Page 1

16.42

Sida 1

GUSTAFSSON • ÖSTERBERG • COWLE

JÖRGEN GUSTAFSSON • EVA ÖSTERBERG • ANDY COWLE

WHAT’S UP? 7 WHAT’S UP? är ett läromedel i engelska för år 6–9. Textboken innehåller ungdomsnära texter på olika nivåer.

WHAT’S UP? 7

Övningsboken har en tydlig progression, från lättare ord- och frasövningar till mer utmanande tal- och skrivövningar. What’s up? är • välstrukturerad • elevaktiverande • kreativ • omväxlande • lättarbetad

WORKBOOK

What’s up? består av • textbok • övningsbok • elevfacit • lärar-cd • lärarhandledning Gratis övningar på nätet där eleverna bl.a. kan träna på ord, uttryck, fraser, grammatik och realia finns på: www.bonnierutbildning.se/whatsup Glosträning finns på: www.bonline.se/glosmastaren

ISBN 978-91-622-5288-5

9

www.bonnierutbildning.se

7 WORKBOOK

09-03-03

789162 252885

(9401-4)

WHAT’S

ENG ÖB 7 Omslag

? JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE

BONNIERS


Whats_up_s1_4

09-03-03

11.16

Sida 2

Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Projektledare: Anna-Karin Nyström Projektgrupp: Anna-Karin Nyström, Karl-Erik Widlund, Helen Miller Crafoord och Bo Lindell Grafisk formgivning: Helen Miller Crafoord Bildredaktör: Bo Lindell Tecknare: Leif Högström

Tack till Maj Näsström och elever vid Runby skola, Upplands Väsby samt Astrid Jansson och elever vid Fribergaskolan, Mörby.

What’s Up? 7, övningsbok ISBN 978-91-622-5288-5 © 2005 Jörgen Gustafsson, Eva Österberg, Andy Cowle och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Fjärde tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsmän/rättsinnehavare.

Printing Malmö AB, 2009

Bildkällor sid. 18 Creative Collection sid. 29 Russ Einhorn/Splash News/Bulls sid. 48 All Over Press sid. 62 Getty Images sid. 67 Rex/IBL Bildbyrå sid. 83 Corbis/Scanpix Övriga bilder är citat från textboken.


05 15 16 18

WHAT’S HAPPENING? NEW AT SCHOOL SARAH’S E-MAIL TO JEN JUST 4 U – A QUIZ

THIS IS ME – THIS IS YOU 20 22 27 31 36 39

STARTER A LIFE AS A TWIN B WE’RE ALL DIFFERENT C E-MAILS FROM THE HEART D MELONHEAD JUST 4 U – EMBARRASSING MOMENTS

ANIMALS 41 44 50 54 60

STARTER A SUPERDOG B FIGHT OR FLIGHT? C BITS AND PIECES ON ANIMALS JUST 4 U – WHAT’S YOUR PERFECT PET?

INNEHÅLL

GETTING STARTED

LITERATURE 62 MY READING HABITS 63 HOW TO WORK WITH THE TEXTS

SCARED? 66 68 72 77 81 83

STARTER A THE SKELETON IN THE CLOSET B SCARY MOMENTS C THE PYRAMID MYSTERY D THE PIPER JUST 4 U – THE HAUNTED HOUSE

3


INNEHÅLL 4

FREE TIME 85 88 94 98 101 104

STARTER A WHEN WE’RE NOT IN SCHOOL B THE PARTY C THE PRINCESS D THE HISTORY OF BOWLING JUST 4 U – THE FUTURE’S IN YOUR PALM

ADVENTURES 106 109 114 119 122 124

STARTER

126

HUR LÄR DU DIG?

