Page 1

PRIMETIME 1 – BASE – ÖVNINGSBOKEN

PrimeTime 1 Base

är första delen i en engelska för grundskolan skolår 7–9.

PrimeTime 1 (för skolår 7) består av ● Base – Textboken ● Base – Övningsboken ● More – Extraboken ● Elevfacit ● Pärmen (kopieringsunderlag) ● Lärarhandledningen ● Base lärar-cd med texter och hörövningar

PrimeTime Base

● More lärar-cd med texter och hörövningar ● Elev-cd till Base

www.bonnierutbildning.se

(6862-6)

1

Christer Bermheden Matts Winblad ÖVNINGSBOKEN BONNIERS


Innehåll

1 2

6

CENTRE OF THE WORLD This is me! Words and phrases Blandat 5 Grammar Presens av be och have 6

3

A A good friend Words and phrases Nyttiga uttryck 11

4

A School talk Words and phrases Nyttiga uttryck 20 och klockan

8

WE’RE FAMILY

MIRROR, MIRROR … A Eyewitness Words and phrases Alfabetet 68 och utseende B Let’s face it … Words and phrases Huvudet och 73 ansiktet Grammar Pågående form presens 75

TOWN AND COUNTRY A This land is my land Words and phrases I naturen B Nothing but the truth? Words and phrases I staden Grammar Did 87

A A family reunion Words and phrases Släktord 35 B An American hero Words and phrases Datum och fler släktord Grammar Was och were 41

5

7

LEARNING FOR LIFE

B The cheat Words and phrases I klassrummet 26 Grammar Do och does 28

39

HOME SWEET HOME A House for sale Words and phrases Huset 44 B Still waiting for the ride Words and phrases I huset 48 Grammar Regelbunden preteritum 50

54

B Dressed to kill Words and phrases Fler kläder 60 Grammar Oregelbunden preteritum 62

WHAT FRIENDS ARE FOR

B Three’s a crowd Words and phrases Nyttiga uttryck 14 Grammar Presens 15

NICE GEAR A Plain clothes Words and phrases Kläder

9

81

85

BRIGHT FUTURE? The time machine Words and phrases Tidsuttryck Grammar Futurum 93

92


CHAPTER 6 – NICE GEAR

6A Plain clothes Pre-reading 1 Läs beskrivningarna och skriv rätt namn under bilderna. Ta hjälp av den alfabetiska ordlistan (sidan 103 i textboken), om du behöver.

Patrick is rather short. Brian is younger than John. John’s suit looks a bit too big. Brian is wearing his new suit. Tim is wearing a black jacket. Patrick has a put on a polo neck jumper. Tim is wearing a black tie. Brian has put on a black tie and a striped shirt. Patrick is wearing loose-fit track suit trousers. John’s suit is checked. Tim’s trousers look rather tight. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PLAIN CLOTHES ●

53


LÄS TEXT 6A PÅ SIDAN 34 I TEXTBOKEN.

Textwork 2a Fyll i uppgifterna som Margaret och Arthur lämnar i texten Plain clothes (sidan 34 i textboken). Margaret says

Arthur says

at least 50 short

2b Arbeta med en kamrat. Använd era anteckningar från förra övningen och beskriv personen för varandra så som Margaret resp. Arthur såg honom. Margaret: He was at least 50 … Arthur: He was …

Words and phrases kläder 3 Skriv de engelska orden. De finns alla i texten Plain clothes (sidan 34 i textboken). 1 byxor ____________________________________________________________________ 2 jacka_____________________________________________________________________ 3 keps _____________________________________________________________________ 4 kostym ___________________________________________________________________

54

● NICE GEAR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


5 ledig, löst sittande _________________________________________________________ 6 polotröja _________________________________________________________________ 7 randig ___________________________________________________________________ 8 rutig _____________________________________________________________________ 9 skjorta ___________________________________________________________________ 10 slips ____________________________________________________________________ 11 säckig ___________________________________________________________________ 12 träningsoverall ___________________________________________________________ 4 Lyssna på samtalet i klädbutiken och skriv vad plaggen kostar. En del plagg säger man inte priset på alls.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PLAIN CLOTHES ●

55


5a Läs texten och skriv de engelska orden i ordlistan.

