Page 1

MatteDirekt   Safari

MatteDirekt

Safari

MatteSafari 2B innehåller fem kapitel. Till varje kapitel finns en målbeskrivning, en grundkurs där målen tränas, en diagnos och två fortsättningskurser, en för den som behöver träna mer och en för den som klarat målen. Kängurun Trixi besöker många spännande miljöer tillsammans med barnen Tim och Tanja.

2B

MatteSafari 2B består av en elevbok, en läxbok och en lärarhandledning.

Si w E l o f s d o tte r P e r n i l l a F a l ck M a r g a r e ta P i ce tti

Matte Direkt

Safari

2B

ISBN: 978-91-622-7309-5

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

Best.nr: 622-7309-5 (7309-5)


6 Tal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig att räkna 100 i taget upp till 500 att räkna 10 i taget upp till 500 talen upp till 500 hur tal är uppbyggda om talet före och talet efter att lägga till och minska med 100 och 10

4

5


6 Tal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig att räkna 100 i taget upp till 500 att räkna 10 i taget upp till 500 talen upp till 500 hur tal är uppbyggda om talet före och talet efter att lägga till och minska med 100 och 10

4

5


Här får du lära dig att räkna 100 i taget upp till 500.

Räkna 100 i taget. Skriv talen som fattas. 0

Jag räknar 100 i taget.

Det är 100 ägg i varje korg. 0

100

200

300

400

100

Hur mycket fattas till 500? Rita och skriv.

500

Ringa in 500 ägg.

300 +

= 500

100 +

= 500

Räkna 100 i taget.

200 +

= 500

400 +

= 500

Skriv talet som fattas.

500 = 400 +

500 = 100 +

500 = 200 +

500 = 300 +

Vilka tal är 500 tillsammans? Dra streck. 100 200 6

300 400

200 100

400 300 7


Här får du lära dig att räkna 100 i taget upp till 500.

Räkna 100 i taget. Skriv talen som fattas. 0

Jag räknar 100 i taget.

Det är 100 ägg i varje korg. 0

100

200

300

400

100

Hur mycket fattas till 500? Rita och skriv.

500

Ringa in 500 ägg.

300 +

= 500

100 +

= 500

Räkna 100 i taget.

200 +

= 500

400 +

= 500

Skriv talet som fattas.

500 = 400 +

500 = 100 +

500 = 200 +

500 = 300 +

Vilka tal är 500 tillsammans? Dra streck. 100 200 6

300 400

200 100

400 300 7


Hur många kronor är det?

Här får du lära dig att räkna 10 i taget upp till 500.

kr

kr

kr

kr

kr

Trixi har räknat 10 i taget upp till 200.

10

20

30

40

50

60

180, 190, 200.

70

80

90

100

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Hur mycket kostar det? Rita. Räkna 10 i taget upp till 500. Skriv talen som fattas.

10

20

30

70

110 120 210

150 240

320 410

8

100 180 190 280

350 360 440

300 390

470 480

9


Hur många kronor är det?

Här får du lära dig att räkna 10 i taget upp till 500.

kr

kr

kr

kr

kr

Trixi har räknat 10 i taget upp till 200.

10

20

30

40

50

60

180, 190, 200.

70

80

90

100

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Hur mycket kostar det? Rita. Räkna 10 i taget upp till 500. Skriv talen som fattas.

10

20

30

70

110 120 210

150 240

320 410

8

100 180 190 280

350 360 440

300 390

470 480

9


Skriv talen som fattas.

Här får du lära dig talen upp till 500.

200

201

203

204

206

210

Jag räknar 1 i taget.

Här är talen från 101 till 120.

270

272

320

322

275

276

277

280

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

390 Skriv talen som fattas.

151

125 134

142

127

138 139 140

144 145 146

148 149 150

155 156 157

162 163 164

181

10

396

329

398

399

159

167 168

174 175 176 183 184

192 193

395

328

130

136

153

171 172

393

325

Dra streck mellan talen från 480 till 500.

