Page 1

klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

789162 245900

L 085

ISBN 91-622-4590-2

BONNIERS O S

www.bonnierutbildning.se

DET LILLA HUSET-OMS

2-3

01-08-30, 12.54


BONNIER UTBILDNING Sveavägen 56 Box 3159 103 63 Stockholm Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Hemsida www.bonnierutbildning.se E-post info@bonnierutbildning.se Kiwiböckerna – Det lilla huset ISBN 91-622-4590-2 © 2001 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Originalets titel: The Little House Text: © Barbara Beveridge 1990 Foto: © Crown, Nya Zeeland 1990 Originalutgåva: Learning Media Limited, Nya Zeeland 1997 Första upplagan Tredje tryckningen Typografi: AB Typoform Logotyp: Cecilia Nabo Redaktion: Ann Hübner, Kerstin Jörgensen, Maria Renck Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, a är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av a allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Elanders Berlings AB, Malmö 2005

DET LILLA HUSET-OMS

4-5

01-08-30, 12.54


a h l l u i l s t e D En rysk folksaga et

om pj채s av Barbara Be s d a t ver r채t e idg b r e e t 책

Foto: Winton Cleal Svensk text: Boel Blomberg

Bonnier Utbildning Det lilla huset-inl

1

03-01-09, 09.10


FRU GRODA: Vilket rart litet hus! Jag undrar vem som bor i det. Lilla hus, lilla hus, vem bor i det lilla huset? HERR MUS: Jag 채r Herr Mus. Jag bor i det lilla huset. Vem 채r du?

4

Det lilla huset-inl

4

03-01-09, 09.10


FRU GRODA: Jag är Fru Groda. HERR MUS: Kom in och bo hos mig. FRU GRODA sätter sig i lådan. UNGE HERR HARE kommer förbi.

5

Det lilla huset-inl

5

03-01-09, 09.11


FRÖKEN RÄV: Jag är Fröken Räv. UNGE HERR HARE: Jag är Unge Herr Hare. FRU GRODA: Jag är Fru Groda. HERR MUS: Och jag är Herr Mus. Vi bor alla i det lilla huset. Vem är du?

10

Det lilla huset-inl

10

03-01-09, 09.11


HERR BJÖRN (med mycket hög röst): Jag är HERR BJÖRN som plattar till vem jag vill! FRÖKEN RÄV: Oj, då! UNGE HERR HARE: Oj, då! FRU GRODA: Oj, då! HERR MUS: Oj då!

11

Det lilla huset-inl

11

03-01-09, 09.12


De springer ut från baksidan av lådan. HERR BJÖRN sätter sig på lådan och plattar till den. HERR BJÖRN: Nu bor ingen i det här lilla huset. Han går bort från lådan medan han stampar med fötterna. De andra kryper tillbaka.

12

Det lilla huset-inl

12

03-01-09, 09.12


13

Det lilla huset-inl

13

03-01-09, 09.12


klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

789162 245900

L 085

ISBN 91-622-4590-2

BONNIERS O S

www.bonnierutbildning.se

DET LILLA HUSET-OMS

2-3

01-08-30, 12.54

9789162245900  

O SBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSB...

9789162245900  

O SBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSBONNIERSB...