Page 1

STEFAN JÖNSSON HÅKAN JERNEHOV

Nytt svenskt standardverk för teknik och säkerhet, friluftsliv och motion med havskajak.

KAJAK

Vi ger oss ut på vattnet direkt med våra erfarna instruktörer Stefan Jönsson och Håkan Jernehov. Med utgångspunkt i en dagstur, en helgtur med övernattning, en veckotur med surf och rockhopping samt en vintertur, förmedlas kunskap om allt från grundläggande paddelteknik till avancerad lek med vågor och vind. Därutöver allt vi behöver känna till om kajakens konstruktion, säkerhet, räddningstekniker, utrustning och sjömanskap. Nivån spänner från ren nybörjare, via van paddlare som vill slipa på tekniken, till den som är ute efter utmaningar utöver det vanliga.

TEKNIK UTRUSTNING SÄKERHET

Nytagna bilder inspirerar och visar tekniker steg för steg.

www.prismabok.se

TEKNIK ★ UTRUSTNING ★ SÄKERHET

Författarna har mångårig erfarenhet av att undervisa i havskajakpaddling och turledning.

STEFAN JÖNSSON HÅKAN JERNEHOV

KAJAK ALLT DU BEHÖVER VETA OM HAVSPADDLING


STEFAN JÖNSSON HÅKAN JERNEHOV

KAJAK ALLT DU BEHÖVER VETA OM HAVSPADDLING

PRISMA


Prisma Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.prismabok.se Prisma ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 © 2009 Stefan Jönsson och Håkan Jernehov och Prisma, Stockholm Formgivning: Sofia Scheutz Foton: Håkan Jernehov; på s 94: Lars Sandberg Prepress: Fälth & Hässler, Värnamo Tryckt i Slovenien 2009 ISBN 978-91-518-5018-4


INNEHÅLL KAPITEL 1

DAGSTUR 7 Den första turen 11 Havskajaken 12 Grundkonstruktion 19 Sittbrunnen 20 Kliva i och ur kajaken 23

Hantera kajaken på vattnet 25 Kajak-kropp-paddel 25 Komma framåt 27 Styra kajaken 28 Stanna och backa, hålla balansen 28

Säkerhet vid kajakpaddling 31 Flytväst 31 Kapsejsning 31 Öva vattenvana med kajaken 33

Utrustning 36 Kläder 36

Sjömanskap 37 Paddla i grupp 37 Paddla ensam 38 Hitta vägen 38 Vågor och vind 38

Naturen vi paddlar i 40

KAPITEL 2

ÖVERNATTNINGSTUR 42 Helgtur på Västkusten 44 Hantera kajaken på vattnet 51 Paddel 51 Skärande och skyffl ande paddeldrag 51 Kantställning av kajaken 52 Komma framåt 54 Styra kajaken med paddeln 55


Stanna och backa 58 Att hålla balansen med paddeln 60 Sidledes förflyttning 62 Paddling i olika vågriktningar 63 Vindens påverkan 66

Säkerhet och räddningstekniker 68 Faror vid kajakpaddling 68 Räddningstekniker 69 Övrig säkerhetsutrustning 72

Sjömanskap 74 Paddla i grupp 74 Paddla ensam 74 Karta och kompass 74 Perspektiv 75 Vägval 76 Väder och vind 77

Naturen vi paddlar i 79 Säl- och fågelskydd 79 Allemansrätt 79

Utrustning 80 Klädsel 80 Övrig paddelutrustning 80 Friluftsutrustning 80 Var gör jag av alla saker? 83 Vad ska jag ha med mig? 83

Paddla kajak 85 Friluftsliv 85 Naturupplevelser 85 Motion 85 Prestation 85 Meditation 85 Action 85 Akrobatik 86 Avkoppling 86 Samspelet mellan kropp, kajak, paddel och vatten 86


KAPITEL 4

VINTERTUR 120 KAPITEL 3

VECKOTUR 88 Veckotur med surf och rockhopping 90 Vidare paddelteknik 95 Vinklade paddelblad – aktiv hand 95 Kombination av paddeldrag 95 Inuitsväng 100 Paddling bland klippor och sten 103 Surfa med havskajak 108 Havskajaken i strömmande vatten 109

