Vozdic/The Image Bank/Getty Images. Sid 81 c © Leland Bobbe/Riser/Getty Images. Sid 82 © Sean Murphy/Stone/Getty Images. Sid 83 © Dan Kenyon/Stone/Getty Images. Sid 90 © Stockbyte Platinum/Getty Images. Sid 91 © Phil Boorman/The Image Bank/Getty Images. Sid 92 © Nordic Photo. Sid 98-99 © Imagesource/Johnér. Sid 100 © Steve Bronstein/The Image Bank/Getty Images. Sid 103 a © Paul Vozdic/The Image Bank/Getty Images. Sid 104 © Thierry Roge/Reuters/Corbis. Sid 110 © Hamill/Stone+/Getty Images. Sid 111 © Murawski/NG/Getty Images. Sid 113 © Theo Allofs/Photonica/Johnér. Sid 114 © iStockphoto. Sid 116 © James Leynse/Corbis. Sid 118-119 © Tara Moore/Stone+/Getty Images. Sid 121 © Scanpix. Sid 124 a © George Doyle/Stockbyte Platinum/Getty Images. Sid 124 b © Ron Levine/Photographer’s Choice/Getty Images. Sid 125 © Flying Colours Ltd/Digital Vision/Getty Images. Sid 126 © Antonio M Rosario/The Image Bank/Getty Images. Sid 132 Fri bild. Sid 136 © Fotosearch. Sid 138-139 © Brian Bahr/Allsport/Getty Images. Sid 141 © Patrick Ryan/Stone+/Getty Images. Sid 144 © MarkussonPhoto/Iconica/Getty Images. Sid 145 © Atli Mar/Nordic Photos/Getty Images. Sid 158 © Ryan McVay/Photodisc Green/Getty Images. Sid 146 © Ghaith Abdul-Ahad/Reportage/Getty Images. Sid 153 © Wathig Khuzaie/Reportage/Getty Images. Sid 154 © Michael Nichols/National Geographic/Getty Images. Sid 160-161 © Digital Vision/Getty Images. Sid 162 © Trujillo-Paumier/Stone/Getty Images. Sid 163 © Martin Sanmiguel/Stone/Getty Images. Sid 166 © Getty Images. Sid 174 © Megan Maloy/Taxi/Getty Images. Sid 176 © Ranald Mackechine/Photonica/Johnér. Sid 182-183 © Mediolmages/Getty Images. Sid 185 © Dave Nagel/The Image Bank/Getty Images. Sid 188 © Kevin Laubacher/Taxi/Getty Images. Sid 194 © Keri Leary/Taxi/Getty Images. Sid 196 © Universal/Everett/IBL. Sid 200 © Tria Giovan/CORBIS. Samtliga teckningar © Anders Nyberg

Förord Hello, young Professional Att välja program på gymnasiet är ett av dina viktigaste val. Det kommer att ha stor betydelse för hela ditt yrkesverksamma liv. Att detta program inne­ håller en kurs A i engelska är också viktigt. Det innebär att du får träna upp din engelska för att använda den såväl i ditt yrkesliv som privatliv – i Sverige och förstås utomlands. Att kunna tala och skriva engelska medför alltid stora fördelar. Det betyder att du kan kommunicera med arbetskamrater och kollegor av annan nationalitet, att du kan arbeta utomlands, att du kan läsa manualer, skicka e-post och skriva brev på engelska samt, inte minst, att du kan umgås på ett annat språk! Allt-i-ett-boken Professional består av nio kapitel med en temaintroduktion och en dialog som A-texter samt två lite längre B- och C-texter. Förutom en hel del nyttiga grammatik- och ordövningar finns också några blåfärgade sidor i C-delen, där folk berättar om sina yrken och där du får en allmän inblick i arbetslivet – och dessutom ett vettigt, arbetsnära ordförråd! Fact File är en liten uppslagsdel som förklarar personer , platser m.m. som före­kom­ mer i boken. De är markerade med (F) i texterna så att du vet vad du kan slå upp. I den omfattande alfabetiska ordlistan finns orden från kapitlen – med ljudskrift. Styckeorden står annars i anslutning till varje text. Som du säkert redan märkt finns också en elev-cd i din bok, där du kan lyssna på de flesta av bokens texter. På Bonnier Utbildnings hemsida (www.bonnierutbildning.se/professional) kommer du dessutom att hitta mer material som du kan använda dig av. Lycka till med din engelska! Christer Amnéus

FÖRORD  


contents list

5 Urban Legends A You Must Be Having Me on Dialogue: Believing and Not Believing B Forget It, Bill (Did i frågor och nekande meningar samt genitiv) C Paddy Goes Down Under

All the texts and all exercises marked with the Teacher’s CDs.

1 Life and Death

have been recorded on

A Is There Life on Earth? Dialogue: Meeting Someone for the First Time B Visitors from Outer Space (Presens av be och have och enkelt presens) C Ten Minutes Left to Live

6 9 10 13 21

2 Surfin’ USA

30

33 35

A B C

California Sun Dialogue: Talking about the Weather The Surfing Girl (Regelbunden preteritum och some- och any-ord) Who Is He?

