Page 1

Läxor5AOmslag

04-11-22

13.00

Sida 2

MatteDirekt

Pe r n i l l a A n d e r s s o n M a r g a r e ta P i c e t t i

Borgen • Två grundböcker för varje skolår • En lärarhandledning, inklusive CD, till varje grundbok • En läxbok till varje grundbok

Matte

Direkt

Borgen

Läxbok 5A • Innehåller 15 läxor – tre till varje kapitel • Varje läxa ligger på ett uppslag

• Läxorna är direkt kopplade till grundbokens moment • Eleven skriver direkt i boken

Läxbok

5A

ISBN 91-622-5339-5

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

Best.nr 622-5339-5


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 32

BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktörer: Eva Johansson och Lars-Göran Alberthson Grafisk form: Typoform, Andreas Lilius Layout: Typoform, Karin Olofsson Omslag: Typoform, Yann Robardey Illustrationer: Typoform, Yann Robardey

Matte Direkt Borgen Läxbok 5A ISBN 91-622-5339-5 © 2004 Pernilla Andersson och Margareta Picetti och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Printed in Sweden by Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 2004


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 1

Välkommen till Läxbok 5A! Läxboken är tänkt att användas till MatteBorgen 5A. Överst vid varje läxa står det efter vilken sida i MatteBorgen det passar att göra läxan. I läxboken får du träna mer på det du har lärt dig. Du behöver ha penna, suddgummi, linjal och ibland färgpennor när du arbetar med din läxa. Lycka till! Författarna

Innehåll Stora tal

Vikt och volym

Läxa 1

2

Läxa 10

20

Läxa 2

4

Läxa 11

22

Läxa 3

6

Läxa 12

24

Geometri

Tabeller och diagram

Läxa 4

8

Läxa 13

26

Läxa 5

10

Läxa 14

28

Läxa 6

12

Läxa 15

30

Decimaltal Läxa 7

14

Läxa 8

16

Läxa 9

18


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 2

Läxa 1 1

efter sidan 11

6

Skriv det tal som har a) 5 tiotusental 3 tusental 8 hundratal 7 tiotal 4 ental ________________ b) 9 hundratusental 2 tiotusental 5 tusental 4 hundratal 3 ental _______________ c) 2 hundratusental 4 tusental 9 hundratal 1 tiotal ________________

2

Ungefär hur många invånare bor i städerna? Dra streck från staden till närmaste tusental.

Bologna

385 800

86 000

Genua

601 900

298 000

Venedig

297 700

168 000

Verona

248 700

386 000

Parma

168 200

249 000

86 300

602 000

Pisa

Dela upp talet i olika talsorter.

300 000 + 80 000 +

a) 382 619 = __________________________________________________________ Räkna ut.

b) 675 184 = __________________________________________________________

3

4

c) 490 370 = __________________________________________________________

7

345 189 + 283 537 = __________________________________________________

Hur mycket är siffran 8 värd i talet

8

96 508 + 4 246 = ___________________________________________________

a) 780 319

Siffran 8 är värd __________________

9

539 506 + 62 846 = _________________________________________________

b) 145 864

Siffran 8 är värd __________________

c) 831 025

Siffran 8 är värd __________________

Ringa in alla tal som är större än 451 365.

542 135 5

415 523

514 415

405 635

836 747

734 787

Ringa in alla tal som är mindre än 736 847.

763 748

2

455 653

Läxa 1

637 367

736 487

Läxa 1

3


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 2

Läxa 1 1

efter sidan 11

6

Skriv det tal som har a) 5 tiotusental 3 tusental 8 hundratal 7 tiotal 4 ental ________________ b) 9 hundratusental 2 tiotusental 5 tusental 4 hundratal 3 ental _______________ c) 2 hundratusental 4 tusental 9 hundratal 1 tiotal ________________

2

Ungefär hur många invånare bor i städerna? Dra streck från staden till närmaste tusental.

Bologna

385 800

86 000

Genua

601 900

298 000

Venedig

297 700

168 000

Verona

248 700

386 000

Parma

168 200

249 000

86 300

602 000

Pisa

Dela upp talet i olika talsorter.