Mer om säkerhet och räddning 110 Kamraträddning i besvärligare förhållanden 110

Sjömanskap 117 Paddla i grupp 117 Nattpaddling 117 Dimma 118

Leda och lära ut 119 Ledare eller lärare? 119 Egna och andras erfarenheter 119

Helgtur på vintern 122 Vinterpaddling 127 Sjösättning och landstigning 127 Paddling i is och minusgrader 127 Räddningsmetoder 129 Kläder 129 Tältning och lägerliv 130

Slutord 132 Bokens begränsningar 132 Vi vill tacka 132 Mer att läsa och titta på 132

Håkan och Stefan 133 Register 134 Egna anteckningar 136


KAPITEL 1

10


DAGSTUR DEN FÖRSTA TUREN 11

HAVSKAJAKEN 12

KOMMA FRAMÅT 27

UTRUSTNING 36

KRAFTÖVERFÖRING 27

KLÄDER 36

FRAMÅTPADDLING 27

GRUNDKONSTRUKTION 19

STYRA K AJAKEN 28

SJÖMANSKAP 37

VATTENTÄTA SKOTT 19

STYRA K AJAKEN 28

PADDLA I GRUPP 37

DÄCKSRIGGNING 19

STANNA OCH BACK A, HÅLLA BALANSEN 28

LIGGA I K AJAKFLOTTE 37

ROBUST KONSTRUKTION 20

BAK ÅTPADDLING 29

PADDLA ENSAM 38

SITTBRUNNEN 20

VINDENS PÅVERK AN,

HITTA VÄGEN 38

SITSEN 20

K AJAKENS LOVGIRIGHET 30

VÅGOR OCH VIND 38

FOTSTÖD 20

EXTRA HJÄLPMEDEL 30

FRÅNLANDSVIND 39

SITTBRUNNSÖPPNINGENS UTFORMNING 20

SK ÄDDA 30

VINDENS HASTIGHET OCH STYRK A 39

KEYHOLE-SITTBRUNN 21

SÄKERHET VID KAJAKPADDLING 31

NATUREN VI PADDLAR I 40

LITEN SITTBRUNNSÖPPNING 21

FLYTVÄST 31

K APELL 22

K AJAKVÄST 31

KLIVA I OCH UR K AJAKEN 23

K APSEJSNING 31

I- OCH URSTIGNING 22, 23, 24

DRA LOSS K APELLET 32

STOR SITTBRUNNSÖPPNING 20

K APSEJSNING 33

HANTERA KAJAKEN PÅ VATTNET 25

ÖVA VATTENVANA MED K AJAKEN 33

K AJAK-KROPP-PADDEL 25

K APSEJSA UTAN K APELL 33

SITTSTÄLLNING 25

K APSEJSA MED K APELLET PÅ 33

SITTSTÄLLNING 25

K APSEJSNINGSÖVNING 34

PADDEL 26

UPP UR VATTNET 34 K AMRATRÄDDNING 35

11


DEN FÖRSTA TUREN vid stranden ligger sex kajaker i olika färger. Vi är sammanlagt sju personer i olika åldrar och format som har bokat en provapå-tur vid ett kajakcenter på västkusten. Det innebär en halv dags introduktion i havspaddling. Instruktörerna välkomnar oss och vi presenterar oss kort för varandra. Instruktörerna heter Håkan och Lena och de pratar lite om vad vi behöver tänka på innan vi stiger i kajakerna. Sittställning och komfort är de viktigaste punkterna. »Är du liten och tunn ska du inte ha en stor kajak med mycket volym ovanför vattenytan. Är du däremot lång och reslig kan det bli svårare att hålla balansen om du har en liten och smal kajak.« Vi provar de olika kajakerna och försöker hitta rätt så gott vi kan med hjälp av instruktörerna. När vi har ställt in fotstöden sätter vi oss i kajakerna på land och provar att ta på och dra av kapellet, kjolen som sitter runt mage och sittbrunn. Nu är vi klara för en lektion i torrpaddling. Vi får helt enkelt sitta kvar i kajakerna på land och paddla med

