Page 1


FÖRORD En introduktion i alienologi Trots allt du kan ha hört om att människan är den enda intelligenta livsformen i universum finns det faktiskt utomjordingar, och de bor mitt ibland oss. I den här boken finns kunskap du inte kan få någon annanstans: om några av de vanligaste utomjordingsarternas biologi, evolution, vanor och livsmiljöer. Många av dem är vänligt sinnade och besöker ofta Jorden. Studiet av utomjordingar bör inte betraktas som ett tidsfördriv – det är tvärtom en nödvändighet. För att motverka det fruktansvärda hotet från S.L.I.M.E., ett hot inte bara mot mänskligheten utan mot hela universum, är vi i skriande behov av omdömesgilla alienologer som har kunskap om universums invånare. Ingen panik – S.L.I.M.E. har ännu inte erövrat allt, och vi ska inte vila förrän vi funnit ett sätt att besegra den!

Mayafolket hälsar några besökande Grå, cirka 700 f.Kr.

”Världarnas krig” av H G Wells lär vara en påhittad historia om ett anfall av marsianer. Men skrevs den kanske av marsianerna själva inför en invasion av Jorden? År 1938 sändes påhittade radionyheter om att invasionen pågick. Var det egentligen ett test för att ta reda på hur människor skulle reagera på ett anfall? Det lär vi aldrig få veta eftersom marsianerna kort därefter utplånades av förhöjda halter metan i sin atmosfär.

UtomNavigationsLivsmedels- Syresystem jording system Kontroller system

Motor

FORNTIDA MÖTEN MED UTOMJORDINGAR Under forntiden rådde större harmoni i universum. På Jorden var existensen av utomjordiska varelser långt mer accepterad än nu. Vissa utomjordiska arter dyrkades rentav som gudar och avbildades i konsten. Mayabilden till vänster, som är mer än tusen år gammal, visar en utomjordisk besökare som lämnar Jorden i ett rymdskepp. Men i modern tid har människan vänt sina interplanetariska grannar ryggen och förnekar att de ens existerar. Det kan bero på en allmän rädsla för det okända eller helt enkelt på att somliga utomjordingar väljer att utplåna människors minnen efter ett möte. Trots olika arters försök till kontakt har Jordens regeringar hittills vägrat att inleda en fredlig dialog med utomjordingar.


25 juni 1947 Washington Advertiser UFO-FENOMENET Efter Arnold-incidenten år 1947 (se artikeln till höger) ökade intresset för utomjordingar dramatiskt. På senare år har många fotografier av rymdfarkoster presenterats, bara för att fördömas som ”förfalskningar” av regeringar som förnekar utomjordingars existens. Men bevisen bör inte avfärdas så lättvindigt. Majoriteten av UFO-upptäckter är faktiskt äkta. Alla alienologer bör vara medvetna om att termen ”oidentifierat flygande föremål” är missvisande, eftersom en alienolog faktiskt kan identifiera de flesta av farkosterna. Den som syns här till vänster är till exempel en Grå stjärnkryssare.

FLYGANDE TEFAT BE SÖKER JORDEN

Reporter: Jessica Pra tt Det ver kar som om bes ök av var else r från and ra pla net er trot s allt inte bar a är fan tas ier. Tid iga re i vec kan flög affä rsm ann en och pilo ten Ken net h Arn old sitt pla n öve r Cas cad e-b erg en och rap por tera de att han set t nio silv erg län san de, hal vm ånf orm ade före må l som flög i hög fart i när het en av Mo unt Rai nie r. Me dan de flög stu dsa de de, ”so m ett tefa t stu dsa r om ma n kas tar sm örg ås me d det ”, sa Arn old . Vem vet var ifrå n des sa ”fly gan de tefa t” kom ? Elle r när de kom me r tillb aka …

SaNNinGen Arnold såg verkligen utomjordiska farkoster. Det var proboskiska gyroskepp på väg till Seattle för att leta reda på några elefanter att studera. De snabelförsedda proboskierna är övertygade om att elefanter är den intelligentaste arten på Jorden. Det var den här rapporten som gjorde att UFO:n började kallas ”flygande tefat” i folkmun.

var nu. daammdska på iga ett gar

radio- eller tevemottagning, minnesförlust, förlamning.