300 000 + 80 000 +

a) 382 619 = __________________________________________________________ Räkna ut.

b) 675 184 = __________________________________________________________

3

4

c) 490 370 = __________________________________________________________

7

345 189 + 283 537 = __________________________________________________

Hur mycket är siffran 8 värd i talet

8

96 508 + 4 246 = ___________________________________________________

a) 780 319

Siffran 8 är värd __________________

9

539 506 + 62 846 = _________________________________________________

b) 145 864

Siffran 8 är värd __________________

c) 831 025

Siffran 8 är värd __________________

Ringa in alla tal som är större än 451 365.

542 135 5

415 523

514 415

405 635

836 747

734 787

Ringa in alla tal som är mindre än 736 847.

763 748

2

455 653

Läxa 1

637 367

736 487

Läxa 1

3


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 4

Måla rätt svar.

Läxa 2

efter sidan 15

Räkna ut.

1 2 3

5

6 · 5 800

3 480

34 800

348 000

6

900 · 460

4 140

41 400

414 000

7

70 · 7 500

5 250

52 500

525 000

7 903 – 3 258 = _______________________________________________ 56 029 – 24 456 = _________________________________________________ 48 702 – 6 518 = _________________________________________________

Räkna ut.

4

8

7 · 2 900 = __________________________________________________________

9

5 · 92 800 = _________________________________________________________

10

60 · 7 400 = _________________________________________________________

Räkna ut. Skriv bokstaven i rutan under rätt svar. 80 · 90 =

___________ A

7 200

90 · 800 =

___________ L

60 · 70 =

___________ O

700 · 60 =

___________ N

70 · 800 =

___________ O

80 · 70 =

___________ L

800 · 400 = ___________ O

40 · 80 =

___________ K

90 · 700 =

___________ L

700 · 900 = ___________ N

900 · 800 = ___________ A

90 · 70 =

___________ L

800 · 700 = ___________ R 3 200

4 200

5 600

6 300

7 200 A

42 000

4

Läxa 2

56 000

63 000

72 000

320 000 560 000 630 000 720 000

Läxa 2

5


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 4

Måla rätt svar.

Läxa 2

efter sidan 15

Räkna ut.

1 2 3

5

6 · 5 800

3 480

34 800

348 000

6

900 · 460

4 140

41 400

414 000

7

70 · 7 500

5 250

52 500

525 000

7 903 – 3 258 = _______________________________________________ 56 029 – 24 456 = _________________________________________________ 48 702 – 6 518 = _________________________________________________

Räkna ut.

4

8

7 · 2 900 = __________________________________________________________

9

5 · 92 800 = _________________________________________________________

10

60 · 7 400 = _________________________________________________________

Räkna ut. Skriv bokstaven i rutan under rätt svar. 80 · 90 =

___________ A

7 200

90 · 800 =

___________ L

60 · 70 =

___________ O

700 · 60 =

___________ N

70 · 800 =

___________ O

80 · 70 =

___________ L

800 · 400 = ___________ O

40 · 80 =

___________ K

90 · 700 =

___________ L

700 · 900 = ___________ N

900 · 800 = ___________ A

90 · 70 =

___________ L

800 · 700 = ___________ R 3 200

4 200

5 600

6 300

7 200 A

42 000

4

Läxa 2

56 000

63 000

72 000

320 000 560 000 630 000 720 000

Läxa 2

5


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 6

Läxa 3

efter sidan 18

3

Dividera

1

Dividera med 10

Räkna och måla. 2 = gul

3 = röd

4 = grön

5 = gul

6 = röd

7 = grön

8 = gul

9 = röd

Dividera med 100 720 80

70

320 40

90 30

300 60

900

7

90

6 000

260

7 500

490

18 000

800

40 000

210 30

420 70

360 90

80 40

Räkna ut.

2

Räkna ut alla svar. Arrax följer dina svar i den ordning du räknat. Rita hans väg genom labyrinten. 800 = _____ 100 1 400 = _____ 10 2 300 = _____ 10 500 = _____ 10

2 300

23 000 = _____ 100 5 000 = _____ 10 500 = _____ 100

14 80

c) 4 500 = ______ 500

5

a) 4 500 = ______ 900

b) 4 800 = ______ 600

c) 6 400 = ______ 800

6

Lös korsordet.

3

4

140 6

230

230 2 300 50

500 5

Läxa 3

7

8

500

Vågrätt 3. 5. 6. 8.

6

2

14

8

50 140

b) 1 600 = ______ 400

5

1 400

8 000

1 400

500

500

a) 900 = ______ 300

1

23

23

14 000 = _____ 100 800 = _____ 100

50

140 8

5 000

500

230

800

14

15

4

Lodrätt

76 409 + 98 936 650 · 50

1.

