Page 1

ÖVA Öva Matteord A – Ö är en serie träningshäften som är tänkta att användas tillsammans med uppslagsboken Matteord A – Ö. I träningshäftena får eleverna i varierande övningar träna på de ord och begrepp som finns med i uppslagsboken.

Matteord

A – Ö

Fjärde häftet

Fjärde häftet innehåller ord som t.ex. volym, talsort, omkrets, avrunda.

Ulla Hägglund Susanne Magne

I serien ingår

tid

Matteord A – Ö, uppslagsbok

Öva Matteord A – Ö, första häftet

g

in n ör h fem

Öva Matteord A – Ö, andra häftet. Öva Matteord A – Ö, tredje häftet Öva Matteord A – Ö, fjärde häftet Öva Matteord A – Ö, femte häftet

tabell gå nge

www.bonnierutbildning.se

mu ltiplika tion om krets

tt de ä s la lika räkne divid era öv ersl agsräkning

halv

av ru nd a hel

tals

vi sio

di

er m m ry

r

voly m

n

or t

Best.nr 622-7363-7 ( 7363-7 )

BONNIERS


talsort

Slå upp talsort.

Vad kallas de här olika talsorterna?

1354

Skriv talen med siffror.

5 tiotal, 6 ental 2 hundratal, 1 tiotal, 8 ental 3 hundratal, 2 tiotal, 7 ental 9 hundratal, 0 tiotal, 6 ental 8 tusental, 5 hundratal, 6 tiotal, 3 ental 1 tusental, 0 hundratal, 4 tiotal, 9 ental 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


hel

Slå upp hel.

Hur många bitar fattas för att det ska bli en hel pizza?

halv

Slå upp halv.

Hur ska man dela något för att varje del ska bli en halv?

Hur kan man skriva en halv med siffror?

Dela melonen med ett streck så att Hugo får en halv melon. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3


räknesätt

Slå upp räknesätt.

1 5 3 7 9

Skriv vad räknesättet heter. 52 + 13 = 65 3 · 5 = 15 30 10 70

= 3

- 10 = 60

avrunda

Slå upp avrunda.

Vad gör man när man avrundar ett tal?

Vad betyder tecknet ~ ? Avrunda talen till närmaste hela tiotal. 62 ~

78 ~ ~

27 ~

54 ~

Avrunda talen till närmaste hela hundratal. 230 ~ 8

760 ~

580 ~

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

120 ~ ~


rymmer

Slå upp rymmer. 5 liter

Hur mycket rymmer hinken? Hur mycket rymmer måttet?

Ringa in det som rymmer mest. Sätt ett kryss under det som rymmer minst.

volym

Slå upp volym.

Ringa in det som har den största volymen. 2L

3 dl

Ringa in det som har den minsta volymen.

Skriv rätt förkortning.

deciliter

Fyll i det som fattas.

1 liter =

2 dl

1L

liter  dl

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9


ÖVA Öva Matteord A – Ö är en serie träningshäften som är tänkta att användas tillsammans med uppslagsboken Matteord A – Ö. I träningshäftena får eleverna i varierande övningar träna på de ord och begrepp som finns med i uppslagsboken.

Matteord

A – Ö

Fjärde häftet

Fjärde häftet innehåller ord som t.ex. volym, talsort, omkrets, avrunda.

Ulla Hägglund Susanne Magne

I serien ingår

tid

Matteord A – Ö, uppslagsbok

Öva Matteord A – Ö, första häftet

g

in n ör h fem

Öva Matteord A – Ö, andra häftet. Öva Matteord A – Ö, tredje häftet Öva Matteord A – Ö, fjärde häftet Öva Matteord A – Ö, femte häftet

tabell gå nge

www.bonnierutbildning.se

mu ltiplika tion om krets

tt de ä s la lika räkne divid era öv ersl agsräkning

halv

av ru nd a hel

tals

vi sio

di

er m m ry

r

voly m

n

or t

Best.nr 622-7363-7 ( 7363-7 )

BONNIERS

9789162273637  
9789162273637  

femhörn in g m u ltiplikation ö v e rslagsräkning räknesätt v o lym tabell Fjärde häftet tid BONNIERS Ulla Hägglund Susanne Magne 1 tusental...