Page 1

MatteDirekt   Safari

MatteDirekt

Safari

MatteSafari 3B innehåller fem kapitel. Till varje kapitel finns en målbeskrivning, en grundkurs där målen tränas, en diagnos och två fortsättningskurser, en för den som behöver träna mer och en för den som klarat målen. Kängurun Trixi besöker många spännande miljöer tillsammans med barnen Tim och Tanja.

3B

MatteSafari 3B består av en elevbok, en läxbok och en lärarhandledning.

Si w E l o f s d o tte r M e i j e r M a r g a r e ta Pi ce tti

Matte Direkt

Safari

3B

ISBN: 978-91-622-7313-2

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

MDSafari_3B_omslag UA.indd 1

(523-0527-0)

10-07-12 13.05.58


Innehåll 6. Tal Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Enheter: Längd

7. Addition Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Enheter: Vikt

8. Subtraktion Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Enheter: Klockan

9. Multiplikation och division Diagnos Förstoringsglaset Kikaren Enheter: Temperatur

10. Målhoppet Tal Addition och subtraktion Multiplikation och division Enheter

MDSafari_3B_framvagn.indd 2

4 18 20 25 30 34 48 50 55 60 64 78 80 85 90 94 108 110 115 120 124 126 130 136 140

07-11-14 16.11.26


Välkommen till MatteSafari! I boken finns fem kapitel. Varje kapitel innehåller följande delar: Safari

Diagnos

Förstoringsglaset Kikaren

Enheter

I början av varje kapitel finns en bild med mycket att prata om. Här står också målen för kapitlet. I Safari-delen får du sedan lära dig det som beskrivs i målen. Arbeta tillsammans är övningar där du jobbar med en eller

flera kamrater.

Efter Safari-delen kommer en diagnos där du får visa vad du har lärt dig. När du har gjort diagnosen behöver du inte räkna på alla sidor. Om diagnosen gick bra hoppar du fram till Kikaren. Om diagnosen var svår behöver du träna mer. Då fortsätter du med Förstoringsglaset. I slutet av varje kapitel finns enhetssidor. Där får du till exempel träna på klockan, att hitta i almanackan och att mäta olika saker. I boken kommer du att träffa kängurun Trixi och barnen Tim och Tanja.

I den här boken hoppar man!

Lycka till! Författarna

Tanja

MDSafari_3B_framvagn.indd 3

Trixi

Tim

07-11-14 16.11.26


6 Tal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig hur många 10 000 är hur tal med tusental är uppbyggda talsorten tusental att lägga till och minska med 1000, 100, 10 och 1 att jämföra tal som innehåller tusental

4

MDSafari_3B_kap6.indd 4

07-11-14 16.34.33


5

MDSafari_3B_kap6.indd 5

07-11-14 16.34.38


Här får du lära dig hur många 10 000 är.

Här är 10 000 kulor.

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Måla hinkar så det blir 10 000 kulor.

Hur mycket fattas till 10 000? Rita och skriv.

8 000 +

= 10 000

3 000 +

= 10 000

Hur mycket fattas till 10 000?

5 000 +

= 10 000

2 000 +

= 10 000

9 000 +

= 10 000

4 000 +

= 10 000

6 000 +

= 10 000

7 000 +

= 10 000

6

MDSafari_3B_kap6.indd 6

07-11-14 16.34.44


Lägg till 500 i taget. Skriv talen som fattas.

1000

1 000

1 500

1000 500 1000 1000 1000 1000

1000 1000

500 1000

2 000

500 1000 1000 1000

Jag har 1000 kr.

Fortsätt att lägga till 500 i taget.

4 000

7 500

9 500

Hur mycket fattas till 10 000? Rita och skriv.

7 500 +

= 10 000

5 500 +

= 10 000

Vilka tal är tillsammans 10 000? Dra streck. 3 500 •

• 7 500

4 500 •

• 9 500

1 500 •

• 6 500   500 •

• 1 500

2 500 •

• 8 500

• 5 500

8 500 •

7

MDSafari_3B_kap6.indd 7

07-11-14 16.34.46


Här får du lära dig hur tal med tusental är uppbyggda.

Vilket tal är det?

2 000

+

100

+

30

+

5

= 2 135

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

8

MDSafari_3B_kap6.indd 8

07-11-14 16.34.57


5 000 600 30

Det här blir 5 634.

4

Lägg ihop.