38 46

3 City Blues

54

56 58

A Wrong Attitude! Dialogue: Agreeing or Disagreeing B Stolen Identity (Oregelbunden preteritum och preteritum av be) C Money, Money, Money

60 68

4 Chicago

74

76 78

A B

The Windy City Dialogue: Finding Your Way The Chase (Do och does i frågor och nekande meningar samt några hjälpverb) C The Pier   PROFESSIONAL

82

90

6 Heroines and Villains

A B C

Tricksters Dialogue: Feeling Sorry for and Giving Advice The Biggest Robbery Attempt in History (Possessiva och relativa pronomen) We Must Find Her and Destroy Her

7 Danger A B C

A B C

A B C

104 112

118 120 122 125 132

138

160

Love You Dialogue: Expressing Feelings Teenage Parents (Plural och –ingform efter preposition) Matchmakers’ Club

162 164

9 Friends

100 102

Extreme Sports 140 Dialogue: Seriously Speaking 142 Killing Zone 146 (Pågående form presens och pågående form preteritum) Stuck 154

8 For Better, for Worse

98

174

182

That’s What Friends Are for Dialogue: Talking about Sympathy What Happened to Your Hair? (Futurum och adjektiv/adverb) About a Boy

184 186

Fact File

166

188 196

204

Lista över oregelbundna verb Alfabetisk engelsk-svensk ordlista

215 219

Contents list  


contents list

5 Urban Legends A You Must Be Having Me on Dialogue: Believing and Not Believing B Forget It, Bill (Did i frågor och nekande meningar samt genitiv) C Paddy Goes Down Under

All the texts and all exercises marked with the Teacher’s CDs.

1 Life and Death

have been recorded on

A Is There Life on Earth? Dialogue: Meeting Someone for the First Time B Visitors from Outer Space (Presens av be och have och enkelt presens) C Ten Minutes Left to Live

6 9 10 13 21

2 Surfin’ USA

30

33 35

A B C

California Sun Dialogue: Talking about the Weather The Surfing Girl (Regelbunden preteritum och some- och any-ord) Who Is He?

38 46

3 City Blues

54

56 58

A Wrong Attitude! Dialogue: Agreeing or Disagreeing B Stolen Identity (Oregelbunden preteritum och preteritum av be) C Money, Money, Money

60 68

4 Chicago

74

76 78

A B

The Windy City Dialogue: Finding Your Way The Chase (Do och does i frågor och nekande meningar samt några hjälpverb) C The Pier   PROFESSIONAL

82

90

6 Heroines and Villains

A B C

Tricksters Dialogue: Feeling Sorry for and Giving Advice The Biggest Robbery Attempt in History (Possessiva och relativa pronomen) We Must Find Her and Destroy Her

7 Danger A B C

A B C

A B C

104 112

118 120 122 125 132

138

160

Love You Dialogue: Expressing Feelings Teenage Parents (Plural och –ingform efter preposition) Matchmakers’ Club

162 164

9 Friends

100 102

Extreme Sports 140 Dialogue: Seriously Speaking 142 Killing Zone 146 (Pågående form presens och pågående form preteritum) Stuck 154

8 For Better, for Worse

98

174

182

That’s What Friends Are for Dialogue: Talking about Sympathy What Happened to Your Hair? (Futurum och adjektiv/adverb) About a Boy

184 186

Fact File

166

188 196

204

Lista över oregelbundna verb Alfabetisk engelsk-svensk ordlista

215 219

Contents list  


1A

Is There Life on Earth? Introduction 4.6 billion years ago the Earth was born. It started off as a large ball of gases, then became a big fire ball, then a ball of rock and magma. The surface cooled and it became hard. For thousands of years the Earth was bombarded with meteorites. Volcanoes were active and shaped the Earth into what it is today. The first sign of life on Earth is about 3.6 billion years old. After many years the oceans and the first real land continent called Pangea were created. Pangea is today our seven continents. But it took a long time before our forefathers came. It happened in the African savanna about 100,000 to 200,000 years ago. Then they moved to the Old world (Europe) and after that Oceania F 40,000 years ago, and finally the Americas F 10,000 years ago. And just now, some of their children are reading a text about life on Earth – in English. billion  miljard (1000 miljoner) became (av become)  blev rock  här sten magma  magma (smälta bergarter i jordens inre) surface  yta cool  svalna

5

10

15

shape  forma sign  tecken were created  skapades forefather  förfader finally  till slut

Chapter 1  Life and Death  


1A

Is There Life on Earth? Introduction 4.6 billion years ago the Earth was born. It started off as a large ball of gases, then became a big fire ball, then a ball of rock and magma. The surface cooled and it became hard. For thousands of years the Earth was bombarded with meteorites. Volcanoes were active and shaped the Earth into what it is today. The first sign of life on Earth is about 3.6 billion years old. After many years the oceans and the first real land continent called Pangea were created. Pangea is today our seven continents. But it took a long time before our forefathers came. It happened in the African savanna about 100,000 to 200,000 years ago. Then they moved to the Old world (Europe) and after that Oceania F 40,000 years ago, and finally the Americas F 10,000 years ago. And just now, some of their children are reading a text about life on Earth – in English. billion  miljard (1000 miljoner) became (av become)  blev rock  här sten magma  magma (smälta bergarter i jordens inre) surface  yta cool  svalna

5

10

15

shape  forma sign  tecken were created  skapades forefather  förfader finally  till slut

Chapter 1  Life and Death  


Exercises

Roderic Charlene Roderic Charlene 5

Roderic Charlene Roderic Charlene

1 Near Swedish Words

Roderic 10

Explain the words in English. 1 bombard 2 volcano

3 ocean 4 continent

Roderic

5 savanna

in fact faktiskt study studera

Handicraft hantverk I’m off jag måste i väg

2 Numbers

5 Your Dialogue

Say the following.