6 902 – 4 559

2.

54 657 + 9 438

27 029 – 4 681 6 000 10

4.

9 037 – 5 677 8 600 100

7.

Läxa 3

7


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 6

Läxa 3

efter sidan 18

3

Dividera

1

Dividera med 10

Räkna och måla. 2 = gul

3 = röd

4 = grön

5 = gul

6 = röd

7 = grön

8 = gul

9 = röd

Dividera med 100 720 80

70

320 40

90 30

300 60

900

7

90

6 000

260

7 500

490

18 000

800

40 000

210 30

420 70

360 90

80 40

Räkna ut.

2

Räkna ut alla svar. Arrax följer dina svar i den ordning du räknat. Rita hans väg genom labyrinten. 800 = _____ 100 1 400 = _____ 10 2 300 = _____ 10 500 = _____ 10

2 300

23 000 = _____ 100 5 000 = _____ 10 500 = _____ 100

14 80

c) 4 500 = ______ 500

5

a) 4 500 = ______ 900

b) 4 800 = ______ 600

c) 6 400 = ______ 800

6

Lös korsordet.

3

4

140 6

230

230 2 300 50

500 5

Läxa 3

7

8

500

Vågrätt 3. 5. 6. 8.

6

2

14

8

50 140

b) 1 600 = ______ 400

5

1 400

8 000

1 400

500

500

a) 900 = ______ 300

1

23

23

14 000 = _____ 100 800 = _____ 100

50

140 8

5 000

500

230

800

14

15

4

Lodrätt

76 409 + 98 936 650 · 50

1.

6 902 – 4 559

2.

54 657 + 9 438

27 029 – 4 681 6 000 10

4.

9 037 – 5 677 8 600 100

7.

Läxa 3

7


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 8

Läxa 4

efter sidan 41

7

a) Måla de figurer som har arean 4 cm2 röda. b) Måla den figur som har arean 5 cm2 gul.

1

Hur många kilometer och meter är a) 1 345 m _______________

2

c) 2 600 m

_______________

_______________ Hur stor area har figuren? Varje ruta är 1 cm2.

Hur många meter är a) 6 km 200 m _______________

3

b) 4 075 m

b) 5 km 490 m

c) 1 km 50 m

_______________

8

a)

b)

c)

_______________

a) Måla den längsta sträckan gul. b) Måla den kortaste sträckan grön.

3 km 590 m

3 950 m

____________

5 039 m

5 km 930 m

9 4

Räkna ut. Skriv platsen för rätt svar.

5 km Dammen

a) 1 km 350 m + 3 km 150 m = _________________

Brunnen 3 km 500 m

____________

____________

Rita tre olika figurer som har arean 8 cm2.

Ruinen 4 km 500 m

b) 8 km 900 m – 5 km 400 m = _________________ c) 2 km 750 m + 2 km 250 m = _________________ d) 5 km 100 m – 1 km 600 m = _________________

5

Hur många mil och kilometer är a) 57 km _______________

6

_______________

c) 240 km _______________

Hur många kilometer är a) 2 mil 8 km _______________

8

b) 98 km

Läxa 4

b) 6 mil 5 km _______________

c) 12 mil 4 km _______________ Läxa 4

9


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 8

Läxa 4

efter sidan 41

7

a) Måla de figurer som har arean 4 cm2 röda. b) Måla den figur som har arean 5 cm2 gul.

1

Hur många kilometer och meter är a) 1 345 m _______________

2

c) 2 600 m

_______________

_______________ Hur stor area har figuren? Varje ruta är 1 cm2.

Hur många meter är a) 6 km 200 m _______________

3

b) 4 075 m

b) 5 km 490 m

c) 1 km 50 m

_______________

8

a)

b)

c)

_______________

a) Måla den längsta sträckan gul. b) Måla den kortaste sträckan grön.

3 km 590 m

3 950 m

____________

5 039 m

5 km 930 m

9 4

Räkna ut. Skriv platsen för rätt svar.

5 km Dammen

a) 1 km 350 m + 3 km 150 m = _________________

Brunnen 3 km 500 m

____________

____________

Rita tre olika figurer som har arean 8 cm2.