5 000 + 600 + 30 + 4 =

4 000 + 300 + 70 =

2 000 + 900 + 40 + 7 =

8 000 + 500 + 20 =

7 000 + 400 + 90 + 5 =

1 000 + 700 + 3 =

3 000 + 100 + 50 + 9 =

2 000 + 900 + 1 =

Vilka hör ihop? Dra streck. Sextusen femhundra •

Sextusen femtio •

4 003 • Fyratusen tre

4 300 6 005 6 500 6 050

Sextusen fem •

4 030

• Fyratusen trehundra

• Fyratusen trettio

Arbeta tillsammans Läs talen för en kompis. 7 238

2 573

3 215

5 640

4 109

8 400

9 030

1 002 9

MDSafari_3B_kap6.indd 9

07-11-14 16.34.58


Hur mycket pengar 채r det?

Svar:

kr

Svar:

kr

Rita pengarna.

1 532 kr

2 341 kr

3 250 kr

4 104 kr

Dela upp talet.

5 486 = 5 000 + 400 + 80 + 6

7 610 =

8 153 =

4 306 =

9 614 =

3 072 =

10

MDSafari_3B_kap6.indd 10

07-11-14 16.35.00


Här får du lära dig talsorten tusental.

Ett tal har olika talsorter.

Talet 6 514 har 6 tusental.

hundratal tiotal tusental

ental

6 514

Läs och måla.

Måla siffror för hundratal gula.

Måla siffror för tiotal blå.

Måla siffror för ental röda.

Måla siffror för tusental gröna.

Dra streck till den som har 3 tusental • 9 hundratal •

9 543

4 tiotal • 5 ental •

5 934

4 395 3 459 11

MDSafari_3B_kap6.indd 11

07-11-14 16.35.03


Här får du lära dig att lägga till och minska med 1000 och 100. Titta hur tusentalssiffran ändras.

Tim lägger till 1 000 i taget. Titta hur hundratalssiffran ändras.

2 840 3 840 4 840 5 840 Tanja lägger till 100 i taget.

2 540 2 640 2 740 2 840

Lägg till 1 000 i taget.

4 650

5 650

5 920 + 1 000 =

7 360 + 1 000 =

3 470 + 1 000 =

8 290 + 1 000 =

Lägg till 100 i taget.

7 430

7 530

4 780 + 100 =

9 540 + 100 =

1 850 + 100 =

6 910 + 100 =

Här ändras tusentalssiffran också.

12

MDSafari_3B_kap6.indd 12

07-11-14 16.35.05


Minska med 1 000 i taget.

8 760

7 760

3 600 – 1 000 =

5 080 – 1 000 =

7 172 – 1 000 =

4 236 – 1 000 =

9 805 – 1 000 =

8 008 – 1 000 =

Måla Tims väg ut ur gruvan. Han minskar med 100 i taget. 2 000 – 100 = 1900

1 000

2 000

1 090

1 900

1 800

1 070

1 600

1 005

1 080

1 700

1 006

1 050

1 008

1 007

1 060

1 400

1 004

1 500

1 040

2 600 – 100 =

6 230 – 100 =

8 970 – 100 =

3 417 – 100 =

5 100 – 100 =

7 000 – 100 = 13

MDSafari_3B_kap6.indd 13

07-11-14 16.35.08


Här får du lära dig att lägga till och minska med 10 och 1. Titta hur tiotalssiffran ändras.

Trixi lägger till 10 i taget.

4 350

4 360

4 370

4 380

Tim lägger till 1 i taget.

2 435

2 436

2 437

2 438

Hjälp spindeln att laga nätet. Lägg till 10 i taget och dra streck mellan talen. 1 000

Lägg till 1 i taget.

1 070 1 050

1 010

Titta hur entalssiffran ändras.

1 040 1 030 1 020

1 060 1 080

1 090 1 100 1 110

4 157 4 156

14

MDSafari_3B_kap6.indd 14

07-11-14 16.35.10


2 340 + 10 =

4 785 + 1 =

1 256 + 1 =

4 805 + 10 =

6 274 + 10 =

8 569 + 1 =

6 479 + 1 =

2 310 + 1 =

5 780 + 10 =

4 090 + 10 =

3 190 + 10 =

2 999 + 1 =

Minska med 10 i taget.

4 366

4 356

Minska med 1 i taget.

7 594

7 593

Dra streck till den som har rätt svar. 2 150 – 10 •

• 2 150 – 1 2 490

2 149 2 500 – 10 •

• 2 500 – 1 2 999 2 990

3 000 – 10 •

• 3 000 – 1 2 499

2 140 15

MDSafari_3B_kap6 UB.indd 15

07-11-21 15.05.35


Här får du lära dig att jämföra tal som innehåller tusental.