Act the scene above again with a friend. Change everything in italics (use your name, your nationality and your hometown). Also use the box below for your programme.

1 4,600

2 4,600,000

3 4,600,000,000

3 Right or Wrong? A Are the sentences right or wrong? Tick off.

1 2 3 4 5 6 7

The Earth is more than 44,600,000 years old. First it was very hot. There has been life for about 3.6 billion years. Pangea was the first animal on Earth. Our forefathers have existed for at least 100,000 years. They came from Oceania. The first people to arrive in the Americas came with Columbus in 1492.

B Correct the sentences in exercise A that are wrong.

4 Meeting Someone for the First Time Charlene and Roderic have never met before. Read the dialogue with a friend. Charlene Roderic Charlene Roderic 5

Charlene

I’m from Cork. And you? Well, I’m from Cambridge. So, what do you do? I’m a student. And how about you? I’m a student, too. Oh! What are you studying then? Well, Handicraft. What about you? I’m doing Media. Interesting! Oops, I’m off to my next lesson now. Me too. See you tomorrow. Bye. Bye, Charlene.

Charlene

Hi, I’m Charlene. And I’m Roderic. Good to see you. Are you English too? No, in fact I’m Irish. Where do you come from?

10  PROFESSIONAL

National Swedish Programmes Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrations- programmet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet

Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

The Child Recreation Programme The Construction Programme The Electrical Engineering Programme The Energy Programme The Arts Programme The Vehicle Engineering Programme The Business and Administration Programme The Handicraft Programme The Hotel, Restaurant and Catering Programme The Industrial Programme The Food Programme The Media Programme The Natural Resource Use Programme The Natural Science Programme The Health Care Programme The Social Science Programme The Technology Programme

Chapter 1  Life and Death  11


Exercises

Roderic Charlene Roderic Charlene 5

Roderic Charlene Roderic Charlene

1 Near Swedish Words

Roderic 10

Explain the words in English. 1 bombard 2 volcano

3 ocean 4 continent

Roderic

5 savanna

in fact faktiskt study studera

Handicraft hantverk I’m off jag måste i väg

2 Numbers

5 Your Dialogue

Say the following.

Act the scene above again with a friend. Change everything in italics (use your name, your nationality and your hometown). Also use the box below for your programme.

1 4,600

2 4,600,000

3 4,600,000,000

3 Right or Wrong? A Are the sentences right or wrong? Tick off.

1 2 3 4 5 6 7

The Earth is more than 44,600,000 years old. First it was very hot. There has been life for about 3.6 billion years. Pangea was the first animal on Earth. Our forefathers have existed for at least 100,000 years. They came from Oceania. The first people to arrive in the Americas came with Columbus in 1492.

B Correct the sentences in exercise A that are wrong.

4 Meeting Someone for the First Time Charlene and Roderic have never met before. Read the dialogue with a friend. Charlene Roderic Charlene Roderic 5

Charlene

I’m from Cork. And you? Well, I’m from Cambridge. So, what do you do? I’m a student. And how about you? I’m a student, too. Oh! What are you studying then? Well, Handicraft. What about you? I’m doing Media. Interesting! Oops, I’m off to my next lesson now. Me too. See you tomorrow. Bye. Bye, Charlene.

Charlene

Hi, I’m Charlene. And I’m Roderic. Good to see you. Are you English too? No, in fact I’m Irish. Where do you come from?

10  PROFESSIONAL

National Swedish Programmes Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrations- programmet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet

Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

The Child Recreation Programme The Construction Programme The Electrical Engineering Programme The Energy Programme The Arts Programme The Vehicle Engineering Programme The Business and Administration Programme The Handicraft Programme The Hotel, Restaurant and Catering Programme The Industrial Programme The Food Programme The Media Programme The Natural Resource Use Programme The Natural Science Programme The Health Care Programme The Social Science Programme The Technology Programme

Chapter 1  Life and Death  11


6 Writing a Dialogue Work with a friend. Write your own dialogue. Use the dialogue in exercise 4 as a model. Feel free to add new details.

1b

Visitors from Outer Space

7 Introducing Text B Text B has been translated into English to make it easier to understand. It was originally written in Galaxese, which is spoken on the planet of Granga in outer space. In the story we meet Captain Restrich and Pilot Naftafs. originally  ursprungligen is spoken (av speak)  talas outer space  yttre rymden

Now read text B.

