Page 1

Förverkliga dina trädgårdsdrömmar!

Forma din trädgård! Hör du till dem som tycker att det där med beskärning verkar svårt? Det är det inte.

träd och och buskar buskar Beskära träd

GRÖNA FINGRAR

I Beskära träd och buskar lär du dig precis hur du ska gå tillväga för att med lyckat resul- svar på frågorna när och hur du ska beskära – utan också varför. Och när du får kläm på beskärning upptäcker du också vilken bra väg denna kunskap är till förståelse för hur växterna i din trädgård fungerar. Så greppa såg och sekatör och ta kontroll över träd och buskar – och över utvecklingen av din trädgård!

www.icabokforlag.se Eva Robild skriver böcker om både trädgård och stresshantering. Eva är även redaktör för SVTs Trädgårdsonsdag och medverkar i tidningar och tidskrifter. Fotograf Görgen Persson har ett flertal trädgårdsböcker på meritlistan.

EVA ROBILD

tat beskära allt från fruktträd och bärbuskar till häckar och rosor. Här får du inte bara

d

d d

d

GRÖNA FINGRAR

Beskära

träd och buskar

EVA ROBILD

foto GÖRGEN PERSSON

3791_omslag_Beskara_trad_och_buskar_IMprint.indd 1 3791_omslag_Beskara_trad_och_buskar_IMprint.indd 1

2013-01-17 08:37


d Gröna fingrar

Beskära

träd och buskar eva robild foto görgen persson


Innehåll

4

Förord

6 14 18

Varför ska man beskära? När ska man beskära?

26 46 52 62 68 94

Hur ska man beskära? Fruktträd

Bärbuskar Rosor

Klätterväxter Häckar

Prydnadsträd och -buskar Register

78


Beskärning är roligt! Många känner sig osäkra inför trädgårdsarbete som involverar såg, sekatör och häcksax. Kanske för att beskärning verkar så svårt. Det är det inte, men precis som när det gäller att lära sig cykla måste man våga försöka – och prova igen om det inte gick exakt som det var tänkt första gången. De flesta växter är förlåtande och återhämtar sig om du skulle göra fel. Visst finns det en del regler att hålla sig till, men lär du dig bara några enkla grundprinciper behärskar du snart även denna del av trädgårdsarbetet. Och när du väl får kläm på hur beskärning fungerar upptäcker du inte bara hur kul det är (och hur svårt det är att sluta), utan också vilken bra väg denna kunskap är till förståelse för hur växterna i din trädgård fungerar. Det blir ett samspel mellan dig och växterna som bara blir bättre ju längre tid ni får tillsammans. Så greppa dina redskap och ta kontroll över träd och buskar – och därmed över utvecklingen av din trädgård! Lycka till!


d När ska man beskära?

De flesta växter är väldigt tåliga och överlever det mesta. Att välja rätt tidpunkt för beskärning tycker många är svårt. Det finns en rädsla för att beskärning vid fel tidpunkt kan skada växten – och visst kan det vara så, men de flesta växter är väldigt tåliga och överlever det mesta. För bästa resultat finns det dock några perioder att hålla sig till.

Vinter och vårvinter I vårt klimat vilar växterna på vintern. Lövfällande träd och buskar har då fällt sina blad och dragit ner det mesta av växtsaften från grenverket. Under denna dvala är det perfekt att utföra stora delar av årets beskärning. Det är bäst att vänta till slutet av vinterperioden, det som Det är lättare att beskära ett virrvarr av grenar på vårvintern när äppelträdet är avlövat.

brukar kallas vårvintern. Beskär du för tidigt kan unga skott lockas fram och de riskerar då att drabbas av frostskador. När det är riktigt kallt, tio minusgrader eller kallare, bör du und-

Till höger: Forsythia, Forsythia x

vika beskärningsarbete. Då är grenarna nämligen sköra som

intermedia, beskärs sent på våren,

glas och kan lätt brytas istället för att få snygga snitt. Såriga

direkt efter blomningen.

ytor blir lätt inkörsport för diverse sjukdomar.

14


Lägg märke till att en del växter kan beskäras vid flera olika tidpunkter med olika resultat, beroende på vad du vill åstadkomma. Ett exempel är en gammal syrenhäck som blivit gles och som endast blommar i toppen. Den kan under vårvintern beskäras hårt, och kommer då att skjuta nya skott från rotsystemet. Det kallas att föryngringsbeskära. Eftersom syrenen blommar på fjolårsskotten kommer du att gå miste om årets blomning efter den hårda beskärningen, men eftersom syftet var en tätare häck så får du acceptera det. Om syrenhäcken däremot är tät och fin, men du vill forma den eller glesa ur den, beskär du strax efter blomningen. Då hinner syrenhäcken utveckla nya skott som blommar nästa år.

16

Väntar du å andra sidan för länge med beskärningen kan savningen ha kommit igång. Då kan saven rinna ur beskärningssåret, och i värsta fall kan växten tappa så mycket kraft att den dör. Att det ligger snö kvar på marken är inget hinder för beskärning, så länge du kommer åt grenarna. Vårvintern infaller vid olika tidpunkter i olika delar av landet och kan skifta år från år beroende på vädret. I de varmare delarna av landet (zon 1−2) har den värsta vintern i regel släppt någon gång i februari–mars, medan vintern kan hålla i sig fram till maj i de kallare delarna av landet (zon 5−8).

Vårbeskärning På våren är det full rulle i trädgården. Vad gäller beskärning kan man säga att våren är kommen när man ser att växterna börjar grönska och skjuta nya skott. På våren är det också lätt att se vilka grenar som överlevt vintern på de buskar som frusit tillbaka. Våren är den bästa tidpunkten för beskärning av barrväxter, rosor och en hel del klätterväxter. Se upp med de växter som blöder lätt, de får absolut inte beskäras under våren. Hit hör till exempel björk, lönn och körsbär.


Sommarbeskärning Under juni är det inte så mycket beskärning som ska göras. Det kan handla om att korta in grenar på vinrankan och putsa häcken, men annars är det främst tid att njuta. När JAS ( juli, augusti, september) infaller är det däremot dags att ta fram sekatören och grensågen igen. Den allra säkraste beskärningsperioden är sensommaren. Från mitten av juli fram till september är växterna i god kondition och läker bra. Då kan du beskära de allra flesta växter utan att skada dem. Det enda du då bör tänka på är att inte ta bort alltför stor bladmassa, till exempel genom att såga ner växten helt (föryngringsbeskära), eftersom det kan bli tufft för växten att kompensera. Under denna period passar det särskilt bra att beskära de träd och buskar som lätt blöder på våren, till exempel alla stenfrukter, björk, prydnadskörsbär, magnolia, valnöt och lönn. Snabbväxande häckar kan behöva en extra klippning i augusti−september för att behålla formen.

Hösten

Beskärning under JAS stimulerar

Innan beskärningsredskapen kan läggas undan för vintern är

inte ny tillväxt lika mycket som

det dags att se över bärbuskar och barrväxter.

vårbeskärning.

Hallon, krusbär och vinbärsbuskar kan gallras under hösten, efter bladfallet. Hösten är också en bra tid att formklippa barrväxter av olika slag, men vänta inte för länge, senast i september bör arbetet vara slutfört.

17


d

Hur ska man beskära?

Konsten är att lära sig vilka växter som kräver vilken typ av beskärning. Beskärning är förenat med stress för växten. Undantaget är egentligen bara när du tar bort redan döda grenar. Men genom att beskära vid rätt tidpunkt, och lägga snittet på rätt ställe, minskar du denna stress till ett minimum. Konsten är att lära sig vilka växter som kräver vilken typ av beskärning. Arborist är ett eget yrke, vilket ger en viss indikation på hur mycket man måste kunna för att bli en komplett beskärningsexpert. Å andra sidan är du förmodligen inte utbildad kock heller, men lyckas ändå laga mat hyfsat bra. Självklart kan du också lära dig beskärningens grundregler för att sköta din trädgård. Det är inte så svårt som det kan tyckas vid första anblicken, utan tvärtom roligt och lärorikt. Att sätta sig in i hur växterna utvecklas och reagerar på beskärning är ett utmärkt sätt att lära sig mer om växterna i sin trädgård. Var rädd om grenkragen som är trädets skydd mot skador. Såga alltid strax utanför de små veck som bildar grenkragen. Till höger: Sälg, Salix caprea ’Curlilocks’.

18

Att till exempel veta om en buske blommar på fjolårsskotten eller årsskotten gör att beskärningsmetoderna blir lättare att förstå.


Fruktträd d

Unga träd beskärs de första åren för att få den grundform de sedan kommer att ha under sin livstid. Börja alltid med att ställa dig frågan varför du ska beskära ditt fruktträd. Det är nämligen inte alltid det behövs! Unga träd beskärs de första åren för att få den grundform de sedan kommer att ha under sin livstid. Men därefter behandlas fruktträd olika. Man kan dela in dem i två huvudgrupper: kärnfrukter och stenfrukter. Till kärnfrukterna hör äpplen och päron medan körsbär, plommon, persika och aprikos är stenfrukter. När trädet blivit större beskärs det för att ge mer och bättre frukt, samt för att vara dekorativt. Vill du ha maximalt med skörd kan du snegla på yrkesodlarna som givetvis vill ha ut så många kilo frukt som möjligt per kvadratmeter. För dem är det viktigt att träden inte blir för höga för plockningens skull. Äppelträd i stora fruktodlingar beskärs utifrån dessa syften och är därför sällan dekorativa i den mening att de har en vacker trädform med stam och krona. Träden blir heller inte särskilt gamla, utan byts ut när de börjar ge sämre skörd.

Här har man missat att ta bort det konkurrerande toppskottet i ett tidigt skede. Det är hög tid att såga av det ena! Till vänster: Äpple, Malus domestica.

27


Beskärningstid Kärnfrukterna beskärs traditionellt under vårvintern, huvudsakligen för att det är en period då man har gott om tid eftersom det inte är så mycket annat i trädgården som pockar på uppmärksamhet. Det är också en bra tidpunkt om man vill stimulera tillväxten och få trädet att växa kraftigare. Gamla och redan stora äppel- och päronträd kan däremot med fördel beskäras på sensommaren. Stenfrukterna blöder lätt under vårvintern och ska därför beskäras under JAS eller strax efter skörd. De beskärs inte alls lika hårt som äppelträd. Körsbärsträd, till exempel, behöver ofta inte beskäras alls efter uppbyggnadsbeskärningen. Beskärning av fruktträd har som huvudsyfte att skapa balans mellan tillväxt och fruktsättning. Alltför kraftig fruktsättning kan försämra tillväxten. Avgörande är också vilken grundstam trädet ympats på och valet av växtplats. Särskilt viktigt är att jorden är väldränerad och näringsrik och att ytan närmast stammen är fri från gräs och ogräs. Läget bör vara soligt och vindskyddat. Sämre markförhållanden och läge ger sämre tillväxt och skörd. Genom att beskära ett svagväxande träd hårdare stimuleTa bort gräs som växer nära

ras tillväxten. Ett kraftigväxande träd som endast beskärs lite

stammen eftersom gräset stjäl

grand stimuleras att bilda fler blomknoppar och därmed sätta

mycket näring.

mer frukt. Det träd som sätter extremt mycket frukt behöver

Till höger: Såga av vattenskott, borsta bort mossa och glöm inte att gallra fruktkarten.

28

gallras hårt, annars kommer frukten inte att utvecklas så bra och du riskerar även att bli utan frukt året därpå. Vissa äppelträd ger ordentligt med frukt endast vartannat år, till exempel


När det gäller äppelträd, som är det vanligaste fruktträdet i svenska trädgårdar, så rekommenderas årlig beskärning. Då får du både ett välformat träd och frukter som är stora och goda. Även päron-, persiko- och plommonträd beskärs årligen, men inte lika mycket som äppelträd.


Ett träd som är felaktigt beskuret

’Belle de Boskoop’. När trädet burit mycket frukt beskärs det

blir risigt och alltför tätt. Att rätta

sparsamt våren därpå, medan det beskärs hårt om trädet bar

till formen bör göras successivt, under två, tre års tid. Här syns beskärningen före och efter första beskärningen.

ingen eller lite frukt året innan. Genom att gallra hårt bland karten under rikliga år kan du stimulera trädet att bära mer jämnt.

Det unga trädet Tänk på att många fruktträd måste pollineras av en annan sort för att ge frukt. Det gäller till exempel äpplen, päron och plommon. I ett äldre bostadsområde brukar det finnas träd hos grannarna som kan se till att pollineringen fungerar, men på landet och i nya bostadsområden kan du behöva köpa minst två träd för att säkra fruktsättningen. Plantskolorna har listor på vilka träd som korspollinerar varandra.

30


Gemensamt för alla fruktträd är att de ska planteras soligt och vindskyddat. Den tidiga blomningen skadas lätt av frost och då är det skyddade läget viktigt. Frukten behöver också få tillräckligt mycket sol för att utveckla storlek och sötma. Extra viktigt blir det skyddade läget förstås om du planterar träd som bara är på gränsen till härdiga i din zon. Var noggrann vid planteringen, eftersom trädet ska stå på samma plats i många år. Det är tradition att stötta fruktträd med en stödpåle, men det behövs inte alltid. Om du ändå vill sätta dit ett stöd så bör det kapas under trädets första grenvinkel så att kronan kan vaja fritt, vilket stimulerar rötterna att ”bita sig fast”. Efter ett par år tas stödpålen bort, då ska rotsystemet vara tillräckligt utvecklat för att hålla trädet på plats. Svagväxande träd, särskilt de som ympats på grundstam B9, kan behöva stöttas under hela sin livstid för att stammen ska orka bära frukt-

Vårens blomning är ett plus på

tyngda grenar. Stödpålen binds fast med ett mjukt band så att

alla fruktträd!

stammen inte skadas. Att helt hoppa över beskärningen av äppelträd kan resultera i mängder av små dåliga frukter som tar musten ur trädet. På sikt försvagas trädet och fruktsättningen blir sämre ju längre tiden går.

31


Lämpliga häckväxter (Härdigheten varierar inom vissa arter, se därför zonangivelsen som ett riktmärke.) Häggmispel, såsom bärhäggmispel, Amelanchier alnifolia, prakthäggmispel, A. lamarckii och häggmispel, A. spicata, zon 4−7. Lämplig till friväxande höga häckar, tre meter eller mer. Gallra vid behov på vårvintern. Aronia, såsom svartaronia, Aronia ’Hugin’ och slånaronia, A. melanocarpa var. elata, zon 4−5. Lämplig till lägre friväxande häck, 1,5−2,5 meter beroende på sort. Ätliga bär. Gallra vid behov på vårvintern. Berberis, såsom röd häckberberis, Berberis Rödbladiga-gruppen, ’Atropurpurea’ och häckberberis, B. thunbergii, zon 5−6. Lämplig som friväxande eller klippt häck. Taggig och ogenomtränglig. Beskärning under vårvintern. Finputsning på sommaren. Buxbom, såsom småbladig buxbom, Buxus microphylla och buxbom, B. sempervirens, zon 2−4. På grund av utbrottet av buxbomssvampen Cylindrocladium buxicola rekommenderas inte längre nyplantering av buxbom.

74

Angripna plantor grävs upp och bränns för att inte sprida smittan vidare. Beskärnings-kom-ihåg: BB-AA (buxbom beskärs i april och augusti). Häckkaragan (tidigare sibirisk ärtbuske), Caragana arborescens, zon 8. Mycket härdig snabbväxande buske som kan användas både till friväxande och klippt häck. Beskärning under vårvintern. Finputsning på sommaren. Salttolerant. Avenbok, Carpinus betulus, zon 4. Lämplig till klippt häck. Långsamväxande och kan hållas smal. Vänta med att toppa plantorna tills de nått önskad sluthöjd. Klarar både sol och halvskuggigt läge samt är tålig mot föroreningar från trafik. Behåller en viss del av de vissna bladen under vintern. Beskärning under JAS. Stor rosenkvitten, Chaenomeles speciosa, zon 4. Friväxande taggig häck, 1−2 meter hög. Ätliga frukter. Gallras vid behov på våren. Häckoxbär, Cotoneaster lucidus, zon 7. Friväxande eller klippt häck. Tål halvskugga. Beskärning under vårvintern. Finputsning på sommaren.

Hagtorn, Cratageus grayana, zon 7. Härdig och taggig buske som kan användas till klippt häck. Tål halvskugga. Beskärning under vårvintern. Finputsning på sommaren. Bok, Fagus sylvatica, zon 4. Mycket vacker som hög och relativt bred häck med genomgående stam. Toppas inte förrän den nått önskad höjd. Bladen vissnar på hösten men sitter kvar hela vintern ända fram till knoppsprickningen på våren. Långsamväxande, men finns som färdig häck. Beskärning under vårvintern. Finputsning på sommaren. Hybridforsythia, Forsythia x intermedia, zon 3. Lämplig som friväxande eller klippt häck. Blommar i gult under försommaren. Beskärning strax efter blomningen. Japansk järnek, Ilex crenata ’Convexa’, zon 3. Vintergrön växt som påminner om buxbom i bladen, men är mycket långsamväxande. Kan i mindre omfattning användas som alternativ till buxbom. Beskärning under våren. Till höger: Aronian får ätliga bär, buxbomshäcken klipps i april och augusti. Häckar med genomgående stam toppas när de nått önskad höjd.


Mervärde

Tänk på att en häck inte bara är en grön inramning utan också kan ge mervärde i form av blomning och ibland även bär på sensommaren. Särskilt om du önskar en friväxande häck är detta faktorer som du bör lägga vikt vid när du väljer vad du ska plantera.


Bokhäcken behåller de vissna löven ända fram till knoppsprickningen.

Tok, Potentilla fruticosa, zon 3−6. Täta, rikblommande buskar som bildar låga häckar kring en meter. Det finns en mängd namnsorter där härdighet ch blomfärg varierar, liksom sluthöjd. Lättskött! Kräver inget årligt underhåll och tål hård föryngringsbeskärning. Beskärning vårvinter.

Lärk, Larix kaemperfi, zon 4. Barrträd som fäller sina barr på hösten. Genomgående stam. Toppas inte förrän den nått önskad höjd. Mycket fin som smal och hårt beskuren häck – släpper in ljuset på vintern! Gul höstfärg. Beskärning vår. Finputsning JAS. Liguster, Ligustrum vulgare och vintergrön liguster, L. var. italicum ’Atrovirens’, zon 2−4. Snabbväxande häck som kan hållas välformad, relativt låg och smal, men även bli en bred böljande häck. Kräver flera klippningar om året för att hålla formen. Vintergrön liguster behåller merparten av bladen under en mild vinter.

76

Beskärning vårvintern med finputsning under sommar och sensommar. Bukettapel, Malus toringo var. sargentii, zon 5. Prydnadsäpple i buskform som lämpar sig väl till såväl friväxande som klippt häck. Beskärning vårvinter. Gran, Picea abies, zon 8. Mycket härdig vintergrön häck som bildar täta klippta häckar. Skapar kraftig skugga på norrsidan. Genomgående stam. Toppas inte förrän den nått önskad höjd. Får ej beskäras för hårt eftersom den inte bryter nya skott på gammal ved. Beskärning vår. Finputsning JAS.

Hägg, Prunus padus, zon 6. Snabbväxande, härdig och skuggtålig. Kan användas friväxande och klippt. Vårblomning. Fin höstfärg. Beskärning vårvintern. Finputsning på sommaren. Måbär, Ribes alpinum, zon 6. Tätförgrenad buske som passar till lägre häckar. Lätt att föröka med avläggare och sticklingar. Passar både som friväxande och klippt häck. Beskärning vårvinter. Finputsning på sommaren. Ros, Rosa. Se Rosor, sidan 52. Oxel, Sorbus intermedia, zon 6. Lövfällande klippt häck som kan bli hög, men har en tendens att bli gles nedtill med åren. Salttolerant. Beskärning vårvinter. Finputsning på sommaren.


Spirea, såsom björkspirea, Spiraea betulifolia, klasespirea, S. x billardii, norsk spirea, S. cinerea ’Grefsheim’, rosenspirea, S. ’Anthony Waterer’, praktspirea, S. ’Firelight’ och bukettspirea, S. x vanhouttei, zon 5−7. Ett släkte lättodlade, relativt små och tåliga buskar som passar fint som friväxande häck. Vårblomning. Gallras endast vid behov, men tål också kraftig föryngringsbeskärning. Beskärning vårvinter, norsk spirea under våren. Syren, Syringa, såsom ungersk syren, S. josikae och syren, S. vulgaris, zon 5−6. Vårblommande buskar som kan användas både som klippt och friväxande häck. Den klippta häcken blommar dock endast sparsamt. Friväxande häck gallras endast vid behov, tål föryngringsbeskärning. Beskärning under vårvintern eller direkt efter blomningen. Idegran, Taxus baccata, zon 2. Vintergrön häck som tål hård beskärning. Den enda barrväxt som kan bryta nya skott på gammal ved. Därmed kan häcken hållas smal och hårt klippt. Passar även för formklippning av klot och liknande. Beskärning vår, finputsning under JAS.

Skogslind, Tilia cordata, zon 5. Lövfällande häck med genomgående stam. Toppas när den nått önskad höjd. Beskärning vårvinter. Finputsning under sommaren. Tuja, Thuja occidentalis, zon 5. Vintergrön barrväxt som bildar en tät och fin häck. Ger mycket skugga. Genomgående stam. Ska inte toppas förrän den nått önskad höjd. Får ej beskäras för hårt eftersom den inte bryter nya skott på gammal ved. Beskärning under våren, finputsning under JAS.

Andra buskar som kan användas som friväxande häck eller i blandbuskage är bergbambu, blåtry, deutzia, fläder, hassel, hyperikum, korallkornell,

En häck är alltid en prydnad, i sig själv eller tillsammans med ett lågt staket. Idegran, Taxus baccata.

rododendron, rosentry, rödvide, rönnspirea, skogsolvon, skärmtry, slån, smällspirea, snöbär, sälg och trädgårdsprakttry. Läs mer om dessa växter i Prydnadsträd och -buskar på sidan 78.

77


Förverkliga dina trädgårdsdrömmar!

Forma din trädgård! Hör du till dem som tycker att det där med beskärning verkar svårt? Det är det inte.

träd och och buskar buskar Beskära träd

GRÖNA FINGRAR

I Beskära träd och buskar lär du dig precis hur du ska gå tillväga för att med lyckat resul- svar på frågorna när och hur du ska beskära – utan också varför. Och när du får kläm på beskärning upptäcker du också vilken bra väg denna kunskap är till förståelse för hur växterna i din trädgård fungerar. Så greppa såg och sekatör och ta kontroll över träd och buskar – och över utvecklingen av din trädgård!

www.icabokforlag.se Eva Robild skriver böcker om både trädgård och stresshantering. Eva är även redaktör för SVTs Trädgårdsonsdag och medverkar i tidningar och tidskrifter. Fotograf Görgen Persson har ett flertal trädgårdsböcker på meritlistan.

EVA ROBILD

tat beskära allt från fruktträd och bärbuskar till häckar och rosor. Här får du inte bara

d

d d

d

GRÖNA FINGRAR

Beskära

träd och buskar

EVA ROBILD

foto GÖRGEN PERSSON

3791_omslag_Beskara_trad_och_buskar_IMprint.indd 1 3791_omslag_Beskara_trad_och_buskar_IMprint.indd 1

2013-01-17 08:37

9789153437918  
9789153437918