121 122 123 131 132

391

324

Arbeta tillsammans

178 179

186 187 195

170

197 198

189 190 200

Läs talen för en kompis. 456 160

328 304

217 235

173 482

11


Skriv talen som fattas.

Här får du lära dig talen upp till 500.

200

201

203

204

206

210

Jag räknar 1 i taget.

Här är talen från 101 till 120.

270

272

320

322

275

276

277

280

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

390 Skriv talen som fattas.

151

125 134

142

127

138 139 140

144 145 146

148 149 150

155 156 157

162 163 164

181

10

396

329

398

399

159

167 168

174 175 176 183 184

192 193

395

328

130

136

153

171 172

393

325

Dra streck mellan talen från 480 till 500.

121 122 123 131 132

391

324

Arbeta tillsammans

178 179

186 187 195

170

197 198

189 190 200

Läs talen för en kompis. 456 160

328 304

217 235

173 482

11


Rita pengarna.

Här får du lära dig hur tal är uppbyggda.

Det är 241 tillsammans.

2 0 0

+

4 0

+ 1

241 kr

Hur mycket är det?

+

+

kr

+

+

kr

+

+

kr

12

Hur mycket har de?

Trixi har

kr .

Tim har

kr .

Tanja har

kr . 13


Rita pengarna.

Här får du lära dig hur tal är uppbyggda.

Det är 241 tillsammans.

2 0 0

+

4 0

+ 1

241 kr

Hur mycket är det?

+

+

kr

+

+

kr

+

+

kr

12

Hur mycket har de?

Trixi har

kr .

Tim har

kr .

Tanja har

kr . 13


Lägg till 1.

Här får du lära dig om talet före och talet efter. Talet före 350 är 349. Talet efter 350 är 351.

348 349 350 351 352

217 + 1 =

158 + 1 =

199 + 1 =

340 + 1 =

406 + 1 =

379 + 1 =

435 + 1 =

399 + 1 =

269 + 1 =

184 – 1 =

308 – 1 =

420 – 1 =

300 – 1 =

290 – 1 =

131 – 1 =

401 – 1 =

500 – 1 =

Minska med 1.

Skriv talet efter.

348

159

271

260 – 1 =

400

299

409

Dra streck till svaret.

Skriv talet före. 389 + 1

368

451

201

110

340

500

299 + 1

300

219

14

430

390

309 301 – 1

300

399 349

Skriv talet före och talet efter.

398 + 1

340 309

468

339 + 1

400 – 1

310 – 1

350 – 1

400 15


Lägg till 1.

Här får du lära dig om talet före och talet efter. Talet före 350 är 349. Talet efter 350 är 351.

348 349 350 351 352

217 + 1 =

158 + 1 =

199 + 1 =

340 + 1 =

406 + 1 =

379 + 1 =

435 + 1 =

399 + 1 =

269 + 1 =

184 – 1 =

308 – 1 =

420 – 1 =

300 – 1 =

290 – 1 =

131 – 1 =

401 – 1 =

500 – 1 =

Minska med 1.

Skriv talet efter.

348

159

271

260 – 1 =

400

299

409

Dra streck till svaret.

Skriv talet före. 389 + 1

368

451

201

110

340

500

299 + 1

300

219

14

430

390

309 301 – 1

300

399 349

Skriv talet före och talet efter.

398 + 1

340 309

468

339 + 1

400 – 1

310 – 1

350 – 1

400 15


Här får du lära dig att lägga till och minska med 100 och 10.

Minska med 100 i taget.

461 Se efter vilken siffra som ändras.

136 136

236

336

146

156

361

Jag lägger till 100 i taget.

436 Jag lägger till 10 i taget.

166

451 – 100 =

254 – 100 =

498 – 100 =

271 – 100 =

382 – 100 =

267 – 100 =

Minska med 10 i taget.

283

273

Lägg till 100 i taget.

82

182

178 + 100 =

359 + 100 =

247 + 100 =

326 + 100 =

206 + 100 =

180 + 100 =

451 – 10 =

254 – 10 =

498 – 10 =

271 – 10 =

382 – 10 =

267 – 10 =

Måla ägget som har svaret. 275 – 100

265 175

237 – 10

136 227

486 – 100

386 476

394 – 10

294 384

240 – 100

140 230

169 – 10

168 159

406 – 100

306 305

412 – 10

402 312

Lägg till 10 i taget.