A very, very, very long time ago … – 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 … Stop, pilot Naftafs! Don’t get too close. – This place looks pretty boring – and ugly! Yuk! Well, it sure isn’t like Star City or trendy Galax Boulevard. – And there’s nothing to see. Just smoke – and no life. And terribly hot! Let’s get out of this place. – All right. The engine’s on! We have take-off. Now, switch on to the same place 4.4 billion years from now. – Ay, ay, Sir. A very long time ago … 5, 4, 3, 2, 1 ... What on earth are those big people with long necks and big teeth? – They look like dangerous dribs (birds in Galaxese) to me. More than 4 sax (1 sax = 2 m) long. I don’t like it here. Yes, it’s very unfriendly. Let’s try again. Take year … 2008. Not long ago … – 3, 2, 1 ... We have landed. Same place, year 2008. That’s better. Let’s switch on the intergalactic transformer first. – It’s on! What does it say? Ah, look at this! There’s a river down there. – And great buildings! And traffic! And people! Funny! They look different. – Wow! There’s a castle too, and a palace, and look at that big wheel. The transformer says that this is Great Britain. The place is called London. There are about ten million inhabitants here. It is a peaceful country with 60 million inhabitants. The fourlegged inhabitants are not people but animals. Animals?! What’s that? – Well, the place looks safe. Shall we have a closer look?

12  PROFESSIONAL

5

10

15

20

25

30

Chapter 1  Life and Death  13


6 Writing a Dialogue Work with a friend. Write your own dialogue. Use the dialogue in exercise 4 as a model. Feel free to add new details.

1b

Visitors from Outer Space

7 Introducing Text B Text B has been translated into English to make it easier to understand. It was originally written in Galaxese, which is spoken on the planet of Granga in outer space. In the story we meet Captain Restrich and Pilot Naftafs. originally  ursprungligen is spoken (av speak)  talas outer space  yttre rymden

Now read text B.

A very, very, very long time ago … – 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 … Stop, pilot Naftafs! Don’t get too close. – This place looks pretty boring – and ugly! Yuk! Well, it sure isn’t like Star City or trendy Galax Boulevard. – And there’s nothing to see. Just smoke – and no life. And terribly hot! Let’s get out of this place. – All right. The engine’s on! We have take-off. Now, switch on to the same place 4.4 billion years from now. – Ay, ay, Sir. A very long time ago … 5, 4, 3, 2, 1 ... What on earth are those big people with long necks and big teeth? – They look like dangerous dribs (birds in Galaxese) to me. More than 4 sax (1 sax = 2 m) long. I don’t like it here. Yes, it’s very unfriendly. Let’s try again. Take year … 2008. Not long ago … – 3, 2, 1 ... We have landed. Same place, year 2008. That’s better. Let’s switch on the intergalactic transformer first. – It’s on! What does it say? Ah, look at this! There’s a river down there. – And great buildings! And traffic! And people! Funny! They look different. – Wow! There’s a castle too, and a palace, and look at that big wheel. The transformer says that this is Great Britain. The place is called London. There are about ten million inhabitants here. It is a peaceful country with 60 million inhabitants. The fourlegged inhabitants are not people but animals. Animals?! What’s that? – Well, the place looks safe. Shall we have a closer look?

12  PROFESSIONAL

5

10

15

20

25

30

Chapter 1  Life and Death  13


The spaceship flew along Oxford Street F, turned right and passed Piccadilly Circus F. Then it headed for Trafalgar Square F and the Houses of Parliament F. Captain Restrich and Pilot Naftafs landed softly on a funny-looking green area next to a large building on the river. The intergalactic transformer told them that this was Parliament Park and “the very big green jungle was a lawn and the enormous skyscraper-like poles with green parts at the top were trees”. Unfortunately it forgot to inform the two Grangians about dogs … Every morning Mrs Emma Beale took her little poodle, Miss Universe, for a walk – as she did this morning. When they came to the end of Parliament Park, the dog ran like mad towards one corner of the park. It sniffed at something, opened its mouth and then swallowed it. No one has ever heard of Captain Restrich or Pilot Naftafs since. Rumour has it that a dog in London sounds like a spaceship when you put your ear to its belly. visitor  besökare pretty boring  rätt trist ugly  ful terribly  hemskt engine  motor take-off  start switch on här ställa om, koppla över neck  hals intergalactic transformer  apparat som  översätter språk castle  borg wheel  hjul inhabitant  invånare peaceful  fridfull

14  PROFESSIONAL

flew (av fly)  flög head for  här styra mot area  område lawn  gräsmatta skyscraper  skyskrapa pole  stång unfortunately  oturligt nog towards  mot swallow  svälja since  sedan dess rumour has it  det går ett rykte belly  mage

Exercises 5

1 Near Swedish Words Explain the words in English. 10

1 trendy 2 palace

3 four-legged 4 poodle

5 sniff

2 Right or Wrong? 15

A Are the sentences right or wrong? Tick off. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Galax Boulevard is a pretty boring place. The second visit took place 4.4 billion years ago. Restrich is the driver of the spaceship. On their second visit the visitors saw people that were nine metres tall. In 2008, they saw a river, people, buildings and animals. Britain has about 60 million inhabitants. The spaceship passed Oxford Street and Trafalgar Square. It landed on a building near the Thames, the London river. The captain and the pilot knew a lot about dogs. They are still driving around inside the dog.

B Correct the statements in exercise A that are wrong.