»VAD HÄNDER OM MAN HAMNAR UPPOCHNER«, UNDRAR NÅGON. »SITTER MAN FAST I KAJAKEN DÅ?« 12

KAPITEL 1 ★ DAGSTUR


paddlarna. Bladen på paddlarna är vinklade i förhållande till varandra så man måste tänka på hur man sätter i paddelbladet på varje sida. Dessutom måste man både dra och trycka sig framåt samtidigt som man vrider på överkroppen! Det är inte helt lätt, men instruktörerna tröstar oss med att det går lättare så småningom när vi har paddlat ett tag på vattnet. »Vad händer om man hamnar uppochner«, undrar någon. »Sitter man fast i kajaken då?«

Instruktörerna talar om för oss att det inte är någon fara. Problemet är snarare att krypa ur kajaken tillräckligt långsamt så man inte skrapar benen mot sittbrunnskanten. Man får motarbeta impulsen att komma ut så fort man bara kan. Vi tränar på land att dra kapellstroppen från sittbrunnsringen och böja oss framåt och trycka oss ur sittbrunnen med händerna på däck, vid höfterna ungefär, och samtidigt slappna av i benen. KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

13


»DET HÄR MED PADDELVINKEL OCH BÅLVRIDNING ÄR VERKLIGEN INTE LÄTT MEN DET GÅR BÄTTRE OCH BÄTTRE ALLTEFTERSOM.«

»Usch, det här klarar jag aldrig!« säger en av deltagarna. »Det tar bara tre sekunder under vattnet innan du är uppe igen«, försäkrar Håkan. »Men om ni känner er osäkra kan vi byta om till badkläder och göra några övningar i vattnet.« Alla byter om och så hoppar vi i vattnet vid stranden. »Börja nu med att koka kaffe, alltså håll munnen stängd och andas långsamt ut genom näsan under vattnet«, uppmanar Håkan. Vi kokar kaffe och gör kullerbyttor framlänges, först en gång sedan flera gånger. Efter det gör vi kullerbyttor baklänges. »Konstsimning är bra vattenvaneträning,« säger Lena en14

KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

tusiastiskt. »Eller träna då och då på att vara under vattnet så länge ni bara kan.« Det är lite jobbigt vid tredje kullerbyttan, då tappar jag känslan för vad som är upp och ner. Men det är nyttigt, det känner vi alla då vi är färdiga och har gått upp för att torka oss och byta om. Under tiden gör Håkan och Lena en kort demonstration på land av vad vi ska göra ifall vi slår runt med kajakerna. »När man väl har hamnat utanför sin kajak är det viktigt att hålla sig till den så den inte blåser bort. Vänta då på en instruktör och hjälp denne med att tömma och vända kajaken på


rätt köl. Sedan placerar sig instruktören skavhur man svänger genom att sträcka ut padfötters med kajaken och tar ett ordentligt tag deldraget på ena sidan från kajaken. Vi andra med båda händerna om relingslinorna eller provar och det går riktigt bra. sittbrunnskanten. Den som ska bli räddad ålar »Tänk på att trycka ner vänster ben och upp på mage på kajaken och trär ner benen i trycka foten mot fotstödet när ni doppar vänssittbrunnen medan instruktören fortsätter att ter paddelblad«, säger Håkan. »Då är det lättare hålla, sedan sätter man på kapellet och tar upp att använda överkroppen och bålvridningen.« sin paddel. Därefter skjuter vi isär oss baklängLunchen blir på en kobbe i lä för vinden; es så vi snabbt får paddelvatten på båda sidor kaffe och macka – supergott! Någon har redan om kajaken. Klart!« fått en liten blåsa på tummen. »Det finns flera olika tekniker att klättra »Den fixar vi med lite eltejp innan vi sätter upp i kajaken med hjälp av en kompis, detta oss i kajakerna igen«, säger Lena. är bara en variant. Om ni tycker det är kul att Håkan och Lena berättar om sina turer med paddla och det är något ni vill göra mer av är kajak. Långturer på flera månader. Om att bo i det bra att lära sig många olika typer av komtält natt efter natt, när kusten blir till vardags»LUNCHEN BLIR pisräddningar. Ju fler man kan, desto bättre rum och stranden kök och toalett. Det rika PÅ EN KOBBE I LÄ kan man improvisera när det verkligen händer fågellivet, möten med valar och sälar, trevliga FÖR VINDEN; något därute.« möten med människor, vackra soluppgångar KAFFE OCH MACKA Nu är det dags att sjösätta kajakerna och ta en och solnedgångar, dånande motvind när man – SUPERGOTT!« tur ut mellan Hamburgsund och Hamburgö. bara kan skrika stödord till varandra, höga våMålet är en liten sandstrand på en ö med välgor som gör en knäsvag och total stiltje då det digt runda och branta klippor strax söder om Hamburgö. är svårt att skilja himmel från hav. En trut tar en ejderunge och Håkan visar på sjökortet hur vi har tänkt paddla. Det är en tur sväljer den hel efter mycket om och men. »En påminnelse om på drygt fem kilometer, eller två sjömil. livets förgänglighet. Paddlingen ökar intensiteten i livet helt Det här med paddelvinkel och bålvridning är verkligen inte enkelt«, avslutar Håkan och Lena. lätt men det går bättre och bättre allteftersom. Vinden drar Vädret är vackert men blåsten ökar på eftermiddagen. upp lite vågor och de känns klart jobbigare när de träffar i »Det är det fina vädret«, säger Lena. »När solen värmer upp sidled. marken inåt land stiger den varma luften uppåt och då sugs Vi delar upp turen i etapper och tar oss från den ena ön till den kallare luften över havet mot land. Det kallas sjöbris och den andra lite i sänder med korta pauser emellan. Lena visar den blåser alltid in mot land.« KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

15


16

KAPITEL 1 ★ DAGSTUR


Efter en stund känner vi oss mogna att fortsätta turen. När vi sätter oss i kajakerna igen känns det som vi är mycket mer erfarna än när vi startade. Framåtpaddlingen går riktigt bra och kajaken känns mindre vinglig, nästan som en kroppsdel, som Lena sa förut. Håkan visar hur man gör ett »akterligt roder« eller styr upp kajaken med hjälp av paddeln under fart. I början känns det bara som om man bromsar kajaken, men allteftersom vi flyttar paddeln längre bak svänger vi ganska hyfsat med aktern. Vi är tillbaka snabbare än när vi gick ut. Kanske har vi fått lite bättre teknik. Lena säger att paddling inte handlar om styrka utan om att helt enkelt utnyttja rätt muskler vid rätt tillfälle. När vi landar på stranden lyckas alla sex deltagarna gå ur kajakerna med bara paddeln som stöd som om vi aldrig hade gjort något annat! Håkan säger att den vanligaste kapsejsningen är den vid strandkanten på grunt vatten. Jag förstår det nu! Att sitta i kajaken är relativt lätt, men att sitta på däck om man har en liten sittbrunn är jättesvårt, därför är paddeln bra att ha som stöd i många situationer.

»VI ÄR TILLBAKA SNABBARE ÄN NÄR VI GICK UT. KANSKE HAR VI FÅTT LITE BÄTTRE TEKNIK.«

KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

17


Första gången du paddlar kajak öppnar sig helt nya perspektiv och horisonter, även den som är van vid sjön kommer att se kanske bekanta farvatten på ett nytt sätt. Den som inte ägnat sig åt båtliv tidigare kommer att uppleva en helt ny värld. Naturen har många ansikten och på få ställen är det mer påtagligt än på havet. Ibland upplevs havet som lugnt och vänligt och ibland som utmanande eller farligt, men kom ihåg att detta bara är din tolkning av naturen och med kunskap och omdöme kan du i din kajak klara av att färdas med naturens krafter. Något annat är för övrigt omöjligt, havet är alltid starkare än du, så det gäller att vara i samma lag!

18

KAPITEL 1 ★ DAGSTUR


SÄKERHET VID KAJAKPADDLING Den typ av paddling som beskrivs i denna bok kan inte betecknas som en högriskaktivitet, med grundläggande kunskaper och sunt förnuft är risken minimal att råka ut för tråkigheter. Några potentiella faror finns dock och dessa behöver man vara medveten om för att inte råka i klistret i onödan.

Flytväst Flytväst i form av en seglarväst eller hellre en för kajakpaddling särskilt konstruerad väst, är en självklarhet att alltid ha på sig vid paddling. Västen gör att du under alla omständigheter stannar kvar på vattenytan där du kan få hjälp av dina paddelkamrater. Flytvästen gör också att du flyter högre i vattnet och

slipper få kallsupar så lätt samt att det blir lättare att klättra upp i kajaken. Den gör även att du kan ligga stilla i vattnet, vilket fördröjer nedkylningen av kroppen.

Kapsejsning Då kajaken är en relativt rank farkost finns alltid risken för att du stjälper. Öva att kapsejsa under kontrollerade förhållanden så att inte första gången blir av misstag. Beroende på sittbrunnens storlek utvecklar sig en kapsejsning lite olika. Om man har en stor sittbrunn (och alltså sitter med knäna mot kapellets undersida och inte mot fördäckets undersida) kommer man med all sannolikhet att ramla ur kajaken. Det är

KAJAKFLYTVÄST med god rörlig-

het. Västen har utskärningar runt armarna och är kort i livet så att den inte åker upp när man sitter i kajaken eller hamnar i vattnet. KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

31


till och med möjligt att man inte ens får huvudet under vattnet. Vad som händer är att kapellet slits bort från sittbrunnssargen. Om man har ett kapell i neoprengummi är det inte säkert att det lossnar. Man måste då hjälpa till genom att dra i den stropp som sitter framtill på kapellet. Har man en liten eller keyhole-sittbrunn måste man alltid dra loss kapellet med stroppen. Den hittar man enklast genom att följa sittbrunnssargen med fingrarna. Dra alltid av kapellet från dig och inte mot dig. Detta för att kapellet lättare ska lossna från sittbrunnssargen. Ta för vana att kontrollera att stroppen hamnar på utsidan då du sätter på ditt kapell. Kontrollera även dina medpaddlares kapellstroppar. Om man av någon anledning inte får tag i stroppen när man ska ta loss kapellet kan man ändå få av det genom att ta tag i kanten vid höften och dra loss kapellet från sidan. Kapellet sitter inte lika spänt längs med sidan och går att lirka loss. Testa så att du vet att det fungerar. När kapellet är loss slappnar du av i benen, sätter händerna bakom sittbrunnen och trär av dig kajaken som ett par byxor. Detta går mycket lätt när kapellet är löst, vatten har åkt in i sittbrunnen och du hänger uppochner. Vänj dig vid att aldrig släppa taget om kajaken när du gör en evakuering. Risken är annars stor att kajaken driver iväg i vinden mycket fortare än du klarar av att simma. Lär dig även att hålla ordning på din paddel. Denna driver visserligen inte iväg lika fort som kajaken men syns å andra sidan mycket sämre, varför den kan försvinna i vågorna trots att den inte är så långt borta. DRA LOSS KAPELLET

Kapell på en liten sittbrunnsöppning. Sätt in tummarna i stroppen, dra framåt och uppåt så kapellet lossnar.

32

KAPITEL 1 ★ DAGSTUR


Öva vattenvana med kajaken Att kapsejsa med kajaken kan uppfattas som skrämmande, en del är rädda att hamna med huvudet under vattnet, att inte komma ur kajaken eller något annat. Som vanligt är det dina egna fantasier som är mest skrämmande. Genom att ta tjuren vid hornen och prova att kapsejsa under kontrollerade förhållanden kan oron tränas bort. Här följer några enkla övningar för att träna upp vattenvana i kajaken. Träna gärna tillsammans eller gå en kurs. I början kan det vara skönt att använda cyklop för att se bra under vattnet och för att slippa få vatten i näsan. Genomför övningarna på så pass grunt vatten (100–130 cm) att en kamrat/instruktör kan stå bredvid i vattnet och hjälpa till vid eventuella problem.

KAPSEJSA UTAN KAPELL

Kapsejsa och försök vänta med att gå ur kajaken tills du är helt uppochner. Ta dig ur sittbrunnen lugnt och stilla. Pröva även att kapsejsa sittande i kajaken med benen hängande över sidorna. Sitt däremot inte med benen uppdragna i sittbrunnen när du välter, då kan det bli svårare att komma ur kajaken och du kommer troligen att göra dig illa på benen. KAPSEJSA MED KAPELLET PÅ

När kapellet sitter på måste du först dra bort det från sittbrunnssargen. Pröva först flera gånger innan du kapsejsar. Precis som i föregående övning väntar du med att gå ur kajaken tills kajaken ligger helt uppochner. Vill du göra övningen

Paddlaren har kapsejsat och evakuerat sittbrunnen. Hon ligger kvar vid sittbrunnen och håller i kajaken och paddeln. Flytvästen gör att hon kan ligga still och vänta på assistans. KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

33


lite enklare kan du hålla i kapellstroppen redan innan du kapsejsar, dra dock inte av kapellet förrän du kapsejsat helt och hållet. UPP UR VATTNET

KAPSEJSNINGSÖVNING utförd på djupt vatten med instruktör/hjälpare sittande i

kajak. Håll i medhjälparens för och lägg ner överkroppen i vattnet, känn hur du kan vrida upp kajaken med hjälp av låren. Genom att byta grepp till höger hand kan du gå hela vägen ner och hänga uppochner, för att sedan dra dig upp. Instruktören finns hela tiden till hands och kan vrida upp din kajak om du misslyckas.

34

KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

När du har kommit ur din kajak vid en kapsejsning håller du tag i kajaken och paddeln så att de inte driver iväg. Skulle du ha tappat taget är kajaken viktigast att snabbt få tag på eftersom den kan driva iväg fortare än du kan simma. Att ligga kvar i vattnet någon längre tid är sällan en bra idé i nordiska farvatten. Vattentemperaturen är nästan alltid så låg att risken för hypotermi, ett tillstånd där kroppens inre temperatur sjunker under det normala, är överhängande. Med rätt klädsel för årstiden och en inövad metod för att komma upp i sin kajak igen är det dock ingen fara. Det snabbaste och därmed säkraste sättet att komma upp ur vattnet är att en paddelkamrat lägger sig bredvid din kajak och håller i medan du tar dig upp i din kajak. Med kraftiga bentag simmar du upp på »flotten« som bildas av din egen och räddarens kajak. Studera hur sälar tar sig upp ur vattnet, det går alldeles utmärkt utan armar. Använd armarna och händerna endast för att hindra kroppen från att glida ner igen mellan bentagen.


1. Badaren simmar upp benen till ytan och …

2 … häver sig upp med hjälp av kraftiga bensimtag. Väl uppe …

3 … kryper paddlaren akterut och stoppar in först ena och sedan …

4 … andra benet i sittbrunnen. Paddlaren ålar sedan ner och …

KAMRATRÄDDNING

Här är en variant där paddlaren i vattnet klättrar upp över sin egen kajak medan räddaren håller i och stabiliserar kajaken. Metoden ger inte räddaren några större möjligheter att hjälpa personen i vattnet utöver att stabilisera dennes kajak. Å andra sidan är risken för att ovana räddare själva kapsejsar mycket liten med denna variant.

5 … vrider sig runt i sittbrunnen. KAPITEL 1 ★ DAGSTUR

35

9789151850184  

ALLT DU BEHÖVER VETA OM HAVSPADDLING STEFAN JÖNSSON HÅKAN JERNEHOV TEKNIK UTRUSTNING SÄKERHET STEFAN JÖNSSON HÅKAN JERNEHOV ALLT DU BEHÖVER...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you