Vilket tal är störst? Jämför en talsort i taget. Börja med tusentalen.

4 320 5 100

5 000 är större än 4 000. 5 100 är störst.

3 642 3 285

Tusentalen är lika. 600 är större än 200. 3 642 är störst.

Måla vagnen med det största talet på varje spår. 7 600

6 850

5 290

5 510

4 931

5 261

1 825

1 476

8 320

8 500

9 093

9 903

Ringa in det största talet. Jämför tiotalen. 1 240

1 290

3 450

3 410

4 760

4 730

9 670

9 640

2 385

2 349

6 601

6 610

16

MDSafari_3B_kap6.indd 16

07-11-14 16.35.20


Lägg det största och det minsta talet i varje stenhög i rätt lastbil.

5 611 •

• 8 160

6 327 •

• 8 225

6 462 •

• 8 096 störst

minst

5 120 •

• 3 628

4 930 •

• 3 245

5 290 •

• 3 250 störst

minst

3 004 •

• 4 836

3 404 •

• 4 623

3 040 •

• 4 832 störst

minst

Ringa in det minsta talet i varje grupp. Stryk under det största.

2 880

6 060

5 917

2 080

6 606

5 719

2 048

6 600

5 791

17

MDSafari_3B_kap6.indd 17

07-11-14 16.35.23


Diagnos 6

1 Hur mycket fattas till 10 000?

8 000 +

= 10 000

4 500 +

= 10 000

3 000 +

= 10 000

1 500 +

= 10 000

2 Vilket tal är det?

3 Lägg ihop.

4 000 + 800 + 10 + 7 =

8 000 + 600 + 2 =

4 Dela upp talet.

2 943 =

7 810 = 6 435

5 Titta på talet på skylten. Hur många tiotal finns i talet?

Svar:

tiotal

Hur många tusental finns i talet?

Svar:

tusental

Hur många hundratal finns i talet?

Svar:

hundratal

Hur många ental finns i talet?

Svar:

ental

18

MDSafari_3B_kap6.indd 18

07-11-14 16.35.28


6

3 750 + 1 000 =

5 810 + 100 =

6 483 + 1 000 =

7

8 490 – 1 000 =

2 950 + 100 =

6 350 + 10 =

4 691 – 1 000 = 5 000 – 100 = 4 630 – 10 =

2 990 + 1 =

9 748 – 1 =

8 299 + 1 =

4 000 – 10 =

3 290 + 10 =

Både plus och minus!

7 580 – 100 =

1 230 – 1 =

8 Jämför de kulsäckar som har samma färg. Ringa in den som har det största talet.

9 Ringa in det minsta talet i varje grupp.

4 101

4 011

7 368

7 987

7 386

19

MDSafari_3B_kap6.indd 19

07-11-14 16.35.31


Förstoringsglaset Lägg till 1000 i taget till 10 000.

1000

Hur mycket fattas till 10 000? Rita och skriv.

9 000 +

= 10 000

6 000 +

= 10 000

5 000 +

= 10 000

3 000 +

= 10 000

Ringa in talen två och två. De ska bli 10 000 tillsammans.

4 000

Jag har 10 000 kr.

3 000 7 000

5 000 6 000

9 000 2 000

5 000 1 000

8 000

20

MDSafari_3B_kap6.indd 20

07-11-14 16.35.33


Vilket tal är det?

1000

100

1 000

+

1000 1000 1000

1000 1000

200

+

+

40

+

100 100

+

1 1 1

+

10 10 10 10 10 10

+

100 100 100 100

1000

10 10 10 10

100

100

1000 1000

10001 000 + 200 + 40 + 3 = 1 243

10

10

1

+

=

+

10 10 10

+

=

1 1 11 11

100

1

10

+

3

= 1

+

=

Lägg ihop och dra streck till rätt svar. 2 000 + 900 + 30 + 6 •

9 362

9 000 + 300 + 60 + 2 •

2 491

9 000 + 100 + 40 + 5 •

2 936

2 000 + 400 + 90 + 1 •

9 145 21

MDSafari_3B_kap6.indd 21

07-11-14 16.35.34


Förstoringsglaset

1000

1000

1000

100

100

+

1000

3 200 + 1 000 = 4 600 + 1 000 = 1000

1000

1000

100

100

8 310 + 1 000 = +

100

3 200 + 100 = 6 300 + 100 =

3 740 + 100 =

Minska med 1 000 i taget och dra streck mellan talen. START 9 500

7 500 8 500

1 500

2 500

Här blir det minus.