3 Questions on the Text Ask and answer together with a friend.

1 2 3 4 5 6 7

What was the Earth like when the captain and the pilot arrived the first time? What did they see the second time? When did they arrive the third time they tried? Where did they arrive? What did the intergalactic transformer tell them about London? And about Great Britain? What green area is there next to the Houses of Parliament?

Chapter 1  Life and Death  15


The spaceship flew along Oxford Street F, turned right and passed Piccadilly Circus F. Then it headed for Trafalgar Square F and the Houses of Parliament F. Captain Restrich and Pilot Naftafs landed softly on a funny-looking green area next to a large building on the river. The intergalactic transformer told them that this was Parliament Park and “the very big green jungle was a lawn and the enormous skyscraper-like poles with green parts at the top were trees”. Unfortunately it forgot to inform the two Grangians about dogs … Every morning Mrs Emma Beale took her little poodle, Miss Universe, for a walk – as she did this morning. When they came to the end of Parliament Park, the dog ran like mad towards one corner of the park. It sniffed at something, opened its mouth and then swallowed it. No one has ever heard of Captain Restrich or Pilot Naftafs since. Rumour has it that a dog in London sounds like a spaceship when you put your ear to its belly. visitor  besökare pretty boring  rätt trist ugly  ful terribly  hemskt engine  motor take-off  start switch on här ställa om, koppla över neck  hals intergalactic transformer  apparat som  översätter språk castle  borg wheel  hjul inhabitant  invånare peaceful  fridfull

14  PROFESSIONAL

flew (av fly)  flög head for  här styra mot area  område lawn  gräsmatta skyscraper  skyskrapa pole  stång unfortunately  oturligt nog towards  mot swallow  svälja since  sedan dess rumour has it  det går ett rykte belly  mage

Exercises 5

1 Near Swedish Words Explain the words in English. 10

1 trendy 2 palace

3 four-legged 4 poodle

5 sniff

2 Right or Wrong? 15

A Are the sentences right or wrong? Tick off. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Galax Boulevard is a pretty boring place. The second visit took place 4.4 billion years ago. Restrich is the driver of the spaceship. On their second visit the visitors saw people that were nine metres tall. In 2008, they saw a river, people, buildings and animals. Britain has about 60 million inhabitants. The spaceship passed Oxford Street and Trafalgar Square. It landed on a building near the Thames, the London river. The captain and the pilot knew a lot about dogs. They are still driving around inside the dog.

B Correct the statements in exercise A that are wrong.

3 Questions on the Text Ask and answer together with a friend.

1 2 3 4 5 6 7

What was the Earth like when the captain and the pilot arrived the first time? What did they see the second time? When did they arrive the third time they tried? Where did they arrive? What did the intergalactic transformer tell them about London? And about Great Britain? What green area is there next to the Houses of Parliament?

Chapter 1  Life and Death  15


8 Who was Miss Universe? 9 What did she do to the spaceship? 10 Where are Captain Restrich and Pilot Naftafs now?

4 Two Stories Choose either of the two tasks and write. • Write down Mrs Beale’s story about Miss Universe and what happened in the park. • Write the dialogue between the captain and the pilot inside the dog’s belly.

5 Wordwork Find the exact words from text B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

in front of a house with grass on it you can have a scarf around it very popular just now food container a car normally has four of them one thousand million never fights or makes trouble nothing happens it is noisy and you can’t drive a car without it Sweden has only nine million

6 Practise the Words Write eight sentences with the new words from exercise 5. Give six correct explanations and two wrong ones. Read them to a friend who will have to find out which two are wrong. Ex. (correct) Mrs Beale’s dog swallowed the spaceship. (wrong) There was a motorway on the lawn.

7 Use the Words Use as many words as you can from exercise 5 and write your own story (75 – 100 words).

16  PROFESSIONAL

8 Listening Exercise Let’s Get out of This Belly Have your answer sheet ready and read the instructions. Then fill in the missing parts as you listen.

9 In Space Look up the words in the alphabetical wordlist on page 219. Then write five sentences with those words. orbit – the Milky Way – no gravity – impact – space shuttle – lunar module – alien – flying saucer – Big Bang – planets

Grammar

10 Presens av be och have i talspråk (och skriftspråk) Exempel to be (att vara)

PRESENS (är) I’m (I am) Swedish. You’re (You are) (= du) Swedish. He’s (He is) Swedish. She’s (She is) Swedish. It’s (It is) Swedish. We’re (We are) Swedish. You’re (You are) (= ni) Swedish. They’re (They are) Swedish.

to have (att ha) PRESENS (har) I’ve got (I have) a cold. You’ve got (You have) a cold. He’s got (He has) a cold. She’s got (She has) a cold. It’s got (It has) a cold. We’ve got (We have) a cold. You’ve got (You have) a cold. They’ve got (They have) a cold.

Regel Kortformerna I’m, you’ve got osv. används mest i talspråket. Tänk på att t.ex. Sandra’s motsvarar she’s, Kevin’s got motsvarar he’s got.

Tricky Sticky Here are my questions: What doesn’t begin or end, or does it? What begins and ends, or doesn’t it?

Chapter 1  Life and Death  17


8 Who was Miss Universe? 9 What did she do to the spaceship? 10 Where are Captain Restrich and Pilot Naftafs now?

4 Two Stories Choose either of the two tasks and write. • Write down Mrs Beale’s story about Miss Universe and what happened in the park. • Write the dialogue between the captain and the pilot inside the dog’s belly.

