Page 1

Kjell Haraldsson Hanna Karlsson Lena Molin

Koll på Sverige aktivitetsboken

I den här boken arbetar eleverna vidare med Sverige på egen hand. De får bland annat svara på frågor, arbeta med olika typer av kartor, ta reda på fakta i tabeller, rita diagram och lösa korsord.

aktivitetsboken

Varje uppslag i aktivitetsboken motsvarar ett uppslag i Koll på Sveriges elevbok. Längst bak finns några sidor med extrauppgifter. Koll på Sverige består av en elevbok, en aktivitetsbok och en lärarhandledning.

ISBN 978-91-622-7343-9

www.bonnierutbildning.se (523-0518-8)

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress:

Box 3159, 103 63 Stockholm

Besöksadress:

Sveavägen 56, Stockholm

Hemsida:

www.bonnierutbildning.se

E-post:

info@bonnierutbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Grafisk form: AB Typoform Illustrationer: AB Typoform Redaktörer: Lars Alberthson och Maria Renck Koll på Sverige Aktivitetsboken ISBN 13: 978-91-622-7343-9 © 2007 Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Andra tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Elanders Falköping, 2010


Innehåll Väder och klimat

Kartan Från verklighet till karta

2

Från satellitbild till väderkarta

48

Kartans tecken och färger

4

Från väder till klimat

50

Hitta rätt!

6

Så formades Sverige

Vi i Sverige Invandring och utvandring

52

8

Var bor vi?

54

Isen

10

Stockholm

56

Spår efter isen

12

Samerna

58

Människan och naturen

14 Spännande platser i Sverige

60

Specialtips och kryss

62

Bergen

Så här ser Sverige ut Sveriges indelning

16

Hur ser det ut i Sverige 1?

18

Hur ser det ut i Sverige 2?

20

Hav

22

Sjöar

24

Vattendrag

26

Våra naturtillgångar Vattnets kretslopp

28

Hur använder vi vattnet?

30

Vattenkraft

32

Rent vatten

34

Skogen

36

Skogsbruket

38

Odlingsbar mark

40

Vad odlar vi?

42

Malmen

44

Vart tar järnet vägen?

46


>_jjWhjj 1

Rita in några breddgrader och längdgrader på jordgloben. Markera ekvatorn och Norra polcirkeln.

2

Använd en jordglob eller världskarta. Skriv tre länder, förutom Sverige som norra polcirkeln går genom.

3

Använd kartan på s. 15 i elevboken. Vad heter den största orten i ruta E3?

Vad heter den största orten i ruta E1?

Det finns fyra flygplatser på kartan. I vilka rutor ligger de?

4

Använd kartbokens register. På vilken sida och i vilken ruta hittar du:

,

Stigtomta ___________________

Vilhelmina ________________________

Nora ________________________

Perstorp __________________________ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


[b[lXea[di$'*Å'+

5

Använd en kartbok och svara på frågorna. Slå upp det understrukna ordet. Vad heter ön som ligger i Siljan? ________________________________________________ Hur hög är Åreskutan? _________________________________________________________ I vilket landskap ligger Mellerud? _______________________________________________ Vid vilken sjö ligger Motala? ____________________________________________________ På vilken ö ligger Borgholm? ___________________________________________________ Vilket land ligger på andra sidan Öresund? _______________________________________ I vilket landskap ligger Arvika? __________________________________________________ Vilken havsvik ligger utanför Ängelholm?________________________________________ Vid vilken älv ligger Älvsbyn? ___________________________________________________ Vad är Sturup?_________________________________________________________________

6

Rita in symbolerna och byggnaderna på rätt plats på kartan. Järnvägstation E4

Kyrka D3

Sjukhus B2

A

B

C

D

E

1

Turistbyrå C2

Badplats E1

2

Centralskolan C3

Bibliotek C4

3

Sporthall A3 4 Parkering D4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

-


I`Wh 1

Vad heter sjöarna?

2

1 2 3

5

4 5

4

6 3 6

7

7

2

Skriv namnen på några sjöar som finns i närheten av där du bor.

3

Sjöar kan bildas på olika sätt. Berätta om ett sätt.

4

I vilken del av Sverige finns det flest sjöar?

5

De här städerna liggerna alla vid olika sjöar. Ta reda på vad sjöarna heter.

(*

1

Askersund

Mariestad

Växjö

Falun

Östersund

Örebro Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


elevboken s. 44–45

6 Sjökryss a) Denna sjö bildades efter ett meteoritnedslag b) Sveriges fjärde största sjö c) En stor ö i Vättern d) Kanske finns det ett sjöodjur i denna sjö

e) f) g) h)

Sveriges största sjö Mälaren har tidigare varit en … Sjön liknar Öland på kartan Detta är Sveriges djupaste sjö

a) b) c) d) e) f) g) h) Vilket är ordet i de skuggade rutorna?

7 Djupa sjöar

Gör färdigt diagrammet. Du ska rita ut djupet för Hjälmaren, Vättern, Hornavan och Storsjön. Använd tabellen på s. 95 i elevboken. Djup 0 m Vänern 106 meter 50 m

100 m

150 m

200 m

250 m Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

25


LWjj[dahW\j

transformator kraftledning konstgjord damm turbin generator

1

Skriv orden i rutan på rätt plats i bilden.