327

178 + 10 =

359 + 10 =

247 + 10 =

326 + 10 =

206 + 10 =

180 + 10 =

16

17


Här får du lära dig att lägga till och minska med 100 och 10.

Minska med 100 i taget.

461 Se efter vilken siffra som ändras.

136 136

236

336

146

156

361

Jag lägger till 100 i taget.

436 Jag lägger till 10 i taget.

166

451 – 100 =

254 – 100 =

498 – 100 =

271 – 100 =

382 – 100 =

267 – 100 =

Minska med 10 i taget.

283

273

Lägg till 100 i taget.

82

182

178 + 100 =

359 + 100 =

247 + 100 =

326 + 100 =

206 + 100 =

180 + 100 =

451 – 10 =

254 – 10 =

498 – 10 =

271 – 10 =

382 – 10 =

267 – 10 =

Måla ägget som har svaret. 275 – 100

265 175

237 – 10

136 227

486 – 100

386 476

394 – 10

294 384

240 – 100

140 230

169 – 10

168 159

406 – 100

306 305

412 – 10

402 312

Lägg till 10 i taget.

327

178 + 10 =

359 + 10 =

247 + 10 =

326 + 10 =

206 + 10 =

180 + 10 =

16

17


Diagnos 6

1 Räkna 100 i taget.

0

6 Rita pengarna.

100

2 Skriv talet som fattas.

500 = 200 +

500 = 100 +

Tanja har 153 kr.

500 = 300 +

3 Räkna 10 i taget. Skriv talen som fattas. 300

7 Skriv talet före och talet efter.

375

310

200

460

269 + 1 =

499 + 1 =

370 – 1 =

200 – 1 =

8 Lägg till 1.

4 Skriv talen som fattas.

491

Tim har 262 kr.

492

147 + 1 =

498 9 Minska med 1.

5 Hur mycket är det?

+

+

kr

438 – 1 =

10 146 + 100 =

448 + 10 =

260 + 10 =

352 + 100 =

11 Dra streck till svaret.

18

+

+

kr

270 346 – 100 246

370 – 100 358

452

462 – 10 368 – 10 19


Diagnos 6

1 Räkna 100 i taget.

0

6 Rita pengarna.

100

2 Skriv talet som fattas.

500 = 200 +

500 = 100 +

Tanja har 153 kr.

500 = 300 +

3 Räkna 10 i taget. Skriv talen som fattas. 300

7 Skriv talet före och talet efter.

375

310

200

460

269 + 1 =

499 + 1 =

370 – 1 =

200 – 1 =

8 Lägg till 1.

4 Skriv talen som fattas.

491

Tim har 262 kr.

492

147 + 1 =

498 9 Minska med 1.

5 Hur mycket är det?

+

+

kr

438 – 1 =

10 146 + 100 =

448 + 10 =

260 + 10 =

352 + 100 =

11 Dra streck till svaret.

18

+

+

kr

270 346 – 100 246

370 – 100 358

452

462 – 10 368 – 10 19


Förstoringsglaset Lägg till 10 i taget. Dra streck från 0 till 500.

Hur många är det?

Hur mycket pengar är det? Dra streck.

100 kr

200 kr

300 kr

400 kr

500 kr

Dra streck så det blir 500 ägg tillsammans.

Räkna 10 i taget. Vilket tal fattas?

Dra streck mellan de tal som är 500 tillsammans.

100 20

200

400

300

120

130

140

170

180

190

210

220

230

270

280

290

330

340

350

370

380

390

400

410

420

470

480

490 21


Förstoringsglaset Lägg till 10 i taget. Dra streck från 0 till 500.

Hur många är det?

Hur mycket pengar är det? Dra streck.

100 kr

200 kr

300 kr

400 kr

500 kr

Dra streck så det blir 500 ägg tillsammans.

Räkna 10 i taget. Vilket tal fattas?