5 Wordwork Find the exact words from text B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

in front of a house with grass on it you can have a scarf around it very popular just now food container a car normally has four of them one thousand million never fights or makes trouble nothing happens it is noisy and you can’t drive a car without it Sweden has only nine million

6 Practise the Words Write eight sentences with the new words from exercise 5. Give six correct explanations and two wrong ones. Read them to a friend who will have to find out which two are wrong. Ex. (correct) Mrs Beale’s dog swallowed the spaceship. (wrong) There was a motorway on the lawn.

7 Use the Words Use as many words as you can from exercise 5 and write your own story (75 – 100 words).

16  PROFESSIONAL

8 Listening Exercise Let’s Get out of This Belly Have your answer sheet ready and read the instructions. Then fill in the missing parts as you listen.

9 In Space Look up the words in the alphabetical wordlist on page 219. Then write five sentences with those words. orbit – the Milky Way – no gravity – impact – space shuttle – lunar module – alien – flying saucer – Big Bang – planets

Grammar

10 Presens av be och have i talspråk (och skriftspråk) Exempel to be (att vara)

PRESENS (är) I’m (I am) Swedish. You’re (You are) (= du) Swedish. He’s (He is) Swedish. She’s (She is) Swedish. It’s (It is) Swedish. We’re (We are) Swedish. You’re (You are) (= ni) Swedish. They’re (They are) Swedish.

to have (att ha) PRESENS (har) I’ve got (I have) a cold. You’ve got (You have) a cold. He’s got (He has) a cold. She’s got (She has) a cold. It’s got (It has) a cold. We’ve got (We have) a cold. You’ve got (You have) a cold. They’ve got (They have) a cold.

Regel Kortformerna I’m, you’ve got osv. används mest i talspråket. Tänk på att t.ex. Sandra’s motsvarar she’s, Kevin’s got motsvarar he’s got.

Tricky Sticky Here are my questions: What doesn’t begin or end, or does it? What begins and ends, or doesn’t it?

Chapter 1  Life and Death  17


Övning A Ersätt de kursiverade orden med orden inom parentes och bilda nya meningar.

1 2 3 4 5 6 7 8

We’re in a good class. (I) – I’m in a good class. They’re new here. (Peter) You’re always so nice! (They) Linda and John are twins. (We) I’ve got a new classmate. (She) They’ve got good teachers. (We) You’ve got all you need. (I) He’s got a lot of homework for tomorrow. (You)

11 Enkelt presens (-s i tredje person) av verb (inkl. stavningsförändringar) Exempel I live here. You live here. (= du) He lives here. The taxi driver lives here. She lives here. Miss Anderson lives here. It lives here. The bird lives here. We live here. You live here. (= ni) They live here. The owners live here.

B Välj rätt alternativ.

Regel

1 2 3 4 5 6 7 8

Använd enkelt presens när du pratar om en vana, något du gör ofta, om det är fakta eller sanning. Om huvudpersonen är He, She eller It lägger man till –s på verbet. Tänk på att She i tabellen ovan kan vara t.ex. The girl, Mrs Jones eller Your sister och He kan vara The boy, Mr Smith eller Her brother.

I’m/I’ve got a new computer at home. Nicola’s/Nicola’s got good at football. We’re/We’ve got people from ten countries in my class. They’re/They’ve got much better now. You’re/You’ve got a great sister, Peter. I’m/I’ve got new at this school. Danny’s/Danny’s got two older sisters. I know that you’re/you’ve got many lessons today.

C Översätt. Jämför med övning B ovan.

1 2 3 4 5 6

Jag är från Cork. Jag vet att du har media i dag. Mina vänner är i London. Mrs Beale har en hund. Vi är från Star City. De har ett nytt rymdskepp.

Obs! Vissa verb får –es i stället för bara –s för uttalets skull, t.ex. I catch – He catches, They watch – She watches.

Övning A Ersätt de kursiverade orden med orden inom parentes och bilda nya meningar.

1 2 3 4 5 6 7 8

I often talk to the owner. (The officer) They never sit in the garden. (Miss Anderson) He feeds his dog twice a day. (I) The man weighs 130 pounds. (I) We like that dog. (The child) You look very sad. (My friend) The players train hard every day. (She) The riding school opens tomorrow. (It)

Yogi Berra, Baseball Star.

Yogi Berra “I wonder where people were living before this Earth was created.”

18  PROFESSIONAL

Chapter 1  Life and Death  19


Övning A Ersätt de kursiverade orden med orden inom parentes och bilda nya meningar.

1 2 3 4 5 6 7 8

We’re in a good class. (I) – I’m in a good class. They’re new here. (Peter) You’re always so nice! (They) Linda and John are twins. (We) I’ve got a new classmate. (She) They’ve got good teachers. (We) You’ve got all you need. (I) He’s got a lot of homework for tomorrow. (You)

11 Enkelt presens (-s i tredje person) av verb (inkl. stavningsförändringar) Exempel I live here. You live here. (= du) He lives here. The taxi driver lives here. She lives here. Miss Anderson lives here. It lives here. The bird lives here. We live here. You live here. (= ni) They live here. The owners live here.