NI V Å 3 : Observation av utomjordiska varelser.

NI V Å 4 : Att bli bortförd av utomjordingar.

NI V Å 5 : Frivillig interaktion med utomjordingar (mycket vanligt bland medlemmar av S.P.A.C.E.).

NÄRKONTAKT

Alienologer som doku menterar möten med utomjordingar använder ett klassifikationssystem med fem grader, beskrivet i handboken till vänster. Den femte och sista nivån är av störst intresse för oss. Interaktion på femte nivån är målet för alla S.P.A.C.E.-kadetter.

TEST NR 2: Ignemiska rymdlarver är längre än retikule anska sprutmaskar. De kan faktiskt bli en och en halv gång längre än sprutmaskarna. En sprutmask kan uppnå den otroliga längden av 13 meter, så hur lång kan en ignemisk rymdlarv bli?


DEN LOKALA GRUPPEN N

Jorden ligger i galaxen Vintergatan, vilken tillhör en familj på mer än trettio galaxer som forskarna kallar Den lokala gruppen. Det finns över en miljard galaxhopar spridda över universum, skilda åt av enorma sträckor tom rymd som utomjordingarna måste korsa om de ska besöka andra planeter. Reticulon I, de Grås hemplanet – en vidsträckt superstad.

Leo I Leo II Andromeda

Vintergatan

Det regnar 1 297 dagar om året på denna djungelplanet.

Triangeln

Marpeanerna som bor där är skickliga på att konservera vatten.

GRANNSKAPET KRING VÅR SOL Jorden och dess sol befinner sig i Orionarmen på Vintergatan. Där finns också många andra stjärnor som omges av planeter. På några av dem bor de utomjordingar som besöker Jorden, såsom dekapoderna, taurikanerna och handlarna. Zeta Reticuli

Sirius Tau Ceti

En vulkanisk ödemark där få livsformer kan överleva.

Barnards stjärna

Solen

Proxima Centauri Alpha Centauri A

Vega Alpha Centauri B Arcturus

VÅRA UTOMJORDISKA GRANNAR Ett tjockt istäcke döljer ett enormt, mörkt hav.

Den här listan visar avståndet mellan Jorden och ett antal stjärnor i Vintergatan vars planeter bebos av utomjordingar. Några av dem syns på kartan här ovanför, men andra ligger mycket längre bort i avlägsna delar av galaxen.

STJÄRNA Proxima Centauri Alpha Centauri Barnards stjärna Sirius Tau Ceti Vega Består helt av gas som virvlar kring en frusen kärna.

ART Tirenier Taurikaner Dekapoder Handlare Cyberhjärnor och Taukrigare Proboskier

AVSTÅND (ljusår) 4,24 4,36 5,96 8,58 11,89 25,30

STJÄRNA Arcturus Zeta Reticuli Hyadesklustret Betelgeuse Alnitak Deneb

ART Marpeaner Grå, Gröna och insektoner Hyadier Troggar Cyberdroider Denebiska cyborger

AVSTÅND (ljusår) 36,71 39,46 151 640 800 1 400

SO Jord Om ett s


FAROR I RYMDEN När utomjordingar färdas genom rymden är de mycket vaksamma på följande faror: SVARTA HÅL – När en stjärna är döende kollapsar dess kärna och skapar ett litet, kompakt föremål vars gravitation är så stark att den suger in allt runt omkring. Eftersom inte ens ljuset kan slippa ut kallas föremålet ett svart hål. De är ett fruktansvärt hot mot alla rymdskepp – om man flyger för nära riskerar man att sugas in och slitas sönder! Man bör alltså akta sig noga så att inte gravitationen blir ens grav. ASTEROIDER – Asteroider är klippblock som blivit över när en planet bildades.