Ruinen 4 km 500 m

b) 8 km 900 m – 5 km 400 m = _________________ c) 2 km 750 m + 2 km 250 m = _________________ d) 5 km 100 m – 1 km 600 m = _________________

5

Hur många mil och kilometer är a) 57 km _______________

6

_______________

c) 240 km _______________

Hur många kilometer är a) 2 mil 8 km _______________

8

b) 98 km

Läxa 4

b) 6 mil 5 km _______________

c) 12 mil 4 km _______________ Läxa 4

9


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 10

Läxa 5

efter sidan 45

5

Vem bor i rummet? Skriv namnet. Bedas rum har arean 12 m2.

1

a) Hur många centimeter lång är rektangeln? ___________

4m

Viktors rum har arean 16 m2. b) Hur många centimeter bred är rektangeln? ___________ Marjas rum har arean 15 m2. c) Räkna ut rektangelns area. ___________

2

4m ___________________

Hur stor area har figuren? a)

3m

b)

3m 5m _______________

3

Mät rektangelns längd och bredd. Välj och skriv rätt area under rektangeln. a)

b)

_______________

4

___________________

_______________

12 cm2

8 cm2

6 cm2

10 cm2

___________________

6

I Viktors rum är omkretsen _____________ . I Marjas rum är omkretsen _____________ .

7

b) Rita en kvadrat som har sidan 3 cm. Måla kvadraten grön.

En matsal är 9 m lång och 7 m bred. Räkna ut matsalens omkrets och area. Omkretsen är _____________

c) Vilken av figurerna har störst area, rektangeln eller kvadraten? __________________________

Hur lång är omkretsen i rummen? I Bedas rum är omkretsen _____________ .

_______________

a) Rita en rektangel som är 4 cm lång och 2 cm bred. Måla rektangeln blå.

4m

8

Arean är _____________

Fyll i det som saknas. Välj rätt enhet. Ett klassrum kan ha arean 48 ________ .

cm

Ett klassrum kan ha omkretsen 28 _________ . En frimärke kan ha arean 6 __________ .

m

cm2 m2

En frimärke kan ha omkretsen 10 _________ .

10

Läxa 5

Läxa 5

11


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 10

Läxa 5

efter sidan 45

5

Vem bor i rummet? Skriv namnet. Bedas rum har arean 12 m2.

1

a) Hur många centimeter lång är rektangeln? ___________

4m

Viktors rum har arean 16 m2. b) Hur många centimeter bred är rektangeln? ___________ Marjas rum har arean 15 m2. c) Räkna ut rektangelns area. ___________

2

4m ___________________

Hur stor area har figuren? a)

3m

b)

3m 5m _______________

3

Mät rektangelns längd och bredd. Välj och skriv rätt area under rektangeln. a)

b)

_______________

4

___________________

_______________

12 cm2

8 cm2

6 cm2

10 cm2

___________________

6

I Viktors rum är omkretsen _____________ . I Marjas rum är omkretsen _____________ .

7

b) Rita en kvadrat som har sidan 3 cm. Måla kvadraten grön.

En matsal är 9 m lång och 7 m bred. Räkna ut matsalens omkrets och area. Omkretsen är _____________

c) Vilken av figurerna har störst area, rektangeln eller kvadraten? __________________________

Hur lång är omkretsen i rummen? I Bedas rum är omkretsen _____________ .

_______________

a) Rita en rektangel som är 4 cm lång och 2 cm bred. Måla rektangeln blå.

4m

8

Arean är _____________

Fyll i det som saknas. Välj rätt enhet. Ett klassrum kan ha arean 48 ________ .

cm

Ett klassrum kan ha omkretsen 28 _________ . En frimärke kan ha arean 6 __________ .

m

cm2 m2

En frimärke kan ha omkretsen 10 _________ .

10

Läxa 5

Läxa 5

11


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 12

Kartan är i skala 1:10 000. 1 cm på kartan är 100 m i verkligheten.

Läxa 6

efter sidan 47 Badhus

För att kunna svara på frågorna måste du först mäta på ritningen.

1

Bodil

Idrottsplats

Ritningen av familjen Eks vardagsrum är i skala 1:100. 1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten.

Affär

a) Hur långt är rummet på ritningen? ________________

Varim

Ann Glasskiosk

b) Hur långt är det i verkligheten? ________________ c) Hur brett är rummet i verkligheten? ________________ d) Hur stor area har rummet i verkligheten?