Wayne has just emptied the washing machine and he is hanging out his swimming trunks. A bra, his underpants, his mother’s dress and a pair of socks are already on the clothes line. Still in the basket are his sister’s swimsuit, her checked skirt and a pair of panties. 1 badbyxor ________________________________________ 2 baddräkt ________________________________________ 3 bh______________________________________________ 4 kalsonger ________________________________________ 5 kjol_____________________________________________ 6 klänning ________________________________________ 7 strumpor ________________________________________ 8 trosor ___________________________________________ 5b Arbeta med en kamrat. Peka på teckningen i förra övningen och säg de engelska orden. 6 Teamwork 4 Finn sex fel. Din lärare har övningen.

56

● NICE GEAR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Do you remember? regelbunden preteritum 7a Stryk under preteritumformerna (de former av verben som talar om vad som hände). Mum and Dad kissed us goodnight and then they walked out of the room to go to the party. My baby brother Charlie started to cry, but I tried to calm him down. I whispered nice things in his ear and after a while he stopped. He smiled a little, closed his eyes and entered the world of dreams. 7b Skriv grundformen av verben du strök under i förra övningen.

kiss

1 _____________________

6 _____________________

2 _____________________

7 _____________________

3 _____________________

8 _____________________

4 _____________________

9 _____________________

5 _____________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PLAIN CLOTHES ●

57


6B Dressed to kill Pre-listening 1 Läs först igenom frågorna och de olika svaren. Ta hjälp av den alfabetiska ordlistan (sidan 103 i textboken), om du behöver. Lyssna sedan på Amy som lämnar in kläder till försäljning i en second hand-butik. Svara på frågorna. 1 How much will they try and get for the top? They hope to sell it for £______. 2 How much is the shop’s commission (ersättning)? ■ A 30 %

■ B 50 %

■ C 15 %

3 What’s wrong with the jacket? ■ A It is too old.

■ B A button is missing.

■ C Amy says she will miss it.

4 What is Amy’s mobile phone number? Her phone number is ___________________________ . 5 Which day of the week does Amy visit the shop? She is there on a _______________________________ . LÄS TEXT 6B PÅ SIDAN 36 I TEXTBOKEN.

Textwork 2a Gör en lista över Libbys festkläder (sidan 37 i textboken).

A scarf and her mum’s …

2b Arbeta med en kamrat. Berätta om Libby och Jake för varandra. 58

● NICE GEAR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


3 Skriv de engelska orden för klädesplaggen. De finns alla i texten Dressed to kill (sidan 36 i textboken). 1 __________________________________________________________________________ 2 __________________________________________________________________________ 3 __________________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________________ 5 __________________________________________________________________________ 6 _________________________________________________________________________ 7 _________________________________________________________________________ 8 _________________________________________________________________________ 9 _________________________________________________________________________ 10 _________________________________________________________________________ 7 4 1 5

2

8

9 3 6 10

3b Arbeta med en kamrat. Berätta om Libby och Jake för varandra. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

DRESSED TO KILL ●

59


Words and phrases fler kläder 4 Lyssna på presentationen av modeshowen och skriv namnen på modellerna.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

5a Skriv de engelska uttrycken. De finns alla i texten Dressed to kill (sidan 36 i textboken). 1 Jag brukar ha en fin kostym på mig.

I usually

___________________________________________________________________________ 2 Jag gillar att sticka ut lite. ___________________________________________________________________________ 3 Vad ska de ta på sig? ___________________________________________________________________________

60

● NICE GEAR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


4 Hur klär du dig för en utekväll? ___________________________________________________________________________ 5 Jag klär inte upp mig. ___________________________________________________________________________ 6 Jag köper aldrig märkeskläder. ___________________________________________________________________________ 7 Hemma har jag på mig gamla jeans. ___________________________________________________________________________ 5b Arbeta med en kamrat. Förhör varandra på uttrycken från förra övningen. 6 Tävla med en kamrat. Se på bilden i en minut. Stäng sedan boken och skriv på engelska så många plagg du kommer ihåg.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

DRESSED TO KILL ●

61


7 Arbeta med en kamrat. Berätta för varandra hur ni själva klär er till vardags och till fest. 8 Slå upp bildordlistan (sidan 61 i textboken) och svara på frågorna. a What are the young people in the bottom right-hand corner wearing? He is wearing ... She is wearing ...

b Write down the following clothes items. a) b) c) d) e) f) g)

Two things you can wear on your head. Two things you can wear on your hands. Two things that girls and not boys wear. Two things you can wear around your neck. Two items of underwear. Two things you can wear on your feet. Two things that only old people wear.

c Which of the clothes in the picture would you never wear?