6 500 5 500

3 500

6 300 – 1 000 =

4 500

3 750 – 1 000 =

Titta på talet i ficklampan. Minska med 100. Ringa in rätt svar. 2 200 7 400 2 400 7 500 4 630 2 300 6 500

2 600 – 100 =

3 630 4 530

1 920 – 100 =

22

MDSafari_3B_kap6.indd 22

07-11-14 16.35.36


1000 1000 1000

10 10 10 10

100 100

+

10

3 240 + 10 = 5 830 + 10 =

1000 1000 1000

9 250 + 10 =

100 100

10 10 10 10

1

1 1 1 1

+

1

3 245 + 1 = 4 136 + 1 =

4 610

4 620

4 630

3 741 + 1 =

4 640

4 650

4 660

4 670

4 670 – 10 =

4 650 – 10 =

4 620 – 10 =

4 690 – 10 =

4 680

4 690

4 700

Jag hoppar bakåt.

Minska talet i kulan med 1. Ringa in rätt svar.

3 254

1 567

5 305

3 253

3 225

1 558

5 314

3 252

2 764 – 1 =

1 568

6 349 – 1 =

5 315

1 468

4 314

9 126 – 1 = 23

MDSafari_3B_kap6.indd 23

07-11-14 16.35.38


Förstoringsglaset Måla tusental gröna, hundratal gula, tiotal blå och ental röda. hundratal tusental

tiotal

2 637

ental

Hur många är tiotalen?

Hur många är tusentalen?

3 785

6 418

Svar:

tiotal

Svar:

tusental

Hur många är entalen?

Hur många är hundratalen?

5 396

2 530

Svar:

ental

Svar:

hundratal

Måla hinken med det största talet.

4 871

3 932

8 956

9 743

5 620

5 810

7 463

7 614

2 159

2 185

4 392

4 325

1 673

1 678

9 248

9 246

24

MDSafari_3B_kap6.indd 24

07-11-14 16.35.41


Kikaren Para ihop varje figur med rätt vagn. Dra streck. 5 tusental och 3 tiotal 3 tusental och 5 ental 3 tusental och 5 tiotal

5 300

3 005

5 030

5 003

5 tusental och 3 ental

3 500

3 050

3 tusental och 5 hundratal

5 tusental och 3 hundratal

Rätt eller fel? Sätt kryss. Rätt

Fel

4 044 är mindre än 4 400. Talet före 7 800 är 7 799. Talet efter 5 799 är 6 000. Tretusen plus sex är 3 600. 6 000 är 10 mer än 5 990. 2 709 är större än 2 790. 25

MDSafari_3B_kap6.indd 25

07-11-14 16.35.46


Kikaren Vilket tal ska du öka med för att få svaret?

3 582 +

= 3 682

8 146 +

= 8 147

3 582 +

= 4 582

8 146 +

= 8 246

3 582 +

= 3 583

8 146 +

= 8 156

3 582 +

= 3 592

8 146 +

= 9 146

2 990 +

= 3 000

5 990 +

= 6 000

2 999 +

= 3 000

5 900 +

= 6 000

2 900 +

= 3 000

5 999 +

= 6 000

Välj 1000, 100, 10 eller 1.

Vilken figur har svaret? Dra streck. 1 mindre än 7 000 1 mindre än 6 500

100 mindre än 7 000 100 mindre än 6 500

10 mindre än 7 000 10 mindre än 6 500

26

MDSafari_3B_kap6.indd 26

07-11-14 16.35.48


Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet. 4 106

1 460

4 061

1 604

1 460

N

V

G

A

V

7 319

7 391

7 931

7 139

U

L

A

K

5 827

2 857

7 258

2 578

5 872

Ä

J

M

H

L

Jämför alla talen. Skriv U under det största talet. Skriv A under det minsta talet. Skriv R under det näst största talet. Skriv G under det näst minsta talet. Skriv V under talet som blir över. 4 217

4 649

4 738

4 394

3 757

27

MDSafari_3B_kap6.indd 27

07-11-14 16.35.49


Kikaren Lös talgåtorna. Talet har 8 tusental. Hundratalen är 2 färre än tusentalen. Tiotalen är lika många som hundratalen. Entalen är hälften så många som tusentalen.

Talet är:

Talet har 3 tusental. Hundratalen är 2 fler än tusentalen. Talet har inga tiotal. Entalen är dubbelt så många som tusentalen.

Talet är:

Leta upp guldkulan. Läs ledtrådarna och stryk alla tal som inte stämmer.

Talet är större än 7 500.

