Page 1

Varför en ny bok om samtal? Erik Rautalinko författare till boken Samtalsfärdigheter - stöd, vägledning och ledarskap Tillfredsställelse i arbetslivet och privata relationer beror mycket på färdigheten att kommunicera med omgivningen. Alla individer har så att säga en egen verktygslåda för att uttrycka sig, ta andras perspektiv, bemöta kritik, påverka, uppmärksamma, motivera, sätta gränser med mera. Vissa människor har bättre verktyg än andra, men varför är det så? Och kan man byta ut sina verktyg till sådana som fungerar bättre? Samtalsfärdigheter vänder sig till alla som i sin yrkesutövning eller i privatlivet är nyfikna på att förbättra de egna färdigheterna att kommunicera. Erfarenhet av samtalsträning med individer och grupper, samt forskning som bedrivits inom området, visar att man faktiskt kan förbättra sina verktyg genom träning. Positiva effekter av sådan träning är ökad personlig tillfredsställelse, bättre relationer med anhöriga och större effektivitet i den egna yrkesrollen på arbetsplatsen. Det finns många böcker om samtal. Anledningen till att jag skrivit Samtalsfärdigheter är att den kombinerar begreppet ’verktygslåda’ med en kognitivt beteendeteoretisk (KBT) modell för samtal, som skiljer sig från andra modeller genom att betona konkreta beteenden. Den som vill förbättra sin förmåga att kommunicera behöver nämligen både en beskrivning av beteende, hur det ser ut konkret, och beteendets funktion eller syfte. Den som vill bli bättre på att samtala behöver även bli varse om att alla samtalsfärdigheter har sin givna plats, något som inom KBT kallas för kontextualitet. I min verksamhet med terapier och utbildning av yrkespersoner har jag länge saknat en bok som sammanför exempel på samtal med en praktisk modell som utgår från KBT. En sådan bok skulle beskriva hur goda samtalsfärdigheter ser ut, hur träning går till och vilka svårigheter som behöver övervinnas för att lyckas. Boken skulle ha ett brett perspektiv, som sträcker sig från relativt enkla färdigheter till situationer där även de skickligaste individerna ofta misslyckas. Det är den boken som jag har försökt att skriva. Erik Rautalinko

Intervju till Samtalsfärdigheter - stöd, vägledning och ledarskap © Författarna och Liber AB

978-91-47-08445-6

Får kopieras

1|1

9789147084456  
9789147084456  

Tillfredsställelse i arbetslivet och privata relationer beror mycket på färdigheten att kommunicera med omgivningen. Alla individer har så a...