A ALL ALONE IN DEATH VALLEY B THE DISCOVERY C OVER NIAGARA FALLS FOR THE FIRST TIME D TREASURE ISLAND JUST 4 U – THE TREASURE HUNT

GRAMMATIKÖVNINGAR 130 132 134 135 137 139 141 144 145 146 147 149 152 155 158 160 163 165 166

Substantiv i plural Oregelbundna substantiv i plural Obestämd artikel (a och an) Demonstrativa pronomen (this, that, these och those) Possessiva pronomen Relativa pronomen (who och which) Adjektiv Am/Are/Is Have/Has Was/Were Preteritum (imperfekt) av regelbundna verb Preteritum (imperfekt) av oregelbundna verb Perfekt Did Do/Does Verb i presens Futurum (framtid med be going to) Futurum (will/shall) Sammandragna former


FREE TIME STARTER 1 Word power V O C A B U L A RY

Para ihop definitionerna med rätt ord ur påsen.

string frame shaped covered attached diamond team

snöre ram formad täckt fäst diamant lag

cloth fairly narrow object waist track bat

tyg ganska smal föremål midja bana slagträ

1 In this activity you hold a piece of string in your hand. A frame, often shaped like a diamond and covered with paper or cloth, is attached to the string. The idea is to run, pull the string and make the frame fly in the air. This activity is called

bowling cricket

_______________________________ 2 The idea in this game is to put your ball in the other team’s goal. There are two teams of eleven players and you kick a ball around a field.

marbles

hoops flying kites

football

This activity is called _______________________________ 3 Here the idea is to roll your ball on the ground and try to hit somebody else’s ball. You play with small balls sometimes made of coloured glass or stone. This activity is called _______________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

85


4 In this activity you roll a fairly heavy ball down a long narrow track towards a group of wooden objects. The idea is to knock down as many of the wooden objects as possible. This activity is called _______________________________ 5 A large ring made of wood, metal or plastic is rolled by someone. You could also use the ring to jump through or to roll it round your waist. In the old days children liked to roll it and run after it. This activity is called _______________________________ 6 The idea of this game is to catch the other team’s ball as often as possible. You are two teams of eleven players. You hit a hard ball with a bat. This activity is called _______________________________

2 What’s the mistake? V O C A B U L A RY

A Verben i de här meningarna har hamnat helt fel. Byt verben i meningarna så de blir rimliga. 1

You can swim a kite.

_____________________

2

You can play a house.

_____________________

3

You can shoot with toys.

_____________________

4

You can fly with rifles.

_____________________

5

You can rent your childhood. _____________________

6

You can remember in a river. _____________________

B Skriv tre egna meningar där du använder några av verben i A. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 86

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


3 Go find out SPEAKING

A Intervjua någon av dina far- eller morföräldrar eller någon annan äldre person om vad de gjorde på sin fritid när de var i din ålder. Anteckna vad de säger. B Förbered dig så att du kan berätta på engelska vad du har hört. Några ord måste du kanske slå upp eller fråga din lärare om. C Arbeta med en kamrat. Turas om att berätta för varandra vad ni har hört.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

87


A WHEN WE’RE NOT IN SCHOOL 4 Side by side V O C A B U L A RY

A Para ihop orden i vänsterspalten med orden i högerspalten. youth

game

soap

pitch

spare

magazine

weight

opera

computer

time

football

lifting

B Välj ut tre ordpar ovan och skriv egna meningar. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

5 Missing words V O C A B U L A RY

Jobba två och två. Hjälps åt att göra fullständiga meningar. 1 2 3 4 5 6 7 8 88

My mum thinks I have too I like being with Sarah because I like to watch TV but only My grades at school have improved since My brother gets on my nerves; that’s why My mum doesn’t get home until Most of all I want a place where I like playing sports, mostly

• FREE TIME

a) when I haven’t got anything else to do. b) I sometimes go down to the football pitch. c) football and ice hockey. d) we girls can come together and talk. e) much spare time. f) I started playing computer games. g) she’s a lot of fun. h) late at night. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


6 When I’m not in school … READING

Läs artikeln och besvara frågorna. What do some experts say about spare time activities for … a) primary school children? b) children in higher grades? c) teenagers?

New research:

Young people have too mu ch to do – outside school!

How do you know ho w school a week – an d only much time you can spen d once a week. on your hobbies and sti ll Children in higher do well in school? grades, that is nine to There is no easy answer twelve-year-olds, could to that question, but this is have activities go ing on what some experts say: two or three times a week . Children in primary Teenagers, that is from grades, that is five to eig ht- thirteen to nineteen , could year-olds, should on ly have spare time ac tivities have one activity outsi de four or five times a week.