Tiotalen är fler än 5.

Talet har noll hundratal.

Tiotalen är lika många som tusentalen.

Måla guldkulan. 7 601

7 948 9 047

7 129

9 066 6 992 8 087

7 783

28

MDSafari_3B_kap6.indd 28

07-11-14 16.35.52


Skriv + eller – mellan talen så att svaret stämmer.

2 737 100 10 1 = 2 648

4 557 100 10 1 = 4 648

1 559 100 10 1 = 1 648

3 739 100 10 1 = 3 648

7 546 100 10 1 = 7 637

2 746 100 10 1 = 2 637

4 728 100 10 1 = 4 637

8 528 100 10 1 = 8 637

Tim, Tanja och Trixi spelar kula. De kastar 4 kulor var i hinkarna. Hur har de kastat? Trixi fick sammanlagt 2 060 poäng.

Så här kastade jag.

1 000 + 1 000 + 50 + 10 = 2 060 Trixi kastade en omgång till och fick 620 poäng. Hur kastade hon då?

Tim fick 1 250 poäng. Hur kastade han?

Tanja fick 1 650 poäng. Hur kastade hon?

Hur har du kastat om du får 1 100 poäng?

29

MDSafari_3B_kap6.indd 29

07-11-14 16.35.53


Längd Här får du lära dig hur många meter 1 kilometer är.

1 kilometer är 1 000 meter. Ordet kilo betyder tusen.

Kilometer skrivs km.

Hur många meter är det?

m

Hur många kilometer är det?

km

Hur mycket längre är det till Silvergruvan än till Koppargruvan?

Svar:

Tim är på väg till Silvergruvan. Hur långt har han kvar när han har gått 700 m?

Svar: 30

MDSafari_3B_kap6.indd 30

07-11-14 16.35.58


Vilken väg är längst? Ringa in en skylt på varje stolpe.

Vilken gruvgång är längre än 2 km? Ringa in.

Vilka längder är kortare än 5 km? Ringa in.

4 000 m

6 000 m 500 m

5 000 m 3 000 m

Skriv rätt enhet.

Välj km eller m.

Elins väg till skolan är 650

.

Det tar en halv timme för Ulf att gå 3 En väg kan vara 4

800 m

.

lång.

En flaggstång kan vara 8 Ett joggingspår kan vara 5

hög. långt. 31

MDSafari_3B_kap6.indd 31

07-11-14 16.36.02


Trixi åker från Gruvhotellet till Koppargruvan och vidare till Stenkulsgruvan. Hur många kilometer åker hon? Hur många meter är det?

Svar:

Svar:

km m

Från Stenkulsgruvan åker Trixi vidare 5 km. Till vilken gruva kommer hon då?

Svar:

Från Diamantgruvan åker Trixi den kortaste vägen tillbaka till Gruvhotellet. Hur lång är den kortaste vägen?

Svar: Tim och Tanja går från Koppargruvan till Järngruvan. Är vägen dit kortare eller längre än 1 kilometer?

Svar: 32

MDSafari_3B_kap6.indd 32

07-11-14 16.36.04


Här får du lära dig hur många kilometer 1 mil är.

Det är 1 mil till Gruvbo.

1 mil är 10 kilometer.

Hur många kilometer är det?

km

Hur många mil är det?

mil

Ringa in den väg som är längst. 20 km 4 mil

5 mil 40 km

4 mil 60 km

Det är 1 mil till Stenkulsgruvan. Trixi har 3 km kvar att köra. Hur många kilometer har hon kört?

Svar: 33

MDSafari_3B_kap6.indd 33

07-11-14 16.36.09


MatteDirekt   Safari

MatteDirekt

Safari

MatteSafari 3B innehåller fem kapitel. Till varje kapitel finns en målbeskrivning, en grundkurs där målen tränas, en diagnos och två fortsättningskurser, en för den som behöver träna mer och en för den som klarat målen. Kängurun Trixi besöker många spännande miljöer tillsammans med barnen Tim och Tanja.

3B

MatteSafari 3B består av en elevbok, en läxbok och en lärarhandledning.

Si w E l o f s d o tte r M e i j e r M a r g a r e ta Pi ce tti

Matte Direkt

Safari

3B

ISBN: 978-91-622-7313-2

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

MDSafari_3B_omslag UA.indd 1

(523-0527-0)

10-07-12 13.05.58

9789162273132  
9789162273132  

3B Direkt BONNIERS Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti 94 Diagnos 108 Förstoringsglaset 110 Kikaren 115 Enheter:Temperatur 120 124 Tal...