I särskilda områden, som asteroidbältet mellan Mars och Jupiter i vårt solsystem, kan de utgöra en stor fara för piloter. Att ställa in skeppet på autopilot kan minska antalet ödesdigra kollisioner.

UTOMJORDINGSATTACKER – En del arter, i synnerhet reptonkloner och

insektoner, är mycket krigiska. Andra arter undviker till varje pris att komma in i de zoner de kontrollerar för att inte bli zappade av krigsskepp.

VINTERGATAN

MÖRK ENERGI Allt vi kan se i rymden – stjärnor, planeter, asteroider och så vidare – utgör faktiskt bara fyra procent av universums massa. De övriga 96 procenten består av en dold kraft som kallas mörk energi och ett märkligt, osynligt ämne som kallas mörk materia. Forskarna på Jorden har ännu inte kunnat förklara dem.

Vattumannen

Lilla hästen

Delfinen Svanen Örnen Pilen Lyran Hercules

Ormbäraren

Vintergatan är en stor spiralformad galax, flat som en tallrik. Den innehåller mer än 200 miljarder stjärnor.

Norra kronan

Normaarmen

Centaurusarmen

Ormen

Perseusarmen

Björnvaktaren

STJÄRNKARTOR De här kartorna visar de konstellationer (dvs stjärnbilder) som kan ses från Jordens norra och södra halvklot. I våra ögon ser det ut som om alla stjärnor i en konstellation ligger på samma avstånd från Jorden, men så är det inte. En del stjärnor är närmare och andra mer avlägsna. Ju närmare Jorden de är, desto större och ljusare ser de ut.

Sagittariusarmen Orionarmen

Jungfrun

Valfisken

NYCKEL:

1. Merkurius 2. Venus 3. Jorden 4. Mars

5. Jupiter 6. Saturnus 7. Uranus 8. Neptunus 9. Pluto

Floden Ugnen

9

5 7

4

2

1

n r, r)

8

3

6

SOLSYSTEMET Jorden ingår i ett solsystem som består av vår sol och planeterna som kretsar runt den. Om solen vore stor som en fotboll skulle Jorden vara ett frö 25 steg bort, och Pluto vore ett sandkorn över tusen steg bort.

VAD ÄR GRAVITATION? Alla föremål i universum har gravitation, en kraft som drar saker mot varandra och som håller planeter och månar kvar i deras omloppsbanor. Stora, tunga föremål har större gravitation än små och lätta. Till exempel är Jordens gravitation så stark att den drar oss mot klotets mitt. Det är därför vi stannar kvar på marken och inte svävar i väg ut i rymden.

Haren Duvan Orion

Enhörningen

Stora hunden

Akterskeppet Kompassen

Vattenormen

Sextanten


SOLSYSTEMET

KAPITEL II Stjärnor och planeter Stjärnor, som vår sol, är stora klot av brinnande gas. Planeter är klot som kretsar kring en sol. Det finns två grundläggande typer av planeter: stenplaneter som vår jord och gasjättar som Jupiter. Vissa utomjordiska arter, bland annat den fruktade S.L.I.M.E., är parasiter som trivs i många olika miljöer, men de flesta utomjordingar kan bara leva i en särskild omgivning. Om miljön förändras måste de antingen anpassa sig eller flytta. Somliga avancerade arter har bemästrat konsten att terraforma: att förändra en planet så att den motsvarar deras behov.

EN STJÄRNAS LIV

Merkurius Venus

Jorden Mars

De fyra planeterna närmast solen består mestadels av sten och metaller. Sådana planeter kallas jordlika planeter.

Här syns taurikanska terraformmaskiner i färd med första steget till att göra en planet beboelig: att släppa ut växthusgaser i atmosfären för att värma upp den.