________________

Skala 1:10 000

4 1:100

2

Här är en ritning av familjen Eks villa och tomt. Den är ritad i skala 1:1 000. 1 cm på ritningen är 10 m i verkligheten.

Uno

Park

0

100 200 300 m

Ann går till glasskiosken. Rita in hennes väg på kartan. Ungefär hur långt går hon? ________________________________

villa

5

________________________________

10 m

1:1 000

a) Rita in på kartan hur Varim går den kortaste vägen till idrottsplatsen. Hur lång är den i verkligheten?

a) Villan har form av en kvadrat. Hur långa är villans sidor på ritningen? ________________

b) På hemvägen tar Varim vägen förbi glasskiosken. Hur mycket längre blir den vägen? 1 000 cm = 10 m

b) Hur långa är villans sidor i verkligheten? ________________

________________________________

c) Hur stor omkrets har villan i verkligheten? ________________

6 3

a) Bodil går hem till Ann. Hon tar vägen förbi affären. Rita in hennes väg. Hur långt är det?

a) Hur lång är tomten i verkligheten? ________________ ________________________________ b) Hur bred är den i verkligheten? ________________ c) Hur lång är gången i trädgården i verkligheten? ________________

12

Läxa 6

b) Hur mycket kortare hade vägen varit om hon i stället gått förbi badhuset? ________________________________ Läxa 6

13


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 12

Kartan är i skala 1:10 000. 1 cm på kartan är 100 m i verkligheten.

Läxa 6

efter sidan 47 Badhus

För att kunna svara på frågorna måste du först mäta på ritningen.

1

Bodil

Idrottsplats

Ritningen av familjen Eks vardagsrum är i skala 1:100. 1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten.

Affär

a) Hur långt är rummet på ritningen? ________________

Varim

Ann Glasskiosk

b) Hur långt är det i verkligheten? ________________ c) Hur brett är rummet i verkligheten? ________________ d) Hur stor area har rummet i verkligheten?

________________

Skala 1:10 000

4 1:100

2

Här är en ritning av familjen Eks villa och tomt. Den är ritad i skala 1:1 000. 1 cm på ritningen är 10 m i verkligheten.

Uno

Park

0

100 200 300 m

Ann går till glasskiosken. Rita in hennes väg på kartan. Ungefär hur långt går hon? ________________________________

villa

5

________________________________

10 m

1:1 000

a) Rita in på kartan hur Varim går den kortaste vägen till idrottsplatsen. Hur lång är den i verkligheten?

a) Villan har form av en kvadrat. Hur långa är villans sidor på ritningen? ________________

b) På hemvägen tar Varim vägen förbi glasskiosken. Hur mycket längre blir den vägen? 1 000 cm = 10 m

b) Hur långa är villans sidor i verkligheten? ________________

________________________________

c) Hur stor omkrets har villan i verkligheten? ________________

6 3

a) Bodil går hem till Ann. Hon tar vägen förbi affären. Rita in hennes väg. Hur långt är det?

a) Hur lång är tomten i verkligheten? ________________ ________________________________ b) Hur bred är den i verkligheten? ________________ c) Hur lång är gången i trädgården i verkligheten? ________________

12

Läxa 6

b) Hur mycket kortare hade vägen varit om hon i stället gått förbi badhuset? ________________________________ Läxa 6

13


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 14

Läxa 7

efter sidan 67

6

a) Dra streck mellan rätt ram och rätt tidtagarur.

4 hela

5 tiondelar

1 hel

2 tiondelar

7,0

5,4

8 tiondelar 4,5

1

7 hela

a) Vilken sak är billigast? ______________ b) Priset höjs med 50 öre. Vilket blir det nya priset? ______________

0,7 5 hela

2

a) Vilken sak är dyrast? ______________ b) Priset sänks med 5 kr 50 öre. Vilket blir det nya priset? ______________

3

7 tiondelar

1,2

Välj något du kan köpa om du har a) 41,50 kr

b) 120 kr

__________________

4

4 tiondelar

__________________

c) 200,50 kr __________________

b) En ram blir över. Skriv talet på tidtagaruret.

Du har 115 kr. Hur mycket fattas för att du ska kunna köpa a) ett pannband ____________________________________________________

5

b) en t-shirt

____________________________________________________

c) skorna

____________________________________________________

Hur mycket kostar a) en flagga och ett nyckelband sammanlagt ____________________________ b) ett pannband och en t-shirt sammanlagt ______________________________

14

Läxa 7

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Läxa 7

15


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 14

Läxa 7

efter sidan 67

6

a) Dra streck mellan rätt ram och rätt tidtagarur.

