Page 1

Konsten att kombinera Intervju med Jan Teorell författare till boken Att fråga och att svara Måste man sälla sig till antingen det ”kvantitativa” eller det ”kvalitativa” lägret när man sysslar med samhällsvetenskaplig forskning? - Absolut inte, det går utmärkt att kombinera, menar Jan Teorell och Torsten Svensson, som skrev en egen metodbok, Att fråga och att svara, för sina kurser i statsvetenskap. Trots att de båda författarna är relativt unga, har de hunnit långt i sin akademiska karriär. Hur många studenter de drillat i metod, vågar de inte svara på, men det är åtskilliga. 1995 tog de över kursansvaret för metod på C-nivån i statsvetenskap i Uppsala. - Kursen byggde på integration mellan de båda inriktningarna kvalitativ och kvantitativ forskning. Vi ville visa att de har en gemensam grund och inte är två helt oförenliga vetenskapliga discipliner. De går att kombinera, säger Jan Teorell. -

Men det var ingen tillfällighet att kursen kom just då, för det fanns – och finns – en stark internationell strömning av de här tankarna inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Men det fanns ingen litteratur vi kunde använda, speciellt inte på svenska.

Så de fick helt enkelt ta saken i egna händer och skriva själva. - Först blev det ett kompendium på sextio sidor, där vi utvecklade grundidén om två förenliga perspektiv, där man kan enas om vad som är en bra fråga och vad som är bra vetenskap, säger Jan Teorell. Kompendiet var alltså en slags idéskrift och tog inte upp hur man använder metoderna. - Men vi pratade om att det här borde man utveckla och göra till en bok. Och vi fick påtryckningar från både kollegor och förlag. Men systemet uppmuntrar tyvärr inte till att skriva läroböcker, man kan inte skriva på arbetstid och man belönas inte direkt för det. Så, summan av kardemumman, det tog tid. Vi började och så började vi om och så vidare, skrattar Teorell. Till slut insåg de att de måste ha kniven på strupen. - Ja, så hösten 2004 lovade vi Hanna Bäck och Karl-Oskar Lindgren, som tagit över kursen, att ”nästa höst har ni ett nytt och fräscht kursmaterial”. Då skulle vi vara tvungna att leverera för att inte få stå där med skammen! Och de var snälla nog att acceptera helt osett, säger Jan Teorell tacksamt. Och det gick vägen. Hösten därpå fanns ett i princip färdigt manuskript och nu i höst är Att fråga och att svara tryckt och klar! - Studenterna ska ha en eloge för att de stått ut, de fick ju först bara ett manus och i år ett tryckfärdigt korrektur, säger Jan Teorell. Men det innebär att boken är välbeprövad, trots att den är ny! - Tanken är att den ska användas på kandidatnivå, i Bologna-termer, alltså motsvarande andra eller tredje terminen, då man börjar läsa metod. Den är både introducerande och ganska avancerad.

Intervju till Att fråga och att svara

978-91-47-07432-7

© Författarna och Liber AB

Får kopieras

1|2


Boken har ett pedagogiskt upplägg, med många exempel. - Vi är statsvetare och har helt ogenerat öst exempel från statsvetenskapen. Hade vi använt exempel från andra samhällsvetenskapliga ämnen, så hade vi möjligen nått ut till fler, men då hade vi kanske inte kunnat välja bra exempel, menar Teorell. - Men det är viktigt att påpeka att de här idéerna inte är något speciellt för statsvetenskap, utan de gäller för hela samhällsvetenskapen. Kvantitativ och kvalitativ forskning går att rymma inom samma hatt. Jan Teorell och Torsten Svensson har gedigen erfarenhet. De är båda docenter i statsvetenskap, Svensson i Uppsala och Teorell har nyligen flyttat till Lunds universitet efter ett mellanspel i Göteborg. I deras egen forskning inom svensk och jämförande politik, som behandlar alltifrån partistrategier, partidemokrati, politiskt deltagande, arbetsmarknadsrelationer och välfärdspolitik till demokratiseringsprocesser över hela världen, har de använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. - Vi var båda starka anhängare av kombinationsteorin och vår erfarenhet var en förutsättning för att kunna skriva boken. Vad är det då som skiljer Att fråga och att svara från andra metodböcker? - Framför allt att vi försöker lära ut metod inom både kvalitativ och kvantitativ forskning, att de går att förena. Dessutom är vi jämfört med vår konkurrent i Göteborg, Metodpraktikan, mycket mer inriktad på analys där deras tonvikt ligger på insamlingsteknik, vilket kanske också speglar våra olika traditioner. De kompletterar varandra! säger Jan Teorell.

Intervju till Att fråga och att svara

978-91-47-07432-7

© Författarna och Liber AB

Får kopieras

2|2

9789147074327  
9789147074327  

Till slut insåg de att de måste ha kniven på strupen. - Ja, så hösten 2004 lovade vi Hanna Bäck och Karl-Oskar Lindgren, som tagit över kurs...