Nebulosa

MEDELSTOR STJÄRNA,

JÄTTESTJÄRNA

t ex vår sol

Röd jätte

Superjätte

Planetnebula Supernova

Vit dvärg

Svart hål

Vit dvärg, avsvalnande Svart dvärg

Neutronstjärna

Vår sol är en medelstor stjärna som bildades för 4,57 miljarder år sedan ur ett moln av vätgas och damm som kallas nebulosa. Kärnreaktioner inuti molnet omvandlade vätet till helium vilket skapade hetta och ljus. När vätet tar slut kommer solen att utvidgas till en röd jätte och sedan bli en planetnebulosa då dess yttre lager skalas bort. Därpå kollapsar den till en liten, tät, extremt het stjärna som kallas vit dvärg. Den svalnar under miljontals år tills den blir en svart dvärg – en kall, död stjärna. Superjättar är stora stjärnor som snabbt gör slut på sitt bränsle och exploderar till en supernova. Sedan kollapsar de till ett svart hål eller en neutronstjärna.

JORDEN S SEVÄRDHETER – Jordens atmosfär är en av de mest tilltalande av alla planeters. Den ligger i solsystemets ”Guld lockzon” – varken för nära eller för långt ifrån solen utan precis lagom för att liv ska frodas. Om den vore varmare skulle vattnet avdunsta snabbare, och om den vore kallare skulle vattnet förbli fruset. Jorden har rika mineraltillgångar och stor variation av livsformer, vilket gör den attraktiv för många utomjordingar. En del utomjordingar har använt den som modell när de skapar sina egna beboeliga planeter genom terraformning (se ovan och till höger). Hittills har Jorden bevarats tack vare sina unika tillgångar, men S.L.I.M.E. är oemottaglig för sådant – den struntar i vilka planeter den förstör.

TERRAFORMN IN G – Terraformning är en process där man avsiktligt förändrar en planets atmosfär och temperatur för att göra den lämplig för liv. Många avancerade utomjordiska arter är väl medvetna om risken med att vara beroende av en enda planet. Förr eller senare kan den drabbas av en farsot, härjas av krig eller utplånas av en naturkatastrof, kanske träffas av en meteorit. Därför har arter som Grå, taurikaner och reptonkloner beslutat sprida sig över galaxen och kolonisera mer än en planet för att överleva. Människan har ännu inte utvecklat teknologin för att terraforma, men häftet till höger beskriver den grundläggande proceduren.

De


Det finns flera olika slags planeter i vårt solsystem, och flera av dem härbärgerar utomjordiska livsformer. Jupiter

Uranus

Neptunus Pluto

Saturnus

De följande fyra planeterna består mest av väte, helium och andra gaser. De kallas gasjättar.

MEDDELANDE FRÅN UTGIVAREN: PROFESSOR GRAY BESKRIVER PLUTO SOM DEN NIONDE PLANETEN I SOLSYSTEMET, MEN DEN OMKLASSIFICERADES ÅR 2006 PÅ GRUND AV SIN RINGA STORLEK. NU KALLAS DEN ”DVÄRGPLANET”. DEN STÖRSTA DVÄRGPLANETEN I SOLSYSTEMET ÄR ERIS, SOM IDENTIFIERADES 2005.

PROFESSOR GRAY HÄVDAR ATT ”FLERA” AV SOLSYSTEMETS PLANETER HÄRBÄRGERAR LIV. UTGIVAREN VILL UNDERSTRYKA ATT Den planet som ligger längst DET PÅSTÅENDET INTE HAR från solen heter Pluto: en liten BEVISATS AV NUTIDA stenplanet som är den mörkaste FORSKARE. platsen i hela solsystemet.

En allätande ignemisk tjompare ska just till att kalasa på en ung rymdlarv. Eller är det tvärtom?

Dessa två arter lever på Ignemias lavafält och är varandras bytesdjur.

en en att anveten den ller ske rter ner olova. notill pro-

DEN GRUNDLÄGGANDE PROCEDUREN

(1) Ge planeten rätt temperatur. Värm upp den genom att släppa ut växthusgaser som håller kvar mer av stjärnans värmestrålning. (2) Skjut asteroider eller kometer mot planeten. De bryter igenom stenytan och smälter underjordisk is till vatten. (3) När atmosfären är varm och fuktig kan man inplantera organismer i stil med alger, som omvandlar koldioxid till syre så att djur kan andas luften.

PARA-TERRAFORMNING Att skapa små konstgjorda miljöer på en planet är mycket lättare än terraformning. Vissa arter har byggt beboeliga kupoler på ogästvänliga planeter. Med dem som bas kan man utforska resten av planeten och inleda terraformning. Men kupolerna kan också användas mindre seriöst: de nöjeslystna Gröna har byggt konstgjorda bergskedjor på planeten Aspenor, dit utomjordingar kan åka på skidsemester.

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

9

10

13

14

15

TEST NR 4:

16

De här planeterna är ordnade enligt ett särskilt mönster. Kan du lista ut vilket? Hur skulle den 39:e och den 86:e planeten se ut?


KAPITEL III

DE GRÅS ANATOMI

Utomjordingars biologi och fysiologi Nu vänder vi uppmärksamheten mot studierna av utomjordiska livsformer, särskilt de som besöker Jorden. Att jämföra olika arter är en av de mest fascinerande aspekterna av alienologi. Vem kunde ha trott att varelser som utvecklats hundratals ljusår från varandra skulle ha liknande drag, såsom ögon och tummar? Och visserligen har många utomjordingar en hjärna som är vida överlägsen vår, men det är människorna (och då endast ett fåtal) som tycks äga en unik egenskap som många utomjordingar skulle vilja ha: motstånds kraft mot S.L.I.M.E. Hjässloben (beröring)

Nackloben

Frontalloben

(förnuft, logik, tal)

Seta (känselhår)

De Grå har en uppsättning organ som liknar människans, och de åldras på liknande sätt. De har lungor att andas med, en lever som renar blodet och en mage som smälter föda. Däremot har de två hjärtan i stället för ett.

Andningsförgreningar

(syn)

Tinningloben

Spirakler

(hörsel och minne)

(för andning)

Hårt ytterskal

Luftsäck

(exoskelett)

UTOMJORDISKA HJÄRNOR – Så gott som alla utomjordiska varelser har en skalle av ben eller något annat hårt material som skyddar hjärnan. Ovan visas hjärnan hos en Grå; skallen är långsträckt vilket tyder på en stor hjärna. Många forskare på S.P.A.C.E. antar att de Grå behöver en så stor hjärna för att kunna kommunicera via gammastrålar. De har också ett mycket välutvecklat minne.

Öronen hos en Grå är mycket små. De har tillbakabildats eftersom de Grå vanligen kommunicerar via gammastrålar, så de behöver sällan lyssna på varandras prat.

EXOSKELETT – De flesta utomjordingar har ett inre skelett, precis som människor. Däremot har insektoner exoskelett, ett hårt skal som skyddar de inre organen. Med små öppningar som liknar gälar kan varelserna andas den giftiga, gröna blandning av syre och metan som de lever på. Även taukrigare har ett exoskelett som på många sätt liknar jordiska humrars.

Grå har superkänsliga kuddar på fingertopparna.

Öga hos människa

Öga hos reptonklon

Öga hos dekapod

ÖGATS UTVECKLING – Med tanke på de enorma avstånden mellan de planeter där varelser

utvecklat ögon är det märkligt att de är så lika. Praktiskt taget alla ögon, såväl hos människor som hos utomjordingar, har följande drag gemensamt: rund form, pupiller som ändrar storlek efter ljusförhållandena och en anpassningsbar lins som kan fokusera på olika avstånd. I övrigt beror särskilda anpassningar på miljön. Dekapoder har stora ögon som kan se på långt håll, så att de kan finna sitt byte under det tjocka istäcket på Gelubus I. Längst bak i ögongloben finns ljusavgivande organ som kallas fotoforer och som fungerar som strålkastare så att dekapoderna kan lysa upp det mörka vattnet. Den smala pupillen hos reptonklonerna ger dem ypperligt mörkerseende. De kan också se infrarött och alltså upptäcka kroppsvärmen från ett byte i närheten. Att gömma sig är nästan omöjligt, så det enda man kan göra om man möter en reptonklon är att fly.

Fötterna är mindre utvecklade än händerna men är ändå mycket känsliga.


4 november 1965 Hjärnan innehåller en bioelektrisk generator som alstrar gammastrålar för en kommunikation som förefaller telepatisk. De Grå har två hjärtan som pumpar blod till olika delar av kroppen.

Magen är mycket enklare än hos människan eftersom den bara behöver smälta en enda sorts föda: Lila smet (lila pulver blandat med vatten).

BORTFÖRANDEN Genom historien förekommer många anmärkningsvärda fall där människor blivit bortförda av utomjordingar. Det vanligaste skälet är forskning, för vissa människor tycks ha en unik förmåga som gör dem motståndskraftiga mot S.L.I.M.E. Denna motståndskraft är förstås avgörande i kampen mot det slemmiga hotet, för om vi kan återskapa den egenskapen i olika arter runtom i galaxen blir vårt försvar ogenomträngligt. Som S.P.A.C.E.kadett kommer du sannolikt att få kontakt med utomjordingar under dina studier. Om du skulle bli bortförd är det tillrådligt att inte gripas av panik, hur hotfulla utomjordingarnas provtagningar än kan verka. De flesta bortföranden av människor är harmlösa och följs av en kortvarig minnesförlust.

VÄRMETÅLIGHET – De hummerliknande taukrigarna har ett hårt kroppshölje som tål den intensiva hettan på deras hemplanet Vulcatraz. VINGAR – Tack vare sina stora vingar kan hyadierna leva i bosättningar på klipphyllor bland de oländiga bergskedjorna på deras hemplanet. I blodet hos de Grå finns ett ämne som heter verdigrium och som transporterar syre runt i kroppen (på samma sätt som hemoglobin hos människan). Verdigrium innehåller kopparkarbonat, vilket ger blodet en grönaktig färg.

New Hampshire Enquirer

Pare t Hill besk river hur varel sen såg

Bett y och Barn ey Hill, ett par från Port smo uth, påst år sig ha bliv it bort förd a av utom jord inga r för någr a år seda n. Med an de var på hem väg den 19 sept emb er 196 1 ryck tes de ur bilen och togs omb ord på ett skiv form at rym dske pp. Där utsa ttes de för med icins ka und ersö knin gar utfö rda av små vare lser med stor a ögon som satt bret t isär. Mrs Hill fråga de dem vari från de kom , och de påst ås ha visa t henn e en kart a över ett syst em med tvill ings tjärn or som kalla s Zeta Reti culi.

SaNNinGen Det händer regelbundet att människor blir bortförda. Utomjordingarna försöker nämligen fastställa vad det är hos vissa människor som gör dem immuna mot S.L.I.M.E. Tydligen var de Grå som undersökte paret Hill inte särskilt skickliga i att utplåna minnen. Dåligt, killar. Gör bättre ifrån er nästa gång!

BIOLUMINENSCENS – Gaspåsarna alstrar sitt eget ljus så att de blir självlysande, vilket kallas bioluminescens. Därför kan de lätt se varandra bland Jupiters mörka moln. AVAN CERAD TEKN OLOGI – Att förlita sig alltför mycket på teknologi kan leda till extrema fysiologiska förändringar. Till exempel har cyberhjärnorna slopat kroppen helt och hållet, så att de bara består av en behållare för sin stora hjärna. Vi får hoppas att människans förtjusning i arbetsbesparande maskiner och motoriserade färdmedel inte leder till att vår kropp också blir överflödig!

ut

TVÅ BORTFÖRDA AV UTO MJORDINGAR

TEST NR 5: En Grå forskare ska flytta en legatisk varghund, en ignemisk tjompare och ett alphacentauriskt bärträd från ett laboratorium till ett annat. Han kan bara ta en i taget. Om han lämnar varghunden med tjomparen kommer varghunden att äta upp tjomparen. Om han lämnar tjomparen med trädet kommer tjomparen att äta upp bären. Hur kan forskaren genomföra flytten utan att någonting blir uppätet?


KAPITEL IV Humanoida utomjordingar Trots att de kommer från planeter långt, långt borta har häpnadsväckande många utomjordingar samma kroppstyp som människor. Av dessa bör de Grå och taurikanerna betraktas som människans trognaste allierade. Dessa nobla varelser är högst intelligenta och önskar fred mellan alla arter. De spelar en huvudroll inom Intergalaktiska rådet, en organisation som främjar utomjordingars rättigheter och arbetar för att förhindra krig genom att fungera som en plattform för kommunikation mellan olika arter. Samtliga utomjordiska arter hotas av utbredningen av S.L.I.M.E.

FÖRKLÄDDA UTOMJORDINGAR – Utomjordingar som besöker Jorden brukar förklä sig, eftersom människor vid ett flertal tillfällen har visat sig rädda för främlingar och mött dem med fientlighet i stället för att välkomna dem. En mänsklig alienolog måste därför behandla varje okänd person eller varelse som en möjlig utomjording, även de som förefaller vara helt vanliga människor eller djur. Erfarenheten visar att det brukar finnas skvallrande tecken hos en förklädd utomjording, såsom mandelformade ögon, kloliknande naglar, extremt rynkig hud, pytteliten näsa eller sällsamma kostvanor (insektoner, till exempel, äter enbart levande däggdjur). DE GRÅ De Grå besöker ofta Jorden i forskningssyfte. De studerar människor inte bara för att komma på vad som gör dem immuna mot S.L.I.M.E. utan också för att de är fascinerade av människans höga emotionella intelligens, något som är sällsynt bland utomjordiska arter.

Epsilon

Iota Delta Gamma ZETA

ALPHA

BETA

ROMBISKA NÄTET, Reticulum, är den konstellation som innehåller Zeta Reticuli, tvillingstjärnsystemet där de Grå bor. Den syns på södra halvklotets stjärnkarta i kapitel I.

D A

50 miljoner km

B

50 miljoner km

C

TEST NR 6:

Diagrammet ovan visar en fjärdedel av planeten Reticulon I:s (D) cirkulära bana runt stjärnan Zeta Reticuli (B). En Grå stjärnkryssare (A) jagar ett reptoniskt attack skepp (C), som är 50 miljoner kilometer från Zeta Reticuli. Hur långt från attackskeppet befinner sig stjärnkryssaren?

BESKRIVNING: I sin normala form har de Grå en kroppsform som liknar människans. Men om det behövs kan de anta utseendet hos andra arter (bland annat människan). En S.P.A.C.E.-kadett bör kunna urskilja en Grå i vilken förklädnad som helst på grund av att dess ögon och huvud förblir stora i förhållande till kroppen, medan öronen och näsan förblir små. LIVSMILJÖER PÅ JORDEN: Man finner ofta Grå på universitet, i bibliotek och i forskningslaboratorier sent på kvällen.

Kuddarna på en Grås fingertoppar känner av elektroniska impulser. När en Grå lägger fingrarna mot din tinning kan den läsa dina tankar. UPPDRAG: De Grås syfte är att beskydda och studera den mänskliga arten eftersom nyckeln till att besegra S.L.I.M.E. ligger i människans DNA. ÖVRIGT: De Grås hemplanet är helt täckt av en gigantisk stad som hyser den enorma befolkningen. För att få mer utrymme har de Grå koloniserat tidigare obebodda planeter i Orionarmen i vår galax. De kommunicerar vanligen ljudlöst med varandra med hjälp av gammastrålar, men de kan även begagna sig av andra arters sätt att kommunicera när det behövs. Det är tur för oss människor, för våra celler tar skada av gammastrålar.

9789132160134  

Navigations- system Livsmedels- system Syresystem Utom- jording MotorKontroller Mayafolket hälsar några besökande Grå, cirka 700 f.Kr.

9789132160134  

Navigations- system Livsmedels- system Syresystem Utom- jording MotorKontroller Mayafolket hälsar några besökande Grå, cirka 700 f.Kr.