2  AhW\jahoii a) b) c) d) e) f)

Ett annat ord för konstgjord damm Anpassar elektriciteten till kraftledningarna Leder elektricitet ut i landet Ett slags modernt vattenhjul I denna älv finns Harsprånget Omvandlar energi från forsande vatten till elektricitet

a) b) c) d) e) f)

3

)(

Rita karttecknet för vattenkraftverk.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


[b[lXea[di$ [b[lXea[di$+,Å+(&Å('

4

Vad användes vattenhjul till förr? Ge två exempel.

5

Vad är bra med vattenkraft? Ge två exempel.

6

Ge två exempel på hur vattenkraft kan vara skadligt för miljön.

7

Leta reda på Umeälven i en kartbok. Skriv namnen på fyra kraftverk som finns i älven.

8

Gör en lista över vad du använder elektricitet till under en dag.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

))


CWbc[d 1

Vad är malm?

2

Ge exempel på fyra olika sorters malm som finns i Sverige.

3

Rita vad som händer i gruvan.

4

Vilka faror fanns det med att arbeta i en gruva förr?

5

Vilka faror kan finnas i en gruva i dag?

**

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


elevboken s. 68–69

6 Varför var det vanligt med barnarbete i gruvorna förr i tiden?

7 Svara på frågorna. Sätt ut bokstäverna på rätt plats på kartan. I vilka gruvor bryts det järnmalm? A, B.

Vilken är Sveriges djupaste gruva? C.

Vilken guldgruva har namn efter ett trädslag? D.

Vilken gruva ligger i närheten av Vättern? E.

Vad heter gruvan som ligger i Dalarna? F.

8 Gruv-Maja Det finns många berättelser om ett väsen som kallades Gruv-Maja. Det sägs att det var en mystisk dam som bodde i gruvan. I vissa berättelser är hon blek och hålögd och tassar omkring i en trasig kjol. I andra berättelser sägs det att hon var ett mycket vackert väsen. Gruvarbetarna var rädda för Gruv-Maja. Om hon visade sig gällde det att snabbt lämna gruvan, för då kunde taket rasa in. Det var i alla fall vad många gruvarbetare trodde. Ett knep var att knacka tre gånger i väggen, som en hälsning till Gruv-Maja, innan man gick ner i gruvan. Då höll hon sig förhoppningsvis borta.

Rita hur du tror att Gruv-Maja såg ut. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

45


<hdiWj[bb_jX_bZj_bblZ[haWhjW 1

Vad gör en meteorolog?

2

Vad är nederbörd?

3

Hur många grader visar termometern?

4

Fyll i termometern och skriv orten under termometern.

Kiruna – 12°C Östersund – 5°C Örebro +3°C Ystad +9°C

*.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


[b[lXea[di$-,Å--

5

Vad betyder vädersymbolerna? Dra streck.

• mulet • mulet och regn • soligt • regnskurar • mulet och snöfall • växlande molnighet • halvklart till mulet

6

Sätt ut städerna i rutan på rätt plats på kartan.

Malmö

+8°C mulet

Göteborg

+12°C växlande molnighet

Jönköping

+15°C soligt

Visby

+9°C mulet och regn

Örebro

+4°C halvklart till mulet

Stockholm

+7°C regnskurar

Östersund

– 5°C snöbyar

Luleå

– 1°C mulet och snöfall

Kiruna

– 9°C soligt

7

Skriv ut temperaturen och rita rätt vädersymbol vid varje stad.

8

Välj en av bilderna på s. 74–75. Skriv väderord som du tycker passar till bilden.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

*/


LWhXehl_5 1

Vad menas med att ett område är tätbefolkat?

2

Ge exempel på två tätbefolkade områden i Sverige.

3

Sätt ut siffrorna på rätt plats på kartan. 1. Söderhamn 2. Kalmar 3 Luleå 4. Skellefteå 5. Sundsvall 6. Umeå 7. Östersund 8. Göteborg 9. Malmö 10. Uppsala 11. Örebro

4

+*

Skriv namnen på några större tätorter längs västkusten.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


[b[lXea[di$.,#.-

5

Vad kallas det när människor flyttar från landet till städerna?

6

Varje svensk flyttar i genomsnitt 10 gånger i sitt liv. Skriv minst tre orsaker till att människor flyttar.

7

Hur många gånger har du flyttat?

8

Diagrammen visar hur stor del av svenskarna som bor på landsbygd och i städer, i dag och för 100 år sedan.

Vart har du flyttat?

Gör färdigt diagrammen genom att färglägga dem i två färger. Den ena färgen ska visa landsbygd och den andra färgen ska visa städer. Gör färdigt teckenförklaringen till diagrammen. I dag

9

För 100 år sedan

Vad tror du djuren som bor i staden äter? Försök komma på flera exempel.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

++


Kjell Haraldsson Hanna Karlsson Lena Molin

Koll på Sverige aktivitetsboken

I den här boken arbetar eleverna vidare med Sverige på egen hand. De får bland annat svara på frågor, arbeta med olika typer av kartor, ta reda på fakta i tabeller, rita diagram och lösa korsord.

aktivitetsboken

Varje uppslag i aktivitetsboken motsvarar ett uppslag i Koll på Sveriges elevbok. Längst bak finns några sidor med extrauppgifter. Koll på Sverige består av en elevbok, en aktivitetsbok och en lärarhandledning.

ISBN 978-91-622-7343-9

www.bonnierutbildning.se (523-0518-8)

BONNIERS

9789162273439  

BONNIERS Kjell Haraldsson Hanna Karlsson Lena Molin Andra tryckningen Tryck: Elanders , 20Falköping 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you