Dra streck mellan de tal som är 500 tillsammans.

100 20

200

400

300

120

130

140

170

180

190

210

220

230

270

280

290

330

340

350

370

380

390

400

410

420

470

480

490 21


Förstoringsglaset Skriv talen som fattas.

101 102 111

Skriv talet efter.

104 113

106 115

108 117

110

240 241

242

243

244

245

243

119

246

247

248

249

250

251

249

252

253

254

255

373

374

375

250

Skriv talet före.

221 222 223

225

227

229 230

231 232

234

236

238 239

341 342

344

346

348

351

353

355

357

360 361

362

363

364

350

367

368

369

370

371

372

361

370

Lägg till 100 i taget. Skriv talet som fattas.

148   248  348 

359

Hur mycket är det?

  476

195  295  395  129  229 

  429

Minska med 100 i taget. Skriv talet som fattas.

413  313  213 

366

372

176  276 

365

+

+

kr

491  391 

  191

436  336  236  475  375 

  175

Lägg till 10 i taget. Skriv det sista talet.

+

+

kr

148  158  168  

207  217  227  

329  339  349  

461  471  481  

Minska med 10 i taget. Skriv det sista talet.

22

+

+

kr

253  243  233  

197  187  177  

348  338  328  

484  474  464  

23


Förstoringsglaset Skriv talen som fattas.

101 102 111

Skriv talet efter.

104 113

106 115

108 117

110

240 241

242

243

244

245

243

119

246

247

248

249

250

251

249

252

253

254

255

373

374

375

250

Skriv talet före.

221 222 223

225

227

229 230

231 232

234

236

238 239

341 342

344

346

348

351

353

355

357

360 361

362

363

364

350

367

368

369

370

371

372

361

370

Lägg till 100 i taget. Skriv talet som fattas.

148   248  348 

359

Hur mycket är det?

  476

195  295  395  129  229 

  429

Minska med 100 i taget. Skriv talet som fattas.

413  313  213 

366

372

176  276 

365

+

+

kr

491  391 

  191

436  336  236  475  375 

  175

Lägg till 10 i taget. Skriv det sista talet.

+

+

kr

148  158  168  

207  217  227  

329  339  349  

461  471  481  

Minska med 10 i taget. Skriv det sista talet.

22

+

+

kr

253  243  233  

197  187  177  

348  338  328  

484  474  464  

23


Kikaren Skriv priset.

Rita pengarna.

Dra streck till svaret. 281

200 + 80 + 1

100 + 30 + 5

342

400 + 90 + 5

200 + 10 + 8

153

300 + 40 + 2

300 + 20 + 4

495

100 + 50 + 3

400 + 50 + 9

M책la r채tt tal.

Fyrahundra tio

Tv책hundra fyrtioett 24

135

459

140

214

241

410

401 140

Etthundra fyra Fyrahundra ett

324

104

Etthundra fyrtio Tv책hundra fjorton

218

401 214

104 410 241 25


Kikaren Skriv priset.

Rita pengarna.

Dra streck till svaret. 281

200 + 80 + 1

100 + 30 + 5

342

400 + 90 + 5

200 + 10 + 8

153

300 + 40 + 2

300 + 20 + 4

495

100 + 50 + 3

400 + 50 + 9

M책la r채tt tal.

Fyrahundra tio

Tv책hundra fyrtioett 24

135

459

140

214

241

410

401 140

Etthundra fyra Fyrahundra ett

324

104

Etthundra fyrtio Tv책hundra fjorton

218

401 214

104 410 241 25


Kikaren Minska med 10 i taget. Dra streck mellan talen från 500 till 300.

Vad heter dinosaurierna? Räkna ut. Skriv bokstaven i rutan.

