Page 1

FANTASIFULLT MED STEN

DESIGN: SILVIE OCH BERNT ERIKSSON

Här utgör några stora stenbumlingar med lätt skrud av grönmossa intressanta inredningsdetaljer i ett av trädgårdens uterum. Stenarnas oregelbundna former livar upp den plana golvytan av trätrall. Några små planteringar i krukor med knallröda pelargoner ger ett välbehövligt färgstänk i uterummet.

37

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B37 37

09-01-23 07.28.25


TRAPPOR AV STEN, BETONG OCH MARKTEGEL

Lerskiffer finns i olika grå nyanser. En fördel med det här stenmaterialet är att det passar trädgårdens alla färger. Det är ingen risk för att övrig inredning i trädgården konkurrerar med växterna. Här har man lagt ut lerskifferblock som kallmur. Då är det inte lika känsligt om marken rör sig något eftersom det inte finns några murade fogar som kan spricka. Lerskiffer har också lagts i gången vilket ger hela konstruktionen ett enhetligt och sobert intryck. DESIGN: DOUGLAS KNIGHT

En stentrappa kan bli ett vackert och mycket attrak-

Den som önskar en mer formell stil på sin träd-

tivt inslag i din trädgård. Det är viktigt att välja

gård kan välja någon typ av betongsten i lämplig

material som i färg och form harmonierar med träd-

färg. Ett exklusivare val är att bygga en trappa i

gårdens övriga inredningsdetaljer. Om en del av

polerad marmor. Marktegel är ett annat material

trädgården har ett vilt och naturligt utseende kan en

som är mycket populärt i trappor.

trappa av naturstensblock och singel passa bra. Ett

Det kanske viktigaste att tänka på när man byg-

annat trevligt alternativ till beläggning kan vara

ger en trappa är att det ska vara lätt att förflytta sig i

mosaiker av mindre naturstenar.

den. Man får inte glömma bort att det även ska vara

68

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B68 68

09-01-23 07.53.40


TRÄDGÅRDENS MÖTESPLATSER

Tips:

En tråkig bullervall blev en mysig sittplats

• Tänk igenom hur sittplatsen ska användas. Ska den vara mötesplats för hela familjen, släkt och vänner eller ska den bara bestå av en eller två stolar och fungera som läsvrå?

Vad gör man av en tråkig slänt i form av en bullervall på radhustomten? Det finns smarta lösningar

• Hur stor behöver sittplatsen vara? Gör gärna en

som gör att tomten även i ett sådant här läge kan bli

skalenlig skiss över uteplatsen och beräkna hur

betydligt mer användbar och trevlig. Slänten var i

mycket utrymme som krävs för att du ska få plats

det här fallet i stort sett oanvändbar i det skick den

med trädgårdsmöbler, grill, solstolar och andra

var före ombyggnaden.

detaljer som du vill ha stående framme. Kom ihåg att det ska finnas plats nog för att kunna gå bakom middagsgästerna och servera maten. • Fundera igenom vilken form du vill ha på sittplatsen. Den ska helst passa husets och trädgårdens övriga stil. • Vilka material planerar du att använda till golv,

Vallen och träden på dess topp gav egentligen ett ganska bra vindskydd mot nordanvinden. Platsen ligger dessutom i ett fint söderläge. Allt talar för att det är en perfekt plats för att anlägga en trevlig sittplats. Genom att gräva sig in en bit i vallen ökar man

murar etc? Passar materialen in i trädgårdens övriga

den yta som går att utnyttja på tomten. Det gjorde

design? Beräkna hur mycket material som kommer

det nödvändigt att anlägga en stödmur som håller

att gå åt. Glöm inte att jämföra priser, det kan skilja

jordmassorna på plats. Här valdes en mur av ”Lock-

ganska mycket i pris mellan likartade typer av bygg-

Bloc” i en röd valör med mekanisk låsning i bakkant

nadsmaterial.

av stenarna. Det intressantaste jobbet blev att göra den cirkelformade markbeläggningen av märket FlexLine.

80

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B80 80

09-01-23 07.54.12


TRÄDGÅRDENS MÖTESPLATSER

FÖRE

Så här såg bullervallen ut före anläggning av sittplatsen.

Arbetsbeskrivning Först mättes området för sittplatsen ut. Sedan vid-

När utgrävningen var klar fylldes ytan upp till

tog ett rejält jobb med spade, korp och spett för att

marknivå med stenmjöl som komprimerades med

gräva ur slänten både nedåt och inåt. Hela områ-

en vibrator.

det grävdes ur till ett djup av cirka 50 cm.

Ett lager sättsand lades ut och jämnades av.

81

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B81 81

09-01-23 07.54.12


Cirkeln där plattorna skulle ligga märktes ut noggrant. En metallstång slogs ner i marken i mitten av plattsättningen som sedan tjänade som referenspunkt för hela bygget. Genom att markera cirkelns radie på ett snöre fäst i ”mittstången” fick man formen av stödmurens inre kant på köpet. Se nedersta bilden t v. Först lades cirkel nummer ett med nio stenar som var skurna speciellt för den innersta ringen. Området har grävts ur och fyllts upp med stenmjöl. Ett lager sättsand har lagts i mitten där markstenarna ska ligga.

Ring nummer två och tre lades med stenar som var formade för dessa ringar. Vid läggningen av följande ringar kombinerades olika stenar efter ett bestämt schema tills man kom till ring åtta som ansluter till muren. Därefter togs mittenpinnen bort och mittstenen lades på plats. I det här aktuella fallet byggdes muren först

Muren har byggts upp och de första två ringarna i markbeläggningen ligger på plats. Centrumpinnen sitter på plats för att man under hela bygget ska kunna göra kontrollmätningar.

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B82 82

och då krävs mycket noggranna mätningar för att plattsättningen ska ansluta mot muren på rätt sätt. Arbetet hade blivit enklare om plattsättningen byggts före muren. Längs de delar av muren som inte ansluter till cirkeln har en rad med marksten lagts för att underlätta skötseln. Här kan man nu gå upp med ena hjulet på gräsklipparen och slipper därigenom trimning av gräset mot muren.

09-01-23 07.54.15


TRÄDGÅRDENS MÖTESPLATSER

EFTER

DESIGN: ARNE MALM

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B85 85

09-01-23 07.54.24


NATTLIG MYSTIK MED BELYSNING

Om man kompletterar utomhusbelysningen med levande ljus blir det lite festligare stämning. Det behövs inte mer än ett litet tråg, intressanta stenar, några värmeljus och några av sommarens vackra blomster för att skapa ett stämningsfullt arrangemang.

intill en mörk skog kan man skapa dramatiska effekter genom att rikta lampor mot trädkronan underifrån. Trädgrenarna skimrar vackert mot den svarta fonden. Det kan också bli effektfullt att rikta belysning mot växter med starka höstfärger och skapa ett riktigt färgfyrverkeri under dygnets mörka timmar. Det är inte bara under sommarmånaderna som

Trädgården blir både säkrare och vackrare med

belysning skapar härliga effekter i trädgården kvälls-

belysning. Genom att belysa trappsteg och avsatser

och nattetid. Det är minst lika fascinerande med

blir de tydliga i mörkret och risken för snubbel-

belysning under mörka höstkvällar eller kyliga vin-

olyckor minskar. Gångstråk som markeras med pol-

ternätter. Ljusstrålar som sveper över blad och gre-

lare eller nedgrävda punktljus blir lätta att följa i

nar som är våta av regn eller har bäddats in med

mörkret.

mjuk pudersnö skapar spänning och mystik. En trädgård som strålar av ljus är inbjudande året om.

Det är viktigt att planera trädgårdens ljussättning noga och att tänka igenom var betraktaren

Vatten i rörelse som fångas i lampors sken kastar

oftast befinner sig för att ljussättningen verkligen ska

reflexer i omgivningen och ger trädgården ett nytt

ge effekt. När man bjudit hem besökare och sitter på

utseende. Stenmaterial blir ännu vackrare om det

altanen ska trädgården helst ses i sin allra vackraste

belyses. Om det står träd i ytterkanten på trädgården

skrud.

88

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B88 88

09-01-23 07.54.30


NATTLIG MYSTIK MED BELYSNING

Det är läckert att kombinera trädgårdsbelysning med levande ljus eller marschaller. Då kan man bjuda sina vänner på en riktig ljusfest i höstmörkret.

89

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B89 89

09-01-23 07.54.34


VATTEN GER STENARNA LIV

Sten och vatten är en mycket trevlig kombination.

Vatten ger trädgården liv på många olika sätt.

När stenarna blir fuktiga framhävs färger och struk-

Solstrålar skapar reflexer i vattenspegeln och ger

turer på ett fantastiskt fint sätt. Har trädgården plats

upphov till ett spännande skuggspel bland stenar och

för en liten damm blir det ofta trädgårdens självkla-

växter.

ra medelpunkt. Det är inte bara vi människor som

Det är vackert att rama in dammen med sten.

dras till trädgårdens ”vattenhål”. Även fåglar, grodor,

Dessutom kan man med stenar effektivt dölja

fjärilar och diverse andra insekter lockas till vattnet.

dammduken. Små naturligt slipade stenar kan täcka kanten runt dammen. Större stenar kan placeras ut på några platser som ren dekoration. Om man vill kunna gå runt dammen utan svårigheter kan det vara bättre att välja någon form av bearbetade stenar med plan trampyta eftersom det ger ett säkrare och stabilare underlag att gå på.

Lättskött springbrunn Om tomten är liten, kan man nöja sig med att anlägga en liten vattenoas. Det kan exempelvis vara en springbrunn i form av en vattensten. Arrangemanget kräver minimalt med underhåll eftersom det inte finns någon öppen vattenyta där alger och löv samEtt vattenarrangemang behöver inte vara stort för att skänka glädje. I den här minidammen porlar vattnet sakta och ger härliga ljudeffekter. Dammen är kantad med tunna skivor av lerskiffer. Ytan runt omkring är belagd med singel och här och var har man grävt ner krukor med växter som sätter färg på ytan.

las. Underhållet begränsas till påfyllning av vatten då och då, eftersom en viss avdunstning inte lär gå att undvika. En springbrunn är perfekt i familjer med småbarn och husdjur eftersom den inte utgör någon drunkningsrisk.

98

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B98 98

09-01-23 07.55.14


XXXXXXXXXXXXXX

Det här är en plantering som man känner sig glad och välkomnad av! De orangefärgade blommorna hos sömntuta/ Eschscholzia californica, i kombination med gul gullkrage/Chrysanthemum segetum, ger en härlig känsla av värme och välbehag.

126

Stora boken om sten 13 jan_KAM_B126 126

09-01-23 08.04.49

9789155254346  
9789155254346  

37 FANTASIFULLT MED STEN DESIGN: SILVIE OCH BERNT ERIKSSON