Page 1

klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

www.bonnierutbildning.se

789162 244132

L 072

ISBN 91-622-4413-2

BONNIERS


BONNIER UTBILDNING Sveavägen 56 Box 3159 103 63 Stockholm Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Hemsida www.bonnierutbildning.se E-post info@bonnierutbildning.se Kiwiböckerna – Jag är Kungen på berget ISBN 91-622-4413-2 © 2001 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Originalets titel: I´m the King of the Mountain Text: © Joy Cowley 1984 Illustrationer: © Crown, Nya Zeeland 1984 Originalutgåva: Learning Media Limited, Nya Zeeland 1997 Första upplagan Tredje tryckningen Typografi: AB Typoform Logotyp: Cecilia Nabo Redaktion: Ann Hübner, Kerstin Jörgensen, Maria Renck Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Elanders Berlings AB, Malmö 2005


II

by Cowley Text: Joy Joy Cowley

Bild: Dick Frizzell Svensk text: Boel Blomberg

Bonnier Utbildning

Kung p책 berget.inlaga

1

01-08-14, 11.12


Loppan gick nedför vägen och sjöng: ” Jag är Kungen på berget. Jag är Kungen på berget.” 2 Kung på berget.inlaga

2

01-08-14, 11.12


”Stopp!” sa skalbaggen. ”Vem är Kungen på berget?” Loppan darrade av skräck. ”O, Skalbagge, det är du!”

3 Kung på berget.inlaga

3

01-08-14, 11.13


Så ödlan gick nedför vägen och sjöng: ”Jag är Kungen på berget. Jag är Kungen på berget.” 6 Kung på berget.inlaga

6

01-08-14, 11.15


”Stopp!” sa tuppen. ”Vem är Kungen på berget?” Ödlan darrade av skräck. ”O, Tupp, det är du!” 7 Kung på berget.inlaga

7

01-08-14, 11.15


klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

www.bonnierutbildning.se

789162 244132

L 072

ISBN 91-622-4413-2

BONNIERS

9789162244132  

BONNIERS Originalets titel: I´m the King of the Mountain Text: © Joy Cowley 1984 Illustrationer: © Crown, Nya Zeeland 1984 Originalutgåva: L...

9789162244132  

BONNIERS Originalets titel: I´m the King of the Mountain Text: © Joy Cowley 1984 Illustrationer: © Crown, Nya Zeeland 1984 Originalutgåva: L...