7 Interview SPEAKING

Arbeta i par. Intervjua varandra. 1 2 3 4 5 6 7

Which are your spare time activities? How often do you do each of them? What were your hobbies when you were younger? How do you get to your spare time activity? By bus, train … ? If you have to take away one of your activities, which one would it be? How much money do you spend on your activity? How much time do you spend doing your homework?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

89


8 Words, words, words V O C A B U L A RY

Hur många ord kan du hitta i det här rutsystemet? Det finns åtminstone tolv. Du hittar orden vågrätt eller lodrätt. Orden finns i texten When we’re not in school. C

R

M

A

G

A

Z

I

N

E

T

L

L

A

U

F

U

N

M

B

O

X

A

C

C

H

O

M

E

W

O

R

K

S

H

C

Z

B

D

H

J

F

U

I

S

U

R

E

L

A

X

Y

L

G

M

I

R

A

K

Z

P

H

Q

U

B

P

C

C

Z

C

O

M

P

A

N

Y

R

A

H

Y

J

V

K

Q

Z

D

F

O

L

A

U

D

I

E

N

C

E

E

V

C

O

M

P

E

T

I

T

I

V

E

9 My hobby LISTENING

A Lyssna på de tre ungdomarna. Anteckna varje persons fritidsintressen. SHEENA

MARK

DEBBIE

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

B Arbeta med en kamrat. Jämför era anteckningar.

90

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


10 The sounds of English P R O N U N C I AT I O N

[əυ] är vokalljudet i no [aυ] är vokalljudet i mouth (how, now) Be din lärare om en handout.

A Läs dialogen med en kamrat. Two girls, Rhonda and Laura, are talking about their spare time. Rhonda Laura Rhonda Laura Rhonda Laura Rhonda Laura

How much time do you spend doing your homework? It depends. If there’s a test coming up, I spend a lot of time on it. What are your hobbies? I go horse riding once a week. Then there’s the dance class, but I also hang out with friends a lot. And you? I’m into football. Training two or three times a week and then there are matches every weekend. More or less. No time for homework then? My mum keeps nagging me so I can’t get away from it. Same here. it depends test coming up hang out with more or less nag

IN ENGLISH

11 My spare time

det beror på prov på gång umgås med mer eller mindre tjata på

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

91


B Hur säger du detta på engelska? 1 2 3 4 5 6 7

Jag är med mina kompisar mycket. Vilka är dina hobbies? Jag simmar en gång i veckan. Min pappa tjatar på mig. Det beror på. Hur mycket tid tillbringar du med att spela fotboll? Jag håller på med tennis.

C Arbeta med en kamrat och intervjua varandra om era hobbies och fritidsaktiviteter. Här är en lista på olika aktiviteter. play games (Monopoly, Cluedo, Scrabble = alfapet) play computer games go horse riding listen to music do sports practise role playing (Dungeons and Dragons, Star Wars, Star Trek, Hero, etc) watch TV go to the movies surf the Net paint (måla) write short stories/poetry collect stamps/coins (frimärken/mynt) hang out with friends do community work (help old or sick people)

Så här kan ni säga:

92

What do you do in your spare time?

Most of all I …

How often do you …?

I … twice a week.

How much money do you spend on your hobbies?

About … each month.

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


12 Say what you think SPEAKING

Arbeta två och två. Turas om att fråga och svara. Tell me something … … that you think is great fun doing. … that gets on your nerves. … you would buy if you had more pocket money. … you’d like to do if you had more spare time. … that is very important in your life right now.

13 My free time WRITING

A Skriv om din fritid. Berätta om vad du brukar göra efter skolan och på helgerna. Berätta om dina hobbies och fritidsaktiviteter osv. B Be en kamrat läsa det du har skrivit och ge sina synpunkter på vad du kan förbättra.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

93


B THE PARTY 14 Planning a party SPEAKING

A Du och en kamrat ska ordna en fest. Diskutera med varandra. Start and finish? Music – what? Parents – or parents away?

Food and drink?

Buy – what?

Day? When?

PARTY

Invite – who and how many?

Where?

Your house or my house?

Other activities? Video/DVD/games?

B Jämför med vad två andra kamrater har planerat.

15 Which go together? V O C A B U L A RY

Meningarna till vänster är från texten. Para ihop dem med meningar till höger som betyder ungefär samma sak.

1 We’ve got the place to ourselves for a good 48 hours. 2 Mum walked in on me the other day when I was on the phone to Michelle. 3 She uses his staff discount.

94

a) She can buy CDs cheap because her boyfriend works there and doesn’t have to pay full price. b) I don’t like her at all.

4 Her last boyfriend was a right loser.

c) My parents will be gone for at least two days so they won’t be at home.

5 He says that his CDs get nicked or scratched.

d) He believes that his records will be stolen or ruined.

6 She is such bad news.

e) She came into my room when I was talking to a friend of mine. f) The one she was going out with before was absolutely hopeless.

• FREE TIME


Whats_Up7_s85_105

07-04-10

15.38

Sida 95

16 What’s the word? V O C A B U L A RY

A Vilka ord beskrivs? Välj bland orden i rutan. collection customer crisp nick

party

suddenly

staff

suspect

1 A person who goes into a shop to buy something.

___________________________

2 All the people who work in a shop, a school etc.

___________________________

3 When people come together to have fun.

___________________________

4 This is a flat, round piece of potato that has been cooked in oil but is eaten cold.

___________________________

5 A group of things, for example CDs.

___________________________

6 When you think that you understand or know something, but you are not quite sure.

___________________________

7 When something happens very quickly, almost without warning, it happens …

___________________________

8 A slang word for ‘steal’.

___________________________

B Arbeta med en kamrat och turas om att fråga och svara. Exempel: What does the word customer mean? It is a …

17 Missing word V O C A B U L A RY

A Vilket eller vilka ord saknas i varje mening? Se sid. 84–85 i textboken. 1

They are going away __ __ __ the weekend.

2

We’ve got the house to __ __ __ __ __ __ __ __ __ for 48 hours.

3

My mother walked __ __ __ __ me when I was speaking to Michelle on the phone.

4

We’ve got tons __ __ crisps.

5

She found __ __ __ about the party from someone.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

95


B Översätt meningarna till svenska. 1

_____________________________________________________________________

2

_____________________________________________________________________

3

_____________________________________________________________________

4

_____________________________________________________________________

5

_____________________________________________________________________

18 The end of the party LISTENING

Chloes party blev inte riktigt som hon hade tänkt sig. Lyssna och svara sedan på frågorna. 1 How many people were invited, and how many came to the party? ___________________________________________________ 2 What was the problem with the music? ___________________________________________________ 3 What was broken? ___________________________________________________ 4 What was Michelle’s problem? ___________________________________________________ 5 What happened when Gemma left? ___________________________________________________ 6 Why did Chloe’s parents get back? ___________________________________________________ DISCUSS

Chloe said that she was the one who had broken the vase. What would YOU have done in the same situation? Look at the broken things in the drawing. Give good explanations to your parents how all these things were broken during your party. 96

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


19 After the party WRITING

Karen och Chloe träffas i skolan dagen efter festen. De pratar om vad de kan göra för att få Chloes föräldrar på bättre humör. Skriv dialogen mellan de två flickorna. Så här kan ni börja: – Hi Karen! • Hi Chloe. How are you feeling today? – Oh, horrible. My mum and dad are still very angry …

20 The sounds of English P R O N U N C I AT I O N

[ei] är vokalljuden i day. [ai] är vokalljuden i try. [ɔi] är vokalljuden i boy. Be din lärare om en handout.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

97


Whats_Up7_s85_105

07-04-04

14.10

Sida 98

C THE PRINCESS 21 But hello??? Bears!!! V O C A B U L A RY

Arbeta med en kamrat. Hitta tre anledningar i texten som visar att Mia inte alls gillar att sova i tält.

1 ___________________________________________________ 2 ___________________________________________________ 3 ___________________________________________________

22 Verbs SPEAKING

Arbeta två och två. Turas om att läsa frågorna och svara på dem. Om svaret är No försök förklara vad som är fel. 1 2 3 4 5 6 7 8

To arrive home means that you leave home? When you pick up your cell phone you take it up? If you unload your bags you put things in them? If you are surrounded by your friends you don’t know where they are? To lose what you have got means that you don’t have it any more? When you share a room with a friend you have different rooms? If you shudder, your body shakes because you feel cold or frightened? When you volunteer to do something you want to get paid?