Vilket är talet? Talet före 268

Talet efter 309

Talet efter 419

Talet före 111

Talet före 500

Talet efter 200

145 + 1 =

429 + 1 =

389 + 1 =

370 – 1 =

250 – 1 =

200 – 1 =

411 + 1 =

435 – 10 =

A

147

325 + 100 =

397 – 10 =

C

173

136 + 100 =

300 – 1 =

E

236

244 + 10 =

273 – 100 =

G

254

303 + 10 =

237 – 1 =

I

299

O

313

P

359

R

387

S

412

T

425

U

480

312 + 100 =

487 – 100 =

146 + 1 =

247 – 100 =

380 + 100 =

426 – 1 =

377 + 10 =

323 – 10 =

479 + 1 =

360 – 1 =

402 + 10 =

422 – 10 =

Räkna plus och minus med 100 och 10. Dra streck till svaret. 305 + 100 171 340 + 10

254

271 – 100

161 + 10 350 154 + 100

26

450 – 100

415 – 10 405

264 – 10

Skriv talet som fattas.

358 +

= 368

427 –

= 426

265 +

= 365

384 –

= 374

436 +

= 437

293 –

= 193

Välj 1, 10 eller 100.

27


Kikaren Minska med 10 i taget. Dra streck mellan talen från 500 till 300.

Vad heter dinosaurierna? Räkna ut. Skriv bokstaven i rutan.

Vilket är talet? Talet före 268

Talet efter 309

Talet efter 419

Talet före 111

Talet före 500

Talet efter 200

145 + 1 =

429 + 1 =

389 + 1 =

370 – 1 =

250 – 1 =

200 – 1 =

411 + 1 =

435 – 10 =

A

147

325 + 100 =

397 – 10 =

C

173

136 + 100 =

300 – 1 =

E

236

244 + 10 =

273 – 100 =

G

254

303 + 10 =

237 – 1 =

I

299

O

313

P

359

R

387

S

412

T

425

U

480

312 + 100 =

487 – 100 =

146 + 1 =

247 – 100 =

380 + 100 =

426 – 1 =

377 + 10 =

323 – 10 =

479 + 1 =

360 – 1 =

402 + 10 =

422 – 10 =

Räkna plus och minus med 100 och 10. Dra streck till svaret. 305 + 100 171 340 + 10

254

271 – 100

161 + 10 350 154 + 100

26

450 – 100

415 – 10 405

264 – 10

Skriv talet som fattas.

358 +

= 368

427 –

= 426

265 +

= 365

384 –

= 374

436 +

= 437

293 –

= 193

Välj 1, 10 eller 100.

27


Almanackan Här får du lära dig hur många dagar året och månaderna har.

I tabellen ser du hur många dagar varje månad har.

Månad

Antal dagar

januari

31

februari

28 (skottår 29)

mars

31

april

30

maj

31

juni

30

juli

31

augusti

31

september

30

oktober

31

november

30

december

31

Hela året

365 (skottår 366)

Vart fjärde år är det skottår.

juni

februari november 28

maj juni oktober

Trettio dagar har november, april, juni och september!

28 (skottår 29) 31 30

maj juni augusti september 31 30 31

december Hur många dagar har februari?

Svar:

dagar

Hur många dagar har februari när det är skottår?

Svar:

Hur många dagar har ett skottår?

april

Hur många månader har ett år?

Dra streck till rätt blad. januari

Antal dagar

januari februari

Vart fjärde år har februari en extra dag.

Hur många dagar har ett år? december

Månad

31

Läs i tabellen. Hur många dagar har oktober

Fyll i det som fattas i tabellen.

april

augusti juli

december

dagar

dagar

Svar:

Svar:

dagar månader

Arbeta tillsammans

mars september

Svar:

Jag fyller bara år vart fjärde år. Vilket datum har jag födelsedag?

Svar: 29


Almanackan Här får du lära dig hur många dagar året och månaderna har.

I tabellen ser du hur många dagar varje månad har.

Månad

Antal dagar

januari

31

februari

28 (skottår 29)

mars

31

april

30

maj

31

juni

30

juli

31

augusti

31

september

30

oktober

31

november

30

december

31

Hela året

365 (skottår 366)

Vart fjärde år är det skottår.

juni

februari november 28

maj juni oktober

Trettio dagar har november, april, juni och september!

28 (skottår 29) 31 30

maj juni augusti september 31 30 31

december Hur många dagar har februari?

Svar:

dagar

Hur många dagar har februari när det är skottår?

