Page 1

SAM OCH KIM

Sam och Kim är gröna havssköldpaddor. De blev båda skadade av fiskare och fördes till Peggy Forgues för att tas om hand. Vad är det för speciellt med Sam och Kim och varför är andra gröna havssköldpaddor i fara? Kiwi kapitelböcker

ISBN 978-91-622-5945-7

www.bonnierutbildning.se

BONNIERS


BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia Söderberg Typografi: AB Typoform Formgivning: Malvin Karlsson Logotyp: Cecilia Nabo Kiwi kapitelböcker - Sam och Kim ISBN 978-91-622-5945-7 © 2003 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Originalets titel: Sam and Kim Text: © Jocelyn Cranefield och Don Long 2001 Foto: omslag, sidorna 16, 25, 27:2 © Don Long 2001; sidorna 3, 10-11, 14, 18:2, 20:3 ©Photo Disc; sidan 15 © Collection of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa (F.3919/06 och F.3918/11) 2001; sidorna 17, 18:1-2 © Allen Tucholski 2001; sidan 22 (bakgrund) © Joanne Young 2001 Övriga fotografier © Jocelyn Cranefield 2001 Originalutgåva: Learning Media Limited, Nya Zeeland 2002 Första upplagan Andra tryckningen Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/ universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare.

Tryck: Elanders Sverige, Malmö 2008

Jocelyn Cranefield

Don Long

Första gången jag såg gröna havssköldpaddor var när jag åkte till Hawaii med min familj. Vi besökte Peggy, Sam och Kim och hade också turen att få simma med de vilda havssköldpaddorna – en fantastisk upplevelse.

Don Long är en amerikansk författare som bor vid Stilla Havet. Han reser ofta till Hawaii. Flera i hans familj har bott där sedan 1800talet. En simtur med sköldpaddor i Kapoho gav inspiration till den här berättelsen.


Text: Jocelyn Cranefield och Don Long Översättning: Heidi Hedrenius Bonnier Utbildning 1


Den gröna havssköldpaddan var svårt skadad av nätet och kunde inte återgå till livet i havet. Fiskarna tog sköldpaddan till en veterinär. Veterinären tog den till Peggy Forgues som lovade ta hand om den. Peggy döpte sköldpaddan till Sam.

4


Peggy tog v채l hand om Sam och l책ngsamt blev han b채ttre.

5


Det hårda skalet på ovansidan (ryggskölden) sitter ihop med ryggraden och revbenen.

Fjällen på ryggskölden är gjorda av hornämne, precis som dina naglar!

Skalet på undersidan kallas buksköld. Bakbenen används för att styra med.

10


En havssköldpadda kan inte dra in huvudet i sitt skal. Näsborrar på ovansidan av huvudet gör det lätt att andas.

Näbben är vass och tandad så att sköldpaddan kan bita av sjögräs och annan mat (havssköldpaddor har inte några tänder).

Frambenen är breda, starka och används för att simma med.

11


Många forskare studerar havssköldpaddor för att lära sig mer om dem. De hoppas på så sätt kunna hjälpa fler sköldpaddsungar att bli vuxna sköldpaddor. 18


F: Varför kallar man dem gröna havssköldpaddor när de inte är gröna?

S: Den gröna delen kommer från färgen på deras fett. (En gång i tiden använde man sköldpaddsfett för att göra sköldpaddssoppa!)

19


Peggy tar noga hand om Sam och Kim. Hon ser till att de har gott om mat, som morötter, papaya och olika växter. Om Sam och Kim levde i havet skulle de äta sjögräs och svampdjur. Sam och Kim är växtätare. Det betyder att de inte äter kött.

Var är maten?

Håll hårt i moroten!

Tugga!

26


När barn besöker Kapoho låter Peggy dem mata Sam och Kim.

27


SAM OCH KIM

Sam och Kim är gröna havssköldpaddor. De blev båda skadade av fiskare och fördes till Peggy Forgues för att tas om hand. Vad är det för speciellt med Sam och Kim och varför är andra gröna havssköldpaddor i fara? Kiwi kapitelböcker

ISBN 978-91-622-5945-7

www.bonnierutbildning.se

BONNIERS

9789162259457  

BONNIERS Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Kiwi kapitelböcker - Sam och Kim ISBN 978-91-622-5945-7 © 200...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you