23 What’s the word? V O C A B U L A RY

A Vilket ord passar till vilken definition? Välj bland orden i rutan. bodyguard

hammer

diary

port-o-let

supper

woods

1 An outdoor toilet that you use when camping. ________________ 2 An area of trees which is fairly big but not as large as a forest. ________________ 98

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


3 A person who is supposed to protect another person. ________________ 4 A kind of tool with a handle and a heavy metal top with one flat side. ________________ 5 A meal that you eat as the last meal of the day. ________________ 6 A kind of small book in which you write about things that have happened every day. ________________ B Använd din fantasi och skriv en minihistoria där de 6 orden i rutan ovan ingår. Din berättelse kan vara rolig, tokig, konstig, fantastisk, knepig eller precis hur som helst.

24 A riddle for U READING

Här är några gåtor där du kan testa dig själv och din kompis.

Mind box 1 John marries his brother, his daughter, both his second cousins and his best friend. How can he do this without breaking the law? 2 A cowboy rides into town on Friday, stays three days, then leaves on Friday. How is this possible? 3 There is one word in English that is always pronounced incorrectly. Which word is that? 4 Every morning a man who lives on the 98th floor of a tower block takes the lift down to the ground floor, gets out and goes to work. When he comes home, he takes the lift to the 79th floor, then walks the rest of the way up the stairs. Why does he do this?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

99


25 Memories WRITING

A Tänk tillbaka på en händelse i ditt liv då du upplevt något speciellt, t.ex. när du mötte en älg (an elk) i skogen, när något hände under en campingsemester eller en skolresa eller en skräckfilm du sett. Skriv en kort berättelse om dina upplevelser. Så här kan du börja: I know you won’t believe this but it’s really true. It all happened when … B Läs varandras berättelser och ge synpunkter på det ni skrivit.

26 Find out more RESEARCH

Välj ett av dessa ämnen och ta reda på fakta från Internet eller uppslagsverk i biblioteket (helst på engelska). Berätta för klassen eller skriv en poster. West Virginia – an American state (ev. en annan stat i USA) The Blair Witch Project – a movie (eller en annan film) Greenpeace – an organisation for world peace (eller någon annan organisation du känner till)

100

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


D THE HISTORY OF BOWLING

27 Bowling V O C A B U L A RY

Hur många ord kan du hitta i texten på sid. 88–89 i textboken som har med bowling att göra? Jämför sedan dina ord med en kamrat. Skriv i din skrivbok.

28 Verbs V O C A B U L A RY

A Vilka verbformer passar i de här meningarna? Välj i rutan. were made were written was played was found were started

1 A child’s grave ______________ in 1930 in Egypt with bowling equipment beside its body. 2 In Europe bowling ______________ with only nine pins. 3 In the middle of the 1800s bowling clubs ______________ in America. 4 Soon bowling rules ______________ and competitions could start. 5 Up till 1915 the balls ______________ of wood.

B Skriv tre egna meningar med några av verben i rutan. ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

101


29 Retelling SPEAKING

Arbeta med en kamrat. Turas om att återberätta texten från sid. 88–89 i textboken med hjälp av stödorden.

1 oldest – Stone Age – Egyptians – Romans – 1930 – grave – bowling equipment (lines 5–10) 2 changed – a round stone – wooden ball – 9 pins – outdoor game – nobility (lines 11–19) 3 America – added one pin – clubs – rules – competitions (lines 20–28) 4 1915 – rubber ball – popular – automatic pinspotter – 1940s – raised automatically (lines 29–39) 5 the 50s – 60s – bowling halls – bumpers – music (lines 40–50) 6 100 million people – 90 countries – regular basis (lines 51–54)

102

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


30 Fact file READING/SPEAKING

A Arbeta med en kamrat. Välj varsin text, läs den och anteckna stödord för att kunna återberätta texten. Tennis Tennis is a very old sport. French monks used to play it more than six hundred years ago. In fact, the word ‘tennis’ comes from French, tenez, which means get ready or play. In tennis you score in fifteens – 15, 30, 40, game – as in the quarter hours of a clock. 40 used to be 45, but it was shortened to 40! Tennis games are played in sets – three or five sets. In tournaments men play best of five sets, women play best of three.