Grammar oregelbunden preteritum 9 Leta i texten Dressed to kill (sidan 36 i textboken) reda på de engelska meningarna och skriv dem. Stryk under de engelska verben. 1 Jag köpte en kjol i eftermiddags. ___________________________________________________________________________ 2 Mamma gav mig sin halsduk. ___________________________________________________________________________ 3 Jag såg den i skyltfönstret. ___________________________________________________________________________ Verben du strukit under är oregelbundna och står i preteritum. De talar om vad som hände (t.ex. för en timma sedan, i går, i förra veckan osv.). Varje oregelbundet verb har sin egen speciella form i preteritum. Lär dig de formerna utantill. Du hittar dem i Minigrammatiken 11.16 (sidan 91 i textboken). 62

● NICE GEAR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


10 Lös korsordet. Skriv preteritumformerna av verben inom parentes. De som inte står i Minigrammatikens verblista (sidan 91 i textboken) är regelbundna och slutar naturligtvis på –ed. Across f 3 5 9 11 12 15 17 18 20

Down g

beslutade (decide) slutade (end) frågade (ask) svarade (answer) visste (know) förlorade (lose) vaknade (wake) skadade (hurt) sprang (run)

1

23 25 27 28 30 31

2

tänkte (think) gjorde (make) fick (get) målade (paint) läste (read) rusade (rush)

3

1 2 4 6 7 8 10 13 14

började (begin) föll (fall) valde (choose) hade (have) lärde sig (learn) bröt (break) kände /sig/ (feel) åt (eat) köpte (buy)

16 17 19 21 22 24 26 29

glömde (forget) ville (want) hoppade (jump) grävde (dig) åkte (go) berättade (tell) gjorde (do) lade (put)

4

5

6

8

10

7

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

25

21

23

24

26

27

28

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29

31

DRESSED TO KILL ●

63


11 Arbeta med en kamrat. Läs texten och stryk under verben. Skriv sedan om avsnittet i preteritum. At a quarter to one there is a loud bang from the bathroom. We find Dad on the floor. He has no trousers on and he has burns on his bum. Mum phones 999. After ten minutes the ambulance arrives with two men. They put Dad on a stretcher. When Mum tells them the whole story, the front man laughs so much that he drops the stretcher. Dad falls off and breaks his collar bone. 12 Välj bland verben i rutan (eller välj egna) och skriv minst fem saker som du gjorde i går. buy

talk

listen

meet

see

read

hear

go

help

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Soundcheck 13 Tävla med en kamrat. Skriv orden och försök lista ut vad de har gemensamt.

64

1 _____________________ [frikə]

5 _______________________ [meksikəυ]

2 _____________________ [saυθ əmerikə]

6 _______________________ [pɔ tʃυ l]

3 _____________________ [nɔ wei]

7 _______________________ [nju jɔ k]

4 _____________________ [ lɑ z əυ]

8 _______________________ [rəυm]

● NICE GEAR

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


PRIMETIME 1 – BASE – ÖVNINGSBOKEN

PrimeTime 1 Base

är första delen i en engelska för grundskolan skolår 7–9.

PrimeTime 1 (för skolår 7) består av ● Base – Textboken ● Base – Övningsboken ● More – Extraboken ● Elevfacit ● Pärmen (kopieringsunderlag) ● Lärarhandledningen ● Base lärar-cd med texter och hörövningar

PrimeTime Base

● More lärar-cd med texter och hörövningar ● Elev-cd till Base

www.bonnierutbildning.se

(6862-6)

1

Christer Bermheden Matts Winblad ÖVNINGSBOKEN BONNIERS

9789162268626  
9789162268626  

1 Christer Bermheden Matts Winblad BONNIERS ÖVNINGSBOKEN