B Välj rätt alternativ.

Regel

1 2 3 4 5 6 7 8

Använd enkelt presens när du pratar om en vana, något du gör ofta, om det är fakta eller sanning. Om huvudpersonen är He, She eller It lägger man till –s på verbet. Tänk på att She i tabellen ovan kan vara t.ex. The girl, Mrs Jones eller Your sister och He kan vara The boy, Mr Smith eller Her brother.

I’m/I’ve got a new computer at home. Nicola’s/Nicola’s got good at football. We’re/We’ve got people from ten countries in my class. They’re/They’ve got much better now. You’re/You’ve got a great sister, Peter. I’m/I’ve got new at this school. Danny’s/Danny’s got two older sisters. I know that you’re/you’ve got many lessons today.

C Översätt. Jämför med övning B ovan.

1 2 3 4 5 6

Jag är från Cork. Jag vet att du har media i dag. Mina vänner är i London. Mrs Beale har en hund. Vi är från Star City. De har ett nytt rymdskepp.

Obs! Vissa verb får –es i stället för bara –s för uttalets skull, t.ex. I catch – He catches, They watch – She watches.

Övning A Ersätt de kursiverade orden med orden inom parentes och bilda nya meningar.

1 2 3 4 5 6 7 8

I often talk to the owner. (The officer) They never sit in the garden. (Miss Anderson) He feeds his dog twice a day. (I) The man weighs 130 pounds. (I) We like that dog. (The child) You look very sad. (My friend) The players train hard every day. (She) The riding school opens tomorrow. (It)

Yogi Berra, Baseball Star.

Yogi Berra “I wonder where people were living before this Earth was created.”

18  PROFESSIONAL

Chapter 1  Life and Death  19


B Välj rätt alternativ.

1 2 3 4 5 6 7 8

Miss Anderson often talk/talks to the neighbour. The officer usually come/comes home at five. It’s all right if you knock/knocks first. They never show/shows me any photos. The dog look/looks all right now. It snow/snows a lot in December. Susie love/loves animals. The two neighbours always talk/talks to the postman.

C Översätt. Jämför med övning B ovan.

1 2 3 4 5 6

Ägaren älskar sina (his) bilar. Hundarna älskar ägaren. Brevbäraren väger 150 pund. Grannen (neighbour) knackar på dörren varje kväll. Jag pratar aldrig med min syster. De kommer hem klockan sex.

12 Introducing Text C

1C

Ten Minutes Left to Live One of them has ten minutes left to live.

The Boeing 747s is getting closer to Sydney F at an altitude of 8,000 feet. Dave Edison, the rock singer, is half asleep, daydreaming about his Australian – Asian tour. The captain announces over the speakers that the plane is now descending. Dave knows that this tour is going to be hard, but he loves every minute of it. The other band members are arriving later on the same day. They have had fights over their music and direction during the last few months, but now there is harmony in the group. He is sure they will be better than ever.

5

10

A plane with a celebrated rock star, a train with one of the best swimmers in the world and a coach with a famous scientist are all on their way to Sydney, Australia. Two of them will get there, but one will be blown to pieces. Who? celebrated  firad coach  långfärdsbuss scientist  vetenskapsman be blown to pieces  sprängas i bitar

Now read text C.

20  PROFESSIONAL

Chapter 1  Life and Death  21


B Välj rätt alternativ.

1 2 3 4 5 6 7 8

Miss Anderson often talk/talks to the neighbour. The officer usually come/comes home at five. It’s all right if you knock/knocks first. They never show/shows me any photos. The dog look/looks all right now. It snow/snows a lot in December. Susie love/loves animals. The two neighbours always talk/talks to the postman.

C Översätt. Jämför med övning B ovan.

1 2 3 4 5 6

Ägaren älskar sina (his) bilar. Hundarna älskar ägaren. Brevbäraren väger 150 pund. Grannen (neighbour) knackar på dörren varje kväll. Jag pratar aldrig med min syster. De kommer hem klockan sex.

12 Introducing Text C

1C

Ten Minutes Left to Live One of them has ten minutes left to live.

The Boeing 747s is getting closer to Sydney F at an altitude of 8,000 feet. Dave Edison, the rock singer, is half asleep, daydreaming about his Australian – Asian tour. The captain announces over the speakers that the plane is now descending. Dave knows that this tour is going to be hard, but he loves every minute of it. The other band members are arriving later on the same day. They have had fights over their music and direction during the last few months, but now there is harmony in the group. He is sure they will be better than ever.

5

10

A plane with a celebrated rock star, a train with one of the best swimmers in the world and a coach with a famous scientist are all on their way to Sydney, Australia. Two of them will get there, but one will be blown to pieces. Who? celebrated  firad coach  långfärdsbuss scientist  vetenskapsman be blown to pieces  sprängas i bitar

Now read text C.