Basketball Basketball was invented by a Canadian physical education instructor, James Naismith, in 1891. The headmaster of his school in Massachusetts, USA, had asked him to create an indoor game that would keep a messy class busy during the breaks and after school in the winter time. In the early days of basketball, players dribbled a soccer ball up and down a court. The first baskets were peach baskets. During the first ten years of the game there was no hole in the bottom of the basket so the balls could fall through. Later on baskets with an open end were introduced.

B Använd stödorden och berätta för varandra.

31 When we … WRITING

A Arbeta ensam eller med en kamrat. Skriv en historia eller en liten pjäs som handlar om när några i klassen eller några kompisar var och bowlade, spelade fotboll eller utövade någon annan sport tillsammans. Historien behöver inte vara sann! B Läs upp historien eller spela upp pjäsen för några klasskamrater.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

FREE TIME •

103


JUST 4 U

THE FUTURE’S IN YOUR PALM 32 Your future SPEAKING

Arbeta med en kamrat. Turas om att spå varandra. Använd handen och förklaringarna på sid. 92–93 i textboken. Glöm inte att tala engelska!

33 Ranking SPEAKING

A Arbeta med en kamrat. Vilken linje i handen är viktig för just dig? Lista dem i nummerordning (1–9) där 1 är viktigast. Lines child

heart

family

life

fate

marriage

head

travel

health B Diskutera med med en kamrat och jämför. Exempel: Which line is number 1 for you? It’s number …, because …

104

• FREE TIME

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


34 Numbers and what they mean READING

Have a pencil and paper ready. Start by writing out your full birth name (first, middle and last name). Give numbers to each letter. Use the chart! The chart should be read downwards so that 1 is A, J, S and 2 is B, K, T. (Use A for Å and Ä, and O for Ö.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A J S

B K T

C L U

D M V

E N W

F O X

G P Y

H Q Z

I R

My name

_____________________________________

Number

_____________________________________

Here is an example: If your name is Henry Swanson for example, you count like this: H E N R Y 8+5+5+9+7

S W A N S O N 1 + 5 + 1 + 5 + 1+ 6 + 5 = 58

58 in this game counts as 5 + 8. Henry’s numbers are 5 and 8.

Now add all the numbers of your own name. My numbers are _________________________________________________________ Now read what sort of person you are! Do you agree? 1 2 3 4 5

Independent and ambitious Good friend and good manners Fun-loving and optimistic Serious and practical Adventurous and quick

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6 7 8 9

Careful and responsible Likes to be alone Likes to decide Good at many things

FREE TIME •

105


16.42

Sida 1

GUSTAFSSON • ÖSTERBERG • COWLE

JÖRGEN GUSTAFSSON • EVA ÖSTERBERG • ANDY COWLE

WHAT’S UP? 7 WHAT’S UP? är ett läromedel i engelska för år 6–9. Textboken innehåller ungdomsnära texter på olika nivåer.

WHAT’S UP? 7

Övningsboken har en tydlig progression, från lättare ord- och frasövningar till mer utmanande tal- och skrivövningar. What’s up? är • välstrukturerad • elevaktiverande • kreativ • omväxlande • lättarbetad

WORKBOOK

What’s up? består av • textbok • övningsbok • elevfacit • lärar-cd • lärarhandledning Gratis övningar på nätet där eleverna bl.a. kan träna på ord, uttryck, fraser, grammatik och realia finns på: www.bonnierutbildning.se/whatsup Glosträning finns på: www.bonline.se/glosmastaren

ISBN 978-91-622-5288-5

9

www.bonnierutbildning.se

7 WORKBOOK

09-03-03

789162 252885

(9401-4)

WHAT’S

ENG ÖB 7 Omslag

? JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE

BONNIERS

9789162252885  

W O R K B O O K W H A T ’S BONNIERS JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08...

9789162252885  

W O R K B O O K W H A T ’S BONNIERS JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08...