Svar:

Hur många dagar har ett skottår?

april

Hur många månader har ett år?

Dra streck till rätt blad. januari

Antal dagar

januari februari

Vart fjärde år har februari en extra dag.

Hur många dagar har ett år? december

Månad

31

Läs i tabellen. Hur många dagar har oktober

Fyll i det som fattas i tabellen.

april

augusti juli

december

dagar

dagar

Svar:

Svar:

dagar månader

Arbeta tillsammans

mars september

Svar:

Jag fyller bara år vart fjärde år. Vilket datum har jag födelsedag?

Svar: 29


Dra streck till rätt datum.

Här får du lära dig om datum.

Jag ska till tandläkaren fredagen den åttonde mars.

Mars måndag

Jag spelar match måndagen den fjärde mars.

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jag ska på kalas den tjugotredje mars.

15 juni

första juni 26 juni

tjugonionde juni

3 juni

tjugofjärde juni 14 juni

femtonde juni

1 juni

tredje juni 24 juni

tjugosjätte juni

29 juni

fjortonde juni 20 juni

tjugonde juni

Titta på almanacksbladet. Skriv veckodagen.

4 mars

5 mars

9 mars

Skriv datumet. trettonde april

Vilken veckodag ska Trixi på kalas? Svar:

13 april

tjugofemte juli Titta på almanacksbladet. Vilka datum i mars är tisdagar

5, 12,

onsdagar

Titta på almanacksbladet. Skriv vilket datum det är. Sista torsdagen i månaden Andra fredagen i månaden Tredje lördagen i månaden 30

torsdagar

första oktober

trettionde maj

sjätte december

tjugosjunde juni

nittonde januari

tjugoåttonde mars

Arbeta tillsammans Läs datumen. Låt en kompis säga datumet efter. andra juli nionde april femtonde mars tjugonionde maj

Fjärde juni kommer efter tredje juni.

31


Dra streck till rätt datum.

Här får du lära dig om datum.

Jag ska till tandläkaren fredagen den åttonde mars.

Mars måndag

Jag spelar match måndagen den fjärde mars.

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jag ska på kalas den tjugotredje mars.

15 juni

första juni 26 juni

tjugonionde juni

3 juni

tjugofjärde juni 14 juni

femtonde juni

1 juni

tredje juni 24 juni

tjugosjätte juni

29 juni

fjortonde juni 20 juni

tjugonde juni

Titta på almanacksbladet. Skriv veckodagen.

4 mars

5 mars

9 mars

Skriv datumet. trettonde april

Vilken veckodag ska Trixi på kalas? Svar:

13 april

tjugofemte juli Titta på almanacksbladet. Vilka datum i mars är tisdagar

5, 12,

onsdagar

Titta på almanacksbladet. Skriv vilket datum det är. Sista torsdagen i månaden Andra fredagen i månaden Tredje lördagen i månaden 30

torsdagar

första oktober

trettionde maj

sjätte december

tjugosjunde juni

nittonde januari

tjugoåttonde mars

Arbeta tillsammans Läs datumen. Låt en kompis säga datumet efter. andra juli nionde april femtonde mars tjugonionde maj

Fjärde juni kommer efter tredje juni.

31


MatteDirekt   Safari

MatteDirekt

Safari

MatteSafari 2B innehåller fem kapitel. Till varje kapitel finns en målbeskrivning, en grundkurs där målen tränas, en diagnos och två fortsättningskurser, en för den som behöver träna mer och en för den som klarat målen. Kängurun Trixi besöker många spännande miljöer tillsammans med barnen Tim och Tanja.

2B

MatteSafari 2B består av en elevbok, en läxbok och en lärarhandledning.

Si w E l o f s d o tte r P e r n i l l a F a l ck M a r g a r e ta P i ce tti

Matte Direkt

Safari

2B

ISBN: 978-91-622-7309-5

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

Best.nr: 622-7309-5 (7309-5)

9789162273095  

2B Direkt BONNIERS Siw Elofsdotter Pernilla Falck Margareta Picetti Tal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig att r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you