20  PROFESSIONAL

Chapter 1  Life and Death  21


Nine minutes left to live. The Great Southern Railway train has passed Broken Hill a long time ago and is well into New South Wales F. Sarah Costello, member of the world champion team in the Women’s 4 x 100 Metre Freestyle Relay, is reading a magazine in her comfortable seat. The train is on time and she will be in Sydney within nine minutes – in time for the Australian Games. Sarah realizes how lucky she is. Her talent, her swimming team and her journeys, what else can you expect in life! She wouldn’t trade with anyone in the world. Eight minutes left to live. For the last eleven hours and fifty-two minutes Professor Hugh Peterson, the Nobel Prize winner for Medicine, has been sitting on the coach between Melbourne and Sydney on Route 2. He is to attend a conference, where he will talk about a new vaccine that will save thousands of lives all over the world. He has left his wife and his beautiful garden for two days and he is already longing for them. The last year or so he has started spending more time at home. He is getting older and he wants to enjoy life, although his research means a lot to him. Seven minutes left to live. “Edmonton Police Station, Officer Ralston. Can I help you? … A bomb? Where? It’ll go off in seven minutes? Can I have your name, please? Come on, who are you? Hallo! He hung up! He said something about revenge. Sergeant Whyte! Track the call! Speed it up! He sounded serious.” Six minutes left to live. Dave Edison is writing some new lyrics on a piece of paper. He has this wonderful idea about a song. ‘Love is like an open horizon. There’s no beginning, there’s no ending.’ Sarah Costello finds an article about Norway in her magazine. ‘Imagine, going to that beautiful country.’ Hugh Peterson is thinking about his new-born granddaughter in Perth. What a marvellous little child, perfect fingers and brown hair. And those cute little eyes. How wonderful life is!’

22  PROFESSIONAL

5

10

15

Five minutes left to live. “Whyte, what have you got?” “Well, Sir. The phone call was made from a home number.” “Find out what area and street. Speed it up!” “Every computer is working, Sir! The only question is, will we have enough time? The voice said seven minutes and that was two minutes ago.” Four minutes left to live. Dave Edison sings to himself, ‘An open horizon in my mind. How can you find ...?’ He bites his pen. Sarah Costello dreams about being an instructor when her career is over. That job could take her anywhere, even Norway. She smiles to herself. Daydreaming again! Hugh Peterson decides to spend an hour or two in QVBF Market City. There might be something for little Emily there.

5

10

15

20

25

30

35

Chapter 1  Life and Death  23


Nine minutes left to live. The Great Southern Railway train has passed Broken Hill a long time ago and is well into New South Wales F. Sarah Costello, member of the world champion team in the Women’s 4 x 100 Metre Freestyle Relay, is reading a magazine in her comfortable seat. The train is on time and she will be in Sydney within nine minutes – in time for the Australian Games. Sarah realizes how lucky she is. Her talent, her swimming team and her journeys, what else can you expect in life! She wouldn’t trade with anyone in the world. Eight minutes left to live. For the last eleven hours and fifty-two minutes Professor Hugh Peterson, the Nobel Prize winner for Medicine, has been sitting on the coach between Melbourne and Sydney on Route 2. He is to attend a conference, where he will talk about a new vaccine that will save thousands of lives all over the world. He has left his wife and his beautiful garden for two days and he is already longing for them. The last year or so he has started spending more time at home. He is getting older and he wants to enjoy life, although his research means a lot to him. Seven minutes left to live. “Edmonton Police Station, Officer Ralston. Can I help you? … A bomb? Where? It’ll go off in seven minutes? Can I have your name, please? Come on, who are you? Hallo! He hung up! He said something about revenge. Sergeant Whyte! Track the call! Speed it up! He sounded serious.” Six minutes left to live. Dave Edison is writing some new lyrics on a piece of paper. He has this wonderful idea about a song. ‘Love is like an open horizon. There’s no beginning, there’s no ending.’ Sarah Costello finds an article about Norway in her magazine. ‘Imagine, going to that beautiful country.’ Hugh Peterson is thinking about his new-born granddaughter in Perth. What a marvellous little child, perfect fingers and brown hair. And those cute little eyes. How wonderful life is!’

22  PROFESSIONAL

5

10

15

Five minutes left to live. “Whyte, what have you got?” “Well, Sir. The phone call was made from a home number.” “Find out what area and street. Speed it up!” “Every computer is working, Sir! The only question is, will we have enough time? The voice said seven minutes and that was two minutes ago.” Four minutes left to live. Dave Edison sings to himself, ‘An open horizon in my mind. How can you find ...?’ He bites his pen. Sarah Costello dreams about being an instructor when her career is over. That job could take her anywhere, even Norway. She smiles to herself. Daydreaming again! Hugh Peterson decides to spend an hour or two in QVBF Market City. There might be something for little Emily there.

5

10

15

20

25

30

35

Chapter 1  Life and Death  23


Christer Amnéus Professional Engelska kurs A (Steg 5) The Book Professional består av · The Book (allt-i-ett-bok inkl. elev-cd) · The Key · Th  e Teacher’s File (med test, lektionsstöd och en mängd träningsmaterial) · The Teacher’s CDs (3 stycken) · The Student’s CD (5-pack för kompletteringsköp)

ISBN 978-91-622-7450-4

www.bonnierutbildning.se

(7450-4)

BONNIERS

9789162274504  
9789162274504  

BONNIERS Professional, The Book ISBN978-91-622-7450-4 Texter Förstaupplagan Förstatryckningen Bilder Fälth&Hässler Värnamo2007 ThePierby...