4 hela

5 tiondelar

1 hel

2 tiondelar

7,0

5,4

8 tiondelar 4,5

1

7 hela

a) Vilken sak är billigast? ______________ b) Priset höjs med 50 öre. Vilket blir det nya priset? ______________

0,7 5 hela

2

a) Vilken sak är dyrast? ______________ b) Priset sänks med 5 kr 50 öre. Vilket blir det nya priset? ______________

3

7 tiondelar

1,2

Välj något du kan köpa om du har a) 41,50 kr

b) 120 kr

__________________

4

4 tiondelar

__________________

c) 200,50 kr __________________

b) En ram blir över. Skriv talet på tidtagaruret.

Du har 115 kr. Hur mycket fattas för att du ska kunna köpa a) ett pannband ____________________________________________________

5

b) en t-shirt

____________________________________________________

c) skorna

____________________________________________________

Hur mycket kostar a) en flagga och ett nyckelband sammanlagt ____________________________ b) ett pannband och en t-shirt sammanlagt ______________________________

14

Läxa 7

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Läxa 7

15


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 16

Läxa 8 1

efter sidan 71

3

Fyll i det som fattas.

Ringa in det bästa resultatet i varje gren. Kast med boll

18,5 m

15,8 m

17,8 m

18,9 m

60 meter

11,2 s

10,6 s

9,8 s

10,2 s

Meter

Meter, decimeter och centimeter

Längdhopp

3,33 m

4,30 m

4,23 m

3,93 m

3,85 m

3 m 8 dm 5 cm

Höjdhopp

1,24 m

1,42 m

1,13 m

1,41 m

9,14 m 12 m 3 dm 7 cm 6,40 m 5 m 3 dm 0,67 m 1 m 2 cm 8,05 m

4 2

Skriv rätt tal. Välj bland talen i rutan.

Ringa in den sträcka som är längst.

1,8 m

2 hela 7 tiondelar 8 hundradelar

________________

6 hela 3 hundradelar

________________

9 tiondelar 5 hundradelar

________________

5

0,81 m

1,08 m

1,18 m

Skriv sträckorna i storleksordning. Börja med den kortaste.

0,7 m

0,17 m

1,07 m

0,77 m

__________________________________________________ 2 hela 8 tiondelar 7 hundradelar

________________

6 tiondelar 3 hundradelar

________________

5 hundradelar

________________

6

Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

1,45

1,54

1,5

1,4

__________________________________________________ 9 hela 5 hundradelar

________________

7 2,87 0,95

16

Läxa 8

0,05 6,03

0,63

32,5 m

2,78

9,05

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ringa in den längd som är lika lång som 25,30 m.

8

35,2 m

25,3 m

25,03 m

Ringa in det tal som är lika stort som 7,8.

8,7

8,70

7,08

7,80

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Läxa 8

17


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 16

Läxa 8 1

efter sidan 71

3

Fyll i det som fattas.

Ringa in det bästa resultatet i varje gren. Kast med boll

18,5 m

15,8 m

17,8 m

18,9 m

60 meter

11,2 s

10,6 s

9,8 s

10,2 s

Meter

Meter, decimeter och centimeter

Längdhopp

3,33 m

4,30 m

4,23 m

3,93 m

3,85 m

3 m 8 dm 5 cm

Höjdhopp

1,24 m

1,42 m

1,13 m

1,41 m

9,14 m 12 m 3 dm 7 cm 6,40 m 5 m 3 dm 0,67 m 1 m 2 cm 8,05 m

4 2

Skriv rätt tal. Välj bland talen i rutan.

Ringa in den sträcka som är längst.

1,8 m

2 hela 7 tiondelar 8 hundradelar

________________

6 hela 3 hundradelar

________________

9 tiondelar 5 hundradelar

________________

5

0,81 m

1,08 m

1,18 m

Skriv sträckorna i storleksordning. Börja med den kortaste.

0,7 m

0,17 m

1,07 m

0,77 m

__________________________________________________ 2 hela 8 tiondelar 7 hundradelar

________________

6 tiondelar 3 hundradelar

________________

5 hundradelar

________________

6

Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

1,45

1,54

1,5

1,4

__________________________________________________ 9 hela 5 hundradelar

________________

7 2,87 0,95

16

Läxa 8

0,05 6,03

0,63

32,5 m

2,78

9,05

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ringa in den längd som är lika lång som 25,30 m.

8

35,2 m

25,3 m

25,03 m

Ringa in det tal som är lika stort som 7,8.

8,7

8,70

7,08

7,80

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Läxa 8

17


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 18

Läxa 9

efter sidan 75

4

Vad ska stå på raden?

1

a) 2 dm + ____ dm = 1 m

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,40

0,41

a) Stryk alla tal:

Hitta mitt tal.

där tiondelssiffran är 1 som har lika många tiondelar som hundradelar

b) 7 dm + ____ dm = 1 m

där hundradelssiffran är 4 c) 35 cm + ____ cm = 1 m

d) 48 cm + ____ cm = 1 m

från 0,27 till och med 0,36 där tiondelssiffran är 4

2

a) 0,4 + ____ = 1

b) 0,1 + ____ = 1

c) 0,25 + ____ = 1

d) 0,05 + ____ = 1

där hundradelssiffran är 6, 7, 8 eller 9 som är udda b) Måla Arrax tal rött.

3

a) Räkna ut.

T

5,4 + 3,7 = ______________________________________

S

11,6 + 1,3 = _____________________________________

Y

4,18 + 3,21 = ____________________________________

P

9,53 – 1,41 = ____________________________________

O

8,78 – 1,22 = ___________________________________

R

5

Dra streck mellan talen i storleksordning Börja med det minsta talet.

1,84

0,1

1,22 0,75

2,25 3,03

0,16

19,69 – 11,45 = __________________________________

b) Skriv bokstäverna till de tal som ger ett svar från 7,5 till och med 12,9. Kasta om bokstäverna. Vilket ord får du?

2,10

2,01

1,27

2,52

3,41 3,30

3,43 3,33

0,95

____________________________________________________

18

Läxa 9

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Läxa 9

19


3122.Borgen5A läxor

04-11-20

14.12

Sida 18

Läxa 9

efter sidan 75

4

Vad ska stå på raden?

1

a) 2 dm + ____ dm = 1 m

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,40

0,41

a) Stryk alla tal:

Hitta mitt tal.

där tiondelssiffran är 1 som har lika många tiondelar som hundradelar

b) 7 dm + ____ dm = 1 m

där hundradelssiffran är 4 c) 35 cm + ____ cm = 1 m

d) 48 cm + ____ cm = 1 m

från 0,27 till och med 0,36 där tiondelssiffran är 4

2

a) 0,4 + ____ = 1

b) 0,1 + ____ = 1

c) 0,25 + ____ = 1

d) 0,05 + ____ = 1

där hundradelssiffran är 6, 7, 8 eller 9 som är udda b) Måla Arrax tal rött.

3

a) Räkna ut.

T

5,4 + 3,7 = ______________________________________

S

11,6 + 1,3 = _____________________________________

Y

4,18 + 3,21 = ____________________________________

P

9,53 – 1,41 = ____________________________________

O

8,78 – 1,22 = ___________________________________

R

5

Dra streck mellan talen i storleksordning Börja med det minsta talet.

1,84

0,1

1,22 0,75

2,25 3,03

0,16

19,69 – 11,45 = __________________________________

b) Skriv bokstäverna till de tal som ger ett svar från 7,5 till och med 12,9. Kasta om bokstäverna. Vilket ord får du?

2,10

2,01

1,27

2,52

3,41 3,30

3,43 3,33

0,95

____________________________________________________

18

Läxa 9

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Läxa 9

19


Läxor5AOmslag

04-11-22

13.00

Sida 2

MatteDirekt

Pe r n i l l a A n d e r s s o n M a r g a r e ta P i c e t t i

Borgen • Två grundböcker för varje skolår • En lärarhandledning, inklusive CD, till varje grundbok • En läxbok till varje grundbok

Matte

Direkt

Borgen

Läxbok 5A • Innehåller 15 läxor – tre till varje kapitel • Varje läxa ligger på ett uppslag

• Läxorna är direkt kopplade till grundbokens moment • Eleven skriver direkt i boken

Läxbok

5A

ISBN 91-622-5339-5

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

Best.nr 622-5339-5

9789162253394  

Matte Läxbok 5A BONNIERS Pernilla Andersson Margareta Picetti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you